Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran /Tajuk 1. Nombor Bulat

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk: y Membilang, membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi.

1/2 (3 Jan ± 13 Jan)

y Cuti Am Tahun Baru 2012 (1 Jan 2012) Cuti Am Ganti Tahun Baru 2012 (2 Jan 2012) 1.1 Memahami konsep nombor bulat

Contoh: y Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. y Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. y Menganggarkan nilai, termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.

i. Membilang, membaca dan menulis nombor bulat. ii. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. iii. Membundarkan nombor bulat

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran /Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:
1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:
y Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel. Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat.

y

i. Menambah nombor bulat. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. iii. Menolak nombor bulat. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

y

1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

y

y

i. Mendarab dua atau lebih nombor Meneroka pendaraban dan bulat. pembahagian menggunakan ii. Menyelesaikan masalah yang standard algoritma (prinsip melibatkan pendaraban nombor pengiraan), penganggaran, bulat. mencongak dan mengira iii. Membahagi suatu nombor bulat dengan cepat atau dengan suatu nombor bulat yang menggunakan kertas-pensel. lebih kecil. Menggunakan kalkulator iv. Menyelesaikan masalah yang untuk membanding dan melibatkan pembahagian nombor mengesahkan jawapan. bulat.

y

y

Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat.

3 (16 Jan ± 20 Jan)

1. Nombor Bulat

1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

y

y

y

Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

i. Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.

4/5 (23 Jan ± 3 Feb)

2. Urutan Dan Pola Nombor

2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.

y

Mengaitkan urutan nombor kepada pola dalam situasi kehidupan seharian.

Contoh: Nombor ganjil digunakan sebagai alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain.

i. Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. ii. Melanjutkan urutan nombor. iii. Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. iv. Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

iii. y Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana. ii.2 Mengenal y Meneroka pernyataan umum nombor genap mengenai nombor genap dan dan nombor ganjil nombor ganjil seperti : dan membuat pernyataan umum a) Hasil tambah nombor genap berkenaan dengan dan nombor ganjil. . c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil.Minggu/ Tarikh Cuti Am Tahun Baru Cina (23 & 24 Jan 2012) Cuti Peristiwa (25 Jan 2012) Cuti Berganti (26 & 27 Jan 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan y Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100. ii. Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil.3 Memahami ciriciri nombor perdana. y i. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100. Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. nombor tersebut b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. 2. Murid akan dapat untuk: 2. i. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah.

3. y i. y y Murid meneroka dan menyiasat untuk menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. 9. Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. 2. i. Menyatakan mana-mana nombor-nombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. 6. i. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. ii. 7. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. 2. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.5 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 2. 11 dan gabungan. 8. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. ii.4 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. . ii. Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. 4. iii. 10. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. 5. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain.

Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12. Gandaan bagi 6 : 6. .W (5 Feb 2012) Cuti Ganti (6 Feb 2012) Cuti Am Hari Thaipusam (7 Feb 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi.. 12. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4.A.. .. . i. 24. 8. Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 18. 2.. 12.. Contoh : 4=2X2 6=2X3 Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 X 2 X 3 = 12 y Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK.Minggu/ Tarikh 6 (6 Feb ± 10 Feb) Cuti Am Keputeraan Nabi Muhammad S. merupakan gandaan bagi 12 y Guna kaedah µpemfaktoran perdana¶ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. iii. . 36.7 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. ii. 48..

Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Murid menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi dan mengenal pasti faktor yang sama bagi setiap nombor. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Meneroka.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat. y y y . Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB. y y i. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. iii. Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. Murid meneroka. Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. ii.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 2.

v. i. iii. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. 3. Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. . ii. c) Melipat kertas. iv. Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. Pecahan Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan seperti:a) Melipat riben untuk mencari satu per tiga daripada panjang riben tersebut. Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 3.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara. Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. y y y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan sebagai nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. ii. Menyebut suatu pecahan. Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka hubungkait antara dua pecahan setara. 7/8/9 (13 Feb ± 2 Mac) i. iii. Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. iv.

.

Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian. Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. ii. y i. iii. Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. y y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. iv.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. iii. ii.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. 3. . i.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. Mengenal nombor bercampur.

.

e) Nombor bercampur. y Melakukan penambahan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: Menggunakan bahan konkrit. y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan iii. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. dan penolakan pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. c) Nombor bulat dan pecahan. y Melakukan penambahan dan penolakan nombor ii.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. seharian. d) Pecahan dan nombor bercampur. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan i. y Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan . c) Nombor bulat dan pecahan. e) Nombor bercampur.

a) Nombor bulat didarab c) Pecahan dengan pecahan. iv. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. y Contoh pendaraban: b) Pecahan dengan nombor bulat. Mendarab: untuk meneroka dan a) Nombor bulat dengan menyiasat proses pendaraban pecahan atau nombor dan pembahagian pecahan.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. b) Pecahan dengan pecahan. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan . dengan pecahan. b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. gambar rajah dan simbol i. ii. c) Nombor bulat dengan pecahan. Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. iii.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. c) Pecahan didarab dengan pecahan. bercampur. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit.

ii. Perpuluhan 4. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. penolakan. i. y i.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. Cuti Pertengahan Penggal I (10 Mac 2012 ± 18 Mac 2012) . pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. ii. kalkulator.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. penolakan. 10 (5 Mac ± 9 Mac) 4. Mewakilkan pecahan dan sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. gambar rajah. y Menggunakan bahan konkrit.

Menambah perpuluhan. iv. iii. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. gambar rajah dan simbol. .2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. ii. y y y y Menggunakan bahan konkrit. Menolak perpuluhan. Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan.11 (19 Mac ± 23 Mac ) Minggu/ Tarikh 12 (26 Mac ± 30 Mac) Bidang Pembelajaran /Tajuk 4. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan.Perpuluhan Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 4. Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. iii.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah i. i. Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. 4. ii. Ujian 1 (20 Mac ± 22 Mac 2012) Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan.

y Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. iii. 100. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. termasuk penggunaan tanda kurung. 13 (2 April ± 6 April) 4.01. c) Perpuluhan dengan pecahan. i.1.001 secara congak. 100.1. Mendarab dua atau lebih perpuluhan. Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. y Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. y Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dan-kertas. dan 1000 secara congak. dan 1000 secara congak.01. y Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. ii.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.Perpuluhan 4. penolakan. y Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10. dan pembahagian perpuluhan untuk y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.munasabah. y i. iv. pendaraban. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. Menyelesaikan masalah . 0. dan 0. 0. dan 0. Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran 4.001 secara congak. penolakan. b) Perpuluhan dengan perpuluhan.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. kalkulator dan komputer. ii.

penolakan. melibatkan gabungan operasi penambahan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan.menyelesaikan masalah. termasuk penggunaan tanda kurung .

1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. Peratus Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 5. v. dividen. i. Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. iii. ii. faedah mudah.Minggu/ Tarikh 14/15 (9 April ± 20 April) Bidang Pembelajaran /Tajuk 5. 5. y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. ii. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. komisen dan diskaun.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. . Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan. i. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. iv. Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian.

melengkapkan ii. Menolak integer. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. iv. Membandingkan nilai dua integer. terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. Menyusun integer dalam urutan.Minggu/ Tarikh 16/17 (23 April ± 4 Mei) Cuti Am Hari Buruh (1 Mei 2012) Cuti Am Hari Wesak (6 Mei 2012) Cuti Ganti (7 Mei 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk 6. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. Mewakilkan integer pada garis nombor.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. y . Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer. iv. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian. dan mengenal pasti nilai integer iii. ii. Menambah integer. Membaca dan menulis integer. Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi. Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna). iii. y i. y y 6. bangunan. sebutan yang hilang. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. aras laut dan aras i. Integer Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 6. Murid melengkapkan urutan integer.

Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. 19/20 Peperiksaan Pertengahan Tahun (14 Mei ± 25 Mei 2012) Cuti Pertengahan Tahun 2012 (26 Mei ± 10 Jun 2012) 21/22 (11 Jun ± 22 Jun) 7. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. i. y Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang diberi.Minggu/ Tarikh 18 (7 Mei ±11 Mei) Bidang Pembelajaran /Tajuk 7. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. .1 Memahami konsep pembolehubah. ii. iii. Ungkapan Algebra Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7. ii. Hari Terbuka (21 Jun 2012) i.2 Memahami konsep sebutan algebra. iv.

.

m dan km). iv. iii.Minggu/ Tarikh 23 (25 Jun ± 29 Jun) Bidang Pembelajaran /Tajuk 7. ii. Ukuran Asas 8. Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. cm. iii. ii. d) 3k + 4 + 6k ± 3 = 3k + 6k + 4 ± 3 = 9k + 1 i. Mengukur panjang objek. y y y Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. i. Mengenal ungkapan algebra. . Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unityang berbeza. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r ± 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana kedua-dua sebutan tersebut bukan sebutan serupa.3 Memahami konsep ungkapan algebra. Ungkapan Algebra Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7. 24/25 (2 Julai ± 13 Julai) 8.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang.

iv. i. y y y Menggunakan kalendar. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. 8. iii. jam atau jam randik untuk membincangkan ukuran masa bagi sesuatu peristiwa. iv. minit. jam. ii. bulan dan tahun. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. b) Umur seseorang. bulan dan tahun). Menukar unit metrik jisim (mg. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. Menganggar jangka masa suatu peristiwa. Menukar unit ukuran masa (saat. jam.Minggu/ Tarikh 26/27 (16 Jun ± 27 Jun) Bidang Pembelajaran/ Tajuk 8 Ukuran Asas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 8. minggu. hari. iii. minit. kg. . Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. hari.3 Memahami konsep masa dalam saat. ii. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. Mencadangkan satu unit untuk menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. tan). Mengukur jisim objek. g.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: i. minggu.

membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. . Mengukur sudut dengan protraktor. ii. y y Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. jarum jam dan pintu yang terbuka. Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. iii. papan hitam. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. Melukis sudut dengan protraktor.Minggu/ Tarikh 26/27 (16 Jun ± 27 Jun) Bidang Pembelajaran/ Tajuk 8. tingkap. iv. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. . dan refleks dengan protraktor. i. Ukuran Asas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 8. cakah. vi. Sudut Dan Garis 9. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu 28 (30 Julai ± 3 Ogos) 9.1 Memahami konsep sudut. Mengenal sudut. cakah dan refleks. iii. v. iv. tegak. tegak. Mengenal. i. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. v. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. Menanda dan melabel sudut. ii. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. Melukis sudut tirus. Contohnya penjuru meja.

Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. 29 (6 Ogos ± 10 Ogos) Ujian 2 (7 Ogos ± 9 Ogos 2012) Cuti Am Nuzul Al-Quran (6 Ogos 2012) 30 (13 Ogos ±17 Ogos) Peperiksaan Percubaan PMR (9 Ogos ± 15 Ogos 2012) Cuti Am Hari Raya Puasa (19&20 Ogos) 9. iii. tingkap dan pintu. Mengenal pasti garis selari. viii. ii. Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90 .2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang y Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. Mengenal pasti garis serenjang. Contohnya tepi buku. .Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran/ Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: vii. i.

2 Memahami konsep simetri. iii. ii. Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. Melukis corak menggunakan konsep simetri. iii. i. Contohnya corak pada bangunan dan jubin. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. y y Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. blok pola. 10. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. iv. y i. . Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Cuti Am Hari 10. Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucubucu segitiga pada satu garis lurus.Poligon Malaysia (16 September 2012) Cuti Ganti (17 September 2012) Murid akan dapat untuk: y Murid meneroka simetri dengan cermin.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 10.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. ii.

Mengenal poligon. ii. iii. pentagon. Mengenal pasti garis bersilang. 32/33/34 (3 September ± 21 September) Peperiksaan Percubaan SPM (3 September ± 14 September) 10. pepenjuru dan bucu poligon. i. sisi empat.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. iv. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. Murid meneroka hubungan antara sisi.Cuti Pertengahan Penggal 2 (18 Ogos ± 26 Ogos 2012) Minggu/ Tarikh 31 (27 Ogos ± 31 Ogos) Bidang Pembelajaran /Tajuk 9. pelengkap dan penggenap. heptagon dan oktagon). iii.1 Memahami konsep poligon. Melakar poligon. pembaris. Menentukan bilangan sisi. .Sudut dan Garis Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan diajar untuk: y 9. Murid akan dapat untuk: Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. Menamakan poligon (segitiga. ii. i. y y Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor. iv. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. heksagon. Poligon 10. kertas grid. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

.

Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. iv. y y Menggunakan cip segiempat sama. ii. y i. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. geobod. ii. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucubucu pada satu titik. i. grid teselasi. iii. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Mengkaji hubungan antara sudut.Perimeter ± 5 Oktober) dan Luas 11. iii. 35/36 (24 September 11.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. v.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 10. Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter.Poligon Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 10. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. .4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. y i.Perimeter dan Luas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 11. b) Luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama. Menentukan luas segiempat tepat. grid teselasi.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. iii. Menganggar luas suatu bentuk. ii. y . kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat. geobod. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan segiempat sama unit. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) Perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 11.

Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. segiempat tepat. Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. segiempat selari dan trapezium. ii. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. .Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 11. segiempat selari dan trapezium. y i. segiempat selari atau trapezium. Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. iv. iii. Menentukan luas segitiga.3 Memahami konsep luas segitiga. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. segiempat tepat.Perimeter dan Luas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 11. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga.

Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. Meneroka hubungan antara muka. 12. b) Melipatkan bentangan yang diberi. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. Pepejal Geometri Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri. Permainan: Mencari pepejal. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama.1 Memahami ciri geometri kubus y dan kuboid. tepi dan bucu kubus dan kuboid.Minggu/ Tarikh 37 (8 Oktober 12 Oktober) Bidang Pembelajaran /Tajuk 12. y y y y . Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. y y y Mengenal pasti pepejal geometri. b) Kertas kosong. Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. i. Dua dan Empat (15 Oktober ± 19 Oktober 2012) Cuti Berganti Hari Raya Haji (25 Oktober 2012) Cuti Am Hari Raya Haji (26 Oktober 2012) 40 (29 Oktober ± 2 November) 41 (5 November ±9 November) Cuti Akhir Tahun (10 November ± 30 November 2012) Peperiksaan SPM 2012 (12 November ± 12 Disember 2012) Cuti Am Deepavali (13 November 2012) Cuti Am Awal Muharram (15 November 2012) .12. y y Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. Satu. iii. ii. Menganggar isi padu kuboid. Menentukan isi padu kuboid. 38 (15 Oktober ± 19 Oktober) 39 (22 Oktober ± 26 Oktober) Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid.

Rancangan Pengajaran Tahunan 2012 SMK Kelana Jaya Matematik Tingkatan 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful