1

1.0 PENGENALAN

Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia bagi generasi kini dan akan datang. Pendidikan seni visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah rendah serta merupakan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Pendidikan seni visual merupakan program pendidikan yang bersistem, terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia

yang celik budaya kesenian. Keperluan individu dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran proses, teknik dan media serta pembentukan nilai. Fieldman (1996) memberikan definisi pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pelajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. Seni yang dimaksudkan ialah seni visual yang meliputi catan, arca, seni bina, kraf, reka bentuk industri, fotografi, filem,televisen dan seni komputer. Pendidikan seni visual mengkaji fungsi dan setiap bentuk objek dihasilkan. Pendidikan seni visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni, mempelajari sejarah dan antropologi seni, membezakan makna seni dan melihat nilai hasil individu.

2

2.0 SEJARAH PERKEMBANGAN SENI VISUAL DI MALAYSIA

Aktiviti seni Malaysia awal bermula di Pulau Pinang apabila Pulau Pinang dikuasai British pada tahun 1786 oleh Sir Francis Light di bawah Syarikat Hindia Timur. Pelukis-pelukis Inggeris yang tinggal di Pulau Pinang suka melukis pemandangan laut dan keindahan alam semulajadi di Pulau Pinang. Golongan imigran Cina turut menyumbang kepada perkembangan seni Tanah Melayu seperti pendatang dan pelawat Cina Xu Beihong yang bermastautin di Pulau Pinang selama beberapa tahun. Pendatang Cina telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Namun tujuan perhijrahan orang Cina ke Tanah Melayu kebanyakkan semata -mata untuk diutamakan. Namun apabila mereka semakin kukuh dan berjaya di Tanah Melayu, barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik. Ada yang terlibat dalam pendidikan seni dan ada menjadi pelukis amatur. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow, Wang Yau, Reverend Chuk Mor, Reverend Pak Yuen, Chai Horng, Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin. Pada tahun 1920-an studio seni mula didirikan di Pulau Pinang oleh Yong Mun berkerja ekoran pelbagai masalah di tanah air. Oleh itu, seni halus tidak

Seng. SITC (Sultan Idris Training College) ditubuhkan pada tahun 1922. Mata pelajaran pendidikan seni diajar di samping subjek-subjek lain. Komponen subjek pendidikan seni diajar bersama-sama dengan pertukangan tangan seperti membuat bakul dan lain-lain seni pertukangan rakyat ketika itu. Akademi Seni Halus Nanyang diasaskan pada tahun 1938 oleh pengetuanya, Lim Hak Tai. Lim Hak Tai, seorang pelukis ternama dan berwawasan memperkembangkan kesenian dengan menubuhkan institusi yang pertama dan paling lama di Singapura. Antara pelukis-pelukis terkenal yang menjadi tenaga pengajar ialah Cheong Soo Pieng, Georgette Chen Li Ying, Chen Wen His dan Chen Chong Swee. Pelukis ini telah datang ke Singapura selepas Perang Dunia Kedua. Mereka dilatih di akademi seni di Shanghai, Canton dan Amoy dan telah didedahkan

Kebanyakan ahli-ahlinya terdiri guru-guru sekolah aliran bahasa Inggeris. Mereka menganjurkan pameran solo untuk para pelukis tempatan serta pelukis luar negara yang membuat lawatan. Pulau Pinang.. Pendudukan Jepun pada 1941. Pelukis-pelukis tempatan yang pergi ke luar negeri turut terdedah kepada pelbagai pengaruh aliran seni. Rekod-rekod dan bukti-bukti fotografik lawatan Kelab Seni Lukis China Pulau Pinang telah dibakar sebagai langkah berjaga-jaga. Pada tahun 1945. telah mengekang semua aktiviti kebudayaan. pusat seni telah beralih dari Paris ke New York. Pelukis-pelukis Nanyang memainkan peranan yang besar dalam perkembangan tradisi seni moden di Tanah Melayu dan Singapura melalui aktiviti-aktiviti mereka.kumpulan kebudayaan China. Hoession seterusnya menubuhkan Angkatan Pelukis semenanjung dan menjadi tokoh seni kebangsaan yang terkenal. beliau mengadakan pameran solo di Philomatic Union. Pulau Pinang menjadi pusat daya tarikan para pelukis. penaung seni yang terkenal telah menemui Mohd Hoessein Enas di Pulau Pinang pada tahun 1949 dan telah menggesa beliau berpindah ke Kuala Lumpur. Kempeitai iaitu polis tentera Jepun telah mengawasi kumpulan . Wednesday Art Group telah ditubuhkan pada tahun 1952 di Kuala Lumpur . Tay Hooi Keat menjadi warganegara Malaysia pertama yang pergi ke Britain untuk mempelajari seni lukis di Camberwell School of Art. Kedua-dua pertubuhan ini telah mengadakan pameran -pameran seni secara tetap untuk ahli-ahli mereka. Setelah perang tamat. Tay Hooi Keat yang kembali ke Pulau Pinang dari United Kingdom memperkenalkan konsep-konsep baru yang memeranjatkan masyarakat seni lukis tempatan.3 kepada pengaruh modenis aliran-aliran di Paris. Frank Sullivan. Mereka terkenal kerana menggabungkan konsep barat dan timur dalam hasil karya mereka. Pameran ini telah memberi kesedaran kepada pelukis-pelukis tempatan yang telah melukis bersendirian dan tidak sedar akan kewujudan pelukis-pelukis lain. Majlis Pendidik Seni Pulau Pinang telah ditubuhkan dan diterajui oleh Tay Hooi Keat sebagai pengerusi. Majlis Kesenian Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun yang sama. Pada tahun 1952. Selepas perang tamat. Pada tahun 1948. Acheen Street. Persatuan Seni Pulau Pinang ditubuhkan di bawah pimpinan Loh Cheng Chuan. kesenian di Pulau Pinang telah dihidupkan semula dengan penubuhan Kumpulan Pendidik Seni Pulau Pinang di bawah Jabatan Pendidik Seni. yang kemudiannya dikenali sebagai Nanyang. Apabila Cheng Yong kembali pada tahun 1932. Pada tahun 1953.

sesi perbincangan dan pameran. Cheong Lai Tong. Persatuan Seni Selangor telah diasaskan oleh golongan ekspatriat dan ahli-ahli seperti Fung Yow Chork. Chong Hooi Fah. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Ismail Mustan. Chuah Thean Teng. Thursday Art Gruop. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Dzulkifli Buyong. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. Ho Kai Peng. Menjelang kemerdekaan. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Syed Zainal dan Chong Sing Kwai. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Angkatan Pelukis Semenanjung iaitu APS yang kemudiannya dikenali sebagai Angkatan Pelukis SeMalaysia ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1956 oleh Mohd Hossein Enas. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Zakariah Noor. lukisan dan lakaran. Nik Zainal Abidin. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Mohd Hoessein Enas. Cheong Lai Tong. Zakariah Noor. Grace Selvanayagam. figuratif. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru.4 oleh Peter Harris. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. mengadakan kelas-kelas melukis. Guru . Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Balai Seni Lukis Negara di 109. Yong Peng Seng. Peter Harris merupakan Penguasa Seni di Kementerian Pendidikan dan beliau adalah lepasan sekolah seni di Britain yang memperkenalkan estetik dan teknik seni lukis moden kepada guru-guru dan pelukis muda tempatan yang berminat. Pada tahun 1957. Syed Ahmad Jamal. Phoon Hoon. Patrick Ng. seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. Liu Siat Mooi. Antara pelukis-pelukis yang mendapat tunjuk ajar dan galakan beliau ialah Patrick Ng.guru yang berminat . Kumpulan ini bertemu seminggu sekali pada hari Khamis di Sekolah Lelaki Methodist untuk membuat catan potret. Pada tahun 1954. Jolly Koh dan Syed Ahmad Jamal. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Peter Harris.

Graphics. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Fine Metal. Textiles. Tahun 1970an .5 dalam bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama se tahun. Fashion dan Industrial Design. Chinese Brush Painting. Golongan pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis lewat tahun 1960an. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Pottery and Ceramics. Anthony Lau. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Cheong Laitong.garde di negara ini. Institusi seni lukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant. Photography dan Commercial Art. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Ceramics. Photography. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan. Lee Joo For. Sculpture. Pada tahun 1967 penubuhan Institut Teknologi Mara telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art.

3. Skop pelajaran PSV di sekolah rendah tidak meliputi bidang seni lain seperti seni muzik. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. memperkembang keperibadian.1 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (PSV) di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak atau visual. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. Oleh sebab murid di sekolah rendah masih dalam membina perkembangan minda yang kreatif. Kesannya murid dapat membina keyakinan diri. seni tari dan seni mempertahankan diri. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke . PSV memberi peluang kepada murid memupuk minat.2 Matlamat Matlamat mata pelajaran PSV sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. imaginasi dan daya pemikiran murid-murid. seni sastera. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. PSV sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu dan mengaitkan dengan mata pelajaran lain. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.0 3. kritis.1 KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual 3.1. ekspresif dan aktif. Kegiatan pemikiran. PSV berperanan dalam membantu memperkembang ciri-ciri ini melalui persepsi visual. 1. menghargai keindahan alam persekitaran. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. PSV turut menekankan kemahiran befikir secara kritis dan kreatif (KBKK) yang mana murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran dan hasil kerja sendiri.6 3. membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis aktiviti seni visual akan membolehkan murid menyatakan idea dan ekspresi diri.

proses pembuatan hasil seni.4 Organisasi kurikulum Sukatan pelajaran PSV sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni.3 Objektif Objektif kurikulum PSV ialah: murid menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. (II) murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. kritis. (VII) murid dapat memupuk nilai-nilai kerjasama. masyarakat dan Pendidikan Kebangsaan. cermat dan selamat. kraf tradisional. negara. Seterusnya murid akan menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. manipulasi dan persepsi visual. 3. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. (V) mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni serta sumber motif dalam persekitaran. (IV) murid akan mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama iaitu bidang menggambar. keluarga.7 arah pembangunan diri. kreatif dan menyeronokkan. (III) murid menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera.1. (VI) murid membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. (IX) murid menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. (VIII) murid akan mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. murid dapat memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual yang akan menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. selaras dengan hasrat Falsafah 3. yakin diri. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. Melalui pengalaman seni dalam p & p. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi.1. membuat corak dan rekaan. disiplin diri dan bertanggungjawab. koordinasi. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. dan (X) murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. .

Organisasi kurikulum merangkumi empat aspek utama iaitu: I. . interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan III. alat dan teknik. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung dan mengenali perubahan yangmereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. pemerhatian secara aktif II. dan imaginasi murid ditingkatkan. Contohnya. Selain memperkembangkan deria penglihatan murid. Pemerhatian merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual.8 menyimpan maklumat atau dokumentasi. apresiasi seni visual secara mudah IV. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. mengaplikasi disiplin seni visual. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Tujuan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan untuk menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Melalui kajian yang dilakukan. membuat interpretasi. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. pemerhatian juga melibatkan deria lain melalui kajian perbandingan. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. berkomunikasi secara berkesan. Kesan aktiviti ini murid akan dibantu terus menyelaraskan idea. pemahaman dan perkembangan emosi murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif berlaku sepanjang p & p. fokus dan terperinci yang akan menajamkan persepsi murid. Sementara kemahiran yang akan diperolehi pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. membuat pilihan. berfikir secara kritis dan kreatif.

Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Murid sekolah rendah akan dipupuk dengan nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka.1. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu. cetakan. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni agar dapat memperoleh nilai menghargai sumbangan mereka. membuat corak dan rekaan. imbangan dan komposisi. kreativiti dan ekspresi diri murid melalui penerokaan kesan seni yang mana murid akan mengenali pelbagai alat.9 Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif. cerita. melalui kegiatan . capan. 3. lakonan. Selain itu. catan. struktur. menekankan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. 3.5.5 Kandungan Kurikulum Sukatan pelajaran PSV sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu menggambar. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. karangan dan puisi. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. stensilan. Aktiviti menggambar menekankan perkembangan imaginasi. bahan dan kegunaan. gurisan. gosokan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Antara kegiatan yang dijalankan dalam kelas ialah lukisan.1. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. nilai patriotisme.1 Mengambar Dalam kegiatan mengambar. nyayian. Ini termasuklah dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. mozek dan poster. nilai kebersihan dan kepekaan. montaj. kolaj. resis. percikan.

dan menggunakan imaginasi serta memaplikasi penghasilan corak dan rekaan dengan menggunakan komputer. lakonan. tema. Oleh itu.5. murid akan diberi peluang memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Oleh itu.1. kraf dan sebagainya. garisan. cetakan. kolaj dan kaligrafi. murid dapat menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. guru -guru PSV akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. capan. menggambar dan meneroka teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Kegiatan ini juga . Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna. renjisan dan percikan. Pada tahap 2 mereka akan mempelajari asas seni reka dalam membuat corak dan rekaan. susunan dan kesannya. resis. pengalaman dan fantasi pelajar serta pengunaan komputer.10 menggambar. ikatan dan celupan. Corak dan rekaan boleh dipadankan kepada pelbagai hasil daripada kegiatan lain seperti binaan. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran turut menjadi fokus dalam kegiatan menggambar. Kegiatan ini dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. murid akan mempelajari cara membuat corak. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara sama ada corak tidak terancang atau corak terancang.2 Membuat corak dan rekaan Bagi membuat corak dan rekaan. Manakala contoh corak terancang ialah lukisan. catan. murid akan mempelajari pengunaan asas seni reka dalam mengambar melalui imaginasi. titisan. mereka corak dan didedahkan beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak bagi Tahap 1. Hasil pembelajaran membuat corak dan rekaan membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. Pembelajaran bidang mengambar Tahap 1 bermula dengan asas mengambar. Manakala Tahap 2. 3. nyanyian dan cerita. puisi. Contoh hasilan corak tidak terancang ialah pualaman tiupan. lipatan.

murid diperkenalkan dengan kraf tradisional dalam seni alat domestik. ruang. imbangan dan kestabilan.3 Membentuk dan membuat binaan Kegiatan membentuk dan membuat binaan menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan.11 memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang.1. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik yang telah dinyatakan.4 Kraf Tradisional Kraf tradisional ialah perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh sesuatu masyarakat yang diwarisi turun-temurun. mobail. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti arca timbul. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan.5. . 3. diorama. nyanyian dan cerita. boneka. membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan dan meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. Oleh itu. topeng dan origami. semasa menjalankan proses penghasilan seni. murid berpeluang berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. model. Kesannya murid dapat memahami dengan lebih jelas apabila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Murid Tahap 2 pula pada akhir pembelajaran akan mengetahui cara menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan da membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer berdasarkan imaginasi murid. alat dan teknik penghasilan. alat permainan. Guru akan mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. struktur. peragaan dan lakonan. Di sekolah rendah. asemblaj. puisi.1.5. strabail. lakonan. 3. Murid Tahap 1 akan mempelajari asas membentuk dan membuat binaan. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran.

nyanyian dan cerita.12 ala pertahanan diri. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. alat dan bahan. Melalui kefahaman aspek tersebut. murid sejak di peringkat awal telah diperkenalkan kraf tradisional negara dengan mempelajari fungsi. perhiasan diri. proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. 3. reka bentuk dan kraftradisional.2 Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Seni Visual 3. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai-nilai dalam kurikulum PSV yang merangkumi perkara yang berkait dengan seni halus. membuat kraftangan seperti batik. tenunan. pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. lakonan. tenunan. Pelajar akan dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik atau aspek gunaan. seni tari dan seni mempertahankan diri. ukiran. meningkatkan lagi kepekaan. motif. Di akhir pembelajaran kegiatan tradisional murid akan mengenali kraf tradisional dan motif dalam penghasilan kraf tradisional serta tatacara dan disiplin kerja semasa di akhir Tahap 1. komunikasi visual. tekat.2. anyaman dan tembikar. pelajar akan menghayati warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. proses dan teknik membuat. puisi. teknik dan proses dalam kraf tradisional. perhiasan diri (ornament). bahan. ukiran. PSV sekolah menengah memberi penekanan dalam kegiatan proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman penghayatan dan kritikan pelajar. Murid Tahap 2 pula akan mengenali pengunaan alat.1 Pengenalan PSV sekolah menengah menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. corak Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. batik. Pelajar juga akan . imaginasi dan konsepsi pelajar. tembikar dan ayaman serta didedahkan guru untuk membentuk dan membuat binaan secara manual menggunakan komputer berdasarkan imaginasi murid. seni sastera. Kegiatan ini dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Oleh itu. Oleh itu. persepsi.

2. inovatif dan inventif.2. mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti. Melalui kurikulum yang dipelajari iaitu rasa syukur terhadap Tuhan. imaginatif. daya kreativiti. teknologi dan mata pelajaran lain (VI) pelajar akan menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa (VII) pelajar akan menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya (VIII) pelajar menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup. 3. 3. ( I) memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. dan (IX) membina jati diri pelajar ke arah pembentukan negara bangsa.2 Matlamat Matlamat PSV sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya.2. disiplin serta kemahiran pelajar dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya (III) menggunakan pelbagai kemahiran. inovasi. analisis. menghargai keindahan alam persekitaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.3 Objektif PSV di sekolah menengah bertujuan untuk pelajar menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. ( IV) membuat diskripsi. keluarga. 3. (II) meningkatkan pengetahuan. kreatif. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual (V) pelajar mendapat nilai tambah dalam disiplin sains. kritis.13 didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu serta dapat menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama.4 Organisasi Kurikulum Kurikulum PSV disusun berdasarkan dua bidang iaitu penghasilan seni visual serta sejarah dan apresiasi seni visual. Kedua-dua bahagian ini membantu pelajar dalam menguasai pelbagai . media. masyarakat dan negara dapat dipupuk dalam diri pelajar selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan.

kemahiran mencari. Seterusnya fahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan pemupukan minat terhadap PSV dapat dikembangkan. menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual memberi tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan harian dan dalam budaya kebangsaan. kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. Semua kegiatan seni mengutamakan kajiankajian sebelum. Dalam penghasilan seni visual. alat dan bahan melalui teknik tertentu. Guru akan mengintegrasikan kedua-dua bidang dalam p & p bagi membolehkan murid menguasai kemahiran -kemahiran tersebut. semasa dan selepas proses penghasilan. pewujudan idea. kemahiran bekerjasama dan kemahiran pengurusan. masyarakat dan negara. Ini dilakukan untuk menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar. Perkara yang ditekankan dalam penghasilan seni visual ialah kegiatan kreatif yang melibatkan benda yang dapat disentuh. Antara kemahiran yang akan dikuasai pelajar melalui PSV ialah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. P & p PSV dijalankan dalam bentuk teori dan praktika. keluarga. kemahiran dan nilai dapat diterapkan dalam kalangan pelajar. kemahiran berkomunikasi secara berkesan.14 kemahiran. pembelajaran secara terancang. Pendekatannya bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk mengendalikan agar tiga domain iaitu. kegiatan melibatkan penerokaan. pengetahuan. . dilihat dan diimaginasi oleh pelajar bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan daya intuisi. Kedua-dua bidang ini juga menjurus kepada matlamat PSV dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan terutamanya dalam pembinaan individu. penggunaan teknologi. Perbandingan dengan seni dan budaya luar juga digalakkan bagi memperlihatkan keseimbangan pendedahan dalam bidang seni visual termasuk kraf kebangsaan demi mengenali identiti seni visual dalam evolusi budaya kebangsaan. perkembangan idea.

penghasilan ini menekankan masyarakat dan nilai kenegaraan. wakaf. penghasilan dan sumbangan. arca dan cetakan). masjid. Aspek sains dan teknologi diperkenalkan secara terus untuk membantu kegiatan seni. membuat apresiasi dan kritikan seni. pelajar diberi peluang membuat kajian pemahaman terhadap hasil seni visual dalam budaya tempatan.2. wau dan alat muzik tradisional. gerbang. latar belakang budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam sesuatu karya seni diperkenalkan.15 3. Proses pernyataan idea yang berkaitan dengan pernyataan kendiri. komunikasi visual (seni grafik dan multimedia).5. Bidang ini meliputi asas seni reka iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Sehubungan itu. kebangsaan dan negara ASEAN serta negara tertentu yang mempunyai kesamaan dan kelainan dengan budaya kebangsaan.1 Penghasilan Seni Visual Penghasilan seni visual menyediakan peluang kepada pelajar mengaplikasi kefahaman mereka dalam menghasilkan kerja seni berdasarkan asas seni reka dalam pelbagai teknik. reka bentuk (rekabentuk industri dan reka bentuk persekitaran) serta seni kraf tradisional dan dimensi baru. makam dan taman). catan. kenderaan .5. alat permainan iaitu gasing. penghasilan dan sumbangan serta kraf tradisional dan pribumi tokoh. seni bina (kediaman. seni halus (lukisan.2. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual meliputi perkembangan seni visual di Malaysia iaitu mengenai seni halus tentang gerakan seni halus. peralatan. Pelajar akan dapat menyatakan kefahaman. pelukis.5 Kandungan kurikulum Kurikulum PSV sekolah menengah disusun dan dibahagikan kepada penghasilan seni visual dan sejarah dan apresiasi seni visual.2 Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Manakala dalam sejarah dan aspresiasi seni visual. 3.2. 3.

(VI) mengaplikasikan pendekatan penyelidikan dan penyelesaian masalah dalam proses penerokaan dan penghasilan karya dan rekaan seni visual. menginterpretasikan. (III) memahami kepentingan seni visual dalam konteks yang lebih luas yang merangkumi aspek estetik dan fungsi. hiasan leher. (V) memahami bahawa seni visual ialah satu bentuk komunikasi. serta kaedah seni dalam penghasilan karya dan rekaan seni visual.1 Matlamat Matlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran seni visual bagi membolehkan pelajar dapat mengikuti program seni visual atau program yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi dan memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran seni visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya selepas tamat persekolahan. . 4. pakaian (baju kurung.0 Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan 6 4. (IV) memahami bagaimana faktor sejarah.baju cekak musang dan lain-lain) dan perhiasan (ornamen) hiasan kepala. hiasan tangan.2 Objektif Objektif sukatan pelajaran PSV tingkatan 6 adalah untuk membolehkan pelajar (I) memahami pengertian dan peranan seni visual dalam pembangunan daya kreativiti serta sumbangannya sebagai alat komunikasi yang berkesan. (II) memahami cara-cara memperoleh dan mengolah idea dalam pengkaryaan dan perekaan. dan menggunakan faktor tersebut sebagai unsur pengembangan idea dalam penghasilan. 4. dan kualiti kehidupan secara menyeluruh. baju melayu.16 (darat dan laut atau sungai). politik. (VIII) mengesan. dan teknologi. dan persekitaran mempengaruhi penghasilan karya dan rekaan seni visual. dan meneliti secara kritis pelbagai karya dan rekaan seni visual yang berbentuk komunikasi bukan verbal. bahan. khususnya dalam peningkatan mutu barangan. sosial. agama. dan fungsi karya dan rekaan seni visual dengan menggunakan laras bahasa seni visual. baju kedah. menganalisis. (VII) menggunakan kecekapan teknikal dalam penggunaan alat. menghurai. makna. dan membuat pertimbangan secara berpengetahuan terhadap nilai estetik. industri. hiasan kaki dan hiasan pinggang.

iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. sensitiviti. bahasa seni visual dan pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. Lukisan dan Projek Penghasilan Karya. ritual. Perniagaan dan perdagangan ini dapat dijelaskan apabila hasil seni visual itu dijadikan sebagai barang yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan amalan nilai murni dalam kehidupan.17 4. guru haruslah menerangkan kepada pelajar mengenai peranan seni visual. Dalam pengenalan seni visual perkara yang perlu dijelaskan oleh seorang guru kepada pelajar adalah pengertian seni visual. Reka bentuk persekitaran merangkumi landskap dan hiasan dalaman. . Bagi bidang psikologi terbahagi pula kepada empat. cetakan arca. Sukatan pelajaran ini terdiri daripada tiga komponen. emosi dan ekspresi. pengeluaran dan perniagaan dan perdagangan. Dalam peranan seni terdapat dua bahagian iaitu psikologi dan sosiologi.3.1 Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan) Teori Seni Visual merangkumi apresiasi seni visual dan teori penghasilan yang terbahagi kepada tiga tajuk yang utama iaitu pengenalan seni visual. iaitu pengkaryaan dan perekaan. Manakala bidang sosiologi seni visual berperanan terhadap nasionalisme. iaitu seperti lukisan. reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. persekitaran. propaganda. Manakala dalam bidang perekaan pula terdiri daripada bidang komunikasi visual. iaitu Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan). Seni visual terbahagi kepada dua. 4. Selain perkara yang dinyatakan di atas. Masa yang ditetapkan bagi subtajuk ini adalah sebanyak 23 waktu. Dalam bidang pengkaryaan lebih menumpukan kepada bidang seni halus.3 Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran Seni Visual ini mengandungi dua aspek utama. iaitu kreativiti.catan.

. Bentuk terbahagi kepada tiga bentuk iaitu. media dan teknik. menerangkan tentang aliran. Unsur seni merangkumi garisan. guru juga perlu menjelaskan tentang media kepada pelajar.2 Bahasa seni visual Tajuk kedua adalah tentang bahasa seni visual. Terdapat dua teknik iaitu. gaya dan pengolahannya agar sesebuah karya seni itu memberi kepuasan kepada pengkarya. jalinan rupa. suhu warna. Dalam prinsip rekaan. 4. Masa yang diperuntukkan adalah 34 waktu. terdapat pelbagai aspek iaitu. terdapat pula beberapa aspek yang diperjelaskan oleh guru kepada pelajar iaitu. Dalam tajuk ini terdapat subtopik yang kecil iaitu konsep dan kaedah sejarah seni. Masa yang ditetapkan bagi tajuk ini adalah sebanyak 57 waktu. fungsi dan konteks pula. dua dimensi. Kedua-dua teknik ini dapat digunakan dalam menghasilkan sesebuah karya seni. bentuk dan warna. harmoni. teknik diajar oleh guru agar pelajar dapat menghasilkan sesebuah karya seni merujuk kepada kaedah.18 4. Dalam aspek formal. Selain itu. konsep dan kaedah kritikan seni. keseimbangan. Dalam aspek warna pula.3. Dalam subtopik kecil tersebut terdapat pula alemen-elemen yang perlu dijelaskan oleh guru kepada pelajar. Terdapat dua media iaitu.3. fungsi dan konteks. kontra. media konvensional dan media baru. dan ekonomi. tiga dimensi dan pelbagai dimensi. nilai warna dan skema warna. dominan. Dalam makna. guru menjelaskan kepada pelajar tentang jenis-jenis warna. Dalam bahasa seni visual ini terdapat dua perkara yang perlu diberi penekanan iaitu aspek formal dan makna. kepelbagaian. kebudayaan dan nilai. prinsip rekaan. Dalam menjelaskan tentang bahasa visual. tentang unsur seni. teknik konvesional dan teknik baru. Kefahaman dalaman menggunakan media dapat digunakan untuk pengkaryaan dan perekaan iaitu cara atau kesesuaian menggunakan media tersebut. dalam menerangkan bahasa seni. kadar banding.3 Pendekatan sejarah dan kritikan seni visual Tajuk ketiga dalam bahasa seni visual adalah tentang pendekatan sejarah dan kritikan seni visual.

ruang cetak dan ruang dalam. halus. penggunaan bahan dan pengolahan teknik lukisan akan dijelaskan kepada pelajar yang mana seterusnya akan menyentuh mengenai bentuk. pengamatan. tenteram dan riang. teknik titik.3.3. skala dan kadar banding serta pencahayaan dan juga struktur. guru akan menekankan aspek ruang. keluasan dan ketinggian serta jisim. Bagi suasana pula adalah seperti panas. Kedudukan objek seperti melintang. Struktur pula.19 4. Manakala ciri-ciri dan sifat objek adalah seperti keras. licin. Ruang yang akan diajar oleh guru adalah seperti ruang rata. 4. sejuk.3. Penggunaan bahan dalam penghasilan lukisan seperti pensel. kedudukan objek. ialah seperti strutur jelas dan struktur tidak jelas.2 Penggubahan Tajuk penggubahan berfokus untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai perkara yang mewujudkan kesan terhadap hasil karya atau lukisan. oil pastels. . pejal. pen teknikal dan pensel warna turut akan diterangkan dibawah tajuk ini. garisan selari. kasar dan juga lut sinar. dalam mewujudkan kesan. gosokan. Bentuk seperti permukaan. di dalam pengolahan teknik lukisan akan menyentuh mengenai cara lorekan. lembut. silang pangkah (cross hatching). suasana dan ciri-ciri serta sifat objek. soft pastels.4. Manakala pencahayaan pula seperti cahaya dan bayang. menegak dan sendeng.1 Pengenalan Lukisan Dalam tajuk pengenalan lukisan ini.4. charcoal. kasap. garisan kontur dan juga garisan tidak menentu.4 Lukisan 4. cahaya dan bentuk serta cahaya dan suasana. Selain itu. aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Oleh itu.

Berlainan pula dengan reka bentuk teknologi. catan. Bagi bidang seni halus. ilustrasi. Guru juga menjelaskan beberapa reka bentuk teknologi seperti industri. guru juga menyentuh mengenai reka bentuk persekitaran untuk keseimbangan.3. 5. Selain itu. seramik. cat minyak dan cat arkrilik. terdapat lima mata pelajaran iaitu pengurusan . seni cetak dan arca. liner. identiti korporat.20 4. automobile. seni cetak benaman dan seni cetak serigrafi. Manalaka seni cetak mempunyai pelbagai teknik seperti seni cetak timbulan. fesyen dan tekstil. Kurikulum Alternatif ialah kurikulum khusus.3 Projek Penghasilan Karya Penekanan dalam aspek pengkaryaan ini adalah bagi mendedahkan kepada pelajar mengenai seni halus yang mempunyai pelbagai jenis karya dan komunikasi visual. masalah pembelajaran tahap satu. Mengikut Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2007. Seni arca pula diterangkan mengenai kepelbagaian jenis atau teknik menghasilkan arca seperti relief. kinetik dan instalasi. sesuai dan bermanfaat bagi murid berkeperluan khas selain dari kurikulum latihan kemahiran. aspek komunikasi visual juga turut disentuh iaitu grafik dan multimedia. Misalnya. Bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK). free standing. Grafik adalah seperti tipografi. Pelajar berkeperluan khas perlu diberi peluang yang sama dengan pelajar aliran perdana di mana kualiti pendidikan mereka perlu dipertingkatkan agar mereka dapat menguasai Kurikulum Alternatif yang telah dibina khas untuk mereka. pembungkusan dan reka tanda di samping mengaitkan juga bidang multimedia seperti interaktif. Pada masa yang sama turut menjelaskan media yang digunakan dalam pengkaryaan seni halus seperti cat air. guruperkara utama yang ditekankan ialah menerangkan pelbagai jenis karya yang terdapat seperti lukisan. 0 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN KHAS KPM sentiasa peka terhadap pendidikan anak-anak istimewa termasuk mereka yang menghadapi masalah pembelajaran. poster. landskap dan hiasan dalaman. animasi dan laman web.

Usaha yang melibatkan wakil-wakil dari semua peringkat sistem pendidikan negara kita. semua pihak mestilah berusaha melaksanakan pengajaran. guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran. Subseksyen (1) (B) Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. Oleh itu. Mereka yang tidak kurang dari segi aptitud atau intelek turut diberi sokongan untuk menguasai kurikulum arus perdana agar potensi mereka dapat dipertingkatkan secara menyeluruh dan optimum. mengira). pendidikan Islam atau Moral dan pendidikan jasmani. Pendekatan yang diambil dapat menentukan komposisi yang terbaik dan sesuai untuk murid bermasalah dalam pembelajaran. menulis.benar menarik. Bab 8 Pendidikan Khas. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas itu. 6. PSV dan pendidikan muzik merupakan komponen dalam mata pelajaran seni kreatif. Pernyataan falsafah. Menurut Akta Pendidikan 1996. Seksyen 41. Isi kandungan pelajaran dan ruang lingkupnya telah dinyatakan selaras melalui sukatan pelajaran dengan harapan PSV dapat memenuhi wawasan dan falsafah pendidikan kebangsaan. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. seni kreatif.0 KESIMPULAN Kementerian Pendidikan di bawah urusetia Pusat Perkembangan Kurikulum dan unit-unit lain telah berusaha untuk meletakkan mata pelajaran pendidikan seni ke tahap yang sewajarnya. matlamat dan objektifnya jelas.21 kehidupan. menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dan berkualiti suapay PSV benar. berkualiti dan bermakan dari perspektif pelajar . asas 3M (membaca.

2008.blogspot.gov. http://esenivisual. 2003.my/bpk/index.php?option=com_docman&Itemid=71 [ 3 November 2011] Kementerian Pelajaran Malaysia. https://sites.my/documents/10156/4ac8cce2-1ec9-4f30-a0bb-f133021906bb [21Disember 2011] M y z i z i .com/2009/07/sejarahawal-seni-visual-ii. 1-37 http://www.penerangan.php/component/content/article/385-info-ringkas/5643kurikulum-alternatif-untuk-murid-istimewa. Majlis Peperiksaan Malaysia.gov. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.edu.my/index. Pendidikan Seni untuk Maktab & universiti.22 RUJUKAN Md. Seni visual sukatan pelajaran dan soalan contoh. Nasir Ibrahim & Prof Madya Ibrahim Hassan. Sukatan pelajaran psv kbsm. http://www. Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. S e j a r a h a w a l s e n i ( i i ) .google. Kurikulum Alternatif untuk Murid Istimewa http://pmr. Panitia Seni Visual SMK Serian.html [3 Nov 2011] Kementerian Pelajaran Malaysia.moe.mpm.html [30 Oktober 2011] ] . 2009. 2 0 0 9 .com/site/panitiasenivisualsmkserian/sp-psv-kbsm [16 / 12 /2011] Portal Pendidikan Utusan Malaysia.

23 .