Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran /Tajuk 1. Nombor Bulat

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk: y Membilang, membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi.

1/2 (3 Jan ± 13 Jan)

y Cuti Am Tahun Baru 2012 (1 Jan 2012) Cuti Am Ganti Tahun Baru 2012 (2 Jan 2012) 1.1 Memahami konsep nombor bulat

Contoh: y Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. y Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. y Menganggarkan nilai, termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.

i. Membilang, membaca dan menulis nombor bulat. ii. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. iii. Membundarkan nombor bulat

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran /Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:
1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:
y Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel. Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat.

y

i. Menambah nombor bulat. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. iii. Menolak nombor bulat. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

y

1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

y

y

i. Mendarab dua atau lebih nombor Meneroka pendaraban dan bulat. pembahagian menggunakan ii. Menyelesaikan masalah yang standard algoritma (prinsip melibatkan pendaraban nombor pengiraan), penganggaran, bulat. mencongak dan mengira iii. Membahagi suatu nombor bulat dengan cepat atau dengan suatu nombor bulat yang menggunakan kertas-pensel. lebih kecil. Menggunakan kalkulator iv. Menyelesaikan masalah yang untuk membanding dan melibatkan pembahagian nombor mengesahkan jawapan. bulat.

y

y

Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat.

3 (16 Jan ± 20 Jan)

1. Nombor Bulat

1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

y

y

y

Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

i. Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.

4/5 (23 Jan ± 3 Feb)

2. Urutan Dan Pola Nombor

2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.

y

Mengaitkan urutan nombor kepada pola dalam situasi kehidupan seharian.

Contoh: Nombor ganjil digunakan sebagai alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain.

i. Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. ii. Melanjutkan urutan nombor. iii. Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. iv. Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

ii. ii. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. i. y Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana.2 Mengenal y Meneroka pernyataan umum nombor genap mengenai nombor genap dan dan nombor ganjil nombor ganjil seperti : dan membuat pernyataan umum a) Hasil tambah nombor genap berkenaan dengan dan nombor ganjil. nombor tersebut b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100.3 Memahami ciriciri nombor perdana. Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100. Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. . 2. y i. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. Murid akan dapat untuk: 2. Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. iii.Minggu/ Tarikh Cuti Am Tahun Baru Cina (23 & 24 Jan 2012) Cuti Peristiwa (25 Jan 2012) Cuti Berganti (26 & 27 Jan 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan y Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor).

Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. 8. Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. 5. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. iii. 4. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. y i. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor. 7.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 2. i.5 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan. Menyatakan mana-mana nombor-nombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. y y Murid meneroka dan menyiasat untuk menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. ii. i. 11 dan gabungan. ii. 2. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.4 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. 10. 6. 3. . 2. 9. ii. Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.

.. 36. ii. 8.A.. iii.Minggu/ Tarikh 6 (6 Feb ± 10 Feb) Cuti Am Keputeraan Nabi Muhammad S. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4. . 12. . 2. Gandaan bagi 6 : 6..W (5 Feb 2012) Cuti Ganti (6 Feb 2012) Cuti Am Hari Thaipusam (7 Feb 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. merupakan gandaan bagi 12 y Guna kaedah µpemfaktoran perdana¶ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. . Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 18. 48. ..7 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. 12. Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Contoh : 4=2X2 6=2X3 Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 X 2 X 3 = 12 y Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12. 24.. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. i.

Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Murid menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi dan mengenal pasti faktor yang sama bagi setiap nombor. y y y . mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. Meneroka. Murid meneroka.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 2. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat. iii. Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB. Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. y y i. Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. ii.

Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. 7/8/9 (13 Feb ± 2 Mac) i. Menyebut suatu pecahan. . ii. Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan seperti:a) Melipat riben untuk mencari satu per tiga daripada panjang riben tersebut.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 3. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. y y y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. c) Melipat kertas. Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan sebagai nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. iv. Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. iv. 3. Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka hubungkait antara dua pecahan setara. iii. Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. ii. v. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. Pecahan Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. iii. i.

.

iv. y y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. ii.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. y i. ii. Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. iii. i. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. iii. Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. 3. Mengenal nombor bercampur. .3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit. Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian.

.

y Melakukan penambahan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan i. e) Nombor bercampur. c) Nombor bulat dan pecahan. y Melakukan penambahan dan penolakan nombor ii. y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan iii. c) Nombor bulat dan pecahan. Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. e) Nombor bercampur. seharian. d) Pecahan dan nombor bercampur.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan .Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. y Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. d) Pecahan dan nombor bercampur. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan. dan penolakan pecahan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: Menggunakan bahan konkrit.

a) Nombor bulat didarab c) Pecahan dengan pecahan. Mendarab: untuk meneroka dan a) Nombor bulat dengan menyiasat proses pendaraban pecahan atau nombor dan pembahagian pecahan. b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan . dengan pecahan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit. Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. y Contoh pendaraban: b) Pecahan dengan nombor bulat. iii. bercampur.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. b) Pecahan dengan pecahan. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. iv. c) Nombor bulat dengan pecahan. c) Pecahan didarab dengan pecahan. gambar rajah dan simbol i. ii.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.

100 dan 1000 sebagai perpuluhan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. Mewakilkan pecahan dan sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10. kalkulator. penolakan. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. y i. 10 (5 Mac ± 9 Mac) 4. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. ii. gambar rajah. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. Perpuluhan 4.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. i. penolakan. y Menggunakan bahan konkrit. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. ii. Cuti Pertengahan Penggal I (10 Mac 2012 ± 18 Mac 2012) . pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.

Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. iii. iv. Ujian 1 (20 Mac ± 22 Mac 2012) Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan. ii. iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan.11 (19 Mac ± 23 Mac ) Minggu/ Tarikh 12 (26 Mac ± 30 Mac) Bidang Pembelajaran /Tajuk 4. .3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. Menambah perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. Menolak perpuluhan. 4. y y y y Menggunakan bahan konkrit. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. i. Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun.Perpuluhan Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 4. gambar rajah dan simbol. Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah i.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. ii.

dan 1000 secara congak.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. termasuk penggunaan tanda kurung. 0. ii.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. y Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dan-kertas. Menyelesaikan masalah . b) Perpuluhan dengan perpuluhan. dan 1000 secara congak.001 secara congak. 100. iii. pendaraban. dan 0.1. y Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0. Mendarab dua atau lebih perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. penolakan. y Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10.Perpuluhan 4. Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran 4. y Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. c) Perpuluhan dengan pecahan.01. y i. pendaraban dan pembahagian perpuluhan.1. dan pembahagian perpuluhan untuk y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.001 secara congak. kalkulator dan komputer. penolakan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. 100. 0. Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. ii.01. i. iv. 13 (2 April ± 6 April) 4. y Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. dan 0.munasabah.

penolakan. termasuk penggunaan tanda kurung . pendaraban dan pembahagian perpuluhan. melibatkan gabungan operasi penambahan.menyelesaikan masalah.

iii. faedah mudah.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. komisen dan diskaun. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan. 5. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. ii. i. Peratus Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 5. y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. ii.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya.Minggu/ Tarikh 14/15 (9 April ± 20 April) Bidang Pembelajaran /Tajuk 5. iv. Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. v. i. . Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. dividen.

Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna). sebutan yang hilang. iii. melengkapkan ii. y y 6. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian. Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. bangunan.Minggu/ Tarikh 16/17 (23 April ± 4 Mei) Cuti Am Hari Buruh (1 Mei 2012) Cuti Am Hari Wesak (6 Mei 2012) Cuti Ganti (7 Mei 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk 6. Menambah integer. y . Menyusun integer dalam urutan. iv. Menolak integer. dan mengenal pasti nilai integer iii. Mewakilkan integer pada garis nombor. Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer. aras laut dan aras i.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. Integer Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 6. y i. Murid melengkapkan urutan integer. terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. Membandingkan nilai dua integer. ii. iv. Membaca dan menulis integer. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu. Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi.

iv. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. 19/20 Peperiksaan Pertengahan Tahun (14 Mei ± 25 Mei 2012) Cuti Pertengahan Tahun 2012 (26 Mei ± 10 Jun 2012) 21/22 (11 Jun ± 22 Jun) 7. Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. iii. y Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang diberi. i. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah.1 Memahami konsep pembolehubah. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. Hari Terbuka (21 Jun 2012) i. . ii. ii.Minggu/ Tarikh 18 (7 Mei ±11 Mei) Bidang Pembelajaran /Tajuk 7.2 Memahami konsep sebutan algebra. Ungkapan Algebra Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7. Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah.

.

m dan km). y y y Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. ii.3 Memahami konsep ungkapan algebra. ii. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r ± 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana kedua-dua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unityang berbeza. Ungkapan Algebra Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7. Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. Mengenal ungkapan algebra. d) 3k + 4 + 6k ± 3 = 3k + 6k + 4 ± 3 = 9k + 1 i. Ukuran Asas 8. . Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. iii. iii. Mengukur panjang objek. i. 24/25 (2 Julai ± 13 Julai) 8. Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. cm. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.Minggu/ Tarikh 23 (25 Jun ± 29 Jun) Bidang Pembelajaran /Tajuk 7. iv. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang.

kg. y y y Menggunakan kalendar. Mengukur jisim objek. jam atau jam randik untuk membincangkan ukuran masa bagi sesuatu peristiwa. minggu. minit. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. g. . ii. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. iv. bulan dan tahun. iii. c) Masa yang diambil untuk air mendidih.Minggu/ Tarikh 26/27 (16 Jun ± 27 Jun) Bidang Pembelajaran/ Tajuk 8 Ukuran Asas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 8. b) Umur seseorang. hari. Menukar unit ukuran masa (saat. iv. i.3 Memahami konsep masa dalam saat. Menganggar jangka masa suatu peristiwa. bulan dan tahun). iii. tan).2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: i. 8. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. Mencadangkan satu unit untuk menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. Menukar unit metrik jisim (mg. minggu. jam. ii. hari. jam. minit.

tingkap. dan refleks dengan protraktor. ii. i. . iii. Melukis sudut dengan protraktor. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. y y Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. ii. Contohnya penjuru meja. Mengenal. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu 28 (30 Julai ± 3 Ogos) 9. vi. iv. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. Ukuran Asas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 8. iii. tegak.Minggu/ Tarikh 26/27 (16 Jun ± 27 Jun) Bidang Pembelajaran/ Tajuk 8. papan hitam. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing.1 Memahami konsep sudut. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. cakah. Mengukur sudut dengan protraktor. v. iv. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. tegak. . i. jarum jam dan pintu yang terbuka. Melukis sudut tirus. v. Mengenal sudut. cakah dan refleks. Menanda dan melabel sudut. Sudut Dan Garis 9.

i. Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90 . . Mengenal pasti garis selari. tingkap dan pintu.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang y Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. viii. Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. Mengenal pasti garis serenjang.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran/ Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: vii. 29 (6 Ogos ± 10 Ogos) Ujian 2 (7 Ogos ± 9 Ogos 2012) Cuti Am Nuzul Al-Quran (6 Ogos 2012) 30 (13 Ogos ±17 Ogos) Peperiksaan Percubaan PMR (9 Ogos ± 15 Ogos 2012) Cuti Am Hari Raya Puasa (19&20 Ogos) 9. ii. Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. iii. Contohnya tepi buku.

Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. 10. y i. ii. Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. blok pola. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Cuti Am Hari 10. Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. y y Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. Melukis corak menggunakan konsep simetri. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot.2 Memahami konsep simetri. iii. i.Poligon Malaysia (16 September 2012) Cuti Ganti (17 September 2012) Murid akan dapat untuk: y Murid meneroka simetri dengan cermin.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. iv. Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. . iii. Contohnya corak pada bangunan dan jubin. Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucubucu segitiga pada satu garis lurus.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 10. ii. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi.

. 32/33/34 (3 September ± 21 September) Peperiksaan Percubaan SPM (3 September ± 14 September) 10. ii. Mengenal pasti garis bersilang. heksagon. y y Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah.Sudut dan Garis Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan diajar untuk: y 9. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. ii. Menentukan bilangan sisi. sisi empat. heptagon dan oktagon).1 Memahami konsep poligon. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. pentagon. Murid akan dapat untuk: Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. Melakar poligon. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. iv. Murid meneroka hubungan antara sisi. iv. Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. kertas grid.Cuti Pertengahan Penggal 2 (18 Ogos ± 26 Ogos 2012) Minggu/ Tarikh 31 (27 Ogos ± 31 Ogos) Bidang Pembelajaran /Tajuk 9. pepenjuru dan bucu poligon. iii. pembaris. Poligon 10. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. i. Menamakan poligon (segitiga. i. iii. Mengenal poligon. pelengkap dan penggenap.

.

Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucubucu pada satu titik. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. y i. i. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Mengkaji hubungan antara sudut. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. 35/36 (24 September 11. Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 10.Perimeter ± 5 Oktober) dan Luas 11. geobod. iii. v. ii. iii. Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. . grid teselasi.Poligon Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 10. ii. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. y y Menggunakan cip segiempat sama.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah.

ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. Menentukan luas segiempat tepat. y . Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan segiempat sama unit. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat. b) Luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama.Perimeter dan Luas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 11. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) Perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama. iii. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. y i. grid teselasi.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 11.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. Menganggar luas suatu bentuk. geobod.

segiempat selari atau trapezium. Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. segiempat selari dan trapezium. segiempat selari dan trapezium.Perimeter dan Luas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 11. Menentukan luas segitiga. iii. ii.3 Memahami konsep luas segitiga. segiempat selari dan trapezium. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. y i. segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. iv. segiempat tepat. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga. Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. . Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 11.

b) Melipatkan bentangan yang diberi.Minggu/ Tarikh 37 (8 Oktober 12 Oktober) Bidang Pembelajaran /Tajuk 12. 12. Meneroka hubungan antara muka. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. Permainan: Mencari pepejal. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. tepi dan bucu kubus dan kuboid. Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. y y y y . Pepejal Geometri Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri. y y y Mengenal pasti pepejal geometri. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. b) Kertas kosong.1 Memahami ciri geometri kubus y dan kuboid. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid.

12. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid. y y Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu. 38 (15 Oktober ± 19 Oktober) 39 (22 Oktober ± 26 Oktober) Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan. ii. i. Dua dan Empat (15 Oktober ± 19 Oktober 2012) Cuti Berganti Hari Raya Haji (25 Oktober 2012) Cuti Am Hari Raya Haji (26 Oktober 2012) 40 (29 Oktober ± 2 November) 41 (5 November ±9 November) Cuti Akhir Tahun (10 November ± 30 November 2012) Peperiksaan SPM 2012 (12 November ± 12 Disember 2012) Cuti Am Deepavali (13 November 2012) Cuti Am Awal Muharram (15 November 2012) .2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. Satu. Menentukan isi padu kuboid. iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. Menganggar isi padu kuboid.

Rancangan Pengajaran Tahunan 2012 SMK Kelana Jaya Matematik Tingkatan 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful