Kod & Nama Kursus: PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

AGIHAN TAJUK

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. a. Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma

1

Bil. 1

Tajuk/Topik Sejarah dan perkembangan PJ 1.1 PJ di zaman purba, 1.2 PJ di zaman renaisance, 1.3 PJ di zaman moden; 1.4 PJ di Malaysia Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum 2.1 Konsep dan definisi PJ 2.2 Falsafah Pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan PJ 2.3 PJ untuk semua Kepentingan PJ 3.1 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal 3.2 Perkembangan mental 3.3 Perkembangan emosi 3.4 Perkembangan sosial Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran PJ KBSR 4.1 Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ 4.2 Tunjang pembelajaran PJ Kriteria pemilihan aktiviti PJ 5.1 Infrastruktur dan tenaga pengajar 5.2 Perkembangan murid 5.3 Peralatan dan kemudahan 5.4 Persekitaran budaya dan tempat Persediaan pengajaran dan pembelajaran PJ 6.1 Rancangan kerja tahunan dan semester 6.2 Rancangan kerja mingguan 6.3 Rancangan kerja harian Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 7.1 Teknik 7.2 Kaedah 7.3 Strategi Pentaksiran dalam PJ 8.1 Pembentukan folio dan persekitarannya JUMLAH

Interaksi Bersemuka (jam)

Modul (jam)

Jum. Jam

2

2

2

1 2 1

3

4

4

4

4

4

5

4

4

6

8

8

7

4

4

8

2 15 15

2 30

a.

Agihan Tajuk Amali Mengikut Kursus Proforma

2

Bil.

Tajuk/Topik

Amali (jam)

Jum. Jam

1

2 3

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 1.1 Teknik 1.2 Kaedah 1.3 Strategi Pengajaran mikro 2.1 Pelaksanaan pengajaran mikro 2.2 Penilaian dan analisis pengajaran mikro Pentaksiran dalam PJ 3.1 Ujian kecergasan fizikal 3.2 Spesifikasi ujian kemahiran JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN (a + b)

4

4

20 6 30

20 6 30 60

TAJUK 1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI

SINOPSIS 1

Tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah dan perkembangan kurikulum PJ di zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat mengetahui sejarah PJ dari zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. 2. Pelajar mampu menyatakan fakta-fakta penting mengenai sejarah PJ melalui setiap zaman. 3. Pelajar mampu membuat perbandingan PJ di zaman sebelumnya dengan PJ pada masa kini.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN PURBA Manusia semasa zaman purba hidup secara nomad iaitu berpindah randah.Kegiatan seharian memerlukan kecergasan yang tinggi, untuk terus hidup mereka perlu bergerak untuk mencari makanan dan memburu, setiap kejayaan yang dicapai dalam usaha akan di raikan dengan berpesta Zaman neolitik – berlakunya revolusi pertanian yang membawa kepada perubahan gaya hidup primitif. Zaman pembangunan dalam bidang pertanian, manusia tidak perlu berpindah randah, manusia mula mengamalkan gaya hidup sedentari dan manusia mula mengurangkan aktiviti kecergasan. Ketika ini di negeri China manusia digalakan melibatkan diri dalam aktviti kecergasan seperti seni bela diri untuk tujuan menyihatkan badan. Selain daripada seni bela diri, aktiviti kecergasan yang lain juga diperkenalkan seperti tarian, lawan pedang, memanah dan menunggang kuda. Di India pula satu kaedah senaman dicipta iaitu Yoga yang dipercayai dapat membawa panyatuan kepada tubuh, akal dan roh manusia serta merapatkan manusia dengan alam. Manakala pemerintahan di Timur tengah seperti Parsi, Egypt, Babylon dan Syria juga mementingkan kecergasan untuk tujuan ketenteraan. Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti-aktiviti saperti

1

ragbi. bola sepak. Di Sparta objektif Pendidikan Jasmani bertumpu pada pembinaan tubuh badan untuk pembentukkan tentera yang kuat. Atas usaha penyelidik-penyelidik untuk membuktikan terdapatnya asas sains dalam bidang sukan wujudnya bidang-bidang seperti: Antropometrik – kajian tentang bentuk dan susuk badan Fisiologi – kajian terhadap fungsi sistem-sistem organik tubuh Biomekanik. berenang. permainan dan rekreasi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. kota-kota yang terkenal semasa itu ialah seperti Athens dan Sparta. Aktiviti fizikal yang diberi tumpuan ialah seperti memanah. tenis. hoki. berlari dan aktiviti-aktiviti yang menggunakan bola. Golongan Humanistik mendapati terdapat nilai pendidikan dalam Pendidikan Jasmani.bola keranjang. Disamping itu pada ketika ini pelbagai kajian telah dijalankan dengan tujuan untuk mengembang dan membawa perubahan dalam bidang sukan dan program Pendidikan Jasmani. masyarakat ini banyak menyokong dan berpandangan positif terhadap Pendidikan Jasmani.bola jaring.2 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN RENAISANCE Masyarakat zaman ini masing-masing mempunyai fahaman yang berbezabeza terhadap Pendidikan Jasmani.3 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN MODEN Pada akhir abad ke18 dan permulaan abad ke19 apabila kemahiran ketenteraan berkurangan sukan. berkawad dan membaling lembing untuk tujuan membina kekuatan dan kecergasan dan bukan untuk kesihatan. olahraga dan lain-lain lagi. Golongan Moralis berpendapat penglibatan dalam aktiviti merupakan sebahagian daripada menjalankan kerja sahaja manakala masyarakat katolik di Eropah berpendapat aktiviti fizikal sebagai saluran untuk menyatukan roh. memburu.kajian memahami bagaimana manusia bergerak 2 . Di Greece pula masyarakat Yunani amat mementingkan kecergasan fizikal. Berikut merupakan golongan yang amat mempengaruhi pandangan tentang Pendidikan Jasmani pada masa itu.berkuda. Manakala di Athens objektif Pendidikan Jasmani bertumpu kepada kesihatan dan apresiasi nilai estetika untuk terus hidup lebih aktif 1. memanah. 1. Mereka menyeru otak yang cerdas dilahirkan dalam badan yang cergas dan sihat. Golongan Realisma. Kedua-dua kota ini mempunyai objektif tersendiri.Bertitik tolak dari situlah wujudnya pelbagai permainan saperti badminton.

Tanjung Malim. Maktab Perguruan Sultan Idris. Ini adalah disebabkan kerajaan British kurang memberi tumpuan terhadap mata pelajaran ini. Mata pelajaran ini diajar dari darjah satu hingga darjah empat dan kurikulum latihan jasmani ini adalah terhad. Ketika itu Pendidikan Jasmani di ajar sebagai mata pelajaran sampingan dan digelar sebagai latihan jasmani di sekolah-sekolah melayu. Pendidikan jasmani lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti untuk survival seperti belajar seni bela diri.kajian tentang tingkah laku manusia dalam bidang sukan PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA Pendidikan Jasmani di Malaysia dapat dibahagi kepada empat peringkat iaitu: 1. 3. Sukatan yang digubal dipengaruhi oleh sukatan daripada sekolah-sekolah di England. bercucuk tanam dan pertukangan. Pendidikan pada masa ini lebih tertumpu kepada sistem pengajian pondok dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang dibawa masuk banyak tertumpu di negeri-negeri selat. 2. Hasilnya pada tahun 1946. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British 2. Kelas-kelas dijalankan secara tidak formal dan tidak terdapat objektif yang jelas dalam penyampaian. Pendidikan Jasmani sebelum Merdeka 4. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British 3. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British Sejak kedatangan penjajah British banyak perubahan telah dibawa masuk terutamanya oleh mubaligh-mubaligh kristian. Banyak sekolah di buka dan diurus oleh golongan mubaligh dan syarikat-syarikat British.Psikologi sukan. Perak telah menggubal 1 . Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British Sebelum kedatangan British tidak terdapat sistem pendidikan yang teratur. Pendidikan Jasmani selepas Merdeka 1. Pendidikan Jasmani Sebelum Merdeka Pendidikan Jasmani pada era ini telah mula menekankan aspek kepentingan latihan fizikal lalu dilaksanakan usaha menggubal sukatan pelajaran bagi Pendidikan Jasmani. Mereka telah memperkenalkan satu sistem pendidikan yang terdapat banyak pengaruh barat dalam sistem tersebut.

1 . Pendidikan jasmani Selepas Merdeka Pada tahun 1950-an. Pelajar mampu menghubungkaitkan kepentingan PJ dengan aktiviti harian menjurus kepada gaya hidup sihat dan cergas. Maktab Perguruan Sultan Idris telah diberi kepercayaan untuk membuat semakan dan penyesuaian semula terhadap sukatan mata pelajaran Pendidikan jasmani. Pelajar mampu merealisasikan Dasar Sukan Negara dalam komponen sukan untuk semua. Maktab Perguruan Ilmu Khas telah memperkenalkan kursus tambahan setahun dalam bidang Pendidikan Jasmani. Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) telah menggabungkan Pendidikan Jasmani dengan Pendidikan Kesihatan bermula pada tahun 1992 dan dijadikan sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. renaissance. TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada konsep. 2. Buat perbandingan objektif-objektif sejarah Pendidikan Jasmani pada zaman purba. Lanjutan daripada usaha ini. Tahun 1971. guru-guru tempatan telah dihantar mendalami ilmu perguruan di luar negara iaitu di Kirby dan Brinsford untuk diberi pendedahan bagi bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. teori dan falsafah pembentukan kurikulum. TAJUK 2 KONSEP. Tahun 1960. sukatan Pendidikan Jasmani mula dibuat semakan semula dan hasilnya sukatan ini dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani (PJ) dan hubungkaitnya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) • HASIL PEMBELAJARAN 1. SOALAN 1 : Bagi meningkatkan pengetahuan. 3. anda digalakkan membaca dan mengumpul bahan maklumat daripada bahan bacaan.sukatan Pendidikan Jasmani. Pelajar dapat mengetahui konsep. moden dan di Malaysia. 4.

Jenny (1961) • • Pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal Terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang juga tidak bercorak fizikal. Wayman (1958) • PJ adalah suatu fasa daripada pendidikan am yang berhubung dengan pembentukan dan latihan individu yang menyeluruh melalui aktiviti-aktiviti fizikal. 2 .• KERANGKA TAJUK-TAJUK PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI Konsep dan Definisi Pendidikan Jasmani Brownnell dan Hagmen (1951) • PJ sebagai ke semua pengalaman melibatkan pergerakan otot-otot besar yang menggalakkan kepada perkembangan dan tumbesaran yang optima. Nixon dan Cozens (1952) • PJ sebagai suatu fasa dalam proses pendidikan keseluruhan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti cergas melibatkan system otot-rangka dan pembelajaran hasil daripada penyertaan dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Menegaskan bahawa pengalaman pendidikan jasmani berkait rapat dengan proses pendidikan seluruhan dan berkait rapat dengan hal seumur hidup setiap individu. Barrow (1971) • • Pendidikan jasmani dalam konteks Pengalaman Pendidikan Seluruhan (The Total Educational Experience).

pendidikan jasmani merupakan sebahagian dari fasa pendidikan am yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan individu pelajar secara menyeluruh dalam aspek fizikal. emosional dan estetik. movement capabilities.1961). • Physical education is most appropriately defined as that phase of the total process of education that is concerned with the development and utilization of the individual’s voluntary. intelektual. mental. • Matlamat perkembangan psikomotor (psychomotor development objective) – Kecekapan motor membantu usaha bagi menguasai kemahiran dan kawalan motor yang baik. emotional and social responses. Secara ringkasnya. 2 yang berkesan dan kecekapan . • Matlamat perkembangan sosial dan hubungan manusia (social and human relation objective) – Kewarganegaraan kemasyarakatan. Jewett and Nixon ( 1980). pendidikan jasmani ialah pendidikan dari dan melalui aktiviti-aktiviti fizikal. purposeful. emosi dan sosial melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pergerakan dan perlakuan jasmani secara terancang. Kesimpulannya. and with directly related mental. neuromuscular.Baley dan Field (1976) • Satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organic. budaya. Matlamat (goals) Pendidikan Jasmani • Matlamat perkembangan jasmani (physical development objective) – Mempengaruhi semua bahagian pembangunan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial (Jenny. • Matlamat perkembangan mental dan emosi (Mental and psycho-emosional objective) – Membantu membina kecerdasan melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecerdasan. hasil daripada aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih. sosial.

Dari segi Psikomotor : 2 . resulting in desirable responses that contribute to the optimal development of the individual’s potentialities in all phases of life. • Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian.Tujuan (aims) Pendidikan Jasmani “The aim of organized physical education programs is to created an environment that stimulates selected movement experiences. daya tahan otot saraf dan daya tahan kardiovaskular. Penglibatan dan penyertaan seseorang dalam kegiatan jasmani akan meningkatkan tahap kecergasan jasmani yang mana mempunyai implikasi terhadap peningkatan taraf kesihatan seseorang.” • • • • • • • • • Untuk melatih minda Untuk membentuk intelek seseorang “untuk menguasai pengetahuan prescribed bodies of knowledge” Untuk mempelajari konsep asas sesuatu disiplin Untuk membentuk sikap yang positif Untuk membentuk potensi seseorang supaya dapat menyertai dalam ahli persatuan yang dinamik Untuk membentuk kuasa yang rasional Untuk membentuk kebolehan berfikir “to develop the capacity to make wise decisions in order to become an effective citizen in the democratic processes upon which the free country depends” • Untuk mempelajari cara hidup sihat berpanjangan Objektif Pendidikan Jasmani Dari segi Jasmani : • Memberi perhatian kepada usaha membentuk satu sistem organ yang sihat melalui kegiatan-kegiatan jasmani yang cergas khususnya untuk membina kekuatan otot saraf.

Pengetahuan mengenai tubuh badan. Dengan kata lain. Membina daya tahan kendiri dari segi membina toleransi. kandungan struktur suatu bidang yang menjurus kepada satu-satu bidang. matlamat dan objektif bagi satu-satu bidang pendidikan. • Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Dari segi Hubungan Sosial dan Perkembangan Emosi • • • • Melalui PJ kita dapat membentuk sikap. Dari segi Perkembangan Mental • • Melalui PJ kita dapat mentafsir dan menganalisis sesuatu situasi dan membuat keputusan dan tindakan yang wajar. kurikulum adalah rancangan yang terususun. Individu dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi dalam masyarakat Memupuk dan menyemaikan sifat-sifat social seperti bekerjasama. mengurangkan tekanan dan ketegangan yang dialami dalam kalangan masyarakat. terancang dan besifat berterusan. pergerakan dan fungsi-fungsi yang berkaitan berasaskan prinsip sains dapat diaplikasikan ke dalam konteks pelajaran PJ. koordinasi dan kawalan motor yang baik. Ini bersesuaian dengan kenyataan Rosalind Cassidy dalam tahun 1927 yang merupakan pelopor dalam bidang 1 . kepimpinan dan disiplin diri. Konsep Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal.• Membentuk suatu sistem saraf yang cekap. • Mengaplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. sabar. timbang rasa di samping melatih mengawal emosi diri. berdikari. Konsep Kurikulum Pendidikan Jasmani • Kurikulum boleh diertikan sebagai rancangan suatu aktiviti pengajaran.Perkembangan aspek ini penting untuk melakukan tugas-tugas harian dengan lebih cekap lagi. • • Perancangan sesuatu kurikulum itu adalah diasaskan dari falsafah pendidikan. semangat kesukanan. Kecekapan motor perlu untuk membantu usaha bagi menguasai kemahiran motor asas. Sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. sahsiah dan tingkahlaku sosial yang diingini.

• Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.Model yang boleh dikaitkan dalam pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal adalah model pembangunan (development model). Clark Herington yang juga dikenali sebagai bapa Pendidikan Jasmani moden. Matlamat • Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Rendah dan Menengah 1999 ( pengaruhdaripada Herington) dalam matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani di Negara kita. Califonia. • Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakanfizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen. • Dalam tahun 1910. masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat . • Pendidikan Karektor (Character Education) Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat danpengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentafsir maklumat. mengklasifikasikan Pendidikan Jasmani kepada empat fasa utama iaitu: • Pendidikan Organik (Organic Education) Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktivitiaktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai sistem organik dalam badan manusia. Beliau juga turut mengubah persepsi mengenai Pendidikan Jasmani yang sebenarnya amat luas dan berupaya memberi sumbangan yang bermakna dan menyeluruh kepada manusia. serta mengekalkan nilai estetika pergerakan. Beliau melihat Pendidikan Jasmani sebagai satu pendekatan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pendidikan kepada murid. • Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan.Pendidikan Jasmani di Mill College. Model ini merupakan model yang terancang dan berterusan ianya banyak mendominasikan sistem sekolah dan pembelajaran di abad ke 20. 2 .

bertanggungjawab. sabar. • Usaha di atas adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia.(Teng Bon Tong.Objektif Berikut adalah matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia: • • • • • • Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah dan disiplin diri Membuat keputusan bijak dalam kehidupan. taat setia. emosi. kognitif dan afektif. memiliki nilai tentang kemasyarakatan dan sebagainya. bertolak ansur. rohani dan intelek (JERI) dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. saling hormat-menghormati dan sebagainya. Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek seperti tafsiran. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Hubungkait Falsafah Pendidikan Jasmani dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Pendidikan di Malaysia adalah merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara holistik dan bersepadu untuk menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi aspek jasmani. 2 . 2001) • • Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid. • Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor. pertambahan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya Mengembang dan menerapkan perubahan tingkahlaku dan disiplin seperti yakin kepada diri. Kefahaman. berketrampilan. Melalui aktiviti Pendidikan Jasmani secara amnya dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui: • • • Peningkatan dan perkembangan nilai-nilai sosial seperti bekerjasama.

berinteraksi. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan.• • • • • • Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. Guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. • Strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah menekankan aspek-apek penggabungjalinan. pengayaan dan penilaian. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada matapelajaran yang lain. Konsep Pengayaan • Program pengayaan perlu diberi penekanan dan keutamaan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan latarbelakang murid yang 1 . Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. Konsep Penggabungjalinan • • • Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. alatan dan tempat beraktiviti. dan kemahiran berfikir. • • • Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dan menyeluruh dalam Falsafah Pendidikan Negara. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Melalui proses ini. Semua ini mempunyai pertalian rapat dan Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai agen pemangkin ke arah memenuhi hasrat PPK yang bertumpu kepada pembangunan insan yang seimbang dari aspek JERI. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup.

Dengan cara yang sedemikian. Gaya hidup sihat 2 . Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. kad-kad kerja. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan.ketara berbeza dari pelbagai aspek seperti kebolehan. guru seterusnya akan mudah memilih jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi seseorang murid. keupayaan. Proses penilaian yang berterusan akan dapat membantu guru mengenalpasti jenis tindakan susulan yang perlu diambil kepada seseorang murid. dan bahanbahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. • • Murid ini hendaklah diberikan bahan dan pendekatan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. GAYA HIDUP SIHAT Definisi Gaya Hidup Sihat • • Amalan tabiat yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan Boleh juga ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang. • • Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi membantu guru menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. permainan. dan minat. • • Melalui penilaian ini. bakat. Konsep Penilaian • • Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. keluarganya dan masyarakat. selain mengetahui tahap kelemahan dan pencapaian murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul pada aras yang lebih tinggi.

menguatkan otot. manakala makan secara sederhana ialah ikan. Oleh hal demikian. 1 . vitamin. berjoging. bersenamrobik. menjaga berat badan. zat besi. bersama keluarga atau kawan-kawan. Senaman sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. dan sebagainya. gerakan badan dan mencegah kecederaan. protein. ayam. ubi. berenang. Hal ini kerana kumpulan ini membekalkan makanan yang kaya dengan kalsium. membina stamina dan kekuatan. • Dalam melakukan senaman. zat-zat galian. • Cara Pemakanan yang Sihat Selain aktiviti bersenam. bermain badminton. Dalam hal ini. tulang dan sendi. C. Tegasnya. pengamalan pengambilan makanan berpandukan kepada makan secara sihat. mengurangkan tekanan mental. Antara faedah yang kita dapat ketika bersenam ialah tubuh badan menjadi cergas. lompat tali. kekacang. Pemakanan yang baik penting untuk pembesaran yang sempurna. senaman. berbasikal. daging. Bagi makanan yang mempunyai banyak lemak. penjagaan dari segi pemakanan juga merupakan cara terbaik dalam gaya hidup sihat. menguatkan kelenturan sendi. Cara pemakanan yang sihat boleh menghindarkan daripada penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung dan darah tinggi. vatamin A. dan gula. dan sebagainya. dan lemak. dan keju juga. hendaklah sentiasa melakukan senaman bagi mengekalkan tahap kesihatan. perlu diambil dengan jumlah yang sedikit. pengambilan makanan yang seimbang baik untuk kesihatan diri. dan penjagaan kesihatan yang sempurna. • Kita perlu mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat. susu. Sebenarnya kedua jenis penyakit ini masih menjadi punca utama kematian di negara ini. disarankan supaya mengamalkan aktiviti ini bagi menjamin kesihatan diri. Terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh dilakukan sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. meningkatkan fungsi jantung. Untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. dadih. ianya boleh dilakukan secara bersendirian. produk bijirin. perlu mengamalkan gaya hidup sihat setiap hari seperti mengamalkan pemakanan yang sihat. dapat mengawal berat badan.• Amalan ini perlu dilakukan setiap masa bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. dan masa yang diambil ialah antara 20 hingga 30 minit setiap kali senaman. kita perlu makan paling banyak bijirin. buah-buahan dan sayur-sayuran. paru-paru dan peredaran darah. garam. Mengikut piramid pemakanan. B kompleks. dan gentian. Antara jenis senaman ialah berjalan kaki. Dalam hal ini. protein. • Senaman merupakan aktiviti terpenting untuk cara hidup yang sihat. minyak.

