RPT KH Tahun 6 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6, 2012 SK KEGURAAN, KOTA BELUD.

MINGGU Minggu 1-6 BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN 1. Reka bentuk dan teknologi
1.2 Kreativiti dan Reka Cipta d. Penghasilan Projek Reka Cipta

2012

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 i. Mengenal pasti masalah ii. Mengumpul maklumat iii. Menyelesaikan masalah melalui lakaran iv. Memilih lakaran yang paling sesuai v. Merancang dan menyediakan lukisan projek vi. Menyediakan alatan dan bahan vii. Membina projek viii. Membuat kemasan ix. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan Aras 1 i. Mengumpul dan merekod maklumat ii. Membuat Buku Idea Aras 1 i. Membaca dan menterjemah litar projek ii. Memilih alatan, bahan dan komponen iii. Mengukur, memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek iv. Menguji litar projek dan membuat pembaikan Aras 2 i. Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat

Minggu 7

e. Pendokumentasian

Minggu 8-10

1.4 Elektrik dan Elektronik b. Penghasilan projek elektronik

Minggu 11 Minggu 12 Minggu 13 -15

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
b. Penghasilan projek elektronik Aras 3 i. Membuat projek elektrik dan elektronik

1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan b. Penyenggaran dan membaiki kerosakan pada mesin mudah

Aras 1
i. ii. iii. iv. Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak Memeriksa, menguji dan melaras Memeriksa, menguji dan melaras

Aras 2
i.

SK Keguraan, Kota Belud

Joyce McDolyna Mojido

9 Tanaman sayuran a. Menyenarai dan memasang peralatan sistem hidroponik iv. Penyedian tapak Aras 1 i. Menanam sayur-sayuran secara hidroponik ii. Menampal tiub basikal Mengganti tiub basikal Minggu 16-17 d. perkebunan dan kegunaannya Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayursayuran. Menyatakan peralatan ii. Menghias artikel Minggu 20 1. Penyedian tapak Aras 2 i. Menyemai biji benih iii. Menyediakan larutan nutrien Aras 1 i. v. Mengenal pasti bahan terpakai untuk dikitar semula ii. Mengenal pasti bahagian yang ii. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot Aras 1 i. iii. Penghasilan artikel Aras 1 i. vi. Membuat penjarangan dan menyulam vi.RPT KH Tahun 6 2012 rantai basikal Aras 3 i. Menanam sayur-sayuran di batas atau dalam bekas iv.6 Jahitan b. Menyemai biji benih v. rosak Memilih alatan tangan dan bahan Membaiki atau mengganti bahagian yang rosak Minggu 18-19 1. iv. Mengenal pasti jenis sayursayuran yang hendak ditanam ii. iii. Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai Aras 2 i. Membersihkan tapak Menggembur tanah Membina batas Membubuh baja asas Meletakkan sungkupan Minggu 21 Minggu 22-23 Minggu 24-30 PEPERIKSAAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN a. vii. Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan bahan hiasan ii. Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai v. Merumput dan membaja Minggu 27-30 b. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido . Penanaman dan penjagaan SK Keguraan. ii. Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik iii.

Membuat rancangan jualan iv. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido . Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur barang yang hendak dijual Minggu 36 2. Menjaga sayuran dalam pasu/bekas Aras 1 i. Perniagaan dan Keusahawanan 2. Pemungutan hasil Minggu 31 2.2 Merancang dan Menyediakan Barang Jualan a. Menilai cara mempromosi barang menggunakan katalog Aras 1 i. Menghuraikan faedah menjual barang secara komisen Aras 1 i. Membuat jadual kerja Aras 2 i. Merekabentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual MINGGU 34 Minggu 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 c. Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen iii. Promosi melalui katalog Aras 1 iii.3 Mempromosi Jualan c. Menerangkan cara mendapat bekalan melalui komisen ii. Membuat rancangan jualan vii.RPT KH Tahun 6 2012 Minggu c. Menyediakan barang jualan Minggu 33 2. Mengendalikan hasil lepas tuai Aras 1 i. Menyenarai kandungan yang perlu dalam katalog ii.4 Mengurus Jualan c. Mengawal perosak dan penyakit Aras 2 i. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog Aras 2 i. Menyediakan campuran tanah untuk penanaman sayuran dalam pasu atau bekas iii. Mengenal pasti pengendalian jualan secara komisen Minggu 32 b. Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam dalam pasu atau bekas ii. Menyusun atur barang SK Keguraan. Promosi melalui katalog Aras 1 i. Mengenal pasti tempoh matang sayuran yang sesuai untuk dipungut hasil ii.

Menghuraikan tanggungjawab pengguna Minggu 40-41 Minggu 42 ULANG KAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SK Keguraan. Mengenal pasti punca risiko iv. Menilai susun atur barang yang menarik dan kurang menarik Aras 1 i.7 Risiko Dalam Perniagaan a. Menyenaraikan risiko dalam perniagaan yang biasa dihadapi semasa menjual iii. 2012 Menyusun atur barang untuk persediaan jualan Minggu 37 2. Mendapatkan maklumat barang Aras 2 i. Membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak Aras 1 i. Menyatakan maksud risiko ii. Menerangkan etika perniagaan ii. Mencadangkan cara mengurangkan risiko Aras 1 i. Etika perniagaan dan hak pengguna Aras 2 i. Mengenal pasti ciri barang yang masih baik Minggu 39 b. Kota Belud Joyce McDolyna Mojido . Risiko dan cara mengurangkannya Minggu 38 2.RPT KH Tahun 6 ii.8 Sikap pengguna yang bijak a. Mengenal pasti hak pengguna Aras 2 i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful