Teknik Improvisasi Definisi: Satu aktiviti yang membimbing pelajar melakukan aksi ³kaku´ (muzium lilin) secara spontan

bagi menggambarkan sesuatu peristiwa atau situasi. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel dan prosa klasik. Langkah pelaksanaan: i. ii. iii. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada dua hingga lima orang sekumpulan. Setiap kumpulan diberi satu petikan yang perlu dikaji oleh mereka. Murid diminta berbincang tentang satu gambaran yang paling sesuai bagi menjelaskan peristiwa dalam petikan tersebut. Mereka diminta memilih seorang ketua kumpulan untuk memberikan penjelasan tentang situasi yang dipilih. Ahli kumpulan yang lain akan memainkan peranan sebagai watak-watak dalam petikan itu. Setiap watak perlu memahami peranan mereka dan melakukan aksi kaku yang dikehendaki mengikut petikan. Semasa pembentangan murid diminta melakonkan aksi kaku bagi watak-watak yang telah ditetapkan berdasarkan petikan yang diberi. Ketua perlu menerangkan peranan setiap ahli kumpulannya dan mengapakah mereka kelihatan seperti yang digambarkan. Ketika penerangan ini setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin di muzium sehinggalah ketua kumpulan selesai menjelaskan senario tersebut.

iv.

Tunjuk cara: i. ii. iii. v. vi. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan melantik seorang ketua. Ketua kumpulan diminta mengambil kad petikan dan berbincang tentang situasi seperti dalam kad petikan. Setiap kumpulan melantik seorang ketua dan menetapkan pelakon untuk watakwatak dalam petikan. Guru menerangkan peranan ketua, nenek kebayan dan Inderaputera berdasarkan petikan. Semasa ketua kumpulan menjelaskan tentang senario berdasarkan petikan, setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin di muzium sehinggalah ketua kumpulan selesai menjelaskan senario tersebut. Murid lain diminta menyenaraikan tiga perwatakan berdasarkan penerangan dan lakon kaku dalam lemberan grafik yang diberi.

vii.

Refleksi: Aktiviti ini juga boleh dijalankan mengikut situasi yang berlainan bagi setiap kumpulan. 1

Lampiran 1:

Petikan Hikayat Inderaputera (Muka surat 53 ± 54)

Maka setelah itu nenek kebayan pun sampailah kepada pintu kebunnya. Maka dilihatnya ada terikat dan dilihatnya di dalam kebunnya itu ada seorang kanak-kanak duduk di bawah pohon delimanya itu. Maka rupanya terlalu amat indah penuh dengan pakaiannya. Maka ujar nenek kebayan, ³Anak siapa gerangan ini dan daripada mana gerangan datangnya. Lagipun pintu pagar ini ada terikat dan kampungku pun terlalu jauh daripada kampungnya orang banyak.´ Maka bertanya nenek kebayan, ³Hai, cucuku! Kanak-kanak siapa cucuku ini dan dari mana cucuku datang ini?´ Maka ujar Inderaputera, ³akulah anak Raja Bikrama Buspa dan namaku disebut orang Inderaputera. Ada pun sebabnya aku sampai ke mari ini diterbangkan oleh merak emas.´

Contoh penerangan oleh ketua kumpulan:

Senario yang dipilh ialah peristiwa nenek kebayan menjumpai seorang kanak-kanak di kebunnya. Ini ialah nenek kebayan. Dia mendapati seorang kanak-kanak duduk di bawah pokok delima di dalam kebunnya. Keadaan itu menimbulkan rasa hairan kepadanya kerana pagar kebunnya masih terkunci dan kebun itu jauh dari rumah orang kampung yang lain. Kanakkanak itu memakai pakaian yang cantik. Nenek kebayan bertanyakan identiti dan kampung asal kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu memberitahu bahawa dia ialah anak raja Bikrama Buspa yang bernama Inderaputera. Dia sampai ke situ kerana diterbangkan oleh merak emas.

Sumber rujukan DBP

2

Teknik Pelayaran Plot

1.

Definisi /pengenalan teknik Pelayaran plot ± teknik plot Plot ialah rentetan peristiwa. Pelayaran plot ialah melayari jalan cerita dengan memilih peristiwa-peristiwa penting dari awal eksposisi hingga peringkat peleraian cerita untuk mengesan aspek komsas seperti watak ,latar ,teknik plot dan sebagainya.

2.

Langkah pelaksanaan teknik pelayaran plot. i. Guru memilih beberapa peristiwa penting berdasarkan karya cerpen ii. Setiap peristiwa dinyatakan muka surat . iii. Berdasarkan setiap peristiwa yang dipilih guru boleh bertanya kepada murid tentang aspek-aspek struktural cerpen seperti teknik plot yang digunakan, perwatakan, nilai dan sebagainya. iv. Murid dikehendaki melengkapkan lembaran grafik pelayaran plot yang disediakan oleh guru.

` P1) Aku menyaksikan 2 cucunya bermain komputer P2) Aku tersinggung dengan kata-kata cucuku P3) Aku teringat kepada arwah isterinya____ m/s: 104-105 -latar peristiwa berlaku................... ...............................

m/s: 102-103berlaku konflik kepada aku iaitu......................... ................................

m/s: 103-104 Sebab.................................. ............................................ ............................................ ..

3.

Tunjuk cara i. ii. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. Guru mengedarkan lembaran grafik kepada murid

3

........... ..... m/s: 146 Latar tempat............. m/s: 149 Nilai............. 4...................................... m/s: 147 Teknik plot.. P3) Sampai bila abang harus menjadi penjaga panggung? tanya isterinya pada suatu pagi.... Biasa saja...... ............................................. Refleksi Murid dapat menjelaskan aspek ±aspek sastera menggunakan teknik pelayaran plot.. P4) memang hebat lakonan saudara ................... m/s: 149-150 Pengajaran................. 4 .. Teknik pelayaran plot........... .... mungkin juga sebagai pelakon saya harus menunjukkan keterampilan saya yang sebenarnya.............. sambut si hero merendah diri........ .......................................... iv....... ........... Cerpen Idola P1) Pentas telah kosong penonton telah lama meninggalkan panggung P2) Apakan daya aku hanya penjaga panggung................................ Guru meminta setiap kumpulan membentangkan jawapan....... P5) Ya..............................iii............... m/s: 147 Watak sampingan......... Guru mengarahkan murid membaca muka surat yang terdapat dalam lembaran grafik untuk melengkapkan maklumat..........

nilai masyarakat. iv. ii. Guru menandakan aspek yang akan menjadi fokus pembelajaran dalam bahan yang disediakan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau garisan-garisan. iii. 5 . dan bentuk sajak. Guru mengedarkan petikan lain untuk dilengkapkan dengan latar masyarakat dan nilai kemanusiaan. iii. (Novel Interlok) Guru memilih aspek komsas yang akan menjadi fokus perbincangan pada hari itu. Guru membimbing murid melengkapkan borang lembaran grafik (Teknik Bedah karya). (Sila lihat lampiran «) Aktiviti ini perlu diikuti dengan semakan jawapan secara perbincangan kelas dan pengukuhan kefahaman akan konsep tersebut oleh guru dan murid Tunjuk Cara Teknik i. Guru meminta murid mengenal pasti latar masyarakat dan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam petikan. Langkah Pelaksanaan Teknik i.Teknik Bedah Karya Definisi / Pengenalan Teknik Proses mengesan maklumat tentang aspek-aspek sastera yang tertentu seperti latar masyarakat. v. Setiap orang murid diberi petikan yang sama dalam bentuk lembaran grafik. Murid diarahkan untuk memasukkan maklumat berdasarkan simbol dan garis yang dibina oleh guru dalam bahan. Seorang murid diminta ke hadapan kelas untuk membacakan satu petikan daripada novel Interlok. v. ii. (Teknik Bedah Karya) iv. Guru memilih bahan sama ada prosa atau puisi yang akan diajar.

Tidak ada seorang tauke lain yang dapat mengatasinya. Mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu yang memang sudah ada didirikan oleh kerajaan di situ. Untuk mencari wang mereka berlumba-lumba supaya boleh dapat lebih banyak. Tetapi Cing Huat yang sudah mahir dalam perniagaan tahu akan tipu helah orang dagang. Ladang-ladang getah yang tidak jauh dari pekan itu mulai mengeluarkan hasil dan banyak kuli dari ladang getah itu datang berbelanja di kedai Simpang Empat itu. Tandingannya pun hanyalah bapa mentuanya.Masyarakat Cina yang Pekan Simpang Empat semakin besar. pada kebudayaan mereka yang tua. tetapi untuk mengeluarkan wang seperti berderma mereka berusaha supaya dapat memberikan seberapa yang sedikit. Orang-orang Cina di Simpang Empat dan di Kubang Kerbau bermesyuarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri. mereka mesti mengingatkan anak-anak mereka pada tanah leluhur ada. Cing Huat tidak menghiraukan sangat tentang hal itu kerana dia tahu. . pada bahasa mereka yang kaya. Kedai makin banyak didirikan. Dalam mesyuarat itu Cing Huat memberikan sumbangan wang sebanyak lima ratus ringgit.dia yang rajin bekerja. Masyarakat Cina yang Masyarakat Cina yang Nilai Nilai Nilai Nilai 6 . dia yang banyak mengumpulkan kekayaan. Mereka mesti mendidik anak-anak mereka menurut adat istiadat mereka sendiri.

pada bahasa mereka yang kaya. Tandingannya pun hanyalah bapa mentuanya. Untuk mencari wang mereka berlumba-lumba supaya boleh dapat lebih banyak.Masyarakat Cina yang mementingkan pendidikan untuk masyarakatnya Masyarakat Cina yang masih berprasangka dengan sekolahsekolah Melayu Pekan Simpang Empat semakin besar. Nilai Murah Hati Nilai mahir Nilai berdaya saing Nilai Kerajinan 7 . Orang-orang Cina di Simpang Empat dan di Kubang Kerbau bermesyuarat untuk mendirikan sekolah mereka sendiri.dia yang rajin bekerja. Mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu yang memang sudah ada didirikan oleh kerajaan di situ. Tetapi Cing Huat yang sudah mahir dalam perniagaan tahu akan tipu helah orang dagang. Tidak ada seorang tauke lain yang dapat mengatasinya. Mereka mesti mendidik anak-anak mereka menurut adat istiadat mereka sendiri. Dalam mesyuarat itu Cing Huat memberikan sumbangan wang sebanyak lima ratus ringgit. Cing Huat tidak menghiraukan sangat tentang hal itu kerana dia tahu. Kedai makin banyak didirikan. Masyarakat Cina yang masih mementingkan pendidikan budaya dan bahasa ibunda mereka. tetapi untuk mengeluarkan wang seperti berderma mereka berusaha supaya dapat memberikan seberapa yang sedikit. mereka mesti mengingatkan anak-anak mereka pada tanah leluhur ada. pada kebudayaan mereka yang tua. dia yang banyak mengumpulkan kekayaan. . Ladang-ladang getah yang tidak jauh dari pekan itu mulai mengeluarkan hasil dan banyak kuli dari ladang getah itu datang berbelanja di kedai Simpang Empat itu.

Guru memilih satu perkataan bagi setiap rangkap yang membawa gambaran maksud rangkap. Murid menyatakan perkataan yang boleh menggantikan perkataan dalam rangkap. Pengenalan Permata kata ialah perkataan atau diksi yang memberi makna menjurus pada baris atau rangkap. Guru mengedarkan puisi tradisional atau puisi moden. Langkah Pelaksanaan Teknik i. iv. Boleh berbincang atau merujuk Kamus Dewan Bahasa untuk mengenali perkataan yang seerti dengannya. Contoh berdasarkan puisi di bawah: Putera laki-laki yang tuanya. Ialah memangku paduka ayahandanya. iii. ii. 3. Guru meminta murid mencari maksud perkataan dengan merujuk kamus.Teknik Permata Kata 1. ii. Dalam rangkap di atas perkataan memangku merupakan permata kata. Bendahara Tun Tahir konon namanya. Tunjuk Cara Teknik Contoh: Puisi Tradisional: Syair Perang Saudara di Pahang . Perintah negeri terserah kepadanya. 2. Murid diminta mencari maksud perkataan yang telah digarisi berdasarkan teks puisi secara kumpulan (5 orang satu kumpulan) Contoh permata kata yang dipilih oleh guru: Rangkap 2 : memangku Rangkap 3 : elok Rangkap 4 : lara Rangkap 5 : diam Rangkap 6 : taulan 8 . Guru mengedarkan teks puisi kepada murid-murid.Tingkatan 2 i.

Setiap ketua kumpulan memberikan maksud permata kata dalam rangkap puisi. Pembantu dalam kumpulan mencatatkan perkataan di papan putih. Setiap kumpulan membandingkan jawapan. Refleksi Murid dapat menambah perbendaharaan kata. v. iv.Rangkap 7 : kenaikan Rangkap 8 : muda perwira Rangkap 9 : perintah Rangkap 10 : melanggar iii. 4. Rumusan guru menjelaskan kepelbagaian kata dalam menghasilkan puisi. vi. 9 .

ii. ii. 10 . v. Tunjuk Cara Teknik i. tekanan suara. Beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan sajak µBangkitlah¶. iv. Seorang murid mendeklamasikan sajak dengan intonasi dan sebutan yang sesuai. Seorang murid mendeklamasikan sajak / puisi. Aktiviti ini dapat memberi kefahaman dan gambaran yang lebih tentang maksud sajak. Langkah Pelaksanaan Teknik i. iii. Seorang atau beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan sajak / puisi yang dipelajari.Teknik Dekon Definisi / Pengenalan Teknik Dekon ialah sajak yang dideklamasikan oleh penyajak dengan disertai beberapa orang pelajar yang akan melakonkan aksi yang sesuai dengan maksud sajak tanpa suara. Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas. serta intonasi peserta yang mendeklamasikan atau membacakan sajak dan gerak badan serta mimik muka bagi murid yang melakonkan aksi dalam sajak. Guru meminta beberapa orang murid menyatakan maksud sajak berdasarkan deklamasi dan lakonan yang dipersembahkan. Aktiviti ini mementingkan sebutan. Murid lebih mudah mengingati sajak / puisi.

I Anak-anak yang sedang lena bangkitlah matahari sudah tinggi di puncak gunung. 1995 Dewan Bahasa dan Pustaka Rima Akhir? R1: R2: R3: R4: R5: Jumlah Perkataan? Rangkap ? Suku kata? 11 . Baris? R1: R2: R3: R4: R5: Anak-anak esok apa yang akan kaumakan? tanah atau batu atau debu? kau mahu terus nangis tanpa air mata? Kalau tidak bangkitlah matahari belum lagi rembang dan burung-burung belum lagi menjamah awan! (1969) Langit di Tangan. Lihat jernihnya pagi ini burung-burung berterbangan di udara dan pepohon hijau merendang daunnya apa kau masih belum bangkit? Bangkitlah jangan sesal nanti madu bumi yang kekeringan isi laut kekosongan dan perut belantara menjadi ladang.Sila lengkapkan bentuk sajak di bawah: Bangkitlah ± Rejab F.

ii. guru mengawal kelas dan memberhentikan aktiviti ini apabila masa cukup. watak dan perwatakan isteri untuk kumpulan 2 dan watak dan perwatakan hero untuk kumpulan 3. kita boleh melihat pelbagai aspek pada diri watak yang dikaji berdasarkan teks yang disediakan. Tunjuk cara pelaksanaan aktiviti kerusi panas i. Si penjaga panggung Murid lain 3. 2. gambaran fizikalnya dan bagaimanakah dia bertindak. Beberapa orang murid mengemukakan soalan kepada si penjaga panggung berdasarkan peranannya sebagai watak utama dalam novel tersebut dan si penjaga panggung menjawabnya secara spontan. pemikirannya dan seumpamanya.Teknik Kerusi Panas 1. Murid yang diilih dikehendaki duduk di atas kerusi dihadapan kelas. iv. menghadap pelajar lain. Teknik ini sering digunakan dalam latihan asas teater untuk membuat justifikasi tentang perwatakan sesuatu peranan yang akan dilakonkan. ii. cara berjalan. Dalam aktiviti kerusi panas. iii. iii. 12 . Biasanya pelakon akan diberikan satu peranan (berdasarkan skrip atau improvisasi). Langkah pelaksanaan teknik kerusi panas. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. Guru memilih seorang murid yang akan memainkan peranan watak si penjaga panggung dalam cerpen Idola. i. Definisi : Kerusi panas (hot sitting) ialah satu teknik dalam latihan asas penghayatan watak dan perwatakan. Pelakon juga dikehendaki mengkaji berapakah umur watak. Setiap kumpulan diberikan tugas untuk membincangkan watak dan perwatakan yang telah ditetapkan iaitu watak dan perwatakan si penjaga panggung untuk kumpulan 1. Guru merumuskan watak dan perwatakan si penjaga panggung. Contoh: ³Bagaimanakah perasaan anda semasa dapat bertemu dengan hero?´ Contoh jawapan si penjaga panggung: ³Saya berasa gugup dan gementar´ Catatan: semasa murid bersoal jawab dengan si penjaga panggung. Setiap kumpulan diminta membina soalan untuk diajukan kepada wakil kumpulan yang memegang watak yang telah ditetapkan . dan pelakon akan cuba mengimaginasikan gaya atau aksi watak tersebut dalam semua aspek seperti cara bercakap.

Disamping itu._______________ 4.__________________ 2. Refleksi Murid dapat menjelaskan watak dan perwatakan menerusi teknik kerusi panas. Contoh lembaran grafik: Watak si penjaga panggung Perwatakan: 1. rakan-rakan dalam kumpulan tersebut boleh membantu._______________ 3._______________ 2.iv.________________ 2.__________________ Watak isteri Perwatakan: 1. Ketika ini. seorang wakil diminta duduk di kerusi dihadapan kelas. Manakala ahli kumpulan yang lain akan mengajukan soalan kepadanya tentang watak dan perwatakan dan dia akan menjawabnya secara spontan. Jika pemegang watak tidak dapat menjawab.__________________ 3. 13 .________________ 3. Setelah soalan disiapkan. v. rakan yang menonton akan mencatat watak dan perwatakan dalam lembaran grafik. ahli kumpulanlain dibenarkan untuk menyoal.________________ Watak hero Perwatakan: 1.

seorang murid akan mendeklamasikan puisi manakala pasangan/ahli kumpulan yang lain pula akan melagukan puisi tersebut. 2. Guru membahagikan murid kepada enam kumpulan (Ikut kesesuaian bilangan murid). Guru memberikan komen dan pujian.  Boleh dilakukan secara bersendirian.  Jika dilakukan secara berpasangan/berkumpulan.  Nyanyian lagu puisi diadaptasikan daripada lagu-lagu yang ada di pasaran atau lagu ciptaan sendiri.Teknik Mestamu Definisi Mestamu:  Mestamu bermaksud melagukan puisi tanpa muzik. 14 . Proses pelaksanaan teknik: 1. 3. Setiap kumpulan diminta mempersembahkan hasil kerja (lagu puisi) di hadapan kelas. Murid diminta memilih melodi lagu kegemaran masing-masing untuk disesuaikan dengan puisi. berpasangan atau berkumpulan. 4. orang yang sama akan mendeklamasikan sajak sekali gus melagukan bait demi bait puisi yang dibacanya itu.  Jika dilakukan secara bersendirian.

Contohnya: Bil 1 2 3 Tema Kasih sayang Mencintai alam sekitar Cinta akan negara Contoh kalimat Aku cinta padamu Lautan biru nan terbentang Akan kupertahankan ibu pertiwiku 4. 5. 3. Guru memberikan kalimat pertama.Teknik Rantai Kalimat Definisi Rantai Kalimat:  Rantai kalimat bermaksud cantuman ayat-ayat yang membentuk bait-bait puisi dalam satu rangkap. Setiap kumpulan diminta mempersembahkan hasil karya masing-masing. 6. Semua hasil kerja kumpulan yang telah dibuat penambahbaikan digabungkan untuk membentuk sajak yang lengkap. Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan (lima hingga enam orang sekumpulan). Guru memberikan komen untuk menambah baik hasil kerja murid. Guru membincangkan tema sajak yang akan dihasilkan oleh murid. 15 .  Ayat permulaan disediakan oleh guru atau ketua dalam kumpulan mengikut tema yang ditetapkan. 2. 7. Proses pelaksanaan teknik: 1. Murid lain dalam kumpulan diminta menyambungkan kalimat tersebut mengikut kreativiti masing-masing.

Teknik Persidangan Meja Bulat Definisi Persidangan Meja Bulat:  Persidangan meja bulat atau µround bobin¶ bermaksud aktiviti perbincangan secara berkumpulan. 8. 7. Wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan itu kepada kelas. Guru memberikan komen terhadap hasil perbincangan murid. Guru memantau murid-murid semasa sesi perbincangan berlangsung. 6. Guru menyatakan aspek yang perlu dibincangkan oleh setiap kumpulan. 16 . 5. 3. Setiap ahli kumpulan wajib bercakap dan memberikan pendapat masing-masing secara bergilir-gilir tentang sesuatu isu (persoalan) yang sedang dibincangkan. Seorang dilantik sebagai ketua kumpulan untuk mempengerusikan perbincangan dan seorang lagi sebagai pencatat yang akan mencatat pendapat yang diberikan oleh setiap ahli. Situasi yang sama juga berlaku dalam kumpulan yang lain. 4. Proses pelaksanaan teknik: 1. Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan (enam hingga lapan orang sekumpulan). 2. contohnya satu kumpulan seramai lapan orang.

2. Pengenalan Teknik Balang Kaca ialah satu aktiviti untuk mengesan aspek watak dan perwatakan. Murid-murid yang tidak terlibat diberikan lampiran untuk mengisi tempat kosong dengan jawapan yang dikehendaki berdasarkan soalan dan respon yang diberikan oleh watak X. Watak X akan menjawab dengan menggunakan mimik muka atau pergerakan kreatif.Teknik Balang Kaca 1. Sekumpulan murid lain diberi soalan-soalan yang disediakan oleh guru untuk bertanya kepada murid yang di dalam balang kaca. Contoh kedudukan balang kaca adalah seperti di bawah: 1 2 4 6 Petunjuk: X : Peranan utama (ikan) X 3 5 1 ± 6 : Murid yang bertanyakan soalan : Murid-murid lain yang mengisi jawapan dalam kertas lampiran 17 . nilai dan pengajaran dalam karya prosa. Langkah pelaksanaan teknik Seorang murid yang memainkan peranan sebagai watak utama atau watak-watak lain (watak X) dalam karya akan berada di tengah-tengah bulatan sebagai ikan.

3. Walaupun Mak Timah berasa sukar menjaga Pungut tetapi perasaan «««. Contoh soalan dalam bahan lampiran: 1.3. Sebagai ibu angkat adakah Mak Timah menyayangi Pungut? 3.. Adakah anak-anak Mak Timah menghormati keputusannya mengambil Pungut sebagai anak angkat? Guru mengarahkan murid lain mengisi nilai dan pengajaran dalam bahan lampiran berdasarkan jawapan yang diberikan oleh peranan utama (ikan). Rumusan. Anak-anak Mak Timah masih menerima Pungut dengan hati yang berat kerana mereka «««««.. Mak Timah mengambil Pungut walaupun seorang anak yang cacat daripada Bibik yang berketurunan Cina tanpa mengharapkan apa-apa balasan kerana dia «««««. Contoh soalan-soalan: 1. 2. - - - 4.(menghormati) pandangan Mak Timah.(sayang) kepada kanak-kanak itu telah menjadikannya rela dengan bebanan tugas itu. murid diminta menyenaraikan nilai berdasarkan jawapan yang ditulis. Refleksi Murid-murid dapat menyenaraikan nilai dan pengajaran beserta contoh peristiwa berdasarkan cerpen. (ikhlas) menjaga sebagai seorang manusia yang menerima segala ketentuan Tuhan. Sumber rujukan: DBP 18 . Apakah Mak Timah ikhlas menjaga Pungut? 2. Tunjuk Cara Teknik (Contoh Cerpen: Pungut @ Zaharah @ Yap Siew Hong karya Mohammed Latif Mohammed) Guru memilih seorang murid sebagai watak utama (watak Mak Timah) dan enam orang murid untuk bertanya soalan yang telah disediakan oleh murid. Guru meminta murid menyatakan pengajaran berdasarkan nilai dengan sokongan peristiwa dalam cerpen yang berkaitan.

iv. Mengutamakan penggunaan suara. ii. dan prosa klasik. iv. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek sastera yang difokuskan. Langkah Pelaksanaan Teknik i. 2. Teknik ini sesuai untuk genre drama. ii. Membantu penonton (murid) memahami. murid-murid yang lain akan memberi perhatian dan mencatat pengajaran yang terdapat dalam setiap petikan yang dibaca. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. Tunjuk Cara Teknik i. Pelajar lain boleh mencatat maklumat penting berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Selepas itu. beberapa orang murid akan dipilih untuk membentangkan dapatan masing-masing. gerak badan dan mimik muka sahaja. cerpen. menghayati dan merasakan cerita itu seolah-olah sedang berlaku di hadapan mereka. Murid akan membca petikan dengan lontaran suara. gerak badan dan mimik muka yang sesuai. Murid berdiri sebaris pada peringkat awal persembahan. Guru memilih beberapa orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan yang disediakan dalam kad imbasan. Semasa murid yang dipilih sedang membacakan petikan tersebut. Seorang demi seorang murid akan melangkah ke hadapan lalu membaca petikan pilihan berdasarkan aspek pengajaran yang terdapat dalam novel. Guru memilih 4 atau 5 orang murid ke hadapan kelas untuk membacakan petikan novel yang disediakan dalam kad imbasan. 3. iii. Definisi / Pengenalan Teknik Melibatkan beberapa orang murid yang membaca skrip/teks sesebuah cerita di hadapan kelas. iii.Teknik Teater Pembaca 1. 19 . sebutan dan intonasi. sebutan. Murid lain akan memberi perhatian dan mencatat maklumat berkaitan aspek yang dikaji. v.

Dia gigih menghafal dan berlatih. Dia mahu menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru. Serta-merta semangatnya berkobar-kobar untuk berjaya dalam peperiksaan. 20 . Lebih-lebih lagi apabila teringatkan ibu dan ayahnya. Banyak sungguh tugasan yang harus disiapkan. Iman mahu memberi persembahan yang terbaik pada hari pertandinagn tersebut. Itulah tanggungjawab seorang pelajar. dia tidak angkuh. Murid 2 Setelah makan bersama-sama datuk dan nenek. Dia sentiasa bersemangat. Iman kembali semula ke biliknya. Murid 3 Walaupun Iman pernah menyertai dan menjuarai pertandingan pidato beberapa kali.Lampiran Teater Pembaca ± Kad Imbasan Murid 1 Gambar ibu dan ayah yang diletakkan di atas meja tulis. Walaupun mereka bukan lagi suami isteri seperti dahulu. dia masih meminta panduan dan nasihat daripada guru-guru serta rakan-rakannya. Iman tidak pernah berasa bosan. Bagaikan budak yang baru bertatih. direnung tepat. kasih sayang Iman terhadap keduaduanya tidak pernah luntur walau sedikit pun.

Murid 5 ´Itu sudah suatu ketentuan. aku terlambat.´ 21 . Walaupun dia tahu Iman tidak bersetuju tetapi kerana menghormati Iman sebagai anaknya.´ ujar satu suara tiba-tiba Adif Danial mengambil tempat di sebelah Zulkarnain. Sekurang-kurangnya dia tetap mahu meminta pandangan dan pendapat Iman. ayah Iman tetap berterus-terang. kita tidak dapat menghalang kehendak takdir.Murid 4 ´ Maaf. Itu tandanya dia menyayangi Iman. ´Ada hal sikit tadi´ balas Adif Danial dengan serius. Tiada sesiapa di dalam dunia ini mahu bermain dengan masalah. Begitu juga ayah Iman. ³Kau ke mana?´ Bisik Zulkarnain pula.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________ 4. NOVEL ERTI SEBUAH PENGORBANAN Pengajaran 1. _______________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________ 2. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 22 . ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________ 3.Lampiran ± Latihan Pengurusan Grafik Senaraikan pengajaran yang dapat diperoleh berdasarkan petikan novel Erti Sebuah Pengorbanan yang dibaca oleh rakan anda.

peribahasa dan lain-lain yang terkandung dalam cerita Memupuk semangat bekerjasama. Pencerita akan menyampaikan cerita sementara pelakon akan beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. membaca (memahami) dan menulis Menambahkan perbendaharaan kata. pembentukan ayat. ungkapan. Tujuan (i) (ii) (iii) Menghiburkan para murid sambil belajar Melatih kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). penonton dan para pelakon) sebelum aktiviti dijalankan (ii) (iii) 23 .Teknik Teater Bercerita Definisi Satu bentuk drama naratif bercorak cerita dan dilakonkan secara spontan Pengenalan Teknik Aktiviti ini memerlukan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. bertolak-ansur dan membentuk disiplin murid (iv) Langkah Pelaksanaan Teknik Sebelum (i) Guru menyiapkan skrip cerita dan diberikan terlebih dahulu kepada pencerita (pelajar) untuk dibaca dan dihayati Ruang lakon ditentukan oleh guru Guru juga mengatur kedudukan pelajar (pencerita.

prop mudah.(iv) Penyediaan kostum. pelajar (pelakon) akan beraksi mengikut cerita dan watak yang telah ditentukan Guru berperanan sebagai pembimbing (ii) 24 . alatan dan muzik boleh dilakukan oleh guru untuk menjadikan persembahan lebih menarik Semasa (i) Semasa cerita disampaikan.

Tunjuk Cara Teknik KOMSAS: Genre: Drama Tingkatan 2 Tajuk: Di Sini Bakti Bersemadi Skrip cerita Di Sini Bakti Bersemadi PENCERITA: Amin ada temu janji dengan pegawai perikanan. Kau telah menampakkan kejayaan. iaitu Tini. AMIN: Syukurlah. PENCERITA: Amin melihat hasil kerja Tini. Amin? AMIN: Bagaimana sekarang? TINI: Agak memuaskan juga. Sebelum itu. dia memuji kejayaan perusahaan kraf tangan sahabatnya itu. AMIN: Wah. Perusahaan kraf tangan ini harus kau perluaskan lagi. 25 . Sambil membelek-belek barangan tersebut. TINI: Memang itu rancangan aku. kerja keras nampak! TINI: Engkau. Min. Tini. Amin mengambil kesempatan untuk singgah di bengkel perusahaan kraf tangan sahabatnya. Aku hendak mencari hasil-hasil keluaran baru. Dulu kerja tak teratur tapi sekarang tak kelam kabut lagi.

Kejayaan ini memberi peluang pekerjaan kepada belia kampung kita. PENCERITA: Sebelum beredar dari kilang Tini. aku singgahlah di sini. biarlah aku rahsiakan dulu. sambil memegang hasil kraf tangannya Tini berterima kasih kepada Amin atas bantuan Amin hasratnya membuka kilang tercapai. Kalau dah ada lampu hijau nanti. TINI: Apa halnya kau jumpa pegawai perikanan tu? AMIN: Ada perkara yang hendak aku bincangkan dengannya. Amin menyatakan hasratnya untuk bertemu pegawai perikanan. Min. Terlanjur aku lintas jalan ini. 26 . Buat masa ini. TINI: Semua ini berkat bantuan kau juga. Min. AMIN: Aku membantu kerana aku ingin melihat kejayaan kau. TINI: Ya. Oh« ya« aku jalan dulu. PENCERITA: Amin bergerak menuju ke pejabat perikanan. Engkau nak ke mana ni? AMIN: Aku ada temu janji dengan pegawai perikanan. Tini. Tak sia-sia kau bertungkus-lumus mendirikan perusahaan ini. ya? TINI: Yalah. baru aku beritahu kau.PENCERITA: Tini sangat bangga dengan pencapaiannya. Min. AMIN: Baguslah.

Kejujuran 9. Tolong menolong 10. Nilai: 1. Bertanggungjawab 8. Kerajinan 7. Nasihat menasihati 5. Menghargai jasa Sumber rujukan :DBP 27 . Setiakawan 4.Refleksi Menyenaraikan nilai-nilai yang boleh didapati daripada teater bercerita ini. Bekerjasama 2. Kegigihan 3. Kesabaran 6.

Definisi Karya drama yang dituliskan untuk seorang pelaku (Kamus Dewan) 2. peserta dapat menilai perwatakannya dan perwatakan individu lain 3. iii. Pengenalan Teknik i. ii. iii. iv. Satu teknik lakonan yang dilakonkan oleh seorang pelakon Pelakon perlu menghayati watak yang dipilih (daripada buku teks) Pelakon akan cuba meluahkan rasa hatinya supaya dapat menjelaskan peranan dan tindakan watak dalam karya Berpandukan kepada luahan perasaan watak melalui dialog yang berkesan. Langkah Pelaksanaan Teknik i. Guru memilih dua orang murid untuk melakonkan watak Jimah dan Sabariah Murid dikehendaki menghayati monolog yang disediakan dan dilafazkan dengan nada yang sesuai mengikut wataknya Pelakon (murid) diminta beraksi melakonkan watak yang diberikan dengan penuh penghayatan dan mimik muka yang berkesan Murid boleh bergerak menggunakan ruang lakon yang disediakan berdasarkan kesesuaian babak cerita dan watak yang hendak dilakonkan Murid yang tidak berlakon (penonton) diberikan tugasan untuk mentafsir dan mencatat sifat-sifat watak 28 . ii.Teknik Monodrama @ Senantika 1. v. iv.

Kamu ingat bapa pakai duit yang kamu beri. Kau orang semua boleh balik. Itu. Nah.Tunjuk Cara Teknik KOMSAS: Genre: Drama Tingkatan 5 Tajuk: Tiang Cengal Dinding Sayung Monolog SABARIAH: Bapa itu saja hendak malukan anak-anak. Sumber rujukan DBP 29 . JIMAH: (Sayu hatinya apabila SABARIAH menengking SABRI) Aku tidak suruh sesiapa balik. Aku tunggu laki aku. Bapa simpan semua duit yang kamu kirim dulu. Entah-entah dia yang suka bapa pergi ke laut« Entah apa yang digula-gulakan bapa itu. (Menangis tersedu-sedu) Refleksi Kekuatan watak terserlah melalui mimik muka. Dia laki aku. Abang tunggulah emak. kauberi balik pada kakak.! Angah penat ni. ya? Tidak. Walhal kita kirim tiap-tiap bulan.. bahasa badan. Aku tidak mahu menyusahkan kau orang. Kalau kau nak balik. WAN memerhatikan SABARIAH pergi). (Pergi dari situ. Nanti orang kata. Pulangkan buku ini pada dia. lontaran suara dan penghayatan watak oleh pelakon. pergilah. Ambil balik semua yang kau orang beri pada kami. Sani. Haah. (Membuka ikatan bungkusan kain batik yang dijinjing dari tadi. ambillah balik. Satu sen pun kami tidak jamah duit itu. itu anak pungut itu. Bapa simpan semua dalam bank. kita tak tahu balas budi orang tua. Macamlah hidupnya susah sangat. ini buku bank kau orang. Aku tunggu laki aku. pada abang kau. Ambil. Emak dan bapa tidak usik satu sen pun. Beri balik pada dia orang. sudahlah. Dia mengeluarkan lima buah buku bank dan menyerahkan kepada SANI) Sani.

beri latihan (gerak asas.baca puisi dan fahami y y y y y mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan yang lain. Seorang pelajar mendeklamasikan puisi manakala sekumpulan pelajar yang lain akan melakonkannya. iii. vokal dan gerak kreatif). Murid yang lain akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Yang tidak terlibat akan membuat catatan sebagaimana yang diarahkan oleh guru. 2. ii. Fahami maksud keseluruhan. Guru memilih 1 kumpulan murid ke hadapan kelas. Tunjuk Cara Teknik ± Sajak Persahabatan i. Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan itu.Teknik Puisidra 1. Definisi / Pengenalan Teknik Puisidra ialah puisi yang didramakan atau dilakonkan. Membuat latihan. 30 . arahan kepada pendeklamator. Murid akan menyaksikan persembahan puisidra yang dilakonkan di hadapan kelas. baca dan fahami bersama-sama pelajar. Yang terlibat dengan persembahan akan membuat persembahan. Murid . Langkah Pelaksanaan Teknik Guru y y y y Pilih puisi yang boleh didramakan/ada pergerakan. 3. beri arahan yang jelas kepada murid. pelakon dan pendengar. Seorang daripada mereka diminta untuk mendeklamasikan sajak Persahabatan manakala murid yang lain akan melakonkannya.

Murid akan mengisi lembaran pengurusan grafik tentang maksud sajak yang diedarkan oleh guru.iv. 31 . vi. Murid akan cuba memahami dan berbincang antara satu sama lain tentang maksud keseluruhan sajak. Wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan masing-masing. v.

Lampiran Pengurusan Grafik .Puisidra Maksud Sajak Persahabatan Rangkap 1 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 2 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 3 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rangkap 4 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Sumber rujukan DBP 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful