P. 1
TEORI-TEORI MORALITI

TEORI-TEORI MORALITI

|Views: 654|Likes:
Published by farisaisar

More info:

Published by: farisaisar on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Falsafah Pendidikan Moral GDV1013 KUMPULAN 12

NOR SHUHADA BT ISMAIL NORLILI BT CHE MAN NORSHIDATUL NAZIRA BT MOHD NOOR NAZSIROH BT MOHAMAD MOKHTAR ASMIDAR BT AHMAD @MD NOOR 102134 105714 105796 106124 129236

i.

CONSEQUENTIALIST(TELEOLOGIKAL)

ii. PSIKOLOGIKAL EGOISMA(PSIKOLOGIKAL EGOISM) iii. KESUKARAN DALAM TEORI CONSEQUENTIALIST iv. UTILITARIAN

 Dalam Islam, terdapat banyak aspek akhlak atau etika seperti

terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Manakala, ajaran seperti ini juga turut terdapat dalam agama Hindu, Buddha, dan Kristian.  Aspek-aspek ini menerangkan tentang kebaikan dan kejahatan yang membawa kepada balasan pada kemudian hari iaitu selepas kematian.  Akhlak Islam berteraskan hukum wajib, sunat, halal, haram dan makruh yang menjurus kepada perbuatan atau gerak laku penganutnya.  Sebaliknya, negara barat mengamalkan teori moral yang menjurus ke arah fahaman sekularisme.

Jeremy Bentham (1748-1832) Teori Utilitarianism John Stuart Mill (1806-1873) Teori Utilitarianism Victor Grassian (1992) Psikologikal egoisme .

maka Bentham membawa teori yang dipanggil utilitarianism. kesejahteraan. kerelaan hati. Jeremy Bentham suka melihat akibat dan kesan perbuatan itu.Jeremy Bentham (1748-1832) (Teori Utilitarianism ) Jeremy Bentham menjelaskan manusia melakukan sesuatu tindakan adalah untuk kebaikan manusia. Apabila perbuatan itu melibatkan kekuasaan. . keadilan.

Tetapi demi kebahagian kawan dan diri dia. manfaat dan kegembiraan Contohnya : Seseorang yang sanggup menderma buah pinggang untuk kawannya supaya kawannya dapat teruskan hidup dengan gembira.Kita perlu membuat penilaian apakah sesuatu perkara itu boleh membawa kepada kesejahteraan manusia atau sebaliknya. . Walaupun dia mungkin akan membahayakan diri dia sendiri. dia sanggup lakukan. Bentham amat mementingkan kesejahteraan. kebahagiaan.

John Stuart Mill (1806-1873) Teori Utilitarianism Teori Bentham tentang uilitarianism. Kalau Bentham dengan Teori Kegunaan. tetapi Mill lebih cenderung kepada reformasi masyarakat daripada teori yang abstrak yang dibawa oleh Bentham. dan hedonistic calculus telah mendapat perhatian John Stuart Mill (1806-1873). seorang tokoh etika yang lebih muda daripada Bentham. . (quality of pleasures). maka Mill lebih kepada kualiti kesejahteraan.

. Mill menegaskan bahawa kebahagiaan itu terdiri daripada beberapa jenis. bahawa bahagia itu sama. ada yang tinggi dan ada yang rendah. la menekankan bahawa terdapat peringkat-peringkat kebahagiaan iaitu ada sesetengah tinggi dan juga ada sesetengah rendah martabatnya.Mill tidak setuju dengan Bentham.

. pendidikan.Kualiti kebahagiaan yang tinggi dalam teori etika Mill ialah yang mempunyai sifat-sifat kesejahteraan. Etika kesejahteraan yang tinggi itu memberi kesan yang baik. tetapi kesejahteraan yang rendah itu memberi kesan yang buruk. berakhlak dan sihat tubuh badan. Nilai-nilai tinggi itu dimiliki oleh manusia sejati tetapi nilainilai yang rendah itu bercarnpur baur dengan binatang. kepentingan diri dan sifat malas. sensitif terhadap orang lain. kebahagiaan mental. Manakala kebahagiaan jenis rendah ialah kejahilan.

. Menjelaskan tentang nilai sama ada tindakan itu bermanfaat atau membawa kemudaratan kepada tabiat manusia.Perkataan teleologikal berasal daripada perkataan Yunani ´telosµ yang bermaksud tujuan atau matlamat. Tumpuan teori ini adalah hasil atau akibat sesuatu tindakan yang dilakukan manusia. Bagi teori ini kebaikan ataupun kejahatan ditentukan oleh nilai instrumentalnya. Semua tindakan manusia sama ada betul atau salah bergantung kepada mereka sendiri. Tindakan yang diambil itu membawa kesan yang baik atau buruk.

Yang menentukan adalah manfaat atau mudarat yang dihasilkan. Pegangannya adalah sesuatu tindakan itu sendiri. Tidak ada ¶baik-buruk· atau ¶salah-betul·.Pastikan kesan (akhiran) yang baik. . Mendatangkan faedah.

. Tidak dapat meninjau ke satu jangka masa yang lebih jauh ke hadapan.Keperluan mencari dan menentukan akibat. Sukar untuk menilai semua akibat: i. Tidak cukup pengetahuan untuk menentukan dan menilai tentang apa akibat-diri/ orang lain. ii.

Ini menyebabkan wujud beberapa jenis teori teleologikal yang berbeza seperti : Psikologikal Egoisme Teori Utilitarianisme .

Ini bermakna manusia selalu bersikap mementingkan diri sendiri.Psikologikal egoisme adalah pandangan tentang manusia yang selalu didorong oleh kepentingan diri sendiri. mereka akan melakukan yang terbaik disebabkan oleh faedah atau keuntungan peribadi yang mereka jangka akan perolehi secara langsung atau tidak langsung hasil daripada bantuan yang mereka beri. . Untuk mendapatkan kepentingan diri dan kegembiraan Ini menerangkan bahawa apabila seseorang memilih untuk membantu orang lain.

jika sesuatu kelakuan dianggap betul oleh seseorang individu maka ia berkemungkinan dianggap sebaliknya oleh masyarakat Bentuk khusus psikologikal egoisme adalah psikologikal hedonisme. iaitu pandangan tentang tujuan terbaik manusia melakukan sesuatu secara sukarela adalah untuk mendapatkan pengalaman yang menyeronokkan . manakala egoisme etika adalah cara bertindak. PE juga adalah berdasarkan analisis oleh masyarakat yang berasaskan kepada keinginan dan kehendak masyarakat Secara amnya. Selain itu.Psikologikal egoisme ialah teori diskriptif menyatakan bagaimana orang melakukan tindakan.

Menurut Victor Grassian (1992): 3 formulasi: perumusan yang tipikal dalam PE Semua kelakuan manusia yang dilakukan dengan kehendak sendiri adalah berakhir dengan bermotivasikan mementingkan diri sendiri. . Manusia sentiasa berkelakuan dengan tujuan untuk menonjolkan kepentingan diri Manusia melakukan sesuatu untuk orang lain dengan harapan mendapat faedah tertentu.

Etika egoisme merupakan teori normatif atau etika yang menyatakan bahawa kelakuan manusia harus berdasarkan kepada kehendak kendiri (secara langsung) Ini bermaksud.dua nya saling berkaitan dan berkait rapat dengan teori-teori moral. sesuatu kelakuan itu telah dirancang  Teori PE dan EE . . kedua.

Apabila fikiran ditentukan secara individualistik dan penyusunan sosial adalah kurang penting maka tidak hairan individu cuba mencari justifikasi egoistik bagi tingkah lakunya lebih ² lebih lagi dijelaskan dengan teori ekonomi yang mengatakan setiap orang hanya dapat hidup apabila ia dapat mencari keuntungan dalam persaingan dengan orang lain. . Pengaruh persekitaran sosial pada nilai ² nilai individu.1. maka egoisme diterima oleh sosial sebagai sifat yang mulia bagi diri sendiri.

Oleh itu. . Sikap mempertahankan diri sendiri (ego) ataupun sikap mengagumi diri sendiri. kita berusaha meyakinkan diri sendiri hak keistimewaan kita adalah bagi hidup dan ini adalah berpatutan.2. Keadaan ini wujud daripada keinginan kehendak mempertahankan diri daripada perasaan malu ataupun berdosa yang disebabkan oleh ketidaksamaan pembahagian dan keuntungan yang memanfaatkan diri sendiri tetapi mengakibatkan orang lain menderita.

3. Ketidakanjalan dalam motif dan dorongan kerana setiap motif personaliti dikaitkan dengan perkembangan individu. dan kebajikan diri sendiri mengatasi orang lain. egoisme melibatkan perletakkan kebaikan. Contohnya:  Seorang bayi merampas barang mainannya daripada bayi lain mungkin berbeza dengan seorang dewasa merampas harta pusaka daripada ahli keluarganya. kepentingan. .

Hal ini kerana kelakuan seseorang dengan secara langsung akan dikawal oleh peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam masyarakat .Psikologikal egoisme ialah kelakuan yang dimotivasikan oleh kehendak atau keinginan seseorang Seseorang cenderung untuk melakukan apa sahaja yang diingini olehnya Kebiasaannya. psikologikal egoisme dapat dikawal melalui etika egoisme.

Sukar untuk mengenalpasti akibat-akibat terhadap orang lain. Keseronokan kesakitan adalah sensasi dan sebaliknya. Tidak berkesan terhadap pelaku baru. Perlakuan baik dan buruk boleh diukur. . Manusia sebagai pemburu keseronokan dan membenci kesakitan. Prinsip utiliti menyamakan keseronokan dan kebahagian. Kesukaran menerapkan nilai moral kepada generasi muda/pelaku baru. Kayu pengukur. Gabungan antara moral dan undang-undang Konsep keseronokan dan kesakitan.Kesukaran menentukan akibat pada seseorang terhadap seorang yang lain. Penentengan idea kesakitan utilitarianisme. Kalkulus Hedonik Bentham adalah sesuatu yang sukar.

UTILITARIAN Diasaskan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) Utilitarian berasal daripada perkataan utiliti yang bermaksud berguna atau kegunaan. Kebahagian yang dimaksudkan adalah keseronokan iaitu sesuatu yang bukan bersifat moral Jeremy Bentham membahagikan teori ini kepada dua ciri penting iaitu: . Teori moral utilitarian ini mengkehendaki kita supaya sentiasa bertindak untuk menghasilkan kebaikan atau keseronokan maksima kepada bilangan orang yang sebanyak mungkin.

i. Keseronokan dan kesakitan yang timbul daripada tindakan yang diambil itu berasaskan kesan baik atau buruk sesuatu tindakan. Aspek ini dikenali sebagai act-utilitarianisme. Pertimbangan sesuatu tindakan yang diambil itu bermoral atau tidak berasaskan kes itu sendiri. ii. . Aspek ini dikenali sebagai Hedonistik Utilitarianism.

7 elemen mesti ditimbangkan dalam kalkulus ini iaitu: .Pengukuran keseronokan (dan kesengsaraan) dilakukan melalui Kalkulus Hedonistik Bentham.

Kedalaman (Intensity) Berapa dalamkah kesan pengalaman terhadap setiap orang? Berapa lamakah keseronokan atau kesengsaraan akan berlangsung? Berapa pastikah timbulnya keseronokan dan kesengsaraan dari sesuatu tindakan? Berapa cepat? Bagaimanakah kemungkinan perasaan seronok di masa depan? Bagaimanakah kemungkinan perasaan sengsara di masa depan? Berapa banyak kesengsaraan dan keseronokan dihasilkan dalam kehidupan orang lain? Kelamaan (Duration) Kepastian (Certainty) Kesegeraan (Propinquity) Kesedaran (Fecundity) Keberkesanan (Purity) Had (Extent) .

Beliau juga berpendapat seseorang itu perlu mempunyai penilaian sendiri yang bersifat subjektif untuk membuat keputusan. . beliau menjelaskan kebahagian itu mempunyai kualiti iaitu tinggi atau rendah. Beliau menolak pandangan Bentham yang mengatakan keseronokan yang dirasa itu adalah serupa. Sebaliknya.Manakala John Stuart Mill pula lebih memfokuskan kepada kualiti kegunaan atau manfaat.

. kesimpulannya ialah kita mesti berjaga-jaga dan berwaspada dalam menerima fahaman atau pendapat utiliti sebagai suatu prinsip etika.Etika utilitarianisme berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu sepatutnya melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada setiap orang atau kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. Daripada keseluruhan perbincangan kita tentang prinsip utiliti.

. Mereka boleh lakukan apa sahaja mengikut pertimbangan rasional. Teori ini nyata benar berbeza dengan etika agama yang baik dan jahat serta yang betul dan salah kerana nilai-nilai ini adalah tetap. soal etika ini tidak menjadi masalah besar.y Teori-teori moraliti ini bermula di barat. y Bagi mereka yang berpegang kepada fahaman sekular. y Dalam aspek penentuan begini teori Teleologikal kurang memberi masalah kerana prinsip yang digunakan ialah berpandu kepada kesan atau akibatnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->