NISBAH TANGGUNGAN : Kes negara Malaysia.

Kesan penuaan penduduk terhadap ciri-ciri demografi dan status sosioekonomi. 1. Proses penuaan memberi kesan yang besar terhadap ciri-ciri demografi dan status sosioekonomi. Antaranya: (a). Penurunan kadar kesuburan dan kadar kelahiran. Penuaan penduduk yang meningkat berkait rapat dengan penurunan kadar kesuburan. Trend kadar kesuburan yang semakin menurun turut mempengaruhi kadar kelahiran yang rendah. Pada 2004 kadar kesuburan menurun kepada 2.9 anak bagi setiap wanita berbanding 3.4 pada 1990. (b). Perubahan struktur umur penduduk. Peningkatan peratusan warga tua telah diikuti dengan penurunan peratusan penduduk muda. Ini menunjukkan pada masa hadapan, Malaysia akan mengalami pengurangan bilangan penduduk muda. (c). Kepanjangan jangkaan hayat. Peningkatan penuaan penduduk dikaitkan dengan kemajuan perubatan dan kemudahan kesihatan yang baik. Kadar kematian yang menurun menyebabkan purata tempoh hayat di Malaysia meningkat. Purata jangkaan hayat semasa kelahiran di Malaysia pada tahun 2000 ialah 72.6 tahun (atau 70.2 tahun untuk lelaki dan 75.0 tahun untuk perempuan) dan ia diunjurkan akan meningkat secara puratnya 76.6 tahun pada tahun 2020. (d). Perubahan struktur jantina. Satu ciri umum penduduk di seluruh dunia majoriti warga tua ialah wanita dan perkadaran mereka meningkat seiring dengan peningkatan umur. Kadar kematian yang tinggi di kalangan lelaki pada umur tua telah menyumbang ke arah corak ini. Nisbah jantina (bilangan lelaki bagi setiap 100 perempuan) di kalangan warga tua di Malaysia ialah 91.4 pada tahun 2000. (e). Nisbah tanggungan. Penuaan penduduk juga telah memberi kesan terhadap penurunan nisbah tanggungan. Nisbah tanggungan menurun daripada 82.6 pada tahun 1980 kepada 64.3 pada tahun 2000. Ini adalah mungkin disebabkan oleh penurunan dalam kadar kelahiran semasa transisi demografi di samping angka pembawah yang lebih besar bagi nisbah tanggungan. Walau bagaimanapun, nisbah tanggungan ini dijangka meningkat pada tahun 2020 kepada 67.3 disebabkan oleh kenaikan perkadaran penduduk warga tua. (f). Sosioekonomi. Penduduk tua dianggap tidak memberi sumbangan kepada ekonomi dan merupakan kumpulan yang tidak berdikari dan beban kepada negara. Kerajaan terpaksa memperuntukan perbelanjaan yang tinggi setiap tahun untuk menyediakan keperluan untuk warga tua seperti pusat jagaan, bantuan perubatan, pencen dan sebagainya. Di semua negara, warga tua hanya mencatatkan perkadaran yang kecil bagi keseluruhan tenaga buruh. Selain itu, peningkatan penduduk tua menyebabkan berlakunya perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Sejarah menunjukkan bahawa ahliahli keluarga yang tinggal secara bersama bertanggungjawab dalam penjagaan warga tua, iaitu warga tua bergantung kepada mereka yang tinggal bersamanya.. Walau bagaimanapun, pembentukan keluarga yang lebih kecil memberi kesan ke atas peranan keluarga sebagai penjaga (care-givers) kepada warga tua.

Indonesia.Kadar Kelahiran Tinggi. Cerun Yang Cekung. 5. Brunei) . Thailand) . Filipina) .Pembangunan Sosial Mula Meningkat (Malaysia.Kesan Daripada Tahap Kesihatan Dan Pendidikan Yang Rendah .Pertanian Intensif Buruh. Indonesia.Keperluan Kepada Tenaga Buruh Manusia .Peningkatan Kemudahan Kesihatan 2. .Kurang Kemudahan Kesihatan Dan Perubatan Untuk Rawatan Penyakit Kronik Yang Lazim Menyerang Golongan Tua . Indonesia.Keperluan Pendidikan .Kebergantungan Kepada Teknologi Tradisional .Kadar Kematian Penduduk Tua Tinggi .Amalan Penjagaan Makanan.Cangkul.Pembangunan Sektor Ekonomi Moden Mula Berkembang (Malaysia. Negara : Negara Asia Tenggara (Sedang Membangun) Termasuk Malaysia.Saiz Keluarga Besar Menyebabkan Taraf Hidup Rendah (Pendapatan Perkapita Rendah) . India.Pembangunan Sumber Alam Amat Perlahan . Tenaga Manusia . Kesihatan Dan Kesejahteraan Di Tahap Rendah 4. Ciri -Ciri 1.Kemudahan Riadah Untuk Golongan Muda 3. Tapak Lebar . Tahap Pembangunan Sosial Yang Rendah . Bilangan Penduduk Muda .Perkahwinan Muda . Tahap Sosioekonomi Yang Rendah . Haiwan.Sumber Yang Banyak Hanya Tersimpan Sebagai Stok 6.Purata Jangka Hayat 65 Tahun Faktor : .Kegagalan Amalan Perancangan Keluarga .PIRAMID PROGRESIF Bentuk Kon.Keperluan Pendidikan Awal (Tadika) .Namun Jumlah Penduduk Muda Yang Ramai Menjadi Aset Untuk Tenaga Buruh Pada Masa Akan Datang.Golongan Dewasa Yang Produktif Adalah Sedikit Berbanding Golongan Muda .Kebergantungan Kepada Sektor Ekonomi Primer . Puncak Tajam Tirus Dan Tapak Lebar. Jangka Hayat Rendah .Namun Sesetengah Negara Mencatatkan Peningkatan Seperti Negara Di Asia Tenggara (Malaysia.Kerajaan Terpaksa Berbelanja Besar Untuk Kemudahan Golongan Muda . Kadar Kematian Rendah (Bayi) Faktor .Menyediakan Kemudahan Klinik Desa . Nisbah Tanggungan Tinggi .Biasiswa . Pakistan.

Ekonomi Sektor Industri Dan Perkhidmatan 5. Perancis. Saiz Tapak Sempit . Puncak Lebar .Pendapatan Perkapita Tinggi . Sweden. Pada Masa Kini Hanya Singapura Yang Mengalami Piramid Regresif.Keberkesanan Program Perancang Keluarga . Tahap Sosioekonomi Tinggi 5. United Kingdom Pada Tahun 60-An.Dasar Kerajaan (Mengecilkan Saiz Keluarga) . Kadar Kelahiran Dan Kematian Rendah 2.Kejayaan Dalam Bidang Perubatan . Telah Mencapai Penduduk Optimum 3.Taraf Hidup Meningkat .PIRAMID REGRESIF / PERALIHAN Mewakili Negara Negara Seperti Amerika Syarikat.Kadar Pengangguran Rendah 4. Perancis. Pembangunan Sosioekonomi Yang Mantap 4.Amalan Pemakanan Seimbang .Jangka Hayat Tinggi (Purata Jangka Hayat Melebihi 80 Tahun) Faktor: . Ciri-Ciri 1.Kesedaran Terhadap Keadaan Persekitaran Yang Baik Dan Bersih 3. Us.Kadar Kelahiran / Kematian Bayi Rendah Faktor: .Penglibatan Wanita Dalam Kerjaya Berprofil Tinggi .Nisbah Tanggungan Rendah .Status Quo .Perkahwinan Lewat . Uk . Denmark PIRAMID yg berbentuk tegak /hamper tegak Ciri Ciri 1.Kecenderungan Setiap Keluarga (Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi Dan Sosial) 2. Teknologi Yang Tinggi (Dalam Sektor Industri Untuk Menampung Kekurangan Tenaga Buruh) PIRAMID PENDUDUK STABIL/ MANTAP Contoh Negara . Tahap Pembangunan Sosial Tinggi .Kesedaran Kepada Gaya Hidup Sihat Dan Berkualiti .Golongan Dewasa (Produktif) Lebih Ramai Daripada Kanak Kanak Kesan .Kadar Pembandaran Tingggi . Cerun Cembung .Jepun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful