RPT KH Tahun 6 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6, 2012 SK KEGURAAN, KOTA BELUD.

MINGGU Minggu 1-6 BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN 1. Reka bentuk dan teknologi
1.2 Kreativiti dan Reka Cipta d. Penghasilan Projek Reka Cipta

2012

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 i. Mengenal pasti masalah ii. Mengumpul maklumat iii. Menyelesaikan masalah melalui lakaran iv. Memilih lakaran yang paling sesuai v. Merancang dan menyediakan lukisan projek vi. Menyediakan alatan dan bahan vii. Membina projek viii. Membuat kemasan ix. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan Aras 1 i. Mengumpul dan merekod maklumat ii. Membuat Buku Idea Aras 1 i. Membaca dan menterjemah litar projek ii. Memilih alatan, bahan dan komponen iii. Mengukur, memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek iv. Menguji litar projek dan membuat pembaikan Aras 2 i. Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat

Minggu 7

e. Pendokumentasian

Minggu 8-10

1.4 Elektrik dan Elektronik b. Penghasilan projek elektronik

Minggu 11 Minggu 12 Minggu 13 -15

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
b. Penghasilan projek elektronik Aras 3 i. Membuat projek elektrik dan elektronik

1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan b. Penyenggaran dan membaiki kerosakan pada mesin mudah

Aras 1
i. ii. iii. iv. Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak Memeriksa, menguji dan melaras Memeriksa, menguji dan melaras

Aras 2
i.

SK Keguraan, Kota Belud

Joyce McDolyna Mojido

Penyedian tapak Aras 2 i.6 Jahitan b. v. Menyediakan larutan nutrien Aras 1 i. Merumput dan membaja Minggu 27-30 b. Menyenarai dan memasang peralatan sistem hidroponik iv. Menyemai biji benih v. iii. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido .9 Tanaman sayuran a. Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai Aras 2 i. iv. Menanam sayur-sayuran di batas atau dalam bekas iv. Penghasilan artikel Aras 1 i. Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan bahan hiasan ii. Menyemai biji benih iii. Menampal tiub basikal Mengganti tiub basikal Minggu 16-17 d. Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik iii. Menghias artikel Minggu 20 1. vi. Mengenal pasti bahagian yang ii. Menanam sayur-sayuran secara hidroponik ii. Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai v. vii.RPT KH Tahun 6 2012 rantai basikal Aras 3 i. iii. Penyedian tapak Aras 1 i. Mengenal pasti jenis sayursayuran yang hendak ditanam ii. ii. Penanaman dan penjagaan SK Keguraan. Membuat penjarangan dan menyulam vi. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot Aras 1 i. perkebunan dan kegunaannya Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayursayuran. Menyatakan peralatan ii. rosak Memilih alatan tangan dan bahan Membaiki atau mengganti bahagian yang rosak Minggu 18-19 1. Membersihkan tapak Menggembur tanah Membina batas Membubuh baja asas Meletakkan sungkupan Minggu 21 Minggu 22-23 Minggu 24-30 PEPERIKSAAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN a. Mengenal pasti bahan terpakai untuk dikitar semula ii.

Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen iii.2 Merancang dan Menyediakan Barang Jualan a. Mengawal perosak dan penyakit Aras 2 i.4 Mengurus Jualan c. Menyusun atur barang SK Keguraan. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido . Menyenarai kandungan yang perlu dalam katalog ii. Pemungutan hasil Minggu 31 2. Menyediakan campuran tanah untuk penanaman sayuran dalam pasu atau bekas iii. Mengenal pasti tempoh matang sayuran yang sesuai untuk dipungut hasil ii. Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam dalam pasu atau bekas ii. Membuat jadual kerja Aras 2 i. Mengendalikan hasil lepas tuai Aras 1 i. Menjaga sayuran dalam pasu/bekas Aras 1 i. Menghuraikan faedah menjual barang secara komisen Aras 1 i. Perniagaan dan Keusahawanan 2. Promosi melalui katalog Aras 1 iii. Mengenal pasti pengendalian jualan secara komisen Minggu 32 b.3 Mempromosi Jualan c. Menyediakan barang jualan Minggu 33 2. Menerangkan cara mendapat bekalan melalui komisen ii. Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur barang yang hendak dijual Minggu 36 2.RPT KH Tahun 6 2012 Minggu c. Membuat rancangan jualan vii. Menilai cara mempromosi barang menggunakan katalog Aras 1 i. Promosi melalui katalog Aras 1 i. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog Aras 2 i. Membuat rancangan jualan iv. Merekabentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual MINGGU 34 Minggu 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 c.

Menerangkan etika perniagaan ii. 2012 Menyusun atur barang untuk persediaan jualan Minggu 37 2.7 Risiko Dalam Perniagaan a. Menyenaraikan risiko dalam perniagaan yang biasa dihadapi semasa menjual iii. Mengenal pasti punca risiko iv. Mencadangkan cara mengurangkan risiko Aras 1 i. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido . Membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak Aras 1 i. Menilai susun atur barang yang menarik dan kurang menarik Aras 1 i. Etika perniagaan dan hak pengguna Aras 2 i. Mendapatkan maklumat barang Aras 2 i.RPT KH Tahun 6 ii. Mengenal pasti hak pengguna Aras 2 i.8 Sikap pengguna yang bijak a. Menyatakan maksud risiko ii. Mengenal pasti ciri barang yang masih baik Minggu 39 b. Menghuraikan tanggungjawab pengguna Minggu 40-41 Minggu 42 ULANG KAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SK Keguraan. Risiko dan cara mengurangkannya Minggu 38 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful