P. 1
Permainan Bahasa Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Permainan Bahasa Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

|Views: 1,664|Likes:
Published by Aina Noraina

More info:

Published by: Aina Noraina on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

oleh Siti Hajar Hj. Abdul Aziz Jabatan Bahasa Melayu Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa

ABSTRAK Artikel ini memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang berhubung dengan permainan bahasa. Pada hari ini aktiviti permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah, bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas, aktiviti ini memerlukan perancangan yang rapi, kekangan masa, ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan dan sebagainya. Justeru, artikel ini memberikan input yang dapat membantu para guru dalam merancang dan mengelolakan aktiviti permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. ...games can be used at all levels in language syllabus and with all types of pupils from primary school children to adults... Alan Chamberlain (1986)

PENGENALAN

Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia

Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Lazimnya.boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. Di samping itu. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. . pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan. (b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas. Sebaliknya.

permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. Justeru. huruf. Bagi pelajar yang cergas pula. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. mengantuk dan lapar. misalnya kumpulan cergas. sederhana dan lemah. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan.(c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat. membunyikan suku kata dan perkataan. pelajar akan merasa bosan. (e) Alat pemulihan. Namun demikian. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. . Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. Walau bagaimanapun. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Dengan ini. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini. Dalam permainan. Namun. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran. pengetahuan dan pengalaman mereka. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. mereka dapat menunjukkan kecergasan. Sebagai aktiviti pengayaan. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu. memprotes dan memberikan hujah. pengukuhan dan pengayaan. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. Pelajar di dalam sesebuah kelas. Selepas sesuatu pengajaran. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan.

Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. Ini kerana semasa bermain. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar. (b) Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. Sebagai bahan rangsangan. Oleh itu. intonasi. tekanan. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. jeda dan gaya yang betul. meneka dan membaca. Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan. (d) Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. iaitu dengan bertanya. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. berfikir. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan . mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. pelajar akan bertindak balas secara spontan. (c) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. betul dan tepat. Di samping itu.PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini.Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. (e) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. memberikan arahan. permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. pada pertengahan atau akhir pembelajaran. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. permainan bahasa mempunyai kelebihan. frasa dan ayat) dengan jelas.

Untuk pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. masa yang dihadkan. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. latih tubi dan latihan menulis. teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional. (c) Pertandingan Permainan bahasa bercirikan persaingan. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. . (d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran. Sekiranya digunakan dengan betul. Oleh itu. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu. mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. Dalam permainan. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan. Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka. Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. Jadi. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. Permainan memerlukan penyertaan individu. Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. perkaraperkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi. Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. pelajar biasanya menjadi pasif. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa.yang berbeza-beza.

biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. (g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. Biasanya. Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil. PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar. Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung. Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. Bilangan ahli dalam satu-satu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar. Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai. Keadaan ini mungkin kurang . Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan.(e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilainilai tertentu. Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi. Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. Biasanya. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa.

Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. Interaksi yang berlaku melibatkan lebih daripada seorang pelajar. Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. Rajah 5: Guru menyelia aktiviti pelajar. Walau bagaimanapun. menolak atau mengemukakan soalan. Rajah 4: Guru menyelia aktiviti kumpulan. Pelajar melakukan aktiviti secara berpasangan. pembetul kesalahan dan pengadil. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. Seorang wakil pelajar berbincang dalam kumpulan lain. Rajah 2: Guru sebagai fasilitator bagi membimbing pelajar. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. Rajah 6: Interaksi atau perbincangan antara guru dengan seorang pelajar. Rajah 3: Guru sebagai fasilitator. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Biasanya. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. Dalam permainan.selesa. Rajah menunjukkan tiada interaksi antara pelajar secara langsung. Semua pertukaran maklumat adalah melalui guru sama ada menerima. . Pelajar melakukan aktiviti dalam kumpulan masing-masing. Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar. pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 1: Guru mengatur tetapi tidak mengawal perbincangan kelas. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan. mentor.

(d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif . (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar. guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar.CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. (c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. membaca. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan. Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. Oleh itu. bertutur.

serta dapat mengekalkan minat mereka. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas. .

pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan. Sebelum memulakan permainan. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah. guru . persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting. Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan. selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan. Dalam aspek pengendalian aktiviti. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya.(f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami. Semasa permainan berlangsung. perkara yang berikut perlu diambil kira. (g) Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan.

Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid. pertengahan dan . tempoh masa. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah. iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi. (c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal.bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan. (b) Bentuk Permainan Permainan bahasa boleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri. misalnya permainan teka silang kata. berpasangan atau secara individu. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata. Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. Selepas permainan. Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu. ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah.

Pada peringkat awal pengajaran.akhir pelajaran. permainan dijalankan .

(e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain. CONTOH PERMAINAN BAHASA Contoh 1 . Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. Pada peringkat pertengahan.dalam induksi set. permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan. permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru. Manakala pada peringkat akhir. guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. (d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan. Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan.

sila angkat. jari hantu.. duduk tunjukkan saya. telinga. mata. kuku.Nama permainan : Maka berkatalah Simon Kemahiran : Mendengar dan membezakan arahan Objektif : (i) Melakukan arahan mudah yang didengar (ii) Mengenal pasti dan menamakan bahagian-bahagian tubuh Kandungan : .. jari manis. dahi.. buku lali.Kosa kata: siku. ibu jari.anda . lutut. hidung...Aspek bahasa: berdiri.. kening . tunjuk kepada.Bahagian-bahagian tubuh . kepala. pegang.. mulut..

Pelajar perlu mendengar arahan yang bermula dengan Simon berkata.. Pelajar melakukan aksi yang disebutkan v. Pelajar ditunjukkan beberapa model yang melakukan aksi tertentu ii. Pelajar diterangkan peraturan permainan iii. Pelajar berdiam diri sebentar vi. akan diketepikan daripada permainan. Pelajar yang membuat aksi tersebut tanpa dimulai dengan perkataan Simon berkata. Guru kemudian berkata duduk vii. Misalnya: Simon berkata berdiri iv.. ..Jenis aktiviti : Kelas Prosedur Permainan : i..

. Teriakkan beberapa ayat penyata dengan jelas Misalnya: Sekarang hujan lebat.viii. Mainkan permainan ini beberapa ketika dan pelajar yang tinggal apabila permainan ditamatkan dikira sebagai pemenang. Contoh 2 Nama permainan : Salah atau betul Kemahiran : Mendengar dan memahamkan arahan Objektif : (i) Mendengar ayat-ayat penyata yang diujarkan (ii) Memahami arahan mudah yang didengar Kandungan : Ayat Penyata Jenis aktiviti : Kelas Kumpulan mengikut barisan Prosedur Permainan : i.

Language teaching games and contests. Guru boleh mengulang aktiviti ini dengan mengemukakan ayat-ayat yang seterusnya.Hari ini hari Selasa. Games for language learning. W. Markah akan diberi bagi setiap aksi yang betul iii. Nota: Artikel ini dipetik daripada buku penulis sendiri yang bertajuk Permainan Bahasa . England: Cambridge University Press. (Jika ayat yang disebut itu betul pelajar akan duduk di kerusi. RUJUKAN Andrew. Oxford: Oxford University Press. Dua orang pelajar tidak hadir hari ini. (1979). Guru kelas ini seorang wanita. W. Kumpulan yang ahlinya banyak melakukan aksi yang betul dikira menang. iv. Sebaliknya. R. (1980). Lee. jika ayat yang disebut itu salah pelajar akan berdiri) ii.

Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.untuk Sekolah Rendah dan Menengah (1996). .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->