1

1.0 PENGENALAN

Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia bagi generasi kini dan akan datang. Pendidikan seni visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah rendah serta merupakan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Pendidikan seni visual merupakan program pendidikan yang bersistem, terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia

yang celik budaya kesenian. Keperluan individu dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran proses, teknik dan media serta pembentukan nilai. Fieldman (1996) memberikan definisi pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pelajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. Seni yang dimaksudkan ialah seni visual yang meliputi catan, arca, seni bina, kraf, reka bentuk industri, fotografi, filem,televisen dan seni komputer. Pendidikan seni visual mengkaji fungsi dan setiap bentuk objek dihasilkan. Pendidikan seni visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni, mempelajari sejarah dan antropologi seni, membezakan makna seni dan melihat nilai hasil individu.

2

2.0 SEJARAH PERKEMBANGAN SENI VISUAL DI MALAYSIA

Aktiviti seni Malaysia awal bermula di Pulau Pinang apabila Pulau Pinang dikuasai British pada tahun 1786 oleh Sir Francis Light di bawah Syarikat Hindia Timur. Pelukis-pelukis Inggeris yang tinggal di Pulau Pinang suka melukis pemandangan laut dan keindahan alam semulajadi di Pulau Pinang. Golongan imigran Cina turut menyumbang kepada perkembangan seni Tanah Melayu seperti pendatang dan pelawat Cina Xu Beihong yang bermastautin di Pulau Pinang selama beberapa tahun. Pendatang Cina telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Namun tujuan perhijrahan orang Cina ke Tanah Melayu kebanyakkan semata -mata untuk diutamakan. Namun apabila mereka semakin kukuh dan berjaya di Tanah Melayu, barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik. Ada yang terlibat dalam pendidikan seni dan ada menjadi pelukis amatur. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow, Wang Yau, Reverend Chuk Mor, Reverend Pak Yuen, Chai Horng, Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin. Pada tahun 1920-an studio seni mula didirikan di Pulau Pinang oleh Yong Mun berkerja ekoran pelbagai masalah di tanah air. Oleh itu, seni halus tidak

Seng. SITC (Sultan Idris Training College) ditubuhkan pada tahun 1922. Mata pelajaran pendidikan seni diajar di samping subjek-subjek lain. Komponen subjek pendidikan seni diajar bersama-sama dengan pertukangan tangan seperti membuat bakul dan lain-lain seni pertukangan rakyat ketika itu. Akademi Seni Halus Nanyang diasaskan pada tahun 1938 oleh pengetuanya, Lim Hak Tai. Lim Hak Tai, seorang pelukis ternama dan berwawasan memperkembangkan kesenian dengan menubuhkan institusi yang pertama dan paling lama di Singapura. Antara pelukis-pelukis terkenal yang menjadi tenaga pengajar ialah Cheong Soo Pieng, Georgette Chen Li Ying, Chen Wen His dan Chen Chong Swee. Pelukis ini telah datang ke Singapura selepas Perang Dunia Kedua. Mereka dilatih di akademi seni di Shanghai, Canton dan Amoy dan telah didedahkan

Pendudukan Jepun pada 1941. Tay Hooi Keat menjadi warganegara Malaysia pertama yang pergi ke Britain untuk mempelajari seni lukis di Camberwell School of Art. Mereka terkenal kerana menggabungkan konsep barat dan timur dalam hasil karya mereka. Pulau Pinang menjadi pusat daya tarikan para pelukis. Kempeitai iaitu polis tentera Jepun telah mengawasi kumpulan . Pada tahun 1945. Acheen Street. Majlis Pendidik Seni Pulau Pinang telah ditubuhkan dan diterajui oleh Tay Hooi Keat sebagai pengerusi.3 kepada pengaruh modenis aliran-aliran di Paris. Persatuan Seni Pulau Pinang ditubuhkan di bawah pimpinan Loh Cheng Chuan. Pada tahun 1953. Pelukis-pelukis Nanyang memainkan peranan yang besar dalam perkembangan tradisi seni moden di Tanah Melayu dan Singapura melalui aktiviti-aktiviti mereka. yang kemudiannya dikenali sebagai Nanyang. Setelah perang tamat. Pada tahun 1948. Selepas perang tamat.. penaung seni yang terkenal telah menemui Mohd Hoessein Enas di Pulau Pinang pada tahun 1949 dan telah menggesa beliau berpindah ke Kuala Lumpur. Tay Hooi Keat yang kembali ke Pulau Pinang dari United Kingdom memperkenalkan konsep-konsep baru yang memeranjatkan masyarakat seni lukis tempatan. Pelukis-pelukis tempatan yang pergi ke luar negeri turut terdedah kepada pelbagai pengaruh aliran seni. kesenian di Pulau Pinang telah dihidupkan semula dengan penubuhan Kumpulan Pendidik Seni Pulau Pinang di bawah Jabatan Pendidik Seni. telah mengekang semua aktiviti kebudayaan. Frank Sullivan. beliau mengadakan pameran solo di Philomatic Union. Rekod-rekod dan bukti-bukti fotografik lawatan Kelab Seni Lukis China Pulau Pinang telah dibakar sebagai langkah berjaga-jaga. Majlis Kesenian Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun yang sama. Wednesday Art Group telah ditubuhkan pada tahun 1952 di Kuala Lumpur . Kebanyakan ahli-ahlinya terdiri guru-guru sekolah aliran bahasa Inggeris.kumpulan kebudayaan China. Apabila Cheng Yong kembali pada tahun 1932. Hoession seterusnya menubuhkan Angkatan Pelukis semenanjung dan menjadi tokoh seni kebangsaan yang terkenal. Pameran ini telah memberi kesedaran kepada pelukis-pelukis tempatan yang telah melukis bersendirian dan tidak sedar akan kewujudan pelukis-pelukis lain. Pada tahun 1952. Pulau Pinang. Mereka menganjurkan pameran solo untuk para pelukis tempatan serta pelukis luar negara yang membuat lawatan. Kedua-dua pertubuhan ini telah mengadakan pameran -pameran seni secara tetap untuk ahli-ahli mereka. pusat seni telah beralih dari Paris ke New York.

Mohd Hoessein Enas. Cheong Lai Tong. Cheong Lai Tong. Zakariah Noor. Kumpulan ini bertemu seminggu sekali pada hari Khamis di Sekolah Lelaki Methodist untuk membuat catan potret.4 oleh Peter Harris. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Dzulkifli Buyong. Nik Zainal Abidin. Pada tahun 1954. Pada tahun 1957. Zakariah Noor. Ho Kai Peng. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Grace Selvanayagam. Phoon Hoon. Balai Seni Lukis Negara di 109. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Syed Ahmad Jamal. Ismail Mustan.guru yang berminat . Jolly Koh dan Syed Ahmad Jamal. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Antara pelukis-pelukis yang mendapat tunjuk ajar dan galakan beliau ialah Patrick Ng. Peter Harris. Angkatan Pelukis Semenanjung iaitu APS yang kemudiannya dikenali sebagai Angkatan Pelukis SeMalaysia ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1956 oleh Mohd Hossein Enas. Menjelang kemerdekaan. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Liu Siat Mooi. Peter Harris merupakan Penguasa Seni di Kementerian Pendidikan dan beliau adalah lepasan sekolah seni di Britain yang memperkenalkan estetik dan teknik seni lukis moden kepada guru-guru dan pelukis muda tempatan yang berminat. sesi perbincangan dan pameran. Guru . figuratif. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Chuah Thean Teng. lukisan dan lakaran. Chong Hooi Fah. Syed Zainal dan Chong Sing Kwai. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. mengadakan kelas-kelas melukis. Thursday Art Gruop. Persatuan Seni Selangor telah diasaskan oleh golongan ekspatriat dan ahli-ahli seperti Fung Yow Chork. Patrick Ng. Yong Peng Seng. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen.

Golongan pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis lewat tahun 1960an. Pottery and Ceramics. Sculpture. Anthony Lau. Chinese Brush Painting. Tahun 1970an . Pada tahun 1967 penubuhan Institut Teknologi Mara telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu.5 dalam bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama se tahun. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Graphics. Photography dan Commercial Art. Fashion dan Industrial Design. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Photography. Fine Metal. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Cheong Laitong. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Textiles. Lee Joo For. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant. Ceramics. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan.garde di negara ini. Institusi seni lukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal.

imaginasi dan daya pemikiran murid-murid.6 3. PSV turut menekankan kemahiran befikir secara kritis dan kreatif (KBKK) yang mana murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran dan hasil kerja sendiri. PSV sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu dan mengaitkan dengan mata pelajaran lain. ekspresif dan aktif.1 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (PSV) di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak atau visual.0 3. kritis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke . membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. 1. memperkembang keperibadian. PSV berperanan dalam membantu memperkembang ciri-ciri ini melalui persepsi visual.1. menghargai keindahan alam persekitaran.2 Matlamat Matlamat mata pelajaran PSV sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis aktiviti seni visual akan membolehkan murid menyatakan idea dan ekspresi diri. Kesannya murid dapat membina keyakinan diri. PSV memberi peluang kepada murid memupuk minat. 3. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Skop pelajaran PSV di sekolah rendah tidak meliputi bidang seni lain seperti seni muzik. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Kegiatan pemikiran. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. Oleh sebab murid di sekolah rendah masih dalam membina perkembangan minda yang kreatif. seni sastera.1 KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual 3. seni tari dan seni mempertahankan diri.

proses pembuatan hasil seni. Melalui pengalaman seni dalam p & p. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni serta sumber motif dalam persekitaran. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. dan (X) murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. (IV) murid akan mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. cermat dan selamat. kreatif dan menyeronokkan. (III) murid menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. (V) mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. . (VIII) murid akan mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. kraf tradisional. manipulasi dan persepsi visual. (IX) murid menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual.1. (II) murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. Seterusnya murid akan menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. disiplin diri dan bertanggungjawab. (VI) murid membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. selaras dengan hasrat Falsafah 3. masyarakat dan Pendidikan Kebangsaan. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. (VII) murid dapat memupuk nilai-nilai kerjasama. membuat corak dan rekaan. koordinasi.1. keluarga.4 Organisasi kurikulum Sukatan pelajaran PSV sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. kritis. 3. negara.3 Objektif Objektif kurikulum PSV ialah: murid menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi.7 arah pembangunan diri. yakin diri. murid dapat memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual yang akan menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama iaitu bidang menggambar.

imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung dan mengenali perubahan yangmereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Melalui kajian yang dilakukan. alat dan teknik. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan III. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif berlaku sepanjang p & p. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. apresiasi seni visual secara mudah IV. membuat interpretasi. dan imaginasi murid ditingkatkan. pemerhatian juga melibatkan deria lain melalui kajian perbandingan. Tujuan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan untuk menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. berkomunikasi secara berkesan. membuat pilihan. pemahaman dan perkembangan emosi murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Pemerhatian merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. berfikir secara kritis dan kreatif. pemerhatian secara aktif II. Organisasi kurikulum merangkumi empat aspek utama iaitu: I. mengaplikasi disiplin seni visual.8 menyimpan maklumat atau dokumentasi. . Contohnya. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Kesan aktiviti ini murid akan dibantu terus menyelaraskan idea. Sementara kemahiran yang akan diperolehi pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Selain memperkembangkan deria penglihatan murid. fokus dan terperinci yang akan menajamkan persepsi murid.

capan. nilai kebersihan dan kepekaan. Aktiviti menggambar menekankan perkembangan imaginasi. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Murid sekolah rendah akan dipupuk dengan nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka.1.5 Kandungan Kurikulum Sukatan pelajaran PSV sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu menggambar. catan.9 Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. melalui kegiatan . Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan.5. bahan dan kegunaan. montaj. nilai patriotisme. Ini termasuklah dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. kreativiti dan ekspresi diri murid melalui penerokaan kesan seni yang mana murid akan mengenali pelbagai alat. gosokan. gurisan. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan.1 Mengambar Dalam kegiatan mengambar. mozek dan poster. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. struktur. cetakan. karangan dan puisi. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni agar dapat memperoleh nilai menghargai sumbangan mereka. menekankan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang.1. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. kolaj. resis. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu. lakonan. stensilan. Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif. 3. nyayian. Antara kegiatan yang dijalankan dalam kelas ialah lukisan. 3. cerita. membuat corak dan rekaan. percikan. Selain itu. imbangan dan komposisi.

10 menggambar. murid akan diberi peluang memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Manakala contoh corak terancang ialah lukisan. Corak dan rekaan boleh dipadankan kepada pelbagai hasil daripada kegiatan lain seperti binaan. murid akan mempelajari pengunaan asas seni reka dalam mengambar melalui imaginasi. guru -guru PSV akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Pembelajaran bidang mengambar Tahap 1 bermula dengan asas mengambar. kolaj dan kaligrafi. capan. titisan. catan. ikatan dan celupan. susunan dan kesannya. Oleh itu. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran turut menjadi fokus dalam kegiatan menggambar. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. menggambar dan meneroka teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna. murid dapat menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Hasil pembelajaran membuat corak dan rekaan membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. tema. 3. resis. dan menggunakan imaginasi serta memaplikasi penghasilan corak dan rekaan dengan menggunakan komputer.5. Manakala Tahap 2. puisi. murid akan mempelajari cara membuat corak. garisan. cetakan. Kegiatan ini juga .2 Membuat corak dan rekaan Bagi membuat corak dan rekaan. Pada tahap 2 mereka akan mempelajari asas seni reka dalam membuat corak dan rekaan. lakonan. lipatan. mereka corak dan didedahkan beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak bagi Tahap 1. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu. renjisan dan percikan. Kegiatan ini dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Oleh itu. nyanyian dan cerita. kraf dan sebagainya. Contoh hasilan corak tidak terancang ialah pualaman tiupan. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara sama ada corak tidak terancang atau corak terancang. pengalaman dan fantasi pelajar serta pengunaan komputer.1.

ruang. 3. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan. lakonan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti arca timbul. Murid Tahap 1 akan mempelajari asas membentuk dan membuat binaan. Di sekolah rendah. topeng dan origami.1. alat permainan. boneka. nyanyian dan cerita. . Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran.5.1. Oleh itu. model. diorama. asemblaj. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik yang telah dinyatakan.11 memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang. puisi. alat dan teknik penghasilan. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. semasa menjalankan proses penghasilan seni. membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan dan meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. struktur. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Murid Tahap 2 pula pada akhir pembelajaran akan mengetahui cara menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan da membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer berdasarkan imaginasi murid. murid diperkenalkan dengan kraf tradisional dalam seni alat domestik. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. mobail.5. peragaan dan lakonan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran.4 Kraf Tradisional Kraf tradisional ialah perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh sesuatu masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Kesannya murid dapat memahami dengan lebih jelas apabila mereka membentuk dan membina sesuatu model.3 Membentuk dan membuat binaan Kegiatan membentuk dan membuat binaan menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. murid berpeluang berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. strabail. 3. Guru akan mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. imbangan dan kestabilan.

bahan. perhiasan diri. nyanyian dan cerita. Murid Tahap 2 pula akan mengenali pengunaan alat. persepsi. tekat. imaginasi dan konsepsi pelajar.1 Pengenalan PSV sekolah menengah menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. Kegiatan ini dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. puisi.2. Pelajar akan dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik atau aspek gunaan. perhiasan diri (ornament). Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. PSV sekolah menengah memberi penekanan dalam kegiatan proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman penghayatan dan kritikan pelajar. Pelajar juga akan . Oleh itu. membuat kraftangan seperti batik. anyaman dan tembikar. reka bentuk dan kraftradisional. 3.2 Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Seni Visual 3. ukiran. pelajar akan menghayati warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. Di akhir pembelajaran kegiatan tradisional murid akan mengenali kraf tradisional dan motif dalam penghasilan kraf tradisional serta tatacara dan disiplin kerja semasa di akhir Tahap 1. pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. seni tari dan seni mempertahankan diri. proses dan teknik membuat. seni sastera. meningkatkan lagi kepekaan. batik. teknik dan proses dalam kraf tradisional. motif. tembikar dan ayaman serta didedahkan guru untuk membentuk dan membuat binaan secara manual menggunakan komputer berdasarkan imaginasi murid. Melalui kefahaman aspek tersebut. alat dan bahan. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. corak Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan. murid sejak di peringkat awal telah diperkenalkan kraf tradisional negara dengan mempelajari fungsi. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai-nilai dalam kurikulum PSV yang merangkumi perkara yang berkait dengan seni halus. komunikasi visual. lakonan. tenunan. ukiran. Oleh itu.12 ala pertahanan diri. tenunan.

Melalui kurikulum yang dipelajari iaitu rasa syukur terhadap Tuhan.13 didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu serta dapat menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. 3.2. menghargai keindahan alam persekitaran. analisis. (II) meningkatkan pengetahuan. ( IV) membuat diskripsi.3 Objektif PSV di sekolah menengah bertujuan untuk pelajar menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual (V) pelajar mendapat nilai tambah dalam disiplin sains. 3.2 Matlamat Matlamat PSV sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. imaginatif. 3. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti. dan (IX) membina jati diri pelajar ke arah pembentukan negara bangsa.2.4 Organisasi Kurikulum Kurikulum PSV disusun berdasarkan dua bidang iaitu penghasilan seni visual serta sejarah dan apresiasi seni visual. Kedua-dua bahagian ini membantu pelajar dalam menguasai pelbagai . kreatif. keluarga. daya kreativiti. ( I) memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. disiplin serta kemahiran pelajar dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya (III) menggunakan pelbagai kemahiran. inovasi. masyarakat dan negara dapat dipupuk dalam diri pelajar selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan. kritis. inovatif dan inventif. teknologi dan mata pelajaran lain (VI) pelajar akan menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa (VII) pelajar akan menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya (VIII) pelajar menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup. media.2.

kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. kegiatan melibatkan penerokaan. Seterusnya fahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan pemupukan minat terhadap PSV dapat dikembangkan. Guru akan mengintegrasikan kedua-dua bidang dalam p & p bagi membolehkan murid menguasai kemahiran -kemahiran tersebut. pembelajaran secara terancang. Perbandingan dengan seni dan budaya luar juga digalakkan bagi memperlihatkan keseimbangan pendedahan dalam bidang seni visual termasuk kraf kebangsaan demi mengenali identiti seni visual dalam evolusi budaya kebangsaan. menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat. masyarakat dan negara. Antara kemahiran yang akan dikuasai pelajar melalui PSV ialah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. pengetahuan. keluarga. kemahiran dan nilai dapat diterapkan dalam kalangan pelajar. Ini dilakukan untuk menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar. penggunaan teknologi. perkembangan idea. kemahiran berkomunikasi secara berkesan. alat dan bahan melalui teknik tertentu. Kedua-dua bidang ini juga menjurus kepada matlamat PSV dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan terutamanya dalam pembinaan individu. kemahiran mencari. Perkara yang ditekankan dalam penghasilan seni visual ialah kegiatan kreatif yang melibatkan benda yang dapat disentuh. semasa dan selepas proses penghasilan. Dalam penghasilan seni visual.14 kemahiran. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual memberi tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan harian dan dalam budaya kebangsaan. P & p PSV dijalankan dalam bentuk teori dan praktika. kemahiran bekerjasama dan kemahiran pengurusan. . Semua kegiatan seni mengutamakan kajiankajian sebelum. pewujudan idea. Pendekatannya bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk mengendalikan agar tiga domain iaitu. dilihat dan diimaginasi oleh pelajar bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan daya intuisi.

15 3.2. pelajar diberi peluang membuat kajian pemahaman terhadap hasil seni visual dalam budaya tempatan. Proses pernyataan idea yang berkaitan dengan pernyataan kendiri.2 Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Manakala dalam sejarah dan aspresiasi seni visual. kenderaan . makam dan taman). Bidang ini meliputi asas seni reka iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. alat permainan iaitu gasing. seni halus (lukisan.5 Kandungan kurikulum Kurikulum PSV sekolah menengah disusun dan dibahagikan kepada penghasilan seni visual dan sejarah dan apresiasi seni visual. latar belakang budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam sesuatu karya seni diperkenalkan. penghasilan dan sumbangan serta kraf tradisional dan pribumi tokoh.2.1 Penghasilan Seni Visual Penghasilan seni visual menyediakan peluang kepada pelajar mengaplikasi kefahaman mereka dalam menghasilkan kerja seni berdasarkan asas seni reka dalam pelbagai teknik. komunikasi visual (seni grafik dan multimedia). gerbang. peralatan. membuat apresiasi dan kritikan seni. wau dan alat muzik tradisional. arca dan cetakan). seni bina (kediaman. masjid.2. wakaf. penghasilan dan sumbangan. penghasilan ini menekankan masyarakat dan nilai kenegaraan. pelukis.5. reka bentuk (rekabentuk industri dan reka bentuk persekitaran) serta seni kraf tradisional dan dimensi baru. Pelajar akan dapat menyatakan kefahaman. catan. kebangsaan dan negara ASEAN serta negara tertentu yang mempunyai kesamaan dan kelainan dengan budaya kebangsaan. Aspek sains dan teknologi diperkenalkan secara terus untuk membantu kegiatan seni. 3. 3. Sehubungan itu. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual meliputi perkembangan seni visual di Malaysia iaitu mengenai seni halus tentang gerakan seni halus.5.

politik. 4. agama. dan membuat pertimbangan secara berpengetahuan terhadap nilai estetik.2 Objektif Objektif sukatan pelajaran PSV tingkatan 6 adalah untuk membolehkan pelajar (I) memahami pengertian dan peranan seni visual dalam pembangunan daya kreativiti serta sumbangannya sebagai alat komunikasi yang berkesan. dan fungsi karya dan rekaan seni visual dengan menggunakan laras bahasa seni visual. (IV) memahami bagaimana faktor sejarah. dan kualiti kehidupan secara menyeluruh. (VII) menggunakan kecekapan teknikal dalam penggunaan alat.16 (darat dan laut atau sungai). hiasan kaki dan hiasan pinggang. sosial. dan meneliti secara kritis pelbagai karya dan rekaan seni visual yang berbentuk komunikasi bukan verbal. (III) memahami kepentingan seni visual dalam konteks yang lebih luas yang merangkumi aspek estetik dan fungsi. (V) memahami bahawa seni visual ialah satu bentuk komunikasi.baju cekak musang dan lain-lain) dan perhiasan (ornamen) hiasan kepala. . menganalisis. industri.0 Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan 6 4. (II) memahami cara-cara memperoleh dan mengolah idea dalam pengkaryaan dan perekaan. menghurai. (VI) mengaplikasikan pendekatan penyelidikan dan penyelesaian masalah dalam proses penerokaan dan penghasilan karya dan rekaan seni visual. 4. serta kaedah seni dalam penghasilan karya dan rekaan seni visual. hiasan leher. dan persekitaran mempengaruhi penghasilan karya dan rekaan seni visual. pakaian (baju kurung. dan menggunakan faktor tersebut sebagai unsur pengembangan idea dalam penghasilan. khususnya dalam peningkatan mutu barangan. bahan. menginterpretasikan. hiasan tangan.1 Matlamat Matlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran seni visual bagi membolehkan pelajar dapat mengikuti program seni visual atau program yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi dan memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran seni visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya selepas tamat persekolahan. dan teknologi. (VIII) mengesan. baju melayu. baju kedah. makna.

Reka bentuk persekitaran merangkumi landskap dan hiasan dalaman. Seni visual terbahagi kepada dua. Manakala dalam bidang perekaan pula terdiri daripada bidang komunikasi visual. ritual. Dalam pengenalan seni visual perkara yang perlu dijelaskan oleh seorang guru kepada pelajar adalah pengertian seni visual. Masa yang ditetapkan bagi subtajuk ini adalah sebanyak 23 waktu. Dalam peranan seni terdapat dua bahagian iaitu psikologi dan sosiologi.1 Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan) Teori Seni Visual merangkumi apresiasi seni visual dan teori penghasilan yang terbahagi kepada tiga tajuk yang utama iaitu pengenalan seni visual. iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. Bagi bidang psikologi terbahagi pula kepada empat. iaitu seperti lukisan. iaitu pengkaryaan dan perekaan. Manakala bidang sosiologi seni visual berperanan terhadap nasionalisme. Selain perkara yang dinyatakan di atas. emosi dan ekspresi. sensitiviti. . bahasa seni visual dan pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. Perniagaan dan perdagangan ini dapat dijelaskan apabila hasil seni visual itu dijadikan sebagai barang yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan amalan nilai murni dalam kehidupan. 4.17 4.3.catan. iaitu Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan). Lukisan dan Projek Penghasilan Karya. iaitu kreativiti. reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. guru haruslah menerangkan kepada pelajar mengenai peranan seni visual.3 Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran Seni Visual ini mengandungi dua aspek utama. Sukatan pelajaran ini terdiri daripada tiga komponen. pengeluaran dan perniagaan dan perdagangan. persekitaran. Dalam bidang pengkaryaan lebih menumpukan kepada bidang seni halus. cetakan arca. propaganda.

harmoni.3. prinsip rekaan. Dalam bahasa seni visual ini terdapat dua perkara yang perlu diberi penekanan iaitu aspek formal dan makna. teknik diajar oleh guru agar pelajar dapat menghasilkan sesebuah karya seni merujuk kepada kaedah. konsep dan kaedah kritikan seni. Unsur seni merangkumi garisan. jalinan rupa. Kedua-dua teknik ini dapat digunakan dalam menghasilkan sesebuah karya seni. Dalam subtopik kecil tersebut terdapat pula alemen-elemen yang perlu dijelaskan oleh guru kepada pelajar. suhu warna. Dalam prinsip rekaan. guru juga perlu menjelaskan tentang media kepada pelajar. dominan. Terdapat dua media iaitu.3 Pendekatan sejarah dan kritikan seni visual Tajuk ketiga dalam bahasa seni visual adalah tentang pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. Dalam menjelaskan tentang bahasa visual. Masa yang diperuntukkan adalah 34 waktu. dua dimensi. Selain itu. bentuk dan warna. terdapat pelbagai aspek iaitu. Dalam tajuk ini terdapat subtopik yang kecil iaitu konsep dan kaedah sejarah seni. Dalam aspek warna pula. kebudayaan dan nilai. Terdapat dua teknik iaitu.2 Bahasa seni visual Tajuk kedua adalah tentang bahasa seni visual. guru menjelaskan kepada pelajar tentang jenis-jenis warna. menerangkan tentang aliran. tiga dimensi dan pelbagai dimensi. fungsi dan konteks. teknik konvesional dan teknik baru. kadar banding. fungsi dan konteks pula. Kefahaman dalaman menggunakan media dapat digunakan untuk pengkaryaan dan perekaan iaitu cara atau kesesuaian menggunakan media tersebut. Masa yang ditetapkan bagi tajuk ini adalah sebanyak 57 waktu. media konvensional dan media baru. keseimbangan. Bentuk terbahagi kepada tiga bentuk iaitu. Dalam aspek formal. terdapat pula beberapa aspek yang diperjelaskan oleh guru kepada pelajar iaitu. tentang unsur seni.18 4. dan ekonomi. 4. Dalam makna. gaya dan pengolahannya agar sesebuah karya seni itu memberi kepuasan kepada pengkarya. kepelbagaian. media dan teknik. kontra.3. dalam menerangkan bahasa seni. . nilai warna dan skema warna.

ialah seperti strutur jelas dan struktur tidak jelas. di dalam pengolahan teknik lukisan akan menyentuh mengenai cara lorekan. skala dan kadar banding serta pencahayaan dan juga struktur. ruang cetak dan ruang dalam. cahaya dan bentuk serta cahaya dan suasana. kasap. Manakala ciri-ciri dan sifat objek adalah seperti keras. soft pastels. pejal. kedudukan objek. suasana dan ciri-ciri serta sifat objek.4 Lukisan 4. keluasan dan ketinggian serta jisim.2 Penggubahan Tajuk penggubahan berfokus untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai perkara yang mewujudkan kesan terhadap hasil karya atau lukisan. penggunaan bahan dan pengolahan teknik lukisan akan dijelaskan kepada pelajar yang mana seterusnya akan menyentuh mengenai bentuk. guru akan menekankan aspek ruang. charcoal. teknik titik. Kedudukan objek seperti melintang. garisan kontur dan juga garisan tidak menentu. lembut.4.3. tenteram dan riang. oil pastels. Selain itu. Bentuk seperti permukaan. sejuk. dalam mewujudkan kesan.3. Manakala pencahayaan pula seperti cahaya dan bayang. halus. gosokan. silang pangkah (cross hatching). . aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Bagi suasana pula adalah seperti panas.19 4. pengamatan. Ruang yang akan diajar oleh guru adalah seperti ruang rata. menegak dan sendeng.4. Oleh itu. Struktur pula. 4. garisan selari. kasar dan juga lut sinar. Penggunaan bahan dalam penghasilan lukisan seperti pensel.3. licin.1 Pengenalan Lukisan Dalam tajuk pengenalan lukisan ini. pen teknikal dan pensel warna turut akan diterangkan dibawah tajuk ini.

seramik. Bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK). Misalnya. aspek komunikasi visual juga turut disentuh iaitu grafik dan multimedia. 5. Mengikut Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2007. Manalaka seni cetak mempunyai pelbagai teknik seperti seni cetak timbulan. Pelajar berkeperluan khas perlu diberi peluang yang sama dengan pelajar aliran perdana di mana kualiti pendidikan mereka perlu dipertingkatkan agar mereka dapat menguasai Kurikulum Alternatif yang telah dibina khas untuk mereka. guruperkara utama yang ditekankan ialah menerangkan pelbagai jenis karya yang terdapat seperti lukisan.20 4. Grafik adalah seperti tipografi. identiti korporat. liner. masalah pembelajaran tahap satu. Berlainan pula dengan reka bentuk teknologi.3. kinetik dan instalasi. 0 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN KHAS KPM sentiasa peka terhadap pendidikan anak-anak istimewa termasuk mereka yang menghadapi masalah pembelajaran. guru juga menyentuh mengenai reka bentuk persekitaran untuk keseimbangan. Guru juga menjelaskan beberapa reka bentuk teknologi seperti industri. automobile. seni cetak dan arca. Seni arca pula diterangkan mengenai kepelbagaian jenis atau teknik menghasilkan arca seperti relief. Pada masa yang sama turut menjelaskan media yang digunakan dalam pengkaryaan seni halus seperti cat air. terdapat lima mata pelajaran iaitu pengurusan . animasi dan laman web. landskap dan hiasan dalaman. Bagi bidang seni halus.3 Projek Penghasilan Karya Penekanan dalam aspek pengkaryaan ini adalah bagi mendedahkan kepada pelajar mengenai seni halus yang mempunyai pelbagai jenis karya dan komunikasi visual. catan. Kurikulum Alternatif ialah kurikulum khusus. fesyen dan tekstil. seni cetak benaman dan seni cetak serigrafi. free standing. poster. ilustrasi. cat minyak dan cat arkrilik. sesuai dan bermanfaat bagi murid berkeperluan khas selain dari kurikulum latihan kemahiran. Selain itu. pembungkusan dan reka tanda di samping mengaitkan juga bidang multimedia seperti interaktif.

Usaha yang melibatkan wakil-wakil dari semua peringkat sistem pendidikan negara kita. mengira). Pernyataan falsafah.21 kehidupan. seni kreatif. semua pihak mestilah berusaha melaksanakan pengajaran. menulis.0 KESIMPULAN Kementerian Pendidikan di bawah urusetia Pusat Perkembangan Kurikulum dan unit-unit lain telah berusaha untuk meletakkan mata pelajaran pendidikan seni ke tahap yang sewajarnya. Bab 8 Pendidikan Khas. Isi kandungan pelajaran dan ruang lingkupnya telah dinyatakan selaras melalui sukatan pelajaran dengan harapan PSV dapat memenuhi wawasan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Seksyen 41. 6. pendidikan Islam atau Moral dan pendidikan jasmani. berkualiti dan bermakan dari perspektif pelajar . Mereka yang tidak kurang dari segi aptitud atau intelek turut diberi sokongan untuk menguasai kurikulum arus perdana agar potensi mereka dapat dipertingkatkan secara menyeluruh dan optimum. matlamat dan objektifnya jelas. asas 3M (membaca. menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dan berkualiti suapay PSV benar. Menurut Akta Pendidikan 1996.benar menarik. guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran. PSV dan pendidikan muzik merupakan komponen dalam mata pelajaran seni kreatif. Subseksyen (1) (B) Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas itu. Oleh itu. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. Pendekatan yang diambil dapat menentukan komposisi yang terbaik dan sesuai untuk murid bermasalah dalam pembelajaran.

http://esenivisual.2008. http://www. S e j a r a h a w a l s e n i ( i i ) .gov.php/component/content/article/385-info-ringkas/5643kurikulum-alternatif-untuk-murid-istimewa. 2009.my/index.html [3 Nov 2011] Kementerian Pelajaran Malaysia.com/2009/07/sejarahawal-seni-visual-ii. Kurikulum Alternatif untuk Murid Istimewa http://pmr. 2 0 0 9 . Majlis Peperiksaan Malaysia.edu. Sukatan pelajaran psv kbsm.com/site/panitiasenivisualsmkserian/sp-psv-kbsm [16 / 12 /2011] Portal Pendidikan Utusan Malaysia. Nasir Ibrahim & Prof Madya Ibrahim Hassan.my/bpk/index.php?option=com_docman&Itemid=71 [ 3 November 2011] Kementerian Pelajaran Malaysia.moe.penerangan.html [30 Oktober 2011] ] .google. Panitia Seni Visual SMK Serian.blogspot.mpm. https://sites.gov. Seni visual sukatan pelajaran dan soalan contoh. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.22 RUJUKAN Md.my/documents/10156/4ac8cce2-1ec9-4f30-a0bb-f133021906bb [21Disember 2011] M y z i z i . 1-37 http://www. Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Pendidikan Seni untuk Maktab & universiti. 2003.

23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful