KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK SINDROM DOWN

‡ Menggunakan variasi teknik bagi membentuk persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. ‡ Mengaplikasikan pendekatan belajar melalui bermain. ‡ Proses pengajaran perlu dijalankan dengan kadar perlahan mengikut kebolehan kanak-kanak. ‡ Penyampaian tugasan, aktiviti atau arahan dirancang dengan rapi serta tersusun.

‡ Arahan perlu jelas, betul, ringkas, khusus dan lengkap dengan butirsn yang terperinci. ‡ Bimbingan dan bantuan yang berkesan diberikan secara berterusan. ‡ Menyediakan suasana pembelajaran yang menarik perhatian kanak-kanak melibatkan diri di dalam aktiviti pembelajaran. ‡ Guru boleh mengajar kemahiran mengingat yang mudah.

‡ Memasukkan eleman vokasional dan kemahiran kendiri di dalam kurikulum. ‡ Kanak-kanak dilatih menguruskan keperluan diri sendiri seperti makan, minum, mandi dan memakai pakaian tanpa bantuan orang lain. ‡ Menggunakan peneguhan positif atau negatif bagi merangsang murid berusaha untuk meningkatkan kemahiran bertutur. ‡ Memberi ganjaran atau hadiah kepada murid yang berjaya menguasai kemahiran bertutur.

‡ Mengaitkan pembelajaran dengan perkara yang disukai atau diminati oleh kanak-kanak. ‡ Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik. ‡ Menggunakan rangsangan yang sesuai dan teknik pendekatan yang praktikal. ‡ Guru perlu memastikan tahap kesediaan muridmurid. ‡ Waktu set induksi perlu digunakan untuk berinteraksi dan bertanyakan hal-hal umum kepada murid-murid.

‡ Guru perlu memberikan respon atau tindak balas yang spesifik dan kerap. ‡ Respon guru dan teguran yang positif serta spesifik diperlukan agar kanak-kanak yang mengalami masalah tingkah laku dapat mengetahui masalah mereka yang lari dari norma asal. ‡ Guru perlu menggiatkan penghapusan tingkah laku yang tidak diingini di dalam bilik darjah. ‡ Kaedah pengajaran seperti time-out, kontrak, token economy dan pengasingan dalam mengawal dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini boleh diaplikasikan.

‡ Mewujudkan peraturan bilik darjah yang dipersetujui bersama kanak-kanak yang jelas berkaitan ganjaran dan hukuman yang diperolehi jika mereka melangkar atau mematuhi peraturan yang ditetapkan. ‡ Hukuman yang diberi sesuai dengan masalah tingkah laku kanak-kanak tersebut. ‡ Teknik scaffolding merupakan teknik pengajaran berkesan dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran secara berterusan. ‡ Sering mendekati dan memberi perhatian melalui perbualan dan interaksi.

‡ Guru harus sentiasa berinteraksi dengan kanak-kanak ini dan mengawal tingkah laku mereka agar tidak bersendirian. ‡ Guru boleh menggunakan strategi pengajaran koperatif dan kolaboratif serta pengajaran secara berkumpulan.

KESIMPULAN
‡ Aspek yang paling penting dalam pengajaran kanakkanak sindrom down ialah sikap guru serta kemahiran guru. ‡ Hubungan yang baik dan kerjasama dengan ibu bapa, pihak hospital dan kebajikan masyarakat juga penting dalam usaha membantu kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini. ‡ Guru perlu peka dan sensitif kepada keperluan setiap kanak-kanak.

‡ Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah dan rangsangan seperti kad-kad yang mudah untuk menarik minat dan perhatian murid. ‡ Kanak-kanak sindrom down boleh dibenarkan bekerja dalam kumpulan yang dapat menerima dan membimbing mereka. ‡ Interaksi dengan persekitaran yang menyokong dan pembelajaran yang aktif dapat membantu perkembangan kanak-kanak sindrom down.