tekanan darah tinggi.2002) • Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai waktu terluang yang diisi dengan melakukan sebarang jenis aktiviti yang anda gemari. Makanan yang dimakan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut semata-mata tetapi makanlah demi kesihatan tubuh. Ia mempunyai fungsi yang sama dengan rehat dan tidur iaitu memulihkan keadaan badan dan otak yang sudah letih bekerja.• Jaga Berat Badan dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Rehat bermaksud suatu tempoh yang diambil untuk berhenti daripada melakukan sesuatu aktiviti sama ada aktiviti fizikal. mental ataupun aktiviti ringan. melihat pemandangan alam flora dan lain. tekanan perasaan. Penyakit tersebut adalah berpunca daripada masalah permakanan. Ia membawa erti satu tempoh masa terluang yang diisi dengan melakukan aktiviti ringan yang tidak aktif seperti mendengar muzik.lain. kegemukan. kurang bersenam. Sekiranya makan berlebihan kemungkinan mengundang penyakit jantung. pembayangan gambaran. adik-adik perlu mengurangkan makan yang berlemak. Kebanyakan orang suka menggunakan waktu senggang untuk pelbagai aktiviti yang proaktif seperti embaca. Bagi mengelakkan risiko menjadi gemuk. Sharizad & Mohd Sofian. • Rehat atau kesenggangan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan gaya hidup seseorang. Amat penting.( Shamsudin. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan rasa penat dan letih serta menghilangkan rasa lapar dan dahaga. istirehat jasmani • Kita boleh melakukan aktiviti rehat pasif dalam keadaan pasif dan dalam kedudukan postur tubuh yang selesa 1 . menggubah lagu. bermain alat muzik dan berhobi. • Tidur pula ditakrifkan sebagai satu jangka masa di mana kita boleh melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya • Jenis-jenis Rehat boleh di bahagikan kepada 2 iaitu: Rehat pasif : rehat tanpa melakukan pergerakan badan. tiada aktiviti regangan otot berlaku Tiga jenis rehat pasif yang berkesan adalah yang menggunakan latihan mental. • Istirehat pula dapat memberi kelegaan dan ketenangan di waktu ketegangan dan stres. adik-adik perlu bijak memilih makanan mengikut keperluan badan. Pengambilan lemak yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan menyebabkan kegemukan. Sebenarnya lemak merupakan sumber kalori yang padat. dan sebagainya. melukis.

Pernafasan anda perlahan dan terkawal. (Norlaila Hamima Jamaluddin. Melakukan aktiviti-aktiviti senaman ringan seperti berjalan-jalan dan bersiarsiar di taman bunga bersama keluarga adalah contoh baik rehat aktif Waktu rehat boleh diisi dengan melakukan aktiviti ringan seperti mendengar muzik. Di kala ini. Bunyi yang kuat sahaja boleh mengejutkan anda.. Anda telah masuk ke peringkat tidur paling nyenyak. tidur yang cukup tanpa sebarang gangguan amatlah penting agar segala proses semasa tidur berjalan dengan lancar • Secara amnya. membaca majalah atau surat khabar. Di dalam fasa ini. bunyi perlahan masih bolehmengejutkan anda dari tidur. Di dalam keadaan ini. Semasa tidur. ketika ini otak terlebih dahulu membuat persiapan dan persediaan untuk menghadapi keesokan harinya. • • • Tidur adalah satu proses di mana kita melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya Tidur adalah satu fasa di mana manusia tidak sedarkan diri buat sementara waktu. jantung mula perlahan dan suhu badan mula rendah. Stage 4 fungsi badan lebih direhatkan. Remaja memerlukan 7 jam tidur dan orang dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam tidur • Peringkat tidur adalah seperti berikut: i. Oleh itu.• • Rehat aktif adalah salah satu daripada bentuk rehat melalui latihan fizikal yang masih melibatkan proses regangan dan kontraksi otot. keperluan seseorang individu itu untuk tidur secukupnya adalah berbeza: Bayi perlu tidur 16 jam sehari . • Oksigen digunakan untuk memulihkan tisu-tisu pada otot serta menghasilkan sedikit tenaga untuk keperluan metabolisme dalam badan (Shamsudin et al. iii. 2006). mata anda sudah tidak nampak apa-apa walaupun kelopak mata dibuka. 1 . • Otak tidak aktif membuatkan badan kita berehat sepenuhnya. badan akan memperbaiki kerosakan yang berlaku pada sel tubuh serta membantu membina sel baru. Kadar tekanan darah menurun dan kadar denyutan jantung rendah. Stage 3 tidur anda lebih nyenyak. Stage 1 dan 2 adalah keadaan dimana proses tidur baru bermula. ii. Namun. keperluan oksigen menjadi rendah lalu menyebabkan pernafasan kita menjadi rendah. 2002). bermain congkak/carrom/catur dan bersiar-siar di taman/berjoging.

1 . Membantu badan berfungsi dengan baik untuk bekerja keesokan harinya. • Sikap berkawan dan menghabiskan masa bersama-sama mereka menjadikan keperluan psikologi manusia dipenuhi dengan efektif. Meningkatkan daya ingatan. • • Sesungguhnya. Pada masa yang sama sikap atau mentaliti positif penting untuk dimiliki oleh seseorang itu bagi menangani tekanan kehidupan dalam era moden ini. iv. iii. Biasanya seseorang mengambil masa 2 jam untuk keseluruhan stage REM • Keperluan tidur i. Menghilangkan tekanan. Memberi peluang badan memperbaiki kerosakan sama ada tisu. Hubungan baik yang berkekalan biasanya dapat melahirkan satu bentuk kehidupan yang ceria dan menggembirakan.iv. aspek psikologi dan sosial manusia perlu dipenuhi bagi memperoleh gaya hidup yang sihat ini. badan kita tidak bergerak seolaholah lumpuh. Stage 5 REM (rapid eye movement) -Peringkat inilah dipanggil MIMPI. ii. vi. Kehidupan zaman moden yang penuh cabaran terutama tekanan di pejabat memerlukan satu persepsi positif daripada ahli masyarakat kita. • Pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan. Mata mula bergerak-gerak mengikut gelombang otak. Menghilangkan rasa penat dan mengantuk semasa membawa kenderaan. v. • Gaya hidup yang sihat juga melibatkan aspek psikologi dan sosial seseorang itu. Mereka yang lebih terbuka dan bersedia untuk berkongsi masalah dengan orang lain didapati lebih bermakna kehidupannya berbanding dengan individu yang suka bersendirian atau menyimpan masalah mereka. Masyarakat digalakkan menjalin hubungan komunikasi yang mesra bersama-sama rakan atau jiran tetangga.Walaupun mata bergerak. sel atau otot. REM ambil masa di dalam 10 minit untuk kitaran pertama dan semakin lama setelah beberapa kitaran berlalu.

perpaduan dan kestabilan yang berterusan. gaya hidup yang sihat ini boleh diperoleh menerusi semua amalan yang dipaparkan tadi. Kita semua perlulah memahami bahawa mencegah lebih baik daripada mengubatinya. muhibah. Cuma sikap masyarakat yang masih memandang rendah kepentingan gaya hidup sebeginilah yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan timbul kelak.• Kepada mereka yang menghadapi tekanan hidup. Sukan prestasi tinggi adatah merujuk kepada sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan 1 . Gaya hidup sihat hanya boleh dicapai sekiranya masyarakat mengamalkan semua aspek kehidupan berlandaskan ciri-ciri manusia sihat. mereka mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada pakar motivasi ataupun rakan-taulan di sekeliling mereka. perumahan dan perkhidmatan kesihatan supaya membolehkan kerajaan mencapai pembangunan negara. masyarakat dan seterusnya negara. pengangkutan. Hal ini perlu kerana tekanan yang dialami boleh menjuruskan seseorang pada perlakuan negatif seperti mendera. kesefahaman dan pembinaan kualiti moral dan fizikal memberi satu landasan yang selesa untuk mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatupadu serta juga untuk pemupukan maruah bangsa dan negara. Jadi. • Sukan berhak mendapat pengiktirafan. penghormatan dan penggalakan yang saran sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asasi sosial yang lain seperti pendidikan. menagih dadah atau melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan. semakin positif minda seseorang itu maka semakin tinggilah gaya hidup sihat yang mampu dicapainya kelak. • Sukan yang menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat. • • Tegasnya. toleransi. • Kesimpulannya. DASAR SUKAN NEGARA • Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua yang merangkumi sukan prestasi tinggi dan sukan untuk semua (I) dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh Kerajaan terhadap seluruh rakyat. sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amat besar terhadap individu.

Segala aktiviti ini dilakukannya di dalam environmen dan keupayaannyasarna ada secara individu. ii. iv. sukan membantu kepada Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggi. sukan ini menyumbangkan kepada pembentukan sahsiah. • i. • i. Peningkatan maruah bangsa Pemupukan persahabatan ii. sukan ini membantu kepada Penggalakan pembinaan kualiti dan moral rakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional. iv. Peranan Kerajaan hanya terhad kepada peranan yang dimain kan oleh Kementerian Belia dan Sukan. dalam mana ia memahami sebenarnya akan kenikmatan penglibatannya dan semangat pertarungan. kesedaran diri termasuk semangat pertarungan. ii. di peringkat kebangsaan/ Antarabangsa. Pengurangan tekanan hidup moden Interaksi sosial yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas Melalui gaya hidup sihat. di dalam kalangan sahabat handai. Penggunaan masa kesenggangan berfaedah dan bermakna. Pewujudan environmen untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. iii. iii. Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluang penggunaan masa lapang yang memanfaatkan. v. • Dari peringkat individunya. iii. vi. Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. • Sukan Massa (Sukan Untuk SemuaJ adatah merujuk kepada aktivitiaktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalak penyertaan yang tebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingam. Di peringkat Antarabangsa. seorang individu itu akan lebih sensitif terhadap kesejahteraan dirinya. Di peringkat masyarakat. di dalam suasana kekeluargaan. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. • i. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. melalui agensi masing-masing di 1 .dan antarabangsa bagi menentukan pemenang. didalam kumpulan-kumpulan sukarelawan atau pun di dalam suasana komuniti yang berlainan. • Sukan di negara ini secara tradisinya telah dijalankan oleh organisasi sukarelawan yang kebanyakannya bergabung dengan Majlis Olimpik Malaysia.

psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. kebanyakan aktiviti aktiviti sukan dijalankan berasaskan kepada pertandingan. kekurangan jurulatihjurulatih dan pegawaipegawai sukan yang bertauliah. sihat dan melalui aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal dengan usaha-usaha keseluruhan Kerajaan pembangunan negara. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara.peringkat kebangsaan. • Sehingga baru-baru ini. Namun demikian. Akibatnya ahli-ahli sukan kita tidaklah begitu berjaya di pertandingan tersebut.berdisiplin dan bersatupadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. peningkatan itu tidaklah seberapa berbanding dengan pembangunan sukan keseluruhannya di peringkat antarabangsa.Objektif-objektif utama adalah berikut :i) Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan rancangan pembangunan menyeluruh bagi ahli-ahli sukan. Objektif DSN • Adapun tujuan Dasar Sukan Negara ini adalah membentuk satu masyarakat yang aktif. dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat 1 . kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. kelemahan pengurusan dalam badan sukan dan organisasiorganisasi yang berkaitan. iii) Untuk membangun dan meningkat pengetahuan danamalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan kalangan orang awam. ii) Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahankemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. pembatasan kewangan dan prioriti yang rendah yang diberikan oleh Kerajaan kepada bidang sukan. kurang komitmen oleh ahli-ahli sukan. dan iv) Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali. kurangnya kemudahan-kemudahan yang menghadkan peluang penyertaan dalam sukan. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. negeri dan daerah • Mutu sukan prestasi tinggi dalam Negara meningkat sedikit dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini.

Strategi Dan Perlaksanaan • Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan massa dan prestasi tinggi. Perancangan i. sebagai satu struktur yang berterusan (continuum).Sungguhpun pelbagai agensi 2 . prioriti hendaklah diberi kepada aspek-aspek berikut :1. pertimbangan yang khusus perlu diberi kepada jenis-jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan yang sedia ada dan jenis-jenis sukan yang lebih sesuai kepada bentuk fizikal rakyat Malaysia. Adalah sangat diperlukan satu program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli-ahli sukan. • Sukan prestasi tinggi sebaliknya adalah memberi peluang kepada mereka yang berpotensi untuk membuktikan keunggulan mereka di pertandingan peringkat antarabangsa supaya meninggikan lagi maruah negara. sukarela dan swasta bekerjasama sebagai satu kumpulan bagi faedah ahli-ahli sukan dan masyarakat keseluruhannya. • Sukan massa dan sukan pre stasi tinggi adalah pelengkap diantara satu sarna lain. 1. • Bagi mencapai objektif-objektif di atas. jurulatih jurulatih. dan ii. Pelaksanaan strategi ini melibatkan pihak-pihak awam. pentadbir-pentadbir dan pegawai pegawai sukan. Sukan massa adalah bertujuan membolehkan rakyat mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat. hendaklah dibangunkan serentak walaupun dengan penekanan yang berlainan. Organisasi i. agar membolehkan mereka mendapat peluang yang lebih baik bagi mencapai kecemerlangan di pertandingan peringkat antara bangsa. Pelbagai badan sukan hendaklah bekerjasama dengan lebih erat lagi dengan Kerajaan Pusat dan Kerajaan-kerajaan Negeri untuk membangunkan sukan dalam negara.kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. Dalam kes sukan prestasi tinggi.

Kementerian Belia dan Sukan akan menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan kepada konsep 'MALAYSIACERGAS'. Majlis Sukan Negara akan menyediakan jentera ini bagi sukan prestasi tinggi. vi. Majlis Olimpik Malaysia sebagai satu badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. akan mempunyai tanggungjawab utama untuk menggalakkan tujuan pergerakan Olimpik dan juga untuk 1 . Ini akan membantu mengadakan kerjasama yang lebih berkesan dan berkekalan di antara pelbagai agensi-agensi Kerajaan dan organisasi sukarelawan. Begitu juga Kementerian Belia dan Sukan hendaklah mewujudkan satu jentera yang saran untuk menyelaraskan program sukan massa. Kementerian Pendidikan hendaklah menggalakkan sukan secara aktif di maktab-maktab dan di politeknik-politeknik. iv. Kementerian Pendidikan juga adalah bertanggungjawab melatih guru guru yang berkebolehan mengajar pendidikan jasmani.dan organisasi itu mempunyai peranan yang khusus tetapi program yang dijalankan tidaklah bersepadu. Tugas utama bagi Majlis Sukan Negara ialah untuk membantu dan menyelaras pembangunan sukan untuk peningkatan prestasi ahliahli sukan dalam pertandinganpertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. iii. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia dan Persatuan-persatuan Sukan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan akan memperuntukkan masa yang cukup untuk pendidikan jasmani bagi semua penuntut. vii. serta membangun dan menyelaraskan aktiviti sukan di sekolah-sekolah termasuklah pembinaan kualiti kepimpinan dalam sukan dan pendidikan jasmani dengan kerjasama dan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. manakala Majlis Sukan Universiti-universiti Malaysia pula akan menggalakkan aktiviti tersebut di institusi-institusi pengajian tinggi. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan MAKSAK)hendaklah menggalakkan dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. Satu jentera penyelaras yang menyeluruh dalam bentuk jawatankuasa tetap adalah perlu bagi menentukan perhubungan (rapport) yang lebih rap at di kalangan organisasi – organisasi tersebut. v. ii.

Peranan badan-badan pengawal sukan kebangsaan adalah menggalak. ii. 2.bekerja rapat dengan Majlis Sukan Negara dalam hal pemilihan dan latihan ahli-ahli sukan untuk pertandingan antarabangsa yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa viii. dalam organisasi-organisasi sukan. di seluruh negara. tempat kerja. Kewangan i. membangun dan memberikan peluang-peluang untuk penyertaan dan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi jenis-jenis sukan yang berkenaan dengan kerjasama Majlis Sukan Negara dan Agensi-agensi Kerajaan yang berkenaan 1. sekolah sekolah dan institusi pengajian tinggi. Begitulah juga sektor swasta dan dermawan-dermawan hendaklah digalakkan menubuhkan yayasan-yayasan sukan dan menaja kegiatan kegiatan sukan. melaksana dan menilai program-program sukan dalam negara. Persatuan-persatuan sukan hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti-aktiviti mereka supaya membolehkan mereka mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Sumber -sumber kewangan untuk Yayasan itu adalah dari Kerajaan Persekutuan dan semua Kerajaan Negeri. iii. sektor perdagangan dan pihak individu. Satu Yayasan Sukan Kebangsaan hendaklah diwujudkan bagi membiayai kegiatan-kegiatan sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. bagi merancang. Personel Personel yang bertauliah dan berpengalaman hendaklah dilantik bekerja di semua peringkat. Semua sumbangan kepada Yayasan hendaklah dikecualikan dari cukai iv. 2 .

pertandingan insuran. ii. Insentif i. Kerajaan telah mengadakan pelbagai insentif.Insentif-insentif yang diberikan kepada ahli-ahli sukan adalah untuk membolehkan mereka meningkatkan kecergasan fizikal mereka ke prestasi kecemerlangan yang paling tinggi di pertandingan peringkat antarabangsa hendaklah dikekalkan dan diperbaiki dari masa ke semasa. untuk semua lapisan komuniti termasuk orang-orang cacat. Profesionalisme hendaklah juga digalakkan. Satu rangka tindakan 20 tahun (blueprint) berkenaan kemudahankemudahan sukan berasaskan kepada strategi untuk kedua-dua bidang sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. Insentif ini merangkumi penganugerahan. cuti. Kemudahan i. Pengiktirafan dan insentif yang sewajarnya hendaklah diberi kepada pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang telah mewakili negara. Rasional yang memerlukan perancangan kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri ini adalah bagi mencapai satu pengagihan kemudahan-kemudahan yang lebih 2 .5. 6. perbelanjaan untuk latihan yuran pendidikan dan biasiswabiasiswa. ii. Calon-calon yang mempunyai kehandalan dalam bidang sukan hendaklah diberi pertimbangan istimewa di dalam pengambilan untuk pekerjaan dan untuk kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi dengan syarat mereka mempunyai kelayakan akademik yang minimum yang disyaratkan dalam disiplin yang dipohon oleh mereka. hendaklah disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan selepas berunding dengan agensi-agensi yang berkenaan dan juga persatuanpersatuan sukan. Bagi menghargai segala pengorbanan dan sumbangan oleh ahliahli sukan. iii. dan iii. Kementerian Belia dan Sukan hendaklah menyelaras perancangan dan pengagihan kemudahan-kemudahan utama sukan. Kerajaan-kerajaan Negeri masing-masing adalah bertanggung jawab bagi merancang kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri dan daerah. elaun-elaun hidup.

Objektif pengagihan semula ialah bagi membolehkan mereka yang kurang bernasib baik. Sektor-sektor perdagangan dan sukarela adalah diharapkan bagi melengkapi usaha-usaha Kerajaan dalam pembinaan kemudahan kemudahan sukan. Semua kemudahan-kemudahan yang hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya. pihak berkuasa hendaklah memberi pertimbangan gurangkan bayaran ubah syarat tanah untuk skim-skim perumahan dan juga memberi insentif-insentif lain. vi. Pengswastaan kemudahankemudahan sukan adalah juga digalakkan. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menyediakan Pelanpelan Pembangunan Bandar-bandar Baru.yang optimum. Pihak berkuasa yang bertanggung jawab bagi menyediakan Pelan-pelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. Am 1 .seimbang di kawasan bandar dan luar bandar. Pihak berkuasa tempatan adalah digalakkan untuk membangunkan kemudahan-kemudahan sukan. iv. yang memerlukan kemudahan sukan dan perkhidmatan yang lebih dari yang lain tetapi yang kurang sekali membuat desakan. Kemudahan-kemudahan sukan ini hendaklah dibuka kepada penggunaan semua ahli sukan orang ramai bagi mempastikan penggunaan. vii. v. mendapatkan peluang menggunakanan kemudahan di darat dan di air. 7. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. dan viii. Untuk membolehkan pengusaha-pengusaha menyediakan tanah untuk kemudahan-kemudahan sukan. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Peruntukan mengenai kemudahan-kemudahan sukan hendaklah dipertimbangkan sebagai sebahagian yang melengkapkan skim-skim perumahan.

. pentadbir-pentadbir sukan dan lain-lain personel yang berkaitan serta berfungsi sebagai pusat sumber sukan. Penggalakan dan pendidikan (untuk orang awam) dalam bidang sukan hendaklah diuruskan dengan kerjasama media massa dan pelbagai organisasi yang terlibat dalam pembangunan sukan supaya dapat menanamkan sikap positif terhadap sukan. badanbadan pengawal sukan peringkat kebangsaan digalakkan menjadi tuan rumah kepada pertandingan-pertandingan antarabangsa. Dengan hal yang demikian. Institut Sukan Negara yang sekarang Illl sedang dibina patutlah menjalankan penyelidikan sains yang ada hubungkait dengan negara ini. iv. SOALAN 2 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Bagi menyebarkan kesefahaman antarabangsa. drama dan kesusasteraan yang diiktiraf sebagai disiplin akademik di universiti. TAJUK 3 KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI 1 . muzik. sebagai satu disiplin akademik.memberi latihan kepada ahli-ahli sukan.. dan juga untuk faedah ahli -ahli sukan serta penggalakan pelancongan. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat daripada bahan bacaan untuk menyatakan konsep dan objektif Pendidikan Jasmani mengikut garis panduan Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK). Setengah -setengah sekolah akan ditauliahkan sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan jenis-jenis sukan yang tertentu. ii.i. iii. jurulatih-jurulatih. Sukan yang disifatkan sebagai satu manifestasi budaya rakyat hendaklah diberikan status yang sarna seperti senilukis. dan vi. Pengusaha pengusaha tempatan digalakkan mengeluarkan alat-alat tersebut. Cukai-cukai dan eksais yang ada sekarang atas alat-alat sukan hendaklah dikurangkan supaya ianya boleh dibeli dengan harga yang lebih murah bagi menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam bidang sukan. v. institusi-institusi pengajian tinggi hendaklah memperuntukkan pengajian pendidikan jasmani yang merangkumi sukan.

• Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. emosi dan sosial. • • Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa.• SINOPSIS Tajuk dalam modul ini mendedahkan pelajar terhadap kepentingan Pendidikan Jasmani (PJ) kepada semua peringkat usia yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal. perkembangan emosi dan perkembangan sosial. 2 . 2. Pelajar mampu mewujudkan kesepaduan bagi semua aspek berasaskan tiga domain utama dalam PJ iaitu psikomotor. perkembangan mental. Mengetahui kepentingan PJ. kognitif dan efektif. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar mampu menghuraikan kepentingan PJ daripada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. perkembangan mental. Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. • Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani. Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. 3. • KERANGKA TAJUK-TAJUK Kepentingan Dari Segi Kecergasan Fizikal (Psikomotor) • Pendidikan Jasmani dapat membantu perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan fizikal.

Meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan lakuan motor x. Membantu pengembangan diri individu xi Mempertingkat & mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan & perlakuan motor. Senaman sebagai rutin harian secara berterusan Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan & keselamatan semasa menyertai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah & disiplin diri yang sesuai dengan norma masyarakat. Kepentingan Emosi • • • • • • • Meningkatkan minat untuk bersukan Menghilangkan stress dan tekanan Menimbulkan perasaan gembira Mengawal emosi Boleh mengenali diri sendiri dan boleh menambahkan keyakinan diri yang tinggi Boleh membuat keputusan dengan bijak Boleh memupuk perasaan sabar 1 .Dapat menjalankan kehidupan seharian dengan baik dan lancar ix. Meningkatkan kadar metabolisma dalam badan vii. Oleh itu bagi membina program Pendidikan Jasmani yang akan menjadi amalan se panjang hayat. Memberi ketangkasan dan kecergasan tubuh badan vi. program yang di rancang haruslah di lihat dapat memberi manaafat sepenuhnya kepada mereka dalam:i.• Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka.Meningkatkan kesihatan dan mengelakan daripada sebarang penyakit viii. Meningkatkan kekuatan badan v. • • • • Menguasai kemahiran asas pergerakan & permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga tunjang pembelajaran. Mengelakan kecederaan iv. Menguatkan sistem kardiovaskular iii. Meningkatkan daya tahan otot ii.

mental & emosi. • Sifat kepimpinan yang baik melalui Pendidikan Jasmani merupakan medium utama untuk mencapai matlamat sosial. yang boleh diperolehi melalui permainan berpasukan. sosial. • Dengan kata lain Pendidikan Jasmani berupaya membantu pembangunan sosial individu serta menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat. 1 . Kepentingan Intelektual • • • • • • • • Membentuk daya pemikiran yang positif Melahirkan modal insan yang celik akal Menyihatkan kesihatan otak Mewujudkan daya berfikir secara kreatif dan kritis Mempercepatkan proses pemerolehan maklumat Dapat membentuk idea-idea yang bernas Dapat berfikir dengan waras Dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran berfikir Kepentingan Persekitaran Sosial • Pendidikan Jasmani adalah suatu aliran yang dapat membantu dalam pembangunan sosial seperti menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan masyarakat. PJ dapat mengurangkan risiko penyakit kronik & kecederaan. PJ merangsang untuk menyertai aktiviti rekreasi & bergiat cergas sepanjang hayat. • Penglibatan dengan aktiviti Pendidikan Jasmani mampu menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja berkumpulan. PJ mendatangkan keseronokan dan kepuasan. mental.• • Meningkatkan semangat pembelajaran seterusnya Boleh memahami perasaan orang lain Pertumbuhan & Perkembangan Fizikal Matlamat aktiviti fizikal dalam PJ adalah untuk membina masyarakat PJ membantu perkembangan diri individu • • • • Memberi penekanan perkembangan fizikal.

mengiktiraf sumbangan. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. • Dapat menerapkan nilai murni iaitu menanam sifat kesedaran. menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan sewaktu aktiviti fizikal. alatan dan tempat beraktiviti. Kecergasan dapat merangsang individu berfikiran positif dan rasional. penggunaan masa lapang yang berguna. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. apresiasi dan nilai. memiliki sikap positif terhadap kecergasan.• • • • • • • • • • Mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar. kepentingan menjaga kesihatan. emosi. Pendidikan Jasmani perlu menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain. Keadaan ini boleh melahirkan individu yang seimbang dan berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi. kefahaman. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. 1 . Kepentingan PJ dari segi Afektif • • Pembangunan afektif melibatkan sikap. guru dengan guru dan guru dengan pelajar sentiasa baik Menjalinkan hubungan antara sekolah dengan sekolah yang lain Mewujudkan komunikasi yang positif Meningkatkan kualiti hidup Mewujudkan persekitaran yang sihat Menggalakan masyarakat untuk menyertai aktiviti rekreasi Menggalakan gaya hidup sihat Memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan Mengurangkan masalah sosial melalui aktiviti bersukan Membantu membina hubungan yang sihat Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah • • • • • • Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. • Kecergasan boleh membantu murid mengawal emosi kerana tubuh badan yang cergas berupaya membantu mengawal perasan dan berupaya mengenalpasti cara mengawal atau melepaskan perasaan. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup.

mempunyai displin kendiri. kesyukuran.keyakinan. mencapai kecemerlangan dan bertugas dengan penuh dedikasi. Pengajar mestilah menunjukkan sifatsifat seperti berikut: (i) Menepati masa (ii) Bersopan santun (iii) Peka terhadap masalah pelajar (iv) Sentiasa berobjektif (v) Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran (vi) Memberi peluang kepada pelajar untuk berbincangan (vii) Sentiasa memberi dorongan kepada pelajar dalam apa situasi sekalipun (viii) Bersedia menerima temujanji dengan pelajar (ix) Sabar 2 . semangat cintakan nilai. bangsa dan negara. nilai murni yang biasa diterapkan adalah seperti berikut: (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan Negara (vii) Bersikap positif • Sebagai pengajar. menghormati kebaikan dan membenci keburukan. nilai yang baik harus ditunjukkan sama ada bersemuka atau tanpa bersemuka dengan pelajar. • Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. membentuk sikap positif kepada agama.

• KERANGKA TAJUK-TAJUK 3 . mental. Kepentingan Pendidikan Jasmani. Pelajar mampu mengenalpasti sub-sub tajuk dalam setiap tunjang pembelajaran mengikut HSP. 2. 3. emosi dan sosial. Pelajar dapat memahami konsep kesepaduan. Pelajar dapat memahami Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) PJ KBSR.SOALAN 3 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Tajuk ini juga dapat menjelaskan konsep kesepaduan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Kepentingan Pendidikan Jasmani daripada aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. penggabunjalinan dan integrasi dalam PJ. TAJUK 4 HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini menjelaskan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani (PJ) KBSR yang digunapakaikan di sekolah. penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat dari bahan bacaan berkenaan : 1.

Menurut Kamus Dewan (Edisi 4). proses penyerapan mata pelajaran lain berlaku dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani secara terancang. Sebagai contohnya. sistem tulang dan fungsifungsi tubuh manusia yang terdapat dalam mata pelajaran Sains dapat diserapkan secara bersepadu dalam Pendidikan Jasmani secara lagsung. kesepaduan merupakan keadaan yang bersepadu atau perihal bersepadu menjadi 1 . Kesepaduan adalah selaras dengan matlamat Pendidikan Jasmani untuk melahirkan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks KBSR. Kemahiran utama menjadi fokus kepada penggabungjalinannya. bahasa atau nilai-nilai dalam mata pelajaran lain secara menyeluruh. Contohnya. Konsep bagi kesepaduan adalah gabungan beberapa ilmu pengetahuan. kesepaduan komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri (Intra) serta kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter). Ciri-ciri penggabungjalinan adalah berasaskan kepada konsep mengintegrasikan beberapa kemahiran. Maknanya di sini. kesatuan yang utuh. menggabungkan kemahiran lisan dengan membaca dan kemahiran membaca dengan menulis. secara berkumpulan atau individu serta penggunaan alat dan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran. penggabungan aktiviti dalam kelas.1. Guru mestilah menekankan aspek kesepaduan dalam membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani agar dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran yang lain. 2. mendedahkan konsep pergerakan. Kaedah perlaksanaannya bolehlah melibatkan kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. Kesepaduan Kesepaduan merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran yang lain. sistem otot. kemahiran lisan digabungkan dengan kemahiran membaca. penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada dua iaitu penggabungjalinan kemahirankemahiran dalam satu mata pelajaran dan penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. Penggabungjalinan Bermaksud menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu masa. Contohnya.

Integrasi Integrasi adalah merupakan penggabungan. dua atau beberapa kaum (unsur. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran iaitu : a. Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan. Dalam Penyata Razak (1956). ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah. Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran dan kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran.Kaedah penggabungjalinan adalah bersandarkan kepada perkara pokok seperti mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan. Pada masa yang sama juga. Kesukanan c. kebolehan dan pencapaian murid 3.1 Kecergasan Kercergasan boleh dibahagikan kepada dua cabang utama: a. Kemahiran 1. Hal ini akan membentuk consensus iaitu persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipelihara. Di mana kemahiran utama yang menjadi fokus pembelajaran perlulah disusuli dan dikuasai terlebih dahulu dengan kemahiran-kemahiran sampingan untuk kukuhkan kemahiran utama. Kecergasan b.dll) menjadi satu kesatuan. integrasi mampu memupuk dan mengembangkan budaya nasional. 4. Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i. Integrasi dalam Pendidikan Jasmani dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum dan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masingmasing. hubungan. Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. Daya tahan kardiovaskular 2 .

Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan. Koordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindakbalas Kepantasan 1. g. vi. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i. e. v. Keselamatan Pengurusan 1 .1 Kemahiran Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. b. iii.1 Kesukanan Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh murid-murid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan. Pergerakan asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan kreatif Rekreasi Kesenggangan 1. iv. ii. b. d. f. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a. Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan a. v. c. Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: a. iv.ii. iii.

Kerjaya Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika SOALAN 4 : 1. Huraikan konsep kesepaduan. dan 2. e. Nyatakan tunjang-tunjang yang terdapat dalam sukatan Pendidikan Jasmani dan berikan dua contoh tajuk dalam setiap tunjang. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. 1 . d.c.

Terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu diambil kira untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.TAJUK 5 KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI • SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada kriteria dan cara-cara pemilihan aktiviti PJ dari aspek prasarana. Pelajar dapat membuat pemilihan yang terbaik dalam membuat perancangan pengajaran harian PJ berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. Dengan adanya perancangan yang baik tetapi tanpa tenaga pengajar yang berkemahiran dan kebolehan objektif pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dicapai. • HASIL PEMBELAJARAN 1. kepakaran dan sebagainya. Pelajar mampu membuat pemilihan aktiviti yang bersesuaian berasaskan berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. peralatan. Kepakaran guru Salah satu kriteria penting yang perlu diambil berat semasa membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani ialah kepakaran guru. 2. memerlukan perancangan yang teliti dan teratur untuk manghasilkan penyampaian yang berkesan. • KERANGKA TAJUK-TAJUK Mata pelajaran Pendidikan Jasmani sama juga dengan mata pelajaran lain. Faktor-faktor yang terlibat adalah seperti berikut: 1. kepakaran dan perkembangan murid serta sosial budaya setempat. peralatan. peralatan. kepakaran dan sebagainya.Tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat memelaksanakan aktiviti pengajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah jika timbulnya 1 sebarang masalah semasa .

Sekolah yang mempunyai masalah kewangan biasanya menghadapi masalah dari segi kemudahan dan peralatan juga. 3 . Dengan ketiadaan atau kekurangan kemudahan dan peralatan ia akan menjejaskan perancangan 5. Semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani faktor kemudahan perlu dititikberatkan sebab ia merupakan faktor yang akan mempengaruhi perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Langkah ini penting untuk menentukan pihak sekolah mendapat sokongan daripada pihak masyarakat tempatan dan ibubapa. kedudukan kewangan dan prasarana memainkan peranan yang penting untuk menentukan pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah. Prasarana Prasarana disini bererti kemudahan seperti padang. dewan. 3. selamat untuk digunakan dan sesuai dengan tahap kebolehan dan umur pelajar. Pihak pentadbiran Seperti yang diketahui faktor kepakaran guru. gimnasium dan lain-lain.Sebarang kekurangan dari segi prasarana akan menjejaskan perancangan guru. 6. 2. guru-guru perlu peka dengan sosio budaya tempatan.Tetapi tidak dapat dinafikan pihak yang akan mempengaruhi keputusan yang di buat akhir sekali adalah pihak pentadbir.pelaksanaan. 4. Kedudukkan kewangan sekolah Faktor kewangan amat penting dan sangat mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan jasmani. Sosio budaya tempatan Semasa membuat pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. Aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mengikut atau bersesuaian dengan sosio budaya tempatan. gelanggang. Peralatan yang tidak sesuai adalah merbahaya kepada pelajar. Alatan-alatan yang dipilih mestilah cukup untuk bilangan pelajar semasa melaksanakan aktiviti.Oleh itu adalah penting pihak pentadbir dan guru perlu membuat pilihan aktiviti berdasarkan kepakaran yang ada di sekolah. Peralatan Perkara yang sama penting semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani ialah aspek peralatan.

SOALAN 5 : Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani semasa membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful