Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran /Tajuk 1. Nombor Bulat

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk: y Membilang, membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi.

1/2 (3 Jan ± 13 Jan)

y Cuti Am Tahun Baru 2012 (1 Jan 2012) Cuti Am Ganti Tahun Baru 2012 (2 Jan 2012) 1.1 Memahami konsep nombor bulat

Contoh: y Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. y Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. y Menganggarkan nilai, termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.

i. Membilang, membaca dan menulis nombor bulat. ii. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. iii. Membundarkan nombor bulat

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran /Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:
1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:
y Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel. Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat.

y

i. Menambah nombor bulat. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. iii. Menolak nombor bulat. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

y

1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

y

y

i. Mendarab dua atau lebih nombor Meneroka pendaraban dan bulat. pembahagian menggunakan ii. Menyelesaikan masalah yang standard algoritma (prinsip melibatkan pendaraban nombor pengiraan), penganggaran, bulat. mencongak dan mengira iii. Membahagi suatu nombor bulat dengan cepat atau dengan suatu nombor bulat yang menggunakan kertas-pensel. lebih kecil. Menggunakan kalkulator iv. Menyelesaikan masalah yang untuk membanding dan melibatkan pembahagian nombor mengesahkan jawapan. bulat.

y

y

Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat.

3 (16 Jan ± 20 Jan)

1. Nombor Bulat

1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

y

y

y

Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

i. Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.

4/5 (23 Jan ± 3 Feb)

2. Urutan Dan Pola Nombor

2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.

y

Mengaitkan urutan nombor kepada pola dalam situasi kehidupan seharian.

Contoh: Nombor ganjil digunakan sebagai alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain.

i. Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. ii. Melanjutkan urutan nombor. iii. Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. iv. Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

y Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana. Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. Murid akan dapat untuk: 2. Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. i. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100.3 Memahami ciriciri nombor perdana. y i.2 Mengenal y Meneroka pernyataan umum nombor genap mengenai nombor genap dan dan nombor ganjil nombor ganjil seperti : dan membuat pernyataan umum a) Hasil tambah nombor genap berkenaan dengan dan nombor ganjil. 2. . ii.Minggu/ Tarikh Cuti Am Tahun Baru Cina (23 & 24 Jan 2012) Cuti Peristiwa (25 Jan 2012) Cuti Berganti (26 & 27 Jan 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan y Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. iii. Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. nombor tersebut b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100. ii. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil.

3. y i. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. iii.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. Menyatakan mana-mana nombor-nombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 2. i. . y y Murid meneroka dan menyiasat untuk menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. ii. 8. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.4 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. 10.5 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. ii. 7. 6. 2. 9. ii. 5. Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan. 2. Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor. 11 dan gabungan. i. 4.

24. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12. 36. 2. iii. i. Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi.W (5 Feb 2012) Cuti Ganti (6 Feb 2012) Cuti Am Hari Thaipusam (7 Feb 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. 12.7 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. 18.Minggu/ Tarikh 6 (6 Feb ± 10 Feb) Cuti Am Keputeraan Nabi Muhammad S. . . Contoh : 4=2X2 6=2X3 Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 X 2 X 3 = 12 y Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK.. 48. 8. Gandaan bagi 6 : 6... ii. ..A. merupakan gandaan bagi 12 y Guna kaedah µpemfaktoran perdana¶ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat... 12. .

Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. y y y .Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 2. Murid meneroka. iii. ii. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Meneroka. mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB. Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. y y i.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Murid menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi dan mengenal pasti faktor yang sama bagi setiap nombor.

y y y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 3. Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka hubungkait antara dua pecahan setara. ii. Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. c) Melipat kertas. Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. Pecahan Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan sebagai nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. Menyebut suatu pecahan. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. iii. . ii. iv. 3. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. 7/8/9 (13 Feb ± 2 Mac) i.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara. iii. v. Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. iv. i. Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan seperti:a) Melipat riben untuk mencari satu per tiga daripada panjang riben tersebut.

.

3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit. y i. Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. i. y y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. .Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. ii. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. 3. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. ii. Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian. Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. Mengenal nombor bercampur. iii. iii. Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. iv.

.

bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan. Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. d) Pecahan dan nombor bercampur. c) Nombor bulat dan pecahan. y Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. y Melakukan penambahan dan penolakan nombor ii.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. d) Pecahan dan nombor bercampur. e) Nombor bercampur. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. seharian. e) Nombor bercampur. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan . dan penolakan pecahan. y Melakukan penambahan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan i.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan iii. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: Menggunakan bahan konkrit. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. c) Nombor bulat dan pecahan.

Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. a) Nombor bulat didarab c) Pecahan dengan pecahan. iv. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. c) Nombor bulat dengan pecahan. iii. bercampur. y Contoh pendaraban: b) Pecahan dengan nombor bulat. gambar rajah dan simbol i.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit. b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. Mendarab: untuk meneroka dan a) Nombor bulat dengan menyiasat proses pendaraban pecahan atau nombor dan pembahagian pecahan. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. b) Pecahan dengan pecahan. ii.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. c) Pecahan didarab dengan pecahan. dengan pecahan. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan .

Perpuluhan 4. Mewakilkan pecahan dan sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. i. y Menggunakan bahan konkrit. kalkulator. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10. Cuti Pertengahan Penggal I (10 Mac 2012 ± 18 Mac 2012) . penolakan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. ii.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. penolakan. y i. 10 (5 Mac ± 9 Mac) 4. gambar rajah. Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. ii. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.

3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Menolak perpuluhan.Perpuluhan Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 4. ii. iv. Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. y y y y Menggunakan bahan konkrit. Ujian 1 (20 Mac ± 22 Mac 2012) Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. iii. Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah i. ii. gambar rajah dan simbol.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. i.11 (19 Mac ± 23 Mac ) Minggu/ Tarikh 12 (26 Mac ± 30 Mac) Bidang Pembelajaran /Tajuk 4. iii. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. 4. Menambah perpuluhan. . Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan.

01. Menyelesaikan masalah . Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. dan pembahagian perpuluhan untuk y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. i. iv. c) Perpuluhan dengan pecahan. b) Perpuluhan dengan perpuluhan. Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran 4. pendaraban dan pembahagian perpuluhan.001 secara congak.1. dan 0. 0. y Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dan-kertas. pendaraban.1. kalkulator dan komputer.munasabah.Perpuluhan 4. 100. dan 1000 secara congak.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. dan 1000 secara congak. y i. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. 13 (2 April ± 6 April) 4. y Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. termasuk penggunaan tanda kurung. 0.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. 100. dan 0. ii. Mendarab dua atau lebih perpuluhan. Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. penolakan.001 secara congak. y Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. ii. y Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. iii. penolakan.01. y Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10.

pendaraban dan pembahagian perpuluhan. termasuk penggunaan tanda kurung . melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan.menyelesaikan masalah.

Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan. 5. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. ii. y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. Peratus Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 5.Minggu/ Tarikh 14/15 (9 April ± 20 April) Bidang Pembelajaran /Tajuk 5. iii. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. dividen. iv. Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. . komisen dan diskaun. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. i. i. v. faedah mudah. ii.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. sebutan yang hilang. Murid melengkapkan urutan integer. Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer. aras laut dan aras i.Minggu/ Tarikh 16/17 (23 April ± 4 Mei) Cuti Am Hari Buruh (1 Mei 2012) Cuti Am Hari Wesak (6 Mei 2012) Cuti Ganti (7 Mei 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk 6. bangunan. Mewakilkan integer pada garis nombor. iii. y y 6. y i. ii. iv. Menolak integer. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu. iv. Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna). melengkapkan ii. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. Membandingkan nilai dua integer. dan mengenal pasti nilai integer iii. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi. Menambah integer. Membaca dan menulis integer. Integer Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 6. y . Menyusun integer dalam urutan.

Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. . ii.2 Memahami konsep sebutan algebra. iv. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. y Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang diberi. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. 19/20 Peperiksaan Pertengahan Tahun (14 Mei ± 25 Mei 2012) Cuti Pertengahan Tahun 2012 (26 Mei ± 10 Jun 2012) 21/22 (11 Jun ± 22 Jun) 7.1 Memahami konsep pembolehubah. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi.Minggu/ Tarikh 18 (7 Mei ±11 Mei) Bidang Pembelajaran /Tajuk 7. i. ii. Hari Terbuka (21 Jun 2012) i. iii. Ungkapan Algebra Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7.

.

Mengenal ungkapan algebra. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. m dan km). 24/25 (2 Julai ± 13 Julai) 8. Ungkapan Algebra Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7. ii. Ukuran Asas 8. iii. . cm. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang.3 Memahami konsep ungkapan algebra.Minggu/ Tarikh 23 (25 Jun ± 29 Jun) Bidang Pembelajaran /Tajuk 7. i. Mengukur panjang objek. iv. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unityang berbeza. y y y Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. d) 3k + 4 + 6k ± 3 = 3k + 6k + 4 ± 3 = 9k + 1 i. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. iii. Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. ii. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r ± 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana kedua-dua sebutan tersebut bukan sebutan serupa.

i. Mengukur jisim objek. kg. Mencadangkan satu unit untuk menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. minggu. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: i. hari. g. iv. bulan dan tahun. Menganggar jangka masa suatu peristiwa. jam atau jam randik untuk membincangkan ukuran masa bagi sesuatu peristiwa. b) Umur seseorang. minit. iii. ii. Menukar unit metrik jisim (mg. tan). hari. . bulan dan tahun). Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. ii. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. iv. y y y Menggunakan kalendar. minggu. jam. 8. jam. Menukar unit ukuran masa (saat. iii.Minggu/ Tarikh 26/27 (16 Jun ± 27 Jun) Bidang Pembelajaran/ Tajuk 8 Ukuran Asas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 8. minit.3 Memahami konsep masa dalam saat.

dan refleks dengan protraktor. v. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. vi. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. Ukuran Asas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 8. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu 28 (30 Julai ± 3 Ogos) 9. Melukis sudut tirus. iii. jarum jam dan pintu yang terbuka.1 Memahami konsep sudut. cakah dan refleks.Minggu/ Tarikh 26/27 (16 Jun ± 27 Jun) Bidang Pembelajaran/ Tajuk 8. Melukis sudut dengan protraktor. Contohnya penjuru meja. cakah. Mengenal sudut. Menanda dan melabel sudut. ii. papan hitam. .4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. iii. iv. i. y y Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. tingkap. v. ii. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. Mengenal. iv. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. tegak. Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing. Sudut Dan Garis 9. . tegak. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. i. Mengukur sudut dengan protraktor. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus.

Contohnya tepi buku. Mengenal pasti garis selari.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran/ Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: vii. iii. . Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. 29 (6 Ogos ± 10 Ogos) Ujian 2 (7 Ogos ± 9 Ogos 2012) Cuti Am Nuzul Al-Quran (6 Ogos 2012) 30 (13 Ogos ±17 Ogos) Peperiksaan Percubaan PMR (9 Ogos ± 15 Ogos 2012) Cuti Am Hari Raya Puasa (19&20 Ogos) 9. Mengenal pasti garis serenjang. tingkap dan pintu. Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90 .2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang y Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. viii. ii. Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. i.

Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 10.2 Memahami konsep simetri. Melukis corak menggunakan konsep simetri. iii. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. 10. Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. iv.Poligon Malaysia (16 September 2012) Cuti Ganti (17 September 2012) Murid akan dapat untuk: y Murid meneroka simetri dengan cermin. Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. y y Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. i. Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. ii. y i. .3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucubucu segitiga pada satu garis lurus. Contohnya corak pada bangunan dan jubin. ii. blok pola. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. iii. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Cuti Am Hari 10.

i.Sudut dan Garis Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan diajar untuk: y 9. Menentukan bilangan sisi. Mengenal poligon. heksagon. . pembaris. pelengkap dan penggenap. y y Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor. pentagon. ii. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. Menamakan poligon (segitiga. Melakar poligon. pepenjuru dan bucu poligon. heptagon dan oktagon).Cuti Pertengahan Penggal 2 (18 Ogos ± 26 Ogos 2012) Minggu/ Tarikh 31 (27 Ogos ± 31 Ogos) Bidang Pembelajaran /Tajuk 9.1 Memahami konsep poligon. Mengenal pasti garis bersilang. 32/33/34 (3 September ± 21 September) Peperiksaan Percubaan SPM (3 September ± 14 September) 10. kertas grid. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. Poligon 10. Murid meneroka hubungan antara sisi. Murid akan dapat untuk: Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. iii. iii. sisi empat. ii. iv.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. iv. i.

.

Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. i. iii. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Mengkaji hubungan antara sudut. Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 10. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat. y y Menggunakan cip segiempat sama. v. Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. y i.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah.Poligon Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 10.Perimeter ± 5 Oktober) dan Luas 11. . ii. ii. Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. 35/36 (24 September 11. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. grid teselasi. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucubucu pada satu titik. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. geobod. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat. iv.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. iii.

Menentukan luas segiempat tepat. b) Luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. geobod. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan segiempat sama unit. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. grid teselasi. y .Perimeter dan Luas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 11. y i. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat. iii. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) Perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 11. ii. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. Menganggar luas suatu bentuk.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga.Perimeter dan Luas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 11. Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari.3 Memahami konsep luas segitiga. segiempat tepat. ii.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 11. segiempat selari dan trapezium. iii. segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. iv. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. y i. . segiempat selari dan trapezium. Menentukan luas segitiga. segiempat selari atau trapezium. Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga.

Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. b) Melipatkan bentangan yang diberi.Minggu/ Tarikh 37 (8 Oktober 12 Oktober) Bidang Pembelajaran /Tajuk 12.1 Memahami ciri geometri kubus y dan kuboid. Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. 12. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. Permainan: Mencari pepejal. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. tepi dan bucu kubus dan kuboid. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. y y y Mengenal pasti pepejal geometri. Pepejal Geometri Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri. y y y y . Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. Meneroka hubungan antara muka. Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. b) Kertas kosong.

Menganggar isi padu kuboid. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. Dua dan Empat (15 Oktober ± 19 Oktober 2012) Cuti Berganti Hari Raya Haji (25 Oktober 2012) Cuti Am Hari Raya Haji (26 Oktober 2012) 40 (29 Oktober ± 2 November) 41 (5 November ±9 November) Cuti Akhir Tahun (10 November ± 30 November 2012) Peperiksaan SPM 2012 (12 November ± 12 Disember 2012) Cuti Am Deepavali (13 November 2012) Cuti Am Awal Muharram (15 November 2012) . iii. 38 (15 Oktober ± 19 Oktober) 39 (22 Oktober ± 26 Oktober) Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan. y y Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu.12. Menentukan isi padu kuboid. i. Satu. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah.

Rancangan Pengajaran Tahunan 2012 SMK Kelana Jaya Matematik Tingkatan 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful