SUKATAN PELAJARAN SAINS TINGKATAN 4

BAB 1: Penyiasatan Saintifik 1.1 Kaedah Penyiasatan Saintifik 1.2 Kepentingan Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni Semasa Menjalankan Penyiasatan Saintifik BAB 2: Koordianasi Badan 2.1 Koordinasi Badan 2.2 Sistem Saraf Manusia 2.2 Koordianasi Saraf 2.3 Peranan Reseptor Regang dalam Mengekalkan Keseimbangan dan Koordianasi 2.4 Otak Manusia dan Kerencamannya 2.5 Koordianasi Kimia dalam Badan 2.6 Koordianasi antara Sistem Saraf dengan Sistem Endokrin 2.7 Kesan Penyalahgunaan Dadah terhadap Koordianasi Badan dan Kesihatan 2.8 Kesan Pengambilan Alkohol Berlebihan terhadap Koordianasi Badan dan Kesihatan 2.9 Kepentingan Minda yang Sihat dan Baik BAB 3: Keturunan dan Variasi 3.1 Pembahagian Sel 3.2 Prinsip dan Mekanisme Pewarisan 3.3 Penentuan Seks Anak dan Kejadian Kembar kepada Manusia 3.4 Mutasi 3.5 Kesan Penyelidikan Genetik terhadap Kehidupan Manusia 3.6 Variasi dalam Kalangan Hidupan 3.7 Kepentingan Mematuhi Etika dalam Penyelidikan Genetik BAB 4: Jirim dan Bahan 4.1 Perubahan Keadaan Jirim 4.2 Struktur Atom 4.3 Idea tentang Nombor Proton dan Nombor Nukleon dalam Unsur 4.4 Pengelasan Unsur dalam Jadual Berkala 4.5 Sifat Bahan Berdasarkan Zarah yang Terdapat Dalamnya 4.6 Sifat- sifat dan Kegunaan Bahan Logam dan Bahan Bukan Logam 4.7 Kaedah Penulenan Bahan 4.8 Aplikasi Kepelbagaian Sifat dan Keadaan Bahan BAB 5: Tenaga dan Perubahan Kimia 5.1 Perubahan Fizik dan Perubahan Kimia 5.2 Perubahan Haba dalam Tindakbalas Kimia 5.3 Siri Kereaktifan Logam 5.4 Konsep Siri Kereaktifan Logam

Warna dan Penglihatan 7.6 Prinsip Penolakan Cahaya Berwarna dalam Penglihatan Objek Berwarna 7.sifat aloi dan Kegunaannya dalam Industri 8.2 Penghasilan Imej oleh Peralatan Optik 7.5.2 Penghasilan dan Kegunaan Ammonia dalam Industri 8.5 Elektrolsis 5.4 Penyerakan Cahaya 7.3 Kesan Pembuangan Sisa Industri Terhadap Alam Sekitar 8.7 Kesan Pencampuran Pigmen 7.3 Penyebaran Cahaya 7.1 Bahan Radioaktif 6.1 Pembentukan Imej oleh Cermin Satah dan Kanta 7.5 Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna 7.8 Usaha Inovatif dalam Perekaan Alatan Menggunakan Tindakbalas Kimia sebagai Sumber Tenaga BAB 6: Tenaga Nuklear 6.9 Penciptaan Pelbagai Alatan Optik yang Memanfaatkan Manusia BAB 8: Bahan Kimia dalam Perindustrian 8.6 Penghasilan Tenaga Elektrik daripada Tindak bLas Kimia 5.8 Kepentingan Warna dalam Kehidupan Harian 7.1 Sifat.3 Kepentingan Pengendalian Sisa Bahan Radioaktif BAB 7: Cahaya.2 Kaedah Penghasilan Tenaga Nuklear dan Kegunaannya 6.4 Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar daripada Pencemaran Sisa Industri untuk Kepentingan Manusia Sejagat .7 Tindakbalas Kimia yang Berlaku dengan Adanya Cahaya 5.

6 Apakah itu Sains? Penyiasatan Saintifik Kuantiti Fizik dan Unitnya Penggunaan Alat Pengukuran Jisim dan Berat Kepentingan Unit Piawai dalam Kehidupan Harian BAB 2: Sel Sebagai Unit Asas Hidupan 2.2 1.1 Komposisi Udara 5.2 Unsur.2 Tiga Keadaan Jirim 3.Sifat Jirim dalam Kehidupan Harian BAB 4: Kepelbagaian Sumber di Bumi 4.2 Organisma Unisel dan Multisel 2.1 Kepelbagaian Sumber di Bumi 4.5 1.3 1.4 Manusia ialah Organisma yang Kompleks BAB 3: Jirim 3.Sifat Oksigen dan Karbon Dioksida 5.SUKATAN PELAJARAN SAINS TINGKATAN 1 BAB 1: Pengenalan kepada Sains 1.1 Apakah itu Sel? 2.6 Kepentingan Mengekalkan Udara Bersih .3 Kepentingan Kepelbagaian Sumber Bumi kepada Manusia BAB 5: Udara di Sekeliling Kita 5.4 Penggunaan Sifat.3 Organisma Sel dalam Badan Manusia 2.2 Sifat.5 Pencemaran Udara 5.4 1.3 Konsep Ketumpatan 3. Sebatian dan Campuran 4.4 Oksigen Diperlukan untuk Pembakaran 5.1 1.1 Apakah itu Jirim? 3.3 Oksigen Diperlukan untuk Respirasi 5.

3 Kesan Haba kepada Jirim 7.2 Pengaliran Haba dan Kesannya 7.6 Faedah Pengaliran Haba .1 Haba Sebagai Suatu Bentuk Tenaga 7.5 Penyerap dan Pembebas Haba yang Baik 7.2 Sumber Tenaga yang Boleh Diperbaharui dan yang Tidak Boleh Diperbaharui 6.4 Aplikasi Prinsip Pengembangan dan Pengecutan Jirim 7.BAB 6: Sumber Tenaga 6.1 Pelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga 6.3 Kepentingan Memulihara Sumber Tenaga BAB7: Haba 7.