NISBAH TANGGUNGAN : Kes negara Malaysia.

Kesan penuaan penduduk terhadap ciri-ciri demografi dan status sosioekonomi. 1. Proses penuaan memberi kesan yang besar terhadap ciri-ciri demografi dan status sosioekonomi. Antaranya: (a). Penurunan kadar kesuburan dan kadar kelahiran. Penuaan penduduk yang meningkat berkait rapat dengan penurunan kadar kesuburan. Trend kadar kesuburan yang semakin menurun turut mempengaruhi kadar kelahiran yang rendah. Pada 2004 kadar kesuburan menurun kepada 2.9 anak bagi setiap wanita berbanding 3.4 pada 1990. (b). Perubahan struktur umur penduduk. Peningkatan peratusan warga tua telah diikuti dengan penurunan peratusan penduduk muda. Ini menunjukkan pada masa hadapan, Malaysia akan mengalami pengurangan bilangan penduduk muda. (c). Kepanjangan jangkaan hayat. Peningkatan penuaan penduduk dikaitkan dengan kemajuan perubatan dan kemudahan kesihatan yang baik. Kadar kematian yang menurun menyebabkan purata tempoh hayat di Malaysia meningkat. Purata jangkaan hayat semasa kelahiran di Malaysia pada tahun 2000 ialah 72.6 tahun (atau 70.2 tahun untuk lelaki dan 75.0 tahun untuk perempuan) dan ia diunjurkan akan meningkat secara puratnya 76.6 tahun pada tahun 2020. (d). Perubahan struktur jantina. Satu ciri umum penduduk di seluruh dunia majoriti warga tua ialah wanita dan perkadaran mereka meningkat seiring dengan peningkatan umur. Kadar kematian yang tinggi di kalangan lelaki pada umur tua telah menyumbang ke arah corak ini. Nisbah jantina (bilangan lelaki bagi setiap 100 perempuan) di kalangan warga tua di Malaysia ialah 91.4 pada tahun 2000. (e). Nisbah tanggungan. Penuaan penduduk juga telah memberi kesan terhadap penurunan nisbah tanggungan. Nisbah tanggungan menurun daripada 82.6 pada tahun 1980 kepada 64.3 pada tahun 2000. Ini adalah mungkin disebabkan oleh penurunan dalam kadar kelahiran semasa transisi demografi di samping angka pembawah yang lebih besar bagi nisbah tanggungan. Walau bagaimanapun, nisbah tanggungan ini dijangka meningkat pada tahun 2020 kepada 67.3 disebabkan oleh kenaikan perkadaran penduduk warga tua. (f). Sosioekonomi. Penduduk tua dianggap tidak memberi sumbangan kepada ekonomi dan merupakan kumpulan yang tidak berdikari dan beban kepada negara. Kerajaan terpaksa memperuntukan perbelanjaan yang tinggi setiap tahun untuk menyediakan keperluan untuk warga tua seperti pusat jagaan, bantuan perubatan, pencen dan sebagainya. Di semua negara, warga tua hanya mencatatkan perkadaran yang kecil bagi keseluruhan tenaga buruh. Selain itu, peningkatan penduduk tua menyebabkan berlakunya perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Sejarah menunjukkan bahawa ahliahli keluarga yang tinggal secara bersama bertanggungjawab dalam penjagaan warga tua, iaitu warga tua bergantung kepada mereka yang tinggal bersamanya.. Walau bagaimanapun, pembentukan keluarga yang lebih kecil memberi kesan ke atas peranan keluarga sebagai penjaga (care-givers) kepada warga tua.

PIRAMID PROGRESIF Bentuk Kon.Pembangunan Sektor Ekonomi Moden Mula Berkembang (Malaysia.Sumber Yang Banyak Hanya Tersimpan Sebagai Stok 6. Nisbah Tanggungan Tinggi . Bilangan Penduduk Muda .Pertanian Intensif Buruh.Kebergantungan Kepada Teknologi Tradisional .Keperluan Kepada Tenaga Buruh Manusia .Kemudahan Riadah Untuk Golongan Muda 3. Tahap Pembangunan Sosial Yang Rendah . Kadar Kematian Rendah (Bayi) Faktor . India. Jangka Hayat Rendah . 5.Biasiswa . Pakistan.Keperluan Pendidikan Awal (Tadika) . Ciri -Ciri 1.Pembangunan Sosial Mula Meningkat (Malaysia.Perkahwinan Muda . .Saiz Keluarga Besar Menyebabkan Taraf Hidup Rendah (Pendapatan Perkapita Rendah) .Pembangunan Sumber Alam Amat Perlahan .Purata Jangka Hayat 65 Tahun Faktor : .Keperluan Pendidikan .Amalan Penjagaan Makanan. Cerun Yang Cekung. Tenaga Manusia .Kesan Daripada Tahap Kesihatan Dan Pendidikan Yang Rendah . Tapak Lebar .Kebergantungan Kepada Sektor Ekonomi Primer .Golongan Dewasa Yang Produktif Adalah Sedikit Berbanding Golongan Muda .Cangkul. Negara : Negara Asia Tenggara (Sedang Membangun) Termasuk Malaysia. Puncak Tajam Tirus Dan Tapak Lebar.Kadar Kematian Penduduk Tua Tinggi . Kesihatan Dan Kesejahteraan Di Tahap Rendah 4. Tahap Sosioekonomi Yang Rendah . Indonesia.Kegagalan Amalan Perancangan Keluarga . Brunei) .Kerajaan Terpaksa Berbelanja Besar Untuk Kemudahan Golongan Muda .Kadar Kelahiran Tinggi. Haiwan. Indonesia.Kurang Kemudahan Kesihatan Dan Perubatan Untuk Rawatan Penyakit Kronik Yang Lazim Menyerang Golongan Tua . Thailand) .Namun Sesetengah Negara Mencatatkan Peningkatan Seperti Negara Di Asia Tenggara (Malaysia.Namun Jumlah Penduduk Muda Yang Ramai Menjadi Aset Untuk Tenaga Buruh Pada Masa Akan Datang. Indonesia.Menyediakan Kemudahan Klinik Desa . Filipina) .Peningkatan Kemudahan Kesihatan 2.

Taraf Hidup Meningkat .Kesedaran Kepada Gaya Hidup Sihat Dan Berkualiti . Teknologi Yang Tinggi (Dalam Sektor Industri Untuk Menampung Kekurangan Tenaga Buruh) PIRAMID PENDUDUK STABIL/ MANTAP Contoh Negara . Kadar Kelahiran Dan Kematian Rendah 2. Puncak Lebar .Pendapatan Perkapita Tinggi .Kecenderungan Setiap Keluarga (Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi Dan Sosial) 2.Kadar Pengangguran Rendah 4.Kejayaan Dalam Bidang Perubatan . Perancis. Pada Masa Kini Hanya Singapura Yang Mengalami Piramid Regresif.Perkahwinan Lewat . Cerun Cembung . Ekonomi Sektor Industri Dan Perkhidmatan 5.Kadar Pembandaran Tingggi .Kesedaran Terhadap Keadaan Persekitaran Yang Baik Dan Bersih 3. Uk . Ciri-Ciri 1. Pembangunan Sosioekonomi Yang Mantap 4. Saiz Tapak Sempit . Tahap Pembangunan Sosial Tinggi . United Kingdom Pada Tahun 60-An. Tahap Sosioekonomi Tinggi 5.Amalan Pemakanan Seimbang .Nisbah Tanggungan Rendah . Perancis.Jepun. Us.Keberkesanan Program Perancang Keluarga . Sweden.Penglibatan Wanita Dalam Kerjaya Berprofil Tinggi .Status Quo .Dasar Kerajaan (Mengecilkan Saiz Keluarga) .Jangka Hayat Tinggi (Purata Jangka Hayat Melebihi 80 Tahun) Faktor: .Golongan Dewasa (Produktif) Lebih Ramai Daripada Kanak Kanak Kesan . Telah Mencapai Penduduk Optimum 3.Kadar Kelahiran / Kematian Bayi Rendah Faktor: . Denmark PIRAMID yg berbentuk tegak /hamper tegak Ciri Ciri 1.PIRAMID REGRESIF / PERALIHAN Mewakili Negara Negara Seperti Amerika Syarikat.