RPT KH Tahun 6 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6, 2012 SK KEGURAAN, KOTA BELUD.

MINGGU Minggu 1-6 BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN 1. Reka bentuk dan teknologi
1.2 Kreativiti dan Reka Cipta d. Penghasilan Projek Reka Cipta

2012

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 i. Mengenal pasti masalah ii. Mengumpul maklumat iii. Menyelesaikan masalah melalui lakaran iv. Memilih lakaran yang paling sesuai v. Merancang dan menyediakan lukisan projek vi. Menyediakan alatan dan bahan vii. Membina projek viii. Membuat kemasan ix. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan Aras 1 i. Mengumpul dan merekod maklumat ii. Membuat Buku Idea Aras 1 i. Membaca dan menterjemah litar projek ii. Memilih alatan, bahan dan komponen iii. Mengukur, memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek iv. Menguji litar projek dan membuat pembaikan Aras 2 i. Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat

Minggu 7

e. Pendokumentasian

Minggu 8-10

1.4 Elektrik dan Elektronik b. Penghasilan projek elektronik

Minggu 11 Minggu 12 Minggu 13 -15

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
b. Penghasilan projek elektronik Aras 3 i. Membuat projek elektrik dan elektronik

1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan b. Penyenggaran dan membaiki kerosakan pada mesin mudah

Aras 1
i. ii. iii. iv. Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak Memeriksa, menguji dan melaras Memeriksa, menguji dan melaras

Aras 2
i.

SK Keguraan, Kota Belud

Joyce McDolyna Mojido

ii. Membersihkan tapak Menggembur tanah Membina batas Membubuh baja asas Meletakkan sungkupan Minggu 21 Minggu 22-23 Minggu 24-30 PEPERIKSAAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN a. Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik iii.9 Tanaman sayuran a.6 Jahitan b. Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai Aras 2 i. Mengenal pasti bahan terpakai untuk dikitar semula ii. rosak Memilih alatan tangan dan bahan Membaiki atau mengganti bahagian yang rosak Minggu 18-19 1. iv. Menyemai biji benih iii. Menghias artikel Minggu 20 1. Membuat penjarangan dan menyulam vi. Penghasilan artikel Aras 1 i. Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai v. v. iii. Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan bahan hiasan ii. vi. Menyemai biji benih v. Mengenal pasti jenis sayursayuran yang hendak ditanam ii. iii.RPT KH Tahun 6 2012 rantai basikal Aras 3 i. Penyedian tapak Aras 2 i. Penanaman dan penjagaan SK Keguraan. vii. Menyatakan peralatan ii. Penyedian tapak Aras 1 i. Menampal tiub basikal Mengganti tiub basikal Minggu 16-17 d. Menanam sayur-sayuran di batas atau dalam bekas iv. Mengenal pasti bahagian yang ii. Menanam sayur-sayuran secara hidroponik ii. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido . Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot Aras 1 i. perkebunan dan kegunaannya Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayursayuran. Menyediakan larutan nutrien Aras 1 i. Merumput dan membaja Minggu 27-30 b. Menyenarai dan memasang peralatan sistem hidroponik iv.

4 Mengurus Jualan c.RPT KH Tahun 6 2012 Minggu c. Menghuraikan faedah menjual barang secara komisen Aras 1 i. Mengenal pasti tempoh matang sayuran yang sesuai untuk dipungut hasil ii.3 Mempromosi Jualan c. Mengenal pasti pengendalian jualan secara komisen Minggu 32 b. Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur barang yang hendak dijual Minggu 36 2. Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen iii. Pemungutan hasil Minggu 31 2. Mengendalikan hasil lepas tuai Aras 1 i. Menyusun atur barang SK Keguraan. Menjaga sayuran dalam pasu/bekas Aras 1 i. Membuat rancangan jualan vii. Membuat rancangan jualan iv. Promosi melalui katalog Aras 1 i. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido . Membuat jadual kerja Aras 2 i. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog Aras 2 i. Promosi melalui katalog Aras 1 iii. Menyediakan barang jualan Minggu 33 2. Menilai cara mempromosi barang menggunakan katalog Aras 1 i. Menyenarai kandungan yang perlu dalam katalog ii. Menerangkan cara mendapat bekalan melalui komisen ii. Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam dalam pasu atau bekas ii. Menyediakan campuran tanah untuk penanaman sayuran dalam pasu atau bekas iii.2 Merancang dan Menyediakan Barang Jualan a. Merekabentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual MINGGU 34 Minggu 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 c. Perniagaan dan Keusahawanan 2. Mengawal perosak dan penyakit Aras 2 i.

Menyenaraikan risiko dalam perniagaan yang biasa dihadapi semasa menjual iii. Risiko dan cara mengurangkannya Minggu 38 2. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido . Mengenal pasti hak pengguna Aras 2 i. Menghuraikan tanggungjawab pengguna Minggu 40-41 Minggu 42 ULANG KAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SK Keguraan. Menilai susun atur barang yang menarik dan kurang menarik Aras 1 i. Menerangkan etika perniagaan ii.7 Risiko Dalam Perniagaan a. Menyatakan maksud risiko ii. Etika perniagaan dan hak pengguna Aras 2 i. Mendapatkan maklumat barang Aras 2 i.RPT KH Tahun 6 ii. 2012 Menyusun atur barang untuk persediaan jualan Minggu 37 2. Mencadangkan cara mengurangkan risiko Aras 1 i. Mengenal pasti punca risiko iv. Membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak Aras 1 i. Mengenal pasti ciri barang yang masih baik Minggu 39 b.8 Sikap pengguna yang bijak a.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.