PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

oleh Siti Hajar Hj. Abdul Aziz Jabatan Bahasa Melayu Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa

ABSTRAK Artikel ini memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang berhubung dengan permainan bahasa. Pada hari ini aktiviti permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah, bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas, aktiviti ini memerlukan perancangan yang rapi, kekangan masa, ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan dan sebagainya. Justeru, artikel ini memberikan input yang dapat membantu para guru dalam merancang dan mengelolakan aktiviti permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. ...games can be used at all levels in language syllabus and with all types of pupils from primary school children to adults... Alan Chamberlain (1986)

PENGENALAN

Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia

boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. (b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. Di samping itu. Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Lazimnya.boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. . Sebaliknya. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis.

pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. Dalam permainan. mereka dapat menunjukkan kecergasan. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. Justeru. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. pengetahuan dan pengalaman mereka. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. Namun. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. Namun demikian. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Bagi pelajar yang cergas pula. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini. mengantuk dan lapar. pengukuhan dan pengayaan. misalnya kumpulan cergas. permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran. memprotes dan memberikan hujah. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. sederhana dan lemah. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. Sebagai aktiviti pengayaan. huruf. Dengan ini.(c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat. Pelajar di dalam sesebuah kelas. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. (e) Alat pemulihan. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. Selepas sesuatu pengajaran. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu. . pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. Walau bagaimanapun. pelajar akan merasa bosan. membunyikan suku kata dan perkataan. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar.

jeda dan gaya yang betul. (b) Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. (d) Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. tekanan. Sebagai bahan rangsangan. intonasi. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata.Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. betul dan tepat. (c) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. (e) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan . frasa dan ayat) dengan jelas.PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini. berfikir. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. permainan bahasa mempunyai kelebihan. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. meneka dan membaca. Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan. Ini kerana semasa bermain. Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. pelajar akan bertindak balas secara spontan. iaitu dengan bertanya. pada pertengahan atau akhir pembelajaran. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. memberikan arahan. Di samping itu. Oleh itu.

ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. Sekiranya digunakan dengan betul. (c) Pertandingan Permainan bahasa bercirikan persaingan. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. Untuk pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional. permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka. latih tubi dan latihan menulis. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. Permainan memerlukan penyertaan individu.yang berbeza-beza. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. . Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu. Dalam permainan. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi. Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. Oleh itu. Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. perkaraperkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi. Jadi. Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. (d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. masa yang dihadkan. pelajar biasanya menjadi pasif. mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa.

Biasanya. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. Bilangan ahli dalam satu-satu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa.(e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi. kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan. Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar. Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai. PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. (g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat. terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka. Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. Biasanya. biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan. di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan. Keadaan ini mungkin kurang . Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan. Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilainilai tertentu. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar.

Rajah 3: Guru sebagai fasilitator. . Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. Rajah 2: Guru sebagai fasilitator bagi membimbing pelajar. Rajah 5: Guru menyelia aktiviti pelajar. Rajah 6: Interaksi atau perbincangan antara guru dengan seorang pelajar. Biasanya. Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 1: Guru mengatur tetapi tidak mengawal perbincangan kelas. Dalam permainan. Rajah menunjukkan tiada interaksi antara pelajar secara langsung. Pelajar melakukan aktiviti secara berpasangan. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. Seorang wakil pelajar berbincang dalam kumpulan lain. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding. Walau bagaimanapun. mentor.selesa. Rajah 4: Guru menyelia aktiviti kumpulan. Interaksi yang berlaku melibatkan lebih daripada seorang pelajar. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan. Pelajar melakukan aktiviti dalam kumpulan masing-masing. menolak atau mengemukakan soalan. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. pembetul kesalahan dan pengadil. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Semua pertukaran maklumat adalah melalui guru sama ada menerima.

Oleh itu. membaca. (d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif . Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri.CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. bertutur. guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa. sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar. (c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik.

(e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas.serta dapat mengekalkan minat mereka. .

guru . (g) Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan. persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Sebelum memulakan permainan. Semasa permainan berlangsung. Dalam aspek pengendalian aktiviti. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain. PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan.(f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami. perkara yang berikut perlu diambil kira. selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah.

mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah. (b) Bentuk Permainan Permainan bahasa boleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. Selepas permainan. pertengahan dan . tempoh masa. misalnya permainan teka silang kata. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu. (c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal. berpasangan atau secara individu. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata.bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan. Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk. ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah. iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri. Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid.

Pada peringkat awal pengajaran. permainan dijalankan .akhir pelajaran.

(d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan. Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. (e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain. CONTOH PERMAINAN BAHASA Contoh 1 . guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. Manakala pada peringkat akhir. Pada peringkat pertengahan.dalam induksi set. permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru. permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan. Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan.

. lutut. ibu jari..Nama permainan : Maka berkatalah Simon Kemahiran : Mendengar dan membezakan arahan Objektif : (i) Melakukan arahan mudah yang didengar (ii) Mengenal pasti dan menamakan bahagian-bahagian tubuh Kandungan : . mata. mulut. tunjuk kepada. telinga.Aspek bahasa: berdiri. kuku. jari manis.. dahi.Kosa kata: siku.anda . buku lali. sila angkat. kening ... duduk tunjukkan saya. jari hantu. pegang.Bahagian-bahagian tubuh .. hidung. kepala...

Guru kemudian berkata duduk vii. Pelajar melakukan aksi yang disebutkan v. akan diketepikan daripada permainan. Pelajar berdiam diri sebentar vi. Pelajar ditunjukkan beberapa model yang melakukan aksi tertentu ii. Pelajar yang membuat aksi tersebut tanpa dimulai dengan perkataan Simon berkata... Pelajar perlu mendengar arahan yang bermula dengan Simon berkata. Pelajar diterangkan peraturan permainan iii..Jenis aktiviti : Kelas Prosedur Permainan : i.. . Misalnya: Simon berkata berdiri iv.

.viii. Contoh 2 Nama permainan : Salah atau betul Kemahiran : Mendengar dan memahamkan arahan Objektif : (i) Mendengar ayat-ayat penyata yang diujarkan (ii) Memahami arahan mudah yang didengar Kandungan : Ayat Penyata Jenis aktiviti : Kelas Kumpulan mengikut barisan Prosedur Permainan : i. Teriakkan beberapa ayat penyata dengan jelas Misalnya: Sekarang hujan lebat. Mainkan permainan ini beberapa ketika dan pelajar yang tinggal apabila permainan ditamatkan dikira sebagai pemenang.

W. (1980). Sebaliknya. Dua orang pelajar tidak hadir hari ini. jika ayat yang disebut itu salah pelajar akan berdiri) ii. Kumpulan yang ahlinya banyak melakukan aksi yang betul dikira menang. RUJUKAN Andrew. Nota: Artikel ini dipetik daripada buku penulis sendiri yang bertajuk Permainan Bahasa .Hari ini hari Selasa. (1979). Language teaching games and contests. Oxford: Oxford University Press. Guru kelas ini seorang wanita. Guru boleh mengulang aktiviti ini dengan mengemukakan ayat-ayat yang seterusnya. W. R. iv. Markah akan diberi bagi setiap aksi yang betul iii. (Jika ayat yang disebut itu betul pelajar akan duduk di kerusi. Games for language learning. England: Cambridge University Press. Lee.

.untuk Sekolah Rendah dan Menengah (1996). Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful