1

1.0 PENGENALAN

Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia bagi generasi kini dan akan datang. Pendidikan seni visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah rendah serta merupakan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Pendidikan seni visual merupakan program pendidikan yang bersistem, terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia

yang celik budaya kesenian. Keperluan individu dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran proses, teknik dan media serta pembentukan nilai. Fieldman (1996) memberikan definisi pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pelajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. Seni yang dimaksudkan ialah seni visual yang meliputi catan, arca, seni bina, kraf, reka bentuk industri, fotografi, filem,televisen dan seni komputer. Pendidikan seni visual mengkaji fungsi dan setiap bentuk objek dihasilkan. Pendidikan seni visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni, mempelajari sejarah dan antropologi seni, membezakan makna seni dan melihat nilai hasil individu.

2

2.0 SEJARAH PERKEMBANGAN SENI VISUAL DI MALAYSIA

Aktiviti seni Malaysia awal bermula di Pulau Pinang apabila Pulau Pinang dikuasai British pada tahun 1786 oleh Sir Francis Light di bawah Syarikat Hindia Timur. Pelukis-pelukis Inggeris yang tinggal di Pulau Pinang suka melukis pemandangan laut dan keindahan alam semulajadi di Pulau Pinang. Golongan imigran Cina turut menyumbang kepada perkembangan seni Tanah Melayu seperti pendatang dan pelawat Cina Xu Beihong yang bermastautin di Pulau Pinang selama beberapa tahun. Pendatang Cina telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Namun tujuan perhijrahan orang Cina ke Tanah Melayu kebanyakkan semata -mata untuk diutamakan. Namun apabila mereka semakin kukuh dan berjaya di Tanah Melayu, barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik. Ada yang terlibat dalam pendidikan seni dan ada menjadi pelukis amatur. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow, Wang Yau, Reverend Chuk Mor, Reverend Pak Yuen, Chai Horng, Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin. Pada tahun 1920-an studio seni mula didirikan di Pulau Pinang oleh Yong Mun berkerja ekoran pelbagai masalah di tanah air. Oleh itu, seni halus tidak

Seng. SITC (Sultan Idris Training College) ditubuhkan pada tahun 1922. Mata pelajaran pendidikan seni diajar di samping subjek-subjek lain. Komponen subjek pendidikan seni diajar bersama-sama dengan pertukangan tangan seperti membuat bakul dan lain-lain seni pertukangan rakyat ketika itu. Akademi Seni Halus Nanyang diasaskan pada tahun 1938 oleh pengetuanya, Lim Hak Tai. Lim Hak Tai, seorang pelukis ternama dan berwawasan memperkembangkan kesenian dengan menubuhkan institusi yang pertama dan paling lama di Singapura. Antara pelukis-pelukis terkenal yang menjadi tenaga pengajar ialah Cheong Soo Pieng, Georgette Chen Li Ying, Chen Wen His dan Chen Chong Swee. Pelukis ini telah datang ke Singapura selepas Perang Dunia Kedua. Mereka dilatih di akademi seni di Shanghai, Canton dan Amoy dan telah didedahkan

kesenian di Pulau Pinang telah dihidupkan semula dengan penubuhan Kumpulan Pendidik Seni Pulau Pinang di bawah Jabatan Pendidik Seni. pusat seni telah beralih dari Paris ke New York. Kebanyakan ahli-ahlinya terdiri guru-guru sekolah aliran bahasa Inggeris. Pulau Pinang. Kempeitai iaitu polis tentera Jepun telah mengawasi kumpulan . Mereka menganjurkan pameran solo untuk para pelukis tempatan serta pelukis luar negara yang membuat lawatan. Hoession seterusnya menubuhkan Angkatan Pelukis semenanjung dan menjadi tokoh seni kebangsaan yang terkenal.3 kepada pengaruh modenis aliran-aliran di Paris. Kedua-dua pertubuhan ini telah mengadakan pameran -pameran seni secara tetap untuk ahli-ahli mereka. Pada tahun 1953. Pelukis-pelukis Nanyang memainkan peranan yang besar dalam perkembangan tradisi seni moden di Tanah Melayu dan Singapura melalui aktiviti-aktiviti mereka. Tay Hooi Keat menjadi warganegara Malaysia pertama yang pergi ke Britain untuk mempelajari seni lukis di Camberwell School of Art. Wednesday Art Group telah ditubuhkan pada tahun 1952 di Kuala Lumpur . Majlis Kesenian Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun yang sama. Pameran ini telah memberi kesedaran kepada pelukis-pelukis tempatan yang telah melukis bersendirian dan tidak sedar akan kewujudan pelukis-pelukis lain. Pulau Pinang menjadi pusat daya tarikan para pelukis.. Pelukis-pelukis tempatan yang pergi ke luar negeri turut terdedah kepada pelbagai pengaruh aliran seni. Apabila Cheng Yong kembali pada tahun 1932. Frank Sullivan. Tay Hooi Keat yang kembali ke Pulau Pinang dari United Kingdom memperkenalkan konsep-konsep baru yang memeranjatkan masyarakat seni lukis tempatan. telah mengekang semua aktiviti kebudayaan. penaung seni yang terkenal telah menemui Mohd Hoessein Enas di Pulau Pinang pada tahun 1949 dan telah menggesa beliau berpindah ke Kuala Lumpur. Pada tahun 1952. yang kemudiannya dikenali sebagai Nanyang. Pada tahun 1948. Selepas perang tamat.kumpulan kebudayaan China. Majlis Pendidik Seni Pulau Pinang telah ditubuhkan dan diterajui oleh Tay Hooi Keat sebagai pengerusi. Pendudukan Jepun pada 1941. Persatuan Seni Pulau Pinang ditubuhkan di bawah pimpinan Loh Cheng Chuan. Mereka terkenal kerana menggabungkan konsep barat dan timur dalam hasil karya mereka. Acheen Street. Rekod-rekod dan bukti-bukti fotografik lawatan Kelab Seni Lukis China Pulau Pinang telah dibakar sebagai langkah berjaga-jaga. beliau mengadakan pameran solo di Philomatic Union. Setelah perang tamat. Pada tahun 1945.

sesi perbincangan dan pameran. Jolly Koh dan Syed Ahmad Jamal. Patrick Ng. Thursday Art Gruop. Pada tahun 1957. Phoon Hoon. Mohd Hoessein Enas. Balai Seni Lukis Negara di 109. Grace Selvanayagam. Peter Harris. mengadakan kelas-kelas melukis. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Chong Hooi Fah.4 oleh Peter Harris. Zakariah Noor. Dzulkifli Buyong. Zakariah Noor. Pada tahun 1954.guru yang berminat . Angkatan Pelukis Semenanjung iaitu APS yang kemudiannya dikenali sebagai Angkatan Pelukis SeMalaysia ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1956 oleh Mohd Hossein Enas. Kumpulan ini bertemu seminggu sekali pada hari Khamis di Sekolah Lelaki Methodist untuk membuat catan potret. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Syed Zainal dan Chong Sing Kwai. Persatuan Seni Selangor telah diasaskan oleh golongan ekspatriat dan ahli-ahli seperti Fung Yow Chork. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Ho Kai Peng. Nik Zainal Abidin. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. Menjelang kemerdekaan. Peter Harris merupakan Penguasa Seni di Kementerian Pendidikan dan beliau adalah lepasan sekolah seni di Britain yang memperkenalkan estetik dan teknik seni lukis moden kepada guru-guru dan pelukis muda tempatan yang berminat. Yong Peng Seng. Guru . Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Cheong Lai Tong. Chuah Thean Teng. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. lukisan dan lakaran. figuratif. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Syed Ahmad Jamal. Cheong Lai Tong. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Liu Siat Mooi. Ismail Mustan. Antara pelukis-pelukis yang mendapat tunjuk ajar dan galakan beliau ialah Patrick Ng.

Lee Joo For. Textiles. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Tahun 1970an .garde di negara ini. Pada tahun 1967 penubuhan Institut Teknologi Mara telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Institusi seni lukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Graphics. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Fine Metal. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant. Fashion dan Industrial Design. Anthony Lau. Cheong Laitong. Ceramics. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Pottery and Ceramics. Golongan pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis lewat tahun 1960an. Photography dan Commercial Art. Chinese Brush Painting. Sculpture. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture).5 dalam bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama se tahun. Photography.

PSV turut menekankan kemahiran befikir secara kritis dan kreatif (KBKK) yang mana murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran dan hasil kerja sendiri.0 3. ekspresif dan aktif. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Skop pelajaran PSV di sekolah rendah tidak meliputi bidang seni lain seperti seni muzik. memperkembang keperibadian. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. menghargai keindahan alam persekitaran.1 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (PSV) di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak atau visual. kritis. seni sastera. PSV memberi peluang kepada murid memupuk minat. imaginasi dan daya pemikiran murid-murid. 3. 1. PSV sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu dan mengaitkan dengan mata pelajaran lain.6 3. membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.1. seni tari dan seni mempertahankan diri.2 Matlamat Matlamat mata pelajaran PSV sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.1 KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual 3. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis aktiviti seni visual akan membolehkan murid menyatakan idea dan ekspresi diri. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke . Oleh sebab murid di sekolah rendah masih dalam membina perkembangan minda yang kreatif. Kesannya murid dapat membina keyakinan diri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. Kegiatan pemikiran. PSV berperanan dalam membantu memperkembang ciri-ciri ini melalui persepsi visual. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri.

Seterusnya murid akan menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. (VII) murid dapat memupuk nilai-nilai kerjasama. (IV) murid akan mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni serta sumber motif dalam persekitaran. . selaras dengan hasrat Falsafah 3. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. membuat corak dan rekaan. keluarga. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. manipulasi dan persepsi visual. Melalui pengalaman seni dalam p & p. 3. kraf tradisional. dan (X) murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah.4 Organisasi kurikulum Sukatan pelajaran PSV sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. kritis. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. masyarakat dan Pendidikan Kebangsaan. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. proses pembuatan hasil seni. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama iaitu bidang menggambar. murid dapat memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual yang akan menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif.1.1. koordinasi. (II) murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif.7 arah pembangunan diri. (V) mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. (IX) murid menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. yakin diri. negara. kreatif dan menyeronokkan. (III) murid menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. (VI) murid membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. disiplin diri dan bertanggungjawab.3 Objektif Objektif kurikulum PSV ialah: murid menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. (VIII) murid akan mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. cermat dan selamat.

pemahaman dan perkembangan emosi murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. dan imaginasi murid ditingkatkan. berkomunikasi secara berkesan.8 menyimpan maklumat atau dokumentasi. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung dan mengenali perubahan yangmereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Selain memperkembangkan deria penglihatan murid. pemerhatian juga melibatkan deria lain melalui kajian perbandingan. Sementara kemahiran yang akan diperolehi pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. Melalui kajian yang dilakukan. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. . Organisasi kurikulum merangkumi empat aspek utama iaitu: I. membuat interpretasi. Contohnya. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan III. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Pemerhatian merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. berfikir secara kritis dan kreatif. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif berlaku sepanjang p & p. mengaplikasi disiplin seni visual. Kesan aktiviti ini murid akan dibantu terus menyelaraskan idea. membuat pilihan. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. fokus dan terperinci yang akan menajamkan persepsi murid. apresiasi seni visual secara mudah IV. alat dan teknik. pemerhatian secara aktif II. Tujuan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan untuk menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental.

nyayian. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni agar dapat memperoleh nilai menghargai sumbangan mereka. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. Selain itu. Murid sekolah rendah akan dipupuk dengan nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. karangan dan puisi. Ini termasuklah dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. Antara kegiatan yang dijalankan dalam kelas ialah lukisan. kolaj. 3.1. imbangan dan komposisi. Aktiviti menggambar menekankan perkembangan imaginasi. cerita.1.5. stensilan. catan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan.1 Mengambar Dalam kegiatan mengambar. montaj. nilai kebersihan dan kepekaan. gurisan. nilai patriotisme. menekankan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. melalui kegiatan . capan. resis. gosokan. membuat corak dan rekaan.5 Kandungan Kurikulum Sukatan pelajaran PSV sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu menggambar. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. 3. cetakan. bahan dan kegunaan. lakonan. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. struktur. mozek dan poster. kreativiti dan ekspresi diri murid melalui penerokaan kesan seni yang mana murid akan mengenali pelbagai alat. Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif.9 Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. percikan.

guru -guru PSV akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Contoh hasilan corak tidak terancang ialah pualaman tiupan. lakonan. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna. murid dapat menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan.2 Membuat corak dan rekaan Bagi membuat corak dan rekaan. Pada tahap 2 mereka akan mempelajari asas seni reka dalam membuat corak dan rekaan. cetakan. puisi. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran turut menjadi fokus dalam kegiatan menggambar. Kegiatan ini juga . renjisan dan percikan. garisan. Corak dan rekaan boleh dipadankan kepada pelbagai hasil daripada kegiatan lain seperti binaan. mereka corak dan didedahkan beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak bagi Tahap 1. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Pembelajaran bidang mengambar Tahap 1 bermula dengan asas mengambar. tema. murid akan diberi peluang memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. pengalaman dan fantasi pelajar serta pengunaan komputer. lipatan. Manakala Tahap 2. susunan dan kesannya. dan menggunakan imaginasi serta memaplikasi penghasilan corak dan rekaan dengan menggunakan komputer. Oleh itu. Hasil pembelajaran membuat corak dan rekaan membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. Oleh itu. kraf dan sebagainya.5. titisan.1. catan. Manakala contoh corak terancang ialah lukisan. 3. Kegiatan ini dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. murid akan mempelajari pengunaan asas seni reka dalam mengambar melalui imaginasi. ikatan dan celupan. menggambar dan meneroka teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. resis. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara sama ada corak tidak terancang atau corak terancang. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu.10 menggambar. capan. murid akan mempelajari cara membuat corak. nyanyian dan cerita. kolaj dan kaligrafi.

Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Di sekolah rendah. Guru akan mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. peragaan dan lakonan. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan. model. semasa menjalankan proses penghasilan seni. murid berpeluang berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. Kesannya murid dapat memahami dengan lebih jelas apabila mereka membentuk dan membina sesuatu model. imbangan dan kestabilan. Murid Tahap 2 pula pada akhir pembelajaran akan mengetahui cara menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan da membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer berdasarkan imaginasi murid. nyanyian dan cerita. membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan dan meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan.3 Membentuk dan membuat binaan Kegiatan membentuk dan membuat binaan menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. boneka. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik yang telah dinyatakan. diorama.4 Kraf Tradisional Kraf tradisional ialah perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh sesuatu masyarakat yang diwarisi turun-temurun. 3. alat dan teknik penghasilan. struktur. 3. . alat permainan.1. Oleh itu. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. topeng dan origami. strabail.11 memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang. mobail. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti arca timbul.5. lakonan. puisi.5. ruang.1. asemblaj. Murid Tahap 1 akan mempelajari asas membentuk dan membuat binaan. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. murid diperkenalkan dengan kraf tradisional dalam seni alat domestik.

corak Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan. pelajar akan menghayati warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. PSV sekolah menengah memberi penekanan dalam kegiatan proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman penghayatan dan kritikan pelajar. persepsi. meningkatkan lagi kepekaan.2. alat dan bahan. Murid Tahap 2 pula akan mengenali pengunaan alat. tekat. Melalui kefahaman aspek tersebut. batik.12 ala pertahanan diri. bahan. tenunan. tembikar dan ayaman serta didedahkan guru untuk membentuk dan membuat binaan secara manual menggunakan komputer berdasarkan imaginasi murid. tenunan. perhiasan diri (ornament). lakonan. teknik dan proses dalam kraf tradisional. murid sejak di peringkat awal telah diperkenalkan kraf tradisional negara dengan mempelajari fungsi. proses dan teknik membuat. seni tari dan seni mempertahankan diri. Kegiatan ini dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Pelajar akan dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik atau aspek gunaan. Oleh itu. proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. membuat kraftangan seperti batik. anyaman dan tembikar. ukiran. komunikasi visual. Pelajar juga akan . puisi. motif. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi.1 Pengenalan PSV sekolah menengah menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. seni sastera. Di akhir pembelajaran kegiatan tradisional murid akan mengenali kraf tradisional dan motif dalam penghasilan kraf tradisional serta tatacara dan disiplin kerja semasa di akhir Tahap 1. pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai-nilai dalam kurikulum PSV yang merangkumi perkara yang berkait dengan seni halus. imaginasi dan konsepsi pelajar. 3. reka bentuk dan kraftradisional.2 Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Seni Visual 3. Oleh itu. ukiran. perhiasan diri. nyanyian dan cerita.

mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. kritis.2.2 Matlamat Matlamat PSV sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. inovatif dan inventif. 3. kreatif.2. 3. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Kedua-dua bahagian ini membantu pelajar dalam menguasai pelbagai . masyarakat dan negara dapat dipupuk dalam diri pelajar selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan. ( I) memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual.2.3 Objektif PSV di sekolah menengah bertujuan untuk pelajar menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. teknologi dan mata pelajaran lain (VI) pelajar akan menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa (VII) pelajar akan menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya (VIII) pelajar menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup.4 Organisasi Kurikulum Kurikulum PSV disusun berdasarkan dua bidang iaitu penghasilan seni visual serta sejarah dan apresiasi seni visual. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual (V) pelajar mendapat nilai tambah dalam disiplin sains.13 didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu serta dapat menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. dan (IX) membina jati diri pelajar ke arah pembentukan negara bangsa. inovasi. menghargai keindahan alam persekitaran. disiplin serta kemahiran pelajar dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya (III) menggunakan pelbagai kemahiran. 3. keluarga. (II) meningkatkan pengetahuan. Melalui kurikulum yang dipelajari iaitu rasa syukur terhadap Tuhan. imaginatif. media. analisis. daya kreativiti. ( IV) membuat diskripsi. teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti.

keluarga.14 kemahiran. dilihat dan diimaginasi oleh pelajar bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan daya intuisi. semasa dan selepas proses penghasilan. pengetahuan. pewujudan idea. Semua kegiatan seni mengutamakan kajiankajian sebelum. masyarakat dan negara. kemahiran bekerjasama dan kemahiran pengurusan. Perkara yang ditekankan dalam penghasilan seni visual ialah kegiatan kreatif yang melibatkan benda yang dapat disentuh. P & p PSV dijalankan dalam bentuk teori dan praktika. pembelajaran secara terancang. kemahiran mencari. Seterusnya fahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan pemupukan minat terhadap PSV dapat dikembangkan. Dalam penghasilan seni visual. Guru akan mengintegrasikan kedua-dua bidang dalam p & p bagi membolehkan murid menguasai kemahiran -kemahiran tersebut. kemahiran dan nilai dapat diterapkan dalam kalangan pelajar. . Bidang sejarah dan apresiasi seni visual memberi tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan harian dan dalam budaya kebangsaan. Perbandingan dengan seni dan budaya luar juga digalakkan bagi memperlihatkan keseimbangan pendedahan dalam bidang seni visual termasuk kraf kebangsaan demi mengenali identiti seni visual dalam evolusi budaya kebangsaan. Pendekatannya bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk mengendalikan agar tiga domain iaitu. kegiatan melibatkan penerokaan. kemahiran berkomunikasi secara berkesan. Kedua-dua bidang ini juga menjurus kepada matlamat PSV dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan terutamanya dalam pembinaan individu. Antara kemahiran yang akan dikuasai pelajar melalui PSV ialah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat. perkembangan idea. Ini dilakukan untuk menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar. kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. alat dan bahan melalui teknik tertentu. penggunaan teknologi.

pelukis. Proses pernyataan idea yang berkaitan dengan pernyataan kendiri. seni bina (kediaman. wakaf. masjid. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual meliputi perkembangan seni visual di Malaysia iaitu mengenai seni halus tentang gerakan seni halus. reka bentuk (rekabentuk industri dan reka bentuk persekitaran) serta seni kraf tradisional dan dimensi baru. penghasilan dan sumbangan. peralatan. kenderaan . penghasilan ini menekankan masyarakat dan nilai kenegaraan. pelajar diberi peluang membuat kajian pemahaman terhadap hasil seni visual dalam budaya tempatan.5.2. kebangsaan dan negara ASEAN serta negara tertentu yang mempunyai kesamaan dan kelainan dengan budaya kebangsaan. Bidang ini meliputi asas seni reka iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. catan. Aspek sains dan teknologi diperkenalkan secara terus untuk membantu kegiatan seni. wau dan alat muzik tradisional. komunikasi visual (seni grafik dan multimedia).5. 3. penghasilan dan sumbangan serta kraf tradisional dan pribumi tokoh. membuat apresiasi dan kritikan seni.1 Penghasilan Seni Visual Penghasilan seni visual menyediakan peluang kepada pelajar mengaplikasi kefahaman mereka dalam menghasilkan kerja seni berdasarkan asas seni reka dalam pelbagai teknik.5 Kandungan kurikulum Kurikulum PSV sekolah menengah disusun dan dibahagikan kepada penghasilan seni visual dan sejarah dan apresiasi seni visual. 3. latar belakang budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam sesuatu karya seni diperkenalkan. Sehubungan itu. gerbang. makam dan taman). Pelajar akan dapat menyatakan kefahaman.2.2 Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Manakala dalam sejarah dan aspresiasi seni visual. arca dan cetakan).15 3. alat permainan iaitu gasing. seni halus (lukisan.2.

(VIII) mengesan. 4. serta kaedah seni dalam penghasilan karya dan rekaan seni visual. bahan. dan fungsi karya dan rekaan seni visual dengan menggunakan laras bahasa seni visual. khususnya dalam peningkatan mutu barangan. dan meneliti secara kritis pelbagai karya dan rekaan seni visual yang berbentuk komunikasi bukan verbal. hiasan leher. dan menggunakan faktor tersebut sebagai unsur pengembangan idea dalam penghasilan.0 Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan 6 4. dan kualiti kehidupan secara menyeluruh. industri. dan membuat pertimbangan secara berpengetahuan terhadap nilai estetik.1 Matlamat Matlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran seni visual bagi membolehkan pelajar dapat mengikuti program seni visual atau program yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi dan memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran seni visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya selepas tamat persekolahan. makna. baju kedah. dan teknologi. baju melayu. (II) memahami cara-cara memperoleh dan mengolah idea dalam pengkaryaan dan perekaan. politik. menginterpretasikan. . sosial. agama.16 (darat dan laut atau sungai). menghurai. pakaian (baju kurung. (IV) memahami bagaimana faktor sejarah. (VI) mengaplikasikan pendekatan penyelidikan dan penyelesaian masalah dalam proses penerokaan dan penghasilan karya dan rekaan seni visual.baju cekak musang dan lain-lain) dan perhiasan (ornamen) hiasan kepala.2 Objektif Objektif sukatan pelajaran PSV tingkatan 6 adalah untuk membolehkan pelajar (I) memahami pengertian dan peranan seni visual dalam pembangunan daya kreativiti serta sumbangannya sebagai alat komunikasi yang berkesan. 4. hiasan tangan. (VII) menggunakan kecekapan teknikal dalam penggunaan alat. menganalisis. hiasan kaki dan hiasan pinggang. (III) memahami kepentingan seni visual dalam konteks yang lebih luas yang merangkumi aspek estetik dan fungsi. dan persekitaran mempengaruhi penghasilan karya dan rekaan seni visual. (V) memahami bahawa seni visual ialah satu bentuk komunikasi.

iaitu kreativiti. Manakala bidang sosiologi seni visual berperanan terhadap nasionalisme. iaitu seperti lukisan. Dalam pengenalan seni visual perkara yang perlu dijelaskan oleh seorang guru kepada pelajar adalah pengertian seni visual. iaitu pengkaryaan dan perekaan. cetakan arca. Reka bentuk persekitaran merangkumi landskap dan hiasan dalaman. Lukisan dan Projek Penghasilan Karya. Masa yang ditetapkan bagi subtajuk ini adalah sebanyak 23 waktu.catan. persekitaran.1 Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan) Teori Seni Visual merangkumi apresiasi seni visual dan teori penghasilan yang terbahagi kepada tiga tajuk yang utama iaitu pengenalan seni visual. propaganda. Perniagaan dan perdagangan ini dapat dijelaskan apabila hasil seni visual itu dijadikan sebagai barang yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan amalan nilai murni dalam kehidupan. Dalam bidang pengkaryaan lebih menumpukan kepada bidang seni halus. guru haruslah menerangkan kepada pelajar mengenai peranan seni visual.3. Bagi bidang psikologi terbahagi pula kepada empat. Dalam peranan seni terdapat dua bahagian iaitu psikologi dan sosiologi. Manakala dalam bidang perekaan pula terdiri daripada bidang komunikasi visual. emosi dan ekspresi. sensitiviti.17 4. reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. Selain perkara yang dinyatakan di atas. bahasa seni visual dan pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. . iaitu Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan). Sukatan pelajaran ini terdiri daripada tiga komponen. ritual. 4. pengeluaran dan perniagaan dan perdagangan.3 Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran Seni Visual ini mengandungi dua aspek utama. Seni visual terbahagi kepada dua.

Dalam prinsip rekaan. Terdapat dua teknik iaitu. Kefahaman dalaman menggunakan media dapat digunakan untuk pengkaryaan dan perekaan iaitu cara atau kesesuaian menggunakan media tersebut. Dalam subtopik kecil tersebut terdapat pula alemen-elemen yang perlu dijelaskan oleh guru kepada pelajar. keseimbangan. nilai warna dan skema warna. media konvensional dan media baru. terdapat pula beberapa aspek yang diperjelaskan oleh guru kepada pelajar iaitu. Bentuk terbahagi kepada tiga bentuk iaitu. Dalam menjelaskan tentang bahasa visual. prinsip rekaan. Unsur seni merangkumi garisan. konsep dan kaedah kritikan seni. Selain itu. jalinan rupa. kebudayaan dan nilai. terdapat pelbagai aspek iaitu. Dalam aspek formal. bentuk dan warna. Masa yang ditetapkan bagi tajuk ini adalah sebanyak 57 waktu. menerangkan tentang aliran. fungsi dan konteks. dominan. .2 Bahasa seni visual Tajuk kedua adalah tentang bahasa seni visual. dalam menerangkan bahasa seni.3. guru juga perlu menjelaskan tentang media kepada pelajar. guru menjelaskan kepada pelajar tentang jenis-jenis warna.3 Pendekatan sejarah dan kritikan seni visual Tajuk ketiga dalam bahasa seni visual adalah tentang pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. kadar banding. kepelbagaian. harmoni. Dalam tajuk ini terdapat subtopik yang kecil iaitu konsep dan kaedah sejarah seni. Dalam makna. 4. gaya dan pengolahannya agar sesebuah karya seni itu memberi kepuasan kepada pengkarya. media dan teknik. fungsi dan konteks pula. kontra. Terdapat dua media iaitu.18 4. tiga dimensi dan pelbagai dimensi.3. dan ekonomi. teknik konvesional dan teknik baru. tentang unsur seni. Dalam bahasa seni visual ini terdapat dua perkara yang perlu diberi penekanan iaitu aspek formal dan makna. teknik diajar oleh guru agar pelajar dapat menghasilkan sesebuah karya seni merujuk kepada kaedah. Kedua-dua teknik ini dapat digunakan dalam menghasilkan sesebuah karya seni. suhu warna. Masa yang diperuntukkan adalah 34 waktu. Dalam aspek warna pula. dua dimensi.

1 Pengenalan Lukisan Dalam tajuk pengenalan lukisan ini. silang pangkah (cross hatching). charcoal. pejal. penggunaan bahan dan pengolahan teknik lukisan akan dijelaskan kepada pelajar yang mana seterusnya akan menyentuh mengenai bentuk. . kasap. skala dan kadar banding serta pencahayaan dan juga struktur. licin. Penggunaan bahan dalam penghasilan lukisan seperti pensel.4. Bagi suasana pula adalah seperti panas. kedudukan objek. aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. keluasan dan ketinggian serta jisim. Manakala ciri-ciri dan sifat objek adalah seperti keras. Bentuk seperti permukaan. ruang cetak dan ruang dalam.3.2 Penggubahan Tajuk penggubahan berfokus untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai perkara yang mewujudkan kesan terhadap hasil karya atau lukisan. menegak dan sendeng. kasar dan juga lut sinar. pen teknikal dan pensel warna turut akan diterangkan dibawah tajuk ini. ialah seperti strutur jelas dan struktur tidak jelas. Kedudukan objek seperti melintang. garisan kontur dan juga garisan tidak menentu. suasana dan ciri-ciri serta sifat objek.3. 4. guru akan menekankan aspek ruang. Struktur pula. soft pastels. Selain itu. halus. dalam mewujudkan kesan.4 Lukisan 4. pengamatan. Manakala pencahayaan pula seperti cahaya dan bayang.4. Ruang yang akan diajar oleh guru adalah seperti ruang rata.19 4. teknik titik. sejuk. tenteram dan riang. lembut. cahaya dan bentuk serta cahaya dan suasana.3. garisan selari. gosokan. oil pastels. di dalam pengolahan teknik lukisan akan menyentuh mengenai cara lorekan. Oleh itu.

automobile.3 Projek Penghasilan Karya Penekanan dalam aspek pengkaryaan ini adalah bagi mendedahkan kepada pelajar mengenai seni halus yang mempunyai pelbagai jenis karya dan komunikasi visual. liner. Guru juga menjelaskan beberapa reka bentuk teknologi seperti industri. terdapat lima mata pelajaran iaitu pengurusan . Grafik adalah seperti tipografi. animasi dan laman web. Pelajar berkeperluan khas perlu diberi peluang yang sama dengan pelajar aliran perdana di mana kualiti pendidikan mereka perlu dipertingkatkan agar mereka dapat menguasai Kurikulum Alternatif yang telah dibina khas untuk mereka. Berlainan pula dengan reka bentuk teknologi. fesyen dan tekstil. Bagi bidang seni halus. seni cetak dan arca.20 4. cat minyak dan cat arkrilik. 0 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN KHAS KPM sentiasa peka terhadap pendidikan anak-anak istimewa termasuk mereka yang menghadapi masalah pembelajaran. Kurikulum Alternatif ialah kurikulum khusus. Seni arca pula diterangkan mengenai kepelbagaian jenis atau teknik menghasilkan arca seperti relief. Mengikut Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2007. masalah pembelajaran tahap satu. seramik. Manalaka seni cetak mempunyai pelbagai teknik seperti seni cetak timbulan. 5. guruperkara utama yang ditekankan ialah menerangkan pelbagai jenis karya yang terdapat seperti lukisan.3. Selain itu. landskap dan hiasan dalaman. Misalnya. aspek komunikasi visual juga turut disentuh iaitu grafik dan multimedia. ilustrasi. Pada masa yang sama turut menjelaskan media yang digunakan dalam pengkaryaan seni halus seperti cat air. identiti korporat. sesuai dan bermanfaat bagi murid berkeperluan khas selain dari kurikulum latihan kemahiran. catan. pembungkusan dan reka tanda di samping mengaitkan juga bidang multimedia seperti interaktif. poster. kinetik dan instalasi. seni cetak benaman dan seni cetak serigrafi. Bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK). free standing. guru juga menyentuh mengenai reka bentuk persekitaran untuk keseimbangan.

masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. Pernyataan falsafah. pendidikan Islam atau Moral dan pendidikan jasmani. guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran.21 kehidupan.benar menarik. Isi kandungan pelajaran dan ruang lingkupnya telah dinyatakan selaras melalui sukatan pelajaran dengan harapan PSV dapat memenuhi wawasan dan falsafah pendidikan kebangsaan. PSV dan pendidikan muzik merupakan komponen dalam mata pelajaran seni kreatif. matlamat dan objektifnya jelas. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas itu. berkualiti dan bermakan dari perspektif pelajar . menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dan berkualiti suapay PSV benar. seni kreatif.0 KESIMPULAN Kementerian Pendidikan di bawah urusetia Pusat Perkembangan Kurikulum dan unit-unit lain telah berusaha untuk meletakkan mata pelajaran pendidikan seni ke tahap yang sewajarnya. semua pihak mestilah berusaha melaksanakan pengajaran. menulis. Subseksyen (1) (B) Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. Usaha yang melibatkan wakil-wakil dari semua peringkat sistem pendidikan negara kita. Menurut Akta Pendidikan 1996. Oleh itu. 6. mengira). Bab 8 Pendidikan Khas. Mereka yang tidak kurang dari segi aptitud atau intelek turut diberi sokongan untuk menguasai kurikulum arus perdana agar potensi mereka dapat dipertingkatkan secara menyeluruh dan optimum. Seksyen 41. asas 3M (membaca. Pendekatan yang diambil dapat menentukan komposisi yang terbaik dan sesuai untuk murid bermasalah dalam pembelajaran.

Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.moe. 2003.html [30 Oktober 2011] ] . Seni visual sukatan pelajaran dan soalan contoh.google.gov.html [3 Nov 2011] Kementerian Pelajaran Malaysia. 1-37 http://www.php/component/content/article/385-info-ringkas/5643kurikulum-alternatif-untuk-murid-istimewa.gov. S e j a r a h a w a l s e n i ( i i ) . Pendidikan Seni untuk Maktab & universiti. Sukatan pelajaran psv kbsm. http://esenivisual.my/bpk/index.blogspot. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.my/documents/10156/4ac8cce2-1ec9-4f30-a0bb-f133021906bb [21Disember 2011] M y z i z i .com/site/panitiasenivisualsmkserian/sp-psv-kbsm [16 / 12 /2011] Portal Pendidikan Utusan Malaysia.edu. https://sites. 2009.22 RUJUKAN Md. Kurikulum Alternatif untuk Murid Istimewa http://pmr. Majlis Peperiksaan Malaysia.penerangan. Panitia Seni Visual SMK Serian. Nasir Ibrahim & Prof Madya Ibrahim Hassan.mpm. 2 0 0 9 . http://www.php?option=com_docman&Itemid=71 [ 3 November 2011] Kementerian Pelajaran Malaysia.com/2009/07/sejarahawal-seni-visual-ii.my/index.2008.

23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful