SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI MALUKU, SULAWESI SELATAN

PROSES MASUKNYA ISLAM DI MALUKU Maluku sebagai daerah kepulauan merupakan daerah yang subur terkenal sebagai penghasil rempah terbesar. Untuk itu sebagai dampaknya banyak pedagang pedagang yang datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah tersebut. . Di antara pedagang-pedagang tersebut terdapat pedagangpedagang yang sudah memeluk Islam sehingga secara tidak langsung Islam masuk ke Maluku melalui perdagangan dan selanjutnya Islam disebarkan oleh para mubaligh salah satunya dari Jawa.

Kalau ini dijadikan dasar pijakan. Ini dapat dimaklumi karena titik pijaknya adalah ketika Islam secara resmi diakui sebagai agama negara oleh kerajaan Gowa.SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI SULAWESI SELATAN Sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan hampir pasti selalu dikaitkan dengan datangnya tiga ulama dari Minangkabau. Sayyid Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dia juga merupakan kakek kandung dari empat ulama penyebar Islam di Jawa yang lebih dikenal dengan wali songo yaitu Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Sayyid Ainul Yaqin atau Sunan Giri. Datuk ri Bandang. . Datuk ri Tiro dan Datuk ri Patimang. maka Islam datang ke Sulawesi Selatan pada tahun 1605 setelah kedatangan tiga orang ulama tersebut. Tetapi kalau titik pijaknya adalah kedatangan para sayyid atau cucu turunan dari nabi maka jejak-jejak keislaman di Sulawesi Selatan sudah ada jauh sebelum itu yaitu pada tahun 1320 dengan kedatangan sayyid pertama di Sulawesi Selatan yakni Sayyid Jamaluddin al-Akbar Al-Husaini. Siapa Jamaluddin al-Akbar al-Husaini? Dia adalah cucu turunan nabi atau ahl al-bayt yang pertama kali datang ke Sulawesi Selatan.

Jamaluddin al-Husaini telah memulainya dan konon wali songo sempat berguru kepadanya. Lalu mengapa nama Jamaluddin al-Husaini sebagai penyebar Agama Islam di Sulawesi Selatan tak pernah ditemukan jejaknya dalam sejarah. Padahal perannya cukup penting dalam proses islamisasi di Sulawesi Selatan. sejarah Islamisasi di Sulawesi Selatan sesungguhnya tidaklah tunggal. Bahkan sebelum para wali songo menyebarkan Islam di Jawa. Sang guru tentu saja gembira mengingat agama Islam telah di bawa lebih dahulu oleh kakeknya. . ketika Datuk ri Bandang hendak memenuhi undangan raja Gowa untuk menyebarkan Islam di kerajaannya.Seperti yang telah dijelaskan bahwa Islam masuk di Sulawesi Selatan pada tahu 1320. ini menunjukkan bahwa Islam terlebih dahulu masuk ke Sul Sel. Sayyid Jamaluddin al-Husaini pada tahun 1320 M di daerah Bugis Sulawesi Selatan Boleh jadi karena Jamaluddin al-Husaini tidak pernah bersentuhan langsung dengan kerajaan Gowa-Tallo yang diketahui merupakan salah satu kerajaan yang terbesar saat itu di Sulawesi Selatan sehingga proses islamisasi di Sulawesi Selatan tidak dikaitkan dengan dirinya. terlebih dahulu meminta pertimbangan gurunya Sayyid Ainul Yaqin atau Sunan Giri. Yang jelas. dari pada Jawa.

Ternyata. Setelah tamunya datang ke Tallo. . Tamu itu pun heran.Lalu ada pula beberapa versi resmi tentang masuknya Islam di kerajaan Gowa-Tallo disebutkan bahwa sebelum Datuk ri Bandang tiba di Tallo. Dia lalu memperlihatkan tulisan yang ada di tangannya kepada tamunya. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa nabi telah menampakkan dirinya di Makassar. raja Tallo Sultan Abdullah diberitakan telah memeluk Islam dan yang mengislamkan adalah nabi sendiri. cerita ini dianggap dongeng dan harus berhati-hati mengutipnya (Noorduyn. Dan asal-usul dinamakannya daerah ini dengan Makassar besar kemungkinan dari ungkapan tersebut. Karena itu. Lalu raja mengisahkan hal ihwal pertemuannya dengan nabi. Konon nabi menampakkan dirinya dan menemui Sultan Abdullah. kata sang tamu. Noorduyn yang menulis tentang Islamisasi di Makassar. ada ungkapan yang berbunyi mangkasaraki nabbiya. Islam sudah ada di sini sebelum kami datang. Sultan pun menemui tamu itu yang tak lain adalah Datuk ri Bandang. Sayangnya oleh beberapa sejarawan seperti J. Nabi lalu menuliskan kalimat syahadatain lalu meminta kepada sang raja untuk memperlihatkan kepada tamunya yang datang dari jauh. 1972: 31).

Begini Ceritanya Sayyid Jamaluddin justru mengadakan pencak silat secara tertutup dengan para pengikutnya. . Masyarakat sekitar pun ingin mengetahui pertemuan apa gerangan yang diadakan tiap sore itu.Jamaluddin al-Husaini menyebarkan Islam dengan cara yang berbeda. melainkan dengan pertunjukan Pencak Silat. Karena yang memainkan permainan langka itu orang Arab (keturunan Arab) sehingga masyarakat setempat menamainya dengan langka arab. Akhirnya tersiarlah kabar bahwa yang dilakukan tamu-tamu itu adalah permainan langka yang dalam bahasa Bugis berarti suatu permainan gerakan yang bisa menjadi pembelaan diri bila mendapatkan serangan musuh. bukan dengan berdakwah.

Belakangan. Karena permainan latihan berlanjut hingga malam hari. Sayyid Jamaluddin dan rombongannya shalat. Kata ini yang kemudian menjadi langgara. Meskipun pada akhirnya peserta latihan itu banyak yang mengucapkan syahadatain. lalu berubah menjadi mushallah dan masjid . selepas magrib. Masyarakat setempat yang ikut latihan juga turun shalat meskipun sekedar sebagai latihan. arena latihan yang bernama langka arab menjadi langkara.Masyarakat pun kemudian memohon menjadi anggota agar dapat ikut dalam permainan langka itu.

Dan memang dalam sejarah mainstream. .Berbeda dengan Datuk ri Bandang dkk. membunuh. Dua tahun setelah kedatangan Datuk ri Bandang dkk diadakanlah shalat jum at di masjid kerajaan Tallo setelah diumumkannya oleh raja Gowa bahwa agama Islam adalah agama resmi yang dianut kerajaan. sistem dakwah yang dikembangkan selain mengajarkan syahadatain mereka langsung mengajarkan sembahyang lima waktu. mencuri dan minum khamar. hampir semua penyebar atau pendakwah Islam dekat dengan kerajaan. ketika datang ke Makassar. Islam yang dikembangkan oleh Datuk ri Bandang dkk inilah yang di kemudian hari lekat dengan negara. menyembah berhala. puasa ramadhan dan melarang perbuatan dosa besar seperti zina.

Datuk ri Patimang mengadakan singkarume atau dialog tentang Islam dengan Madika Bua Tandi Pau. jangan-jangan. Tapi pada akhirnya Madika Bua mau mengucapkan syahadatain dan mengikuti Datuk ri Patimang. Madika Bua dan Datuk ri Patimang saling uji kesaktian dan tidak satu pun ada yang kalah atau menang. Nah.Ada yang menarik dari proses islamisasi di Luwu. pemimpin adat daerah Bua dan beberapa anggota hadat lainnya. Setelah Madika Bua mengucapkan syahadatain. Dalam singkarume itu Madika Bua memberikan pertanyaanpertanyaan kritis tentang apa itu Islam. Sebelum Datuk ri Patimang sampai di Luwu untuk mengislamkan raja Luwu. Bahkan Madika Bua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya oleh Datuk ri Patimang dianggap pertanyaan waliyullah tingkat ketiga. Madika Bua mendapatkan pengetahuan keislamannya dari Jamaluddin al-Husaini. barulah Madika Bua bersama Datuk ri Patimang menghadap ke raja Luwu untuk mengislamkan raja Luwu. Setelah dialog. dia lebih dahulu singgah di daerah Bua. Akhirnya Datuk Sulaiman atau Datuk ri Patimang mengakui bahwa Madika Bua sesungguhnya telah Islam. Di daerah itu. .

Seorang Portugis bernama Pinto pada tahun 1544 M menyatakan telah mengunjungi Sulawesi dan berjumpa dengan pedagang-pedagang (mubalig) Islam dari Malaka dan Patani (Thailand). diantaranya adalah berikut ini : a. Madrasah-madrasah di Sulawesi. Mubalig Islam yang berjasa ialah Abdul Qodir Khatib Tunggal yang bergelar Dato Ri Bandang berasal dari Minangkabau. Menyusul di belakangnya. Perkembangan itu mulai pesat sejak adanya alim ulama Bugis yang datang dari tanah suci Mekah. Rajanya bernama I. seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. murid Sunan Giri. Madrasah Amiriah Islamiah di Bone (Sulawesi Selatan tahun 1933) . Dalam waktu dua tahun. Kerajaan Islam di Sulawesi Kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Kembar Gowa Tallo tahn 1605 M. Sejarah Islam di Sulawesi 1. Sejarah Pendidikan Islam di Sulawesi Ajaran Islam di Sulawesi sejak dahulu berkembang pesat.KESIMPULANNYA E. 2. Mallingkaang Daeng Manyonri yang kemudian berganti nama dengan Sultan Abdullah Awwaul Islam. yang bermukim di sana beberapa tahun lamanya. Raja Gowa benrama Sultan Aluddin. Pesantren banyak berdiri dan berkembang dengan pesat pula.

Pada tahun 1350 H (1931 M). As ad.A. yaitu : Madrasah Wajo Tarbiyah Islamiyah. Kemudian. Murid yang diterima adalah tamatan tsanawiyah dengan seleksi. Syekh H. Rasyid adalah seorang ulama besar di Sulawesi. Madrasah Amiriah Islamiah diubah menjadi Sekolah Menengah Islam (SMI) kemudian pada tahun 1954. 2) Madrasah Tarbiyah Islamiyah Madrasah ini didirikan oleh salah seorang murid Syekh H. M. 3) Madrasah Daru dawah wal Irsyad (DDI) Madrasah ini didirikan pada tanggal 16 Rabiul Awal 1336 H (7 februari 1947) di Watang Soppeng (Sulawesi). As ad bin H. Murid yang diterima adalah tamatan ibtidaiyah Bagian Mu allimin. ia mendirikan madrasah. Murid yang diterima adalah anak-anak tamatan SR 4/5 tahun 2) Bagian Tsanawiyah. lama pelajarannya dua tahun (dari kelas I-II). 3) . Bugis (1907-1952 M). lama pelajarannya tiga tahun. pada tahun 1930 M. Ia lahir di Mekah pada tahun 1326 H (1907 M). SMI diubah menhadi PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama). diantaranya ialah : 1) Madrasah Al-Khairat Madrasah Al-Khairat didirikan oleh ulama besar Syewkh Al-Idrus.M. madrasah ini diubah namanya menjadi Madrasah As adiyah. Pada tahun 1952. Madrasah-madrasah Islam di Sulawesi Tengah Madrasah di Sulawesi tengah. Madrasah ini terbagi di atas beberapa tingkat : 1) Tingkat Awaliyah 2) Tingkat Ibtidaiyah 3) Tingkat Tsanawiyah.Madrasah Amiriah Islamiah mempunyai tiga bagian : 1) Bagian Ibtidaiyah. dan 4) Tingkat Aliyah b. lama pelajarannya tiga tahun (dari kelas I-III).

yang telah banyak mengeluarkan para pemuda Islam yang terjun langsung ke masyarakat sebagai guru dan pemimpin agama. . sejak zaman Sunan Giri dari Malaka (kurang lebih tahun 1475). Sejarah Pendidikan Islam di Maluku Pelaksanaan pendidikan di Maluku ketika itu telah maju dibanding dengan daerah-daerah lainnya karena telah didirikan Madrasah di Ambon yang termasyhur ketika itu adalah Madrasah Mahasinul Akhlak. yaitu Sultan Zainal Abidin (1486 1500 M). Di Maluku ada raja yang terkenal dalam bidang pendidikan dan dakwah Islamnya. saudagar dari Jawa. Raja Maluku yang pertama masuk Islam adalah Sultan Ternate. yang bernama Marhum pada tahun 1465 1486 M atas pengaruh Maulana Husein.Sejarah Islam di Maluku 1. 2. Kerajaan islam di Maluku Masuknya Islam ke Maluku dibawa oleh mubaligh dari Jawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful