PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

oleh Siti Hajar Hj. Abdul Aziz Jabatan Bahasa Melayu Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa

ABSTRAK Artikel ini memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang berhubung dengan permainan bahasa. Pada hari ini aktiviti permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah, bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas, aktiviti ini memerlukan perancangan yang rapi, kekangan masa, ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan dan sebagainya. Justeru, artikel ini memberikan input yang dapat membantu para guru dalam merancang dan mengelolakan aktiviti permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. ...games can be used at all levels in language syllabus and with all types of pupils from primary school children to adults... Alan Chamberlain (1986)

PENGENALAN

Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia

OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Lazimnya. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Sebaliknya.boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. (b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. Di samping itu. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari. .

mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka. Selepas sesuatu pengajaran. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah.(c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. (e) Alat pemulihan. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. membunyikan suku kata dan perkataan. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu. Justeru. Dengan ini. Sebagai aktiviti pengayaan. Pelajar di dalam sesebuah kelas. pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. Namun. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. pelajar akan merasa bosan. pengukuhan dan pengayaan. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. huruf. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran. Dalam permainan. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. mereka dapat menunjukkan kecergasan. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. mengantuk dan lapar. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. sederhana dan lemah. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini. Walau bagaimanapun. Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. . misalnya kumpulan cergas. pengetahuan dan pengalaman mereka. memprotes dan memberikan hujah. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Namun demikian. Bagi pelajar yang cergas pula.

iaitu dengan bertanya. permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding. mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan. betul dan tepat.Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Sebagai bahan rangsangan. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. pada pertengahan atau akhir pembelajaran. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar.PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. permainan bahasa mempunyai kelebihan. berfikir. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. frasa dan ayat) dengan jelas. Ini kerana semasa bermain. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan . memberikan arahan. Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. tekanan. intonasi. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. pelajar akan bertindak balas secara spontan. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. (c) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata. (d) Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. (b) Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. Oleh itu. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. (e) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. meneka dan membaca. jeda dan gaya yang betul. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Di samping itu. Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan.

Dalam permainan. Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi. Untuk pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. (c) Pertandingan Permainan bahasa bercirikan persaingan. Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. . mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. Oleh itu. Sekiranya digunakan dengan betul. perkaraperkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi.yang berbeza-beza. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. Permainan memerlukan penyertaan individu. ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan. pelajar biasanya menjadi pasif. permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran. masa yang dihadkan. Jadi. (d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. latih tubi dan latihan menulis. Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu.

di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan. Biasanya. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka. Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung. biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa. kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. Keadaan ini mungkin kurang . Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar. Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil. PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar.(e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. Biasanya. Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilainilai tertentu. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan. Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. Bilangan ahli dalam satu-satu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. (g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai.

pembetul kesalahan dan pengadil. Rajah menunjukkan tiada interaksi antara pelajar secara langsung. Interaksi yang berlaku melibatkan lebih daripada seorang pelajar. Pelajar melakukan aktiviti dalam kumpulan masing-masing. . Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil.selesa. Seorang wakil pelajar berbincang dalam kumpulan lain. Rajah 2: Guru sebagai fasilitator bagi membimbing pelajar. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. menolak atau mengemukakan soalan. mentor. Semua pertukaran maklumat adalah melalui guru sama ada menerima. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. Rajah 6: Interaksi atau perbincangan antara guru dengan seorang pelajar. Biasanya. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding. Rajah 4: Guru menyelia aktiviti kumpulan. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Pelajar melakukan aktiviti secara berpasangan. Rajah 5: Guru menyelia aktiviti pelajar. Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. Rajah 3: Guru sebagai fasilitator. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. Dalam permainan. Walau bagaimanapun. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar. pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 1: Guru mengatur tetapi tidak mengawal perbincangan kelas. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan.

guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. Oleh itu. (d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif . (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik.CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. (c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. membaca. Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. bertutur. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan.

(e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas.serta dapat mengekalkan minat mereka. .

Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting.(f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan. perkara yang berikut perlu diambil kira. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan. Semasa permainan berlangsung. Sebelum memulakan permainan. Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan. selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan. persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. (g) Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. guru . Dalam aspek pengendalian aktiviti. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain.

ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah. Selepas permainan.bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri. Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk. misalnya permainan teka silang kata. berpasangan atau secara individu. iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. tempoh masa. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. (c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal. pertengahan dan . Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. (b) Bentuk Permainan Permainan bahasa boleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu. Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid. mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi.

permainan dijalankan .akhir pelajaran. Pada peringkat awal pengajaran.

Manakala pada peringkat akhir. (d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan. permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan. Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. (e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain. guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. Pada peringkat pertengahan. permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru.dalam induksi set. CONTOH PERMAINAN BAHASA Contoh 1 . Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan.

kepala.. jari hantu..anda .Aspek bahasa: berdiri. sila angkat.Nama permainan : Maka berkatalah Simon Kemahiran : Mendengar dan membezakan arahan Objektif : (i) Melakukan arahan mudah yang didengar (ii) Mengenal pasti dan menamakan bahagian-bahagian tubuh Kandungan : . kening . pegang... buku lali. dahi... mata.Kosa kata: siku. jari manis.. hidung. telinga. lutut. ibu jari. duduk tunjukkan saya. mulut.Bahagian-bahagian tubuh . kuku.. tunjuk kepada.

Pelajar diterangkan peraturan permainan iii.. akan diketepikan daripada permainan.Jenis aktiviti : Kelas Prosedur Permainan : i. Pelajar yang membuat aksi tersebut tanpa dimulai dengan perkataan Simon berkata. Pelajar berdiam diri sebentar vi.. Guru kemudian berkata duduk vii. Pelajar melakukan aksi yang disebutkan v. Misalnya: Simon berkata berdiri iv. . Pelajar ditunjukkan beberapa model yang melakukan aksi tertentu ii. Pelajar perlu mendengar arahan yang bermula dengan Simon berkata...

viii. . Mainkan permainan ini beberapa ketika dan pelajar yang tinggal apabila permainan ditamatkan dikira sebagai pemenang. Teriakkan beberapa ayat penyata dengan jelas Misalnya: Sekarang hujan lebat. Contoh 2 Nama permainan : Salah atau betul Kemahiran : Mendengar dan memahamkan arahan Objektif : (i) Mendengar ayat-ayat penyata yang diujarkan (ii) Memahami arahan mudah yang didengar Kandungan : Ayat Penyata Jenis aktiviti : Kelas Kumpulan mengikut barisan Prosedur Permainan : i.

(Jika ayat yang disebut itu betul pelajar akan duduk di kerusi. (1980). Oxford: Oxford University Press. Games for language learning. jika ayat yang disebut itu salah pelajar akan berdiri) ii. Kumpulan yang ahlinya banyak melakukan aksi yang betul dikira menang. Nota: Artikel ini dipetik daripada buku penulis sendiri yang bertajuk Permainan Bahasa . Dua orang pelajar tidak hadir hari ini.Hari ini hari Selasa. iv. Markah akan diberi bagi setiap aksi yang betul iii. Language teaching games and contests. Guru kelas ini seorang wanita. (1979). Sebaliknya. RUJUKAN Andrew. Guru boleh mengulang aktiviti ini dengan mengemukakan ayat-ayat yang seterusnya. England: Cambridge University Press. Lee. R. W. W.

untuk Sekolah Rendah dan Menengah (1996). . Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful