P. 1
Jabatan Antropologi Dan Sosiologi Ikatan Sosial Yang Longgar Latest

Jabatan Antropologi Dan Sosiologi Ikatan Sosial Yang Longgar Latest

|Views: 194|Likes:
Published by Hafiz Ghazali

More info:

Published by: Hafiz Ghazali on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

JABATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYA

ALEA 2201: TEORI ANTROPOLOGI SOSIOLOGI

SOALAN : MENURUT EMILE DURKHEIM, IKATAN SOSIAL YANG LONGGAR DALAM KALANGAN MASYARAKAT BOLEH MEMBAWA KEPADA MUSIBAH. BINCANGKAN.

NAMA : 1) HAFIZ ARIF BIN GHAZALI 2) FIZATUL AKMA BINTI HAMEN SEMESTER / TAHUN : SEMESTER 1 SESI 2011/ 2012 NAMA PENSYARAH : DR. SITI NOR AWANG

beliau pernah pelajar di Jerman dalam kaedah penyelidikan dan falsafah sosial. Norma adalah sebahagian daripada `masyarakat`. Beliau juga merupakan orang yang pertama menjadi Profesor Sosiologi di Universiti Bordeaux. dicetuskan dalam proses kehidupan sosial. Beliau ialah seorang pelajar di dalam bidang undang-undang. pembahagian kerja dan kajian yang sistematik tentang bunuh diri. penyatuan yang erat akan wujud dalam kalangan masyarakat tersebut. Beliau banyak menulis tentang sosiologi agama. Emile Durkheim merupakan seorang ahli sosiologi Perancis yang berbangsa Yahudi dan seorang yang kuat beragama. Karyanya yang terkenal ialah The Division of Labour in Society. jika keadaan tersebut berlaku di . sesebuah masyarakat tersebut akan hidup dalam suasana yang harmoni. Sekiranya setiap peraturan dituruti dan masyarakat saling menghormati. falsafah dan juga sains sosial.PENGENALAN Emile Durkheim dilahirkan pada tahun 1858 di Epinal iaitu sebuah perkampungan Yahudi di bahagian Timur Perancis dan beliau meninggal dunia pada tahun 1917. Durkheim melihat bahawa seseorang individu hidup dan dipengaruhi masyarakat dan seseorang individu tidak boleh hidup bersendirian dalam keadaan yang individualistik. dan menentukan skop serta batasan kelakuan dalam kehidupan sosial manusia. Namun. Kesepaduan sosial merupakan satu situasi di mana anggota kelompok atau masyarakatnya bersatu padu akibat daripada wujudnya interaksi dan ikatan sosial yang tertentu. Pada hakikatnya norma yang merupakan peraturan bagi tatacara dan kelakuan dalam kehidupan sosial sesebuah masyarakat. Suicide dan The Elementary Forms of Religions Life. sekiranya masyarakat saling membantu. Rules of Sociological Method. Semasa hayatnya. Emile Durkheim melihat dalam kes keadaan normal.

Durkheim membezakan masyarakat kepada dua aspek iaitu iaitu kesepaduan mekanikal dan kesepaduan organik. Setiap individu dalam masyarakat ini sering terlibat dalam kegiatan bersama dan menghayati pola hidup kebudayaan yang sama. tetapi ditakrifkan secara sosial. Penyimpangan paling mudah ditakrifkan sebagai perlakuan yang tidak selaras dengan norma sosial. Perbezaan nilai persetujuan dan struktur integrasi dalam masyarakat ini telah di distrukturkan semula oleh Durkheim dengan menggunakan terminologi yang khusus. Masyarakat dalam kumpulan ini ditandai oleh ikatan sosial yang didasarkan pada persepsi bahawa mereka adalah sama dan memiliki kebersamaan yang kuat.sebaliknya. Penyimpangan tidak wujud secara semula jadi dalam tindakan tertentu. Kesepaduan mekanikal didasari oleh ikatan emosional dan kebersamaan masyarakat iaitu perpaduan yang datang dari rasa kebersamaan yang tinggi kesan daripada cara hidup yang mementingkan antara satu sama lain. Masyarakat jenis ini wujud pada masyarakat pra-industri di mana kehidupan bersama dihayati dan dipegang serta dipelihara oleh tiap-tiap anggota masyarakat tersebut. pembahagian kerja dalam masyarakatnya adalah rendah dan hal ini . maka keharmonian yang utuh sukar untuk dicapai dalam kalangan sesebuah masyarakat dan sekiranya keadaan ini berterusan. Kesejahteraan masyarakat ini dapat diwujudkan apabila adanya keseimbangan antara keperluan dan hak individu dengan keperluan dan hak masyarakat secara kolektif. ianya akan membawa kepada penyimpangan. begitu juga satu tindakan boleh jadi atau tidak mungkin merupakan penyimpangan dalam sebarang masyarakat mengikut keadaan sosial dan situasi itu berlaku. Dalam aspek kesepaduan mekanikal. Sama seperti sesuatu tindakan dianggap sebagai penyimpangan dalam satu masyarakat dan tidak dalam satu masyarakat lain.

Seterusnya. Hal ini menyebabkan kesedaran kolektif dalam masyarakatnya adalah rendah serta terbatas dan membawa kepada sikap individualistik yang tinggi di mana masyarakatnya mementingkan nilai individu. IKATAN SOSIAL YANG LONGGAR DALAM KALANGAN MASYARAKAT MEMBAWA KEPADA MUSIBAH. Masyarakat dalam kumpulan ini iaitu masyarakat industri ditandai oleh sikap saling bergantungan antara individu yang terlibat dalam kegiatan yang dikhususkan di mana sifat saling kebergantungan dalam kalangan masyarakatnya adalah rendah. .membawa kepada kesedaran kolektif yang tinggi dan sikap individualistik yang rendah. Pembahagian kerja yang tinggi dalam masyarakat menyebabkan seseorang individu hanya terlibat dalam satu bidang sahaja manakala bidang yang lain dilakukan oleh individu lain. kesepaduan organik pula terbentuk akibat dari wujudnya perbezaan antara individu di mana ia berlaku kesan daripada pembahagian kerja yang menjadikan individu kurang mementingkan orang lain. Keadaan ini menyebabkan sifat saling bergantungan antara satu sama lain adalah tinggi. Penyimpangan yang berlaku dalam masyarakat ini dihukum oleh organisasi yang formal. Mereka mementingkan nilai bersama dan penyimpangan yang berlaku dihukum oleh masyarakat.

Dalam kajian Durkheim pada tahun 1897 di Eropah. Konsep Konsep ini anomi telah mula-mula diperkenalkan dalam sosiologi oleh perubahan daripada segi Durkheim. dan mengalami banyak pengertian. Pada umumnya konsep anomi ini menggambarkan satu situasi sosial di mana norma-norma sosial telah hilang atau menjadi lemah. Durkheim menganggap masyarakat yang terlalu longgar ikatan sosialnya akan membawa kepada keadaan yang tidak baik. Suicide. Kadar tersebut bukan sahaja tinggi pada zaman ekonomi meleset tetapi juga pada zaman kegemilangan ekonomi. atau norma-norma sosial itu kurang jelas ataupun bertentangan di . Keadaan ikatan sosial yang rendah membawa kepada nilai hidup yang rendah dan masyarakatnya menjadi lemah. digunakan dalam berbagai cara untuk meliputi berbagai situasi sosial yang dicirikan dengan disorganization. Durkheim (1897) membahaskan bahawa manusia membunuh diri disebabkan oleh keadaan masyarakat. Durkheim melihat keadaan tersebut sebagai anomi iaitu suatu keadaan di mana normanorma dan nilai-nilai dalam masyarakat menjadi sangat lemah sehingga terdapat individu dalam kalangan masyarakat tersebut kehilangan hala tuju dan pegangan hidup. nilai dan lain-lain. beliau telah membuktikan bahawa kadar pembunuhan diri adalah tinggi pada zaman perubahan ekonomi. salah satu keadaan masyarakat ini dikenali sebagai anomi iaitu satu keadaan yang tidak ada norma atau peraturan dan nilai-nilai serta peraturan tradisional telah tidak dipatuhi oleh ahli-ahli masyarakat.KES PEMBUANGAN BAYI. Dalam kajiannya yang klasik. bukan sebab individu. keruntuhan norma. Istilah pembunuhan diri bermakna tindakan mengambil nyawa diri sendiri secara sengaja dan sukarela. Durkheim melihat bahawa keadaan ini seterusnya membawa kepada fenomena bunuh diri.

Adat `sepuku` atau hara-kiri yang dilakukan oleh askar-askar Jepun pada masa Perang Dunia Kedua adalah contoh pembunuhan diri altruistic. Dalam kalangan orang-orang Jepun. beliau mengelaskan pembunuhan diri kepada tiga kategori iaitu egoistik. Pembunuhan diri egoistik berlaku apabila tingkah laku yang tidak normal tidak dapat tidak dapat dikawal oleh masyarakat. altruistik dan anomi. Individu yang terperangkap dalam keadaan anomi biasanya kehilangan pegangan moral. . Hal ini juga adalah sama situasinya dengan masalah sosial yang wujud seperti kes pembuangan bayi yang dilakukan oleh sesetengah individu dalam kalangan masyarakat. pembunuhan diri anomi berlaku disebabkan oleh kegagalan masyarakatnya untuk mengawal tingkah laku ahli-ahlinya. Menurut Durkheim.antara satu sama lain. individu tidak mengambil berat tentang masyarakat atau komunitinya. Situasi yang berterusan ini membawa kepada kurangnya hubungan di antara anggota dalam kalangan masyarakat dan tidak mengembangkan satu sistem nilai dan norma bersama. kawalan sosial dan menjadi serba salah. Dalam kajian Durkheim. Hal ini sama juga seperti pengintip-pengintip semasa peperangan di mana mereka rela mengambil nyawa sendiri daripada membocorkan rahsia negara kepada musuh. Seterusnya. Dalam kajian Durkheim mengenai pembunuhan diri. pembahagian kerja yang semakin tinggi selalunya dituruti dengan penyelarasan yang kurang lengkap di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. konflik di antara kelas dan ikatan sisial yang longgar. pembunuhan diri adalah tingkah laku pengorbanan diri sendiri yang dipandang tinggi. Pembunuhan diri altruistik pula berlaku disebabkan perasaan tanggungjawab kepada masyarakat. Konsep anomi digunakan Durkheim dalam perbincangannya mengenai bentuk pembahagian kerja yang bersifat pathological dan kesan-kesannya. Keruntuhan nilai dan norma bersama ini mengakibatkan disintegrasi sosial serta keruntuhan perpaduan sosial masyarakat dan membawa kepada anomi.

menghapuskan. melemparkan. Tindakan tersebut satu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan merosakkan sistem tamadun manusia yang diamalkan selama ini. perkataan buang bermaksud mencampakkan.Gejala pembuangan bayi dalam kalangan masyarakat Malaysia kini semakin serius sehingga kerajaan terpaksa meminda beberapa akta termasuk kanun keseksaan bagi menjatuhi hukuman mati mandatori terhadap pesalah yang menyebabkan kematian bayi yang dibuang. namun bentuk kawalan sosial yang sedia ada mampu mengawal gejala ini daripada merebak. namun mendorong kepada kepincangan sosial dan memberi kesan besar kepada negara dari aspek kemanusiaan dan produktiviti. Tingkah laku yang tidak terkawal ini merupakan agitasi budaya songsang seks bebas yang menular ke dalam masyarakat seterusnya menjerat golongan remaja ke dalam kancah hamil di luar nikah dan mendorong mereka melakukan jenayah pembuangan anak. Gejala pembuangan bayi merupakan perlakuan ``Devian`` dalam istilah sosiologi. menghilangkan. Perkataan bayi pula bermaksud anak kecil yang baru dilahirkan.4. Perilaku Devian boleh dikawal melalui mekanisme sekatan formal seperti penguatkuasaan undang-undang yang ketat terutama hukuman penjara. Makna pembuangan bayi bermaksud perbuatan mencampak atau menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa ke meratarata tempat tanpa ada sifat belas kasihan. Perilaku Devian dalam gejala pembuangan bayi tidak menunjukkan ciri-ciri tata laku yang ketara dan agak terpencil. Mengikut Kamus Dewan Edisi ke . denda dan hukuman berat sekalipun tidak menjamin keberkesanan dalam masa yang singkat. Gejala ini yang menular secara berleluasa kini mula menular dalam masyarakat. yang bermaksud sebarang tingkah laku atau sifat atau penampilan fizikal yang bercanggah dengan nilai dan norma masyarakat. .

masalah sosial ini berkemungkinan dapat dibendung di peringkat awal lagi hasil daripada bimbingan. Remaja kini dilihat semakin berani dan tidak berfikir panjang akan apa yang mereka lakukan. Rakan sebaya merupakan pembimbing kepada berlakunya peningkatan kes pembuangan bayi. hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam masalah sosial dan melahirkan anak luar nikah yang menyumbang kepada gejala pembuangan bayi. Akhirnya. Faktor penerimaan masyarakat merupakan faktor penting.Punca yang utama ialah kurangnya pendekatan secara Holistik daripada masyarakat sekelilingnya. Keputusannya dapat dilihat bahawa gejala pembuangan bayi mempunyai kaitan dengan ikatan sosial yang longgar dalam masyarakat. Masyarakat akan terus mencemuh jika remaja terlanjur dan terus dinikahi dalam usia yang muda. Kerenggangan ikatan sosial di antara keluarga seperti ibu bapa yang sibuk bekerja. Pemencilan masyarakat terhadap golongan ini menyebabkan mereka terasing sehingga mereka sanggup melakukan masalah sosial tersebut yang jelas terpesong daripada nilai dan norma masyarakat. bercerai. Kekurangan pendidikan agama atau dipengaruhi budaya luar yang tidak menjaga batas susila dan norma pendidikan holistik menyebabkan remaja mudah terjerumus dalam kancah seks bebas dan dalam masa yang sama juga turut dipengaruhi oleh pengetahuan seksologi yang lemah. Pergaulan bebas salah satu sebab berlakunya masalah sosial yang semakin membimbangkan. nasihat dan pemantauan daripada masyarakat. Sekiranya setiap ahli masyarakatnya memainkan peranan. Anak gadis yang telah terlanjur akan melahirkan perasaan takut dan bimbang akan perbuatannya itu diketahui oleh ibu . bergaduh dan lain-lain situasi menyebabkan anak-anak menagih kasih sayang daripada pihak lain iaitu rakan-rakan sebagai tempat mengadu. Pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu faktor penularan masalah sosial ini.

Bagi mengelakkan perkara tersebut diketahui maka berlakulah kes bunuh dan pembuangan bayi tanpa belas kasihan. menjaga nilai KESIMPULAN . Hal ini kerana ibu bapa memegang norma masyarakat yang kuat. Dalam keadaan tertekan dan fikiran yang bercelaru maka tindakan yang kurang bijak seringkali dilakukan bagi dan norma masyarakat. Hal ini kerana individu yang terbabit tidak sanggup berhadapan dengan tomahan dan cacian daripada segelintir masyarakatnya.bapa atau kaum keluarga seterusnya masyarakat sekitarnya. sekiranya perkara tersebut diketahui ibu bapa atau keluarga mereka akan menanggung malu.

Durkheim mengatakan bahawa pembahagian kerja merupakan faktor utama yang mengikat individu dan mewujudkan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat. Kesepaduan sosial merupakan satu angkubah utama dalam menentukan gerak geri manusia dan ikatan sosial yang kukuh dapat berperanan sebagai ``sokongan psikologi`` kepada ahli masyarakat untuk menghadapi pelbagai krisis kehidupan. setiap individu akan cuba menjaga norma-norma masyarakatnya dan saling membantu dalam menyelesaikan segala kerumitan yang timbul. nilai.Kesimpulannya. Ikatan sosial yang kukuh seterusnya dapat meringankan kegelisahan dan tekanan hidup dan seterusnya mengurangkan krisis ke atas individu berkenaan. Namun. dapat dirumuskan bahawa sekiranya tingkat kesepaduan yang tinggi wujud. ia boleh menyebabkan segelintir ahli dalam kelompok tersebut tersasar hala tuju hidupnya akibat daripada tiadanya sokongan moral daripada masyarakat sekeliling dan pegangan hidup yang kukuh. Seharusnya setiap individu dalam masyarakat perlu memastikan nilai normanya sentiasa terpelihara dan memberi sokongan moral serta membantu ahlinya yang mungkin telah sedikit tersasar normanya bagi mengelakkan individu tersebut dari terus hanyut dengan perlakuan yang negatif. Sekiranya hubungan yang akrab wujud dalam kalangan masyarakat. Pada asasnya. jika ikatan sosial yang longgar wujud dalam kalangan masyarakat. norma dan peranan sesuatu kelompok. maka anggota dalam kalangan masyarakat tersebut akan mempunyai perasaan kekitaan atau esprit de corps di antara satu sama lain dan ia juga melibatkan kesepakatan berhubung dengan matlamat. BIBLIOGRAFI .

. Pengantar Sosiologi. 30th ed. Thomson. Petaling Jaya : Fajar Bakti Sdn. 2010. The sociology of Emile Durkheim . 1973. Steven.. Noran Fauziah Yaakub. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. his life and work : a historical and critical study. John J. Ting Chew Peh. London : Routledge. Macionis. Emile Durkheim. New York . 1987. Idea-idea Utama Dalam Sosiologi : Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. London: Allen Lane. . Rahimah Abdul Aziz. Bhd.Lukes. 1993. London : Oxford University Press. Upper Saddle River.Alexander A. 1993. Kenneth. 2002. Nisbet. NJ : Prentice Hall/Pearson Education. Konsep Asas Sosiologi. Heinemann. Sociology. 1974. Emile Durkheim. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->