PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

oleh Siti Hajar Hj. Abdul Aziz Jabatan Bahasa Melayu Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa

ABSTRAK Artikel ini memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang berhubung dengan permainan bahasa. Pada hari ini aktiviti permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah, bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas, aktiviti ini memerlukan perancangan yang rapi, kekangan masa, ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan dan sebagainya. Justeru, artikel ini memberikan input yang dapat membantu para guru dalam merancang dan mengelolakan aktiviti permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. ...games can be used at all levels in language syllabus and with all types of pupils from primary school children to adults... Alan Chamberlain (1986)

PENGENALAN

Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia

(b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. . mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting.boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan. Sebaliknya. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. Lazimnya. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas. OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi. Di samping itu. Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan.

Walau bagaimanapun. (e) Alat pemulihan. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. huruf. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Namun. sederhana dan lemah. pengukuhan dan pengayaan. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Selepas sesuatu pengajaran. Dengan ini. Sebagai aktiviti pengayaan. permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran. pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. Pelajar di dalam sesebuah kelas. pengetahuan dan pengalaman mereka. membunyikan suku kata dan perkataan. Dalam permainan. Bagi pelajar yang cergas pula. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini. Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. Namun demikian. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu. mengantuk dan lapar. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. memprotes dan memberikan hujah. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. misalnya kumpulan cergas. . Justeru. pelajar akan merasa bosan. mereka dapat menunjukkan kecergasan.(c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat.

permainan bahasa mempunyai kelebihan. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. iaitu dengan bertanya. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. (d) Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. Sebagai bahan rangsangan.PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini. mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan. Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. (e) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. tekanan. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. frasa dan ayat) dengan jelas. pada pertengahan atau akhir pembelajaran. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. Oleh itu. Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan. Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan . Ini kerana semasa bermain. jeda dan gaya yang betul. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. Di samping itu. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata. berfikir. meneka dan membaca.Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding. (b) Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. pelajar akan bertindak balas secara spontan. memberikan arahan. intonasi. (c) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. betul dan tepat.

Sekiranya digunakan dengan betul. . Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu. (c) Pertandingan Permainan bahasa bercirikan persaingan. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. (d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. masa yang dihadkan. latih tubi dan latihan menulis. mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya. pelajar biasanya menjadi pasif. Untuk pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. Permainan memerlukan penyertaan individu. teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta.yang berbeza-beza. permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran. Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka. Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. Dalam permainan. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa. Jadi. Oleh itu. perkaraperkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi.

kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan. Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa. Biasanya. Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai. Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung.(e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar. Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. Bilangan ahli dalam satu-satu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. Biasanya. Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan. (g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat. Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar. Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan. PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilainilai tertentu. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. Keadaan ini mungkin kurang . terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka.

Rajah 3: Guru sebagai fasilitator. menolak atau mengemukakan soalan. Pelajar melakukan aktiviti dalam kumpulan masing-masing.selesa. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. Semua pertukaran maklumat adalah melalui guru sama ada menerima. Seorang wakil pelajar berbincang dalam kumpulan lain. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. Rajah menunjukkan tiada interaksi antara pelajar secara langsung. Pelajar melakukan aktiviti secara berpasangan. Dalam permainan. Rajah 6: Interaksi atau perbincangan antara guru dengan seorang pelajar. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Biasanya. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 1: Guru mengatur tetapi tidak mengawal perbincangan kelas. pembetul kesalahan dan pengadil. . Walau bagaimanapun. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. Rajah 4: Guru menyelia aktiviti kumpulan. Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding. Rajah 5: Guru menyelia aktiviti pelajar. Interaksi yang berlaku melibatkan lebih daripada seorang pelajar. Rajah 2: Guru sebagai fasilitator bagi membimbing pelajar. Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. mentor.

bertutur. sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar. Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. Oleh itu. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa. membaca. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. (c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar.CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. (d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif .

serta dapat mengekalkan minat mereka. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas. .

Dalam aspek pengendalian aktiviti.(f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami. selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. (g) Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain. Semasa permainan berlangsung. Sebelum memulakan permainan. perkara yang berikut perlu diambil kira. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan. Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan. guru . pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan. persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah.

(b) Bentuk Permainan Permainan bahasa boleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. berpasangan atau secara individu. (c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah. iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk. Selepas permainan. Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu. ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah. misalnya permainan teka silang kata. mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi. tempoh masa. Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri. pertengahan dan .bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan.

permainan dijalankan .akhir pelajaran. Pada peringkat awal pengajaran.

permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan. Pada peringkat pertengahan. guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru. (e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain.dalam induksi set. Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan. Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. CONTOH PERMAINAN BAHASA Contoh 1 . Manakala pada peringkat akhir. (d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan.

. mata..Bahagian-bahagian tubuh . lutut. ibu jari. kening .Kosa kata: siku. dahi..Nama permainan : Maka berkatalah Simon Kemahiran : Mendengar dan membezakan arahan Objektif : (i) Melakukan arahan mudah yang didengar (ii) Mengenal pasti dan menamakan bahagian-bahagian tubuh Kandungan : . telinga. mulut. sila angkat. jari hantu. hidung. pegang. kuku. jari manis.... tunjuk kepada. buku lali. kepala.anda ..Aspek bahasa: berdiri.. duduk tunjukkan saya.

Misalnya: Simon berkata berdiri iv. Pelajar ditunjukkan beberapa model yang melakukan aksi tertentu ii. akan diketepikan daripada permainan. Pelajar diterangkan peraturan permainan iii.Jenis aktiviti : Kelas Prosedur Permainan : i. .. Pelajar yang membuat aksi tersebut tanpa dimulai dengan perkataan Simon berkata. Pelajar berdiam diri sebentar vi. Pelajar perlu mendengar arahan yang bermula dengan Simon berkata... Pelajar melakukan aksi yang disebutkan v. Guru kemudian berkata duduk vii..

Teriakkan beberapa ayat penyata dengan jelas Misalnya: Sekarang hujan lebat. Mainkan permainan ini beberapa ketika dan pelajar yang tinggal apabila permainan ditamatkan dikira sebagai pemenang. Contoh 2 Nama permainan : Salah atau betul Kemahiran : Mendengar dan memahamkan arahan Objektif : (i) Mendengar ayat-ayat penyata yang diujarkan (ii) Memahami arahan mudah yang didengar Kandungan : Ayat Penyata Jenis aktiviti : Kelas Kumpulan mengikut barisan Prosedur Permainan : i. .viii.

Kumpulan yang ahlinya banyak melakukan aksi yang betul dikira menang. (1980). R. England: Cambridge University Press. Oxford: Oxford University Press. Dua orang pelajar tidak hadir hari ini. W. (1979). Guru kelas ini seorang wanita. Guru boleh mengulang aktiviti ini dengan mengemukakan ayat-ayat yang seterusnya.Hari ini hari Selasa. Language teaching games and contests. Games for language learning. RUJUKAN Andrew. W. (Jika ayat yang disebut itu betul pelajar akan duduk di kerusi. iv. Markah akan diberi bagi setiap aksi yang betul iii. jika ayat yang disebut itu salah pelajar akan berdiri) ii. Sebaliknya. Lee. Nota: Artikel ini dipetik daripada buku penulis sendiri yang bertajuk Permainan Bahasa .

Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.untuk Sekolah Rendah dan Menengah (1996). .