1

1.0 PENGENALAN

Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia bagi generasi kini dan akan datang. Pendidikan seni visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah rendah serta merupakan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Pendidikan seni visual merupakan program pendidikan yang bersistem, terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia

yang celik budaya kesenian. Keperluan individu dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran proses, teknik dan media serta pembentukan nilai. Fieldman (1996) memberikan definisi pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pelajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. Seni yang dimaksudkan ialah seni visual yang meliputi catan, arca, seni bina, kraf, reka bentuk industri, fotografi, filem,televisen dan seni komputer. Pendidikan seni visual mengkaji fungsi dan setiap bentuk objek dihasilkan. Pendidikan seni visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni, mempelajari sejarah dan antropologi seni, membezakan makna seni dan melihat nilai hasil individu.

2

2.0 SEJARAH PERKEMBANGAN SENI VISUAL DI MALAYSIA

Aktiviti seni Malaysia awal bermula di Pulau Pinang apabila Pulau Pinang dikuasai British pada tahun 1786 oleh Sir Francis Light di bawah Syarikat Hindia Timur. Pelukis-pelukis Inggeris yang tinggal di Pulau Pinang suka melukis pemandangan laut dan keindahan alam semulajadi di Pulau Pinang. Golongan imigran Cina turut menyumbang kepada perkembangan seni Tanah Melayu seperti pendatang dan pelawat Cina Xu Beihong yang bermastautin di Pulau Pinang selama beberapa tahun. Pendatang Cina telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Namun tujuan perhijrahan orang Cina ke Tanah Melayu kebanyakkan semata -mata untuk diutamakan. Namun apabila mereka semakin kukuh dan berjaya di Tanah Melayu, barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik. Ada yang terlibat dalam pendidikan seni dan ada menjadi pelukis amatur. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow, Wang Yau, Reverend Chuk Mor, Reverend Pak Yuen, Chai Horng, Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin. Pada tahun 1920-an studio seni mula didirikan di Pulau Pinang oleh Yong Mun berkerja ekoran pelbagai masalah di tanah air. Oleh itu, seni halus tidak

Seng. SITC (Sultan Idris Training College) ditubuhkan pada tahun 1922. Mata pelajaran pendidikan seni diajar di samping subjek-subjek lain. Komponen subjek pendidikan seni diajar bersama-sama dengan pertukangan tangan seperti membuat bakul dan lain-lain seni pertukangan rakyat ketika itu. Akademi Seni Halus Nanyang diasaskan pada tahun 1938 oleh pengetuanya, Lim Hak Tai. Lim Hak Tai, seorang pelukis ternama dan berwawasan memperkembangkan kesenian dengan menubuhkan institusi yang pertama dan paling lama di Singapura. Antara pelukis-pelukis terkenal yang menjadi tenaga pengajar ialah Cheong Soo Pieng, Georgette Chen Li Ying, Chen Wen His dan Chen Chong Swee. Pelukis ini telah datang ke Singapura selepas Perang Dunia Kedua. Mereka dilatih di akademi seni di Shanghai, Canton dan Amoy dan telah didedahkan

kumpulan kebudayaan China. Pulau Pinang. Pelukis-pelukis tempatan yang pergi ke luar negeri turut terdedah kepada pelbagai pengaruh aliran seni. Mereka terkenal kerana menggabungkan konsep barat dan timur dalam hasil karya mereka. Pada tahun 1948. Setelah perang tamat. Kedua-dua pertubuhan ini telah mengadakan pameran -pameran seni secara tetap untuk ahli-ahli mereka. Pada tahun 1945. Apabila Cheng Yong kembali pada tahun 1932. Pameran ini telah memberi kesedaran kepada pelukis-pelukis tempatan yang telah melukis bersendirian dan tidak sedar akan kewujudan pelukis-pelukis lain.3 kepada pengaruh modenis aliran-aliran di Paris. Frank Sullivan. Pada tahun 1952. Pendudukan Jepun pada 1941. Selepas perang tamat. telah mengekang semua aktiviti kebudayaan. penaung seni yang terkenal telah menemui Mohd Hoessein Enas di Pulau Pinang pada tahun 1949 dan telah menggesa beliau berpindah ke Kuala Lumpur. Persatuan Seni Pulau Pinang ditubuhkan di bawah pimpinan Loh Cheng Chuan. Pada tahun 1953. Majlis Kesenian Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun yang sama. beliau mengadakan pameran solo di Philomatic Union.. Hoession seterusnya menubuhkan Angkatan Pelukis semenanjung dan menjadi tokoh seni kebangsaan yang terkenal. Tay Hooi Keat menjadi warganegara Malaysia pertama yang pergi ke Britain untuk mempelajari seni lukis di Camberwell School of Art. Rekod-rekod dan bukti-bukti fotografik lawatan Kelab Seni Lukis China Pulau Pinang telah dibakar sebagai langkah berjaga-jaga. Kempeitai iaitu polis tentera Jepun telah mengawasi kumpulan . Wednesday Art Group telah ditubuhkan pada tahun 1952 di Kuala Lumpur . Kebanyakan ahli-ahlinya terdiri guru-guru sekolah aliran bahasa Inggeris. Acheen Street. Tay Hooi Keat yang kembali ke Pulau Pinang dari United Kingdom memperkenalkan konsep-konsep baru yang memeranjatkan masyarakat seni lukis tempatan. pusat seni telah beralih dari Paris ke New York. kesenian di Pulau Pinang telah dihidupkan semula dengan penubuhan Kumpulan Pendidik Seni Pulau Pinang di bawah Jabatan Pendidik Seni. Pulau Pinang menjadi pusat daya tarikan para pelukis. Pelukis-pelukis Nanyang memainkan peranan yang besar dalam perkembangan tradisi seni moden di Tanah Melayu dan Singapura melalui aktiviti-aktiviti mereka. Mereka menganjurkan pameran solo untuk para pelukis tempatan serta pelukis luar negara yang membuat lawatan. Majlis Pendidik Seni Pulau Pinang telah ditubuhkan dan diterajui oleh Tay Hooi Keat sebagai pengerusi. yang kemudiannya dikenali sebagai Nanyang.

Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. sesi perbincangan dan pameran.guru yang berminat . Mohd Hoessein Enas.4 oleh Peter Harris. Menjelang kemerdekaan. seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. Kumpulan ini bertemu seminggu sekali pada hari Khamis di Sekolah Lelaki Methodist untuk membuat catan potret. Ho Kai Peng. Syed Ahmad Jamal. Patrick Ng. Pada tahun 1954. Chong Hooi Fah. Thursday Art Gruop. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. figuratif. mengadakan kelas-kelas melukis. Grace Selvanayagam. Syed Zainal dan Chong Sing Kwai. Cheong Lai Tong. Phoon Hoon. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. Pada tahun 1957. Yong Peng Seng. Antara pelukis-pelukis yang mendapat tunjuk ajar dan galakan beliau ialah Patrick Ng. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Cheong Lai Tong. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Persatuan Seni Selangor telah diasaskan oleh golongan ekspatriat dan ahli-ahli seperti Fung Yow Chork. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Dzulkifli Buyong. Jolly Koh dan Syed Ahmad Jamal. Guru . Peter Harris merupakan Penguasa Seni di Kementerian Pendidikan dan beliau adalah lepasan sekolah seni di Britain yang memperkenalkan estetik dan teknik seni lukis moden kepada guru-guru dan pelukis muda tempatan yang berminat. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Nik Zainal Abidin. lukisan dan lakaran. Angkatan Pelukis Semenanjung iaitu APS yang kemudiannya dikenali sebagai Angkatan Pelukis SeMalaysia ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1956 oleh Mohd Hossein Enas. Ismail Mustan. Peter Harris. Zakariah Noor. Chuah Thean Teng. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. Liu Siat Mooi. Balai Seni Lukis Negara di 109. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Zakariah Noor.

Ceramics. Photography dan Commercial Art. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Pottery and Ceramics. Tahun 1970an . Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Lee Joo For. Golongan pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis lewat tahun 1960an. Pada tahun 1967 penubuhan Institut Teknologi Mara telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Chinese Brush Painting. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Graphics. Institusi seni lukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan.5 dalam bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama se tahun.garde di negara ini. Photography. Fashion dan Industrial Design. Fine Metal. Anthony Lau. Sculpture. Cheong Laitong. Textiles.

memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. seni tari dan seni mempertahankan diri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. PSV memberi peluang kepada murid memupuk minat. memperkembang keperibadian. Oleh sebab murid di sekolah rendah masih dalam membina perkembangan minda yang kreatif. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis aktiviti seni visual akan membolehkan murid menyatakan idea dan ekspresi diri. PSV berperanan dalam membantu memperkembang ciri-ciri ini melalui persepsi visual. Skop pelajaran PSV di sekolah rendah tidak meliputi bidang seni lain seperti seni muzik. 3. Kegiatan pemikiran. ekspresif dan aktif. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.1 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (PSV) di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak atau visual. imaginasi dan daya pemikiran murid-murid. PSV turut menekankan kemahiran befikir secara kritis dan kreatif (KBKK) yang mana murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran dan hasil kerja sendiri. menghargai keindahan alam persekitaran.6 3. seni sastera.2 Matlamat Matlamat mata pelajaran PSV sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.1 KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual 3. 1.0 3.1. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke . PSV sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu dan mengaitkan dengan mata pelajaran lain. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Kesannya murid dapat membina keyakinan diri. membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri. kritis.

3. cermat dan selamat. disiplin diri dan bertanggungjawab. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. (V) mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. (VI) murid membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. selaras dengan hasrat Falsafah 3. (IX) murid menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. dan (X) murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. manipulasi dan persepsi visual. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. kreatif dan menyeronokkan. kritis. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. yakin diri. (II) murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. proses pembuatan hasil seni. .4 Organisasi kurikulum Sukatan pelajaran PSV sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. Melalui pengalaman seni dalam p & p. (III) murid menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. negara. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni serta sumber motif dalam persekitaran.1. koordinasi. murid dapat memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual yang akan menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan.3 Objektif Objektif kurikulum PSV ialah: murid menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. kraf tradisional. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. membuat corak dan rekaan.1. masyarakat dan Pendidikan Kebangsaan. keluarga. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama iaitu bidang menggambar. (VII) murid dapat memupuk nilai-nilai kerjasama. (VIII) murid akan mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. (IV) murid akan mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. Seterusnya murid akan menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran.7 arah pembangunan diri.

Sementara kemahiran yang akan diperolehi pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung dan mengenali perubahan yangmereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. apresiasi seni visual secara mudah IV. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. pemahaman dan perkembangan emosi murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Contohnya. Organisasi kurikulum merangkumi empat aspek utama iaitu: I. alat dan teknik. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. berkomunikasi secara berkesan. mengaplikasi disiplin seni visual. berfikir secara kritis dan kreatif. pemerhatian juga melibatkan deria lain melalui kajian perbandingan. dan imaginasi murid ditingkatkan. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif berlaku sepanjang p & p. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Melalui kajian yang dilakukan. membuat pilihan. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. membuat interpretasi. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental.8 menyimpan maklumat atau dokumentasi. . Tujuan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan untuk menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. fokus dan terperinci yang akan menajamkan persepsi murid. pemerhatian secara aktif II. Kesan aktiviti ini murid akan dibantu terus menyelaraskan idea. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan III. Selain memperkembangkan deria penglihatan murid. Pemerhatian merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan.

Antara kegiatan yang dijalankan dalam kelas ialah lukisan. nilai patriotisme.5 Kandungan Kurikulum Sukatan pelajaran PSV sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu menggambar. mozek dan poster. gosokan. Aktiviti menggambar menekankan perkembangan imaginasi. catan. montaj. Ini termasuklah dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. karangan dan puisi. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu. lakonan. cetakan. struktur. stensilan. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan.1. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni agar dapat memperoleh nilai menghargai sumbangan mereka. Selain itu. nyayian.1 Mengambar Dalam kegiatan mengambar. membuat corak dan rekaan. Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif. bahan dan kegunaan. 3. kreativiti dan ekspresi diri murid melalui penerokaan kesan seni yang mana murid akan mengenali pelbagai alat. melalui kegiatan . kolaj. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. resis.5. Murid sekolah rendah akan dipupuk dengan nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka.1. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. capan. nilai kebersihan dan kepekaan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. 3.9 Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. imbangan dan komposisi. gurisan. menekankan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. cerita. percikan.

ikatan dan celupan. murid akan mempelajari cara membuat corak. Manakala Tahap 2. kolaj dan kaligrafi. lipatan. Pada tahap 2 mereka akan mempelajari asas seni reka dalam membuat corak dan rekaan. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna. lakonan. murid akan diberi peluang memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. susunan dan kesannya. titisan. guru -guru PSV akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.1. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini juga . Hasil pembelajaran membuat corak dan rekaan membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. dan menggunakan imaginasi serta memaplikasi penghasilan corak dan rekaan dengan menggunakan komputer. Corak dan rekaan boleh dipadankan kepada pelbagai hasil daripada kegiatan lain seperti binaan.2 Membuat corak dan rekaan Bagi membuat corak dan rekaan. mereka corak dan didedahkan beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak bagi Tahap 1. murid dapat menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran turut menjadi fokus dalam kegiatan menggambar. garisan. murid akan mempelajari pengunaan asas seni reka dalam mengambar melalui imaginasi. tema. Oleh itu. Contoh hasilan corak tidak terancang ialah pualaman tiupan. nyanyian dan cerita. resis. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu. renjisan dan percikan. catan. capan. 3. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara sama ada corak tidak terancang atau corak terancang. kraf dan sebagainya. menggambar dan meneroka teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Pembelajaran bidang mengambar Tahap 1 bermula dengan asas mengambar. Manakala contoh corak terancang ialah lukisan.10 menggambar. Kegiatan ini dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. pengalaman dan fantasi pelajar serta pengunaan komputer. cetakan. puisi.5. Oleh itu.

Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. semasa menjalankan proses penghasilan seni. topeng dan origami.3 Membentuk dan membuat binaan Kegiatan membentuk dan membuat binaan menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. Oleh itu. nyanyian dan cerita. struktur.5.1. alat permainan.4 Kraf Tradisional Kraf tradisional ialah perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh sesuatu masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan.1. lakonan.11 memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang. Guru akan mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. imbangan dan kestabilan. membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan dan meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. model. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna.5. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. alat dan teknik penghasilan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. . boneka. peragaan dan lakonan. asemblaj. murid diperkenalkan dengan kraf tradisional dalam seni alat domestik. Murid Tahap 1 akan mempelajari asas membentuk dan membuat binaan. Kesannya murid dapat memahami dengan lebih jelas apabila mereka membentuk dan membina sesuatu model. ruang. puisi. Murid Tahap 2 pula pada akhir pembelajaran akan mengetahui cara menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan da membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer berdasarkan imaginasi murid. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik yang telah dinyatakan. Di sekolah rendah. mobail. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti arca timbul. murid berpeluang berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. 3. strabail. diorama. 3.

batik. motif. nyanyian dan cerita. Murid Tahap 2 pula akan mengenali pengunaan alat. 3. meningkatkan lagi kepekaan. reka bentuk dan kraftradisional. proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. Melalui kefahaman aspek tersebut. tenunan. perhiasan diri (ornament). seni sastera. PSV sekolah menengah memberi penekanan dalam kegiatan proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman penghayatan dan kritikan pelajar. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. murid sejak di peringkat awal telah diperkenalkan kraf tradisional negara dengan mempelajari fungsi. proses dan teknik membuat. pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. anyaman dan tembikar. ukiran. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai-nilai dalam kurikulum PSV yang merangkumi perkara yang berkait dengan seni halus. Oleh itu. imaginasi dan konsepsi pelajar. perhiasan diri. Pelajar akan dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik atau aspek gunaan. tembikar dan ayaman serta didedahkan guru untuk membentuk dan membuat binaan secara manual menggunakan komputer berdasarkan imaginasi murid. Kegiatan ini dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. tekat. membuat kraftangan seperti batik. puisi. bahan. Pelajar juga akan .12 ala pertahanan diri. seni tari dan seni mempertahankan diri. komunikasi visual. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. alat dan bahan. corak Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan. persepsi. Oleh itu. ukiran. Di akhir pembelajaran kegiatan tradisional murid akan mengenali kraf tradisional dan motif dalam penghasilan kraf tradisional serta tatacara dan disiplin kerja semasa di akhir Tahap 1. tenunan. lakonan.2 Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Seni Visual 3. teknik dan proses dalam kraf tradisional.1 Pengenalan PSV sekolah menengah menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik.2. pelajar akan menghayati warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan.

keluarga.2 Matlamat Matlamat PSV sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. imaginatif. analisis. kritis. ( IV) membuat diskripsi. inovasi. daya kreativiti.2. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. menghargai keindahan alam persekitaran. 3. inovatif dan inventif. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual (V) pelajar mendapat nilai tambah dalam disiplin sains.2.3 Objektif PSV di sekolah menengah bertujuan untuk pelajar menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Kedua-dua bahagian ini membantu pelajar dalam menguasai pelbagai . masyarakat dan negara dapat dipupuk dalam diri pelajar selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan.13 didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu serta dapat menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama.2. teknologi dan mata pelajaran lain (VI) pelajar akan menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa (VII) pelajar akan menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya (VIII) pelajar menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup.4 Organisasi Kurikulum Kurikulum PSV disusun berdasarkan dua bidang iaitu penghasilan seni visual serta sejarah dan apresiasi seni visual. kreatif. 3. ( I) memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. disiplin serta kemahiran pelajar dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya (III) menggunakan pelbagai kemahiran. 3. dan (IX) membina jati diri pelajar ke arah pembentukan negara bangsa. teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti. (II) meningkatkan pengetahuan. media. Melalui kurikulum yang dipelajari iaitu rasa syukur terhadap Tuhan.

alat dan bahan melalui teknik tertentu. Perbandingan dengan seni dan budaya luar juga digalakkan bagi memperlihatkan keseimbangan pendedahan dalam bidang seni visual termasuk kraf kebangsaan demi mengenali identiti seni visual dalam evolusi budaya kebangsaan. kemahiran mencari. Perkara yang ditekankan dalam penghasilan seni visual ialah kegiatan kreatif yang melibatkan benda yang dapat disentuh. kemahiran bekerjasama dan kemahiran pengurusan. Guru akan mengintegrasikan kedua-dua bidang dalam p & p bagi membolehkan murid menguasai kemahiran -kemahiran tersebut. P & p PSV dijalankan dalam bentuk teori dan praktika. kemahiran berkomunikasi secara berkesan. . Pendekatannya bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk mengendalikan agar tiga domain iaitu. penggunaan teknologi. Semua kegiatan seni mengutamakan kajiankajian sebelum. kemahiran dan nilai dapat diterapkan dalam kalangan pelajar. pembelajaran secara terancang. pengetahuan. kegiatan melibatkan penerokaan. menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat. Seterusnya fahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan pemupukan minat terhadap PSV dapat dikembangkan. kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. masyarakat dan negara. Antara kemahiran yang akan dikuasai pelajar melalui PSV ialah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Ini dilakukan untuk menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar. keluarga.14 kemahiran. semasa dan selepas proses penghasilan. dilihat dan diimaginasi oleh pelajar bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan daya intuisi. Kedua-dua bidang ini juga menjurus kepada matlamat PSV dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan terutamanya dalam pembinaan individu. Dalam penghasilan seni visual. perkembangan idea. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual memberi tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan harian dan dalam budaya kebangsaan. pewujudan idea.

gerbang. wau dan alat muzik tradisional. kebangsaan dan negara ASEAN serta negara tertentu yang mempunyai kesamaan dan kelainan dengan budaya kebangsaan. komunikasi visual (seni grafik dan multimedia). alat permainan iaitu gasing. kenderaan . masjid. penghasilan dan sumbangan. reka bentuk (rekabentuk industri dan reka bentuk persekitaran) serta seni kraf tradisional dan dimensi baru. membuat apresiasi dan kritikan seni. Pelajar akan dapat menyatakan kefahaman. 3.5.1 Penghasilan Seni Visual Penghasilan seni visual menyediakan peluang kepada pelajar mengaplikasi kefahaman mereka dalam menghasilkan kerja seni berdasarkan asas seni reka dalam pelbagai teknik. Proses pernyataan idea yang berkaitan dengan pernyataan kendiri.15 3. Sehubungan itu.2 Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Manakala dalam sejarah dan aspresiasi seni visual. wakaf. pelajar diberi peluang membuat kajian pemahaman terhadap hasil seni visual dalam budaya tempatan. catan. Bidang ini meliputi asas seni reka iaitu unsur seni dan prinsip rekaan.2.5 Kandungan kurikulum Kurikulum PSV sekolah menengah disusun dan dibahagikan kepada penghasilan seni visual dan sejarah dan apresiasi seni visual. seni halus (lukisan. latar belakang budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam sesuatu karya seni diperkenalkan. pelukis.2. makam dan taman). Bidang sejarah dan apresiasi seni visual meliputi perkembangan seni visual di Malaysia iaitu mengenai seni halus tentang gerakan seni halus. peralatan. Aspek sains dan teknologi diperkenalkan secara terus untuk membantu kegiatan seni. arca dan cetakan). penghasilan dan sumbangan serta kraf tradisional dan pribumi tokoh. seni bina (kediaman.2.5. penghasilan ini menekankan masyarakat dan nilai kenegaraan. 3.

dan meneliti secara kritis pelbagai karya dan rekaan seni visual yang berbentuk komunikasi bukan verbal. (II) memahami cara-cara memperoleh dan mengolah idea dalam pengkaryaan dan perekaan. makna. khususnya dalam peningkatan mutu barangan.16 (darat dan laut atau sungai). menginterpretasikan. 4. hiasan kaki dan hiasan pinggang. dan teknologi. (III) memahami kepentingan seni visual dalam konteks yang lebih luas yang merangkumi aspek estetik dan fungsi. (VII) menggunakan kecekapan teknikal dalam penggunaan alat. .2 Objektif Objektif sukatan pelajaran PSV tingkatan 6 adalah untuk membolehkan pelajar (I) memahami pengertian dan peranan seni visual dalam pembangunan daya kreativiti serta sumbangannya sebagai alat komunikasi yang berkesan. (VI) mengaplikasikan pendekatan penyelidikan dan penyelesaian masalah dalam proses penerokaan dan penghasilan karya dan rekaan seni visual. dan persekitaran mempengaruhi penghasilan karya dan rekaan seni visual. baju kedah. bahan. dan membuat pertimbangan secara berpengetahuan terhadap nilai estetik. (V) memahami bahawa seni visual ialah satu bentuk komunikasi.baju cekak musang dan lain-lain) dan perhiasan (ornamen) hiasan kepala. hiasan tangan. sosial. politik. (IV) memahami bagaimana faktor sejarah. industri. dan kualiti kehidupan secara menyeluruh.1 Matlamat Matlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran seni visual bagi membolehkan pelajar dapat mengikuti program seni visual atau program yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi dan memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran seni visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya selepas tamat persekolahan. hiasan leher. dan menggunakan faktor tersebut sebagai unsur pengembangan idea dalam penghasilan. dan fungsi karya dan rekaan seni visual dengan menggunakan laras bahasa seni visual. serta kaedah seni dalam penghasilan karya dan rekaan seni visual. menganalisis. agama. pakaian (baju kurung. menghurai. 4. baju melayu.0 Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan 6 4. (VIII) mengesan.

4. ritual.catan. Dalam pengenalan seni visual perkara yang perlu dijelaskan oleh seorang guru kepada pelajar adalah pengertian seni visual. Dalam bidang pengkaryaan lebih menumpukan kepada bidang seni halus. Dalam peranan seni terdapat dua bahagian iaitu psikologi dan sosiologi. iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran.17 4. persekitaran.3 Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran Seni Visual ini mengandungi dua aspek utama. Perniagaan dan perdagangan ini dapat dijelaskan apabila hasil seni visual itu dijadikan sebagai barang yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan amalan nilai murni dalam kehidupan. pengeluaran dan perniagaan dan perdagangan.1 Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan) Teori Seni Visual merangkumi apresiasi seni visual dan teori penghasilan yang terbahagi kepada tiga tajuk yang utama iaitu pengenalan seni visual. emosi dan ekspresi. iaitu Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan). iaitu kreativiti. Sukatan pelajaran ini terdiri daripada tiga komponen. Manakala bidang sosiologi seni visual berperanan terhadap nasionalisme. cetakan arca. . Manakala dalam bidang perekaan pula terdiri daripada bidang komunikasi visual. iaitu seperti lukisan. Lukisan dan Projek Penghasilan Karya.3. Selain perkara yang dinyatakan di atas. Reka bentuk persekitaran merangkumi landskap dan hiasan dalaman. guru haruslah menerangkan kepada pelajar mengenai peranan seni visual. bahasa seni visual dan pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. sensitiviti. iaitu pengkaryaan dan perekaan. Seni visual terbahagi kepada dua. Bagi bidang psikologi terbahagi pula kepada empat. propaganda. Masa yang ditetapkan bagi subtajuk ini adalah sebanyak 23 waktu.

teknik diajar oleh guru agar pelajar dapat menghasilkan sesebuah karya seni merujuk kepada kaedah. Dalam makna. kadar banding.18 4. Dalam prinsip rekaan. Dalam aspek formal. dominan. Masa yang diperuntukkan adalah 34 waktu. harmoni. Dalam subtopik kecil tersebut terdapat pula alemen-elemen yang perlu dijelaskan oleh guru kepada pelajar. Terdapat dua teknik iaitu. kebudayaan dan nilai. Kedua-dua teknik ini dapat digunakan dalam menghasilkan sesebuah karya seni. tiga dimensi dan pelbagai dimensi. Bentuk terbahagi kepada tiga bentuk iaitu. guru juga perlu menjelaskan tentang media kepada pelajar. dalam menerangkan bahasa seni. Terdapat dua media iaitu. fungsi dan konteks. Dalam tajuk ini terdapat subtopik yang kecil iaitu konsep dan kaedah sejarah seni. Selain itu. fungsi dan konteks pula. jalinan rupa. teknik konvesional dan teknik baru. Masa yang ditetapkan bagi tajuk ini adalah sebanyak 57 waktu. terdapat pula beberapa aspek yang diperjelaskan oleh guru kepada pelajar iaitu. keseimbangan. . 4. suhu warna. gaya dan pengolahannya agar sesebuah karya seni itu memberi kepuasan kepada pengkarya. konsep dan kaedah kritikan seni. kepelbagaian.2 Bahasa seni visual Tajuk kedua adalah tentang bahasa seni visual.3. media konvensional dan media baru. prinsip rekaan. dan ekonomi. nilai warna dan skema warna.3. Dalam bahasa seni visual ini terdapat dua perkara yang perlu diberi penekanan iaitu aspek formal dan makna.3 Pendekatan sejarah dan kritikan seni visual Tajuk ketiga dalam bahasa seni visual adalah tentang pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. Dalam aspek warna pula. media dan teknik. guru menjelaskan kepada pelajar tentang jenis-jenis warna. Unsur seni merangkumi garisan. bentuk dan warna. tentang unsur seni. menerangkan tentang aliran. terdapat pelbagai aspek iaitu. Kefahaman dalaman menggunakan media dapat digunakan untuk pengkaryaan dan perekaan iaitu cara atau kesesuaian menggunakan media tersebut. dua dimensi. Dalam menjelaskan tentang bahasa visual. kontra.

lembut.3.3. soft pastels. halus. Penggunaan bahan dalam penghasilan lukisan seperti pensel. ialah seperti strutur jelas dan struktur tidak jelas. di dalam pengolahan teknik lukisan akan menyentuh mengenai cara lorekan. kedudukan objek. kasap.3. licin. Bentuk seperti permukaan. charcoal.2 Penggubahan Tajuk penggubahan berfokus untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai perkara yang mewujudkan kesan terhadap hasil karya atau lukisan. skala dan kadar banding serta pencahayaan dan juga struktur. pen teknikal dan pensel warna turut akan diterangkan dibawah tajuk ini.1 Pengenalan Lukisan Dalam tajuk pengenalan lukisan ini. ruang cetak dan ruang dalam. Kedudukan objek seperti melintang. teknik titik. aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. menegak dan sendeng. dalam mewujudkan kesan. sejuk.4. tenteram dan riang.19 4. keluasan dan ketinggian serta jisim. garisan kontur dan juga garisan tidak menentu. pengamatan. Ruang yang akan diajar oleh guru adalah seperti ruang rata. oil pastels. .4 Lukisan 4. pejal. Struktur pula. garisan selari. Selain itu. Manakala pencahayaan pula seperti cahaya dan bayang. Manakala ciri-ciri dan sifat objek adalah seperti keras. gosokan. 4. Bagi suasana pula adalah seperti panas. kasar dan juga lut sinar.4. guru akan menekankan aspek ruang. silang pangkah (cross hatching). penggunaan bahan dan pengolahan teknik lukisan akan dijelaskan kepada pelajar yang mana seterusnya akan menyentuh mengenai bentuk. cahaya dan bentuk serta cahaya dan suasana. suasana dan ciri-ciri serta sifat objek. Oleh itu.

automobile. animasi dan laman web. catan. poster. Kurikulum Alternatif ialah kurikulum khusus. 5. Mengikut Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2007. kinetik dan instalasi. Bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK). pembungkusan dan reka tanda di samping mengaitkan juga bidang multimedia seperti interaktif. landskap dan hiasan dalaman. seramik. ilustrasi. Selain itu. Bagi bidang seni halus. guruperkara utama yang ditekankan ialah menerangkan pelbagai jenis karya yang terdapat seperti lukisan. guru juga menyentuh mengenai reka bentuk persekitaran untuk keseimbangan. terdapat lima mata pelajaran iaitu pengurusan . free standing. seni cetak benaman dan seni cetak serigrafi. 0 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN KHAS KPM sentiasa peka terhadap pendidikan anak-anak istimewa termasuk mereka yang menghadapi masalah pembelajaran. sesuai dan bermanfaat bagi murid berkeperluan khas selain dari kurikulum latihan kemahiran. fesyen dan tekstil. aspek komunikasi visual juga turut disentuh iaitu grafik dan multimedia. seni cetak dan arca. masalah pembelajaran tahap satu. identiti korporat. Manalaka seni cetak mempunyai pelbagai teknik seperti seni cetak timbulan. Seni arca pula diterangkan mengenai kepelbagaian jenis atau teknik menghasilkan arca seperti relief.3 Projek Penghasilan Karya Penekanan dalam aspek pengkaryaan ini adalah bagi mendedahkan kepada pelajar mengenai seni halus yang mempunyai pelbagai jenis karya dan komunikasi visual. Grafik adalah seperti tipografi. Pelajar berkeperluan khas perlu diberi peluang yang sama dengan pelajar aliran perdana di mana kualiti pendidikan mereka perlu dipertingkatkan agar mereka dapat menguasai Kurikulum Alternatif yang telah dibina khas untuk mereka. cat minyak dan cat arkrilik. Guru juga menjelaskan beberapa reka bentuk teknologi seperti industri. Berlainan pula dengan reka bentuk teknologi. Misalnya. liner.20 4.3. Pada masa yang sama turut menjelaskan media yang digunakan dalam pengkaryaan seni halus seperti cat air.

asas 3M (membaca. Isi kandungan pelajaran dan ruang lingkupnya telah dinyatakan selaras melalui sukatan pelajaran dengan harapan PSV dapat memenuhi wawasan dan falsafah pendidikan kebangsaan. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas itu. semua pihak mestilah berusaha melaksanakan pengajaran.21 kehidupan. berkualiti dan bermakan dari perspektif pelajar . Oleh itu. PSV dan pendidikan muzik merupakan komponen dalam mata pelajaran seni kreatif. matlamat dan objektifnya jelas. mengira). menulis. Mereka yang tidak kurang dari segi aptitud atau intelek turut diberi sokongan untuk menguasai kurikulum arus perdana agar potensi mereka dapat dipertingkatkan secara menyeluruh dan optimum. seni kreatif. Pendekatan yang diambil dapat menentukan komposisi yang terbaik dan sesuai untuk murid bermasalah dalam pembelajaran. Subseksyen (1) (B) Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997.benar menarik. 6. Pernyataan falsafah.0 KESIMPULAN Kementerian Pendidikan di bawah urusetia Pusat Perkembangan Kurikulum dan unit-unit lain telah berusaha untuk meletakkan mata pelajaran pendidikan seni ke tahap yang sewajarnya. Usaha yang melibatkan wakil-wakil dari semua peringkat sistem pendidikan negara kita. guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dan berkualiti suapay PSV benar. Seksyen 41. Menurut Akta Pendidikan 1996. pendidikan Islam atau Moral dan pendidikan jasmani. Bab 8 Pendidikan Khas.

moe. Kurikulum Alternatif untuk Murid Istimewa http://pmr.blogspot.gov.my/documents/10156/4ac8cce2-1ec9-4f30-a0bb-f133021906bb [21Disember 2011] M y z i z i . 2 0 0 9 . Panitia Seni Visual SMK Serian. S e j a r a h a w a l s e n i ( i i ) .penerangan.html [3 Nov 2011] Kementerian Pelajaran Malaysia. 2003.22 RUJUKAN Md. Majlis Peperiksaan Malaysia.com/site/panitiasenivisualsmkserian/sp-psv-kbsm [16 / 12 /2011] Portal Pendidikan Utusan Malaysia.my/index.php/component/content/article/385-info-ringkas/5643kurikulum-alternatif-untuk-murid-istimewa.2008. 2009. 1-37 http://www.php?option=com_docman&Itemid=71 [ 3 November 2011] Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.com/2009/07/sejarahawal-seni-visual-ii.mpm.edu. http://esenivisual. Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. http://www. Nasir Ibrahim & Prof Madya Ibrahim Hassan. Pendidikan Seni untuk Maktab & universiti. Sukatan pelajaran psv kbsm.gov. Seni visual sukatan pelajaran dan soalan contoh.my/bpk/index.google. https://sites.html [30 Oktober 2011] ] .

23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful