PANDUAN DAN TEKNIK MEMBINA AYAT

1. Markah diperuntukkan antara 10 ± 12 markah. Markah setiap ayat antara 1 ½ - 2. 2. Pasangan kata biasanya markah penuh 3. 3. Lazimnya terdapat 3 arahan: membina satu ayat bagi setiap kata yang ditanya bagi menunjukkan pelajar faham makna kata tersebut. Contoh: junjung, pikul, jinjing, kepit, atau; membina dua ayat daripada sepasang kata yang disediakan bagi menunjukkan perbezaan maksudnya. Contoh: bekal ± bekam, lebam ± lemah dll, atau; membina dua ayat bagi setiap kata untuk menunjukkan perbezaan maksudnya. Contoh: haus, pokok, batu. 4. Gunakan ayat yang gramatis (tiada sebarang kesalahan tatabahasa). Setiap kesalahan tatabahasa ditolak ½ markah. 5. Gunakan ayat yang sesuai di peringkat SPM. Dicadangkan ayat yang sesuai: [ Ayat majmuk/berlapis = Subjek + Predikat + Penerang] 6. Peraturan yang perlu dipatuhi: Jangan tambah imbuhan pada kata yang diuji. Jangan gandakan kata yang diuji. Jangan gunakan kata diuji sebagai simpulan bahasa atau kiasan. Jangan jadikan kata yang diuji sebagai nama khas. Jika yang diuji pasangan kata, jangan rangkumkan kedua-dua kata dalam satu ayat.

Bentuk soalan lazimnya boleh dibahagi kepada 12 jenis. iaitu membina ayat daripada: kata ganda. Contoh: baring-baring, sesiku, kumat-kamit, keanak-anakan. kata yang hampir sama makna. Contoh: menebas, memotong, mencantas kata dan kata berimbuhan. Contoh: korban, berkorban, terkorban. pasangan kata dan kata ganda. Contoh: tua ± tua-tua, bulat ± bulat-bulat.

Contoh: pahit-pahit ± pahit manis. . tolak ½ markah Ayat yang dibina seolah-olah satu ayat tetapi dengan adanya tanda (. 8. Contoh: perang. kata banyak makna. Markah diberi 0. Contoh: Saya tidak tahu membuat ayat daripada perkataan anggun. kata berimbuhan. markah diberi 1 sahaja. Contoh: suku ± suku sakat pasangan kata ganda dan kata berimbuhan. Contoh: "Arwah ayah kau pernah berpesan kepada emak supaya tidak mensia-siakan pelajaran kau. 10. Ramai peragawati dari negara Erpkah melancong ke Malaysia. cetek. haus. semak. Cari dan fikirkan makna kata yang diuji. Contoh: kecil ± kecil-kecilan. Contoh: tegak-tegak ± menegakkan. pasangan kata dan kata ganda. pasangan kata ganda dan kata majmuk. rendang. Contoh: menerbangksn ± diterbangkan. Aspek-aspek yang perlu diambilkira dalam membina ayat dalam pasangan kata: Jika buat 1 ayat sahaja dan betul. hendaklah lengkap dengan tanda-tanda baca.) ayat dengan sendirinya menjadi 2 ayat. Tulis semula ayat berkenaan dengan kemas. Jika bina lebih daripada 1 ayat dan 1 ayat itu betul penggunaanya." kata ibunya dengan suara tersekat-sekat. Tiada markah bagi calon yang sengaja meninggalkan imbuhan pada perkataan yang diuji. 9. pasangan kata yang berbeza maknanya.kata homograf. Contoh: Meragamkan. Aspek-aspek lain yang perlu diambilkira dalam membina ayat: Tiada markah bagi ayat yang tidak lojik atau tidak menunjukkan pemahamn calon. Contoh: cocok ± cucuk. Langkah-langkah membina dan menulis ayat yang dicadangkan: Baca dan fahami kehendak soalan sama ada perlu menulis satu ayat atau 2 ayat. Contoh: hangat. Jika menggunakan cakap ajuk. Semak semula ayat dan baiki sebarang kesalahan atau kelemahan. Membina ayat daripada kata diuji. pasangan kata dan kata majmuk. di samping itu mereka juga meragamkan pakaian.

12. 11.jarang-jarang (iv) angkut . Cuba gunakan ayat: larangan ± usah. Warna bajunya telah menurun setelah direndam beberapa hari. Contoh: menurun. (i) agar . Bagi sesetengah kata yang sukar difahami.agar-agar (ii) tua .Jika soalan memerlukan perbezaan makna sedangkan calon menulis kedua-dua ayat dengan makna yang sama. (i) Belot ± belut (ii) seloroh ± seluruh (iii) cocok ± cucuk (iv) tempoh ± tempuh Tuliskan dua ayat bagi setiap kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. perlu rajin merujuk Kamus Dewan. Baju yang berharga murah biasanya menurun warnanya. (i) tetamu (ii) sesentuh (iii) bebenang (iv) tetupai (v) lelangit Tuliskan satu ayat bagi setiap kata di bawah supaya jelas menunjukkan maknanya. (i) hati (ii) berhati-hati (iii) perhatian (iv) pemerhatian (v) memperhatikan (vi) pemerhati Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maksudnya. Terdapat kecenderungan pelajar menggunakan perkataan yang berimbuhan sedangkan ayat berkenaan tidak memerlukannya. sila permintaan ± harap. Latihan Bengkel : Binalah satu ayat bagi setiap kata di bawah ini untuk menunjukkan anda faham akan maknanya. Tuliskan satu ayat bagi setiap kata di bawah untuk menjelaskan maksudnya. jangan silaan ± jemput. minta.angkut-angkut Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya.tua-tua (iii) jarang . (i) merebus (ii) memanggang (iii) menggoreng (iv) menjerang (v) mengukus. tiada markah diberi. tolong. (i) dahaga (ii) keras ( iii) dalam (v) kering .

proaktif Praktis 2 i.melancarkan Soalan 1 Tuliskan ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. membalut iii. (i) perjawatan ± menjawat (ii) penjelasan ± menjelaskan (iii) penguasaan ± menguasai (iv) pelancaran . (i) bulat-bulat ± membulatkan (ii) rata-rata ± meratakan (iii) masak-masak ± memasakkan (iv) terang-terang ± menerangkan Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau simpulan bahasa. (i) bela ± bela (ii) sepak ± sepak (iii) rendang ± rendang (iv) semak ± semak Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan makananya. intensif ii. (i) lalu ± lalu lintas (ii) jerih ± jerih payah (iii) gulung ± gulung tikar (iv) pecah ± pecah rumah Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. balut ii. Praktis 1 i. aplikasi iv. implikasi v. pembalut .Tuliskan satu ayat bagi setiap kata dalam pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. insentif iii. produktiviti vi.

luntur iii. beradu ii. pengarahan Praktis 5 i. peraduan v. ikutan v. ikut ii. mengarah vi. berikutan vi. dibalut v. pengadu vi. arah ii. dibalutkan Praktis 3 i. aduan Praktis 6 i. pengarah v. berbalut vi. kusut Praktis 4 i. mengikuti . mengadu iii. pengikut iii. mengikut iv.iv. hancur vi. kusam ii. searah iv. lemau iv. mengadukan iv. lembik v. arahan iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful