Teknik Improvisasi Definisi: Satu aktiviti yang membimbing pelajar melakukan aksi ³kaku´ (muzium lilin) secara spontan

bagi menggambarkan sesuatu peristiwa atau situasi. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel dan prosa klasik. Langkah pelaksanaan: i. ii. iii. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada dua hingga lima orang sekumpulan. Setiap kumpulan diberi satu petikan yang perlu dikaji oleh mereka. Murid diminta berbincang tentang satu gambaran yang paling sesuai bagi menjelaskan peristiwa dalam petikan tersebut. Mereka diminta memilih seorang ketua kumpulan untuk memberikan penjelasan tentang situasi yang dipilih. Ahli kumpulan yang lain akan memainkan peranan sebagai watak-watak dalam petikan itu. Setiap watak perlu memahami peranan mereka dan melakukan aksi kaku yang dikehendaki mengikut petikan. Semasa pembentangan murid diminta melakonkan aksi kaku bagi watak-watak yang telah ditetapkan berdasarkan petikan yang diberi. Ketua perlu menerangkan peranan setiap ahli kumpulannya dan mengapakah mereka kelihatan seperti yang digambarkan. Ketika penerangan ini setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin di muzium sehinggalah ketua kumpulan selesai menjelaskan senario tersebut.

iv.

Tunjuk cara: i. ii. iii. v. vi. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan melantik seorang ketua. Ketua kumpulan diminta mengambil kad petikan dan berbincang tentang situasi seperti dalam kad petikan. Setiap kumpulan melantik seorang ketua dan menetapkan pelakon untuk watakwatak dalam petikan. Guru menerangkan peranan ketua, nenek kebayan dan Inderaputera berdasarkan petikan. Semasa ketua kumpulan menjelaskan tentang senario berdasarkan petikan, setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin di muzium sehinggalah ketua kumpulan selesai menjelaskan senario tersebut. Murid lain diminta menyenaraikan tiga perwatakan berdasarkan penerangan dan lakon kaku dalam lemberan grafik yang diberi.

vii.

Refleksi: Aktiviti ini juga boleh dijalankan mengikut situasi yang berlainan bagi setiap kumpulan. 1

Lampiran 1:

Petikan Hikayat Inderaputera (Muka surat 53 ± 54)

Maka setelah itu nenek kebayan pun sampailah kepada pintu kebunnya. Maka dilihatnya ada terikat dan dilihatnya di dalam kebunnya itu ada seorang kanak-kanak duduk di bawah pohon delimanya itu. Maka rupanya terlalu amat indah penuh dengan pakaiannya. Maka ujar nenek kebayan, ³Anak siapa gerangan ini dan daripada mana gerangan datangnya. Lagipun pintu pagar ini ada terikat dan kampungku pun terlalu jauh daripada kampungnya orang banyak.´ Maka bertanya nenek kebayan, ³Hai, cucuku! Kanak-kanak siapa cucuku ini dan dari mana cucuku datang ini?´ Maka ujar Inderaputera, ³akulah anak Raja Bikrama Buspa dan namaku disebut orang Inderaputera. Ada pun sebabnya aku sampai ke mari ini diterbangkan oleh merak emas.´

Contoh penerangan oleh ketua kumpulan:

Senario yang dipilh ialah peristiwa nenek kebayan menjumpai seorang kanak-kanak di kebunnya. Ini ialah nenek kebayan. Dia mendapati seorang kanak-kanak duduk di bawah pokok delima di dalam kebunnya. Keadaan itu menimbulkan rasa hairan kepadanya kerana pagar kebunnya masih terkunci dan kebun itu jauh dari rumah orang kampung yang lain. Kanakkanak itu memakai pakaian yang cantik. Nenek kebayan bertanyakan identiti dan kampung asal kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu memberitahu bahawa dia ialah anak raja Bikrama Buspa yang bernama Inderaputera. Dia sampai ke situ kerana diterbangkan oleh merak emas.

Sumber rujukan DBP

2

Teknik Pelayaran Plot

1.

Definisi /pengenalan teknik Pelayaran plot ± teknik plot Plot ialah rentetan peristiwa. Pelayaran plot ialah melayari jalan cerita dengan memilih peristiwa-peristiwa penting dari awal eksposisi hingga peringkat peleraian cerita untuk mengesan aspek komsas seperti watak ,latar ,teknik plot dan sebagainya.

2.

Langkah pelaksanaan teknik pelayaran plot. i. Guru memilih beberapa peristiwa penting berdasarkan karya cerpen ii. Setiap peristiwa dinyatakan muka surat . iii. Berdasarkan setiap peristiwa yang dipilih guru boleh bertanya kepada murid tentang aspek-aspek struktural cerpen seperti teknik plot yang digunakan, perwatakan, nilai dan sebagainya. iv. Murid dikehendaki melengkapkan lembaran grafik pelayaran plot yang disediakan oleh guru.

` P1) Aku menyaksikan 2 cucunya bermain komputer P2) Aku tersinggung dengan kata-kata cucuku P3) Aku teringat kepada arwah isterinya____ m/s: 104-105 -latar peristiwa berlaku................... ...............................

m/s: 102-103berlaku konflik kepada aku iaitu......................... ................................

m/s: 103-104 Sebab.................................. ............................................ ............................................ ..

3.

Tunjuk cara i. ii. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. Guru mengedarkan lembaran grafik kepada murid

3

................. P3) Sampai bila abang harus menjadi penjaga panggung? tanya isterinya pada suatu pagi......... P5) Ya...................... ......... Guru meminta setiap kumpulan membentangkan jawapan........ .................. .................................. m/s: 149-150 Pengajaran.... Teknik pelayaran plot........... Cerpen Idola P1) Pentas telah kosong penonton telah lama meninggalkan panggung P2) Apakan daya aku hanya penjaga panggung........... 4.. Refleksi Murid dapat menjelaskan aspek ±aspek sastera menggunakan teknik pelayaran plot.................. P4) memang hebat lakonan saudara ............. m/s: 147 Watak sampingan. 4 ............................... m/s: 149 Nilai...........iii.... .. Biasa saja................................................................................ m/s: 147 Teknik plot........ Guru mengarahkan murid membaca muka surat yang terdapat dalam lembaran grafik untuk melengkapkan maklumat................................. sambut si hero merendah diri... m/s: 146 Latar tempat........ iv............ mungkin juga sebagai pelakon saya harus menunjukkan keterampilan saya yang sebenarnya... .....

Guru memilih bahan sama ada prosa atau puisi yang akan diajar. iv. dan bentuk sajak. Murid diarahkan untuk memasukkan maklumat berdasarkan simbol dan garis yang dibina oleh guru dalam bahan. iii. Guru menandakan aspek yang akan menjadi fokus pembelajaran dalam bahan yang disediakan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau garisan-garisan. iii. (Teknik Bedah Karya) iv. Guru mengedarkan petikan lain untuk dilengkapkan dengan latar masyarakat dan nilai kemanusiaan. (Novel Interlok) Guru memilih aspek komsas yang akan menjadi fokus perbincangan pada hari itu. nilai masyarakat. ii. Langkah Pelaksanaan Teknik i. v. Guru meminta murid mengenal pasti latar masyarakat dan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam petikan. Setiap orang murid diberi petikan yang sama dalam bentuk lembaran grafik. Seorang murid diminta ke hadapan kelas untuk membacakan satu petikan daripada novel Interlok. 5 . ii. (Sila lihat lampiran «) Aktiviti ini perlu diikuti dengan semakan jawapan secara perbincangan kelas dan pengukuhan kefahaman akan konsep tersebut oleh guru dan murid Tunjuk Cara Teknik i. Guru membimbing murid melengkapkan borang lembaran grafik (Teknik Bedah karya).Teknik Bedah Karya Definisi / Pengenalan Teknik Proses mengesan maklumat tentang aspek-aspek sastera yang tertentu seperti latar masyarakat. v.

. pada kebudayaan mereka yang tua.dia yang rajin bekerja. pada bahasa mereka yang kaya. dia yang banyak mengumpulkan kekayaan. Dalam mesyuarat itu Cing Huat memberikan sumbangan wang sebanyak lima ratus ringgit. Cing Huat tidak menghiraukan sangat tentang hal itu kerana dia tahu. Masyarakat Cina yang Masyarakat Cina yang Nilai Nilai Nilai Nilai 6 . Mereka mesti mendidik anak-anak mereka menurut adat istiadat mereka sendiri. Ladang-ladang getah yang tidak jauh dari pekan itu mulai mengeluarkan hasil dan banyak kuli dari ladang getah itu datang berbelanja di kedai Simpang Empat itu.Masyarakat Cina yang Pekan Simpang Empat semakin besar. Mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu yang memang sudah ada didirikan oleh kerajaan di situ. Tetapi Cing Huat yang sudah mahir dalam perniagaan tahu akan tipu helah orang dagang. mereka mesti mengingatkan anak-anak mereka pada tanah leluhur ada. Tidak ada seorang tauke lain yang dapat mengatasinya. Orang-orang Cina di Simpang Empat dan di Kubang Kerbau bermesyuarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri. Kedai makin banyak didirikan. Untuk mencari wang mereka berlumba-lumba supaya boleh dapat lebih banyak. Tandingannya pun hanyalah bapa mentuanya. tetapi untuk mengeluarkan wang seperti berderma mereka berusaha supaya dapat memberikan seberapa yang sedikit.

. tetapi untuk mengeluarkan wang seperti berderma mereka berusaha supaya dapat memberikan seberapa yang sedikit. Masyarakat Cina yang masih mementingkan pendidikan budaya dan bahasa ibunda mereka. mereka mesti mengingatkan anak-anak mereka pada tanah leluhur ada. Tidak ada seorang tauke lain yang dapat mengatasinya. Orang-orang Cina di Simpang Empat dan di Kubang Kerbau bermesyuarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri. dia yang banyak mengumpulkan kekayaan. Untuk mencari wang mereka berlumba-lumba supaya boleh dapat lebih banyak. Kedai makin banyak didirikan. pada kebudayaan mereka yang tua. Tandingannya pun hanyalah bapa mentuanya. Dalam mesyuarat itu Cing Huat memberikan sumbangan wang sebanyak lima ratus ringgit. Tetapi Cing Huat yang sudah mahir dalam perniagaan tahu akan tipu helah orang dagang. Nilai Murah Hati Nilai mahir Nilai berdaya saing Nilai Kerajinan 7 . Ladang-ladang getah yang tidak jauh dari pekan itu mulai mengeluarkan hasil dan banyak kuli dari ladang getah itu datang berbelanja di kedai Simpang Empat itu. Mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu yang memang sudah ada didirikan oleh kerajaan di situ.dia yang rajin bekerja. Cing Huat tidak menghiraukan sangat tentang hal itu kerana dia tahu.Masyarakat Cina yang mementingkan pendidikan untuk masyarakatnya Masyarakat Cina yang masih berprasangka dengan sekolahsekolah Melayu Pekan Simpang Empat semakin besar. pada bahasa mereka yang kaya. Mereka mesti mendidik anak-anak mereka menurut adat istiadat mereka sendiri.

2. 3. Boleh berbincang atau merujuk Kamus Dewan Bahasa untuk mengenali perkataan yang seerti dengannya. ii. ii. Langkah Pelaksanaan Teknik i. Dalam rangkap di atas perkataan memangku merupakan permata kata. iv. Pengenalan Permata kata ialah perkataan atau diksi yang memberi makna menjurus pada baris atau rangkap. Bendahara Tun Tahir konon namanya. Murid menyatakan perkataan yang boleh menggantikan perkataan dalam rangkap. Guru mengedarkan puisi tradisional atau puisi moden.Teknik Permata Kata 1. Guru memilih satu perkataan bagi setiap rangkap yang membawa gambaran maksud rangkap. Guru mengedarkan teks puisi kepada murid-murid.Tingkatan 2 i. Tunjuk Cara Teknik Contoh: Puisi Tradisional: Syair Perang Saudara di Pahang . iii. Guru meminta murid mencari maksud perkataan dengan merujuk kamus. Contoh berdasarkan puisi di bawah: Putera laki-laki yang tuanya. Ialah memangku paduka ayahandanya. Perintah negeri terserah kepadanya. Murid diminta mencari maksud perkataan yang telah digarisi berdasarkan teks puisi secara kumpulan (5 orang satu kumpulan) Contoh permata kata yang dipilih oleh guru: Rangkap 2 : memangku Rangkap 3 : elok Rangkap 4 : lara Rangkap 5 : diam Rangkap 6 : taulan 8 .

9 . Setiap kumpulan membandingkan jawapan. Setiap ketua kumpulan memberikan maksud permata kata dalam rangkap puisi. v. vi. Pembantu dalam kumpulan mencatatkan perkataan di papan putih. 4. Refleksi Murid dapat menambah perbendaharaan kata.Rangkap 7 : kenaikan Rangkap 8 : muda perwira Rangkap 9 : perintah Rangkap 10 : melanggar iii. iv. Rumusan guru menjelaskan kepelbagaian kata dalam menghasilkan puisi.

iii. Aktiviti ini dapat memberi kefahaman dan gambaran yang lebih tentang maksud sajak. Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas. Seorang murid mendeklamasikan sajak / puisi. v. Tunjuk Cara Teknik i. Murid lebih mudah mengingati sajak / puisi. Guru meminta beberapa orang murid menyatakan maksud sajak berdasarkan deklamasi dan lakonan yang dipersembahkan. tekanan suara. Seorang atau beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan sajak / puisi yang dipelajari.Teknik Dekon Definisi / Pengenalan Teknik Dekon ialah sajak yang dideklamasikan oleh penyajak dengan disertai beberapa orang pelajar yang akan melakonkan aksi yang sesuai dengan maksud sajak tanpa suara. 10 . Aktiviti ini mementingkan sebutan. serta intonasi peserta yang mendeklamasikan atau membacakan sajak dan gerak badan serta mimik muka bagi murid yang melakonkan aksi dalam sajak. ii. ii. Beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan sajak µBangkitlah¶. iv. Seorang murid mendeklamasikan sajak dengan intonasi dan sebutan yang sesuai. Langkah Pelaksanaan Teknik i.

Lihat jernihnya pagi ini burung-burung berterbangan di udara dan pepohon hijau merendang daunnya apa kau masih belum bangkit? Bangkitlah jangan sesal nanti madu bumi yang kekeringan isi laut kekosongan dan perut belantara menjadi ladang. Baris? R1: R2: R3: R4: R5: Anak-anak esok apa yang akan kaumakan? tanah atau batu atau debu? kau mahu terus nangis tanpa air mata? Kalau tidak bangkitlah matahari belum lagi rembang dan burung-burung belum lagi menjamah awan! (1969) Langit di Tangan.Sila lengkapkan bentuk sajak di bawah: Bangkitlah ± Rejab F. 1995 Dewan Bahasa dan Pustaka Rima Akhir? R1: R2: R3: R4: R5: Jumlah Perkataan? Rangkap ? Suku kata? 11 .I Anak-anak yang sedang lena bangkitlah matahari sudah tinggi di puncak gunung.

guru mengawal kelas dan memberhentikan aktiviti ini apabila masa cukup. Beberapa orang murid mengemukakan soalan kepada si penjaga panggung berdasarkan peranannya sebagai watak utama dalam novel tersebut dan si penjaga panggung menjawabnya secara spontan. dan pelakon akan cuba mengimaginasikan gaya atau aksi watak tersebut dalam semua aspek seperti cara bercakap. kita boleh melihat pelbagai aspek pada diri watak yang dikaji berdasarkan teks yang disediakan. Tunjuk cara pelaksanaan aktiviti kerusi panas i. pemikirannya dan seumpamanya. Contoh: ³Bagaimanakah perasaan anda semasa dapat bertemu dengan hero?´ Contoh jawapan si penjaga panggung: ³Saya berasa gugup dan gementar´ Catatan: semasa murid bersoal jawab dengan si penjaga panggung. Dalam aktiviti kerusi panas. Si penjaga panggung Murid lain 3. 12 . Setiap kumpulan diberikan tugas untuk membincangkan watak dan perwatakan yang telah ditetapkan iaitu watak dan perwatakan si penjaga panggung untuk kumpulan 1. Teknik ini sering digunakan dalam latihan asas teater untuk membuat justifikasi tentang perwatakan sesuatu peranan yang akan dilakonkan. ii. Biasanya pelakon akan diberikan satu peranan (berdasarkan skrip atau improvisasi). watak dan perwatakan isteri untuk kumpulan 2 dan watak dan perwatakan hero untuk kumpulan 3. Pelakon juga dikehendaki mengkaji berapakah umur watak. iv. iii. cara berjalan. menghadap pelajar lain. Setiap kumpulan diminta membina soalan untuk diajukan kepada wakil kumpulan yang memegang watak yang telah ditetapkan . Definisi : Kerusi panas (hot sitting) ialah satu teknik dalam latihan asas penghayatan watak dan perwatakan. Guru memilih seorang murid yang akan memainkan peranan watak si penjaga panggung dalam cerpen Idola. 2. gambaran fizikalnya dan bagaimanakah dia bertindak. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. Guru merumuskan watak dan perwatakan si penjaga panggung. iii. ii.Teknik Kerusi Panas 1. i. Langkah pelaksanaan teknik kerusi panas. Murid yang diilih dikehendaki duduk di atas kerusi dihadapan kelas.

Refleksi Murid dapat menjelaskan watak dan perwatakan menerusi teknik kerusi panas._______________ 2._______________ 3. Disamping itu. seorang wakil diminta duduk di kerusi dihadapan kelas. Manakala ahli kumpulan yang lain akan mengajukan soalan kepadanya tentang watak dan perwatakan dan dia akan menjawabnya secara spontan. 13 .________________ Watak hero Perwatakan: 1._______________ 4.________________ 3. v.iv. Ketika ini.__________________ 2. Setelah soalan disiapkan. ahli kumpulanlain dibenarkan untuk menyoal. rakan-rakan dalam kumpulan tersebut boleh membantu.________________ 2.__________________ Watak isteri Perwatakan: 1. Contoh lembaran grafik: Watak si penjaga panggung Perwatakan: 1. Jika pemegang watak tidak dapat menjawab.__________________ 3. rakan yang menonton akan mencatat watak dan perwatakan dalam lembaran grafik.

3. berpasangan atau berkumpulan.  Jika dilakukan secara bersendirian. 2.  Boleh dilakukan secara bersendirian. Guru membahagikan murid kepada enam kumpulan (Ikut kesesuaian bilangan murid).  Jika dilakukan secara berpasangan/berkumpulan. Proses pelaksanaan teknik: 1. orang yang sama akan mendeklamasikan sajak sekali gus melagukan bait demi bait puisi yang dibacanya itu. Guru memberikan komen dan pujian.Teknik Mestamu Definisi Mestamu:  Mestamu bermaksud melagukan puisi tanpa muzik. Setiap kumpulan diminta mempersembahkan hasil kerja (lagu puisi) di hadapan kelas. seorang murid akan mendeklamasikan puisi manakala pasangan/ahli kumpulan yang lain pula akan melagukan puisi tersebut. 4. 14 .  Nyanyian lagu puisi diadaptasikan daripada lagu-lagu yang ada di pasaran atau lagu ciptaan sendiri. Murid diminta memilih melodi lagu kegemaran masing-masing untuk disesuaikan dengan puisi.

2. 5.Teknik Rantai Kalimat Definisi Rantai Kalimat:  Rantai kalimat bermaksud cantuman ayat-ayat yang membentuk bait-bait puisi dalam satu rangkap. Semua hasil kerja kumpulan yang telah dibuat penambahbaikan digabungkan untuk membentuk sajak yang lengkap. Setiap kumpulan diminta mempersembahkan hasil karya masing-masing. Guru memberikan komen untuk menambah baik hasil kerja murid. Guru membincangkan tema sajak yang akan dihasilkan oleh murid. 6. 7.  Ayat permulaan disediakan oleh guru atau ketua dalam kumpulan mengikut tema yang ditetapkan. 15 . Murid lain dalam kumpulan diminta menyambungkan kalimat tersebut mengikut kreativiti masing-masing. Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan (lima hingga enam orang sekumpulan). 3. Contohnya: Bil 1 2 3 Tema Kasih sayang Mencintai alam sekitar Cinta akan negara Contoh kalimat Aku cinta padamu Lautan biru nan terbentang Akan kupertahankan ibu pertiwiku 4. Proses pelaksanaan teknik: 1. Guru memberikan kalimat pertama.

Seorang dilantik sebagai ketua kumpulan untuk mempengerusikan perbincangan dan seorang lagi sebagai pencatat yang akan mencatat pendapat yang diberikan oleh setiap ahli. 7. 6. 2. 3. Proses pelaksanaan teknik: 1. 4. Setiap ahli kumpulan wajib bercakap dan memberikan pendapat masing-masing secara bergilir-gilir tentang sesuatu isu (persoalan) yang sedang dibincangkan. Guru memberikan komen terhadap hasil perbincangan murid. 8.Teknik Persidangan Meja Bulat Definisi Persidangan Meja Bulat:  Persidangan meja bulat atau µround bobin¶ bermaksud aktiviti perbincangan secara berkumpulan. contohnya satu kumpulan seramai lapan orang. Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan (enam hingga lapan orang sekumpulan). Guru memantau murid-murid semasa sesi perbincangan berlangsung. 16 . Situasi yang sama juga berlaku dalam kumpulan yang lain. 5. Wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan itu kepada kelas. Guru menyatakan aspek yang perlu dibincangkan oleh setiap kumpulan.

Langkah pelaksanaan teknik Seorang murid yang memainkan peranan sebagai watak utama atau watak-watak lain (watak X) dalam karya akan berada di tengah-tengah bulatan sebagai ikan. Sekumpulan murid lain diberi soalan-soalan yang disediakan oleh guru untuk bertanya kepada murid yang di dalam balang kaca. nilai dan pengajaran dalam karya prosa. Pengenalan Teknik Balang Kaca ialah satu aktiviti untuk mengesan aspek watak dan perwatakan.Teknik Balang Kaca 1. Murid-murid yang tidak terlibat diberikan lampiran untuk mengisi tempat kosong dengan jawapan yang dikehendaki berdasarkan soalan dan respon yang diberikan oleh watak X. Contoh kedudukan balang kaca adalah seperti di bawah: 1 2 4 6 Petunjuk: X : Peranan utama (ikan) X 3 5 1 ± 6 : Murid yang bertanyakan soalan : Murid-murid lain yang mengisi jawapan dalam kertas lampiran 17 . 2. Watak X akan menjawab dengan menggunakan mimik muka atau pergerakan kreatif.

Anak-anak Mak Timah masih menerima Pungut dengan hati yang berat kerana mereka «««««.. Contoh soalan dalam bahan lampiran: 1. Adakah anak-anak Mak Timah menghormati keputusannya mengambil Pungut sebagai anak angkat? Guru mengarahkan murid lain mengisi nilai dan pengajaran dalam bahan lampiran berdasarkan jawapan yang diberikan oleh peranan utama (ikan). Apakah Mak Timah ikhlas menjaga Pungut? 2. 3. Sumber rujukan: DBP 18 . 2. Refleksi Murid-murid dapat menyenaraikan nilai dan pengajaran beserta contoh peristiwa berdasarkan cerpen. Tunjuk Cara Teknik (Contoh Cerpen: Pungut @ Zaharah @ Yap Siew Hong karya Mohammed Latif Mohammed) Guru memilih seorang murid sebagai watak utama (watak Mak Timah) dan enam orang murid untuk bertanya soalan yang telah disediakan oleh murid. Mak Timah mengambil Pungut walaupun seorang anak yang cacat daripada Bibik yang berketurunan Cina tanpa mengharapkan apa-apa balasan kerana dia «««««.(menghormati) pandangan Mak Timah. - - - 4. Sebagai ibu angkat adakah Mak Timah menyayangi Pungut? 3. Rumusan. Guru meminta murid menyatakan pengajaran berdasarkan nilai dengan sokongan peristiwa dalam cerpen yang berkaitan. (ikhlas) menjaga sebagai seorang manusia yang menerima segala ketentuan Tuhan. Contoh soalan-soalan: 1.. Walaupun Mak Timah berasa sukar menjaga Pungut tetapi perasaan «««.(sayang) kepada kanak-kanak itu telah menjadikannya rela dengan bebanan tugas itu.3. murid diminta menyenaraikan nilai berdasarkan jawapan yang ditulis.

dan prosa klasik. murid-murid yang lain akan memberi perhatian dan mencatat pengajaran yang terdapat dalam setiap petikan yang dibaca. iii. sebutan dan intonasi. menghayati dan merasakan cerita itu seolah-olah sedang berlaku di hadapan mereka. Pelajar lain boleh mencatat maklumat penting berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Murid lain akan memberi perhatian dan mencatat maklumat berkaitan aspek yang dikaji. 2. Definisi / Pengenalan Teknik Melibatkan beberapa orang murid yang membaca skrip/teks sesebuah cerita di hadapan kelas. 3. Langkah Pelaksanaan Teknik i. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek pengajaran yang terdapat dalam novel. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. iv. sebutan. ii. gerak badan dan mimik muka sahaja. iv. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. cerpen. Selepas itu. Semasa murid yang dipilih sedang membacakan petikan tersebut. Teknik ini sesuai untuk genre drama. Membantu penonton (murid) memahami. ii.Teknik Teater Pembaca 1. iii. Guru memilih 4 atau 5 orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan novel yang disediakan dalam kad imbasan. v. gerak badan dan mimik muka yang sesuai. Tunjuk Cara Teknik i. beberapa orang murid akan dipilih untuk membentangkan dapatan masing-masing. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek sastera yang difokuskan. Murid akan membca petikan dengan lontaran suara. 19 . Mengutamakan penggunaan suara. Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan yang disediakan dalam kad imbasan.

Iman tidak pernah berasa bosan. Banyak sungguh tugasan yang harus disiapkan. Walaupun mereka bukan lagi suami isteri seperti dahulu. dia masih meminta panduan dan nasihat daripada guru-guru serta rakan-rakannya. Iman kembali semula ke biliknya. Dia gigih menghafal dan berlatih. dia tidak angkuh. Murid 3 Walaupun Iman pernah menyertai dan menjuarai pertandingan pidato beberapa kali. Serta-merta semangatnya berkobar-kobar untuk berjaya dalam peperiksaan. Dia mahu menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru. direnung tepat. Itulah tanggungjawab seorang pelajar. Murid 2 Setelah makan bersama-sama datuk dan nenek. Lebih-lebih lagi apabila teringatkan ibu dan ayahnya. Iman mahu memberi persembahan yang terbaik pada hari pertandinagn tersebut. kasih sayang Iman terhadap keduaduanya tidak pernah luntur walau sedikit pun. 20 . Bagaikan budak yang baru bertatih. Dia sentiasa bersemangat.Lampiran Teater Pembaca ± Kad Imbasan Murid 1 Gambar ibu dan ayah yang diletakkan di atas meja tulis.

Walaupun dia tahu Iman tidak bersetuju tetapi kerana menghormati Iman sebagai anaknya.´ 21 . Sekurang-kurangnya dia tetap mahu meminta pandangan dan pendapat Iman. Murid 5 ´Itu sudah suatu ketentuan. ´Ada hal sikit tadi´ balas Adif Danial dengan serius.´ ujar satu suara tiba-tiba Adif Danial mengambil tempat di sebelah Zulkarnain. ³Kau ke mana?´ Bisik Zulkarnain pula. Begitu juga ayah Iman. aku terlambat. kita tidak dapat menghalang kehendak takdir. Tiada sesiapa di dalam dunia ini mahu bermain dengan masalah. ayah Iman tetap berterus-terang.Murid 4 ´ Maaf. Itu tandanya dia menyayangi Iman.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________ 4.Lampiran ± Latihan Pengurusan Grafik Senaraikan pengajaran yang dapat diperoleh berdasarkan petikan novel Erti Sebuah Pengorbanan yang dibaca oleh rakan anda. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________ 3. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 22 . NOVEL ERTI SEBUAH PENGORBANAN Pengajaran 1. _______________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________ 2.

Tujuan (i) (ii) (iii) Menghiburkan para murid sambil belajar Melatih kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). ungkapan. bertolak-ansur dan membentuk disiplin murid (iv) Langkah Pelaksanaan Teknik Sebelum (i) Guru menyiapkan skrip cerita dan diberikan terlebih dahulu kepada pencerita (pelajar) untuk dibaca dan dihayati Ruang lakon ditentukan oleh guru Guru juga mengatur kedudukan pelajar (pencerita. membaca (memahami) dan menulis Menambahkan perbendaharaan kata. peribahasa dan lain-lain yang terkandung dalam cerita Memupuk semangat bekerjasama. pembentukan ayat. penonton dan para pelakon) sebelum aktiviti dijalankan (ii) (iii) 23 . Pencerita akan menyampaikan cerita sementara pelakon akan beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut.Teknik Teater Bercerita Definisi Satu bentuk drama naratif bercorak cerita dan dilakonkan secara spontan Pengenalan Teknik Aktiviti ini memerlukan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon.

alatan dan muzik boleh dilakukan oleh guru untuk menjadikan persembahan lebih menarik Semasa (i) Semasa cerita disampaikan. pelajar (pelakon) akan beraksi mengikut cerita dan watak yang telah ditentukan Guru berperanan sebagai pembimbing (ii) 24 .(iv) Penyediaan kostum. prop mudah.

dia memuji kejayaan perusahaan kraf tangan sahabatnya itu.Tunjuk Cara Teknik KOMSAS: Genre: Drama Tingkatan 2 Tajuk: Di Sini Bakti Bersemadi Skrip cerita Di Sini Bakti Bersemadi PENCERITA: Amin ada temu janji dengan pegawai perikanan. AMIN: Syukurlah. Dulu kerja tak teratur tapi sekarang tak kelam kabut lagi. Sebelum itu. Amin mengambil kesempatan untuk singgah di bengkel perusahaan kraf tangan sahabatnya. 25 . Min. Amin? AMIN: Bagaimana sekarang? TINI: Agak memuaskan juga. TINI: Memang itu rancangan aku. Sambil membelek-belek barangan tersebut. PENCERITA: Amin melihat hasil kerja Tini. iaitu Tini. Tini. Kau telah menampakkan kejayaan. AMIN: Wah. Aku hendak mencari hasil-hasil keluaran baru. kerja keras nampak! TINI: Engkau. Perusahaan kraf tangan ini harus kau perluaskan lagi.

Kejayaan ini memberi peluang pekerjaan kepada belia kampung kita. Min. Buat masa ini. AMIN: Baguslah. baru aku beritahu kau. AMIN: Aku membantu kerana aku ingin melihat kejayaan kau. PENCERITA: Amin bergerak menuju ke pejabat perikanan. ya? TINI: Yalah. 26 . Kalau dah ada lampu hijau nanti. Engkau nak ke mana ni? AMIN: Aku ada temu janji dengan pegawai perikanan. TINI: Semua ini berkat bantuan kau juga. Oh« ya« aku jalan dulu. aku singgahlah di sini. TINI: Apa halnya kau jumpa pegawai perikanan tu? AMIN: Ada perkara yang hendak aku bincangkan dengannya. biarlah aku rahsiakan dulu. sambil memegang hasil kraf tangannya Tini berterima kasih kepada Amin atas bantuan Amin hasratnya membuka kilang tercapai. Tini. Min. Tak sia-sia kau bertungkus-lumus mendirikan perusahaan ini. Amin menyatakan hasratnya untuk bertemu pegawai perikanan. Terlanjur aku lintas jalan ini.PENCERITA: Tini sangat bangga dengan pencapaiannya. PENCERITA: Sebelum beredar dari kilang Tini. TINI: Ya. Min.

Kerajinan 7.Refleksi Menyenaraikan nilai-nilai yang boleh didapati daripada teater bercerita ini. Menghargai jasa Sumber rujukan :DBP 27 . Nilai: 1. Setiakawan 4. Kegigihan 3. Nasihat menasihati 5. Kesabaran 6. Tolong menolong 10. Kejujuran 9. Bertanggungjawab 8. Bekerjasama 2.

peserta dapat menilai perwatakannya dan perwatakan individu lain 3. Langkah Pelaksanaan Teknik i. iv. iii.Teknik Monodrama @ Senantika 1. ii. iii. Pengenalan Teknik i. iv. v. ii. Definisi Karya drama yang dituliskan untuk seorang pelaku (Kamus Dewan) 2. Satu teknik lakonan yang dilakonkan oleh seorang pelakon Pelakon perlu menghayati watak yang dipilih (daripada buku teks) Pelakon akan cuba meluahkan rasa hatinya supaya dapat menjelaskan peranan dan tindakan watak dalam karya Berpandukan kepada luahan perasaan watak melalui dialog yang berkesan. Guru memilih dua orang murid untuk melakonkan watak Jimah dan Sabariah Murid dikehendaki menghayati monolog yang disediakan dan dilafazkan dengan nada yang sesuai mengikut wataknya Pelakon (murid) diminta beraksi melakonkan watak yang diberikan dengan penuh penghayatan dan mimik muka yang berkesan Murid boleh bergerak menggunakan ruang lakon yang disediakan berdasarkan kesesuaian babak cerita dan watak yang hendak dilakonkan Murid yang tidak berlakon (penonton) diberikan tugasan untuk mentafsir dan mencatat sifat-sifat watak 28 .

Beri balik pada dia orang. Sani. itu anak pungut itu. Dia mengeluarkan lima buah buku bank dan menyerahkan kepada SANI) Sani. Dia laki aku. ya? Tidak.Tunjuk Cara Teknik KOMSAS: Genre: Drama Tingkatan 5 Tajuk: Tiang Cengal Dinding Sayung Monolog SABARIAH: Bapa itu saja hendak malukan anak-anak. Ambil. Abang tunggulah emak. (Membuka ikatan bungkusan kain batik yang dijinjing dari tadi. Ambil balik semua yang kau orang beri pada kami. lontaran suara dan penghayatan watak oleh pelakon. WAN memerhatikan SABARIAH pergi). Entah-entah dia yang suka bapa pergi ke laut« Entah apa yang digula-gulakan bapa itu. Haah. Macamlah hidupnya susah sangat. pergilah. bahasa badan. ambillah balik. (Menangis tersedu-sedu) Refleksi Kekuatan watak terserlah melalui mimik muka. JIMAH: (Sayu hatinya apabila SABARIAH menengking SABRI) Aku tidak suruh sesiapa balik. Emak dan bapa tidak usik satu sen pun. Nanti orang kata. Kamu ingat bapa pakai duit yang kamu beri. Bapa simpan semua duit yang kamu kirim dulu. Aku tunggu laki aku. Pulangkan buku ini pada dia. Aku tunggu laki aku. (Pergi dari situ. Kalau kau nak balik. kauberi balik pada kakak. Kau orang semua boleh balik. Aku tidak mahu menyusahkan kau orang. Walhal kita kirim tiap-tiap bulan. Bapa simpan semua dalam bank. pada abang kau. ini buku bank kau orang. Sumber rujukan DBP 29 . Satu sen pun kami tidak jamah duit itu. Nah.! Angah penat ni. sudahlah. kita tak tahu balas budi orang tua.. Itu.

baca puisi dan fahami y y y y y mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan yang lain. baca dan fahami bersama-sama pelajar. Seorang daripada mereka diminta untuk mendeklamasikan sajak Persahabatan manakala murid yang lain akan melakonkannya. pelakon dan pendengar. Guru memilih 1 kumpulan murid ke hadapan kelas. Murid . Yang terlibat dengan persembahan akan membuat persembahan. 2. Membuat latihan. 30 .Teknik Puisidra 1. Fahami maksud keseluruhan. Definisi / Pengenalan Teknik Puisidra ialah puisi yang didramakan atau dilakonkan. vokal dan gerak kreatif). iii. ii. Yang tidak terlibat akan membuat catatan sebagaimana yang diarahkan oleh guru. Murid akan menyaksikan persembahan puisidra yang dilakonkan di hadapan kelas. beri arahan yang jelas kepada murid. Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan itu. Langkah Pelaksanaan Teknik Guru y y y y Pilih puisi yang boleh didramakan/ada pergerakan. beri latihan (gerak asas. Tunjuk Cara Teknik ± Sajak Persahabatan i. 3. Seorang pelajar mendeklamasikan puisi manakala sekumpulan pelajar yang lain akan melakonkannya. Murid yang lain akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. arahan kepada pendeklamator.

iv. v. Wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan masing-masing. Murid akan mengisi lembaran pengurusan grafik tentang maksud sajak yang diedarkan oleh guru. Murid akan cuba memahami dan berbincang antara satu sama lain tentang maksud keseluruhan sajak. vi. 31 .

Puisidra Maksud Sajak Persahabatan Rangkap 1 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 2 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 3 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 4 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Sumber rujukan DBP 32 .Lampiran Pengurusan Grafik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful