Teknik Improvisasi Definisi: Satu aktiviti yang membimbing pelajar melakukan aksi ³kaku´ (muzium lilin) secara spontan

bagi menggambarkan sesuatu peristiwa atau situasi. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel dan prosa klasik. Langkah pelaksanaan: i. ii. iii. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada dua hingga lima orang sekumpulan. Setiap kumpulan diberi satu petikan yang perlu dikaji oleh mereka. Murid diminta berbincang tentang satu gambaran yang paling sesuai bagi menjelaskan peristiwa dalam petikan tersebut. Mereka diminta memilih seorang ketua kumpulan untuk memberikan penjelasan tentang situasi yang dipilih. Ahli kumpulan yang lain akan memainkan peranan sebagai watak-watak dalam petikan itu. Setiap watak perlu memahami peranan mereka dan melakukan aksi kaku yang dikehendaki mengikut petikan. Semasa pembentangan murid diminta melakonkan aksi kaku bagi watak-watak yang telah ditetapkan berdasarkan petikan yang diberi. Ketua perlu menerangkan peranan setiap ahli kumpulannya dan mengapakah mereka kelihatan seperti yang digambarkan. Ketika penerangan ini setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin di muzium sehinggalah ketua kumpulan selesai menjelaskan senario tersebut.

iv.

Tunjuk cara: i. ii. iii. v. vi. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan melantik seorang ketua. Ketua kumpulan diminta mengambil kad petikan dan berbincang tentang situasi seperti dalam kad petikan. Setiap kumpulan melantik seorang ketua dan menetapkan pelakon untuk watakwatak dalam petikan. Guru menerangkan peranan ketua, nenek kebayan dan Inderaputera berdasarkan petikan. Semasa ketua kumpulan menjelaskan tentang senario berdasarkan petikan, setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin di muzium sehinggalah ketua kumpulan selesai menjelaskan senario tersebut. Murid lain diminta menyenaraikan tiga perwatakan berdasarkan penerangan dan lakon kaku dalam lemberan grafik yang diberi.

vii.

Refleksi: Aktiviti ini juga boleh dijalankan mengikut situasi yang berlainan bagi setiap kumpulan. 1

Lampiran 1:

Petikan Hikayat Inderaputera (Muka surat 53 ± 54)

Maka setelah itu nenek kebayan pun sampailah kepada pintu kebunnya. Maka dilihatnya ada terikat dan dilihatnya di dalam kebunnya itu ada seorang kanak-kanak duduk di bawah pohon delimanya itu. Maka rupanya terlalu amat indah penuh dengan pakaiannya. Maka ujar nenek kebayan, ³Anak siapa gerangan ini dan daripada mana gerangan datangnya. Lagipun pintu pagar ini ada terikat dan kampungku pun terlalu jauh daripada kampungnya orang banyak.´ Maka bertanya nenek kebayan, ³Hai, cucuku! Kanak-kanak siapa cucuku ini dan dari mana cucuku datang ini?´ Maka ujar Inderaputera, ³akulah anak Raja Bikrama Buspa dan namaku disebut orang Inderaputera. Ada pun sebabnya aku sampai ke mari ini diterbangkan oleh merak emas.´

Contoh penerangan oleh ketua kumpulan:

Senario yang dipilh ialah peristiwa nenek kebayan menjumpai seorang kanak-kanak di kebunnya. Ini ialah nenek kebayan. Dia mendapati seorang kanak-kanak duduk di bawah pokok delima di dalam kebunnya. Keadaan itu menimbulkan rasa hairan kepadanya kerana pagar kebunnya masih terkunci dan kebun itu jauh dari rumah orang kampung yang lain. Kanakkanak itu memakai pakaian yang cantik. Nenek kebayan bertanyakan identiti dan kampung asal kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu memberitahu bahawa dia ialah anak raja Bikrama Buspa yang bernama Inderaputera. Dia sampai ke situ kerana diterbangkan oleh merak emas.

Sumber rujukan DBP

2

Teknik Pelayaran Plot

1.

Definisi /pengenalan teknik Pelayaran plot ± teknik plot Plot ialah rentetan peristiwa. Pelayaran plot ialah melayari jalan cerita dengan memilih peristiwa-peristiwa penting dari awal eksposisi hingga peringkat peleraian cerita untuk mengesan aspek komsas seperti watak ,latar ,teknik plot dan sebagainya.

2.

Langkah pelaksanaan teknik pelayaran plot. i. Guru memilih beberapa peristiwa penting berdasarkan karya cerpen ii. Setiap peristiwa dinyatakan muka surat . iii. Berdasarkan setiap peristiwa yang dipilih guru boleh bertanya kepada murid tentang aspek-aspek struktural cerpen seperti teknik plot yang digunakan, perwatakan, nilai dan sebagainya. iv. Murid dikehendaki melengkapkan lembaran grafik pelayaran plot yang disediakan oleh guru.

` P1) Aku menyaksikan 2 cucunya bermain komputer P2) Aku tersinggung dengan kata-kata cucuku P3) Aku teringat kepada arwah isterinya____ m/s: 104-105 -latar peristiwa berlaku................... ...............................

m/s: 102-103berlaku konflik kepada aku iaitu......................... ................................

m/s: 103-104 Sebab.................................. ............................................ ............................................ ..

3.

Tunjuk cara i. ii. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. Guru mengedarkan lembaran grafik kepada murid

3

m/s: 147 Teknik plot. Teknik pelayaran plot...................................................... 4... Guru mengarahkan murid membaca muka surat yang terdapat dalam lembaran grafik untuk melengkapkan maklumat............... P4) memang hebat lakonan saudara .. ............................ Cerpen Idola P1) Pentas telah kosong penonton telah lama meninggalkan panggung P2) Apakan daya aku hanya penjaga panggung.. ...................... P5) Ya......................... 4 ............................................. ................................... iv.. m/s: 146 Latar tempat......................................... .... Guru meminta setiap kumpulan membentangkan jawapan..... Refleksi Murid dapat menjelaskan aspek ±aspek sastera menggunakan teknik pelayaran plot....... Biasa saja............................ sambut si hero merendah diri......iii...... P3) Sampai bila abang harus menjadi penjaga panggung? tanya isterinya pada suatu pagi.... m/s: 149 Nilai............ ........... m/s: 147 Watak sampingan....... m/s: 149-150 Pengajaran..... mungkin juga sebagai pelakon saya harus menunjukkan keterampilan saya yang sebenarnya.......

Langkah Pelaksanaan Teknik i. Setiap orang murid diberi petikan yang sama dalam bentuk lembaran grafik. dan bentuk sajak. Guru mengedarkan petikan lain untuk dilengkapkan dengan latar masyarakat dan nilai kemanusiaan. v. (Sila lihat lampiran «) Aktiviti ini perlu diikuti dengan semakan jawapan secara perbincangan kelas dan pengukuhan kefahaman akan konsep tersebut oleh guru dan murid Tunjuk Cara Teknik i. iii. Guru memilih bahan sama ada prosa atau puisi yang akan diajar. iv. ii. v. Guru menandakan aspek yang akan menjadi fokus pembelajaran dalam bahan yang disediakan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau garisan-garisan. ii. (Novel Interlok) Guru memilih aspek komsas yang akan menjadi fokus perbincangan pada hari itu. nilai masyarakat. Guru meminta murid mengenal pasti latar masyarakat dan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam petikan. 5 . Seorang murid diminta ke hadapan kelas untuk membacakan satu petikan daripada novel Interlok. (Teknik Bedah Karya) iv. iii. Guru membimbing murid melengkapkan borang lembaran grafik (Teknik Bedah karya). Murid diarahkan untuk memasukkan maklumat berdasarkan simbol dan garis yang dibina oleh guru dalam bahan.Teknik Bedah Karya Definisi / Pengenalan Teknik Proses mengesan maklumat tentang aspek-aspek sastera yang tertentu seperti latar masyarakat.

Kedai makin banyak didirikan. Masyarakat Cina yang Masyarakat Cina yang Nilai Nilai Nilai Nilai 6 . Tandingannya pun hanyalah bapa mentuanya. Untuk mencari wang mereka berlumba-lumba supaya boleh dapat lebih banyak. pada kebudayaan mereka yang tua. tetapi untuk mengeluarkan wang seperti berderma mereka berusaha supaya dapat memberikan seberapa yang sedikit. pada bahasa mereka yang kaya.Masyarakat Cina yang Pekan Simpang Empat semakin besar.dia yang rajin bekerja. Orang-orang Cina di Simpang Empat dan di Kubang Kerbau bermesyuarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri. Tetapi Cing Huat yang sudah mahir dalam perniagaan tahu akan tipu helah orang dagang. Ladang-ladang getah yang tidak jauh dari pekan itu mulai mengeluarkan hasil dan banyak kuli dari ladang getah itu datang berbelanja di kedai Simpang Empat itu. . Mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu yang memang sudah ada didirikan oleh kerajaan di situ. Dalam mesyuarat itu Cing Huat memberikan sumbangan wang sebanyak lima ratus ringgit. dia yang banyak mengumpulkan kekayaan. mereka mesti mengingatkan anak-anak mereka pada tanah leluhur ada. Cing Huat tidak menghiraukan sangat tentang hal itu kerana dia tahu. Mereka mesti mendidik anak-anak mereka menurut adat istiadat mereka sendiri. Tidak ada seorang tauke lain yang dapat mengatasinya.

. Mereka mesti mendidik anak-anak mereka menurut adat istiadat mereka sendiri. Tetapi Cing Huat yang sudah mahir dalam perniagaan tahu akan tipu helah orang dagang. Tidak ada seorang tauke lain yang dapat mengatasinya. Untuk mencari wang mereka berlumba-lumba supaya boleh dapat lebih banyak.dia yang rajin bekerja. Ladang-ladang getah yang tidak jauh dari pekan itu mulai mengeluarkan hasil dan banyak kuli dari ladang getah itu datang berbelanja di kedai Simpang Empat itu. Cing Huat tidak menghiraukan sangat tentang hal itu kerana dia tahu. Masyarakat Cina yang masih mementingkan pendidikan budaya dan bahasa ibunda mereka. mereka mesti mengingatkan anak-anak mereka pada tanah leluhur ada. dia yang banyak mengumpulkan kekayaan. Kedai makin banyak didirikan. Nilai Murah Hati Nilai mahir Nilai berdaya saing Nilai Kerajinan 7 . pada kebudayaan mereka yang tua. tetapi untuk mengeluarkan wang seperti berderma mereka berusaha supaya dapat memberikan seberapa yang sedikit. Mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu yang memang sudah ada didirikan oleh kerajaan di situ. Dalam mesyuarat itu Cing Huat memberikan sumbangan wang sebanyak lima ratus ringgit. Tandingannya pun hanyalah bapa mentuanya. Orang-orang Cina di Simpang Empat dan di Kubang Kerbau bermesyuarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri. pada bahasa mereka yang kaya.Masyarakat Cina yang mementingkan pendidikan untuk masyarakatnya Masyarakat Cina yang masih berprasangka dengan sekolahsekolah Melayu Pekan Simpang Empat semakin besar.

iii. Guru mengedarkan teks puisi kepada murid-murid. Murid diminta mencari maksud perkataan yang telah digarisi berdasarkan teks puisi secara kumpulan (5 orang satu kumpulan) Contoh permata kata yang dipilih oleh guru: Rangkap 2 : memangku Rangkap 3 : elok Rangkap 4 : lara Rangkap 5 : diam Rangkap 6 : taulan 8 . Dalam rangkap di atas perkataan memangku merupakan permata kata.Tingkatan 2 i. Ialah memangku paduka ayahandanya. Langkah Pelaksanaan Teknik i. Contoh berdasarkan puisi di bawah: Putera laki-laki yang tuanya. Bendahara Tun Tahir konon namanya. 3. Guru mengedarkan puisi tradisional atau puisi moden. ii. Pengenalan Permata kata ialah perkataan atau diksi yang memberi makna menjurus pada baris atau rangkap. ii. Boleh berbincang atau merujuk Kamus Dewan Bahasa untuk mengenali perkataan yang seerti dengannya. iv. Tunjuk Cara Teknik Contoh: Puisi Tradisional: Syair Perang Saudara di Pahang . Perintah negeri terserah kepadanya. Guru meminta murid mencari maksud perkataan dengan merujuk kamus.Teknik Permata Kata 1. Murid menyatakan perkataan yang boleh menggantikan perkataan dalam rangkap. Guru memilih satu perkataan bagi setiap rangkap yang membawa gambaran maksud rangkap. 2.

9 . 4. Setiap kumpulan membandingkan jawapan. iv. vi. Refleksi Murid dapat menambah perbendaharaan kata. v. Setiap ketua kumpulan memberikan maksud permata kata dalam rangkap puisi. Pembantu dalam kumpulan mencatatkan perkataan di papan putih. Rumusan guru menjelaskan kepelbagaian kata dalam menghasilkan puisi.Rangkap 7 : kenaikan Rangkap 8 : muda perwira Rangkap 9 : perintah Rangkap 10 : melanggar iii.

tekanan suara. ii. iv. Seorang atau beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan sajak / puisi yang dipelajari. Seorang murid mendeklamasikan sajak / puisi. Seorang murid mendeklamasikan sajak dengan intonasi dan sebutan yang sesuai.Teknik Dekon Definisi / Pengenalan Teknik Dekon ialah sajak yang dideklamasikan oleh penyajak dengan disertai beberapa orang pelajar yang akan melakonkan aksi yang sesuai dengan maksud sajak tanpa suara. Tunjuk Cara Teknik i. Murid lebih mudah mengingati sajak / puisi. Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas. Aktiviti ini mementingkan sebutan. Aktiviti ini dapat memberi kefahaman dan gambaran yang lebih tentang maksud sajak. 10 . Guru meminta beberapa orang murid menyatakan maksud sajak berdasarkan deklamasi dan lakonan yang dipersembahkan. v. Langkah Pelaksanaan Teknik i. iii. ii. serta intonasi peserta yang mendeklamasikan atau membacakan sajak dan gerak badan serta mimik muka bagi murid yang melakonkan aksi dalam sajak. Beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan sajak µBangkitlah¶.

1995 Dewan Bahasa dan Pustaka Rima Akhir? R1: R2: R3: R4: R5: Jumlah Perkataan? Rangkap ? Suku kata? 11 .Sila lengkapkan bentuk sajak di bawah: Bangkitlah ± Rejab F. Baris? R1: R2: R3: R4: R5: Anak-anak esok apa yang akan kaumakan? tanah atau batu atau debu? kau mahu terus nangis tanpa air mata? Kalau tidak bangkitlah matahari belum lagi rembang dan burung-burung belum lagi menjamah awan! (1969) Langit di Tangan. Lihat jernihnya pagi ini burung-burung berterbangan di udara dan pepohon hijau merendang daunnya apa kau masih belum bangkit? Bangkitlah jangan sesal nanti madu bumi yang kekeringan isi laut kekosongan dan perut belantara menjadi ladang.I Anak-anak yang sedang lena bangkitlah matahari sudah tinggi di puncak gunung.

pemikirannya dan seumpamanya. iii. iv. Pelakon juga dikehendaki mengkaji berapakah umur watak. Guru memilih seorang murid yang akan memainkan peranan watak si penjaga panggung dalam cerpen Idola. menghadap pelajar lain. Biasanya pelakon akan diberikan satu peranan (berdasarkan skrip atau improvisasi). i. gambaran fizikalnya dan bagaimanakah dia bertindak. iii. watak dan perwatakan isteri untuk kumpulan 2 dan watak dan perwatakan hero untuk kumpulan 3. Contoh: ³Bagaimanakah perasaan anda semasa dapat bertemu dengan hero?´ Contoh jawapan si penjaga panggung: ³Saya berasa gugup dan gementar´ Catatan: semasa murid bersoal jawab dengan si penjaga panggung. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. Definisi : Kerusi panas (hot sitting) ialah satu teknik dalam latihan asas penghayatan watak dan perwatakan. dan pelakon akan cuba mengimaginasikan gaya atau aksi watak tersebut dalam semua aspek seperti cara bercakap. 2. guru mengawal kelas dan memberhentikan aktiviti ini apabila masa cukup. Si penjaga panggung Murid lain 3. Langkah pelaksanaan teknik kerusi panas. Tunjuk cara pelaksanaan aktiviti kerusi panas i. ii. ii. cara berjalan. Dalam aktiviti kerusi panas. Setiap kumpulan diminta membina soalan untuk diajukan kepada wakil kumpulan yang memegang watak yang telah ditetapkan . kita boleh melihat pelbagai aspek pada diri watak yang dikaji berdasarkan teks yang disediakan. Murid yang diilih dikehendaki duduk di atas kerusi dihadapan kelas.Teknik Kerusi Panas 1. Beberapa orang murid mengemukakan soalan kepada si penjaga panggung berdasarkan peranannya sebagai watak utama dalam novel tersebut dan si penjaga panggung menjawabnya secara spontan. Guru merumuskan watak dan perwatakan si penjaga panggung. Teknik ini sering digunakan dalam latihan asas teater untuk membuat justifikasi tentang perwatakan sesuatu peranan yang akan dilakonkan. 12 . Setiap kumpulan diberikan tugas untuk membincangkan watak dan perwatakan yang telah ditetapkan iaitu watak dan perwatakan si penjaga panggung untuk kumpulan 1.

Refleksi Murid dapat menjelaskan watak dan perwatakan menerusi teknik kerusi panas.________________ 2. Setelah soalan disiapkan.________________ Watak hero Perwatakan: 1. seorang wakil diminta duduk di kerusi dihadapan kelas.iv. 13 . Ketika ini. Jika pemegang watak tidak dapat menjawab. Contoh lembaran grafik: Watak si penjaga panggung Perwatakan: 1. v. Disamping itu.________________ 3. Manakala ahli kumpulan yang lain akan mengajukan soalan kepadanya tentang watak dan perwatakan dan dia akan menjawabnya secara spontan. ahli kumpulanlain dibenarkan untuk menyoal.__________________ 2. rakan yang menonton akan mencatat watak dan perwatakan dalam lembaran grafik. rakan-rakan dalam kumpulan tersebut boleh membantu.__________________ Watak isteri Perwatakan: 1._______________ 3._______________ 2.__________________ 3._______________ 4.

 Jika dilakukan secara berpasangan/berkumpulan. Setiap kumpulan diminta mempersembahkan hasil kerja (lagu puisi) di hadapan kelas.Teknik Mestamu Definisi Mestamu:  Mestamu bermaksud melagukan puisi tanpa muzik. 4. Murid diminta memilih melodi lagu kegemaran masing-masing untuk disesuaikan dengan puisi. 3.  Jika dilakukan secara bersendirian. Proses pelaksanaan teknik: 1. berpasangan atau berkumpulan. Guru memberikan komen dan pujian. orang yang sama akan mendeklamasikan sajak sekali gus melagukan bait demi bait puisi yang dibacanya itu.  Nyanyian lagu puisi diadaptasikan daripada lagu-lagu yang ada di pasaran atau lagu ciptaan sendiri. Guru membahagikan murid kepada enam kumpulan (Ikut kesesuaian bilangan murid). 14 . seorang murid akan mendeklamasikan puisi manakala pasangan/ahli kumpulan yang lain pula akan melagukan puisi tersebut. 2.  Boleh dilakukan secara bersendirian.

Proses pelaksanaan teknik: 1. Contohnya: Bil 1 2 3 Tema Kasih sayang Mencintai alam sekitar Cinta akan negara Contoh kalimat Aku cinta padamu Lautan biru nan terbentang Akan kupertahankan ibu pertiwiku 4. 15 .  Ayat permulaan disediakan oleh guru atau ketua dalam kumpulan mengikut tema yang ditetapkan. Guru memberikan kalimat pertama. Setiap kumpulan diminta mempersembahkan hasil karya masing-masing. Murid lain dalam kumpulan diminta menyambungkan kalimat tersebut mengikut kreativiti masing-masing. 3. 5. Guru membincangkan tema sajak yang akan dihasilkan oleh murid. Guru memberikan komen untuk menambah baik hasil kerja murid. 7. 6. 2.Teknik Rantai Kalimat Definisi Rantai Kalimat:  Rantai kalimat bermaksud cantuman ayat-ayat yang membentuk bait-bait puisi dalam satu rangkap. Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan (lima hingga enam orang sekumpulan). Semua hasil kerja kumpulan yang telah dibuat penambahbaikan digabungkan untuk membentuk sajak yang lengkap.

contohnya satu kumpulan seramai lapan orang. Guru memberikan komen terhadap hasil perbincangan murid. 6. 5. 16 . 7. Proses pelaksanaan teknik: 1. Wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan itu kepada kelas. Guru menyatakan aspek yang perlu dibincangkan oleh setiap kumpulan.Teknik Persidangan Meja Bulat Definisi Persidangan Meja Bulat:  Persidangan meja bulat atau µround bobin¶ bermaksud aktiviti perbincangan secara berkumpulan. Situasi yang sama juga berlaku dalam kumpulan yang lain. 4. 3. Setiap ahli kumpulan wajib bercakap dan memberikan pendapat masing-masing secara bergilir-gilir tentang sesuatu isu (persoalan) yang sedang dibincangkan. 8. 2. Guru memantau murid-murid semasa sesi perbincangan berlangsung. Seorang dilantik sebagai ketua kumpulan untuk mempengerusikan perbincangan dan seorang lagi sebagai pencatat yang akan mencatat pendapat yang diberikan oleh setiap ahli. Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan (enam hingga lapan orang sekumpulan).

Langkah pelaksanaan teknik Seorang murid yang memainkan peranan sebagai watak utama atau watak-watak lain (watak X) dalam karya akan berada di tengah-tengah bulatan sebagai ikan. Watak X akan menjawab dengan menggunakan mimik muka atau pergerakan kreatif. Murid-murid yang tidak terlibat diberikan lampiran untuk mengisi tempat kosong dengan jawapan yang dikehendaki berdasarkan soalan dan respon yang diberikan oleh watak X.Teknik Balang Kaca 1. Sekumpulan murid lain diberi soalan-soalan yang disediakan oleh guru untuk bertanya kepada murid yang di dalam balang kaca. Pengenalan Teknik Balang Kaca ialah satu aktiviti untuk mengesan aspek watak dan perwatakan. Contoh kedudukan balang kaca adalah seperti di bawah: 1 2 4 6 Petunjuk: X : Peranan utama (ikan) X 3 5 1 ± 6 : Murid yang bertanyakan soalan : Murid-murid lain yang mengisi jawapan dalam kertas lampiran 17 . nilai dan pengajaran dalam karya prosa. 2.

Rumusan. Adakah anak-anak Mak Timah menghormati keputusannya mengambil Pungut sebagai anak angkat? Guru mengarahkan murid lain mengisi nilai dan pengajaran dalam bahan lampiran berdasarkan jawapan yang diberikan oleh peranan utama (ikan). 2. Sebagai ibu angkat adakah Mak Timah menyayangi Pungut? 3.(sayang) kepada kanak-kanak itu telah menjadikannya rela dengan bebanan tugas itu. Refleksi Murid-murid dapat menyenaraikan nilai dan pengajaran beserta contoh peristiwa berdasarkan cerpen. (ikhlas) menjaga sebagai seorang manusia yang menerima segala ketentuan Tuhan. Contoh soalan-soalan: 1. - - - 4.(menghormati) pandangan Mak Timah. Anak-anak Mak Timah masih menerima Pungut dengan hati yang berat kerana mereka «««««. Contoh soalan dalam bahan lampiran: 1. 3. Tunjuk Cara Teknik (Contoh Cerpen: Pungut @ Zaharah @ Yap Siew Hong karya Mohammed Latif Mohammed) Guru memilih seorang murid sebagai watak utama (watak Mak Timah) dan enam orang murid untuk bertanya soalan yang telah disediakan oleh murid. Mak Timah mengambil Pungut walaupun seorang anak yang cacat daripada Bibik yang berketurunan Cina tanpa mengharapkan apa-apa balasan kerana dia «««««. Guru meminta murid menyatakan pengajaran berdasarkan nilai dengan sokongan peristiwa dalam cerpen yang berkaitan. Sumber rujukan: DBP 18 . Walaupun Mak Timah berasa sukar menjaga Pungut tetapi perasaan «««.. Apakah Mak Timah ikhlas menjaga Pungut? 2. murid diminta menyenaraikan nilai berdasarkan jawapan yang ditulis.3..

gerak badan dan mimik muka sahaja. murid-murid yang lain akan memberi perhatian dan mencatat pengajaran yang terdapat dalam setiap petikan yang dibaca. Guru memilih 4 atau 5 orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan novel yang disediakan dalam kad imbasan.Teknik Teater Pembaca 1. 2. Tunjuk Cara Teknik i. gerak badan dan mimik muka yang sesuai. Murid lain akan memberi perhatian dan mencatat maklumat berkaitan aspek yang dikaji. Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan yang disediakan dalam kad imbasan. Murid akan membca petikan dengan lontaran suara. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek pengajaran yang terdapat dalam novel. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek sastera yang difokuskan. beberapa orang murid akan dipilih untuk membentangkan dapatan masing-masing. sebutan dan intonasi. 3. dan prosa klasik. iv. Membantu penonton (murid) memahami. iv. ii. Teknik ini sesuai untuk genre drama. cerpen. ii. iii. iii. Langkah Pelaksanaan Teknik i. menghayati dan merasakan cerita itu seolah-olah sedang berlaku di hadapan mereka. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. Pelajar lain boleh mencatat maklumat penting berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Semasa murid yang dipilih sedang membacakan petikan tersebut. sebutan. Mengutamakan penggunaan suara. v. Definisi / Pengenalan Teknik Melibatkan beberapa orang murid yang membaca skrip/teks sesebuah cerita di hadapan kelas. Selepas itu. 19 .

Iman tidak pernah berasa bosan. Iman kembali semula ke biliknya. Banyak sungguh tugasan yang harus disiapkan. 20 . Iman mahu memberi persembahan yang terbaik pada hari pertandinagn tersebut. Serta-merta semangatnya berkobar-kobar untuk berjaya dalam peperiksaan. Murid 3 Walaupun Iman pernah menyertai dan menjuarai pertandingan pidato beberapa kali. Bagaikan budak yang baru bertatih. Itulah tanggungjawab seorang pelajar. Dia sentiasa bersemangat. dia tidak angkuh. Dia gigih menghafal dan berlatih. Walaupun mereka bukan lagi suami isteri seperti dahulu. Lebih-lebih lagi apabila teringatkan ibu dan ayahnya. Dia mahu menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru.Lampiran Teater Pembaca ± Kad Imbasan Murid 1 Gambar ibu dan ayah yang diletakkan di atas meja tulis. Murid 2 Setelah makan bersama-sama datuk dan nenek. kasih sayang Iman terhadap keduaduanya tidak pernah luntur walau sedikit pun. dia masih meminta panduan dan nasihat daripada guru-guru serta rakan-rakannya. direnung tepat.

Sekurang-kurangnya dia tetap mahu meminta pandangan dan pendapat Iman. ´Ada hal sikit tadi´ balas Adif Danial dengan serius.´ 21 . Walaupun dia tahu Iman tidak bersetuju tetapi kerana menghormati Iman sebagai anaknya. ayah Iman tetap berterus-terang. ³Kau ke mana?´ Bisik Zulkarnain pula.´ ujar satu suara tiba-tiba Adif Danial mengambil tempat di sebelah Zulkarnain. aku terlambat. Itu tandanya dia menyayangi Iman. kita tidak dapat menghalang kehendak takdir.Murid 4 ´ Maaf. Tiada sesiapa di dalam dunia ini mahu bermain dengan masalah. Begitu juga ayah Iman. Murid 5 ´Itu sudah suatu ketentuan.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________ 4. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________ 3. _______________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________ 2.Lampiran ± Latihan Pengurusan Grafik Senaraikan pengajaran yang dapat diperoleh berdasarkan petikan novel Erti Sebuah Pengorbanan yang dibaca oleh rakan anda. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 22 . NOVEL ERTI SEBUAH PENGORBANAN Pengajaran 1.

membaca (memahami) dan menulis Menambahkan perbendaharaan kata. penonton dan para pelakon) sebelum aktiviti dijalankan (ii) (iii) 23 . Pencerita akan menyampaikan cerita sementara pelakon akan beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. ungkapan. bertolak-ansur dan membentuk disiplin murid (iv) Langkah Pelaksanaan Teknik Sebelum (i) Guru menyiapkan skrip cerita dan diberikan terlebih dahulu kepada pencerita (pelajar) untuk dibaca dan dihayati Ruang lakon ditentukan oleh guru Guru juga mengatur kedudukan pelajar (pencerita. pembentukan ayat. peribahasa dan lain-lain yang terkandung dalam cerita Memupuk semangat bekerjasama. Tujuan (i) (ii) (iii) Menghiburkan para murid sambil belajar Melatih kemahiran lisan (mendengar dan bertutur).Teknik Teater Bercerita Definisi Satu bentuk drama naratif bercorak cerita dan dilakonkan secara spontan Pengenalan Teknik Aktiviti ini memerlukan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon.

(iv) Penyediaan kostum. pelajar (pelakon) akan beraksi mengikut cerita dan watak yang telah ditentukan Guru berperanan sebagai pembimbing (ii) 24 . alatan dan muzik boleh dilakukan oleh guru untuk menjadikan persembahan lebih menarik Semasa (i) Semasa cerita disampaikan. prop mudah.

Sambil membelek-belek barangan tersebut. Aku hendak mencari hasil-hasil keluaran baru. Min.Tunjuk Cara Teknik KOMSAS: Genre: Drama Tingkatan 2 Tajuk: Di Sini Bakti Bersemadi Skrip cerita Di Sini Bakti Bersemadi PENCERITA: Amin ada temu janji dengan pegawai perikanan. Tini. AMIN: Syukurlah. Amin? AMIN: Bagaimana sekarang? TINI: Agak memuaskan juga. Sebelum itu. Perusahaan kraf tangan ini harus kau perluaskan lagi. iaitu Tini. kerja keras nampak! TINI: Engkau. AMIN: Wah. Dulu kerja tak teratur tapi sekarang tak kelam kabut lagi. Kau telah menampakkan kejayaan. dia memuji kejayaan perusahaan kraf tangan sahabatnya itu. Amin mengambil kesempatan untuk singgah di bengkel perusahaan kraf tangan sahabatnya. TINI: Memang itu rancangan aku. 25 . PENCERITA: Amin melihat hasil kerja Tini.

Buat masa ini. biarlah aku rahsiakan dulu. AMIN: Aku membantu kerana aku ingin melihat kejayaan kau. AMIN: Baguslah. Min. Oh« ya« aku jalan dulu. TINI: Semua ini berkat bantuan kau juga. Terlanjur aku lintas jalan ini. aku singgahlah di sini. PENCERITA: Sebelum beredar dari kilang Tini. Min. Min.PENCERITA: Tini sangat bangga dengan pencapaiannya. PENCERITA: Amin bergerak menuju ke pejabat perikanan. Kejayaan ini memberi peluang pekerjaan kepada belia kampung kita. baru aku beritahu kau. Kalau dah ada lampu hijau nanti. 26 . Engkau nak ke mana ni? AMIN: Aku ada temu janji dengan pegawai perikanan. TINI: Apa halnya kau jumpa pegawai perikanan tu? AMIN: Ada perkara yang hendak aku bincangkan dengannya. Tini. ya? TINI: Yalah. Amin menyatakan hasratnya untuk bertemu pegawai perikanan. sambil memegang hasil kraf tangannya Tini berterima kasih kepada Amin atas bantuan Amin hasratnya membuka kilang tercapai. Tak sia-sia kau bertungkus-lumus mendirikan perusahaan ini. TINI: Ya.

Kesabaran 6. Bertanggungjawab 8. Bekerjasama 2. Kerajinan 7.Refleksi Menyenaraikan nilai-nilai yang boleh didapati daripada teater bercerita ini. Setiakawan 4. Nasihat menasihati 5. Kegigihan 3. Tolong menolong 10. Kejujuran 9. Nilai: 1. Menghargai jasa Sumber rujukan :DBP 27 .

Satu teknik lakonan yang dilakonkan oleh seorang pelakon Pelakon perlu menghayati watak yang dipilih (daripada buku teks) Pelakon akan cuba meluahkan rasa hatinya supaya dapat menjelaskan peranan dan tindakan watak dalam karya Berpandukan kepada luahan perasaan watak melalui dialog yang berkesan. Langkah Pelaksanaan Teknik i.Teknik Monodrama @ Senantika 1. ii. iii. peserta dapat menilai perwatakannya dan perwatakan individu lain 3. Definisi Karya drama yang dituliskan untuk seorang pelaku (Kamus Dewan) 2. Guru memilih dua orang murid untuk melakonkan watak Jimah dan Sabariah Murid dikehendaki menghayati monolog yang disediakan dan dilafazkan dengan nada yang sesuai mengikut wataknya Pelakon (murid) diminta beraksi melakonkan watak yang diberikan dengan penuh penghayatan dan mimik muka yang berkesan Murid boleh bergerak menggunakan ruang lakon yang disediakan berdasarkan kesesuaian babak cerita dan watak yang hendak dilakonkan Murid yang tidak berlakon (penonton) diberikan tugasan untuk mentafsir dan mencatat sifat-sifat watak 28 . v. ii. iv. iii. Pengenalan Teknik i. iv.

Ambil balik semua yang kau orang beri pada kami. (Membuka ikatan bungkusan kain batik yang dijinjing dari tadi.! Angah penat ni. Macamlah hidupnya susah sangat. Itu. Dia laki aku. (Menangis tersedu-sedu) Refleksi Kekuatan watak terserlah melalui mimik muka. Pulangkan buku ini pada dia. Dia mengeluarkan lima buah buku bank dan menyerahkan kepada SANI) Sani. Haah. Walhal kita kirim tiap-tiap bulan. Aku tunggu laki aku. Bapa simpan semua duit yang kamu kirim dulu. Abang tunggulah emak.Tunjuk Cara Teknik KOMSAS: Genre: Drama Tingkatan 5 Tajuk: Tiang Cengal Dinding Sayung Monolog SABARIAH: Bapa itu saja hendak malukan anak-anak. JIMAH: (Sayu hatinya apabila SABARIAH menengking SABRI) Aku tidak suruh sesiapa balik.. (Pergi dari situ. Nah. Ambil. pergilah. ya? Tidak. pada abang kau. Sumber rujukan DBP 29 . Kamu ingat bapa pakai duit yang kamu beri. Aku tidak mahu menyusahkan kau orang. Emak dan bapa tidak usik satu sen pun. Nanti orang kata. Kalau kau nak balik. Aku tunggu laki aku. Sani. ini buku bank kau orang. kita tak tahu balas budi orang tua. lontaran suara dan penghayatan watak oleh pelakon. Kau orang semua boleh balik. itu anak pungut itu. bahasa badan. sudahlah. Bapa simpan semua dalam bank. kauberi balik pada kakak. Entah-entah dia yang suka bapa pergi ke laut« Entah apa yang digula-gulakan bapa itu. ambillah balik. WAN memerhatikan SABARIAH pergi). Beri balik pada dia orang. Satu sen pun kami tidak jamah duit itu.

Murid yang lain akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. arahan kepada pendeklamator. Murid akan menyaksikan persembahan puisidra yang dilakonkan di hadapan kelas. Fahami maksud keseluruhan. Murid . pelakon dan pendengar. Yang tidak terlibat akan membuat catatan sebagaimana yang diarahkan oleh guru. beri latihan (gerak asas. Membuat latihan. Tunjuk Cara Teknik ± Sajak Persahabatan i. Guru memilih 1 kumpulan murid ke hadapan kelas. Yang terlibat dengan persembahan akan membuat persembahan. Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan itu. beri arahan yang jelas kepada murid. ii. iii.Teknik Puisidra 1. Seorang daripada mereka diminta untuk mendeklamasikan sajak Persahabatan manakala murid yang lain akan melakonkannya. 3. vokal dan gerak kreatif).baca puisi dan fahami y y y y y mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan yang lain. Seorang pelajar mendeklamasikan puisi manakala sekumpulan pelajar yang lain akan melakonkannya. 30 . 2. Definisi / Pengenalan Teknik Puisidra ialah puisi yang didramakan atau dilakonkan. Langkah Pelaksanaan Teknik Guru y y y y Pilih puisi yang boleh didramakan/ada pergerakan. baca dan fahami bersama-sama pelajar.

31 . Murid akan cuba memahami dan berbincang antara satu sama lain tentang maksud keseluruhan sajak.iv. vi. Murid akan mengisi lembaran pengurusan grafik tentang maksud sajak yang diedarkan oleh guru. v. Wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan masing-masing.

Puisidra Maksud Sajak Persahabatan Rangkap 1 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 2 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 3 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 4 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Sumber rujukan DBP 32 .Lampiran Pengurusan Grafik .