Teknik Improvisasi Definisi: Satu aktiviti yang membimbing pelajar melakukan aksi ³kaku´ (muzium lilin) secara spontan

bagi menggambarkan sesuatu peristiwa atau situasi. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel dan prosa klasik. Langkah pelaksanaan: i. ii. iii. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada dua hingga lima orang sekumpulan. Setiap kumpulan diberi satu petikan yang perlu dikaji oleh mereka. Murid diminta berbincang tentang satu gambaran yang paling sesuai bagi menjelaskan peristiwa dalam petikan tersebut. Mereka diminta memilih seorang ketua kumpulan untuk memberikan penjelasan tentang situasi yang dipilih. Ahli kumpulan yang lain akan memainkan peranan sebagai watak-watak dalam petikan itu. Setiap watak perlu memahami peranan mereka dan melakukan aksi kaku yang dikehendaki mengikut petikan. Semasa pembentangan murid diminta melakonkan aksi kaku bagi watak-watak yang telah ditetapkan berdasarkan petikan yang diberi. Ketua perlu menerangkan peranan setiap ahli kumpulannya dan mengapakah mereka kelihatan seperti yang digambarkan. Ketika penerangan ini setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin di muzium sehinggalah ketua kumpulan selesai menjelaskan senario tersebut.

iv.

Tunjuk cara: i. ii. iii. v. vi. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan melantik seorang ketua. Ketua kumpulan diminta mengambil kad petikan dan berbincang tentang situasi seperti dalam kad petikan. Setiap kumpulan melantik seorang ketua dan menetapkan pelakon untuk watakwatak dalam petikan. Guru menerangkan peranan ketua, nenek kebayan dan Inderaputera berdasarkan petikan. Semasa ketua kumpulan menjelaskan tentang senario berdasarkan petikan, setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin di muzium sehinggalah ketua kumpulan selesai menjelaskan senario tersebut. Murid lain diminta menyenaraikan tiga perwatakan berdasarkan penerangan dan lakon kaku dalam lemberan grafik yang diberi.

vii.

Refleksi: Aktiviti ini juga boleh dijalankan mengikut situasi yang berlainan bagi setiap kumpulan. 1

Lampiran 1:

Petikan Hikayat Inderaputera (Muka surat 53 ± 54)

Maka setelah itu nenek kebayan pun sampailah kepada pintu kebunnya. Maka dilihatnya ada terikat dan dilihatnya di dalam kebunnya itu ada seorang kanak-kanak duduk di bawah pohon delimanya itu. Maka rupanya terlalu amat indah penuh dengan pakaiannya. Maka ujar nenek kebayan, ³Anak siapa gerangan ini dan daripada mana gerangan datangnya. Lagipun pintu pagar ini ada terikat dan kampungku pun terlalu jauh daripada kampungnya orang banyak.´ Maka bertanya nenek kebayan, ³Hai, cucuku! Kanak-kanak siapa cucuku ini dan dari mana cucuku datang ini?´ Maka ujar Inderaputera, ³akulah anak Raja Bikrama Buspa dan namaku disebut orang Inderaputera. Ada pun sebabnya aku sampai ke mari ini diterbangkan oleh merak emas.´

Contoh penerangan oleh ketua kumpulan:

Senario yang dipilh ialah peristiwa nenek kebayan menjumpai seorang kanak-kanak di kebunnya. Ini ialah nenek kebayan. Dia mendapati seorang kanak-kanak duduk di bawah pokok delima di dalam kebunnya. Keadaan itu menimbulkan rasa hairan kepadanya kerana pagar kebunnya masih terkunci dan kebun itu jauh dari rumah orang kampung yang lain. Kanakkanak itu memakai pakaian yang cantik. Nenek kebayan bertanyakan identiti dan kampung asal kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu memberitahu bahawa dia ialah anak raja Bikrama Buspa yang bernama Inderaputera. Dia sampai ke situ kerana diterbangkan oleh merak emas.

Sumber rujukan DBP

2

Teknik Pelayaran Plot

1.

Definisi /pengenalan teknik Pelayaran plot ± teknik plot Plot ialah rentetan peristiwa. Pelayaran plot ialah melayari jalan cerita dengan memilih peristiwa-peristiwa penting dari awal eksposisi hingga peringkat peleraian cerita untuk mengesan aspek komsas seperti watak ,latar ,teknik plot dan sebagainya.

2.

Langkah pelaksanaan teknik pelayaran plot. i. Guru memilih beberapa peristiwa penting berdasarkan karya cerpen ii. Setiap peristiwa dinyatakan muka surat . iii. Berdasarkan setiap peristiwa yang dipilih guru boleh bertanya kepada murid tentang aspek-aspek struktural cerpen seperti teknik plot yang digunakan, perwatakan, nilai dan sebagainya. iv. Murid dikehendaki melengkapkan lembaran grafik pelayaran plot yang disediakan oleh guru.

` P1) Aku menyaksikan 2 cucunya bermain komputer P2) Aku tersinggung dengan kata-kata cucuku P3) Aku teringat kepada arwah isterinya____ m/s: 104-105 -latar peristiwa berlaku................... ...............................

m/s: 102-103berlaku konflik kepada aku iaitu......................... ................................

m/s: 103-104 Sebab.................................. ............................................ ............................................ ..

3.

Tunjuk cara i. ii. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. Guru mengedarkan lembaran grafik kepada murid

3

.......... ............. ................... m/s: 147 Watak sampingan..... mungkin juga sebagai pelakon saya harus menunjukkan keterampilan saya yang sebenarnya.... P4) memang hebat lakonan saudara ......................................... .......... m/s: 147 Teknik plot.............. m/s: 149 Nilai...................... 4........... Biasa saja............... P3) Sampai bila abang harus menjadi penjaga panggung? tanya isterinya pada suatu pagi................ iv.......... Teknik pelayaran plot...................... Guru mengarahkan murid membaca muka surat yang terdapat dalam lembaran grafik untuk melengkapkan maklumat... 4 .............. ........... Guru meminta setiap kumpulan membentangkan jawapan........................ P5) Ya................iii..... ................ Refleksi Murid dapat menjelaskan aspek ±aspek sastera menggunakan teknik pelayaran plot........................ m/s: 149-150 Pengajaran................. sambut si hero merendah diri........... m/s: 146 Latar tempat............. Cerpen Idola P1) Pentas telah kosong penonton telah lama meninggalkan panggung P2) Apakan daya aku hanya penjaga panggung...........

iii. v. iii.Teknik Bedah Karya Definisi / Pengenalan Teknik Proses mengesan maklumat tentang aspek-aspek sastera yang tertentu seperti latar masyarakat. (Novel Interlok) Guru memilih aspek komsas yang akan menjadi fokus perbincangan pada hari itu. Langkah Pelaksanaan Teknik i. nilai masyarakat. Setiap orang murid diberi petikan yang sama dalam bentuk lembaran grafik. Guru menandakan aspek yang akan menjadi fokus pembelajaran dalam bahan yang disediakan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau garisan-garisan. (Teknik Bedah Karya) iv. Seorang murid diminta ke hadapan kelas untuk membacakan satu petikan daripada novel Interlok. Guru membimbing murid melengkapkan borang lembaran grafik (Teknik Bedah karya). Guru meminta murid mengenal pasti latar masyarakat dan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam petikan. Guru memilih bahan sama ada prosa atau puisi yang akan diajar. (Sila lihat lampiran «) Aktiviti ini perlu diikuti dengan semakan jawapan secara perbincangan kelas dan pengukuhan kefahaman akan konsep tersebut oleh guru dan murid Tunjuk Cara Teknik i. dan bentuk sajak. v. Murid diarahkan untuk memasukkan maklumat berdasarkan simbol dan garis yang dibina oleh guru dalam bahan. Guru mengedarkan petikan lain untuk dilengkapkan dengan latar masyarakat dan nilai kemanusiaan. 5 . ii. iv. ii.

tetapi untuk mengeluarkan wang seperti berderma mereka berusaha supaya dapat memberikan seberapa yang sedikit.dia yang rajin bekerja. Tandingannya pun hanyalah bapa mentuanya. Ladang-ladang getah yang tidak jauh dari pekan itu mulai mengeluarkan hasil dan banyak kuli dari ladang getah itu datang berbelanja di kedai Simpang Empat itu.Masyarakat Cina yang Pekan Simpang Empat semakin besar. Cing Huat tidak menghiraukan sangat tentang hal itu kerana dia tahu. . Untuk mencari wang mereka berlumba-lumba supaya boleh dapat lebih banyak. pada kebudayaan mereka yang tua. Dalam mesyuarat itu Cing Huat memberikan sumbangan wang sebanyak lima ratus ringgit. Masyarakat Cina yang Masyarakat Cina yang Nilai Nilai Nilai Nilai 6 . dia yang banyak mengumpulkan kekayaan. Mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu yang memang sudah ada didirikan oleh kerajaan di situ. Orang-orang Cina di Simpang Empat dan di Kubang Kerbau bermesyuarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri. pada bahasa mereka yang kaya. Mereka mesti mendidik anak-anak mereka menurut adat istiadat mereka sendiri. Tidak ada seorang tauke lain yang dapat mengatasinya. mereka mesti mengingatkan anak-anak mereka pada tanah leluhur ada. Tetapi Cing Huat yang sudah mahir dalam perniagaan tahu akan tipu helah orang dagang. Kedai makin banyak didirikan.

Tandingannya pun hanyalah bapa mentuanya. dia yang banyak mengumpulkan kekayaan. mereka mesti mengingatkan anak-anak mereka pada tanah leluhur ada. Tetapi Cing Huat yang sudah mahir dalam perniagaan tahu akan tipu helah orang dagang. pada bahasa mereka yang kaya. . pada kebudayaan mereka yang tua. Tidak ada seorang tauke lain yang dapat mengatasinya.Masyarakat Cina yang mementingkan pendidikan untuk masyarakatnya Masyarakat Cina yang masih berprasangka dengan sekolahsekolah Melayu Pekan Simpang Empat semakin besar. Nilai Murah Hati Nilai mahir Nilai berdaya saing Nilai Kerajinan 7 . tetapi untuk mengeluarkan wang seperti berderma mereka berusaha supaya dapat memberikan seberapa yang sedikit.dia yang rajin bekerja. Masyarakat Cina yang masih mementingkan pendidikan budaya dan bahasa ibunda mereka. Untuk mencari wang mereka berlumba-lumba supaya boleh dapat lebih banyak. Mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu yang memang sudah ada didirikan oleh kerajaan di situ. Cing Huat tidak menghiraukan sangat tentang hal itu kerana dia tahu. Mereka mesti mendidik anak-anak mereka menurut adat istiadat mereka sendiri. Ladang-ladang getah yang tidak jauh dari pekan itu mulai mengeluarkan hasil dan banyak kuli dari ladang getah itu datang berbelanja di kedai Simpang Empat itu. Dalam mesyuarat itu Cing Huat memberikan sumbangan wang sebanyak lima ratus ringgit. Kedai makin banyak didirikan. Orang-orang Cina di Simpang Empat dan di Kubang Kerbau bermesyuarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri.

Bendahara Tun Tahir konon namanya. Guru mengedarkan teks puisi kepada murid-murid. Guru mengedarkan puisi tradisional atau puisi moden. Pengenalan Permata kata ialah perkataan atau diksi yang memberi makna menjurus pada baris atau rangkap. Guru meminta murid mencari maksud perkataan dengan merujuk kamus. Guru memilih satu perkataan bagi setiap rangkap yang membawa gambaran maksud rangkap. iv. Perintah negeri terserah kepadanya. 3. Boleh berbincang atau merujuk Kamus Dewan Bahasa untuk mengenali perkataan yang seerti dengannya. iii. Ialah memangku paduka ayahandanya. Tunjuk Cara Teknik Contoh: Puisi Tradisional: Syair Perang Saudara di Pahang . Murid menyatakan perkataan yang boleh menggantikan perkataan dalam rangkap. Langkah Pelaksanaan Teknik i. 2. Contoh berdasarkan puisi di bawah: Putera laki-laki yang tuanya. ii.Teknik Permata Kata 1. Dalam rangkap di atas perkataan memangku merupakan permata kata. Murid diminta mencari maksud perkataan yang telah digarisi berdasarkan teks puisi secara kumpulan (5 orang satu kumpulan) Contoh permata kata yang dipilih oleh guru: Rangkap 2 : memangku Rangkap 3 : elok Rangkap 4 : lara Rangkap 5 : diam Rangkap 6 : taulan 8 .Tingkatan 2 i. ii.

Rumusan guru menjelaskan kepelbagaian kata dalam menghasilkan puisi. 4. Pembantu dalam kumpulan mencatatkan perkataan di papan putih.Rangkap 7 : kenaikan Rangkap 8 : muda perwira Rangkap 9 : perintah Rangkap 10 : melanggar iii. vi. 9 . v. Refleksi Murid dapat menambah perbendaharaan kata. Setiap ketua kumpulan memberikan maksud permata kata dalam rangkap puisi. iv. Setiap kumpulan membandingkan jawapan.

tekanan suara. Langkah Pelaksanaan Teknik i. Aktiviti ini dapat memberi kefahaman dan gambaran yang lebih tentang maksud sajak.Teknik Dekon Definisi / Pengenalan Teknik Dekon ialah sajak yang dideklamasikan oleh penyajak dengan disertai beberapa orang pelajar yang akan melakonkan aksi yang sesuai dengan maksud sajak tanpa suara. iii. iv. Guru meminta beberapa orang murid menyatakan maksud sajak berdasarkan deklamasi dan lakonan yang dipersembahkan. Beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan sajak µBangkitlah¶. Murid lebih mudah mengingati sajak / puisi. Seorang murid mendeklamasikan sajak dengan intonasi dan sebutan yang sesuai. ii. ii. Seorang murid mendeklamasikan sajak / puisi. Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas. Seorang atau beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan sajak / puisi yang dipelajari. serta intonasi peserta yang mendeklamasikan atau membacakan sajak dan gerak badan serta mimik muka bagi murid yang melakonkan aksi dalam sajak. 10 . Aktiviti ini mementingkan sebutan. Tunjuk Cara Teknik i. v.

Lihat jernihnya pagi ini burung-burung berterbangan di udara dan pepohon hijau merendang daunnya apa kau masih belum bangkit? Bangkitlah jangan sesal nanti madu bumi yang kekeringan isi laut kekosongan dan perut belantara menjadi ladang. 1995 Dewan Bahasa dan Pustaka Rima Akhir? R1: R2: R3: R4: R5: Jumlah Perkataan? Rangkap ? Suku kata? 11 .I Anak-anak yang sedang lena bangkitlah matahari sudah tinggi di puncak gunung. Baris? R1: R2: R3: R4: R5: Anak-anak esok apa yang akan kaumakan? tanah atau batu atau debu? kau mahu terus nangis tanpa air mata? Kalau tidak bangkitlah matahari belum lagi rembang dan burung-burung belum lagi menjamah awan! (1969) Langit di Tangan.Sila lengkapkan bentuk sajak di bawah: Bangkitlah ± Rejab F.

iii. iv. Teknik ini sering digunakan dalam latihan asas teater untuk membuat justifikasi tentang perwatakan sesuatu peranan yang akan dilakonkan. Beberapa orang murid mengemukakan soalan kepada si penjaga panggung berdasarkan peranannya sebagai watak utama dalam novel tersebut dan si penjaga panggung menjawabnya secara spontan. Setiap kumpulan diberikan tugas untuk membincangkan watak dan perwatakan yang telah ditetapkan iaitu watak dan perwatakan si penjaga panggung untuk kumpulan 1. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. iii. guru mengawal kelas dan memberhentikan aktiviti ini apabila masa cukup. Si penjaga panggung Murid lain 3. Pelakon juga dikehendaki mengkaji berapakah umur watak. ii. Biasanya pelakon akan diberikan satu peranan (berdasarkan skrip atau improvisasi). Definisi : Kerusi panas (hot sitting) ialah satu teknik dalam latihan asas penghayatan watak dan perwatakan. Contoh: ³Bagaimanakah perasaan anda semasa dapat bertemu dengan hero?´ Contoh jawapan si penjaga panggung: ³Saya berasa gugup dan gementar´ Catatan: semasa murid bersoal jawab dengan si penjaga panggung. menghadap pelajar lain.Teknik Kerusi Panas 1. 12 . ii. gambaran fizikalnya dan bagaimanakah dia bertindak. Langkah pelaksanaan teknik kerusi panas. i. dan pelakon akan cuba mengimaginasikan gaya atau aksi watak tersebut dalam semua aspek seperti cara bercakap. pemikirannya dan seumpamanya. watak dan perwatakan isteri untuk kumpulan 2 dan watak dan perwatakan hero untuk kumpulan 3. Setiap kumpulan diminta membina soalan untuk diajukan kepada wakil kumpulan yang memegang watak yang telah ditetapkan . Dalam aktiviti kerusi panas. kita boleh melihat pelbagai aspek pada diri watak yang dikaji berdasarkan teks yang disediakan. 2. cara berjalan. Murid yang diilih dikehendaki duduk di atas kerusi dihadapan kelas. Guru merumuskan watak dan perwatakan si penjaga panggung. Tunjuk cara pelaksanaan aktiviti kerusi panas i. Guru memilih seorang murid yang akan memainkan peranan watak si penjaga panggung dalam cerpen Idola.

Setelah soalan disiapkan. seorang wakil diminta duduk di kerusi dihadapan kelas._______________ 3.iv.__________________ 2._______________ 4.__________________ Watak isteri Perwatakan: 1.________________ 3._______________ 2. Refleksi Murid dapat menjelaskan watak dan perwatakan menerusi teknik kerusi panas. Contoh lembaran grafik: Watak si penjaga panggung Perwatakan: 1.__________________ 3. rakan-rakan dalam kumpulan tersebut boleh membantu. rakan yang menonton akan mencatat watak dan perwatakan dalam lembaran grafik. Ketika ini. v. Manakala ahli kumpulan yang lain akan mengajukan soalan kepadanya tentang watak dan perwatakan dan dia akan menjawabnya secara spontan.________________ 2. 13 .________________ Watak hero Perwatakan: 1. Disamping itu. ahli kumpulanlain dibenarkan untuk menyoal. Jika pemegang watak tidak dapat menjawab.

Guru memberikan komen dan pujian. Murid diminta memilih melodi lagu kegemaran masing-masing untuk disesuaikan dengan puisi. 14 . berpasangan atau berkumpulan.  Jika dilakukan secara bersendirian. 4. seorang murid akan mendeklamasikan puisi manakala pasangan/ahli kumpulan yang lain pula akan melagukan puisi tersebut.Teknik Mestamu Definisi Mestamu:  Mestamu bermaksud melagukan puisi tanpa muzik. Proses pelaksanaan teknik: 1. Guru membahagikan murid kepada enam kumpulan (Ikut kesesuaian bilangan murid). Setiap kumpulan diminta mempersembahkan hasil kerja (lagu puisi) di hadapan kelas. 3. 2.  Nyanyian lagu puisi diadaptasikan daripada lagu-lagu yang ada di pasaran atau lagu ciptaan sendiri.  Jika dilakukan secara berpasangan/berkumpulan. orang yang sama akan mendeklamasikan sajak sekali gus melagukan bait demi bait puisi yang dibacanya itu.  Boleh dilakukan secara bersendirian.

Teknik Rantai Kalimat Definisi Rantai Kalimat:  Rantai kalimat bermaksud cantuman ayat-ayat yang membentuk bait-bait puisi dalam satu rangkap. Guru memberikan komen untuk menambah baik hasil kerja murid. 5. 6. Contohnya: Bil 1 2 3 Tema Kasih sayang Mencintai alam sekitar Cinta akan negara Contoh kalimat Aku cinta padamu Lautan biru nan terbentang Akan kupertahankan ibu pertiwiku 4. Semua hasil kerja kumpulan yang telah dibuat penambahbaikan digabungkan untuk membentuk sajak yang lengkap. Setiap kumpulan diminta mempersembahkan hasil karya masing-masing. Murid lain dalam kumpulan diminta menyambungkan kalimat tersebut mengikut kreativiti masing-masing. 7. Guru memberikan kalimat pertama. 2. Proses pelaksanaan teknik: 1. Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan (lima hingga enam orang sekumpulan). Guru membincangkan tema sajak yang akan dihasilkan oleh murid. 3.  Ayat permulaan disediakan oleh guru atau ketua dalam kumpulan mengikut tema yang ditetapkan. 15 .

Guru memantau murid-murid semasa sesi perbincangan berlangsung. Wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan itu kepada kelas. Setiap ahli kumpulan wajib bercakap dan memberikan pendapat masing-masing secara bergilir-gilir tentang sesuatu isu (persoalan) yang sedang dibincangkan. Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan (enam hingga lapan orang sekumpulan). 7. Proses pelaksanaan teknik: 1. Seorang dilantik sebagai ketua kumpulan untuk mempengerusikan perbincangan dan seorang lagi sebagai pencatat yang akan mencatat pendapat yang diberikan oleh setiap ahli. 4. contohnya satu kumpulan seramai lapan orang. 6.Teknik Persidangan Meja Bulat Definisi Persidangan Meja Bulat:  Persidangan meja bulat atau µround bobin¶ bermaksud aktiviti perbincangan secara berkumpulan. 3. 5. 8. 2. Situasi yang sama juga berlaku dalam kumpulan yang lain. 16 . Guru memberikan komen terhadap hasil perbincangan murid. Guru menyatakan aspek yang perlu dibincangkan oleh setiap kumpulan.

Pengenalan Teknik Balang Kaca ialah satu aktiviti untuk mengesan aspek watak dan perwatakan. 2.Teknik Balang Kaca 1. Sekumpulan murid lain diberi soalan-soalan yang disediakan oleh guru untuk bertanya kepada murid yang di dalam balang kaca. nilai dan pengajaran dalam karya prosa. Watak X akan menjawab dengan menggunakan mimik muka atau pergerakan kreatif. Langkah pelaksanaan teknik Seorang murid yang memainkan peranan sebagai watak utama atau watak-watak lain (watak X) dalam karya akan berada di tengah-tengah bulatan sebagai ikan. Contoh kedudukan balang kaca adalah seperti di bawah: 1 2 4 6 Petunjuk: X : Peranan utama (ikan) X 3 5 1 ± 6 : Murid yang bertanyakan soalan : Murid-murid lain yang mengisi jawapan dalam kertas lampiran 17 . Murid-murid yang tidak terlibat diberikan lampiran untuk mengisi tempat kosong dengan jawapan yang dikehendaki berdasarkan soalan dan respon yang diberikan oleh watak X.

Tunjuk Cara Teknik (Contoh Cerpen: Pungut @ Zaharah @ Yap Siew Hong karya Mohammed Latif Mohammed) Guru memilih seorang murid sebagai watak utama (watak Mak Timah) dan enam orang murid untuk bertanya soalan yang telah disediakan oleh murid. Sebagai ibu angkat adakah Mak Timah menyayangi Pungut? 3. Contoh soalan-soalan: 1.(sayang) kepada kanak-kanak itu telah menjadikannya rela dengan bebanan tugas itu.. (ikhlas) menjaga sebagai seorang manusia yang menerima segala ketentuan Tuhan. Sumber rujukan: DBP 18 . Mak Timah mengambil Pungut walaupun seorang anak yang cacat daripada Bibik yang berketurunan Cina tanpa mengharapkan apa-apa balasan kerana dia «««««.(menghormati) pandangan Mak Timah. murid diminta menyenaraikan nilai berdasarkan jawapan yang ditulis. 3. Adakah anak-anak Mak Timah menghormati keputusannya mengambil Pungut sebagai anak angkat? Guru mengarahkan murid lain mengisi nilai dan pengajaran dalam bahan lampiran berdasarkan jawapan yang diberikan oleh peranan utama (ikan). Guru meminta murid menyatakan pengajaran berdasarkan nilai dengan sokongan peristiwa dalam cerpen yang berkaitan. Rumusan. Contoh soalan dalam bahan lampiran: 1.3. Anak-anak Mak Timah masih menerima Pungut dengan hati yang berat kerana mereka «««««. 2. Refleksi Murid-murid dapat menyenaraikan nilai dan pengajaran beserta contoh peristiwa berdasarkan cerpen. Walaupun Mak Timah berasa sukar menjaga Pungut tetapi perasaan «««. - - - 4. Apakah Mak Timah ikhlas menjaga Pungut? 2..

Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek pengajaran yang terdapat dalam novel. 19 . Mengutamakan penggunaan suara. Murid akan membca petikan dengan lontaran suara. Semasa murid yang dipilih sedang membacakan petikan tersebut. ii. ii. Langkah Pelaksanaan Teknik i. cerpen. iv. iv. 3.Teknik Teater Pembaca 1. Murid lain akan memberi perhatian dan mencatat maklumat berkaitan aspek yang dikaji. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. murid-murid yang lain akan memberi perhatian dan mencatat pengajaran yang terdapat dalam setiap petikan yang dibaca. 2. menghayati dan merasakan cerita itu seolah-olah sedang berlaku di hadapan mereka. Definisi / Pengenalan Teknik Melibatkan beberapa orang murid yang membaca skrip/teks sesebuah cerita di hadapan kelas. Pelajar lain boleh mencatat maklumat penting berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Selepas itu. gerak badan dan mimik muka yang sesuai. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek sastera yang difokuskan. iii. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan yang disediakan dalam kad imbasan. dan prosa klasik. Tunjuk Cara Teknik i. Teknik ini sesuai untuk genre drama. Guru memilih 4 atau 5 orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan novel yang disediakan dalam kad imbasan. beberapa orang murid akan dipilih untuk membentangkan dapatan masing-masing. v. gerak badan dan mimik muka sahaja. iii. Membantu penonton (murid) memahami. sebutan dan intonasi. sebutan.

Itulah tanggungjawab seorang pelajar.Lampiran Teater Pembaca ± Kad Imbasan Murid 1 Gambar ibu dan ayah yang diletakkan di atas meja tulis. Dia sentiasa bersemangat. dia tidak angkuh. Dia mahu menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru. Walaupun mereka bukan lagi suami isteri seperti dahulu. direnung tepat. Iman kembali semula ke biliknya. Iman tidak pernah berasa bosan. Murid 2 Setelah makan bersama-sama datuk dan nenek. Murid 3 Walaupun Iman pernah menyertai dan menjuarai pertandingan pidato beberapa kali. 20 . Serta-merta semangatnya berkobar-kobar untuk berjaya dalam peperiksaan. kasih sayang Iman terhadap keduaduanya tidak pernah luntur walau sedikit pun. Banyak sungguh tugasan yang harus disiapkan. Bagaikan budak yang baru bertatih. Iman mahu memberi persembahan yang terbaik pada hari pertandinagn tersebut. dia masih meminta panduan dan nasihat daripada guru-guru serta rakan-rakannya. Lebih-lebih lagi apabila teringatkan ibu dan ayahnya. Dia gigih menghafal dan berlatih.

Itu tandanya dia menyayangi Iman.´ ujar satu suara tiba-tiba Adif Danial mengambil tempat di sebelah Zulkarnain. Begitu juga ayah Iman. ´Ada hal sikit tadi´ balas Adif Danial dengan serius. ³Kau ke mana?´ Bisik Zulkarnain pula. Tiada sesiapa di dalam dunia ini mahu bermain dengan masalah. Sekurang-kurangnya dia tetap mahu meminta pandangan dan pendapat Iman.Murid 4 ´ Maaf.´ 21 . Murid 5 ´Itu sudah suatu ketentuan. aku terlambat. ayah Iman tetap berterus-terang. Walaupun dia tahu Iman tidak bersetuju tetapi kerana menghormati Iman sebagai anaknya. kita tidak dapat menghalang kehendak takdir.

_______________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________ 2.Lampiran ± Latihan Pengurusan Grafik Senaraikan pengajaran yang dapat diperoleh berdasarkan petikan novel Erti Sebuah Pengorbanan yang dibaca oleh rakan anda. NOVEL ERTI SEBUAH PENGORBANAN Pengajaran 1. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________ 4. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 22 . ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________ 3.

Pencerita akan menyampaikan cerita sementara pelakon akan beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. pembentukan ayat. peribahasa dan lain-lain yang terkandung dalam cerita Memupuk semangat bekerjasama. ungkapan. membaca (memahami) dan menulis Menambahkan perbendaharaan kata.Teknik Teater Bercerita Definisi Satu bentuk drama naratif bercorak cerita dan dilakonkan secara spontan Pengenalan Teknik Aktiviti ini memerlukan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. penonton dan para pelakon) sebelum aktiviti dijalankan (ii) (iii) 23 . Tujuan (i) (ii) (iii) Menghiburkan para murid sambil belajar Melatih kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). bertolak-ansur dan membentuk disiplin murid (iv) Langkah Pelaksanaan Teknik Sebelum (i) Guru menyiapkan skrip cerita dan diberikan terlebih dahulu kepada pencerita (pelajar) untuk dibaca dan dihayati Ruang lakon ditentukan oleh guru Guru juga mengatur kedudukan pelajar (pencerita.

pelajar (pelakon) akan beraksi mengikut cerita dan watak yang telah ditentukan Guru berperanan sebagai pembimbing (ii) 24 .(iv) Penyediaan kostum. alatan dan muzik boleh dilakukan oleh guru untuk menjadikan persembahan lebih menarik Semasa (i) Semasa cerita disampaikan. prop mudah.

dia memuji kejayaan perusahaan kraf tangan sahabatnya itu. Sebelum itu. Amin mengambil kesempatan untuk singgah di bengkel perusahaan kraf tangan sahabatnya. Tini. 25 . AMIN: Syukurlah. Min. Sambil membelek-belek barangan tersebut. Perusahaan kraf tangan ini harus kau perluaskan lagi. AMIN: Wah. Dulu kerja tak teratur tapi sekarang tak kelam kabut lagi.Tunjuk Cara Teknik KOMSAS: Genre: Drama Tingkatan 2 Tajuk: Di Sini Bakti Bersemadi Skrip cerita Di Sini Bakti Bersemadi PENCERITA: Amin ada temu janji dengan pegawai perikanan. Amin? AMIN: Bagaimana sekarang? TINI: Agak memuaskan juga. Aku hendak mencari hasil-hasil keluaran baru. kerja keras nampak! TINI: Engkau. PENCERITA: Amin melihat hasil kerja Tini. iaitu Tini. TINI: Memang itu rancangan aku. Kau telah menampakkan kejayaan.

TINI: Apa halnya kau jumpa pegawai perikanan tu? AMIN: Ada perkara yang hendak aku bincangkan dengannya. 26 . Buat masa ini. TINI: Ya. Min. biarlah aku rahsiakan dulu. Min. Tak sia-sia kau bertungkus-lumus mendirikan perusahaan ini. Kejayaan ini memberi peluang pekerjaan kepada belia kampung kita. Oh« ya« aku jalan dulu. PENCERITA: Amin bergerak menuju ke pejabat perikanan. Kalau dah ada lampu hijau nanti. ya? TINI: Yalah. baru aku beritahu kau. Engkau nak ke mana ni? AMIN: Aku ada temu janji dengan pegawai perikanan.PENCERITA: Tini sangat bangga dengan pencapaiannya. TINI: Semua ini berkat bantuan kau juga. AMIN: Baguslah. PENCERITA: Sebelum beredar dari kilang Tini. AMIN: Aku membantu kerana aku ingin melihat kejayaan kau. sambil memegang hasil kraf tangannya Tini berterima kasih kepada Amin atas bantuan Amin hasratnya membuka kilang tercapai. aku singgahlah di sini. Min. Amin menyatakan hasratnya untuk bertemu pegawai perikanan. Tini. Terlanjur aku lintas jalan ini.

Menghargai jasa Sumber rujukan :DBP 27 . Nilai: 1. Kerajinan 7. Kesabaran 6. Setiakawan 4.Refleksi Menyenaraikan nilai-nilai yang boleh didapati daripada teater bercerita ini. Kejujuran 9. Bekerjasama 2. Kegigihan 3. Tolong menolong 10. Bertanggungjawab 8. Nasihat menasihati 5.

iv. Satu teknik lakonan yang dilakonkan oleh seorang pelakon Pelakon perlu menghayati watak yang dipilih (daripada buku teks) Pelakon akan cuba meluahkan rasa hatinya supaya dapat menjelaskan peranan dan tindakan watak dalam karya Berpandukan kepada luahan perasaan watak melalui dialog yang berkesan. Langkah Pelaksanaan Teknik i. Guru memilih dua orang murid untuk melakonkan watak Jimah dan Sabariah Murid dikehendaki menghayati monolog yang disediakan dan dilafazkan dengan nada yang sesuai mengikut wataknya Pelakon (murid) diminta beraksi melakonkan watak yang diberikan dengan penuh penghayatan dan mimik muka yang berkesan Murid boleh bergerak menggunakan ruang lakon yang disediakan berdasarkan kesesuaian babak cerita dan watak yang hendak dilakonkan Murid yang tidak berlakon (penonton) diberikan tugasan untuk mentafsir dan mencatat sifat-sifat watak 28 . iii. iv. iii. Pengenalan Teknik i. Definisi Karya drama yang dituliskan untuk seorang pelaku (Kamus Dewan) 2. ii. v. ii.Teknik Monodrama @ Senantika 1. peserta dapat menilai perwatakannya dan perwatakan individu lain 3.

sudahlah. Dia laki aku. Nah. Ambil. Pulangkan buku ini pada dia. itu anak pungut itu. Satu sen pun kami tidak jamah duit itu. JIMAH: (Sayu hatinya apabila SABARIAH menengking SABRI) Aku tidak suruh sesiapa balik. Macamlah hidupnya susah sangat. Abang tunggulah emak. WAN memerhatikan SABARIAH pergi). kita tak tahu balas budi orang tua. Entah-entah dia yang suka bapa pergi ke laut« Entah apa yang digula-gulakan bapa itu. pada abang kau. ya? Tidak. Ambil balik semua yang kau orang beri pada kami. lontaran suara dan penghayatan watak oleh pelakon. Nanti orang kata. Kamu ingat bapa pakai duit yang kamu beri. (Pergi dari situ. Aku tidak mahu menyusahkan kau orang. Sani.. ambillah balik. Itu. (Menangis tersedu-sedu) Refleksi Kekuatan watak terserlah melalui mimik muka. Kau orang semua boleh balik. Aku tunggu laki aku. kauberi balik pada kakak. bahasa badan. Walhal kita kirim tiap-tiap bulan.! Angah penat ni. (Membuka ikatan bungkusan kain batik yang dijinjing dari tadi. ini buku bank kau orang. Bapa simpan semua duit yang kamu kirim dulu. Dia mengeluarkan lima buah buku bank dan menyerahkan kepada SANI) Sani. Haah. Aku tunggu laki aku. pergilah. Kalau kau nak balik. Sumber rujukan DBP 29 . Beri balik pada dia orang.Tunjuk Cara Teknik KOMSAS: Genre: Drama Tingkatan 5 Tajuk: Tiang Cengal Dinding Sayung Monolog SABARIAH: Bapa itu saja hendak malukan anak-anak. Bapa simpan semua dalam bank. Emak dan bapa tidak usik satu sen pun.

pelakon dan pendengar. Murid . Langkah Pelaksanaan Teknik Guru y y y y Pilih puisi yang boleh didramakan/ada pergerakan. Seorang pelajar mendeklamasikan puisi manakala sekumpulan pelajar yang lain akan melakonkannya.Teknik Puisidra 1. Murid akan menyaksikan persembahan puisidra yang dilakonkan di hadapan kelas. vokal dan gerak kreatif). Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan itu. Membuat latihan. Seorang daripada mereka diminta untuk mendeklamasikan sajak Persahabatan manakala murid yang lain akan melakonkannya. Fahami maksud keseluruhan. Murid yang lain akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan.baca puisi dan fahami y y y y y mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan yang lain. Guru memilih 1 kumpulan murid ke hadapan kelas. baca dan fahami bersama-sama pelajar. 3. Yang tidak terlibat akan membuat catatan sebagaimana yang diarahkan oleh guru. beri latihan (gerak asas. 30 . Definisi / Pengenalan Teknik Puisidra ialah puisi yang didramakan atau dilakonkan. iii. arahan kepada pendeklamator. Tunjuk Cara Teknik ± Sajak Persahabatan i. Yang terlibat dengan persembahan akan membuat persembahan. beri arahan yang jelas kepada murid. ii. 2.

iv. Wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan masing-masing. Murid akan mengisi lembaran pengurusan grafik tentang maksud sajak yang diedarkan oleh guru. Murid akan cuba memahami dan berbincang antara satu sama lain tentang maksud keseluruhan sajak. v. vi. 31 .

Puisidra Maksud Sajak Persahabatan Rangkap 1 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 2 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 3 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 4 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Sumber rujukan DBP 32 .Lampiran Pengurusan Grafik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful