PENDAHULUAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah adalah untuk semua murid di sekolah rendah.

Program pembelajaran yang disediakan direka untuk memberi murid menikmati unsur peluang

estetik dalam muzik dan pada masa yang sama

,memperoleh pengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang elementary. Di samping itu murid juga mendapat pengalaman muzik yang memadai bagi mencetus dan memperkembangkan minat dan bakat mereka dalam seni muzik. Pendidikan Muzik juga bertujuan melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang asas tentang muzik, mempunyai kemahiran minimum dalam penghasilan muzik , berpotensi dalam aspek kreativiti dan inovasi, dapat menghargai dan menikmati estika muzik dan dapat mengamalkan kemahiran muzik dengan betul. nilai murni

Objektif Dan KPI Objektif 1. Mewujudkan minat murid dalam menguasai Bidang muzik. KPI 1.1 Murid menunjukkan peningkatan dalam peperiksaan iaitu lulus sekurang-kurangnya gred C.

1.2 Aktiviti yang dijalankan menunjukkan kejayaan dan berjalan dengan lancar. 2. Memberi peluang kepada murid dalam penglibatan mereka dalam dunia muzik. 3. Memberi pendedahan kepada murid dalam menerokai bidang kesenian seperti tarian dan lakonan. 2.1 Murid menunjukkan bakat dan kreativiti mereka dalam persembahan yang dianjurkan. 3.1 Murid berjaya meneroka satu bidang seni iaitu seni lakon melalui sketsa.

2. Pertandingan Lagu Patriotik 4. Ensembel rekorder dan pianika. 4. Mesyuarat Panitia 2. Membuat persembahan mengikuti aktiviti. Persembahan Hari Guru 3. Memberi latihan kepada murid membuat persembahan menggunakan peralatan muzik yang bersesesuaian. . Persembahan Hari Kecemerlangan 6. SENARAI AKTIVITI YANG DIRANCANG 2012 1. 3.STRATEGI PERLAKSANAAN 1. Latihan kursus oleh guru muzik. Memilih murid melalui uji bakat. Persembahan Bulan Kebudayaan 5.

MEKANISMA PEMANTAUAN DAN PENILAAIAN PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2012 Penasihat Guru Besar Penasihat Guru Besar Penyelaras PK 1 Panitia Muzik LEE GIYANG Setiausaha Ahli Jawatankuasa Peter Wellin Pilts .

Keybod 4. Alat perkusi 2.PELAN OPERASI PEMAJUAN SEKOLAH : PEMBANGUNAN KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2012 Objektif Program Menyediakan murid kepada pertandingan muzik Strategi Perlaksanaan (projek) Aktiviti Tarikh Masa Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Objektif Uji bakat Mac-Oktober Semua guru muzik Tahap 1 dan 2 1. Mempelajari serta memahami disiplin muzik 3. Kaset 3. 2. Mempelajari teknik dan kemahiran muzik dengan betul Alat Bantu 1. CD Penilaian Program Memilih murid melalui uji bakat Catatan Penilaian Impak . Mewujudkan sikap saling kerjasama.

PELAN OPERASI PEMAJUAN SEKOLAH : PEMBANGUNAN KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2012 Objekif Program Menyediakan murid kepada pertandingan muzik Strategi Perlaksanaan (projek) Aktiviti Aktiviti sesi latihan melalui perjumpaan dengan guru pembimbing Tarikh Masa Perlaksanaan Kumpulan Sasaran Objektif Mac-Oktober Semua guru muzik Tahap 1 dan 2 1. Keybod 4. CD Penilaian Program Latihan khusus oleh guru muzik Catatan Penilaian Impak. Alat perkusi 2. Mempelajari teknik dankemahiran muzik dengan betul. 2.Kaset 3. . Mewujudkan sikap salingkerjasama. Alat Bantu 1. Mempelajari serta memahami disiplin muzik 3.

Alat bantu 1. gitar Penilaian Program Catatan Penilaian Impak . Alat perkusi 2. Mewujudkan sikap saling kerjasama 2. keybod 4.Mempelajari teknik dan kemahiran muzik dengan betul. kaset 3. cd 5. Mempelajari serta memahami disiplin muzik 3.PELAN OPERASI PEMAJUAN SEKOLAH : PEMBANGUNAN KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2012 Objektif Program Menyediakan murid kepada pertandingan muzik Strategi Perlaksanaan (Projrk) Aktiviti Membuat persembahan mengikut aktiviti Persediaan murid dari aspek fizikal dan mental Tarikh Masa Perlaksanaan Kumpulan Sasaran Objektif Mac-Oktober Semua guru muzik Tahap 1 dan 2 1.

disiplin diri Sesi raptai dihadapan penonton dalam jumlah sedikit.MEKANISMA PEMANTAUAN DAN PENILAAIAN Bil 1 Kategori Persembahan Kumpulan Kecil Aktiviti i. Nyanyian ii. 2 Sesi latihan Latihan dalam penyesuaian pentas 3 Persembahan sebenar murid. Menjurus kepada acara persembahan sebenar. Murid dilihat dan dinilai dari segi keyakinan diri. Persembahan murid di pentas. . Persembahan tarian Sentimen Penilaian Pencapaian murid di lihat dari segi persembahan kumpulan kecil yang dilakukan setiap kali diakhir sesi latihan. Penonton/Organisasi kecil murid dan guru. Penilai Murid dalam kumpulan kecil mempersembahkanp encapaian mereka dan dinilai oleh guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful