PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

oleh Siti Hajar Hj. Abdul Aziz Jabatan Bahasa Melayu Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa

ABSTRAK Artikel ini memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang berhubung dengan permainan bahasa. Pada hari ini aktiviti permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah, bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas, aktiviti ini memerlukan perancangan yang rapi, kekangan masa, ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan dan sebagainya. Justeru, artikel ini memberikan input yang dapat membantu para guru dalam merancang dan mengelolakan aktiviti permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. ...games can be used at all levels in language syllabus and with all types of pupils from primary school children to adults... Alan Chamberlain (1986)

PENGENALAN

Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia

Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. . Lazimnya. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Sebaliknya. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. Di samping itu. OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi.boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. (b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza.

pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. huruf. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran. Selepas sesuatu pengajaran. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Pelajar di dalam sesebuah kelas. pengukuhan dan pengayaan. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. mereka dapat menunjukkan kecergasan. pelajar akan merasa bosan. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu. Walau bagaimanapun. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. mengantuk dan lapar. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Namun demikian. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah. memprotes dan memberikan hujah.(c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat. Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. . Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. Dengan ini. sederhana dan lemah. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. Justeru. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. (e) Alat pemulihan. Dalam permainan. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. Sebagai aktiviti pengayaan. Bagi pelajar yang cergas pula. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. misalnya kumpulan cergas. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. Namun. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. membunyikan suku kata dan perkataan. pengetahuan dan pengalaman mereka. pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar.

frasa dan ayat) dengan jelas. (b) Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. berfikir. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. betul dan tepat. meneka dan membaca. iaitu dengan bertanya. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan . Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. (e) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. (c) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding. Ini kerana semasa bermain. permainan bahasa mempunyai kelebihan. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata. intonasi. Di samping itu. Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan.Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. (d) Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. tekanan. Sebagai bahan rangsangan. Oleh itu.PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. memberikan arahan. pada pertengahan atau akhir pembelajaran. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. pelajar akan bertindak balas secara spontan. jeda dan gaya yang betul. mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan.

teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional. Oleh itu. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran. . pelajar biasanya menjadi pasif. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. Permainan memerlukan penyertaan individu. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah.yang berbeza-beza. ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta. Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. perkaraperkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa. (c) Pertandingan Permainan bahasa bercirikan persaingan. Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. masa yang dihadkan. Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. (d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. Dalam permainan. Untuk pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. latih tubi dan latihan menulis. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan. Sekiranya digunakan dengan betul. Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi. Jadi. Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka.

Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi. (g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat.(e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. Bilangan ahli dalam satu-satu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan. Keadaan ini mungkin kurang . biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. Biasanya. Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung. Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa. kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. Biasanya. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilainilai tertentu.

Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar. menolak atau mengemukakan soalan. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. Dalam permainan. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. mentor. Seorang wakil pelajar berbincang dalam kumpulan lain.selesa. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. . Pelajar melakukan aktiviti secara berpasangan. Pelajar melakukan aktiviti dalam kumpulan masing-masing. Rajah 3: Guru sebagai fasilitator. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Interaksi yang berlaku melibatkan lebih daripada seorang pelajar. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. pembetul kesalahan dan pengadil. Rajah 4: Guru menyelia aktiviti kumpulan. Semua pertukaran maklumat adalah melalui guru sama ada menerima. Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. Rajah 6: Interaksi atau perbincangan antara guru dengan seorang pelajar. Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 1: Guru mengatur tetapi tidak mengawal perbincangan kelas. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. Rajah menunjukkan tiada interaksi antara pelajar secara langsung. Biasanya. Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. Walau bagaimanapun. Rajah 2: Guru sebagai fasilitator bagi membimbing pelajar. Rajah 5: Guru menyelia aktiviti pelajar.

Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar. (c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar. bertutur. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. Oleh itu. membaca. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan. (d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif .CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah.

. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas.serta dapat mengekalkan minat mereka.

(g) Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. Dalam aspek pengendalian aktiviti. perkara yang berikut perlu diambil kira. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan. PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan. pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan.(f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami. Sebelum memulakan permainan. persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. guru . Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah. selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain. Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting. Semasa permainan berlangsung.

Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk. (c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah. mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi. tempoh masa. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu.bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah. Selepas permainan. (b) Bentuk Permainan Permainan bahasa boleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. berpasangan atau secara individu. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata. misalnya permainan teka silang kata. pertengahan dan . iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid.

permainan dijalankan . Pada peringkat awal pengajaran.akhir pelajaran.

Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru. (d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan. (e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain. guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. Pada peringkat pertengahan.dalam induksi set. CONTOH PERMAINAN BAHASA Contoh 1 . Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan. Manakala pada peringkat akhir. permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan.

Aspek bahasa: berdiri..Kosa kata: siku.. kepala. sila angkat. ibu jari. jari manis..anda .Nama permainan : Maka berkatalah Simon Kemahiran : Mendengar dan membezakan arahan Objektif : (i) Melakukan arahan mudah yang didengar (ii) Mengenal pasti dan menamakan bahagian-bahagian tubuh Kandungan : . mata. jari hantu. dahi.. pegang. kuku. kening . duduk tunjukkan saya. tunjuk kepada. telinga. hidung.. mulut. buku lali. lutut...Bahagian-bahagian tubuh ..

Pelajar perlu mendengar arahan yang bermula dengan Simon berkata. . Pelajar berdiam diri sebentar vi.. Pelajar yang membuat aksi tersebut tanpa dimulai dengan perkataan Simon berkata.Jenis aktiviti : Kelas Prosedur Permainan : i.. akan diketepikan daripada permainan. Guru kemudian berkata duduk vii. Pelajar melakukan aksi yang disebutkan v. Pelajar diterangkan peraturan permainan iii. Pelajar ditunjukkan beberapa model yang melakukan aksi tertentu ii... Misalnya: Simon berkata berdiri iv.

.viii. Teriakkan beberapa ayat penyata dengan jelas Misalnya: Sekarang hujan lebat. Mainkan permainan ini beberapa ketika dan pelajar yang tinggal apabila permainan ditamatkan dikira sebagai pemenang. Contoh 2 Nama permainan : Salah atau betul Kemahiran : Mendengar dan memahamkan arahan Objektif : (i) Mendengar ayat-ayat penyata yang diujarkan (ii) Memahami arahan mudah yang didengar Kandungan : Ayat Penyata Jenis aktiviti : Kelas Kumpulan mengikut barisan Prosedur Permainan : i.

Hari ini hari Selasa. iv. W. England: Cambridge University Press. Lee. Games for language learning. Kumpulan yang ahlinya banyak melakukan aksi yang betul dikira menang. Nota: Artikel ini dipetik daripada buku penulis sendiri yang bertajuk Permainan Bahasa . Language teaching games and contests. Markah akan diberi bagi setiap aksi yang betul iii. (1980). (Jika ayat yang disebut itu betul pelajar akan duduk di kerusi. W. jika ayat yang disebut itu salah pelajar akan berdiri) ii. R. Guru boleh mengulang aktiviti ini dengan mengemukakan ayat-ayat yang seterusnya. Dua orang pelajar tidak hadir hari ini. Guru kelas ini seorang wanita. RUJUKAN Andrew. Sebaliknya. Oxford: Oxford University Press. (1979).

Bhd. .untuk Sekolah Rendah dan Menengah (1996). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful