P. 1
Permainan Bahasa Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Permainan Bahasa Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

|Views: 1,640|Likes:
Published by Aina Noraina

More info:

Published by: Aina Noraina on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

oleh Siti Hajar Hj. Abdul Aziz Jabatan Bahasa Melayu Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa

ABSTRAK Artikel ini memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang berhubung dengan permainan bahasa. Pada hari ini aktiviti permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah, bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas, aktiviti ini memerlukan perancangan yang rapi, kekangan masa, ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan dan sebagainya. Justeru, artikel ini memberikan input yang dapat membantu para guru dalam merancang dan mengelolakan aktiviti permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. ...games can be used at all levels in language syllabus and with all types of pupils from primary school children to adults... Alan Chamberlain (1986)

PENGENALAN

Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia

Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. (b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi. OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut.boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Sebaliknya. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. Lazimnya. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. Di samping itu. . Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan.

Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. Bagi pelajar yang cergas pula. . misalnya kumpulan cergas. Selepas sesuatu pengajaran. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. Justeru. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. huruf. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. pengukuhan dan pengayaan. (e) Alat pemulihan. pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. Namun demikian. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. Pelajar di dalam sesebuah kelas. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. pengetahuan dan pengalaman mereka. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. mereka dapat menunjukkan kecergasan. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. Sebagai aktiviti pengayaan. membunyikan suku kata dan perkataan. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu. Namun.(c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. pelajar akan merasa bosan. memprotes dan memberikan hujah. Dengan ini. Walau bagaimanapun. sederhana dan lemah. Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. Dalam permainan. mengantuk dan lapar. permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka.

Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain.PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. permainan bahasa mempunyai kelebihan. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar. Di samping itu. (c) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (d) Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. pelajar akan bertindak balas secara spontan. iaitu dengan bertanya. pada pertengahan atau akhir pembelajaran. betul dan tepat. frasa dan ayat) dengan jelas. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. jeda dan gaya yang betul. (b) Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. Sebagai bahan rangsangan. (e) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. meneka dan membaca. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding.Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. berfikir. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan . mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan. Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan. memberikan arahan. tekanan. Ini kerana semasa bermain. Oleh itu. intonasi. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata.

yang berbeza-beza. Sekiranya digunakan dengan betul. pelajar biasanya menjadi pasif. Dalam permainan. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. masa yang dihadkan. Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa. permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran. Untuk pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta. latih tubi dan latihan menulis. . Oleh itu. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan. mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. Jadi. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu. Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi. Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya. (c) Pertandingan Permainan bahasa bercirikan persaingan. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. Permainan memerlukan penyertaan individu. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka. perkaraperkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. (d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional.

Biasanya. Biasanya. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka. Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi. Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. Bilangan ahli dalam satu-satu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. (g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan. Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar. Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilainilai tertentu. (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung. PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan.(e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar. Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. Keadaan ini mungkin kurang . Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil.

pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Rajah menunjukkan tiada interaksi antara pelajar secara langsung.selesa. Dalam permainan. Rajah 4: Guru menyelia aktiviti kumpulan. Walau bagaimanapun. Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. Semua pertukaran maklumat adalah melalui guru sama ada menerima. Biasanya. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil. Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. menolak atau mengemukakan soalan. Rajah 3: Guru sebagai fasilitator. Pelajar melakukan aktiviti secara berpasangan. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. Pelajar melakukan aktiviti dalam kumpulan masing-masing. Rajah 2: Guru sebagai fasilitator bagi membimbing pelajar. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. . mentor. Rajah 6: Interaksi atau perbincangan antara guru dengan seorang pelajar. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding. Rajah 5: Guru menyelia aktiviti pelajar. pembetul kesalahan dan pengadil. Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 1: Guru mengatur tetapi tidak mengawal perbincangan kelas. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. Interaksi yang berlaku melibatkan lebih daripada seorang pelajar. Seorang wakil pelajar berbincang dalam kumpulan lain. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar.

Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa. Oleh itu. Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. membaca.CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. (c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. bertutur. (d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif .

(e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas.serta dapat mengekalkan minat mereka. .

(g) Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah. pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan. persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.(f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami. PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain. perkara yang berikut perlu diambil kira. guru . Semasa permainan berlangsung. Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting. Dalam aspek pengendalian aktiviti. selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan. Sebelum memulakan permainan. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan.

tempoh masa. iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah. Selepas permainan. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata. (c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal. (b) Bentuk Permainan Permainan bahasa boleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu. pertengahan dan .bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan. Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi. berpasangan atau secara individu. Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid. misalnya permainan teka silang kata. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah. Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk.

Pada peringkat awal pengajaran. permainan dijalankan .akhir pelajaran.

Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan. Manakala pada peringkat akhir. (e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain. guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan.dalam induksi set. (d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan. CONTOH PERMAINAN BAHASA Contoh 1 . Pada peringkat pertengahan. permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru.

kening . mulut...Kosa kata: siku... pegang.. sila angkat. mata. lutut. duduk tunjukkan saya. jari manis. kepala..Bahagian-bahagian tubuh .. tunjuk kepada. hidung.Aspek bahasa: berdiri. dahi.Nama permainan : Maka berkatalah Simon Kemahiran : Mendengar dan membezakan arahan Objektif : (i) Melakukan arahan mudah yang didengar (ii) Mengenal pasti dan menamakan bahagian-bahagian tubuh Kandungan : .. jari hantu. ibu jari. buku lali. telinga.anda . kuku.

.. Pelajar ditunjukkan beberapa model yang melakukan aksi tertentu ii. Misalnya: Simon berkata berdiri iv. . Pelajar perlu mendengar arahan yang bermula dengan Simon berkata. Pelajar berdiam diri sebentar vi. akan diketepikan daripada permainan. Pelajar diterangkan peraturan permainan iii. Pelajar melakukan aksi yang disebutkan v.. Guru kemudian berkata duduk vii.Jenis aktiviti : Kelas Prosedur Permainan : i. Pelajar yang membuat aksi tersebut tanpa dimulai dengan perkataan Simon berkata..

. Mainkan permainan ini beberapa ketika dan pelajar yang tinggal apabila permainan ditamatkan dikira sebagai pemenang. Teriakkan beberapa ayat penyata dengan jelas Misalnya: Sekarang hujan lebat. Contoh 2 Nama permainan : Salah atau betul Kemahiran : Mendengar dan memahamkan arahan Objektif : (i) Mendengar ayat-ayat penyata yang diujarkan (ii) Memahami arahan mudah yang didengar Kandungan : Ayat Penyata Jenis aktiviti : Kelas Kumpulan mengikut barisan Prosedur Permainan : i.viii.

Lee. Guru kelas ini seorang wanita. Sebaliknya. W. jika ayat yang disebut itu salah pelajar akan berdiri) ii. (1979). RUJUKAN Andrew. Language teaching games and contests. Oxford: Oxford University Press. Nota: Artikel ini dipetik daripada buku penulis sendiri yang bertajuk Permainan Bahasa . W. R. England: Cambridge University Press. Kumpulan yang ahlinya banyak melakukan aksi yang betul dikira menang. Dua orang pelajar tidak hadir hari ini.Hari ini hari Selasa. Games for language learning. (1980). (Jika ayat yang disebut itu betul pelajar akan duduk di kerusi. Guru boleh mengulang aktiviti ini dengan mengemukakan ayat-ayat yang seterusnya. iv. Markah akan diberi bagi setiap aksi yang betul iii.

untuk Sekolah Rendah dan Menengah (1996). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->