Teknik Improvisasi Definisi: Satu aktiviti yang membimbing pelajar melakukan aksi ³kaku´ (muzium lilin) secara spontan

bagi menggambarkan sesuatu peristiwa atau situasi. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel dan prosa klasik. Langkah pelaksanaan: i. ii. iii. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada dua hingga lima orang sekumpulan. Setiap kumpulan diberi satu petikan yang perlu dikaji oleh mereka. Murid diminta berbincang tentang satu gambaran yang paling sesuai bagi menjelaskan peristiwa dalam petikan tersebut. Mereka diminta memilih seorang ketua kumpulan untuk memberikan penjelasan tentang situasi yang dipilih. Ahli kumpulan yang lain akan memainkan peranan sebagai watak-watak dalam petikan itu. Setiap watak perlu memahami peranan mereka dan melakukan aksi kaku yang dikehendaki mengikut petikan. Semasa pembentangan murid diminta melakonkan aksi kaku bagi watak-watak yang telah ditetapkan berdasarkan petikan yang diberi. Ketua perlu menerangkan peranan setiap ahli kumpulannya dan mengapakah mereka kelihatan seperti yang digambarkan. Ketika penerangan ini setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin di muzium sehinggalah ketua kumpulan selesai menjelaskan senario tersebut.

iv.

Tunjuk cara: i. ii. iii. v. vi. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan melantik seorang ketua. Ketua kumpulan diminta mengambil kad petikan dan berbincang tentang situasi seperti dalam kad petikan. Setiap kumpulan melantik seorang ketua dan menetapkan pelakon untuk watakwatak dalam petikan. Guru menerangkan peranan ketua, nenek kebayan dan Inderaputera berdasarkan petikan. Semasa ketua kumpulan menjelaskan tentang senario berdasarkan petikan, setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin di muzium sehinggalah ketua kumpulan selesai menjelaskan senario tersebut. Murid lain diminta menyenaraikan tiga perwatakan berdasarkan penerangan dan lakon kaku dalam lemberan grafik yang diberi.

vii.

Refleksi: Aktiviti ini juga boleh dijalankan mengikut situasi yang berlainan bagi setiap kumpulan. 1

Lampiran 1:

Petikan Hikayat Inderaputera (Muka surat 53 ± 54)

Maka setelah itu nenek kebayan pun sampailah kepada pintu kebunnya. Maka dilihatnya ada terikat dan dilihatnya di dalam kebunnya itu ada seorang kanak-kanak duduk di bawah pohon delimanya itu. Maka rupanya terlalu amat indah penuh dengan pakaiannya. Maka ujar nenek kebayan, ³Anak siapa gerangan ini dan daripada mana gerangan datangnya. Lagipun pintu pagar ini ada terikat dan kampungku pun terlalu jauh daripada kampungnya orang banyak.´ Maka bertanya nenek kebayan, ³Hai, cucuku! Kanak-kanak siapa cucuku ini dan dari mana cucuku datang ini?´ Maka ujar Inderaputera, ³akulah anak Raja Bikrama Buspa dan namaku disebut orang Inderaputera. Ada pun sebabnya aku sampai ke mari ini diterbangkan oleh merak emas.´

Contoh penerangan oleh ketua kumpulan:

Senario yang dipilh ialah peristiwa nenek kebayan menjumpai seorang kanak-kanak di kebunnya. Ini ialah nenek kebayan. Dia mendapati seorang kanak-kanak duduk di bawah pokok delima di dalam kebunnya. Keadaan itu menimbulkan rasa hairan kepadanya kerana pagar kebunnya masih terkunci dan kebun itu jauh dari rumah orang kampung yang lain. Kanakkanak itu memakai pakaian yang cantik. Nenek kebayan bertanyakan identiti dan kampung asal kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu memberitahu bahawa dia ialah anak raja Bikrama Buspa yang bernama Inderaputera. Dia sampai ke situ kerana diterbangkan oleh merak emas.

Sumber rujukan DBP

2

Teknik Pelayaran Plot

1.

Definisi /pengenalan teknik Pelayaran plot ± teknik plot Plot ialah rentetan peristiwa. Pelayaran plot ialah melayari jalan cerita dengan memilih peristiwa-peristiwa penting dari awal eksposisi hingga peringkat peleraian cerita untuk mengesan aspek komsas seperti watak ,latar ,teknik plot dan sebagainya.

2.

Langkah pelaksanaan teknik pelayaran plot. i. Guru memilih beberapa peristiwa penting berdasarkan karya cerpen ii. Setiap peristiwa dinyatakan muka surat . iii. Berdasarkan setiap peristiwa yang dipilih guru boleh bertanya kepada murid tentang aspek-aspek struktural cerpen seperti teknik plot yang digunakan, perwatakan, nilai dan sebagainya. iv. Murid dikehendaki melengkapkan lembaran grafik pelayaran plot yang disediakan oleh guru.

` P1) Aku menyaksikan 2 cucunya bermain komputer P2) Aku tersinggung dengan kata-kata cucuku P3) Aku teringat kepada arwah isterinya____ m/s: 104-105 -latar peristiwa berlaku................... ...............................

m/s: 102-103berlaku konflik kepada aku iaitu......................... ................................

m/s: 103-104 Sebab.................................. ............................................ ............................................ ..

3.

Tunjuk cara i. ii. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. Guru mengedarkan lembaran grafik kepada murid

3

............................................ P3) Sampai bila abang harus menjadi penjaga panggung? tanya isterinya pada suatu pagi........ ............... Guru mengarahkan murid membaca muka surat yang terdapat dalam lembaran grafik untuk melengkapkan maklumat....... Cerpen Idola P1) Pentas telah kosong penonton telah lama meninggalkan panggung P2) Apakan daya aku hanya penjaga panggung.............. Guru meminta setiap kumpulan membentangkan jawapan................. mungkin juga sebagai pelakon saya harus menunjukkan keterampilan saya yang sebenarnya........................... ..................... m/s: 147 Watak sampingan.... iv.......................... Teknik pelayaran plot..... ..................................... ........ Refleksi Murid dapat menjelaskan aspek ±aspek sastera menggunakan teknik pelayaran plot..... m/s: 147 Teknik plot............. m/s: 146 Latar tempat..........................iii........................... P4) memang hebat lakonan saudara . 4................ m/s: 149-150 Pengajaran.... ............. P5) Ya...... m/s: 149 Nilai. 4 ............ sambut si hero merendah diri.. Biasa saja..................

Guru meminta murid mengenal pasti latar masyarakat dan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam petikan. Guru mengedarkan petikan lain untuk dilengkapkan dengan latar masyarakat dan nilai kemanusiaan. iii. (Teknik Bedah Karya) iv. Guru memilih bahan sama ada prosa atau puisi yang akan diajar. Seorang murid diminta ke hadapan kelas untuk membacakan satu petikan daripada novel Interlok. iv. Guru menandakan aspek yang akan menjadi fokus pembelajaran dalam bahan yang disediakan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau garisan-garisan. (Novel Interlok) Guru memilih aspek komsas yang akan menjadi fokus perbincangan pada hari itu. dan bentuk sajak.Teknik Bedah Karya Definisi / Pengenalan Teknik Proses mengesan maklumat tentang aspek-aspek sastera yang tertentu seperti latar masyarakat. Setiap orang murid diberi petikan yang sama dalam bentuk lembaran grafik. (Sila lihat lampiran «) Aktiviti ini perlu diikuti dengan semakan jawapan secara perbincangan kelas dan pengukuhan kefahaman akan konsep tersebut oleh guru dan murid Tunjuk Cara Teknik i. 5 . iii. ii. ii. v. Murid diarahkan untuk memasukkan maklumat berdasarkan simbol dan garis yang dibina oleh guru dalam bahan. Guru membimbing murid melengkapkan borang lembaran grafik (Teknik Bedah karya). nilai masyarakat. v. Langkah Pelaksanaan Teknik i.

Mereka mesti mendidik anak-anak mereka menurut adat istiadat mereka sendiri. Cing Huat tidak menghiraukan sangat tentang hal itu kerana dia tahu. tetapi untuk mengeluarkan wang seperti berderma mereka berusaha supaya dapat memberikan seberapa yang sedikit. Dalam mesyuarat itu Cing Huat memberikan sumbangan wang sebanyak lima ratus ringgit. Masyarakat Cina yang Masyarakat Cina yang Nilai Nilai Nilai Nilai 6 . Mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu yang memang sudah ada didirikan oleh kerajaan di situ. mereka mesti mengingatkan anak-anak mereka pada tanah leluhur ada. Tandingannya pun hanyalah bapa mentuanya. Tidak ada seorang tauke lain yang dapat mengatasinya. .dia yang rajin bekerja. Kedai makin banyak didirikan. Ladang-ladang getah yang tidak jauh dari pekan itu mulai mengeluarkan hasil dan banyak kuli dari ladang getah itu datang berbelanja di kedai Simpang Empat itu.Masyarakat Cina yang Pekan Simpang Empat semakin besar. pada bahasa mereka yang kaya. dia yang banyak mengumpulkan kekayaan. pada kebudayaan mereka yang tua. Orang-orang Cina di Simpang Empat dan di Kubang Kerbau bermesyuarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri. Tetapi Cing Huat yang sudah mahir dalam perniagaan tahu akan tipu helah orang dagang. Untuk mencari wang mereka berlumba-lumba supaya boleh dapat lebih banyak.

Kedai makin banyak didirikan. Mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu yang memang sudah ada didirikan oleh kerajaan di situ. pada kebudayaan mereka yang tua. mereka mesti mengingatkan anak-anak mereka pada tanah leluhur ada. Ladang-ladang getah yang tidak jauh dari pekan itu mulai mengeluarkan hasil dan banyak kuli dari ladang getah itu datang berbelanja di kedai Simpang Empat itu. Dalam mesyuarat itu Cing Huat memberikan sumbangan wang sebanyak lima ratus ringgit. tetapi untuk mengeluarkan wang seperti berderma mereka berusaha supaya dapat memberikan seberapa yang sedikit.dia yang rajin bekerja. Orang-orang Cina di Simpang Empat dan di Kubang Kerbau bermesyuarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri. dia yang banyak mengumpulkan kekayaan. pada bahasa mereka yang kaya. Mereka mesti mendidik anak-anak mereka menurut adat istiadat mereka sendiri. Masyarakat Cina yang masih mementingkan pendidikan budaya dan bahasa ibunda mereka. Nilai Murah Hati Nilai mahir Nilai berdaya saing Nilai Kerajinan 7 . Tandingannya pun hanyalah bapa mentuanya. .Masyarakat Cina yang mementingkan pendidikan untuk masyarakatnya Masyarakat Cina yang masih berprasangka dengan sekolahsekolah Melayu Pekan Simpang Empat semakin besar. Cing Huat tidak menghiraukan sangat tentang hal itu kerana dia tahu. Untuk mencari wang mereka berlumba-lumba supaya boleh dapat lebih banyak. Tetapi Cing Huat yang sudah mahir dalam perniagaan tahu akan tipu helah orang dagang. Tidak ada seorang tauke lain yang dapat mengatasinya.

Contoh berdasarkan puisi di bawah: Putera laki-laki yang tuanya. Langkah Pelaksanaan Teknik i. 3. Murid diminta mencari maksud perkataan yang telah digarisi berdasarkan teks puisi secara kumpulan (5 orang satu kumpulan) Contoh permata kata yang dipilih oleh guru: Rangkap 2 : memangku Rangkap 3 : elok Rangkap 4 : lara Rangkap 5 : diam Rangkap 6 : taulan 8 .Tingkatan 2 i. ii. Boleh berbincang atau merujuk Kamus Dewan Bahasa untuk mengenali perkataan yang seerti dengannya. 2. ii.Teknik Permata Kata 1. Guru memilih satu perkataan bagi setiap rangkap yang membawa gambaran maksud rangkap. iv. Guru meminta murid mencari maksud perkataan dengan merujuk kamus. Bendahara Tun Tahir konon namanya. Dalam rangkap di atas perkataan memangku merupakan permata kata. Murid menyatakan perkataan yang boleh menggantikan perkataan dalam rangkap. Pengenalan Permata kata ialah perkataan atau diksi yang memberi makna menjurus pada baris atau rangkap. Ialah memangku paduka ayahandanya. iii. Guru mengedarkan puisi tradisional atau puisi moden. Perintah negeri terserah kepadanya. Tunjuk Cara Teknik Contoh: Puisi Tradisional: Syair Perang Saudara di Pahang . Guru mengedarkan teks puisi kepada murid-murid.

9 . iv. Setiap kumpulan membandingkan jawapan.Rangkap 7 : kenaikan Rangkap 8 : muda perwira Rangkap 9 : perintah Rangkap 10 : melanggar iii. Setiap ketua kumpulan memberikan maksud permata kata dalam rangkap puisi. Refleksi Murid dapat menambah perbendaharaan kata. Rumusan guru menjelaskan kepelbagaian kata dalam menghasilkan puisi. Pembantu dalam kumpulan mencatatkan perkataan di papan putih. v. vi. 4.

iii.Teknik Dekon Definisi / Pengenalan Teknik Dekon ialah sajak yang dideklamasikan oleh penyajak dengan disertai beberapa orang pelajar yang akan melakonkan aksi yang sesuai dengan maksud sajak tanpa suara. tekanan suara. Aktiviti ini dapat memberi kefahaman dan gambaran yang lebih tentang maksud sajak. Guru meminta beberapa orang murid menyatakan maksud sajak berdasarkan deklamasi dan lakonan yang dipersembahkan. 10 . iv. ii. Beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan sajak µBangkitlah¶. v. Seorang murid mendeklamasikan sajak / puisi. Seorang murid mendeklamasikan sajak dengan intonasi dan sebutan yang sesuai. ii. Tunjuk Cara Teknik i. Aktiviti ini mementingkan sebutan. Seorang atau beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan sajak / puisi yang dipelajari. Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas. Murid lebih mudah mengingati sajak / puisi. Langkah Pelaksanaan Teknik i. serta intonasi peserta yang mendeklamasikan atau membacakan sajak dan gerak badan serta mimik muka bagi murid yang melakonkan aksi dalam sajak.

1995 Dewan Bahasa dan Pustaka Rima Akhir? R1: R2: R3: R4: R5: Jumlah Perkataan? Rangkap ? Suku kata? 11 . Lihat jernihnya pagi ini burung-burung berterbangan di udara dan pepohon hijau merendang daunnya apa kau masih belum bangkit? Bangkitlah jangan sesal nanti madu bumi yang kekeringan isi laut kekosongan dan perut belantara menjadi ladang.I Anak-anak yang sedang lena bangkitlah matahari sudah tinggi di puncak gunung. Baris? R1: R2: R3: R4: R5: Anak-anak esok apa yang akan kaumakan? tanah atau batu atau debu? kau mahu terus nangis tanpa air mata? Kalau tidak bangkitlah matahari belum lagi rembang dan burung-burung belum lagi menjamah awan! (1969) Langit di Tangan.Sila lengkapkan bentuk sajak di bawah: Bangkitlah ± Rejab F.

pemikirannya dan seumpamanya. Tunjuk cara pelaksanaan aktiviti kerusi panas i. ii. cara berjalan. Guru memilih seorang murid yang akan memainkan peranan watak si penjaga panggung dalam cerpen Idola. Contoh: ³Bagaimanakah perasaan anda semasa dapat bertemu dengan hero?´ Contoh jawapan si penjaga panggung: ³Saya berasa gugup dan gementar´ Catatan: semasa murid bersoal jawab dengan si penjaga panggung. Biasanya pelakon akan diberikan satu peranan (berdasarkan skrip atau improvisasi). Murid yang diilih dikehendaki duduk di atas kerusi dihadapan kelas. i. guru mengawal kelas dan memberhentikan aktiviti ini apabila masa cukup. watak dan perwatakan isteri untuk kumpulan 2 dan watak dan perwatakan hero untuk kumpulan 3. 12 . gambaran fizikalnya dan bagaimanakah dia bertindak. Teknik ini sering digunakan dalam latihan asas teater untuk membuat justifikasi tentang perwatakan sesuatu peranan yang akan dilakonkan. Definisi : Kerusi panas (hot sitting) ialah satu teknik dalam latihan asas penghayatan watak dan perwatakan. Setiap kumpulan diberikan tugas untuk membincangkan watak dan perwatakan yang telah ditetapkan iaitu watak dan perwatakan si penjaga panggung untuk kumpulan 1. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. Pelakon juga dikehendaki mengkaji berapakah umur watak. kita boleh melihat pelbagai aspek pada diri watak yang dikaji berdasarkan teks yang disediakan. 2. menghadap pelajar lain. Beberapa orang murid mengemukakan soalan kepada si penjaga panggung berdasarkan peranannya sebagai watak utama dalam novel tersebut dan si penjaga panggung menjawabnya secara spontan. Langkah pelaksanaan teknik kerusi panas. dan pelakon akan cuba mengimaginasikan gaya atau aksi watak tersebut dalam semua aspek seperti cara bercakap. iv. Si penjaga panggung Murid lain 3. Setiap kumpulan diminta membina soalan untuk diajukan kepada wakil kumpulan yang memegang watak yang telah ditetapkan . iii.Teknik Kerusi Panas 1. Guru merumuskan watak dan perwatakan si penjaga panggung. ii. iii. Dalam aktiviti kerusi panas.

13 .________________ 3.iv. ahli kumpulanlain dibenarkan untuk menyoal. Disamping itu.________________ Watak hero Perwatakan: 1. Jika pemegang watak tidak dapat menjawab. Contoh lembaran grafik: Watak si penjaga panggung Perwatakan: 1.________________ 2._______________ 3. seorang wakil diminta duduk di kerusi dihadapan kelas._______________ 4. Ketika ini. Setelah soalan disiapkan. Manakala ahli kumpulan yang lain akan mengajukan soalan kepadanya tentang watak dan perwatakan dan dia akan menjawabnya secara spontan. Refleksi Murid dapat menjelaskan watak dan perwatakan menerusi teknik kerusi panas.__________________ 3. rakan-rakan dalam kumpulan tersebut boleh membantu._______________ 2. rakan yang menonton akan mencatat watak dan perwatakan dalam lembaran grafik.__________________ 2. v.__________________ Watak isteri Perwatakan: 1.

orang yang sama akan mendeklamasikan sajak sekali gus melagukan bait demi bait puisi yang dibacanya itu. seorang murid akan mendeklamasikan puisi manakala pasangan/ahli kumpulan yang lain pula akan melagukan puisi tersebut. berpasangan atau berkumpulan. Setiap kumpulan diminta mempersembahkan hasil kerja (lagu puisi) di hadapan kelas. 14 .  Jika dilakukan secara berpasangan/berkumpulan. 2. 4. Guru memberikan komen dan pujian.  Jika dilakukan secara bersendirian.Teknik Mestamu Definisi Mestamu:  Mestamu bermaksud melagukan puisi tanpa muzik. Murid diminta memilih melodi lagu kegemaran masing-masing untuk disesuaikan dengan puisi. 3. Proses pelaksanaan teknik: 1.  Boleh dilakukan secara bersendirian. Guru membahagikan murid kepada enam kumpulan (Ikut kesesuaian bilangan murid).  Nyanyian lagu puisi diadaptasikan daripada lagu-lagu yang ada di pasaran atau lagu ciptaan sendiri.

Contohnya: Bil 1 2 3 Tema Kasih sayang Mencintai alam sekitar Cinta akan negara Contoh kalimat Aku cinta padamu Lautan biru nan terbentang Akan kupertahankan ibu pertiwiku 4. 5. 2. Guru memberikan komen untuk menambah baik hasil kerja murid.  Ayat permulaan disediakan oleh guru atau ketua dalam kumpulan mengikut tema yang ditetapkan. Murid lain dalam kumpulan diminta menyambungkan kalimat tersebut mengikut kreativiti masing-masing. 6. 3. Semua hasil kerja kumpulan yang telah dibuat penambahbaikan digabungkan untuk membentuk sajak yang lengkap. 15 . Proses pelaksanaan teknik: 1. Guru membincangkan tema sajak yang akan dihasilkan oleh murid. Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan (lima hingga enam orang sekumpulan). Setiap kumpulan diminta mempersembahkan hasil karya masing-masing.Teknik Rantai Kalimat Definisi Rantai Kalimat:  Rantai kalimat bermaksud cantuman ayat-ayat yang membentuk bait-bait puisi dalam satu rangkap. Guru memberikan kalimat pertama. 7.

7. 4. 5. 6. Wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan itu kepada kelas. Guru memantau murid-murid semasa sesi perbincangan berlangsung. contohnya satu kumpulan seramai lapan orang. Guru menyatakan aspek yang perlu dibincangkan oleh setiap kumpulan. Setiap ahli kumpulan wajib bercakap dan memberikan pendapat masing-masing secara bergilir-gilir tentang sesuatu isu (persoalan) yang sedang dibincangkan. Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan (enam hingga lapan orang sekumpulan). Situasi yang sama juga berlaku dalam kumpulan yang lain. 2. 8. Guru memberikan komen terhadap hasil perbincangan murid. Seorang dilantik sebagai ketua kumpulan untuk mempengerusikan perbincangan dan seorang lagi sebagai pencatat yang akan mencatat pendapat yang diberikan oleh setiap ahli.Teknik Persidangan Meja Bulat Definisi Persidangan Meja Bulat:  Persidangan meja bulat atau µround bobin¶ bermaksud aktiviti perbincangan secara berkumpulan. Proses pelaksanaan teknik: 1. 16 . 3.

Sekumpulan murid lain diberi soalan-soalan yang disediakan oleh guru untuk bertanya kepada murid yang di dalam balang kaca. Langkah pelaksanaan teknik Seorang murid yang memainkan peranan sebagai watak utama atau watak-watak lain (watak X) dalam karya akan berada di tengah-tengah bulatan sebagai ikan. Murid-murid yang tidak terlibat diberikan lampiran untuk mengisi tempat kosong dengan jawapan yang dikehendaki berdasarkan soalan dan respon yang diberikan oleh watak X. Pengenalan Teknik Balang Kaca ialah satu aktiviti untuk mengesan aspek watak dan perwatakan. Watak X akan menjawab dengan menggunakan mimik muka atau pergerakan kreatif. 2.Teknik Balang Kaca 1. nilai dan pengajaran dalam karya prosa. Contoh kedudukan balang kaca adalah seperti di bawah: 1 2 4 6 Petunjuk: X : Peranan utama (ikan) X 3 5 1 ± 6 : Murid yang bertanyakan soalan : Murid-murid lain yang mengisi jawapan dalam kertas lampiran 17 .

Rumusan. Walaupun Mak Timah berasa sukar menjaga Pungut tetapi perasaan «««. Tunjuk Cara Teknik (Contoh Cerpen: Pungut @ Zaharah @ Yap Siew Hong karya Mohammed Latif Mohammed) Guru memilih seorang murid sebagai watak utama (watak Mak Timah) dan enam orang murid untuk bertanya soalan yang telah disediakan oleh murid. Sumber rujukan: DBP 18 . Mak Timah mengambil Pungut walaupun seorang anak yang cacat daripada Bibik yang berketurunan Cina tanpa mengharapkan apa-apa balasan kerana dia «««««. Refleksi Murid-murid dapat menyenaraikan nilai dan pengajaran beserta contoh peristiwa berdasarkan cerpen.. Apakah Mak Timah ikhlas menjaga Pungut? 2. Contoh soalan dalam bahan lampiran: 1. Anak-anak Mak Timah masih menerima Pungut dengan hati yang berat kerana mereka «««««. Adakah anak-anak Mak Timah menghormati keputusannya mengambil Pungut sebagai anak angkat? Guru mengarahkan murid lain mengisi nilai dan pengajaran dalam bahan lampiran berdasarkan jawapan yang diberikan oleh peranan utama (ikan).. - - - 4. Sebagai ibu angkat adakah Mak Timah menyayangi Pungut? 3. Contoh soalan-soalan: 1. 3. (ikhlas) menjaga sebagai seorang manusia yang menerima segala ketentuan Tuhan. murid diminta menyenaraikan nilai berdasarkan jawapan yang ditulis. Guru meminta murid menyatakan pengajaran berdasarkan nilai dengan sokongan peristiwa dalam cerpen yang berkaitan.3. 2.(sayang) kepada kanak-kanak itu telah menjadikannya rela dengan bebanan tugas itu.(menghormati) pandangan Mak Timah.

Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan yang disediakan dalam kad imbasan. murid-murid yang lain akan memberi perhatian dan mencatat pengajaran yang terdapat dalam setiap petikan yang dibaca. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. menghayati dan merasakan cerita itu seolah-olah sedang berlaku di hadapan mereka. Murid akan membca petikan dengan lontaran suara. Membantu penonton (murid) memahami. Tunjuk Cara Teknik i. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. Guru memilih 4 atau 5 orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan novel yang disediakan dalam kad imbasan. Teknik ini sesuai untuk genre drama. dan prosa klasik. Pelajar lain boleh mencatat maklumat penting berdasarkan aktiviti yang dijalankan. sebutan dan intonasi. gerak badan dan mimik muka yang sesuai. 3. gerak badan dan mimik muka sahaja. Definisi / Pengenalan Teknik Melibatkan beberapa orang murid yang membaca skrip/teks sesebuah cerita di hadapan kelas. Semasa murid yang dipilih sedang membacakan petikan tersebut. cerpen. iv. Murid lain akan memberi perhatian dan mencatat maklumat berkaitan aspek yang dikaji. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek sastera yang difokuskan. Mengutamakan penggunaan suara. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek pengajaran yang terdapat dalam novel. iv.Teknik Teater Pembaca 1. Selepas itu. v. beberapa orang murid akan dipilih untuk membentangkan dapatan masing-masing. 2. iii. ii. iii. ii. Langkah Pelaksanaan Teknik i. 19 . sebutan.

Iman tidak pernah berasa bosan. Walaupun mereka bukan lagi suami isteri seperti dahulu. Serta-merta semangatnya berkobar-kobar untuk berjaya dalam peperiksaan. dia tidak angkuh. Murid 2 Setelah makan bersama-sama datuk dan nenek. Dia mahu menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru. Iman mahu memberi persembahan yang terbaik pada hari pertandinagn tersebut. Murid 3 Walaupun Iman pernah menyertai dan menjuarai pertandingan pidato beberapa kali. Iman kembali semula ke biliknya. Itulah tanggungjawab seorang pelajar. Dia gigih menghafal dan berlatih. 20 . Lebih-lebih lagi apabila teringatkan ibu dan ayahnya. direnung tepat.Lampiran Teater Pembaca ± Kad Imbasan Murid 1 Gambar ibu dan ayah yang diletakkan di atas meja tulis. dia masih meminta panduan dan nasihat daripada guru-guru serta rakan-rakannya. Dia sentiasa bersemangat. Banyak sungguh tugasan yang harus disiapkan. Bagaikan budak yang baru bertatih. kasih sayang Iman terhadap keduaduanya tidak pernah luntur walau sedikit pun.

Itu tandanya dia menyayangi Iman. Begitu juga ayah Iman.Murid 4 ´ Maaf.´ ujar satu suara tiba-tiba Adif Danial mengambil tempat di sebelah Zulkarnain. ³Kau ke mana?´ Bisik Zulkarnain pula. ayah Iman tetap berterus-terang. aku terlambat.´ 21 . kita tidak dapat menghalang kehendak takdir. Tiada sesiapa di dalam dunia ini mahu bermain dengan masalah. Walaupun dia tahu Iman tidak bersetuju tetapi kerana menghormati Iman sebagai anaknya. Murid 5 ´Itu sudah suatu ketentuan. Sekurang-kurangnya dia tetap mahu meminta pandangan dan pendapat Iman. ´Ada hal sikit tadi´ balas Adif Danial dengan serius.

Lampiran ± Latihan Pengurusan Grafik Senaraikan pengajaran yang dapat diperoleh berdasarkan petikan novel Erti Sebuah Pengorbanan yang dibaca oleh rakan anda. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 22 . ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________ 3. _______________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________ 2. NOVEL ERTI SEBUAH PENGORBANAN Pengajaran 1. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________ 4.

membaca (memahami) dan menulis Menambahkan perbendaharaan kata. penonton dan para pelakon) sebelum aktiviti dijalankan (ii) (iii) 23 . Tujuan (i) (ii) (iii) Menghiburkan para murid sambil belajar Melatih kemahiran lisan (mendengar dan bertutur).Teknik Teater Bercerita Definisi Satu bentuk drama naratif bercorak cerita dan dilakonkan secara spontan Pengenalan Teknik Aktiviti ini memerlukan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. Pencerita akan menyampaikan cerita sementara pelakon akan beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. peribahasa dan lain-lain yang terkandung dalam cerita Memupuk semangat bekerjasama. ungkapan. bertolak-ansur dan membentuk disiplin murid (iv) Langkah Pelaksanaan Teknik Sebelum (i) Guru menyiapkan skrip cerita dan diberikan terlebih dahulu kepada pencerita (pelajar) untuk dibaca dan dihayati Ruang lakon ditentukan oleh guru Guru juga mengatur kedudukan pelajar (pencerita. pembentukan ayat.

prop mudah. alatan dan muzik boleh dilakukan oleh guru untuk menjadikan persembahan lebih menarik Semasa (i) Semasa cerita disampaikan. pelajar (pelakon) akan beraksi mengikut cerita dan watak yang telah ditentukan Guru berperanan sebagai pembimbing (ii) 24 .(iv) Penyediaan kostum.

Tini. iaitu Tini. kerja keras nampak! TINI: Engkau. Dulu kerja tak teratur tapi sekarang tak kelam kabut lagi. AMIN: Wah. Kau telah menampakkan kejayaan. TINI: Memang itu rancangan aku. 25 . AMIN: Syukurlah. Sambil membelek-belek barangan tersebut. dia memuji kejayaan perusahaan kraf tangan sahabatnya itu. Perusahaan kraf tangan ini harus kau perluaskan lagi. Amin? AMIN: Bagaimana sekarang? TINI: Agak memuaskan juga. Aku hendak mencari hasil-hasil keluaran baru. Amin mengambil kesempatan untuk singgah di bengkel perusahaan kraf tangan sahabatnya.Tunjuk Cara Teknik KOMSAS: Genre: Drama Tingkatan 2 Tajuk: Di Sini Bakti Bersemadi Skrip cerita Di Sini Bakti Bersemadi PENCERITA: Amin ada temu janji dengan pegawai perikanan. Min. Sebelum itu. PENCERITA: Amin melihat hasil kerja Tini.

Min. Terlanjur aku lintas jalan ini. aku singgahlah di sini. Kalau dah ada lampu hijau nanti. PENCERITA: Amin bergerak menuju ke pejabat perikanan. TINI: Apa halnya kau jumpa pegawai perikanan tu? AMIN: Ada perkara yang hendak aku bincangkan dengannya. Kejayaan ini memberi peluang pekerjaan kepada belia kampung kita. Tak sia-sia kau bertungkus-lumus mendirikan perusahaan ini. AMIN: Aku membantu kerana aku ingin melihat kejayaan kau. TINI: Ya. TINI: Semua ini berkat bantuan kau juga. Tini. Min.PENCERITA: Tini sangat bangga dengan pencapaiannya. Engkau nak ke mana ni? AMIN: Aku ada temu janji dengan pegawai perikanan. Min. Amin menyatakan hasratnya untuk bertemu pegawai perikanan. Buat masa ini. PENCERITA: Sebelum beredar dari kilang Tini. 26 . AMIN: Baguslah. ya? TINI: Yalah. biarlah aku rahsiakan dulu. baru aku beritahu kau. sambil memegang hasil kraf tangannya Tini berterima kasih kepada Amin atas bantuan Amin hasratnya membuka kilang tercapai. Oh« ya« aku jalan dulu.

Tolong menolong 10. Setiakawan 4. Bekerjasama 2. Nilai: 1.Refleksi Menyenaraikan nilai-nilai yang boleh didapati daripada teater bercerita ini. Kejujuran 9. Kesabaran 6. Nasihat menasihati 5. Menghargai jasa Sumber rujukan :DBP 27 . Kegigihan 3. Kerajinan 7. Bertanggungjawab 8.

Teknik Monodrama @ Senantika 1. Guru memilih dua orang murid untuk melakonkan watak Jimah dan Sabariah Murid dikehendaki menghayati monolog yang disediakan dan dilafazkan dengan nada yang sesuai mengikut wataknya Pelakon (murid) diminta beraksi melakonkan watak yang diberikan dengan penuh penghayatan dan mimik muka yang berkesan Murid boleh bergerak menggunakan ruang lakon yang disediakan berdasarkan kesesuaian babak cerita dan watak yang hendak dilakonkan Murid yang tidak berlakon (penonton) diberikan tugasan untuk mentafsir dan mencatat sifat-sifat watak 28 . iii. iii. ii. iv. v. Pengenalan Teknik i. ii. Satu teknik lakonan yang dilakonkan oleh seorang pelakon Pelakon perlu menghayati watak yang dipilih (daripada buku teks) Pelakon akan cuba meluahkan rasa hatinya supaya dapat menjelaskan peranan dan tindakan watak dalam karya Berpandukan kepada luahan perasaan watak melalui dialog yang berkesan. iv. Langkah Pelaksanaan Teknik i. peserta dapat menilai perwatakannya dan perwatakan individu lain 3. Definisi Karya drama yang dituliskan untuk seorang pelaku (Kamus Dewan) 2.

Walhal kita kirim tiap-tiap bulan. itu anak pungut itu. Emak dan bapa tidak usik satu sen pun. Beri balik pada dia orang. Aku tunggu laki aku. kauberi balik pada kakak.! Angah penat ni. lontaran suara dan penghayatan watak oleh pelakon. (Pergi dari situ. Nanti orang kata. pergilah. Ambil balik semua yang kau orang beri pada kami. Dia laki aku. Ambil. Entah-entah dia yang suka bapa pergi ke laut« Entah apa yang digula-gulakan bapa itu. Nah. (Menangis tersedu-sedu) Refleksi Kekuatan watak terserlah melalui mimik muka. Dia mengeluarkan lima buah buku bank dan menyerahkan kepada SANI) Sani. Itu. Satu sen pun kami tidak jamah duit itu. Aku tidak mahu menyusahkan kau orang. Haah. Bapa simpan semua duit yang kamu kirim dulu. sudahlah. Kalau kau nak balik. Kau orang semua boleh balik. bahasa badan. Kamu ingat bapa pakai duit yang kamu beri. (Membuka ikatan bungkusan kain batik yang dijinjing dari tadi. Aku tunggu laki aku. Sani..Tunjuk Cara Teknik KOMSAS: Genre: Drama Tingkatan 5 Tajuk: Tiang Cengal Dinding Sayung Monolog SABARIAH: Bapa itu saja hendak malukan anak-anak. Macamlah hidupnya susah sangat. JIMAH: (Sayu hatinya apabila SABARIAH menengking SABRI) Aku tidak suruh sesiapa balik. Sumber rujukan DBP 29 . kita tak tahu balas budi orang tua. ini buku bank kau orang. WAN memerhatikan SABARIAH pergi). pada abang kau. ya? Tidak. Bapa simpan semua dalam bank. Abang tunggulah emak. ambillah balik. Pulangkan buku ini pada dia.

iii. 30 . Murid . Seorang daripada mereka diminta untuk mendeklamasikan sajak Persahabatan manakala murid yang lain akan melakonkannya. Langkah Pelaksanaan Teknik Guru y y y y Pilih puisi yang boleh didramakan/ada pergerakan. Yang tidak terlibat akan membuat catatan sebagaimana yang diarahkan oleh guru. ii. beri latihan (gerak asas. vokal dan gerak kreatif). Yang terlibat dengan persembahan akan membuat persembahan. 3. arahan kepada pendeklamator. Fahami maksud keseluruhan. Seorang pelajar mendeklamasikan puisi manakala sekumpulan pelajar yang lain akan melakonkannya. Definisi / Pengenalan Teknik Puisidra ialah puisi yang didramakan atau dilakonkan. baca dan fahami bersama-sama pelajar. 2. Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan itu.baca puisi dan fahami y y y y y mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan yang lain.Teknik Puisidra 1. Murid akan menyaksikan persembahan puisidra yang dilakonkan di hadapan kelas. Tunjuk Cara Teknik ± Sajak Persahabatan i. Membuat latihan. beri arahan yang jelas kepada murid. pelakon dan pendengar. Murid yang lain akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru memilih 1 kumpulan murid ke hadapan kelas.

Wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan masing-masing. Murid akan mengisi lembaran pengurusan grafik tentang maksud sajak yang diedarkan oleh guru. v. 31 . Murid akan cuba memahami dan berbincang antara satu sama lain tentang maksud keseluruhan sajak.iv. vi.

Puisidra Maksud Sajak Persahabatan Rangkap 1 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 2 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 3 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 4 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Sumber rujukan DBP 32 .Lampiran Pengurusan Grafik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful