PANDUAN DAN TEKNIK MEMBINA AYAT

1. Markah diperuntukkan antara 10 ± 12 markah. Markah setiap ayat antara 1 ½ - 2. 2. Pasangan kata biasanya markah penuh 3. 3. Lazimnya terdapat 3 arahan: membina satu ayat bagi setiap kata yang ditanya bagi menunjukkan pelajar faham makna kata tersebut. Contoh: junjung, pikul, jinjing, kepit, atau; membina dua ayat daripada sepasang kata yang disediakan bagi menunjukkan perbezaan maksudnya. Contoh: bekal ± bekam, lebam ± lemah dll, atau; membina dua ayat bagi setiap kata untuk menunjukkan perbezaan maksudnya. Contoh: haus, pokok, batu. 4. Gunakan ayat yang gramatis (tiada sebarang kesalahan tatabahasa). Setiap kesalahan tatabahasa ditolak ½ markah. 5. Gunakan ayat yang sesuai di peringkat SPM. Dicadangkan ayat yang sesuai: [ Ayat majmuk/berlapis = Subjek + Predikat + Penerang] 6. Peraturan yang perlu dipatuhi: Jangan tambah imbuhan pada kata yang diuji. Jangan gandakan kata yang diuji. Jangan gunakan kata diuji sebagai simpulan bahasa atau kiasan. Jangan jadikan kata yang diuji sebagai nama khas. Jika yang diuji pasangan kata, jangan rangkumkan kedua-dua kata dalam satu ayat.

Bentuk soalan lazimnya boleh dibahagi kepada 12 jenis. iaitu membina ayat daripada: kata ganda. Contoh: baring-baring, sesiku, kumat-kamit, keanak-anakan. kata yang hampir sama makna. Contoh: menebas, memotong, mencantas kata dan kata berimbuhan. Contoh: korban, berkorban, terkorban. pasangan kata dan kata ganda. Contoh: tua ± tua-tua, bulat ± bulat-bulat.

hendaklah lengkap dengan tanda-tanda baca. kata berimbuhan. tolak ½ markah Ayat yang dibina seolah-olah satu ayat tetapi dengan adanya tanda (. . 8. Jika menggunakan cakap ajuk. Contoh: perang. semak. Langkah-langkah membina dan menulis ayat yang dicadangkan: Baca dan fahami kehendak soalan sama ada perlu menulis satu ayat atau 2 ayat. Tulis semula ayat berkenaan dengan kemas. Aspek-aspek lain yang perlu diambilkira dalam membina ayat: Tiada markah bagi ayat yang tidak lojik atau tidak menunjukkan pemahamn calon. Contoh: hangat." kata ibunya dengan suara tersekat-sekat. Contoh: Meragamkan.kata homograf. 10. Contoh: kecil ± kecil-kecilan. Contoh: "Arwah ayah kau pernah berpesan kepada emak supaya tidak mensia-siakan pelajaran kau. kata banyak makna. markah diberi 1 sahaja. pasangan kata dan kata majmuk. Contoh: pahit-pahit ± pahit manis. 9. haus. pasangan kata ganda dan kata majmuk. Contoh: Saya tidak tahu membuat ayat daripada perkataan anggun. Ramai peragawati dari negara Erpkah melancong ke Malaysia. Contoh: suku ± suku sakat pasangan kata ganda dan kata berimbuhan. Contoh: cocok ± cucuk.) ayat dengan sendirinya menjadi 2 ayat. di samping itu mereka juga meragamkan pakaian. Contoh: menerbangksn ± diterbangkan. pasangan kata dan kata ganda. Cari dan fikirkan makna kata yang diuji. Semak semula ayat dan baiki sebarang kesalahan atau kelemahan. Jika bina lebih daripada 1 ayat dan 1 ayat itu betul penggunaanya. Aspek-aspek yang perlu diambilkira dalam membina ayat dalam pasangan kata: Jika buat 1 ayat sahaja dan betul. rendang. pasangan kata yang berbeza maknanya. cetek. Contoh: tegak-tegak ± menegakkan. Markah diberi 0. Tiada markah bagi calon yang sengaja meninggalkan imbuhan pada perkataan yang diuji. Membina ayat daripada kata diuji.

Tuliskan satu ayat bagi setiap kata di bawah untuk menjelaskan maksudnya. tiada markah diberi. 12.angkut-angkut Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. (i) dahaga (ii) keras ( iii) dalam (v) kering . sila permintaan ± harap. (i) hati (ii) berhati-hati (iii) perhatian (iv) pemerhatian (v) memperhatikan (vi) pemerhati Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maksudnya. Warna bajunya telah menurun setelah direndam beberapa hari. minta. 11.tua-tua (iii) jarang .agar-agar (ii) tua . jangan silaan ± jemput. (i) Belot ± belut (ii) seloroh ± seluruh (iii) cocok ± cucuk (iv) tempoh ± tempuh Tuliskan dua ayat bagi setiap kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya.jarang-jarang (iv) angkut . Baju yang berharga murah biasanya menurun warnanya. (i) tetamu (ii) sesentuh (iii) bebenang (iv) tetupai (v) lelangit Tuliskan satu ayat bagi setiap kata di bawah supaya jelas menunjukkan maknanya. (i) merebus (ii) memanggang (iii) menggoreng (iv) menjerang (v) mengukus. Latihan Bengkel : Binalah satu ayat bagi setiap kata di bawah ini untuk menunjukkan anda faham akan maknanya. Contoh: menurun. Bagi sesetengah kata yang sukar difahami. Terdapat kecenderungan pelajar menggunakan perkataan yang berimbuhan sedangkan ayat berkenaan tidak memerlukannya.Jika soalan memerlukan perbezaan makna sedangkan calon menulis kedua-dua ayat dengan makna yang sama. tolong. perlu rajin merujuk Kamus Dewan. Cuba gunakan ayat: larangan ± usah. (i) agar .

Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. (i) lalu ± lalu lintas (ii) jerih ± jerih payah (iii) gulung ± gulung tikar (iv) pecah ± pecah rumah Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya.Tuliskan satu ayat bagi setiap kata dalam pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. Praktis 1 i. (i) bulat-bulat ± membulatkan (ii) rata-rata ± meratakan (iii) masak-masak ± memasakkan (iv) terang-terang ± menerangkan Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. insentif iii. intensif ii.melancarkan Soalan 1 Tuliskan ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. implikasi v. produktiviti vi. aplikasi iv. membalut iii. menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau simpulan bahasa. proaktif Praktis 2 i. balut ii. pembalut . (i) bela ± bela (ii) sepak ± sepak (iii) rendang ± rendang (iv) semak ± semak Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan makananya. (i) perjawatan ± menjawat (ii) penjelasan ± menjelaskan (iii) penguasaan ± menguasai (iv) pelancaran .

luntur iii. lembik v. berikutan vi. pengadu vi. mengarah vi. kusam ii. pengarahan Praktis 5 i. beradu ii. berbalut vi. hancur vi. arahan iii. lemau iv.iv. kusut Praktis 4 i. pengarah v. mengikut iv. mengadu iii. ikutan v. dibalutkan Praktis 3 i. mengikuti . ikut ii. arah ii. dibalut v. aduan Praktis 6 i. pengikut iii. searah iv. mengadukan iv. peraduan v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful