NISBAH TANGGUNGAN : Kes negara Malaysia.

Kesan penuaan penduduk terhadap ciri-ciri demografi dan status sosioekonomi. 1. Proses penuaan memberi kesan yang besar terhadap ciri-ciri demografi dan status sosioekonomi. Antaranya: (a). Penurunan kadar kesuburan dan kadar kelahiran. Penuaan penduduk yang meningkat berkait rapat dengan penurunan kadar kesuburan. Trend kadar kesuburan yang semakin menurun turut mempengaruhi kadar kelahiran yang rendah. Pada 2004 kadar kesuburan menurun kepada 2.9 anak bagi setiap wanita berbanding 3.4 pada 1990. (b). Perubahan struktur umur penduduk. Peningkatan peratusan warga tua telah diikuti dengan penurunan peratusan penduduk muda. Ini menunjukkan pada masa hadapan, Malaysia akan mengalami pengurangan bilangan penduduk muda. (c). Kepanjangan jangkaan hayat. Peningkatan penuaan penduduk dikaitkan dengan kemajuan perubatan dan kemudahan kesihatan yang baik. Kadar kematian yang menurun menyebabkan purata tempoh hayat di Malaysia meningkat. Purata jangkaan hayat semasa kelahiran di Malaysia pada tahun 2000 ialah 72.6 tahun (atau 70.2 tahun untuk lelaki dan 75.0 tahun untuk perempuan) dan ia diunjurkan akan meningkat secara puratnya 76.6 tahun pada tahun 2020. (d). Perubahan struktur jantina. Satu ciri umum penduduk di seluruh dunia majoriti warga tua ialah wanita dan perkadaran mereka meningkat seiring dengan peningkatan umur. Kadar kematian yang tinggi di kalangan lelaki pada umur tua telah menyumbang ke arah corak ini. Nisbah jantina (bilangan lelaki bagi setiap 100 perempuan) di kalangan warga tua di Malaysia ialah 91.4 pada tahun 2000. (e). Nisbah tanggungan. Penuaan penduduk juga telah memberi kesan terhadap penurunan nisbah tanggungan. Nisbah tanggungan menurun daripada 82.6 pada tahun 1980 kepada 64.3 pada tahun 2000. Ini adalah mungkin disebabkan oleh penurunan dalam kadar kelahiran semasa transisi demografi di samping angka pembawah yang lebih besar bagi nisbah tanggungan. Walau bagaimanapun, nisbah tanggungan ini dijangka meningkat pada tahun 2020 kepada 67.3 disebabkan oleh kenaikan perkadaran penduduk warga tua. (f). Sosioekonomi. Penduduk tua dianggap tidak memberi sumbangan kepada ekonomi dan merupakan kumpulan yang tidak berdikari dan beban kepada negara. Kerajaan terpaksa memperuntukan perbelanjaan yang tinggi setiap tahun untuk menyediakan keperluan untuk warga tua seperti pusat jagaan, bantuan perubatan, pencen dan sebagainya. Di semua negara, warga tua hanya mencatatkan perkadaran yang kecil bagi keseluruhan tenaga buruh. Selain itu, peningkatan penduduk tua menyebabkan berlakunya perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Sejarah menunjukkan bahawa ahliahli keluarga yang tinggal secara bersama bertanggungjawab dalam penjagaan warga tua, iaitu warga tua bergantung kepada mereka yang tinggal bersamanya.. Walau bagaimanapun, pembentukan keluarga yang lebih kecil memberi kesan ke atas peranan keluarga sebagai penjaga (care-givers) kepada warga tua.

Cerun Yang Cekung. Pakistan.Perkahwinan Muda .Keperluan Pendidikan Awal (Tadika) . 5.PIRAMID PROGRESIF Bentuk Kon. Tahap Pembangunan Sosial Yang Rendah .Cangkul.Pertanian Intensif Buruh. Puncak Tajam Tirus Dan Tapak Lebar.Pembangunan Sosial Mula Meningkat (Malaysia.Kegagalan Amalan Perancangan Keluarga . Ciri -Ciri 1. Tenaga Manusia . Haiwan. Indonesia.Sumber Yang Banyak Hanya Tersimpan Sebagai Stok 6. Brunei) . Thailand) . Indonesia.Keperluan Kepada Tenaga Buruh Manusia . Kadar Kematian Rendah (Bayi) Faktor .Kerajaan Terpaksa Berbelanja Besar Untuk Kemudahan Golongan Muda . Jangka Hayat Rendah .Golongan Dewasa Yang Produktif Adalah Sedikit Berbanding Golongan Muda .Purata Jangka Hayat 65 Tahun Faktor : .Namun Jumlah Penduduk Muda Yang Ramai Menjadi Aset Untuk Tenaga Buruh Pada Masa Akan Datang.Kesan Daripada Tahap Kesihatan Dan Pendidikan Yang Rendah .Amalan Penjagaan Makanan. Filipina) . .Kebergantungan Kepada Teknologi Tradisional .Kebergantungan Kepada Sektor Ekonomi Primer .Pembangunan Sumber Alam Amat Perlahan . India. Indonesia.Namun Sesetengah Negara Mencatatkan Peningkatan Seperti Negara Di Asia Tenggara (Malaysia.Saiz Keluarga Besar Menyebabkan Taraf Hidup Rendah (Pendapatan Perkapita Rendah) .Keperluan Pendidikan .Kurang Kemudahan Kesihatan Dan Perubatan Untuk Rawatan Penyakit Kronik Yang Lazim Menyerang Golongan Tua .Kadar Kematian Penduduk Tua Tinggi . Kesihatan Dan Kesejahteraan Di Tahap Rendah 4. Tapak Lebar .Menyediakan Kemudahan Klinik Desa .Kemudahan Riadah Untuk Golongan Muda 3. Negara : Negara Asia Tenggara (Sedang Membangun) Termasuk Malaysia.Pembangunan Sektor Ekonomi Moden Mula Berkembang (Malaysia. Nisbah Tanggungan Tinggi . Bilangan Penduduk Muda . Tahap Sosioekonomi Yang Rendah .Biasiswa .Peningkatan Kemudahan Kesihatan 2.Kadar Kelahiran Tinggi.

Amalan Pemakanan Seimbang . Pada Masa Kini Hanya Singapura Yang Mengalami Piramid Regresif. Tahap Sosioekonomi Tinggi 5. Kadar Kelahiran Dan Kematian Rendah 2.Golongan Dewasa (Produktif) Lebih Ramai Daripada Kanak Kanak Kesan . Us. Tahap Pembangunan Sosial Tinggi .Kesedaran Kepada Gaya Hidup Sihat Dan Berkualiti .Jangka Hayat Tinggi (Purata Jangka Hayat Melebihi 80 Tahun) Faktor: . Perancis. Saiz Tapak Sempit . Ekonomi Sektor Industri Dan Perkhidmatan 5.Pendapatan Perkapita Tinggi .Status Quo . Denmark PIRAMID yg berbentuk tegak /hamper tegak Ciri Ciri 1.Nisbah Tanggungan Rendah .Penglibatan Wanita Dalam Kerjaya Berprofil Tinggi .Kecenderungan Setiap Keluarga (Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi Dan Sosial) 2.Kadar Pengangguran Rendah 4.Kadar Kelahiran / Kematian Bayi Rendah Faktor: . Uk . Sweden.PIRAMID REGRESIF / PERALIHAN Mewakili Negara Negara Seperti Amerika Syarikat. Perancis. United Kingdom Pada Tahun 60-An. Teknologi Yang Tinggi (Dalam Sektor Industri Untuk Menampung Kekurangan Tenaga Buruh) PIRAMID PENDUDUK STABIL/ MANTAP Contoh Negara .Perkahwinan Lewat .Dasar Kerajaan (Mengecilkan Saiz Keluarga) . Ciri-Ciri 1. Telah Mencapai Penduduk Optimum 3. Cerun Cembung . Pembangunan Sosioekonomi Yang Mantap 4. Puncak Lebar .Kadar Pembandaran Tingggi .Keberkesanan Program Perancang Keluarga .Jepun.Kejayaan Dalam Bidang Perubatan .Taraf Hidup Meningkat .Kesedaran Terhadap Keadaan Persekitaran Yang Baik Dan Bersih 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful