SUKATAN PELAJARAN SAINS TINGKATAN 4

BAB 1: Penyiasatan Saintifik 1.1 Kaedah Penyiasatan Saintifik 1.2 Kepentingan Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni Semasa Menjalankan Penyiasatan Saintifik BAB 2: Koordianasi Badan 2.1 Koordinasi Badan 2.2 Sistem Saraf Manusia 2.2 Koordianasi Saraf 2.3 Peranan Reseptor Regang dalam Mengekalkan Keseimbangan dan Koordianasi 2.4 Otak Manusia dan Kerencamannya 2.5 Koordianasi Kimia dalam Badan 2.6 Koordianasi antara Sistem Saraf dengan Sistem Endokrin 2.7 Kesan Penyalahgunaan Dadah terhadap Koordianasi Badan dan Kesihatan 2.8 Kesan Pengambilan Alkohol Berlebihan terhadap Koordianasi Badan dan Kesihatan 2.9 Kepentingan Minda yang Sihat dan Baik BAB 3: Keturunan dan Variasi 3.1 Pembahagian Sel 3.2 Prinsip dan Mekanisme Pewarisan 3.3 Penentuan Seks Anak dan Kejadian Kembar kepada Manusia 3.4 Mutasi 3.5 Kesan Penyelidikan Genetik terhadap Kehidupan Manusia 3.6 Variasi dalam Kalangan Hidupan 3.7 Kepentingan Mematuhi Etika dalam Penyelidikan Genetik BAB 4: Jirim dan Bahan 4.1 Perubahan Keadaan Jirim 4.2 Struktur Atom 4.3 Idea tentang Nombor Proton dan Nombor Nukleon dalam Unsur 4.4 Pengelasan Unsur dalam Jadual Berkala 4.5 Sifat Bahan Berdasarkan Zarah yang Terdapat Dalamnya 4.6 Sifat- sifat dan Kegunaan Bahan Logam dan Bahan Bukan Logam 4.7 Kaedah Penulenan Bahan 4.8 Aplikasi Kepelbagaian Sifat dan Keadaan Bahan BAB 5: Tenaga dan Perubahan Kimia 5.1 Perubahan Fizik dan Perubahan Kimia 5.2 Perubahan Haba dalam Tindakbalas Kimia 5.3 Siri Kereaktifan Logam 5.4 Konsep Siri Kereaktifan Logam

8 Kepentingan Warna dalam Kehidupan Harian 7.8 Usaha Inovatif dalam Perekaan Alatan Menggunakan Tindakbalas Kimia sebagai Sumber Tenaga BAB 6: Tenaga Nuklear 6.4 Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar daripada Pencemaran Sisa Industri untuk Kepentingan Manusia Sejagat .1 Pembentukan Imej oleh Cermin Satah dan Kanta 7.3 Penyebaran Cahaya 7.2 Kaedah Penghasilan Tenaga Nuklear dan Kegunaannya 6.9 Penciptaan Pelbagai Alatan Optik yang Memanfaatkan Manusia BAB 8: Bahan Kimia dalam Perindustrian 8.2 Penghasilan Imej oleh Peralatan Optik 7.sifat aloi dan Kegunaannya dalam Industri 8.7 Kesan Pencampuran Pigmen 7.3 Kesan Pembuangan Sisa Industri Terhadap Alam Sekitar 8.6 Penghasilan Tenaga Elektrik daripada Tindak bLas Kimia 5.1 Bahan Radioaktif 6.2 Penghasilan dan Kegunaan Ammonia dalam Industri 8.5 Elektrolsis 5. Warna dan Penglihatan 7.7 Tindakbalas Kimia yang Berlaku dengan Adanya Cahaya 5.5 Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna 7.5.6 Prinsip Penolakan Cahaya Berwarna dalam Penglihatan Objek Berwarna 7.4 Penyerakan Cahaya 7.3 Kepentingan Pengendalian Sisa Bahan Radioaktif BAB 7: Cahaya.1 Sifat.

5 Pencemaran Udara 5.SUKATAN PELAJARAN SAINS TINGKATAN 1 BAB 1: Pengenalan kepada Sains 1.6 Apakah itu Sains? Penyiasatan Saintifik Kuantiti Fizik dan Unitnya Penggunaan Alat Pengukuran Jisim dan Berat Kepentingan Unit Piawai dalam Kehidupan Harian BAB 2: Sel Sebagai Unit Asas Hidupan 2.4 Penggunaan Sifat.1 Apakah itu Jirim? 3.3 Oksigen Diperlukan untuk Respirasi 5.1 Apakah itu Sel? 2.2 Tiga Keadaan Jirim 3.3 Kepentingan Kepelbagaian Sumber Bumi kepada Manusia BAB 5: Udara di Sekeliling Kita 5.4 1.3 1.3 Organisma Sel dalam Badan Manusia 2.4 Oksigen Diperlukan untuk Pembakaran 5.2 Unsur.1 Kepelbagaian Sumber di Bumi 4.2 Sifat.2 1.Sifat Jirim dalam Kehidupan Harian BAB 4: Kepelbagaian Sumber di Bumi 4.2 Organisma Unisel dan Multisel 2.4 Manusia ialah Organisma yang Kompleks BAB 3: Jirim 3. Sebatian dan Campuran 4.6 Kepentingan Mengekalkan Udara Bersih .1 1.Sifat Oksigen dan Karbon Dioksida 5.1 Komposisi Udara 5.3 Konsep Ketumpatan 3.5 1.

2 Pengaliran Haba dan Kesannya 7.2 Sumber Tenaga yang Boleh Diperbaharui dan yang Tidak Boleh Diperbaharui 6.BAB 6: Sumber Tenaga 6.4 Aplikasi Prinsip Pengembangan dan Pengecutan Jirim 7.3 Kesan Haba kepada Jirim 7.5 Penyerap dan Pembebas Haba yang Baik 7.6 Faedah Pengaliran Haba .1 Pelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga 6.1 Haba Sebagai Suatu Bentuk Tenaga 7.3 Kepentingan Memulihara Sumber Tenaga BAB7: Haba 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful