1

1.0 PENGENALAN

Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia bagi generasi kini dan akan datang. Pendidikan seni visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah rendah serta merupakan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Pendidikan seni visual merupakan program pendidikan yang bersistem, terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia

yang celik budaya kesenian. Keperluan individu dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran proses, teknik dan media serta pembentukan nilai. Fieldman (1996) memberikan definisi pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pelajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. Seni yang dimaksudkan ialah seni visual yang meliputi catan, arca, seni bina, kraf, reka bentuk industri, fotografi, filem,televisen dan seni komputer. Pendidikan seni visual mengkaji fungsi dan setiap bentuk objek dihasilkan. Pendidikan seni visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni, mempelajari sejarah dan antropologi seni, membezakan makna seni dan melihat nilai hasil individu.

2

2.0 SEJARAH PERKEMBANGAN SENI VISUAL DI MALAYSIA

Aktiviti seni Malaysia awal bermula di Pulau Pinang apabila Pulau Pinang dikuasai British pada tahun 1786 oleh Sir Francis Light di bawah Syarikat Hindia Timur. Pelukis-pelukis Inggeris yang tinggal di Pulau Pinang suka melukis pemandangan laut dan keindahan alam semulajadi di Pulau Pinang. Golongan imigran Cina turut menyumbang kepada perkembangan seni Tanah Melayu seperti pendatang dan pelawat Cina Xu Beihong yang bermastautin di Pulau Pinang selama beberapa tahun. Pendatang Cina telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Namun tujuan perhijrahan orang Cina ke Tanah Melayu kebanyakkan semata -mata untuk diutamakan. Namun apabila mereka semakin kukuh dan berjaya di Tanah Melayu, barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik. Ada yang terlibat dalam pendidikan seni dan ada menjadi pelukis amatur. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow, Wang Yau, Reverend Chuk Mor, Reverend Pak Yuen, Chai Horng, Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin. Pada tahun 1920-an studio seni mula didirikan di Pulau Pinang oleh Yong Mun berkerja ekoran pelbagai masalah di tanah air. Oleh itu, seni halus tidak

Seng. SITC (Sultan Idris Training College) ditubuhkan pada tahun 1922. Mata pelajaran pendidikan seni diajar di samping subjek-subjek lain. Komponen subjek pendidikan seni diajar bersama-sama dengan pertukangan tangan seperti membuat bakul dan lain-lain seni pertukangan rakyat ketika itu. Akademi Seni Halus Nanyang diasaskan pada tahun 1938 oleh pengetuanya, Lim Hak Tai. Lim Hak Tai, seorang pelukis ternama dan berwawasan memperkembangkan kesenian dengan menubuhkan institusi yang pertama dan paling lama di Singapura. Antara pelukis-pelukis terkenal yang menjadi tenaga pengajar ialah Cheong Soo Pieng, Georgette Chen Li Ying, Chen Wen His dan Chen Chong Swee. Pelukis ini telah datang ke Singapura selepas Perang Dunia Kedua. Mereka dilatih di akademi seni di Shanghai, Canton dan Amoy dan telah didedahkan

Pada tahun 1945. Pelukis-pelukis tempatan yang pergi ke luar negeri turut terdedah kepada pelbagai pengaruh aliran seni. Pada tahun 1953. penaung seni yang terkenal telah menemui Mohd Hoessein Enas di Pulau Pinang pada tahun 1949 dan telah menggesa beliau berpindah ke Kuala Lumpur. Pelukis-pelukis Nanyang memainkan peranan yang besar dalam perkembangan tradisi seni moden di Tanah Melayu dan Singapura melalui aktiviti-aktiviti mereka. Mereka menganjurkan pameran solo untuk para pelukis tempatan serta pelukis luar negara yang membuat lawatan. Hoession seterusnya menubuhkan Angkatan Pelukis semenanjung dan menjadi tokoh seni kebangsaan yang terkenal. Selepas perang tamat. Pada tahun 1948. Frank Sullivan. yang kemudiannya dikenali sebagai Nanyang. Kebanyakan ahli-ahlinya terdiri guru-guru sekolah aliran bahasa Inggeris. Tay Hooi Keat yang kembali ke Pulau Pinang dari United Kingdom memperkenalkan konsep-konsep baru yang memeranjatkan masyarakat seni lukis tempatan. Wednesday Art Group telah ditubuhkan pada tahun 1952 di Kuala Lumpur . Tay Hooi Keat menjadi warganegara Malaysia pertama yang pergi ke Britain untuk mempelajari seni lukis di Camberwell School of Art. Apabila Cheng Yong kembali pada tahun 1932. Acheen Street. kesenian di Pulau Pinang telah dihidupkan semula dengan penubuhan Kumpulan Pendidik Seni Pulau Pinang di bawah Jabatan Pendidik Seni. Majlis Pendidik Seni Pulau Pinang telah ditubuhkan dan diterajui oleh Tay Hooi Keat sebagai pengerusi. telah mengekang semua aktiviti kebudayaan. Mereka terkenal kerana menggabungkan konsep barat dan timur dalam hasil karya mereka. Setelah perang tamat. Rekod-rekod dan bukti-bukti fotografik lawatan Kelab Seni Lukis China Pulau Pinang telah dibakar sebagai langkah berjaga-jaga.kumpulan kebudayaan China. Kempeitai iaitu polis tentera Jepun telah mengawasi kumpulan . Pulau Pinang.. Pendudukan Jepun pada 1941. Majlis Kesenian Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun yang sama. Pameran ini telah memberi kesedaran kepada pelukis-pelukis tempatan yang telah melukis bersendirian dan tidak sedar akan kewujudan pelukis-pelukis lain. pusat seni telah beralih dari Paris ke New York. Kedua-dua pertubuhan ini telah mengadakan pameran -pameran seni secara tetap untuk ahli-ahli mereka. Pulau Pinang menjadi pusat daya tarikan para pelukis. beliau mengadakan pameran solo di Philomatic Union. Persatuan Seni Pulau Pinang ditubuhkan di bawah pimpinan Loh Cheng Chuan.3 kepada pengaruh modenis aliran-aliran di Paris. Pada tahun 1952.

Zakariah Noor. Thursday Art Gruop. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Cheong Lai Tong. Chuah Thean Teng. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Antara pelukis-pelukis yang mendapat tunjuk ajar dan galakan beliau ialah Patrick Ng. Guru . Ismail Mustan. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Syed Ahmad Jamal. Chong Hooi Fah. Persatuan Seni Selangor telah diasaskan oleh golongan ekspatriat dan ahli-ahli seperti Fung Yow Chork. Yong Peng Seng. Ho Kai Peng. Kumpulan ini bertemu seminggu sekali pada hari Khamis di Sekolah Lelaki Methodist untuk membuat catan potret. lukisan dan lakaran. Zakariah Noor. Angkatan Pelukis Semenanjung iaitu APS yang kemudiannya dikenali sebagai Angkatan Pelukis SeMalaysia ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1956 oleh Mohd Hossein Enas.guru yang berminat . Peter Harris. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. figuratif. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Liu Siat Mooi. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Jolly Koh dan Syed Ahmad Jamal. sesi perbincangan dan pameran. Dzulkifli Buyong. Cheong Lai Tong. Syed Zainal dan Chong Sing Kwai. Mohd Hoessein Enas. Grace Selvanayagam. Patrick Ng. Pada tahun 1957. Peter Harris merupakan Penguasa Seni di Kementerian Pendidikan dan beliau adalah lepasan sekolah seni di Britain yang memperkenalkan estetik dan teknik seni lukis moden kepada guru-guru dan pelukis muda tempatan yang berminat. Balai Seni Lukis Negara di 109.4 oleh Peter Harris. Menjelang kemerdekaan. Nik Zainal Abidin. Phoon Hoon. Pada tahun 1954. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. mengadakan kelas-kelas melukis. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa.

Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Sculpture. Photography dan Commercial Art. Photography. Tahun 1970an . Institusi seni lukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan. Lee Joo For. Golongan pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis lewat tahun 1960an. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Fine Metal. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Anthony Lau. Textiles. Fashion dan Industrial Design. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant.garde di negara ini. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Pottery and Ceramics. Chinese Brush Painting. Pada tahun 1967 penubuhan Institut Teknologi Mara telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu.5 dalam bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama se tahun. Cheong Laitong. Ceramics. Graphics.

1. 3. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. kritis. membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri. memperkembang keperibadian. PSV turut menekankan kemahiran befikir secara kritis dan kreatif (KBKK) yang mana murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran dan hasil kerja sendiri. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke . imaginasi dan daya pemikiran murid-murid.1 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (PSV) di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak atau visual. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Kesannya murid dapat membina keyakinan diri. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. ekspresif dan aktif. Kegiatan pemikiran. Skop pelajaran PSV di sekolah rendah tidak meliputi bidang seni lain seperti seni muzik. menghargai keindahan alam persekitaran.6 3. 1.1 KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual 3. PSV berperanan dalam membantu memperkembang ciri-ciri ini melalui persepsi visual. Oleh sebab murid di sekolah rendah masih dalam membina perkembangan minda yang kreatif. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis aktiviti seni visual akan membolehkan murid menyatakan idea dan ekspresi diri. seni sastera.2 Matlamat Matlamat mata pelajaran PSV sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. seni tari dan seni mempertahankan diri. PSV memberi peluang kepada murid memupuk minat.0 3. PSV sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu dan mengaitkan dengan mata pelajaran lain. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis.

negara. (III) murid menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. kreatif dan menyeronokkan. selaras dengan hasrat Falsafah 3.4 Organisasi kurikulum Sukatan pelajaran PSV sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. murid dapat memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual yang akan menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Seterusnya murid akan menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. 3. yakin diri.7 arah pembangunan diri. . Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama iaitu bidang menggambar. koordinasi. (II) murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. (VI) murid membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. manipulasi dan persepsi visual.1. cermat dan selamat. disiplin diri dan bertanggungjawab. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. proses pembuatan hasil seni. dan (X) murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. membuat corak dan rekaan.3 Objektif Objektif kurikulum PSV ialah: murid menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. (IX) murid menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. (V) mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual.1. masyarakat dan Pendidikan Kebangsaan. (VII) murid dapat memupuk nilai-nilai kerjasama. (IV) murid akan mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni serta sumber motif dalam persekitaran. kraf tradisional. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. (VIII) murid akan mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. kritis. Melalui pengalaman seni dalam p & p. keluarga.

berfikir secara kritis dan kreatif. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. membuat interpretasi. Melalui kajian yang dilakukan. pemerhatian juga melibatkan deria lain melalui kajian perbandingan.8 menyimpan maklumat atau dokumentasi. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. apresiasi seni visual secara mudah IV. membuat pilihan. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. alat dan teknik. pemahaman dan perkembangan emosi murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Tujuan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan untuk menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Organisasi kurikulum merangkumi empat aspek utama iaitu: I. fokus dan terperinci yang akan menajamkan persepsi murid. mengaplikasi disiplin seni visual. Selain memperkembangkan deria penglihatan murid. pemerhatian secara aktif II. Pemerhatian merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif berlaku sepanjang p & p. Sementara kemahiran yang akan diperolehi pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. Contohnya. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung dan mengenali perubahan yangmereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan III. dan imaginasi murid ditingkatkan. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. . Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Kesan aktiviti ini murid akan dibantu terus menyelaraskan idea. berkomunikasi secara berkesan.

cerita. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. lakonan. Murid sekolah rendah akan dipupuk dengan nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. membuat corak dan rekaan.5 Kandungan Kurikulum Sukatan pelajaran PSV sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu menggambar. gurisan. bahan dan kegunaan. nyayian. 3. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.1. catan. nilai kebersihan dan kepekaan. kreativiti dan ekspresi diri murid melalui penerokaan kesan seni yang mana murid akan mengenali pelbagai alat. kolaj. 3. mozek dan poster. nilai patriotisme.1 Mengambar Dalam kegiatan mengambar. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. capan.1. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni agar dapat memperoleh nilai menghargai sumbangan mereka. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. cetakan. karangan dan puisi. stensilan. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional.5. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. montaj. menekankan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. Selain itu. Ini termasuklah dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. melalui kegiatan . struktur. gosokan.9 Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. imbangan dan komposisi. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu. Antara kegiatan yang dijalankan dalam kelas ialah lukisan. percikan. Aktiviti menggambar menekankan perkembangan imaginasi. Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif. resis.

lakonan. kraf dan sebagainya. dan menggunakan imaginasi serta memaplikasi penghasilan corak dan rekaan dengan menggunakan komputer. murid dapat menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Oleh itu. Kegiatan ini dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan.1. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu. tema. Contoh hasilan corak tidak terancang ialah pualaman tiupan. titisan. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna. Manakala Tahap 2. Manakala contoh corak terancang ialah lukisan. cetakan. menggambar dan meneroka teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. puisi. kolaj dan kaligrafi. catan. Pada tahap 2 mereka akan mempelajari asas seni reka dalam membuat corak dan rekaan. pengalaman dan fantasi pelajar serta pengunaan komputer. resis. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. 3. renjisan dan percikan. garisan. ikatan dan celupan. Kegiatan ini juga .2 Membuat corak dan rekaan Bagi membuat corak dan rekaan. murid akan mempelajari pengunaan asas seni reka dalam mengambar melalui imaginasi. Hasil pembelajaran membuat corak dan rekaan membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. nyanyian dan cerita. murid akan diberi peluang memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. guru -guru PSV akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.10 menggambar. mereka corak dan didedahkan beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak bagi Tahap 1. Pembelajaran bidang mengambar Tahap 1 bermula dengan asas mengambar. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran turut menjadi fokus dalam kegiatan menggambar. Oleh itu. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara sama ada corak tidak terancang atau corak terancang. Corak dan rekaan boleh dipadankan kepada pelbagai hasil daripada kegiatan lain seperti binaan. murid akan mempelajari cara membuat corak. lipatan.5. susunan dan kesannya. capan.

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Oleh itu. peragaan dan lakonan. alat dan teknik penghasilan. topeng dan origami. Di sekolah rendah. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran.11 memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang. lakonan. strabail. imbangan dan kestabilan. alat permainan. Murid Tahap 1 akan mempelajari asas membentuk dan membuat binaan. Guru akan mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan.4 Kraf Tradisional Kraf tradisional ialah perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh sesuatu masyarakat yang diwarisi turun-temurun. model. mobail. puisi. murid diperkenalkan dengan kraf tradisional dalam seni alat domestik. ruang. semasa menjalankan proses penghasilan seni. asemblaj. boneka.1. . nyanyian dan cerita.3 Membentuk dan membuat binaan Kegiatan membentuk dan membuat binaan menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. murid berpeluang berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan.1. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik yang telah dinyatakan. 3.5. struktur. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran.5. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti arca timbul. Kesannya murid dapat memahami dengan lebih jelas apabila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Murid Tahap 2 pula pada akhir pembelajaran akan mengetahui cara menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan da membentuk dan membuat binaan secara manual dan berbantukan komputer berdasarkan imaginasi murid. 3. membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan dan meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. diorama.

tekat. pelajar akan menghayati warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. motif. teknik dan proses dalam kraf tradisional. PSV sekolah menengah memberi penekanan dalam kegiatan proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman penghayatan dan kritikan pelajar. alat dan bahan. Kegiatan ini dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan.12 ala pertahanan diri. anyaman dan tembikar. terutama dalam meningkatkan nilai hidup.2. tenunan. Murid Tahap 2 pula akan mengenali pengunaan alat. puisi. murid sejak di peringkat awal telah diperkenalkan kraf tradisional negara dengan mempelajari fungsi. corak Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan. lakonan. ukiran. 3. proses dan teknik membuat. komunikasi visual. tembikar dan ayaman serta didedahkan guru untuk membentuk dan membuat binaan secara manual menggunakan komputer berdasarkan imaginasi murid. nyanyian dan cerita. ukiran. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. meningkatkan lagi kepekaan. Melalui kefahaman aspek tersebut. imaginasi dan konsepsi pelajar. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai-nilai dalam kurikulum PSV yang merangkumi perkara yang berkait dengan seni halus. seni tari dan seni mempertahankan diri. tenunan. batik.2 Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Seni Visual 3. proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. perhiasan diri. Pelajar juga akan . persepsi. Oleh itu. reka bentuk dan kraftradisional. Pelajar akan dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik atau aspek gunaan. seni sastera. pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual.1 Pengenalan PSV sekolah menengah menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. membuat kraftangan seperti batik. bahan. Oleh itu. perhiasan diri (ornament). Di akhir pembelajaran kegiatan tradisional murid akan mengenali kraf tradisional dan motif dalam penghasilan kraf tradisional serta tatacara dan disiplin kerja semasa di akhir Tahap 1.

daya kreativiti. imaginatif. 3. inovasi. 3. kritis. disiplin serta kemahiran pelajar dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya (III) menggunakan pelbagai kemahiran.4 Organisasi Kurikulum Kurikulum PSV disusun berdasarkan dua bidang iaitu penghasilan seni visual serta sejarah dan apresiasi seni visual.2. teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti. mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual (V) pelajar mendapat nilai tambah dalam disiplin sains.2. media. ( I) memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual.3 Objektif PSV di sekolah menengah bertujuan untuk pelajar menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. analisis. inovatif dan inventif. (II) meningkatkan pengetahuan. kreatif. teknologi dan mata pelajaran lain (VI) pelajar akan menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa (VII) pelajar akan menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya (VIII) pelajar menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.2 Matlamat Matlamat PSV sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. ( IV) membuat diskripsi. menghargai keindahan alam persekitaran. masyarakat dan negara dapat dipupuk dalam diri pelajar selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan. Kedua-dua bahagian ini membantu pelajar dalam menguasai pelbagai . Melalui kurikulum yang dipelajari iaitu rasa syukur terhadap Tuhan.2. 3. keluarga.13 didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu serta dapat menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. dan (IX) membina jati diri pelajar ke arah pembentukan negara bangsa.

kemahiran dan nilai dapat diterapkan dalam kalangan pelajar. dilihat dan diimaginasi oleh pelajar bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan daya intuisi. P & p PSV dijalankan dalam bentuk teori dan praktika. Semua kegiatan seni mengutamakan kajiankajian sebelum. Ini dilakukan untuk menerapkan budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual memberi tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan harian dan dalam budaya kebangsaan. alat dan bahan melalui teknik tertentu. pengetahuan.14 kemahiran. perkembangan idea. kemahiran mencari. menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat. Seterusnya fahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan pemupukan minat terhadap PSV dapat dikembangkan. kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. pewujudan idea. Antara kemahiran yang akan dikuasai pelajar melalui PSV ialah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pendekatannya bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk mengendalikan agar tiga domain iaitu. pembelajaran secara terancang. . semasa dan selepas proses penghasilan. Kedua-dua bidang ini juga menjurus kepada matlamat PSV dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan terutamanya dalam pembinaan individu. Guru akan mengintegrasikan kedua-dua bidang dalam p & p bagi membolehkan murid menguasai kemahiran -kemahiran tersebut. penggunaan teknologi. Perbandingan dengan seni dan budaya luar juga digalakkan bagi memperlihatkan keseimbangan pendedahan dalam bidang seni visual termasuk kraf kebangsaan demi mengenali identiti seni visual dalam evolusi budaya kebangsaan. keluarga. masyarakat dan negara. Dalam penghasilan seni visual. kemahiran berkomunikasi secara berkesan. kegiatan melibatkan penerokaan. Perkara yang ditekankan dalam penghasilan seni visual ialah kegiatan kreatif yang melibatkan benda yang dapat disentuh. kemahiran bekerjasama dan kemahiran pengurusan.

masjid.2 Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Manakala dalam sejarah dan aspresiasi seni visual. membuat apresiasi dan kritikan seni.15 3. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual meliputi perkembangan seni visual di Malaysia iaitu mengenai seni halus tentang gerakan seni halus. Bidang ini meliputi asas seni reka iaitu unsur seni dan prinsip rekaan.2. gerbang. wau dan alat muzik tradisional. alat permainan iaitu gasing. penghasilan dan sumbangan serta kraf tradisional dan pribumi tokoh.5. 3. Proses pernyataan idea yang berkaitan dengan pernyataan kendiri. pelajar diberi peluang membuat kajian pemahaman terhadap hasil seni visual dalam budaya tempatan.5 Kandungan kurikulum Kurikulum PSV sekolah menengah disusun dan dibahagikan kepada penghasilan seni visual dan sejarah dan apresiasi seni visual. arca dan cetakan). penghasilan dan sumbangan. peralatan.5. wakaf. Sehubungan itu. reka bentuk (rekabentuk industri dan reka bentuk persekitaran) serta seni kraf tradisional dan dimensi baru. komunikasi visual (seni grafik dan multimedia).2. latar belakang budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam sesuatu karya seni diperkenalkan. kebangsaan dan negara ASEAN serta negara tertentu yang mempunyai kesamaan dan kelainan dengan budaya kebangsaan. makam dan taman). Aspek sains dan teknologi diperkenalkan secara terus untuk membantu kegiatan seni. Pelajar akan dapat menyatakan kefahaman. kenderaan . catan. seni bina (kediaman. penghasilan ini menekankan masyarakat dan nilai kenegaraan. seni halus (lukisan.2. pelukis. 3.1 Penghasilan Seni Visual Penghasilan seni visual menyediakan peluang kepada pelajar mengaplikasi kefahaman mereka dalam menghasilkan kerja seni berdasarkan asas seni reka dalam pelbagai teknik.

menganalisis. hiasan tangan. dan meneliti secara kritis pelbagai karya dan rekaan seni visual yang berbentuk komunikasi bukan verbal. khususnya dalam peningkatan mutu barangan. dan membuat pertimbangan secara berpengetahuan terhadap nilai estetik. sosial. agama. menghurai. 4. (V) memahami bahawa seni visual ialah satu bentuk komunikasi. serta kaedah seni dalam penghasilan karya dan rekaan seni visual. dan persekitaran mempengaruhi penghasilan karya dan rekaan seni visual. (II) memahami cara-cara memperoleh dan mengolah idea dalam pengkaryaan dan perekaan. dan teknologi. hiasan kaki dan hiasan pinggang.0 Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan 6 4. bahan. (IV) memahami bagaimana faktor sejarah. dan fungsi karya dan rekaan seni visual dengan menggunakan laras bahasa seni visual. (VIII) mengesan. (VII) menggunakan kecekapan teknikal dalam penggunaan alat. dan menggunakan faktor tersebut sebagai unsur pengembangan idea dalam penghasilan.baju cekak musang dan lain-lain) dan perhiasan (ornamen) hiasan kepala. 4. baju kedah. baju melayu. . pakaian (baju kurung.2 Objektif Objektif sukatan pelajaran PSV tingkatan 6 adalah untuk membolehkan pelajar (I) memahami pengertian dan peranan seni visual dalam pembangunan daya kreativiti serta sumbangannya sebagai alat komunikasi yang berkesan.16 (darat dan laut atau sungai). (VI) mengaplikasikan pendekatan penyelidikan dan penyelesaian masalah dalam proses penerokaan dan penghasilan karya dan rekaan seni visual.1 Matlamat Matlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran seni visual bagi membolehkan pelajar dapat mengikuti program seni visual atau program yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi dan memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran seni visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya selepas tamat persekolahan. (III) memahami kepentingan seni visual dalam konteks yang lebih luas yang merangkumi aspek estetik dan fungsi. makna. industri. menginterpretasikan. hiasan leher. dan kualiti kehidupan secara menyeluruh. politik.

reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran.catan. Selain perkara yang dinyatakan di atas. Manakala dalam bidang perekaan pula terdiri daripada bidang komunikasi visual.3. Seni visual terbahagi kepada dua. iaitu seperti lukisan. iaitu pengkaryaan dan perekaan. Reka bentuk persekitaran merangkumi landskap dan hiasan dalaman. sensitiviti. Bagi bidang psikologi terbahagi pula kepada empat. Manakala bidang sosiologi seni visual berperanan terhadap nasionalisme. guru haruslah menerangkan kepada pelajar mengenai peranan seni visual. emosi dan ekspresi. Masa yang ditetapkan bagi subtajuk ini adalah sebanyak 23 waktu. propaganda. Dalam bidang pengkaryaan lebih menumpukan kepada bidang seni halus. iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. Perniagaan dan perdagangan ini dapat dijelaskan apabila hasil seni visual itu dijadikan sebagai barang yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan amalan nilai murni dalam kehidupan. cetakan arca. iaitu Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan). Dalam pengenalan seni visual perkara yang perlu dijelaskan oleh seorang guru kepada pelajar adalah pengertian seni visual. 4. Dalam peranan seni terdapat dua bahagian iaitu psikologi dan sosiologi. Sukatan pelajaran ini terdiri daripada tiga komponen. pengeluaran dan perniagaan dan perdagangan.3 Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran Seni Visual ini mengandungi dua aspek utama. .17 4. ritual. persekitaran.1 Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan) Teori Seni Visual merangkumi apresiasi seni visual dan teori penghasilan yang terbahagi kepada tiga tajuk yang utama iaitu pengenalan seni visual. bahasa seni visual dan pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. Lukisan dan Projek Penghasilan Karya. iaitu kreativiti.

guru juga perlu menjelaskan tentang media kepada pelajar. Kefahaman dalaman menggunakan media dapat digunakan untuk pengkaryaan dan perekaan iaitu cara atau kesesuaian menggunakan media tersebut. kontra. Terdapat dua media iaitu. nilai warna dan skema warna. Kedua-dua teknik ini dapat digunakan dalam menghasilkan sesebuah karya seni. Dalam aspek formal. kebudayaan dan nilai. jalinan rupa. tiga dimensi dan pelbagai dimensi. Selain itu. keseimbangan. . Dalam menjelaskan tentang bahasa visual. harmoni. teknik konvesional dan teknik baru. Dalam aspek warna pula. teknik diajar oleh guru agar pelajar dapat menghasilkan sesebuah karya seni merujuk kepada kaedah. dalam menerangkan bahasa seni. kepelbagaian. media dan teknik. Masa yang diperuntukkan adalah 34 waktu. Terdapat dua teknik iaitu. fungsi dan konteks pula. Bentuk terbahagi kepada tiga bentuk iaitu. terdapat pula beberapa aspek yang diperjelaskan oleh guru kepada pelajar iaitu. prinsip rekaan. gaya dan pengolahannya agar sesebuah karya seni itu memberi kepuasan kepada pengkarya. suhu warna. konsep dan kaedah kritikan seni. Dalam tajuk ini terdapat subtopik yang kecil iaitu konsep dan kaedah sejarah seni. 4. Dalam prinsip rekaan. guru menjelaskan kepada pelajar tentang jenis-jenis warna. kadar banding. Dalam makna. media konvensional dan media baru. menerangkan tentang aliran.3. terdapat pelbagai aspek iaitu. dominan. Dalam bahasa seni visual ini terdapat dua perkara yang perlu diberi penekanan iaitu aspek formal dan makna.18 4. fungsi dan konteks. bentuk dan warna.3 Pendekatan sejarah dan kritikan seni visual Tajuk ketiga dalam bahasa seni visual adalah tentang pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. dan ekonomi. Unsur seni merangkumi garisan. Dalam subtopik kecil tersebut terdapat pula alemen-elemen yang perlu dijelaskan oleh guru kepada pelajar. Masa yang ditetapkan bagi tajuk ini adalah sebanyak 57 waktu. dua dimensi.3.2 Bahasa seni visual Tajuk kedua adalah tentang bahasa seni visual. tentang unsur seni.

kedudukan objek. Manakala ciri-ciri dan sifat objek adalah seperti keras. pejal. skala dan kadar banding serta pencahayaan dan juga struktur. Selain itu. ruang cetak dan ruang dalam. charcoal. ialah seperti strutur jelas dan struktur tidak jelas. Manakala pencahayaan pula seperti cahaya dan bayang. tenteram dan riang. .1 Pengenalan Lukisan Dalam tajuk pengenalan lukisan ini. halus. garisan selari. 4. Kedudukan objek seperti melintang. cahaya dan bentuk serta cahaya dan suasana.3.4 Lukisan 4. Penggunaan bahan dalam penghasilan lukisan seperti pensel. pen teknikal dan pensel warna turut akan diterangkan dibawah tajuk ini.2 Penggubahan Tajuk penggubahan berfokus untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai perkara yang mewujudkan kesan terhadap hasil karya atau lukisan.3. kasar dan juga lut sinar.3. Ruang yang akan diajar oleh guru adalah seperti ruang rata.4. Oleh itu.4. kasap. garisan kontur dan juga garisan tidak menentu. gosokan. menegak dan sendeng. Bagi suasana pula adalah seperti panas. oil pastels. suasana dan ciri-ciri serta sifat objek. teknik titik. di dalam pengolahan teknik lukisan akan menyentuh mengenai cara lorekan. pengamatan. dalam mewujudkan kesan. licin. silang pangkah (cross hatching). Bentuk seperti permukaan. aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. guru akan menekankan aspek ruang. penggunaan bahan dan pengolahan teknik lukisan akan dijelaskan kepada pelajar yang mana seterusnya akan menyentuh mengenai bentuk. soft pastels. Struktur pula. keluasan dan ketinggian serta jisim. lembut. sejuk.19 4.

seni cetak dan arca. liner. animasi dan laman web. seramik. cat minyak dan cat arkrilik. masalah pembelajaran tahap satu. pembungkusan dan reka tanda di samping mengaitkan juga bidang multimedia seperti interaktif.20 4. Seni arca pula diterangkan mengenai kepelbagaian jenis atau teknik menghasilkan arca seperti relief. 0 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN KHAS KPM sentiasa peka terhadap pendidikan anak-anak istimewa termasuk mereka yang menghadapi masalah pembelajaran. landskap dan hiasan dalaman. Pelajar berkeperluan khas perlu diberi peluang yang sama dengan pelajar aliran perdana di mana kualiti pendidikan mereka perlu dipertingkatkan agar mereka dapat menguasai Kurikulum Alternatif yang telah dibina khas untuk mereka. 5. Manalaka seni cetak mempunyai pelbagai teknik seperti seni cetak timbulan. poster.3 Projek Penghasilan Karya Penekanan dalam aspek pengkaryaan ini adalah bagi mendedahkan kepada pelajar mengenai seni halus yang mempunyai pelbagai jenis karya dan komunikasi visual. catan. identiti korporat. aspek komunikasi visual juga turut disentuh iaitu grafik dan multimedia. guruperkara utama yang ditekankan ialah menerangkan pelbagai jenis karya yang terdapat seperti lukisan. seni cetak benaman dan seni cetak serigrafi. Bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK).3. ilustrasi. Pada masa yang sama turut menjelaskan media yang digunakan dalam pengkaryaan seni halus seperti cat air. fesyen dan tekstil. sesuai dan bermanfaat bagi murid berkeperluan khas selain dari kurikulum latihan kemahiran. terdapat lima mata pelajaran iaitu pengurusan . kinetik dan instalasi. free standing. Grafik adalah seperti tipografi. guru juga menyentuh mengenai reka bentuk persekitaran untuk keseimbangan. Bagi bidang seni halus. Misalnya. Selain itu. automobile. Mengikut Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2007. Kurikulum Alternatif ialah kurikulum khusus. Berlainan pula dengan reka bentuk teknologi. Guru juga menjelaskan beberapa reka bentuk teknologi seperti industri.

berkualiti dan bermakan dari perspektif pelajar . menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dan berkualiti suapay PSV benar. Pernyataan falsafah. Oleh itu. Isi kandungan pelajaran dan ruang lingkupnya telah dinyatakan selaras melalui sukatan pelajaran dengan harapan PSV dapat memenuhi wawasan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut Akta Pendidikan 1996. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. seni kreatif.benar menarik. guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan yang diambil dapat menentukan komposisi yang terbaik dan sesuai untuk murid bermasalah dalam pembelajaran. PSV dan pendidikan muzik merupakan komponen dalam mata pelajaran seni kreatif. 6. menulis. semua pihak mestilah berusaha melaksanakan pengajaran. Mereka yang tidak kurang dari segi aptitud atau intelek turut diberi sokongan untuk menguasai kurikulum arus perdana agar potensi mereka dapat dipertingkatkan secara menyeluruh dan optimum. asas 3M (membaca. matlamat dan objektifnya jelas. Bab 8 Pendidikan Khas.21 kehidupan. mengira). Seksyen 41.0 KESIMPULAN Kementerian Pendidikan di bawah urusetia Pusat Perkembangan Kurikulum dan unit-unit lain telah berusaha untuk meletakkan mata pelajaran pendidikan seni ke tahap yang sewajarnya. Subseksyen (1) (B) Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas itu. pendidikan Islam atau Moral dan pendidikan jasmani. Usaha yang melibatkan wakil-wakil dari semua peringkat sistem pendidikan negara kita.

gov.php/component/content/article/385-info-ringkas/5643kurikulum-alternatif-untuk-murid-istimewa.my/index.edu. 2 0 0 9 .my/bpk/index.html [3 Nov 2011] Kementerian Pelajaran Malaysia. Panitia Seni Visual SMK Serian.google.22 RUJUKAN Md.mpm. http://esenivisual. S e j a r a h a w a l s e n i ( i i ) .moe.2008.php?option=com_docman&Itemid=71 [ 3 November 2011] Kementerian Pelajaran Malaysia. 2003. Nasir Ibrahim & Prof Madya Ibrahim Hassan. Sukatan pelajaran psv kbsm.gov. 2009. Kurikulum Alternatif untuk Murid Istimewa http://pmr. Pendidikan Seni untuk Maktab & universiti. Majlis Peperiksaan Malaysia.blogspot. https://sites.com/2009/07/sejarahawal-seni-visual-ii.penerangan. http://www.com/site/panitiasenivisualsmkserian/sp-psv-kbsm [16 / 12 /2011] Portal Pendidikan Utusan Malaysia. 1-37 http://www. Seni visual sukatan pelajaran dan soalan contoh. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.my/documents/10156/4ac8cce2-1ec9-4f30-a0bb-f133021906bb [21Disember 2011] M y z i z i . Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.html [30 Oktober 2011] ] .

23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful