RPT KH Tahun 6 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6, 2012 SK KEGURAAN, KOTA BELUD.

MINGGU Minggu 1-6 BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN 1. Reka bentuk dan teknologi
1.2 Kreativiti dan Reka Cipta d. Penghasilan Projek Reka Cipta

2012

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 i. Mengenal pasti masalah ii. Mengumpul maklumat iii. Menyelesaikan masalah melalui lakaran iv. Memilih lakaran yang paling sesuai v. Merancang dan menyediakan lukisan projek vi. Menyediakan alatan dan bahan vii. Membina projek viii. Membuat kemasan ix. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan Aras 1 i. Mengumpul dan merekod maklumat ii. Membuat Buku Idea Aras 1 i. Membaca dan menterjemah litar projek ii. Memilih alatan, bahan dan komponen iii. Mengukur, memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek iv. Menguji litar projek dan membuat pembaikan Aras 2 i. Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat

Minggu 7

e. Pendokumentasian

Minggu 8-10

1.4 Elektrik dan Elektronik b. Penghasilan projek elektronik

Minggu 11 Minggu 12 Minggu 13 -15

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
b. Penghasilan projek elektronik Aras 3 i. Membuat projek elektrik dan elektronik

1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan b. Penyenggaran dan membaiki kerosakan pada mesin mudah

Aras 1
i. ii. iii. iv. Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak Memeriksa, menguji dan melaras Memeriksa, menguji dan melaras

Aras 2
i.

SK Keguraan, Kota Belud

Joyce McDolyna Mojido

vi.RPT KH Tahun 6 2012 rantai basikal Aras 3 i. vii. Menyatakan peralatan ii. Menghias artikel Minggu 20 1. Penyedian tapak Aras 1 i. iii. Mengenal pasti jenis sayursayuran yang hendak ditanam ii. ii. Penghasilan artikel Aras 1 i. v. iii. Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan bahan hiasan ii. Menyediakan larutan nutrien Aras 1 i.9 Tanaman sayuran a. Menanam sayur-sayuran secara hidroponik ii. Menyemai biji benih iii. Mengenal pasti bahagian yang ii. Membuat penjarangan dan menyulam vi. Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai v. Menyemai biji benih v. Menyenarai dan memasang peralatan sistem hidroponik iv. iv. Menanam sayur-sayuran di batas atau dalam bekas iv. Penanaman dan penjagaan SK Keguraan. Penyedian tapak Aras 2 i.6 Jahitan b. Merumput dan membaja Minggu 27-30 b. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido . Membersihkan tapak Menggembur tanah Membina batas Membubuh baja asas Meletakkan sungkupan Minggu 21 Minggu 22-23 Minggu 24-30 PEPERIKSAAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN a. Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai Aras 2 i. Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik iii. perkebunan dan kegunaannya Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayursayuran. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot Aras 1 i. Mengenal pasti bahan terpakai untuk dikitar semula ii. Menampal tiub basikal Mengganti tiub basikal Minggu 16-17 d. rosak Memilih alatan tangan dan bahan Membaiki atau mengganti bahagian yang rosak Minggu 18-19 1.

RPT KH Tahun 6 2012 Minggu c. Menjaga sayuran dalam pasu/bekas Aras 1 i.4 Mengurus Jualan c. Menyenarai kandungan yang perlu dalam katalog ii. Mengenal pasti pengendalian jualan secara komisen Minggu 32 b. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido .3 Mempromosi Jualan c. Perniagaan dan Keusahawanan 2. Menyediakan barang jualan Minggu 33 2. Promosi melalui katalog Aras 1 iii. Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam dalam pasu atau bekas ii. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog Aras 2 i. Mengendalikan hasil lepas tuai Aras 1 i. Promosi melalui katalog Aras 1 i. Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen iii. Merekabentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual MINGGU 34 Minggu 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 c. Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur barang yang hendak dijual Minggu 36 2. Menghuraikan faedah menjual barang secara komisen Aras 1 i.2 Merancang dan Menyediakan Barang Jualan a. Menyusun atur barang SK Keguraan. Membuat rancangan jualan vii. Mengenal pasti tempoh matang sayuran yang sesuai untuk dipungut hasil ii. Pemungutan hasil Minggu 31 2. Menyediakan campuran tanah untuk penanaman sayuran dalam pasu atau bekas iii. Menerangkan cara mendapat bekalan melalui komisen ii. Mengawal perosak dan penyakit Aras 2 i. Membuat jadual kerja Aras 2 i. Membuat rancangan jualan iv. Menilai cara mempromosi barang menggunakan katalog Aras 1 i.

Risiko dan cara mengurangkannya Minggu 38 2. Mendapatkan maklumat barang Aras 2 i. Menyenaraikan risiko dalam perniagaan yang biasa dihadapi semasa menjual iii. Menyatakan maksud risiko ii. 2012 Menyusun atur barang untuk persediaan jualan Minggu 37 2.RPT KH Tahun 6 ii.8 Sikap pengguna yang bijak a.7 Risiko Dalam Perniagaan a. Etika perniagaan dan hak pengguna Aras 2 i. Mengenal pasti ciri barang yang masih baik Minggu 39 b. Membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak Aras 1 i. Mengenal pasti hak pengguna Aras 2 i. Mengenal pasti punca risiko iv. Menilai susun atur barang yang menarik dan kurang menarik Aras 1 i. Mencadangkan cara mengurangkan risiko Aras 1 i. Menghuraikan tanggungjawab pengguna Minggu 40-41 Minggu 42 ULANG KAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SK Keguraan. Menerangkan etika perniagaan ii. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful