Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran /Tajuk 1. Nombor Bulat

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk: y Membilang, membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi.

1/2 (3 Jan ± 13 Jan)

y Cuti Am Tahun Baru 2012 (1 Jan 2012) Cuti Am Ganti Tahun Baru 2012 (2 Jan 2012) 1.1 Memahami konsep nombor bulat

Contoh: y Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. y Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. y Menganggarkan nilai, termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.

i. Membilang, membaca dan menulis nombor bulat. ii. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. iii. Membundarkan nombor bulat

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran /Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:
1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:
y Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel. Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat.

y

i. Menambah nombor bulat. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. iii. Menolak nombor bulat. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

y

1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

y

y

i. Mendarab dua atau lebih nombor Meneroka pendaraban dan bulat. pembahagian menggunakan ii. Menyelesaikan masalah yang standard algoritma (prinsip melibatkan pendaraban nombor pengiraan), penganggaran, bulat. mencongak dan mengira iii. Membahagi suatu nombor bulat dengan cepat atau dengan suatu nombor bulat yang menggunakan kertas-pensel. lebih kecil. Menggunakan kalkulator iv. Menyelesaikan masalah yang untuk membanding dan melibatkan pembahagian nombor mengesahkan jawapan. bulat.

y

y

Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat.

3 (16 Jan ± 20 Jan)

1. Nombor Bulat

1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

y

y

y

Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

i. Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.

4/5 (23 Jan ± 3 Feb)

2. Urutan Dan Pola Nombor

2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.

y

Mengaitkan urutan nombor kepada pola dalam situasi kehidupan seharian.

Contoh: Nombor ganjil digunakan sebagai alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain.

i. Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. ii. Melanjutkan urutan nombor. iii. Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. iv. Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

i. Murid akan dapat untuk: 2. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. y Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana. iii. ii. 2. Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.Minggu/ Tarikh Cuti Am Tahun Baru Cina (23 & 24 Jan 2012) Cuti Peristiwa (25 Jan 2012) Cuti Berganti (26 & 27 Jan 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan y Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil.2 Mengenal y Meneroka pernyataan umum nombor genap mengenai nombor genap dan dan nombor ganjil nombor ganjil seperti : dan membuat pernyataan umum a) Hasil tambah nombor genap berkenaan dengan dan nombor ganjil. y i. ii.3 Memahami ciriciri nombor perdana. nombor tersebut b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100. . Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100. Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil.

Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. i. ii. 2. 10. 11 dan gabungan.5 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. 6. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. ii. iii. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan. 4. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. y y Murid meneroka dan menyiasat untuk menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 2. 7.4 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. 2. i. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor. 3. Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. Menyatakan mana-mana nombor-nombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. 5. 8. ii. Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. 9. . y i.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain.

Contoh: Gandaan bagi 4 : 4.Minggu/ Tarikh 6 (6 Feb ± 10 Feb) Cuti Am Keputeraan Nabi Muhammad S. 48.. Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi.. 8.. . 24.7 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. ii. merupakan gandaan bagi 12 y Guna kaedah µpemfaktoran perdana¶ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. i.. . Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. Contoh : 4=2X2 6=2X3 Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 X 2 X 3 = 12 y Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. 36.A.. Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Gandaan bagi 6 : 6. 12. 18.W (5 Feb 2012) Cuti Ganti (6 Feb 2012) Cuti Am Hari Thaipusam (7 Feb 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. iii. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12. 2. . 12.. .

iii. y y y . Meneroka. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Murid menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi dan mengenal pasti faktor yang sama bagi setiap nombor. Murid meneroka.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 2. Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. y y i.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat. Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. ii. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB.

Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. iv.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. Menyebut suatu pecahan.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan sebagai nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. . iii. Pecahan Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. 3. iv. Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka hubungkait antara dua pecahan setara. v. Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 3. iii. i. c) Melipat kertas. Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan seperti:a) Melipat riben untuk mencari satu per tiga daripada panjang riben tersebut. y y y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. ii. 7/8/9 (13 Feb ± 2 Mac) i. ii.

.

Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. iv. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. y i. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. 3. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. iii. . ii. ii.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit. iii. Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. y y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian. Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Mengenal nombor bercampur. i.

.

d) Pecahan dan nombor bercampur. y Melakukan penambahan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan i. Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. y Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. e) Nombor bercampur. c) Nombor bulat dan pecahan.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: Menggunakan bahan konkrit. e) Nombor bercampur. c) Nombor bulat dan pecahan. seharian. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. d) Pecahan dan nombor bercampur. y Melakukan penambahan dan penolakan nombor ii. y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan iii.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. dan penolakan pecahan. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan . bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza.

Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan . Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. ii. iii. iv. bercampur. Mendarab: untuk meneroka dan a) Nombor bulat dengan menyiasat proses pendaraban pecahan atau nombor dan pembahagian pecahan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. a) Nombor bulat didarab c) Pecahan dengan pecahan. c) Pecahan didarab dengan pecahan. gambar rajah dan simbol i. c) Nombor bulat dengan pecahan. b) Pecahan dengan pecahan. y Contoh pendaraban: b) Pecahan dengan nombor bulat. dengan pecahan.

10 (5 Mac ± 9 Mac) 4. penolakan. penolakan. ii.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. Mewakilkan pecahan dan sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. i. Cuti Pertengahan Penggal I (10 Mac 2012 ± 18 Mac 2012) . pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. y i. gambar rajah. ii. Perpuluhan 4. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. kalkulator. y Menggunakan bahan konkrit. Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.

Ujian 1 (20 Mac ± 22 Mac 2012) Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan. y y y y Menggunakan bahan konkrit. Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. iii. .2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. Menambah perpuluhan. ii. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. Menolak perpuluhan. Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.Perpuluhan Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 4. 4. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. iii. iv. ii. Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah i.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.11 (19 Mac ± 23 Mac ) Minggu/ Tarikh 12 (26 Mac ± 30 Mac) Bidang Pembelajaran /Tajuk 4. gambar rajah dan simbol. Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. i.

ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. 0. y Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dan-kertas.01. penolakan. 0.1. termasuk penggunaan tanda kurung. dan 1000 secara congak. 100. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan. 100. Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran 4. ii.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.01. iv.Perpuluhan 4. b) Perpuluhan dengan perpuluhan. y Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10. Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat.1. kalkulator dan komputer. dan 0. y Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. dan pembahagian perpuluhan untuk y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.001 secara congak. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. pendaraban. y Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0.001 secara congak. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. Menyelesaikan masalah .munasabah. dan 1000 secara congak. Mendarab dua atau lebih perpuluhan. y i. c) Perpuluhan dengan pecahan.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. iii. dan 0. i. y Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. 13 (2 April ± 6 April) 4.

pendaraban dan pembahagian perpuluhan. melibatkan gabungan operasi penambahan. termasuk penggunaan tanda kurung .menyelesaikan masalah. penolakan.

i. Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . 5. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. dividen. ii. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. i. y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. faedah mudah. Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. komisen dan diskaun. Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. iv.Minggu/ Tarikh 14/15 (9 April ± 20 April) Bidang Pembelajaran /Tajuk 5.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. iii. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. . Peratus Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 5. v. ii. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan.

Integer Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 6. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian.Minggu/ Tarikh 16/17 (23 April ± 4 Mei) Cuti Am Hari Buruh (1 Mei 2012) Cuti Am Hari Wesak (6 Mei 2012) Cuti Ganti (7 Mei 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk 6. Membandingkan nilai dua integer.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu. terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. y i. iv. Mewakilkan integer pada garis nombor. aras laut dan aras i. melengkapkan ii. ii. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna). Menyusun integer dalam urutan. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. iv.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. y y 6. Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi. y . dan mengenal pasti nilai integer iii. Menambah integer. Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. iii. Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer. Membaca dan menulis integer. bangunan. sebutan yang hilang. Menolak integer. Murid melengkapkan urutan integer.

Hari Terbuka (21 Jun 2012) i. y Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang diberi. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. iii. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah.1 Memahami konsep pembolehubah.Minggu/ Tarikh 18 (7 Mei ±11 Mei) Bidang Pembelajaran /Tajuk 7. Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. iv. Ungkapan Algebra Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7. ii.2 Memahami konsep sebutan algebra. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. ii. 19/20 Peperiksaan Pertengahan Tahun (14 Mei ± 25 Mei 2012) Cuti Pertengahan Tahun 2012 (26 Mei ± 10 Jun 2012) 21/22 (11 Jun ± 22 Jun) 7. . Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. i.

.

Minggu/ Tarikh 23 (25 Jun ± 29 Jun) Bidang Pembelajaran /Tajuk 7. Ungkapan Algebra Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7. Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r ± 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana kedua-dua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. iv. cm. iii. ii. . Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. Mengenal ungkapan algebra. Mengukur panjang objek. m dan km). Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. y y y Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. iii. d) 3k + 4 + 6k ± 3 = 3k + 6k + 4 ± 3 = 9k + 1 i. 24/25 (2 Julai ± 13 Julai) 8. i. Ukuran Asas 8. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unityang berbeza.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. ii. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm.3 Memahami konsep ungkapan algebra. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.

8.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: i. y y y Menggunakan kalendar. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. Menukar unit metrik jisim (mg. iii. Menganggar jangka masa suatu peristiwa. iv. bulan dan tahun. hari. jam. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter.Minggu/ Tarikh 26/27 (16 Jun ± 27 Jun) Bidang Pembelajaran/ Tajuk 8 Ukuran Asas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 8. hari. minggu. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. minit. jam atau jam randik untuk membincangkan ukuran masa bagi sesuatu peristiwa. iii. g. minit. Mengukur jisim objek. ii. ii. Menukar unit ukuran masa (saat. .3 Memahami konsep masa dalam saat. bulan dan tahun). minggu. kg. b) Umur seseorang. jam. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. i. Mencadangkan satu unit untuk menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. iv. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. tan).

Menanda dan melabel sudut. . tegak. Sudut Dan Garis 9. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu 28 (30 Julai ± 3 Ogos) 9.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. y y Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. iii. Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing. tegak. iv.1 Memahami konsep sudut. v.Minggu/ Tarikh 26/27 (16 Jun ± 27 Jun) Bidang Pembelajaran/ Tajuk 8. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. Ukuran Asas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 8. Mengenal sudut. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. Mengenal. papan hitam. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. ii. i. vi. cakah. Mengukur sudut dengan protraktor. jarum jam dan pintu yang terbuka. v. iii. Contohnya penjuru meja. cakah dan refleks. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. Melukis sudut dengan protraktor. ii. dan refleks dengan protraktor. Melukis sudut tirus. tingkap. i. . Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi.

ii.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang y Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. Contohnya tepi buku. 29 (6 Ogos ± 10 Ogos) Ujian 2 (7 Ogos ± 9 Ogos 2012) Cuti Am Nuzul Al-Quran (6 Ogos 2012) 30 (13 Ogos ±17 Ogos) Peperiksaan Percubaan PMR (9 Ogos ± 15 Ogos 2012) Cuti Am Hari Raya Puasa (19&20 Ogos) 9. Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90 . Mengenal pasti garis selari. tingkap dan pintu. Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. Mengenal pasti garis serenjang. Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. viii. i.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran/ Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: vii. . iii.

Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucubucu segitiga pada satu garis lurus. y y Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian.Poligon Malaysia (16 September 2012) Cuti Ganti (17 September 2012) Murid akan dapat untuk: y Murid meneroka simetri dengan cermin. ii. Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. Melukis corak menggunakan konsep simetri. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.2 Memahami konsep simetri. Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. blok pola.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. 10. ii. y i. Contohnya corak pada bangunan dan jubin. iii.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 10. i. . Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Cuti Am Hari 10. iv. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. iii.

heksagon. Murid akan dapat untuk: Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.Sudut dan Garis Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan diajar untuk: y 9. pepenjuru dan bucu poligon. pelengkap dan penggenap. Mengenal poligon.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. 32/33/34 (3 September ± 21 September) Peperiksaan Percubaan SPM (3 September ± 14 September) 10. Menentukan bilangan sisi. . Menentukan ciri sudut bertentangan bucu.1 Memahami konsep poligon. Poligon 10. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. kertas grid.Cuti Pertengahan Penggal 2 (18 Ogos ± 26 Ogos 2012) Minggu/ Tarikh 31 (27 Ogos ± 31 Ogos) Bidang Pembelajaran /Tajuk 9. iii. iii. heptagon dan oktagon). iv. y y Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor. Menamakan poligon (segitiga. sisi empat. i. Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. Mengenal pasti garis bersilang. pentagon. iv. ii. pembaris. Melakar poligon. i. Murid meneroka hubungan antara sisi. ii.

.

y i.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. i. iii. Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 10. ii. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucubucu pada satu titik. Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. iii.Perimeter ± 5 Oktober) dan Luas 11. Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. iv. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat. v. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. geobod. y y Menggunakan cip segiempat sama. ii.Poligon Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 10. . Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Mengkaji hubungan antara sudut. 35/36 (24 September 11. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. grid teselasi.

ii. Menentukan luas segiempat tepat. b) Luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama. Menganggar luas suatu bentuk. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas.Perimeter dan Luas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 11. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan segiempat sama unit.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat. geobod.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 11. iii. y . y i. grid teselasi. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) Perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama.

Menentukan luas segitiga. y i. segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. .Perimeter dan Luas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 11. iii. segiempat tepat. Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. segiempat selari dan trapezium. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. segiempat selari dan trapezium. Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. iv. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga.3 Memahami konsep luas segitiga. Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 11. ii. segiempat selari atau trapezium. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga.

Meneroka hubungan antara muka. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. b) Melipatkan bentangan yang diberi. Pepejal Geometri Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri.1 Memahami ciri geometri kubus y dan kuboid. y y y Mengenal pasti pepejal geometri. Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. tepi dan bucu kubus dan kuboid. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. Permainan: Mencari pepejal. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. y y y y . Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. 12.Minggu/ Tarikh 37 (8 Oktober 12 Oktober) Bidang Pembelajaran /Tajuk 12. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. b) Kertas kosong.

2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah.12. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. Satu. y y Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu. iii. Dua dan Empat (15 Oktober ± 19 Oktober 2012) Cuti Berganti Hari Raya Haji (25 Oktober 2012) Cuti Am Hari Raya Haji (26 Oktober 2012) 40 (29 Oktober ± 2 November) 41 (5 November ±9 November) Cuti Akhir Tahun (10 November ± 30 November 2012) Peperiksaan SPM 2012 (12 November ± 12 Disember 2012) Cuti Am Deepavali (13 November 2012) Cuti Am Awal Muharram (15 November 2012) . Menganggar isi padu kuboid. Menentukan isi padu kuboid. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid. 38 (15 Oktober ± 19 Oktober) 39 (22 Oktober ± 26 Oktober) Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan. ii. i.

Rancangan Pengajaran Tahunan 2012 SMK Kelana Jaya Matematik Tingkatan 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful