Aplikasi Komputer BAB 1: Definisi: Istilah Komputer Sejarah Perkembangan Teknologi Maklumat

Adalah mesin elektronik digunakan untuk •Menerima input/data •Memproses •Mengeluarkan output Alat pengira (berasaskan kpd perkataan “computer”) Teknologi Maklumat Teknologi yang digunakan untuk menerima, memproses, menyimpan dan memindahkan maklumat dalam bentuk elektronik. SEJARAH KOMPUTER 1. Penggunaan Abakus • • 2. • • • Alat mengira mekanikal. Untuk operasi tambah dan tolak sahaja Tetulang Napier Dibina oleh John Napier Menggunakan batang-batang logam atau tetulang untuk menghasilkan jadual algoritma. Batang logam disusun untuk mendapatkan hasil darab.

Abakus

Tetulang Napier

3. • •

Pascaline Mesin hitung mekanik yang pertama didagangkan Di kembangkan oleh Peranchis Blaise Pascal. (Ahli Matematik)

Pascaline

4. Difference Engine • • • • 5. • • Dibina oleh Charles Babbage Dapat menyelesaikan persamaan dengan mengira perbezaannya. Namun beliau menemui kekurangan terhadap mesin tersebut. Oleh itu beliau membina mesin baru iaitu ‘Analytical Engine’. Analytical Engine Mampu melaksanakan pelbagai kiraan. Mesin ini mempunyai ciri-ciri komputer zaman sekarang iaitu: * • • Peranti input Storan sekunder Pemproses Unit kawalan Peranti output

Oleh itu Charles Babbage dikenali sebagai ‘father of the computer’ Augusta Ada Byron merupakan pengaturcara komputer yang pertama membantu Babbage dalam membina arahan-arahan pengiraan bagi mesin ‘Analytical Engine’

6.

Herman Hollerith • • membangunkan satu peranti automat yang boleh memproses pengiraan banci pada tahun 1890. Perbezaan antara mesin Hollerith dan Babbage ialah:

Mesin Hollerith menggunakan elektrik manakala Babbage menggunakan kuasa mekanikal. 7. • • • • • 8. Watson dari IBM Thomas J.Watson mengetuai IBM pada tahun 1924-1956 Pada peringkat awal, IBM tertumpu kepada pembekal mesin kira kemudian beralih kepada pembangunan komputer. Dalam tahun 1936, Howard Aiken mula memikirkan mesin yang moden patut dibina. Mendapatkan tajaan daripada IBM sebanyak 1 juta. Hasilnya Harvard Mark 1. Eckert dan Mauchly • Kedua-dua tokoh sejarawan komputer ini bergabung tenaga untuk menghasilkan mesin yang digelar ENIAC (komputer tujuan am yang pertama). • Mereka menghasilkan pula sebuah mesin lagi iaitu UNIVAC 1 (komputer pertama direka bertujuan untuk diperdagangkan). 9. John V.Atanasoff dan Clifford Berry • Tokoh sejarawan komputer yang berjaya membangunkan komputer digital pertama yang dinamakan komputer ABC.

Generasi Komputer Generasi Pertama ( 1951-1957) Komputer dibina dengan tiub hampagas. Tiub ini merupakan tiub elektronik yang diperbuat dari kaca dan bersaiz lebih kurang mentol lampu. Generasi Kedua (1958-1963) Komputer dibina dengan transistor. (Transistor- peranti kecil yang menukarkan isyarat elektronik melintasi resistor) Transistor adalah lebih kecil, menggunakan kurang kuasa dan menghasilkan kurang haba berbanding tiub hampagas. Komputer generasi ini lebih cepat, kecil dan boleh dipercayai. Generasi Ketiga (1964-1969) Komputer generasi ini menggunakan litar bersepadu (IC). Litar bersepadu ialah litar elektronik yang lengkap yang dibina daripada cip yang kecil dan diperbuat daripada silicon. Penghasilan komputer ini adalah murah, boleh dipercayai dan padat. Generasi Keempat (1970-1990) Generasi ini menggunakan mikropemproses, iaitu cip khusus yang dibangunkan untuk ingatan komputer dan logik. Ini telah merubah industri komputer dimana satu komputer peribadi yang kecil boleh dibina. Generasi Kelima (1991- ke hari ini) Generasi ini lebih merujuk kepada ‘generasi penghubung’. membolehkan perhubungan antara satu sama lain tanpa sempadan. Penigkatan keupayaan internet telah membina laluan maklumat yang menakjubkan yang

Klasifikasi Komputer Komputer boleh dikelaskan kepada beberapa jenis mengikut ukuran fizikal dan keupayaan. Ianya terdiri daripada:i. ii. iii. iv. Supercomputers Mainframes Minicomputer Microcomputer

Supercomputers Komputer yang berkuasa tinggi dan terbesar di antara senarai yang ada. Ia berkapasiti tinggi iaitu mampu untuk memproses berbillion arahan persaat (BIPS). Digunakan oleh agensi-agensi besar untuk tujuan penyelidikan dan juga oleh kerajaan pusat sesebuah negara bagi menyelesaikan masalah saintifik yang rumit dan canggih.

Mainframes Komputer yang bersaiz besar memenuhi satu bilik yang diwayar khas dan berhawa dingin. Ianya berkeupayaan memproses data yang banyak dengan Walaubagaimanapun, keupayaannya adalah kurang pantas dan tepat. persaat (MIPS).

berbanding dengan supercomputers. Ia mampu memproses berjuta-juta arahan Digunakan oleh pihak-pihak pentadbiran swasta mahupun awam seperti bank, syaraikat, jabatan-jabatan kerajaan dan pengusaha kilang.

Minicomputer Merupakan mesin bersaiz meja. Syarikat bersaiz sederhana atau jabatan di syarikat besar menggunakan komputer ini untuk tujuan tertentu.

Mikrokomputer Merupakan komputer yang paling banyak digunakan pada hari ini. Mikrokomputer termasuk PC, komputer meja, komputer buku dan pembantu digital peribadi (PDA). PDA merupakan pakej komputer yang sangat kecil yang mengandungi pen sebagai alat input, pengecaman tulisan, alat organisasi peribadi dan berupaya berkomunikasi.

Komponen Sistem Komputer Terdapat lima komponen komputer yang utama: i. ii. iii. iv. v. hardware (perkakasan) software (perisian) people (manusia) procedure (prosedur) data

Hardware (Perkakasan) Merupakan komponen asas kepada komputer. komputer. Perkakasan merujuk kepada terhadap sistem mesin, peranti atau alat yang dapat melakukan fungsi storan sekunder, unit sistem dan peranti komunikasi. Software (Perisian)

Perkakasan terdiri daripada peranti input, peranti output, peranti

Merupakan salah satu aturcara komputer yang terdiri daripada jujukan arahan yang terperinci dan direkabentuk untuk mengarahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsinya tertentu. Perisian terbahagi kepada dua jenis iaitu perisian system dan perisian aplikasi. Ianya terbahagi kepada dua iaitu perisian sistem (system software) dan perisian penggunaan (application software). People (Manusia) Merupakan bahagian terpenting dalam sistem maklumat. Manusia juga merupakan pengguna yang membeli dan menggunakan perisian komputer. Dalam perniagaan, pengguna dikenali juga sebagai end-users (pengguna akhir), kerana mereka merupakan orang yang terakhir dalam “computer line” (bidang komputer).

Procedure (Prosedur) Merupakan peraturan atau garis panduan yang perlu diikuti oleh manusia ketika menggunakan perisian, perkakasan dan data. Lazimnya prosedur didokumenkan dalam bentuk manual yang ditulis oleh pakar komputer. Manual juga disediakan oleh pengeluar perisian dan perkakasan bersama-sama produk meraka. Data Terdiri daripada bahan mentah yang belum diproses termasuk teks, angka, imej dan bunyian. Contoh fakta mentah ialah jumlah jam bekerja dan kadar gaji. Setelah data diproses oleh komputer, ia dipanggil maklumat. Contoh maklumat ialah jumlah pendapatan yang patut diterima bagi jumlah jam bekerja untuk sebulan.

Penyambungan dan Internet Penyambungan dan internet boleh memperkembangkan peranan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian. Penyambungan merupakan keupayaan mikrokomputer untuk berkongsi maklumat dengan komputer lain. sebab itu komputer dapat disambungkan dengan komputer yang lain. Data dan maklumat boleh dihantar melalui talian, kabel telefon, atau melalui udara. Oleh

PERKAKASAN ( HARDWARE) Perkakasan terbahagi kepada lima bahagian. 1. 2. 3. 4. 5. Peranti Input (input device) Unit Pemproses (processing) Peranti Output (output device) Storan Sekunder (secondary storage) Peranti Komunikasi (communication device)

PERISIAN ( SOFTWARE) Terbahagi kepada 2 iaitu: 1. 2. Perisian Sistem – perisian yang menjalankan komputer Perisian Aplikasi – perisian yang digunakan