RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN ASAS LITERASI

UNIT 1:

Mengenali dan menyebut dan menulis huruf a,i, u, b, d, h, k, l dan t Membaca, membina dan menulis suku kata KV Membaca, membina dan menulis perkataan KVKV

OBJEKTIF: Pada akhir Unit 1, murid berupaya: i. menamakan dan menulis huruf kecil a· ¶i·, ¶u·, ¶b·, ¶d·, ¶l·, ¶t·, ¶h· dan ¶k· dengan betul; ii. menamakan dan menulis huruf besar A· ¶I·, ¶U·, ¶B·, ¶D·, ¶L·, ¶T·, ¶H· dan ¶K· dengan betul; huruf konsonan ;

iii. membunyikan suku kata terbuka KV gabungan huruf vokal dengan

iv. menulis suku kata terbuka KV gabungan daripada huruf konsonan dengan vokal; v. membina dan membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV; dan vi. membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+ KV.

Kemahiran

Aktiviti

Bahan/Alatan

1.0 Mengenal dan Menulis Huruf 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a - z

i.

Membunyikan huruf ¶u· yang terdapat perkataan dan membunyikan kad perkataan.

vokal ¶a·,¶i·, pada awal murid tersebut

Contoh kad gambar dan membunyikan kad perkataan

melatih huruf

menggunakan kad gambar dan ii. Biasakan latihan bahan murid dengan bunyi u..bi

ketiga-tiga huruf vokal ini melalui menggunakan bantu perlbaga seperti mengajar

benda maujud, kad gambar dan sebagainya. iii. Latih murid menama dan membunyikan huruf vokal tadi secara latih tubi.

1.0

Mengenal dan Menulis Huruf 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a - z 1.2 Menulis huruf kecil a - z

i.

Perkenalkan huruf kecil ¶h· dan ¶k· huruf dan

bentuk

dan

nama

contoh kad huruf
a i u b d h l t k

a· ¶i·· ¶u· ¶b·, ¶d·, ¶l·, ¶t·, dengan bantuan kad latih berpasangan, menunjuk murid murid dan

menyebut nama huruf tersebut. ii. Secara bergilir-gilir

menyebut nama iii. iv. Meneka

huruf kepada Contoh kad tebuk

pasangan masing-masing. bentuk huruf yang ditulis latihan pratulis di papan tulis. Menjalankan membentuk dan menulis huruf

melalui cara-cara yang berikut:

y membentuk

huruf

daripada

Contoh kad cantum titik

tanah liat atau doh. y menulis huruf di udara atau di atas pasir. y menekap atau menulis huruf menggunakan menyambung yang betul. y mewarnakan huruf yang sama seperti yang ditunjukkan oleh guru dalam bahan media cetak , label, plat kenderaan dan sebagainya. y menyalin huruf yang diberikan di dalam buku garis empat secara mekanis. y menulis huruf yang disebut oleh guru di dalam buku garis empat. 1.0 Mengenal dan Menulis Huruf 1.3 Mengenal bentuk huruf besar A ² Z 1.4 Menulis huruf besar A - Z i. Perkenalkan ¶B·, ¶D·, ¶L·, huruf besar ¶T·, ¶H· A· ¶I· ¶U· dan ¶K· Contoh kad huruf kad tebuk mengikut cara yang betul. y titik-titik untuk membentuk huruf dengan cara

menggunakan kad huruf dan latih murid menyebut nama huruf dan bentuk huruf tersebut. ii. Beri latihan membentuk dan menulis huruf melalui cara-cara yang berikut:

A
Contoh: Cara yang betul menulis huruf

y y y

membentuk menulis huruf

huruf

besar

daripada tanah liat atau doh. besar di udara atau di atas pasir. menekap atau menulis huruf besar tebuk betul. y menyambung membentuk y mewarnakan yang sama titik-titik huruf huruf seperti untuk besar besar yang label, dan menggunakan mengikut cara kad yang

dengan cara yang betul.

ditunjukkan oleh guru dalam bahan media cetak, iklan, plat kenderaan

0 Membaca Perkataan 4. i.bi Contoh kad lipat suku kata b a 3. iv. Jalankan latihan untuk sama mengukuhkan keupayaan murid membunyikan suku kata ada secara berpasangan atau secara kumpulan menggunakan kad suku kata atau media lain yang sesuai. iii.0 Membina dan Menulis Suku Kata 3. Latih murid membunyikan suku kata yang telah dibina. Bimbing murid betul menulis telah dibina. huruf besar disebut oleh guru ke dalam buku garis empat. y menyalin huruf empat y menulis besar yang garis yang diberikan ke dalam buku secara mekanis. mencantum satu huruf konsonan satu menggunakan kad lipat.1 Membaca dan membunyik an suku kata terbuka KV. iii.1 Membaca i. Bimbing murid membina perkataan KV+KV dengan menggunakan kad cantum suku kata KV+KV untuk membentuk perkataan Contoh cantuman dua kad suku kata bu ku . Bimbing murid membina suku kata dengan mencantum dan ¶k· dengan satu kad huruf konsonan ¶b·. yang betul suku kata yang 4.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV i. Tunjukkan pada gambar awal dan minta Contoh kad gambar dan membunyikan kad perkataan murid membunyikan huruf vokal perkataan menggunakan kad gambar dan kad perkataan.sebagainya. Beri latihan cara menulis suku kata. Tunjukkan cara yang betul untuk suku kata huruf cara dengan vokal yang membina dan ii. u.0 Membaca Suku Kata 2. 2. ¶h· satu huruf vokal untuk membunyikan suku kata tersebut melalui alat bantu mengajar seperti kad lipat. ¶t·. ¶l·.. ii. ¶d·.

5. Penilaian formatif i. dan membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata V+KV dan ejaan yang betul. ¶N·. membina dan menulis suku kata KV Membaca. ii. ii. r dan s dengan bantuan kad huruf Contoh kad huruf untuk memperkenalkan huruf mengikut kumpulan huruf. n. membina dan menulis perkataan VKV dan KVKVKV OBJEKTIF: Pada akhir Unit 2. v. .0 Mengenal dan Menulis huruf v.1 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KV+KV ii. ¶E·. ¶m·. menama dan menulis huruf kecil ¶e·. vi. membina dan menulis suku kata vokal yang telah dipelajari. iv. ¶O·. m. murid berupaya: i. n. iii. r dan s Membaca. e pepet dan e taling serta bentuk huruf konsonan. ¶n·. ¶c·. Latih murid menulis perkataan buku tersebut menggunakan garis empat. c. ¶C·. terbuka KV gabungan daripada huruf konsonan dan huruf dengan sebutan membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV dan KV+KV+KV yang betul. o. KV+KV+KV dengan Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan 1. ¶r· dan ¶s· dengan betul. m. ii. menama dan menulis huruf besar membunyikan suku kata terbuka KV gabungan huruf konsonan dan huruf vokal yang telah dipelajari. menggunakan beberapa cara seperti cantuman kad suku kata. o. Laksanakan penilaian formatif untuk menilai tahap penguasaan murid bagi kemahiran yang telah diajar. Bimbing menulis suku murid membina dan KV+KV perkataan daripada kata 5.0 Membina dan Menulis Perkataan i. UNIT 2: Mengenali dan meyebut huruf e. c. ¶R· dan ¶S· dengan betul. Beri latihan pemulihan bagi murid yang belum menguasai dan latihan pengayaan untuk murid yang telah menguasai kemahiran tersebut. yang bermakna. Bimbing murid memahami makna perkataan tersebut melalui gambar atau perlakuan. Latih murid membaca perkataan yang telah dibina. ¶o·. ¶M·. Perkenalkan bentuk dan bunyi huruf vokal.perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV iii.

Contoh kad gambar. vi.Z ii. viii. Membunyikan huruf vokal o. menulis huruf yang disebut oleh guru di dalam buku garis empat. huruf titik-titik untuk membentuk huruf. Perkenalkan bentuk dan huruf Contoh kad imbasan huruf serta bentuk huruf konsonan E. e pepet dan e taling lebih vii. Beri latihan membentuk dan menulis huruf melalui aktiviti seperti yang berikut: y y y membentuk doh. menulis huruf di udara atau di atas pasir. Latih taling.4 Menulis huruf besar A. besar dengan cara yang . i. menyebut dan membunyikan huruf e pepet dan e e e Contoh kad imbasan escrn 1.1.2 Menulis Huruf Kecil a-z bunyi e pepet dan e taling. O. menekap atau menulis huruf besar menggunakan y menyambung untuk membentuk dengan kad tebuk titik-titik huruf mengikut cara yang betul. pada kad menggunakan mengikut cara kad yang huruf daripada diberi tubi berdasarkan kad Penekanan membezakan pada gambar yang diberi.3 Mengenal huruf besar A ²Z 1. menekap atau menulis huruf dengan tebuk betul.0 Mengenal dan menulis huruf 1. N. 1. y y y menyambung menulis imbasan.1 Mengenal bentuk huruf kecil a²z dan latih murid menyebut nama e o c m n r s huruf tersebut. C. R dan S dengan bantuan kad Beri huruf latihan dan latih murid dan menyebut nama huruf tersebut. M. membentuk menulis huruf melalui aktiviti seperti yang berikut: y menulis huruf y besar di udara E atau di atas pasir.

0 Membaca Perkataan 4.2 Membina dan menulis i.0 Membina dan Menulis Suku Kata 3. v.2 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV 5.0 Membaca Suku Kata 2.betul.0 Membina dan Menulis Perkataan 5. besar di garis empat huruf pada kad 2. membuat kolaj huruf. Membaca perkataan dengan Contoh cantuman dua kad suku kata : menggunakan kad cantum huruf vokal dengan kad suku kata KV untuk membentuk perkataan V+KV yang bermakna. ii. menyalin huruf dalam buku menulis huruf secara mekanis. ii. y y y menulis imbasan. i si i. Menulis suku kata yang dibina dengan cara yang betul. Membina suku kata terbuka KV dengan mencantum satu huruf konsonan dan satu huruf vokal menggunakan kad lipat. Bimbing murid membaca dan memahami makna perkataan yang telah dibina. Membina dan menulis kad suku Contoh cantuman dua kad suku kata perkataan daripada suku kata V dan KV menggunakan kata KV yang telah dipelajari. 3. Contoh kad lipat suku kata: r e iv. Bimbing murid menulis perkataan tersebut menggunakan buku garis u bi . s e iv. Murid membaca suku kata terbuka KV dengan mencantum kad huruf konsonan dengan huruf vokal ·e· dan ·o· untuk membunyikan suku kata tersebut. Latih tubi membunyikan suku kata secara berpasangan dan kumpulan menggunakan kad suku kata atau media lain yang sesuai. y besar yang disebut oleh guru dalam buku garis empat.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV iii.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV 4.

v. ii.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV iii. F. membina dan menulis suku kata tertutup KVK dengan betul. iii. membina dan menulis suku kata KVK Membaca. iii. x.v. Beri latihan menulis perkataan VKV dalam buku latihan. dan menama dan menulis huruf besar membaca suku kata tertutup KVK dengan betul. i. ii. Latih empat. x dan z Membaca. Beri latihan pemulihan bagi murid yang belum menguasai dan latihan pengayaan untuk murid yang telah menguasai kemahiran tersebut. X dan Z dengan betul. w. UNIT 3: Mengenali dan menyebut huruf f. ii. murid berupaya: z dengan betul. Bimbing murid memahami makna perkataan tersebut melalui gambar atau perlakuan. w. 5. . Bimbing menulis kata murid membina dan le la ki perkataan daripada suku menggunakan KV+KV+KV beberapa cara seperti cantuman kad suku kata. membina dan menulis perkataan KVK dan VKVK Pada i. Laksanakan penilaian formatif untuk menilai tahap penguasaan murid bagi kemahiran yang telah diajar. ubi Bimbing murid membaca kad lipat membentuk Contoh kad lipat perkataan daripada dipelajari untuk suku kata KV+ KV + KV yang telah perkataan yang bermakna.0 Membina dan Menulis Perkataan 5.0 Membaca Perkataan 4. ii.perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV 4. akhir Unit 3. empat. W. Latih murid membaca perkataan yang telah dicantum daripada suku kata tersebut. iv.V. menama dan menulis huruf kecil f . murid menulis perkataan tersebut menggunakan buku garis Penilaian formatif i.3 Membina dan menulis pekataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV i.

membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK. viii. Bimbing murid menulis dengan cara yang betul melalui aktviti berikut: y menekap atau menulis huruf dengan menggunakan kad tebuk mengikut cara yang betul. Menulis huruf yang disebut oleh guru dalam buku garis empat. huruf dan bentuk huruf tersebut. ii.0 Mengenal dan Menulis huruf 1. w. membaca perkataan KVK. Memotong huruf besar yang biasa dilihat di media cetak v V w x W X y . Bahan/Alatan contoh: Kad huruf kecil v z w f x 1. membina dan menulis perkataan KVK. dan membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK. menyalin huruf yang diberikan dalam buku garis empat secara mekanis.v.4 Menulis huruf besar A²Z i. Beri latihan membentuk dan z Z menulis huruf melalui cara-cara berikut: f F y membentuk huruf besar dari tanah liat atau doh. menekap atau menulis huruf besar dengan menggunakan kad tebuk mengikut cara yang betul. vi. vii. v. Perkenalkan murid dengan huruf kecil f.V. ii. Kemahiran 1. W. Perkenalkan huruf besar F.2 1 2 y y 1. y memotong huruf yang biasa dilihat dalam media cetak dan menampal dalam buku skrap.1 Mengenal bentuk huruf kecil a ²z Menulis huruf kecil a²z Aktiviti i. X Contoh : dan Z menggunakan kad huruf dan Padankan huruf besar dengan melatih murid menyebut nama huruf kecil. y menyambung titik-titik huruf untuk membentuk huruf dengan cara yang betul. x dan z dengan bantuan kad huruf. y y menulis huruf besar di udara atau di atas pasir. 3 Mengenal bentuk huruf besar A-Z 1.

iv. O u fon fun von vun won wun zon zun a e (taling) e (pepet) I fan fen fen fin van ven ven vin wan wen wen win zan zen zen zin 3. Bimbing murid membaca suku kata tertutup KVK. vak wan iii. Latih tubi murid membaca suku kata KV yang disediakan. Membina suku kata KVK dengan mengaitkan pengalaman murid membina suku kata KV. Latih murid membaca suku kata KVK menggunakan pelbagai cara seperti dengan menggunakan kemudahan ICT. ii. Kukuhkan kemahiran murid melalui beberapa latihan menulis di papan tulis. Mencantum suku kata KV denaan satu huruf konsonan lain untuk membina suku kata KVK.2 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK i. menyambung titik-titik untuk membentuk besar dengan cara betul. Menulis suku kata tertutup KVK yang telah dibina. memberi latihan menulis huruf dalam kertas latihan yang diedarkan. . pada kad dan di dalam buku tulis. v. ba ca da bi ci di bu cu du be ce de be ce de bo co do 2. iii. Contoh: Menulis suku kata KVK ii. iv.0 Membaca dan Membunyikan suku kata 2. Beri latihan pengukuhan membaca suku kata KVK secara individu.0 Membina dan Menulis Suku Kata. menyalin huruf besar yang diberi dalam buku garis empat secara mekanis.2 Membina dan menulis suku kata tertutup KVK i. Contoh: Tunjukkan cara mencantum suku kata KV dengan huruf konsonan untuk membina suku kata KVK. memotong huruf buku huruf huruf yang besar y y yang biasa dilihat dalam media cetak dan menampal dalam buku skrap.y y dan menampal dalam skrap. pasangan atau kumpulan. 3. kad suku kata dan permainan bahasa.

0 Membina dan menulis perkataan 5. iv. Bimbing murid menulis perkataan daripada kad perkataan yang telah ditunjukkan ke dalam buku garis empat.6 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK i. ii. Bimbing murid mencantum kad huruf vokal dan kad suku kata perkataan KVK untuk membina + KVK.4. k__ k = kek 4. iii.0 Membaca Perkataan 4. iii. Mengeja dan membaca perkataan yang dibina berdasarkan kad perkataan dan kad gambar. Tunjukkan membina cara yang betul yang Contoh: perkataan mengandungi suku kata V+KVK daripada suku kata KVK dan huruf vokal diberi. membina perkataan KVK. Bimbing murid mengeja dan yang i kan membaca perkataan mengandungi suku kata V + KVK. Bimbing murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata dan suku kata KVK yang ikan . Contoh: yang mengandungi suku kata V ii. 11 Membaca Perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V + KVK i. Beri latihan mengimlak perkataan yang telah dipelajari.0 Membina dan Menulis Perkataan 5. Memahami makna perkataan tersebut melalui gambar. Beri latihan menulis perkataan dengan cara yang betul dan kemas. Tunjukkan cara yang betul Contoh latihan.11 Membina dan menulis perkataan yang i. ii. ii.0 Membaca Perkataan 4. iii.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK i. Bimbing murid memahami makna perkataan gambar. Membaca perkataan yang telah dicantum daripada kad suku kata. Contoh: ke k k ek Contoh soalan lisan: Ini gambar apa? Apakah rasa kek? 5. tersebut melalui ikan 5.

KVKKV dan KVKKVK. iii. dan viii. vii. vi. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK + KVK dengan betul. j. membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK + KVK dengan betul. Latih tubi menulis dalam buku garis empat. murid mengenal 1 Bahan/Alatan huruf kecil g. p. iii.2 a²z Menulis huruf kecil a ² z i. P. Q dan Y dengan betul. membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK + KV dengan betul. q Kad huruf abjad dan y dengan menggunakan kad g j p q y menamakan huruf Contoh cara betul menulis huruf huruf-huruf lain iaitu huruf-huruf j. UNIT 4: Mengenali dan menyebut huruf g. membina dan menulis perkataan KVKVK.0 Mengenal dan Menulis Huruf. p. ii. J. iv. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV + KVK dengan betul. V+KVK. v. iv. murid berupaya: g. menama dan menulis huruf besar G. membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK dengan betul. Jalankan pengulangan bagi murid yang masih belum menguasai kemahiran. membina dan menulis suku kata KVK Membaca. Kemahiran 1. p. r dan y Membaca. 2 1. j. Bimbing q dan y. Jalankan penilaian untuk menguji penguasaan selepas pengajaran. q dan y dengan betul. penguasaan Penilaian Formatif i. v. Ulang aktiviti yang sama seperti aktiviti memperkenalkan huruf kecil untuk mempekenalkan . p. Bimbing murid menulis huruf dengan cara yang betul. Tunjuk kad huruf ·g· bimbing murid sambil tersebut. menama dan menulis huruf kecil ii. q.0 Mengenal dan Menulis Huruf i. Beri latihan tambahan untuk mengukugkan kemahiran murid. Aktiviti Contoh : Perkenalkan huruf. Pada akhir Unit 4.mengandungi suku kata V + KVK iii. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK + KV dengan betul. i. j.1 Mengenal bentuk huruf kecil 1. kemahiran melalui latihan murid proses ii. 1.

iv. Latih murid melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Minta murid mencantum kad suku kata menjadi perkataan KVKVK.0 Membaca Perkataan 4.7 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup KV+ KVK iii. ga jah perkataan yang telah dicantum daripada suku kata ini. v. P. Murid memadan dan mewarnakan huruf besar yang diberi. iv. Latihan membaca perkataan KV + KVK Menguji kefahaman murid tentang makna perkataan yang mereka baca dengan bertanyakan soalan. 5. Bimbing murid mencantumkan kad suku kata KV dengan kad suku kata KVK untuk membentuk perkataan KV + KVK berdasarkan gambar. 5. J. Aktiviti diulangi dengan perkataan KV + KVK yang lain. G Y G W G J J 1. Latih murid membaca Contoh.7 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata kv+kvk ii.1. v.z ii. Warnakan huruf yang sama Latih tubi menulis huruf besar. Q dan Y. Bimbing murid menulis perkataan yang telah dibina.0 Membina dan i. Tunjuk gambar perkataan yang mengandungi KV + KVK. Beri latihan mengimlak perkataan KVKVK. iii. i.3 Mengenal bentuk huruf besar a . huruf besar G. Ta _ _ _ lam pu lam pu .4 Menulis huruf besar A. ga jah Ini gambar apa? Ini gambar gajah.Z I V Z J x P P W P J x Q Y Q Q W G 4. suku kata contoh: Menulis Perkataan. ii. iii.

Latih tubi membaca perkataan KVKKV. Bimbing murid mencantumkan contoh perkataan KVKKV kad suku kata KVK dengan kad suku kata KV untuk membina perkataan KVKKV berdasarkan gambar.4 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK + KV. Bimbing murid Bersoal dibaca.0 Membaca perkataan i.0 Membina dan Menulis Perkataan.8 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK iii. Latih murid menyebut perkataan yang dicantum. ii. 4. jawab mengenai perkataan yang telah . Latih murid mengimlak perkataan KVKKV. Contoh: jam bu jambu Contoh: 4. Latih tubi membaca perkataan tersebut. iii. lam pu lampu 5. ii. 5. iv. Uji kefahaman murid tentang makna perkataan yang mereka baca dengan bertanyakan soalan. Pamerkan objek maujud atau gambar yang berkaitan perkataan KVKKV. i.4 Membaca Perkataan mengandungi suku kata KVK+ KV ii. Ulang aktiviti ini dengan memperkenalkan yang perkataan mengandungi suku kata KVK + KV yang lain. Latih murid membaca perkataan yang telah dicantum daripada suku kata ini. iv. iii. pen sel cincin membaca carta dengan murid pen sel cin cin perkataan KVKKVK. 4. Bimbing murid menulis perkataan yang telah dibina ke dalam buku tulis garis empat. v. Bimbing murid membina perkataan daripada gabungan suku kata KVK+KV berdasarkan gambar atau bahan maujud. v.0 Membaca Perkataan i.4.

membina dan menulis suku kata tertutup KVKK. suku kata berperingkat daripada KV ba « ban« bang *mengeja mengikut suku kata KV ² KVK ² KVKK ikut peringkat demi peringkat. Jalankan akvititi ulangan kepada semua yang belum mengusai unit ini. v. Latih murid mengimlak perkataan KVKKVK. kemudian Murid mengeja dan membunyikan .0 Membaca kata 2. Bimbing murid membaca suku kata tertutup KVKK secara KVK sehingga KVKK. ii. akhir Unit 5.3 suku i. membina dan menulis perkataan KVKK dengan betul. Contoh: pen sel pen sel Penilaian formatif i. Laksanakan ujian formatif untuk menilai tahap penguasaan murid bagi kemahiran yang telah diajar. iv. ii.Contoh carta perkataan. Kemahiran Aktiviti contoh Bahan/Alatan 2. dan membina dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVKK dengan betul. murid berupaya: KVKK dengan betul. iii. UNIT 5: Membaca. ii. mengeja dan membunyikan suku kata membina dan menulis suku kata KVKK dengan betul. vi. i.0 Membina dan menulis perkataan. Bimbing murid membina dan menulis perkataan KVKKVK yang telah dipelajari. Latih murid menulis perkataan lain dengan cara yang betul. 5. KVKVKK Pada i. membina dan menulis perkataan Suku Kata Tertutup KVKK. cincin tanduk biskut pensel rumput kertas sampan rambut bantal 5. mengeja dan membaca perkataan KV + KVKK d engan sebutan yang betul.8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK + KVK iii. mengeja dan membunyikan perkataan daripada suku kata KVKK dengan betul. Membaca dan membunyikan ii. Membaca.

tertutup KVKK. i. ii. iii. Beri latihan menulis suku kata KVKK dengan ejaan dan cara yang betul. 5. Contoh gambar ii.10 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi i. Bimbing murid membaca perkataan daripada suku kata tertutup KVKK. wang iii.10 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK i.suku kata tertutup KVKK iii. Minta murid mengeja dan membaca perkataan mengandungi suku kata tertutup KVKK. KVK.3 Membina dan menulis suku kata tertutup KVKK. Bimbing murid membina perkataan lain yang mengandungi suku kata bank . Contoh suku kata KVKK lang sang gang tang kang ling sing ging ting king lung sung gung tung kung leng seng geng teng keng long song gong tong kong 3. Bimbing murid menulis suku kata KVKK. la« la lan«lan lang« lang Contoh membina suku kata KVKK sa san sang 4. Beri latihan nembaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK dengan bantuan bahan bantu mengajar yang sesuai seperti kad gambar dan kad perkataan. 3. Latih murid membaca suku kata dengan sebutan yang betul.0 Membina dan menulis suku kata. Bimbing murId membina dan Contoh kad suku kata mengeja suku kata KVKK mengikut peringkat demi peringkat KV. Contoh gambar 5.0 Membina dan menulis perkataan. KVKK. Tunjukkan beberapa gambar yang murId biasa lihat dan yang ada kaitan dengan perkataan murid.0 Membaca perkataan 4. KVKK seperti yang telah dibaca oleh ii.

Jalankan aktiviti ulangan kepada murid yang belum menguasai murid ini.suku kata KVKK. 4. iii.18 Membina dan menulis perkataan yang Mengandungi suku kata KV+KVKK. Latih murid mengeja dan menulis perkataan tersebut. KVK + KVKK. Beri latihan pengukuhan membaca perkataan KVKVKK. ii. KVKK. dan iii. Bimbing murid membaca perkataan daripada suku kata KV+KVKK. Latih murid menyebut perkataan yang dibina. menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+ KV. Bimbing murid membina dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata kv+kvkk. membina dan menulis perkataan KVKKKV. i. iii. KVKKKVKK akhir Unit 6. ii. murid berupaya: i. 4. . Penilaian formatif i. i. iv. tu lang pi 5. Latih murid menulis perkataan itu mengikut suku kata kv+kvkk. Laksanakan penilaian formatif untuk menilai tahap penguasaan murid bagi kemahiran yang telah diajar.0 Membina dan menulis perkataan. KVK + KVKK. mengeja dan Contoh gambar ii.17 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV +KVKK. KVKKKVK. Bimbing murid memadankan kad suku kata KV dan KVKK yang disediakan untuk membina perkataan berpandukan gambar. KVKK + KVK dan KVKK + KVKK dengan betul. Minta murid membina perkataan lain yang mengandungi suku kata KV+KVKK dan menulis perkataan tersebut. mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+ KV. KVKKVKK. membina perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK + KV.0 Membaca perkataan. UNIT 6: Pada sang Contoh kad perkataan burung Penilaian Formatif unit 5 Membaca. KVKK + KVK dan KVKK + KVKK dengan betul. ii. iii. 5. KVKK + KVK dan KVKK + KVKK. KVK + KVKK.

iii. 5.0 Membaca perkataan 4.5 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KVKK+KV iii ii i Minta murid membina perkataan KVKKKV dengan cara memadankan gambar dengan perkataan. gambar dan minta murid Contoh benda maujud : tangga Kad gambar iv Beri latihan membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV dengan sebutan yang betul.0 Membina dan Menulis perkataan 5. vi Bimbing murid membaca perkataan hingga mereka menguasai kemahiran tersebut. Bimbing murid mencerakinkan perkataan kepada suku kata dan ingatkan kembali suku kata tersebut. Beri latihan murid mencerakinkan beberapa perkataan KVK+KVKK.9 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVK + KVKK iv. Bimbing murid mengeja dan menulis perkataan KVKKKV. Contoh: kam bing . Beri latihan untuk mengukuhkan kemahiran murid mengeja dan menulis perkataan tersebut. Bimbing murid mengeja perkataan tersebut menggunakan media yang sesuai seperti kad lipat. tang ga t a n g g a v Adakan aktiviti latih tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata tersebut secara individu. kumpulan dan kelas.5 Membaca perkataan Mengandung suku kata KV iii KVKK + ii i Aktiviti Bahan/Alatan Guru memperkenalkan gambar gambar benda maujud yang berkaitan dengan perkataan KVKK+KV kepada murid. Pamerkan perkataan berkaitan dengan sebut. mang ga 4. Meminta murid memadankan perkataan dengan gambar. Beri latihan mengeja dan membaca perkataan-perkataan tersebut.Kemahiran 4.0 Membaca perkataan 4. i ii.

Cerakinkan perkataan: mangkuk = mang+ kuk 4. ii.0 Membaca perkataan 4.5. ii.16 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KVK.0 Membaca perkataan 4. Bimbing murid memadan suku kata menjadi perkataan berdasarkan gambar. Bimbing murid mencerakinkan perkataan kepada suku kata yang betul.16 Membaca perkataan yang Mengandungi suku kata KVKK + KVK. Bimbing murid membaca kad perkataan. Latih murid menulis perkataan dengan betul. Beri latihan membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK sehingga mahir. Latih murid membina perkataan KVKK+KVKK dengan menggunakan rajah tukar ganti. Contoh kad suku kata : perkataan 5. . iii. 5. Bimbing murid memadankan kad perkataan dengan gambar. Bimbing murid melengkapkan ayat dengan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.0 Membina dan menulis perkataan. Bimbing murid menulis perkataan yang telah dibina. Minta murid mencantum suku kata menjadi perkataan. iii. Contoh: Kad gambar ii iii iv v. Contoh: Melengkapkan ayat: Ini mangkuk.13 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KVKK i. i.9 Membina menulis perkataan yang mengandungi suku kata + KVKK 4. Kad perkataan cangkul 5. i Bimbing murid menamakan gambar-gambar yang ditunjukkan oleh guru.0 Membina menulis dan i. ii. Bimbing murid membaca secara berpasangan dan individu. KVK dan lom ten bong dang iii. Bimbing murid membaca perkataan yang dibina secara individu dan berpasangan. Bimbing murid menyebut suku Contoh : Carta tukar ganti tong long beng kong kang kata KVKK + KVKK dengan sebutan yang betul dan jelas.

u dan bunyikan vokal tersebut. membina dan menulis perkataan mengandungi vokal berganding dengan betul. o u . Minta murid membaca petikan cerita yang telah lengkap. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup v+kvkk dengan betul.0 Membaca Perkataan ii. Minta murid menulis perkataan yang telah dibina berdasarkan rajah tukar ganti. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vk+kvkk dengan betul. e. i. vi. Bimbing murid melengkapkan cerita berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi. Beri latihan membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK Nota guru: (kongkang ² ¶katak besar/monyet tak berekor ²rujuk kamus dewan edisi 3) 5. Bina suku kata yang mengandungi huruf kv dan perkembangkan kepada suku kata kvk. iii. v. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vk+kvk. membina dan menulis perkataan VKVKK. membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding dengan betul. membaca perkataan mengandungi diftong dengan betul. dan x. viii. Pak Mat tanam __________ Laksanakan ujian penilaian formatif untuk menilai tahap penguasaan murid bagi kemahiran yang telah di ajar. membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vk+kvkk dengan betul. vii. contoh Bahan/Alatan a ba e i ba. Aktiviti Tunjuk huruf vokal a. ii Beri latihan pemulihan bagi murid yang belum menguasai dan latihan pengayaan untuk murid yang telah menguasai kemahiran tersebut. 4. ix.. 12 Membaca perkataan yang mengandungi suku i. UNIT 7: Membaca.iv. ii. o. 5. ii. perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding Pada akhir Unit 7. membina dan menulis perkataan mengandungi diftong dengan betul. VKKVK. membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vk+kvk dengan betul.0 Membina dan i. iv.13 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KVKK Penilaian formatif i iii. Contoh: menulis perkataan. murid berupaya: i.. VKKVKK. membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup v+kvkk dengan betul. Kemahiran 4.

b. Latih murid menulis perkataan melalui beberapa cara seperti mengisi huruf pada tempat kosong. Isi huruf untuk membina perkataan o_ _ _ g _d__g _b__g a lang long .kata V + KVKK. 5. Contoh mencerakin perkataan o = rang bang dang = = orang = abang udang ii. Memadan suku kata bang = = = abang Contoh latihan: a.0 Membina dan Menulis Perkataan i. bang v. iii. Tunjukkan cara membina perkataan VKVKK dengan mencantum satu huruf vokal dengan suku kata KVKK.. Bimbing murid mengeja perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK.. Bimbing murid membaca suku kata KVKK dengan sebutan yang betul. Bimbing murid menulis perkataan tersebut dengan menggunakan beberapa teknik seperti teknik mencerakin perkataan kepada suku kata dan menulis perkataan tersebut. iv. Ulang aktiviti mengeja dan menulis perkataan ini sehingga murid mahir. iii.bang i. Contoh: ulang dan arang perkataan orang.12 Membina dan Menulis perkataan yang mengandungi suku kata V + KVKK. a bang a. Contoh perkataan yang boleh dibina daripada suku kata di atas u dang 5. Akhir sekali cantumkan suku kata kvk menjadi suku kata kvkk.. ban bang ban.. Bimbing murid membina dan a u = = Contoh perkataan VKVKK orang udang abang menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK dengan ejaan betul dan tulisan yang kemas. v. Latih murid membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK dengan memperkenalkan yang lain. iv.

em.4. al. Latih murid mencerakinkan perkataan dengan menggunakan kad suku kata.14 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK + KVKK iii. huruf vokal bila bertemu huruf konsonan yang berbeza. iv. em ping emping as dan in.15 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK +KVK iv. iii. i. Tunjukkan cara membaca perkatan yang mengandungi suku kata VK+KVKK dengan memberi penekanan pada mengeja dan membunyikan Contoh perkataan lain: im am + + + bang = bang tung = = imbang ambang untung perkataan yang mengandungi suku kata VK + KVKK. Bimbing murid membaca arnab ar nab . Pamer kad perkataan dan minta murid menyebut nama benda dalam kad tersebut.0 Membaca i. ii.0 Membaca Perkataan 4. ii. Bimbing murid membina suku kata vk dengan mencantum = = = = ul um un ut u Contoh kad lipat huruf vokal dengan huruf konsonan yang dapat memberi bunyi.14 Membaca i. Bimbing murid menyebut perkataan VKKVK berdasarkan gambar. Beri latihan memadankan suku kata menjadi perkataan yang mengandungi VK+KVK dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai. perkataan yang un dang undang makna menggunakan 4.0 Menulis Perkataan 5. Cara mencerakin perkataan dengan menggunakan kad suku kata Perkataan 4. + un Contoh : l m n t 5. Latih murid membaca perkataan tersebut. Contoh ar. Bimbing murid memadan suku kata VK dan KVKK untuk tertentu kad membina satu memberi dengan lipat.

lai. 5. 4. Latih murid membaca perkataan yang mengandungi diftong yang ditunjukkan oleh guru. Perkenalkan suku kata diftong dan minta murid membunyikan suku kata diftong yang 4. Bimbing murid secara latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. Bimbing murid mengeja perkataan dengan mencerakinkan perkataan kepada suku kata. lau. i.0 Membina dan Menulis perkataan 5. iii. mengeja dan menulis contoh latihan tambahan Padankan dan tulis suku kata menjadi perkataan: perkataan yang mengandungi dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Beri latihan tambahan menulis perkataan di dalam buku tulis garis empat. iv.18 Membina ii. i. iii. Beri latihan tambahan mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK sehingga murid dapat menguasai kemahiran tersebut. Contoh memadankan suku kata menjadi perkataan yang bermakna. loi Bimbing murid membatang perkataan yang mengandungi diftong. Contoh menulis menggunakan buku tulis garis empat: dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. Latih murid diftong.perkataan tersebut dengan sebutan yang betul dan jelas. Contoh. Minta murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK berdasarkan gambar. Latih murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK.18 Mengeja ii.15 Membina dan menulis perkataan yang mengandun gi suku kata VK + KVK iii. ii. iv.0 Menulis Perkataan 5. Bimbing murid membina perkataan yang mengandungi diftong dengan menggunakan kad suku kata. diberikan. 5.0 Membaca i. Contoh gambar ar nab arnab perkataan he lai helai ha lau halau limau .

ii. Perkenalkan dan sebut contoh perkataan yang mengandungi vokal berganding. Tunjukkan cara mencantum suku kata vokal berganding untuk membentuk perkataan. bu + ih ah ar = = buih kuah liar ku + li + = vi. Beri latihan tambahan menulis perkataan dalam buku tulis garis empat.ka pu mu rai loi lau = = = murai kaloi pulau 4. Jalankan penilaian formatif untuk mengenal pasti pencapaian murid menguasai kemahiran yang telah diajar. Contoh: buah kuih sauh ii. Adakan latihan tambahan untuk murid yang belum menguasai kemahiran tersebut. v. 5. Latih murid mengeja dan membaca perkataan tersebut. iv. iii.20 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding i. iii. d t duit d m diam a i a s i u k h kuih i u ii.perkataan lain: jual. h u sauh Perkataan. Latih murid mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.0 Membaca perkataan 4.0 Membina dan menulis perkataan. 5. jauh. soal . Bimbing murid mencantum suku kata menjadi perkataan. Latih murid menyebut suku kata dan perkataan. laut. Tunjukkan kad perkataan dan minta murid sebut. Cantumkan suku kata: perkataan yang mengandungi vokal berganding. Penilaian Formatif i.20 Membaca i. Bimbing murid membina perkataan yang mengandungi vokal berganding dengan menggunakan kad suku kata. Susun huruf menjadi perkataan.

dan x. vi. Minta murid mengeja suku kata digraf yang telah dibina. suku kata dan yang nya nga + + nyi nga = nyanyi = nganga mengandungi digraf yang telah . ix. Bahan/Alatan Contoh carta suku kata digraf: sya nya nga kha syi nyi ngi khi syu nyu ngu khu sye nye nge khe syo nyo ngo kho Guru tidak perlu memberi penekanan pada perkataan digraf `gh· kerana tidak banyak perkataan menggunakan ¶gh· dalam bahasa Malaysia dan perkataan digraf ¶gh· agak sukar untuk difahami oleh murid LINUS. Contoh digraf: Rajah membentuk perkataan yang mengandungi ii. membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dengan betul dan kemas. Kemahiran 2.0 Membaca Suku Kata 2. membina dan menulis suku kata yang mengandungi digraf. iii. iii. membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan betul. Bimbing murid mengeja menulis dibina. Murid mengeja dan menyebut suku kata yang mengandungi digraf. membaca suku kata tertutup yang mengandungi digraf. 3. 3.0 Membina dan menulis suku kata. vii.UNIT 8: Membaca. membaca perkataan yang berimbuhan akhiran dengan betul. i. Aktiviti Guru membimbing murid mengeja suku kata yang mengandungi digraf ¶kh·. v. murid berupaya: i. ¶ng·. iv. Guru memperkenalkan suku kata digraf dengan menunjukkan perbezaan bunyi. membina dan menulis perkataan mengandungi digraf. kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran Pada akhir Unit 8. Latih murid membina suku kata digraf yang lain selain yang telah dipelajari. ii. viii.5 Membina dan menulis suku kata tertutup yang mengandungi digraf. iii. konsonan bergabung. membina dan menulis Suku Kata digraf Membaca. i. membaca perkataan yang berimbuhan awalan dengan betul. ¶ny· dan ¶sy· berdasarkan carta suku kata ii.5 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi digraf. membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan betul. membaca perkataan yang mengandungi digraf dengan betul. membina dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dengan betul dan kemas. membina dan menulis perkataan yang berimbuhan akhiran dengan betul dan kemas.

nyamuk ¶sy· ² syiling.19 Membaca perkataan yang mengandungi digraf i Bimbing murid mengeja dan membaca ¶kh· dan ¶sy·. Contoh cara menulis dalam buku garis empat.19Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf i Latih murid menamakan perkataan yang mengandungi digraf berdasarkan gambar yang dipamerkan.0 Membina dan Menulis Perkataan 5. Contoh: aiskrim traktor stadium strawberi krayon stesen stoking proses carta Perkataan dram klip glob kren span stor zink bank .21 Membaca i Bimbing murid mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan sebutan yang betul berdasarkan gambar. perkataan yang mengandungi konsonan bergabung. syabas iii. singa.0 Membaca perkataan 4.0 Membaca perkataan 4.4. bunga. iii. Beri latihan menulis perkataan yang mengandungi digraf di dalam buku tulis bergaris empat. perkataan yang mengandungi digraf ¶ng·. nyamuk contoh: gambar dan kad perkataan 4. ii. wangi. iv Bimbing murid mengeja dan menulis perkataan tersebut. Contoh: ¶ng· ² telinga. Latih tubi membaca perkataan yang mengandungi murid dan yang digraf membina. sungai ¶ny· ² penyu. zink Beri latihan mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan menggunakan carta perkataan. nyanyi. Bimbing mengeja perkataan digraf. penyapu. membaca mengandungi dengan sebutan yang betul. ¶ny· ng nganga ny nyamuk nyanyi nyiru sy syampu syiling syarat syabas kh khas khemah khabar khamis ii. Contoh: Bunga Contoh mencantum suku kata Kha mis = Khamis ii Bimbing murid mencantum suku kata digraf bagi membentuk perkataan. syarat. 5.

. .0 Membina dan menulis perkataan 5. Beri latihan memahami penggunaan imbuhan yang betul. Beri latihan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung di dalam buku latihan.0 Membaca perkataan 4. Contoh: ber me ter + + + lari lukis = = berlari melukis terjatuh jatuh = Contoh: ber ter me memasak Contoh Roda Impian: 4.. Contoh mencantum kata dasar dengan imbuhan ber + lari = berlari 5. perkataan yang mengandungi makan . ii.. i.·an· yang disediakan. Bimbing murid mencantum imbuhan awalan dengan kata dasar yang diberi..0 Membina dan menulis perkataan.5. ¶men·. Contoh latihan mewarnakan imbuhan yang betul dan tulis semula perkataan yang lengkap. Bimbing murid membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan ¶ber·.21 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung.·an· pada carta roda impian. i.. iii. ¶mem·.0 Membaca perkataan 4. dan ¶ter. perkataan yang mengandungi kata imbuhan.. iii..... ¶me·.· yang disediakan... Latih murid mengeja dan menulis perkataan tersebut. Bimbing murid membina perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan menggunakan kad lipat. iii Beri latihan membaca perkataan berimbuhan awalan dalam kumpulan secara latih tubi.. Latih murid membaca perkataan imbuhan akhiran . Bimbing murid membaca dan tiup lari an main baris memahami perkataan berimbuhan akhiran .22 Membaca ii i.. 5...23 Membaca ii. Minta murid menulis perkataan tersebut di dalam buku latihan.22 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan ii. Contoh kad lipat sto king 4. i. Bimbing murid membina perkataan berimbuhan awalan dengan menggunakan kad cantum.

murid berupaya: yang betul. i. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul.0 Membaca Rangkai Kata iii. Bimbing murid memadankan kata dasar dengan imbuhan akhiran dan tulis semula perkataan berimbuhan akhiran tersebut. membaca rangkai kata dengan sebutan ii. Latih tubi membaca dan mengeja Contoh: Bahan/Alatan berus gigi . 6.23 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan. Adakan latihan pemulihan bagi murid yang belum menguasai kemahir tersebut. membina dan menulis rangkai kata dengan betul. Bimbing murid membaca rangkai kata Suaikan kad rangkai kata dengan kad gambar. Aktiviti Tunjukkan kad gambar. membina ayat tunggal dengan betul. membina dan menulis rangkai kata dan ayat. 5.1 Membaca rangkai kata v. memahami ayat tunggal yang dibaca. Penilaian formatif i Laksanakan penilaian formatif ii i Tulis perkataan yang terdapat di Contoh: tiup lari lukis tulis dalam carta di dalam buku latihan dengan ejaan yang betul. iv. Minta murid menyebut nama objek di dalam kad gambar. akhir Unit 9. ii. dan vi. iii. vi. Kemahiran i. Tunjukkan kad rangkai kata. iv. ii. + an + an + an + an = = = = tiupan larian lukisan tulisan untuk menilai tahap penguasaan murid bagi kemahiran yang telah diajar. 6.kata imbuhan akhiran Contoh: tiup + + an = = tiupan lari an larian 5. menulis ayat tunggal dengan betul. v.0 Membina dan menulis perkataan. UNIT 9: Pada Membaca.

Guru Ini (FN) / guru saya. Latih tubi bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul. . Tunjukkan kad ayat. i. Latih murid membina ayat dengan bantuan soalan apa. Pen Lim warna biru. Ini pen.0 Membaca Ayat 8. ( Guru tidak perlu menerangkan pola ayat dasar kepada murid ) iv.1 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar. Ini pen Lim. Itu bola hoki Sani. iii. Beri latihan membina dan menulis rangkai kata kepada murid. Minta murid membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Tunjukkan kad gambar. Bola = Contoh: 8. ii. Ini apa? Ini pen siapa? Apakah warna pen Lim? 9. (FN) Contoh : Guru saya / cantik.1 Membaca ayat tungggal i. iii. ii. Tunjukkan dua kad gambar. iii. Bersoal jawab secara lisan berdasarkan carta ayat. Sani ada tiga biji bola hoki. iii. Soalan : ayat tunggal yang dibaca.0 Membina dan Menulis Ayat Tunggal 9. ii.0 Membina dan Menulis Rangkai Kata 7. mengapa dan bagaimana. Bimbing murid membina rangkai kata dengan berpandukan kad gambar. ii.1 Membina dan menulis rangkai kata i. Tunjukkan carta ayat bergambar. Minta murid membaca ayat-ayat tunggal yang diberi.2 Memahami i.0 Membaca ayat 8. iv. Murid membina ayat berdasarkan gambar. Itu bola. kereta + api = kereta api Contoh: 8. Bimbing murid untuk membina ayat tunggal berdasarkan gambar. Itu bola hoki. siapa. Beri latihan bertulis menjawab soalan.rangkai kata 7.

(FN+FS) Beca ini sangat cantik. (FN+FN) Beca ini dari Melaka.0 Membina dan Menulis Ayat Tunggal 9.(FN) (FN) sekolah. Bimbing murid untuk buku garis 4. ii. Tunjukkan carta ayat tunggal bergambar. Guru saya / menaiki kereta ke (FK) Ini beca roda tiga. menulis ayat tunggal berdasarkan carta di dalam Contoh: (FA) (FS) Guru saya / ke sekolah setiap hari. (FN) 9. (FN+FA) Pak Ali mencuci becanya setiap hari. (FN+FK) Ini beca roda .2 Menulis ayat tunggal i.