PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

oleh Siti Hajar Hj. Abdul Aziz Jabatan Bahasa Melayu Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa

ABSTRAK Artikel ini memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang berhubung dengan permainan bahasa. Pada hari ini aktiviti permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah, bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas, aktiviti ini memerlukan perancangan yang rapi, kekangan masa, ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan dan sebagainya. Justeru, artikel ini memberikan input yang dapat membantu para guru dalam merancang dan mengelolakan aktiviti permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. ...games can be used at all levels in language syllabus and with all types of pupils from primary school children to adults... Alan Chamberlain (1986)

PENGENALAN

Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia

Sebaliknya. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas. Di samping itu. Lazimnya. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan. OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. . boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari.boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. (b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi.

permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran. Dengan ini. Namun. (e) Alat pemulihan. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. membunyikan suku kata dan perkataan. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. Walau bagaimanapun. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. Selepas sesuatu pengajaran. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu. sederhana dan lemah. pelajar akan merasa bosan. huruf. Justeru. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. mengantuk dan lapar. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Sebagai aktiviti pengayaan. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. memprotes dan memberikan hujah. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru.(c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini. Namun demikian. Pelajar di dalam sesebuah kelas. misalnya kumpulan cergas. Dalam permainan. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. mereka dapat menunjukkan kecergasan. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. Bagi pelajar yang cergas pula. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. pengetahuan dan pengalaman mereka. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. pengukuhan dan pengayaan. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. . Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya.

(e) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. (b) Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. Ini kerana semasa bermain. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni.Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. tekanan. intonasi. iaitu dengan bertanya. berfikir. (c) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding. betul dan tepat. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. permainan bahasa mempunyai kelebihan. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. Oleh itu. pelajar akan bertindak balas secara spontan. Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. jeda dan gaya yang betul. pada pertengahan atau akhir pembelajaran. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. meneka dan membaca. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. memberikan arahan. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata. Di samping itu. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan . Sebagai bahan rangsangan. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. frasa dan ayat) dengan jelas. (d) Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan.PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini.

permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. (d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. Jadi. Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka. Dalam permainan. Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional. (c) Pertandingan Permainan bahasa bercirikan persaingan. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa.yang berbeza-beza. Oleh itu. mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. Sekiranya digunakan dengan betul. . Permainan memerlukan penyertaan individu. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. Untuk pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. perkaraperkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi. masa yang dihadkan. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan. ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa. pelajar biasanya menjadi pasif. latih tubi dan latihan menulis. Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya.

Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar. Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. Biasanya. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. Keadaan ini mungkin kurang . (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa. Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung. (g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat. Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilainilai tertentu. Bilangan ahli dalam satu-satu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka. biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. Biasanya. Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan. Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar.(e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan.

Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 1: Guru mengatur tetapi tidak mengawal perbincangan kelas. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain.selesa. Dalam permainan. Seorang wakil pelajar berbincang dalam kumpulan lain. Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar. Rajah 5: Guru menyelia aktiviti pelajar. Rajah 4: Guru menyelia aktiviti kumpulan. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. pembetul kesalahan dan pengadil. Semua pertukaran maklumat adalah melalui guru sama ada menerima. . Biasanya. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Pelajar melakukan aktiviti secara berpasangan. Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding. mentor. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Walau bagaimanapun. Rajah menunjukkan tiada interaksi antara pelajar secara langsung. Rajah 2: Guru sebagai fasilitator bagi membimbing pelajar. Rajah 6: Interaksi atau perbincangan antara guru dengan seorang pelajar. menolak atau mengemukakan soalan. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan. Pelajar melakukan aktiviti dalam kumpulan masing-masing. Rajah 3: Guru sebagai fasilitator. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. Interaksi yang berlaku melibatkan lebih daripada seorang pelajar. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur.

bertutur. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. membaca. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. (d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif . sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan. (c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar. Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa.CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. Oleh itu.

(e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas.serta dapat mengekalkan minat mereka. .

Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah. Semasa permainan berlangsung. Sebelum memulakan permainan. PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan. perkara yang berikut perlu diambil kira. pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan. guru . Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting. persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. (g) Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. Dalam aspek pengendalian aktiviti.(f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami. selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain.

(c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal. (b) Bentuk Permainan Permainan bahasa boleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri. berpasangan atau secara individu. Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah. mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi. misalnya permainan teka silang kata. Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah. pertengahan dan . Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata. Selepas permainan. iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk.bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan. tempoh masa. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu.

Pada peringkat awal pengajaran.akhir pelajaran. permainan dijalankan .

CONTOH PERMAINAN BAHASA Contoh 1 . permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan. Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. Pada peringkat pertengahan. Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan. guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. (d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan. permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru.dalam induksi set. Manakala pada peringkat akhir. (e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain.

. buku lali. jari manis.anda . kepala.. kuku. duduk tunjukkan saya. pegang. tunjuk kepada. sila angkat.. dahi. hidung..Aspek bahasa: berdiri.Nama permainan : Maka berkatalah Simon Kemahiran : Mendengar dan membezakan arahan Objektif : (i) Melakukan arahan mudah yang didengar (ii) Mengenal pasti dan menamakan bahagian-bahagian tubuh Kandungan : . telinga. ibu jari. mulut..Bahagian-bahagian tubuh .. jari hantu. lutut. mata... kening .Kosa kata: siku.

Pelajar perlu mendengar arahan yang bermula dengan Simon berkata. Pelajar diterangkan peraturan permainan iii... Pelajar melakukan aksi yang disebutkan v. Pelajar berdiam diri sebentar vi.. Pelajar yang membuat aksi tersebut tanpa dimulai dengan perkataan Simon berkata.. Misalnya: Simon berkata berdiri iv. Guru kemudian berkata duduk vii.Jenis aktiviti : Kelas Prosedur Permainan : i. akan diketepikan daripada permainan. . Pelajar ditunjukkan beberapa model yang melakukan aksi tertentu ii.

Teriakkan beberapa ayat penyata dengan jelas Misalnya: Sekarang hujan lebat. . Contoh 2 Nama permainan : Salah atau betul Kemahiran : Mendengar dan memahamkan arahan Objektif : (i) Mendengar ayat-ayat penyata yang diujarkan (ii) Memahami arahan mudah yang didengar Kandungan : Ayat Penyata Jenis aktiviti : Kelas Kumpulan mengikut barisan Prosedur Permainan : i.viii. Mainkan permainan ini beberapa ketika dan pelajar yang tinggal apabila permainan ditamatkan dikira sebagai pemenang.

iv. W. Guru kelas ini seorang wanita. England: Cambridge University Press. Kumpulan yang ahlinya banyak melakukan aksi yang betul dikira menang. Dua orang pelajar tidak hadir hari ini. Nota: Artikel ini dipetik daripada buku penulis sendiri yang bertajuk Permainan Bahasa . Oxford: Oxford University Press. Games for language learning. Markah akan diberi bagi setiap aksi yang betul iii. (1980). Lee. Guru boleh mengulang aktiviti ini dengan mengemukakan ayat-ayat yang seterusnya. RUJUKAN Andrew. Sebaliknya.Hari ini hari Selasa. (1979). R. (Jika ayat yang disebut itu betul pelajar akan duduk di kerusi. jika ayat yang disebut itu salah pelajar akan berdiri) ii. W. Language teaching games and contests.

Bhd. .untuk Sekolah Rendah dan Menengah (1996). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful