Kod & Nama Kursus: PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

AGIHAN TAJUK

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. a. Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma

1

Bil. 1

Tajuk/Topik Sejarah dan perkembangan PJ 1.1 PJ di zaman purba, 1.2 PJ di zaman renaisance, 1.3 PJ di zaman moden; 1.4 PJ di Malaysia Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum 2.1 Konsep dan definisi PJ 2.2 Falsafah Pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan PJ 2.3 PJ untuk semua Kepentingan PJ 3.1 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal 3.2 Perkembangan mental 3.3 Perkembangan emosi 3.4 Perkembangan sosial Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran PJ KBSR 4.1 Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ 4.2 Tunjang pembelajaran PJ Kriteria pemilihan aktiviti PJ 5.1 Infrastruktur dan tenaga pengajar 5.2 Perkembangan murid 5.3 Peralatan dan kemudahan 5.4 Persekitaran budaya dan tempat Persediaan pengajaran dan pembelajaran PJ 6.1 Rancangan kerja tahunan dan semester 6.2 Rancangan kerja mingguan 6.3 Rancangan kerja harian Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 7.1 Teknik 7.2 Kaedah 7.3 Strategi Pentaksiran dalam PJ 8.1 Pembentukan folio dan persekitarannya JUMLAH

Interaksi Bersemuka (jam)

Modul (jam)

Jum. Jam

2

2

2

1 2 1

3

4

4

4

4

4

5

4

4

6

8

8

7

4

4

8

2 15 15

2 30

a.

Agihan Tajuk Amali Mengikut Kursus Proforma

2

Bil.

Tajuk/Topik

Amali (jam)

Jum. Jam

1

2 3

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 1.1 Teknik 1.2 Kaedah 1.3 Strategi Pengajaran mikro 2.1 Pelaksanaan pengajaran mikro 2.2 Penilaian dan analisis pengajaran mikro Pentaksiran dalam PJ 3.1 Ujian kecergasan fizikal 3.2 Spesifikasi ujian kemahiran JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN (a + b)

4

4

20 6 30

20 6 30 60

TAJUK 1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI

SINOPSIS 1

Tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah dan perkembangan kurikulum PJ di zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat mengetahui sejarah PJ dari zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. 2. Pelajar mampu menyatakan fakta-fakta penting mengenai sejarah PJ melalui setiap zaman. 3. Pelajar mampu membuat perbandingan PJ di zaman sebelumnya dengan PJ pada masa kini.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN PURBA Manusia semasa zaman purba hidup secara nomad iaitu berpindah randah.Kegiatan seharian memerlukan kecergasan yang tinggi, untuk terus hidup mereka perlu bergerak untuk mencari makanan dan memburu, setiap kejayaan yang dicapai dalam usaha akan di raikan dengan berpesta Zaman neolitik – berlakunya revolusi pertanian yang membawa kepada perubahan gaya hidup primitif. Zaman pembangunan dalam bidang pertanian, manusia tidak perlu berpindah randah, manusia mula mengamalkan gaya hidup sedentari dan manusia mula mengurangkan aktiviti kecergasan. Ketika ini di negeri China manusia digalakan melibatkan diri dalam aktviti kecergasan seperti seni bela diri untuk tujuan menyihatkan badan. Selain daripada seni bela diri, aktiviti kecergasan yang lain juga diperkenalkan seperti tarian, lawan pedang, memanah dan menunggang kuda. Di India pula satu kaedah senaman dicipta iaitu Yoga yang dipercayai dapat membawa panyatuan kepada tubuh, akal dan roh manusia serta merapatkan manusia dengan alam. Manakala pemerintahan di Timur tengah seperti Parsi, Egypt, Babylon dan Syria juga mementingkan kecergasan untuk tujuan ketenteraan. Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti-aktiviti saperti

1

kajian memahami bagaimana manusia bergerak 2 . Golongan Humanistik mendapati terdapat nilai pendidikan dalam Pendidikan Jasmani. 1. olahraga dan lain-lain lagi. Kedua-dua kota ini mempunyai objektif tersendiri. Disamping itu pada ketika ini pelbagai kajian telah dijalankan dengan tujuan untuk mengembang dan membawa perubahan dalam bidang sukan dan program Pendidikan Jasmani. Di Greece pula masyarakat Yunani amat mementingkan kecergasan fizikal.berkuda. masyarakat ini banyak menyokong dan berpandangan positif terhadap Pendidikan Jasmani.3 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN MODEN Pada akhir abad ke18 dan permulaan abad ke19 apabila kemahiran ketenteraan berkurangan sukan.Bertitik tolak dari situlah wujudnya pelbagai permainan saperti badminton.2 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN RENAISANCE Masyarakat zaman ini masing-masing mempunyai fahaman yang berbezabeza terhadap Pendidikan Jasmani.bola keranjang. bola sepak. Berikut merupakan golongan yang amat mempengaruhi pandangan tentang Pendidikan Jasmani pada masa itu. berenang. hoki. memburu. Aktiviti fizikal yang diberi tumpuan ialah seperti memanah. Di Sparta objektif Pendidikan Jasmani bertumpu pada pembinaan tubuh badan untuk pembentukkan tentera yang kuat. Mereka menyeru otak yang cerdas dilahirkan dalam badan yang cergas dan sihat. permainan dan rekreasi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. tenis.bola jaring. Atas usaha penyelidik-penyelidik untuk membuktikan terdapatnya asas sains dalam bidang sukan wujudnya bidang-bidang seperti: Antropometrik – kajian tentang bentuk dan susuk badan Fisiologi – kajian terhadap fungsi sistem-sistem organik tubuh Biomekanik. berlari dan aktiviti-aktiviti yang menggunakan bola. memanah. Manakala di Athens objektif Pendidikan Jasmani bertumpu kepada kesihatan dan apresiasi nilai estetika untuk terus hidup lebih aktif 1. kota-kota yang terkenal semasa itu ialah seperti Athens dan Sparta. Golongan Moralis berpendapat penglibatan dalam aktiviti merupakan sebahagian daripada menjalankan kerja sahaja manakala masyarakat katolik di Eropah berpendapat aktiviti fizikal sebagai saluran untuk menyatukan roh. ragbi. Golongan Realisma. berkawad dan membaling lembing untuk tujuan membina kekuatan dan kecergasan dan bukan untuk kesihatan.

Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British 3. 2. Perubahan-perubahan yang dibawa masuk banyak tertumpu di negeri-negeri selat. Pendidikan pada masa ini lebih tertumpu kepada sistem pengajian pondok dan sebagainya. Maktab Perguruan Sultan Idris. Perak telah menggubal 1 . Sukatan yang digubal dipengaruhi oleh sukatan daripada sekolah-sekolah di England.Psikologi sukan. Tanjung Malim. Hasilnya pada tahun 1946. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British 2. Pendidikan Jasmani sebelum Merdeka 4. Banyak sekolah di buka dan diurus oleh golongan mubaligh dan syarikat-syarikat British. Ini adalah disebabkan kerajaan British kurang memberi tumpuan terhadap mata pelajaran ini. Ketika itu Pendidikan Jasmani di ajar sebagai mata pelajaran sampingan dan digelar sebagai latihan jasmani di sekolah-sekolah melayu. Pendidikan Jasmani Sebelum Merdeka Pendidikan Jasmani pada era ini telah mula menekankan aspek kepentingan latihan fizikal lalu dilaksanakan usaha menggubal sukatan pelajaran bagi Pendidikan Jasmani. Pendidikan Jasmani selepas Merdeka 1. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British Sejak kedatangan penjajah British banyak perubahan telah dibawa masuk terutamanya oleh mubaligh-mubaligh kristian. Mereka telah memperkenalkan satu sistem pendidikan yang terdapat banyak pengaruh barat dalam sistem tersebut. Kelas-kelas dijalankan secara tidak formal dan tidak terdapat objektif yang jelas dalam penyampaian. Mata pelajaran ini diajar dari darjah satu hingga darjah empat dan kurikulum latihan jasmani ini adalah terhad. 3. bercucuk tanam dan pertukangan. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British Sebelum kedatangan British tidak terdapat sistem pendidikan yang teratur. Pendidikan jasmani lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti untuk survival seperti belajar seni bela diri.kajian tentang tingkah laku manusia dalam bidang sukan PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA Pendidikan Jasmani di Malaysia dapat dibahagi kepada empat peringkat iaitu: 1.

sukatan Pendidikan Jasmani mula dibuat semakan semula dan hasilnya sukatan ini dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. guru-guru tempatan telah dihantar mendalami ilmu perguruan di luar negara iaitu di Kirby dan Brinsford untuk diberi pendedahan bagi bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Tahun 1971.sukatan Pendidikan Jasmani. 2. Pelajar dapat mengetahui konsep. TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada konsep. TAJUK 2 KONSEP. Lanjutan daripada usaha ini. SOALAN 1 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Pelajar mampu menghubungkaitkan kepentingan PJ dengan aktiviti harian menjurus kepada gaya hidup sihat dan cergas. Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) telah menggabungkan Pendidikan Jasmani dengan Pendidikan Kesihatan bermula pada tahun 1992 dan dijadikan sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. 3. 1 . Maktab Perguruan Ilmu Khas telah memperkenalkan kursus tambahan setahun dalam bidang Pendidikan Jasmani. Pendidikan jasmani Selepas Merdeka Pada tahun 1950-an. Maktab Perguruan Sultan Idris telah diberi kepercayaan untuk membuat semakan dan penyesuaian semula terhadap sukatan mata pelajaran Pendidikan jasmani. Buat perbandingan objektif-objektif sejarah Pendidikan Jasmani pada zaman purba. 4. Pelajar mampu merealisasikan Dasar Sukan Negara dalam komponen sukan untuk semua. Tahun 1960. moden dan di Malaysia. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani (PJ) dan hubungkaitnya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) • HASIL PEMBELAJARAN 1. renaissance. teori dan falsafah pembentukan kurikulum. anda digalakkan membaca dan mengumpul bahan maklumat daripada bahan bacaan.

Barrow (1971) • • Pendidikan jasmani dalam konteks Pengalaman Pendidikan Seluruhan (The Total Educational Experience). 2 .• KERANGKA TAJUK-TAJUK PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI Konsep dan Definisi Pendidikan Jasmani Brownnell dan Hagmen (1951) • PJ sebagai ke semua pengalaman melibatkan pergerakan otot-otot besar yang menggalakkan kepada perkembangan dan tumbesaran yang optima. Wayman (1958) • PJ adalah suatu fasa daripada pendidikan am yang berhubung dengan pembentukan dan latihan individu yang menyeluruh melalui aktiviti-aktiviti fizikal. Menegaskan bahawa pengalaman pendidikan jasmani berkait rapat dengan proses pendidikan seluruhan dan berkait rapat dengan hal seumur hidup setiap individu. Nixon dan Cozens (1952) • PJ sebagai suatu fasa dalam proses pendidikan keseluruhan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti cergas melibatkan system otot-rangka dan pembelajaran hasil daripada penyertaan dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Jenny (1961) • • Pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal Terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang juga tidak bercorak fizikal.

neuromuscular. emosi dan sosial melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pergerakan dan perlakuan jasmani secara terancang. purposeful. and with directly related mental. • Matlamat perkembangan psikomotor (psychomotor development objective) – Kecekapan motor membantu usaha bagi menguasai kemahiran dan kawalan motor yang baik. sosial. Kesimpulannya. movement capabilities. Jewett and Nixon ( 1980). 2 yang berkesan dan kecekapan . • Physical education is most appropriately defined as that phase of the total process of education that is concerned with the development and utilization of the individual’s voluntary. • Matlamat perkembangan mental dan emosi (Mental and psycho-emosional objective) – Membantu membina kecerdasan melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecerdasan.Baley dan Field (1976) • Satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organic. emotional and social responses. budaya.1961). pendidikan jasmani merupakan sebahagian dari fasa pendidikan am yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan individu pelajar secara menyeluruh dalam aspek fizikal. hasil daripada aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih. Matlamat (goals) Pendidikan Jasmani • Matlamat perkembangan jasmani (physical development objective) – Mempengaruhi semua bahagian pembangunan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial (Jenny. pendidikan jasmani ialah pendidikan dari dan melalui aktiviti-aktiviti fizikal. Secara ringkasnya. emosional dan estetik. intelektual. mental. • Matlamat perkembangan sosial dan hubungan manusia (social and human relation objective) – Kewarganegaraan kemasyarakatan.

• Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian.Tujuan (aims) Pendidikan Jasmani “The aim of organized physical education programs is to created an environment that stimulates selected movement experiences. Penglibatan dan penyertaan seseorang dalam kegiatan jasmani akan meningkatkan tahap kecergasan jasmani yang mana mempunyai implikasi terhadap peningkatan taraf kesihatan seseorang.” • • • • • • • • • Untuk melatih minda Untuk membentuk intelek seseorang “untuk menguasai pengetahuan prescribed bodies of knowledge” Untuk mempelajari konsep asas sesuatu disiplin Untuk membentuk sikap yang positif Untuk membentuk potensi seseorang supaya dapat menyertai dalam ahli persatuan yang dinamik Untuk membentuk kuasa yang rasional Untuk membentuk kebolehan berfikir “to develop the capacity to make wise decisions in order to become an effective citizen in the democratic processes upon which the free country depends” • Untuk mempelajari cara hidup sihat berpanjangan Objektif Pendidikan Jasmani Dari segi Jasmani : • Memberi perhatian kepada usaha membentuk satu sistem organ yang sihat melalui kegiatan-kegiatan jasmani yang cergas khususnya untuk membina kekuatan otot saraf. Dari segi Psikomotor : 2 . resulting in desirable responses that contribute to the optimal development of the individual’s potentialities in all phases of life. daya tahan otot saraf dan daya tahan kardiovaskular.

• • Perancangan sesuatu kurikulum itu adalah diasaskan dari falsafah pendidikan. sahsiah dan tingkahlaku sosial yang diingini.• Membentuk suatu sistem saraf yang cekap.Perkembangan aspek ini penting untuk melakukan tugas-tugas harian dengan lebih cekap lagi. • Mengaplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. kandungan struktur suatu bidang yang menjurus kepada satu-satu bidang. Konsep Kurikulum Pendidikan Jasmani • Kurikulum boleh diertikan sebagai rancangan suatu aktiviti pengajaran. pergerakan dan fungsi-fungsi yang berkaitan berasaskan prinsip sains dapat diaplikasikan ke dalam konteks pelajaran PJ. Konsep Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal. timbang rasa di samping melatih mengawal emosi diri. Pengetahuan mengenai tubuh badan. Kecekapan motor perlu untuk membantu usaha bagi menguasai kemahiran motor asas. Sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. Dari segi Perkembangan Mental • • Melalui PJ kita dapat mentafsir dan menganalisis sesuatu situasi dan membuat keputusan dan tindakan yang wajar. Ini bersesuaian dengan kenyataan Rosalind Cassidy dalam tahun 1927 yang merupakan pelopor dalam bidang 1 . semangat kesukanan. terancang dan besifat berterusan. koordinasi dan kawalan motor yang baik. berdikari. Membina daya tahan kendiri dari segi membina toleransi. mengurangkan tekanan dan ketegangan yang dialami dalam kalangan masyarakat. • Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Dari segi Hubungan Sosial dan Perkembangan Emosi • • • • Melalui PJ kita dapat membentuk sikap. sabar. kepimpinan dan disiplin diri. Individu dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi dalam masyarakat Memupuk dan menyemaikan sifat-sifat social seperti bekerjasama. Dengan kata lain. kurikulum adalah rancangan yang terususun. matlamat dan objektif bagi satu-satu bidang pendidikan.

• Pendidikan Karektor (Character Education) Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat danpengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentafsir maklumat. • Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan. Model ini merupakan model yang terancang dan berterusan ianya banyak mendominasikan sistem sekolah dan pembelajaran di abad ke 20. 2 . serta mengekalkan nilai estetika pergerakan.Pendidikan Jasmani di Mill College. mengklasifikasikan Pendidikan Jasmani kepada empat fasa utama iaitu: • Pendidikan Organik (Organic Education) Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktivitiaktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai sistem organik dalam badan manusia. Califonia. Clark Herington yang juga dikenali sebagai bapa Pendidikan Jasmani moden. masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat . Beliau juga turut mengubah persepsi mengenai Pendidikan Jasmani yang sebenarnya amat luas dan berupaya memberi sumbangan yang bermakna dan menyeluruh kepada manusia.Model yang boleh dikaitkan dalam pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal adalah model pembangunan (development model). • Dalam tahun 1910. Beliau melihat Pendidikan Jasmani sebagai satu pendekatan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pendidikan kepada murid. • Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. • Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakanfizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen. Matlamat • Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Rendah dan Menengah 1999 ( pengaruhdaripada Herington) dalam matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani di Negara kita.

• Usaha di atas adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 2001) • • Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid. memiliki nilai tentang kemasyarakatan dan sebagainya. sabar. Kefahaman. rohani dan intelek (JERI) dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. saling hormat-menghormati dan sebagainya. emosi. berakhlak mulia. taat setia. Melalui aktiviti Pendidikan Jasmani secara amnya dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui: • • • Peningkatan dan perkembangan nilai-nilai sosial seperti bekerjasama. Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek seperti tafsiran. bertolak ansur. kognitif dan afektif. Hubungkait Falsafah Pendidikan Jasmani dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Pendidikan di Malaysia adalah merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara holistik dan bersepadu untuk menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi aspek jasmani. 2 . bertanggungjawab.(Teng Bon Tong. berketrampilan. pertambahan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya Mengembang dan menerapkan perubahan tingkahlaku dan disiplin seperti yakin kepada diri. • Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor.Objektif Berikut adalah matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia: • • • • • • Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah dan disiplin diri Membuat keputusan bijak dalam kehidupan.

beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. • Strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah menekankan aspek-apek penggabungjalinan. alatan dan tempat beraktiviti. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. dan kemahiran berfikir. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Semua ini mempunyai pertalian rapat dan Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai agen pemangkin ke arah memenuhi hasrat PPK yang bertumpu kepada pembangunan insan yang seimbang dari aspek JERI. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. pengayaan dan penilaian. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. berinteraksi. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada matapelajaran yang lain. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya.• • • • • • Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. • • • Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dan menyeluruh dalam Falsafah Pendidikan Negara. Konsep Pengayaan • Program pengayaan perlu diberi penekanan dan keutamaan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan latarbelakang murid yang 1 . Melalui proses ini. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. Konsep Penggabungjalinan • • • Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid.

kad-kad kerja. dan bahanbahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.ketara berbeza dari pelbagai aspek seperti kebolehan. bakat. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi membantu guru menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. GAYA HIDUP SIHAT Definisi Gaya Hidup Sihat • • Amalan tabiat yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan Boleh juga ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang. • • Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan minat. • • Murid ini hendaklah diberikan bahan dan pendekatan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. keupayaan. Proses penilaian yang berterusan akan dapat membantu guru mengenalpasti jenis tindakan susulan yang perlu diambil kepada seseorang murid. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. Gaya hidup sihat 2 . permainan. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. • • Melalui penilaian ini. selain mengetahui tahap kelemahan dan pencapaian murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul pada aras yang lebih tinggi. guru seterusnya akan mudah memilih jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi seseorang murid. keluarganya dan masyarakat. Dengan cara yang sedemikian. Konsep Penilaian • • Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

Sebenarnya kedua jenis penyakit ini masih menjadi punca utama kematian di negara ini. Bagi makanan yang mempunyai banyak lemak. dan penjagaan kesihatan yang sempurna. pengambilan makanan yang seimbang baik untuk kesihatan diri. produk bijirin. hendaklah sentiasa melakukan senaman bagi mengekalkan tahap kesihatan. vitamin. Untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. Dalam hal ini. menjaga berat badan. • Kita perlu mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat. ubi. dan sebagainya. penjagaan dari segi pemakanan juga merupakan cara terbaik dalam gaya hidup sihat. minyak. gerakan badan dan mencegah kecederaan. kekacang. ianya boleh dilakukan secara bersendirian. buah-buahan dan sayur-sayuran. paru-paru dan peredaran darah. perlu diambil dengan jumlah yang sedikit. Terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh dilakukan sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. vatamin A. dan sebagainya. dan lemak. zat besi. bermain badminton. Dalam hal ini. protein. dan keju juga. • Cara Pemakanan yang Sihat Selain aktiviti bersenam. dapat mengawal berat badan. disarankan supaya mengamalkan aktiviti ini bagi menjamin kesihatan diri. kita perlu makan paling banyak bijirin. berbasikal. tulang dan sendi. bersama keluarga atau kawan-kawan. Pemakanan yang baik penting untuk pembesaran yang sempurna. Tegasnya. • Dalam melakukan senaman.• Amalan ini perlu dilakukan setiap masa bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. B kompleks. meningkatkan fungsi jantung. Senaman sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. Hal ini kerana kumpulan ini membekalkan makanan yang kaya dengan kalsium. menguatkan kelenturan sendi. C. berenang. lompat tali. Mengikut piramid pemakanan. garam. dan gentian. menguatkan otot. membina stamina dan kekuatan. ayam. daging. senaman. perlu mengamalkan gaya hidup sihat setiap hari seperti mengamalkan pemakanan yang sihat. Antara jenis senaman ialah berjalan kaki. bersenamrobik. pengamalan pengambilan makanan berpandukan kepada makan secara sihat. • Senaman merupakan aktiviti terpenting untuk cara hidup yang sihat. 1 . susu. mengurangkan tekanan mental. zat-zat galian. dadih. manakala makan secara sederhana ialah ikan. berjoging. dan masa yang diambil ialah antara 20 hingga 30 minit setiap kali senaman. Oleh hal demikian. dan gula. protein. Antara faedah yang kita dapat ketika bersenam ialah tubuh badan menjadi cergas. Cara pemakanan yang sihat boleh menghindarkan daripada penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung dan darah tinggi.

Ia membawa erti satu tempoh masa terluang yang diisi dengan melakukan aktiviti ringan yang tidak aktif seperti mendengar muzik. menggubah lagu. kegemukan. Ia mempunyai fungsi yang sama dengan rehat dan tidur iaitu memulihkan keadaan badan dan otak yang sudah letih bekerja. Makanan yang dimakan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut semata-mata tetapi makanlah demi kesihatan tubuh. • Rehat atau kesenggangan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan gaya hidup seseorang. • Istirehat pula dapat memberi kelegaan dan ketenangan di waktu ketegangan dan stres. adik-adik perlu mengurangkan makan yang berlemak. melukis. bermain alat muzik dan berhobi. kurang bersenam.( Shamsudin. istirehat jasmani • Kita boleh melakukan aktiviti rehat pasif dalam keadaan pasif dan dalam kedudukan postur tubuh yang selesa 1 . mental ataupun aktiviti ringan. dan sebagainya. Rehat bermaksud suatu tempoh yang diambil untuk berhenti daripada melakukan sesuatu aktiviti sama ada aktiviti fizikal. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan rasa penat dan letih serta menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Kebanyakan orang suka menggunakan waktu senggang untuk pelbagai aktiviti yang proaktif seperti embaca. melihat pemandangan alam flora dan lain. Penyakit tersebut adalah berpunca daripada masalah permakanan. Amat penting.• Jaga Berat Badan dalam mengamalkan gaya hidup sihat. • Tidur pula ditakrifkan sebagai satu jangka masa di mana kita boleh melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya • Jenis-jenis Rehat boleh di bahagikan kepada 2 iaitu: Rehat pasif : rehat tanpa melakukan pergerakan badan. Bagi mengelakkan risiko menjadi gemuk. pembayangan gambaran. tekanan perasaan. tiada aktiviti regangan otot berlaku Tiga jenis rehat pasif yang berkesan adalah yang menggunakan latihan mental. Pengambilan lemak yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan menyebabkan kegemukan. Sekiranya makan berlebihan kemungkinan mengundang penyakit jantung. Sharizad & Mohd Sofian. adik-adik perlu bijak memilih makanan mengikut keperluan badan.2002) • Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai waktu terluang yang diisi dengan melakukan sebarang jenis aktiviti yang anda gemari. Sebenarnya lemak merupakan sumber kalori yang padat.lain. tekanan darah tinggi.

bermain congkak/carrom/catur dan bersiar-siar di taman/berjoging. Bunyi yang kuat sahaja boleh mengejutkan anda. bunyi perlahan masih bolehmengejutkan anda dari tidur. Stage 1 dan 2 adalah keadaan dimana proses tidur baru bermula. • • • Tidur adalah satu proses di mana kita melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya Tidur adalah satu fasa di mana manusia tidak sedarkan diri buat sementara waktu.Pernafasan anda perlahan dan terkawal. iii. membaca majalah atau surat khabar. Di dalam fasa ini. (Norlaila Hamima Jamaluddin. badan akan memperbaiki kerosakan yang berlaku pada sel tubuh serta membantu membina sel baru. Di dalam keadaan ini. jantung mula perlahan dan suhu badan mula rendah. Namun. keperluan seseorang individu itu untuk tidur secukupnya adalah berbeza: Bayi perlu tidur 16 jam sehari . 2006). tidur yang cukup tanpa sebarang gangguan amatlah penting agar segala proses semasa tidur berjalan dengan lancar • Secara amnya. • Otak tidak aktif membuatkan badan kita berehat sepenuhnya. Remaja memerlukan 7 jam tidur dan orang dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam tidur • Peringkat tidur adalah seperti berikut: i. keperluan oksigen menjadi rendah lalu menyebabkan pernafasan kita menjadi rendah. Stage 3 tidur anda lebih nyenyak. Kadar tekanan darah menurun dan kadar denyutan jantung rendah. 2002). Melakukan aktiviti-aktiviti senaman ringan seperti berjalan-jalan dan bersiarsiar di taman bunga bersama keluarga adalah contoh baik rehat aktif Waktu rehat boleh diisi dengan melakukan aktiviti ringan seperti mendengar muzik. • Oksigen digunakan untuk memulihkan tisu-tisu pada otot serta menghasilkan sedikit tenaga untuk keperluan metabolisme dalam badan (Shamsudin et al. mata anda sudah tidak nampak apa-apa walaupun kelopak mata dibuka. Oleh itu. Stage 4 fungsi badan lebih direhatkan. 1 . ii. ketika ini otak terlebih dahulu membuat persiapan dan persediaan untuk menghadapi keesokan harinya. Di kala ini. Anda telah masuk ke peringkat tidur paling nyenyak.. Semasa tidur.• • Rehat aktif adalah salah satu daripada bentuk rehat melalui latihan fizikal yang masih melibatkan proses regangan dan kontraksi otot.

Mereka yang lebih terbuka dan bersedia untuk berkongsi masalah dengan orang lain didapati lebih bermakna kehidupannya berbanding dengan individu yang suka bersendirian atau menyimpan masalah mereka. badan kita tidak bergerak seolaholah lumpuh. • Pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan. aspek psikologi dan sosial manusia perlu dipenuhi bagi memperoleh gaya hidup yang sihat ini. Mata mula bergerak-gerak mengikut gelombang otak. ii. Kehidupan zaman moden yang penuh cabaran terutama tekanan di pejabat memerlukan satu persepsi positif daripada ahli masyarakat kita. • Gaya hidup yang sihat juga melibatkan aspek psikologi dan sosial seseorang itu. Biasanya seseorang mengambil masa 2 jam untuk keseluruhan stage REM • Keperluan tidur i. v. vi. Menghilangkan rasa penat dan mengantuk semasa membawa kenderaan. REM ambil masa di dalam 10 minit untuk kitaran pertama dan semakin lama setelah beberapa kitaran berlalu. iii. Menghilangkan tekanan. Stage 5 REM (rapid eye movement) -Peringkat inilah dipanggil MIMPI. • • Sesungguhnya. sel atau otot. 1 . iv.iv. Masyarakat digalakkan menjalin hubungan komunikasi yang mesra bersama-sama rakan atau jiran tetangga. • Sikap berkawan dan menghabiskan masa bersama-sama mereka menjadikan keperluan psikologi manusia dipenuhi dengan efektif. Pada masa yang sama sikap atau mentaliti positif penting untuk dimiliki oleh seseorang itu bagi menangani tekanan kehidupan dalam era moden ini. Meningkatkan daya ingatan. Membantu badan berfungsi dengan baik untuk bekerja keesokan harinya.Walaupun mata bergerak. Hubungan baik yang berkekalan biasanya dapat melahirkan satu bentuk kehidupan yang ceria dan menggembirakan. Memberi peluang badan memperbaiki kerosakan sama ada tisu.

muhibah. masyarakat dan seterusnya negara. sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amat besar terhadap individu. DASAR SUKAN NEGARA • Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua yang merangkumi sukan prestasi tinggi dan sukan untuk semua (I) dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh Kerajaan terhadap seluruh rakyat. • • Tegasnya. • Kesimpulannya. menagih dadah atau melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan. perumahan dan perkhidmatan kesihatan supaya membolehkan kerajaan mencapai pembangunan negara. Hal ini perlu kerana tekanan yang dialami boleh menjuruskan seseorang pada perlakuan negatif seperti mendera. toleransi. Kita semua perlulah memahami bahawa mencegah lebih baik daripada mengubatinya. penghormatan dan penggalakan yang saran sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asasi sosial yang lain seperti pendidikan. Gaya hidup sihat hanya boleh dicapai sekiranya masyarakat mengamalkan semua aspek kehidupan berlandaskan ciri-ciri manusia sihat. Sukan prestasi tinggi adatah merujuk kepada sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan 1 . Cuma sikap masyarakat yang masih memandang rendah kepentingan gaya hidup sebeginilah yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan timbul kelak. mereka mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada pakar motivasi ataupun rakan-taulan di sekeliling mereka. • Sukan yang menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat. semakin positif minda seseorang itu maka semakin tinggilah gaya hidup sihat yang mampu dicapainya kelak.• Kepada mereka yang menghadapi tekanan hidup. perpaduan dan kestabilan yang berterusan. pengangkutan. kesefahaman dan pembinaan kualiti moral dan fizikal memberi satu landasan yang selesa untuk mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatupadu serta juga untuk pemupukan maruah bangsa dan negara. Jadi. • Sukan berhak mendapat pengiktirafan. gaya hidup yang sihat ini boleh diperoleh menerusi semua amalan yang dipaparkan tadi.

didalam kumpulan-kumpulan sukarelawan atau pun di dalam suasana komuniti yang berlainan.dan antarabangsa bagi menentukan pemenang. dalam mana ia memahami sebenarnya akan kenikmatan penglibatannya dan semangat pertarungan. iii. sukan ini menyumbangkan kepada pembentukan sahsiah. vi. di peringkat kebangsaan/ Antarabangsa. Di peringkat masyarakat. Penggunaan masa kesenggangan berfaedah dan bermakna. iii. • i. melalui agensi masing-masing di 1 . v. Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluang penggunaan masa lapang yang memanfaatkan. Peranan Kerajaan hanya terhad kepada peranan yang dimain kan oleh Kementerian Belia dan Sukan. iii. Peningkatan maruah bangsa Pemupukan persahabatan ii. ii. • Sukan Massa (Sukan Untuk SemuaJ adatah merujuk kepada aktivitiaktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalak penyertaan yang tebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingam. sukan ini membantu kepada Penggalakan pembinaan kualiti dan moral rakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional. Pengurangan tekanan hidup moden Interaksi sosial yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas Melalui gaya hidup sihat. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. • Dari peringkat individunya. kesedaran diri termasuk semangat pertarungan. • Sukan di negara ini secara tradisinya telah dijalankan oleh organisasi sukarelawan yang kebanyakannya bergabung dengan Majlis Olimpik Malaysia. sukan membantu kepada Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggi. • i. iv. di dalam kalangan sahabat handai. • i. Di peringkat Antarabangsa. ii. seorang individu itu akan lebih sensitif terhadap kesejahteraan dirinya. Segala aktiviti ini dilakukannya di dalam environmen dan keupayaannyasarna ada secara individu. di dalam suasana kekeluargaan. Pewujudan environmen untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. iv.

peringkat kebangsaan. Objektif DSN • Adapun tujuan Dasar Sukan Negara ini adalah membentuk satu masyarakat yang aktif. peningkatan itu tidaklah seberapa berbanding dengan pembangunan sukan keseluruhannya di peringkat antarabangsa. dan iv) Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali. Namun demikian. negeri dan daerah • Mutu sukan prestasi tinggi dalam Negara meningkat sedikit dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. iii) Untuk membangun dan meningkat pengetahuan danamalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan kalangan orang awam. Akibatnya ahli-ahli sukan kita tidaklah begitu berjaya di pertandingan tersebut. kurang komitmen oleh ahli-ahli sukan. kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan rancangan pembangunan menyeluruh bagi ahli-ahli sukan. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. pembatasan kewangan dan prioriti yang rendah yang diberikan oleh Kerajaan kepada bidang sukan. kekurangan jurulatihjurulatih dan pegawaipegawai sukan yang bertauliah. kurangnya kemudahan-kemudahan yang menghadkan peluang penyertaan dalam sukan. kelemahan pengurusan dalam badan sukan dan organisasiorganisasi yang berkaitan. psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan.berdisiplin dan bersatupadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. ii) Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahankemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. kebanyakan aktiviti aktiviti sukan dijalankan berasaskan kepada pertandingan. • Sehingga baru-baru ini. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. sihat dan melalui aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal dengan usaha-usaha keseluruhan Kerajaan pembangunan negara. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat 1 .Objektif-objektif utama adalah berikut :i) Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat.

Adalah sangat diperlukan satu program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli-ahli sukan. 1. Dalam kes sukan prestasi tinggi. Strategi Dan Perlaksanaan • Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan massa dan prestasi tinggi. sukarela dan swasta bekerjasama sebagai satu kumpulan bagi faedah ahli-ahli sukan dan masyarakat keseluruhannya. Perancangan i. Pelaksanaan strategi ini melibatkan pihak-pihak awam. sebagai satu struktur yang berterusan (continuum). • Sukan massa dan sukan pre stasi tinggi adalah pelengkap diantara satu sarna lain. • Bagi mencapai objektif-objektif di atas. dan ii. pentadbir-pentadbir dan pegawai pegawai sukan.Sungguhpun pelbagai agensi 2 . Organisasi i. Pelbagai badan sukan hendaklah bekerjasama dengan lebih erat lagi dengan Kerajaan Pusat dan Kerajaan-kerajaan Negeri untuk membangunkan sukan dalam negara. jurulatih jurulatih. prioriti hendaklah diberi kepada aspek-aspek berikut :1.kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. hendaklah dibangunkan serentak walaupun dengan penekanan yang berlainan. pertimbangan yang khusus perlu diberi kepada jenis-jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan yang sedia ada dan jenis-jenis sukan yang lebih sesuai kepada bentuk fizikal rakyat Malaysia. • Sukan prestasi tinggi sebaliknya adalah memberi peluang kepada mereka yang berpotensi untuk membuktikan keunggulan mereka di pertandingan peringkat antarabangsa supaya meninggikan lagi maruah negara. agar membolehkan mereka mendapat peluang yang lebih baik bagi mencapai kecemerlangan di pertandingan peringkat antara bangsa. Sukan massa adalah bertujuan membolehkan rakyat mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat.

manakala Majlis Sukan Universiti-universiti Malaysia pula akan menggalakkan aktiviti tersebut di institusi-institusi pengajian tinggi. Kementerian Belia dan Sukan akan menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan kepada konsep 'MALAYSIACERGAS'. ii. v. akan mempunyai tanggungjawab utama untuk menggalakkan tujuan pergerakan Olimpik dan juga untuk 1 . vii. iii. Kementerian Pendidikan akan memperuntukkan masa yang cukup untuk pendidikan jasmani bagi semua penuntut. Majlis Sukan Negara akan menyediakan jentera ini bagi sukan prestasi tinggi. vi. Satu jentera penyelaras yang menyeluruh dalam bentuk jawatankuasa tetap adalah perlu bagi menentukan perhubungan (rapport) yang lebih rap at di kalangan organisasi – organisasi tersebut. Kementerian Pendidikan juga adalah bertanggungjawab melatih guru guru yang berkebolehan mengajar pendidikan jasmani. Kementerian Pendidikan hendaklah menggalakkan sukan secara aktif di maktab-maktab dan di politeknik-politeknik. serta membangun dan menyelaraskan aktiviti sukan di sekolah-sekolah termasuklah pembinaan kualiti kepimpinan dalam sukan dan pendidikan jasmani dengan kerjasama dan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. Tugas utama bagi Majlis Sukan Negara ialah untuk membantu dan menyelaras pembangunan sukan untuk peningkatan prestasi ahliahli sukan dalam pertandinganpertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ini akan membantu mengadakan kerjasama yang lebih berkesan dan berkekalan di antara pelbagai agensi-agensi Kerajaan dan organisasi sukarelawan. Begitu juga Kementerian Belia dan Sukan hendaklah mewujudkan satu jentera yang saran untuk menyelaraskan program sukan massa. Majlis Olimpik Malaysia sebagai satu badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. iv.dan organisasi itu mempunyai peranan yang khusus tetapi program yang dijalankan tidaklah bersepadu. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia dan Persatuan-persatuan Sukan Kebangsaan. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan MAKSAK)hendaklah menggalakkan dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam.

membangun dan memberikan peluang-peluang untuk penyertaan dan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi jenis-jenis sukan yang berkenaan dengan kerjasama Majlis Sukan Negara dan Agensi-agensi Kerajaan yang berkenaan 1. iii. Begitulah juga sektor swasta dan dermawan-dermawan hendaklah digalakkan menubuhkan yayasan-yayasan sukan dan menaja kegiatan kegiatan sukan. Peranan badan-badan pengawal sukan kebangsaan adalah menggalak. Personel Personel yang bertauliah dan berpengalaman hendaklah dilantik bekerja di semua peringkat. di seluruh negara. Persatuan-persatuan sukan hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti-aktiviti mereka supaya membolehkan mereka mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. 2. Kewangan i. Sumber -sumber kewangan untuk Yayasan itu adalah dari Kerajaan Persekutuan dan semua Kerajaan Negeri. sektor perdagangan dan pihak individu. ii. Satu Yayasan Sukan Kebangsaan hendaklah diwujudkan bagi membiayai kegiatan-kegiatan sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. melaksana dan menilai program-program sukan dalam negara. sekolah sekolah dan institusi pengajian tinggi. bagi merancang. 2 . dalam organisasi-organisasi sukan. Semua sumbangan kepada Yayasan hendaklah dikecualikan dari cukai iv. tempat kerja.bekerja rapat dengan Majlis Sukan Negara dalam hal pemilihan dan latihan ahli-ahli sukan untuk pertandingan antarabangsa yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa viii.

ii. untuk semua lapisan komuniti termasuk orang-orang cacat. Insentif i. Bagi menghargai segala pengorbanan dan sumbangan oleh ahliahli sukan. cuti.Insentif-insentif yang diberikan kepada ahli-ahli sukan adalah untuk membolehkan mereka meningkatkan kecergasan fizikal mereka ke prestasi kecemerlangan yang paling tinggi di pertandingan peringkat antarabangsa hendaklah dikekalkan dan diperbaiki dari masa ke semasa. Rasional yang memerlukan perancangan kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri ini adalah bagi mencapai satu pengagihan kemudahan-kemudahan yang lebih 2 . Pengiktirafan dan insentif yang sewajarnya hendaklah diberi kepada pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang telah mewakili negara. perbelanjaan untuk latihan yuran pendidikan dan biasiswabiasiswa. Profesionalisme hendaklah juga digalakkan. dan iii. 6. pertandingan insuran. Insentif ini merangkumi penganugerahan.5. Kementerian Belia dan Sukan hendaklah menyelaras perancangan dan pengagihan kemudahan-kemudahan utama sukan. Kerajaan-kerajaan Negeri masing-masing adalah bertanggung jawab bagi merancang kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri dan daerah. hendaklah disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan selepas berunding dengan agensi-agensi yang berkenaan dan juga persatuanpersatuan sukan. Kemudahan i. Satu rangka tindakan 20 tahun (blueprint) berkenaan kemudahankemudahan sukan berasaskan kepada strategi untuk kedua-dua bidang sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. iii. elaun-elaun hidup. Calon-calon yang mempunyai kehandalan dalam bidang sukan hendaklah diberi pertimbangan istimewa di dalam pengambilan untuk pekerjaan dan untuk kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi dengan syarat mereka mempunyai kelayakan akademik yang minimum yang disyaratkan dalam disiplin yang dipohon oleh mereka. ii. Kerajaan telah mengadakan pelbagai insentif.

dan viii. 7. Am 1 . mendapatkan peluang menggunakanan kemudahan di darat dan di air. pihak berkuasa hendaklah memberi pertimbangan gurangkan bayaran ubah syarat tanah untuk skim-skim perumahan dan juga memberi insentif-insentif lain. v. Peruntukan mengenai kemudahan-kemudahan sukan hendaklah dipertimbangkan sebagai sebahagian yang melengkapkan skim-skim perumahan. Pengswastaan kemudahankemudahan sukan adalah juga digalakkan. yang memerlukan kemudahan sukan dan perkhidmatan yang lebih dari yang lain tetapi yang kurang sekali membuat desakan. Objektif pengagihan semula ialah bagi membolehkan mereka yang kurang bernasib baik. vi. iv. Pihak berkuasa tempatan adalah digalakkan untuk membangunkan kemudahan-kemudahan sukan.seimbang di kawasan bandar dan luar bandar. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menyediakan Pelanpelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Untuk membolehkan pengusaha-pengusaha menyediakan tanah untuk kemudahan-kemudahan sukan.yang optimum. vii. Pihak berkuasa yang bertanggung jawab bagi menyediakan Pelan-pelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Kemudahan-kemudahan sukan ini hendaklah dibuka kepada penggunaan semua ahli sukan orang ramai bagi mempastikan penggunaan. Semua kemudahan-kemudahan yang hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya. Sektor-sektor perdagangan dan sukarela adalah diharapkan bagi melengkapi usaha-usaha Kerajaan dalam pembinaan kemudahan kemudahan sukan.

Bagi menyebarkan kesefahaman antarabangsa. Sukan yang disifatkan sebagai satu manifestasi budaya rakyat hendaklah diberikan status yang sarna seperti senilukis. sebagai satu disiplin akademik. Setengah -setengah sekolah akan ditauliahkan sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan jenis-jenis sukan yang tertentu. Dengan hal yang demikian. iv.i. Cukai-cukai dan eksais yang ada sekarang atas alat-alat sukan hendaklah dikurangkan supaya ianya boleh dibeli dengan harga yang lebih murah bagi menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam bidang sukan. institusi-institusi pengajian tinggi hendaklah memperuntukkan pengajian pendidikan jasmani yang merangkumi sukan.. badanbadan pengawal sukan peringkat kebangsaan digalakkan menjadi tuan rumah kepada pertandingan-pertandingan antarabangsa. SOALAN 2 : Bagi meningkatkan pengetahuan. dan juga untuk faedah ahli -ahli sukan serta penggalakan pelancongan. Pengusaha pengusaha tempatan digalakkan mengeluarkan alat-alat tersebut. ii. drama dan kesusasteraan yang diiktiraf sebagai disiplin akademik di universiti. iii. pentadbir-pentadbir sukan dan lain-lain personel yang berkaitan serta berfungsi sebagai pusat sumber sukan. muzik.. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat daripada bahan bacaan untuk menyatakan konsep dan objektif Pendidikan Jasmani mengikut garis panduan Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK). Penggalakan dan pendidikan (untuk orang awam) dalam bidang sukan hendaklah diuruskan dengan kerjasama media massa dan pelbagai organisasi yang terlibat dalam pembangunan sukan supaya dapat menanamkan sikap positif terhadap sukan. TAJUK 3 KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI 1 . jurulatih-jurulatih. dan vi.memberi latihan kepada ahli-ahli sukan. v. Institut Sukan Negara yang sekarang Illl sedang dibina patutlah menjalankan penyelidikan sains yang ada hubungkait dengan negara ini.

kognitif dan efektif. • KERANGKA TAJUK-TAJUK Kepentingan Dari Segi Kecergasan Fizikal (Psikomotor) • Pendidikan Jasmani dapat membantu perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan fizikal. • HASIL PEMBELAJARAN 1. 3. • • Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. • Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. • Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani. perkembangan emosi dan perkembangan sosial. emosi dan sosial. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. 2. Mengetahui kepentingan PJ. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. 2 . Pelajar mampu menghuraikan kepentingan PJ daripada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. perkembangan mental.• SINOPSIS Tajuk dalam modul ini mendedahkan pelajar terhadap kepentingan Pendidikan Jasmani (PJ) kepada semua peringkat usia yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Pelajar mampu mewujudkan kesepaduan bagi semua aspek berasaskan tiga domain utama dalam PJ iaitu psikomotor. perkembangan mental.

Kepentingan Emosi • • • • • • • Meningkatkan minat untuk bersukan Menghilangkan stress dan tekanan Menimbulkan perasaan gembira Mengawal emosi Boleh mengenali diri sendiri dan boleh menambahkan keyakinan diri yang tinggi Boleh membuat keputusan dengan bijak Boleh memupuk perasaan sabar 1 .Dapat menjalankan kehidupan seharian dengan baik dan lancar ix. Menguatkan sistem kardiovaskular iii. Mengelakan kecederaan iv.Meningkatkan kesihatan dan mengelakan daripada sebarang penyakit viii.• Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. Membantu pengembangan diri individu xi Mempertingkat & mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan & perlakuan motor. Memberi ketangkasan dan kecergasan tubuh badan vi. Oleh itu bagi membina program Pendidikan Jasmani yang akan menjadi amalan se panjang hayat. • • • • Menguasai kemahiran asas pergerakan & permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga tunjang pembelajaran. program yang di rancang haruslah di lihat dapat memberi manaafat sepenuhnya kepada mereka dalam:i. Meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan lakuan motor x. Meningkatkan kadar metabolisma dalam badan vii. Meningkatkan daya tahan otot ii. Senaman sebagai rutin harian secara berterusan Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan & keselamatan semasa menyertai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah & disiplin diri yang sesuai dengan norma masyarakat. Meningkatkan kekuatan badan v.

• Sifat kepimpinan yang baik melalui Pendidikan Jasmani merupakan medium utama untuk mencapai matlamat sosial. mental. PJ dapat mengurangkan risiko penyakit kronik & kecederaan. yang boleh diperolehi melalui permainan berpasukan. Kepentingan Intelektual • • • • • • • • Membentuk daya pemikiran yang positif Melahirkan modal insan yang celik akal Menyihatkan kesihatan otak Mewujudkan daya berfikir secara kreatif dan kritis Mempercepatkan proses pemerolehan maklumat Dapat membentuk idea-idea yang bernas Dapat berfikir dengan waras Dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran berfikir Kepentingan Persekitaran Sosial • Pendidikan Jasmani adalah suatu aliran yang dapat membantu dalam pembangunan sosial seperti menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan masyarakat. PJ mendatangkan keseronokan dan kepuasan. mental & emosi. PJ merangsang untuk menyertai aktiviti rekreasi & bergiat cergas sepanjang hayat. sosial. • Penglibatan dengan aktiviti Pendidikan Jasmani mampu menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja berkumpulan. 1 .• • Meningkatkan semangat pembelajaran seterusnya Boleh memahami perasaan orang lain Pertumbuhan & Perkembangan Fizikal Matlamat aktiviti fizikal dalam PJ adalah untuk membina masyarakat PJ membantu perkembangan diri individu • • • • Memberi penekanan perkembangan fizikal. • Dengan kata lain Pendidikan Jasmani berupaya membantu pembangunan sosial individu serta menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat.

Kecergasan dapat merangsang individu berfikiran positif dan rasional. emosi. Pendidikan Jasmani perlu menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain. Kepentingan PJ dari segi Afektif • • Pembangunan afektif melibatkan sikap. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. • Kecergasan boleh membantu murid mengawal emosi kerana tubuh badan yang cergas berupaya membantu mengawal perasan dan berupaya mengenalpasti cara mengawal atau melepaskan perasaan. alatan dan tempat beraktiviti. apresiasi dan nilai. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. penggunaan masa lapang yang berguna. memiliki sikap positif terhadap kecergasan.• • • • • • • • • • Mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. Keadaan ini boleh melahirkan individu yang seimbang dan berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi. kefahaman. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. guru dengan guru dan guru dengan pelajar sentiasa baik Menjalinkan hubungan antara sekolah dengan sekolah yang lain Mewujudkan komunikasi yang positif Meningkatkan kualiti hidup Mewujudkan persekitaran yang sihat Menggalakan masyarakat untuk menyertai aktiviti rekreasi Menggalakan gaya hidup sihat Memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan Mengurangkan masalah sosial melalui aktiviti bersukan Membantu membina hubungan yang sihat Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah • • • • • • Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan sewaktu aktiviti fizikal. mengiktiraf sumbangan. 1 . • Dapat menerapkan nilai murni iaitu menanam sifat kesedaran. kepentingan menjaga kesihatan.

semangat cintakan nilai. mencapai kecemerlangan dan bertugas dengan penuh dedikasi. • Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. nilai yang baik harus ditunjukkan sama ada bersemuka atau tanpa bersemuka dengan pelajar. Pengajar mestilah menunjukkan sifatsifat seperti berikut: (i) Menepati masa (ii) Bersopan santun (iii) Peka terhadap masalah pelajar (iv) Sentiasa berobjektif (v) Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran (vi) Memberi peluang kepada pelajar untuk berbincangan (vii) Sentiasa memberi dorongan kepada pelajar dalam apa situasi sekalipun (viii) Bersedia menerima temujanji dengan pelajar (ix) Sabar 2 . nilai murni yang biasa diterapkan adalah seperti berikut: (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan Negara (vii) Bersikap positif • Sebagai pengajar.keyakinan. membentuk sikap positif kepada agama. menghormati kebaikan dan membenci keburukan. mempunyai displin kendiri. kesyukuran. bangsa dan negara.

penggabunjalinan dan integrasi dalam PJ. Pelajar dapat memahami Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) PJ KBSR. Pelajar dapat memahami konsep kesepaduan. mental. 2.SOALAN 3 : Bagi meningkatkan pengetahuan. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat dari bahan bacaan berkenaan : 1. • HASIL PEMBELAJARAN 1. emosi dan sosial. 2. Tajuk ini juga dapat menjelaskan konsep kesepaduan. Kepentingan Pendidikan Jasmani daripada aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. • KERANGKA TAJUK-TAJUK 3 . Kepentingan Pendidikan Jasmani. TAJUK 4 HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini menjelaskan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani (PJ) KBSR yang digunapakaikan di sekolah. penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ. Pelajar mampu mengenalpasti sub-sub tajuk dalam setiap tunjang pembelajaran mengikut HSP. 3.

sistem otot. menggabungkan kemahiran lisan dengan membaca dan kemahiran membaca dengan menulis. kesepaduan komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri (Intra) serta kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter). kesepaduan merupakan keadaan yang bersepadu atau perihal bersepadu menjadi 1 . Contohnya. 2. sistem tulang dan fungsifungsi tubuh manusia yang terdapat dalam mata pelajaran Sains dapat diserapkan secara bersepadu dalam Pendidikan Jasmani secara lagsung. Kaedah perlaksanaannya bolehlah melibatkan kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks KBSR. Kemahiran utama menjadi fokus kepada penggabungjalinannya. Contohnya. proses penyerapan mata pelajaran lain berlaku dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani secara terancang. bahasa atau nilai-nilai dalam mata pelajaran lain secara menyeluruh. kesatuan yang utuh. mendedahkan konsep pergerakan. kemahiran lisan digabungkan dengan kemahiran membaca. Penggabungjalinan Bermaksud menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu masa. penggabungan aktiviti dalam kelas. Sebagai contohnya. Konsep bagi kesepaduan adalah gabungan beberapa ilmu pengetahuan. Kesepaduan Kesepaduan merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran yang lain. Kesepaduan adalah selaras dengan matlamat Pendidikan Jasmani untuk melahirkan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Kamus Dewan (Edisi 4).1. Maknanya di sini. penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada dua iaitu penggabungjalinan kemahirankemahiran dalam satu mata pelajaran dan penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. Ciri-ciri penggabungjalinan adalah berasaskan kepada konsep mengintegrasikan beberapa kemahiran. secara berkumpulan atau individu serta penggunaan alat dan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru mestilah menekankan aspek kesepaduan dalam membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani agar dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran yang lain.

integrasi mampu memupuk dan mengembangkan budaya nasional. Kecergasan b. Kemahiran 1. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran iaitu : a. hubungan. Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah. Pada masa yang sama juga. Daya tahan kardiovaskular 2 .1 Kecergasan Kercergasan boleh dibahagikan kepada dua cabang utama: a. Hal ini akan membentuk consensus iaitu persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran dan kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran. Integrasi Integrasi adalah merupakan penggabungan. 4. Dalam Penyata Razak (1956). Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i. Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. dua atau beberapa kaum (unsur.dll) menjadi satu kesatuan.Kaedah penggabungjalinan adalah bersandarkan kepada perkara pokok seperti mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan. Kesukanan c. kebolehan dan pencapaian murid 3. Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipelihara. Di mana kemahiran utama yang menjadi fokus pembelajaran perlulah disusuli dan dikuasai terlebih dahulu dengan kemahiran-kemahiran sampingan untuk kukuhkan kemahiran utama. Integrasi dalam Pendidikan Jasmani dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum dan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masingmasing.

1 Kesukanan Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh murid-murid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i. b. Keselamatan Pengurusan 1 . c. f. vi. Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan. iv. Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan a. v.ii. b. iii. Pergerakan asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan kreatif Rekreasi Kesenggangan 1. v. ii. iv. iii. Koordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindakbalas Kepantasan 1. Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: a. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a. e.1 Kemahiran Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. d. g.

1 . Kerjaya Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika SOALAN 4 : 1. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. Huraikan konsep kesepaduan.c. Nyatakan tunjang-tunjang yang terdapat dalam sukatan Pendidikan Jasmani dan berikan dua contoh tajuk dalam setiap tunjang. dan 2. e. d.

kepakaran dan sebagainya. • KERANGKA TAJUK-TAJUK Mata pelajaran Pendidikan Jasmani sama juga dengan mata pelajaran lain. Dengan adanya perancangan yang baik tetapi tanpa tenaga pengajar yang berkemahiran dan kebolehan objektif pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dicapai.TAJUK 5 KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada kriteria dan cara-cara pemilihan aktiviti PJ dari aspek prasarana.Terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu diambil kira untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. peralatan. peralatan. 2. Pelajar dapat membuat pemilihan yang terbaik dalam membuat perancangan pengajaran harian PJ berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. kepakaran dan sebagainya. Pelajar mampu membuat pemilihan aktiviti yang bersesuaian berasaskan berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. kepakaran dan perkembangan murid serta sosial budaya setempat. Faktor-faktor yang terlibat adalah seperti berikut: 1.Tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat memelaksanakan aktiviti pengajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah jika timbulnya 1 sebarang masalah semasa . Kepakaran guru Salah satu kriteria penting yang perlu diambil berat semasa membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani ialah kepakaran guru. memerlukan perancangan yang teliti dan teratur untuk manghasilkan penyampaian yang berkesan. peralatan. • HASIL PEMBELAJARAN 1.

Semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani faktor kemudahan perlu dititikberatkan sebab ia merupakan faktor yang akan mempengaruhi perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3. 4. Pihak pentadbiran Seperti yang diketahui faktor kepakaran guru. Prasarana Prasarana disini bererti kemudahan seperti padang. 6. Sosio budaya tempatan Semasa membuat pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. Kedudukkan kewangan sekolah Faktor kewangan amat penting dan sangat mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan jasmani. Dengan ketiadaan atau kekurangan kemudahan dan peralatan ia akan menjejaskan perancangan 5. dewan. Aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mengikut atau bersesuaian dengan sosio budaya tempatan.Tetapi tidak dapat dinafikan pihak yang akan mempengaruhi keputusan yang di buat akhir sekali adalah pihak pentadbir. selamat untuk digunakan dan sesuai dengan tahap kebolehan dan umur pelajar. kedudukan kewangan dan prasarana memainkan peranan yang penting untuk menentukan pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah. Peralatan Perkara yang sama penting semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani ialah aspek peralatan. 2. guru-guru perlu peka dengan sosio budaya tempatan. Langkah ini penting untuk menentukan pihak sekolah mendapat sokongan daripada pihak masyarakat tempatan dan ibubapa.Sekolah yang mempunyai masalah kewangan biasanya menghadapi masalah dari segi kemudahan dan peralatan juga.Oleh itu adalah penting pihak pentadbir dan guru perlu membuat pilihan aktiviti berdasarkan kepakaran yang ada di sekolah. 3 . gimnasium dan lain-lain. gelanggang.Sebarang kekurangan dari segi prasarana akan menjejaskan perancangan guru. Peralatan yang tidak sesuai adalah merbahaya kepada pelajar.pelaksanaan. Alatan-alatan yang dipilih mestilah cukup untuk bilangan pelajar semasa melaksanakan aktiviti.

SOALAN 5 : Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani semasa membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful