PANDUAN DAN TEKNIK MEMBINA AYAT

1. Markah diperuntukkan antara 10 ± 12 markah. Markah setiap ayat antara 1 ½ - 2. 2. Pasangan kata biasanya markah penuh 3. 3. Lazimnya terdapat 3 arahan: membina satu ayat bagi setiap kata yang ditanya bagi menunjukkan pelajar faham makna kata tersebut. Contoh: junjung, pikul, jinjing, kepit, atau; membina dua ayat daripada sepasang kata yang disediakan bagi menunjukkan perbezaan maksudnya. Contoh: bekal ± bekam, lebam ± lemah dll, atau; membina dua ayat bagi setiap kata untuk menunjukkan perbezaan maksudnya. Contoh: haus, pokok, batu. 4. Gunakan ayat yang gramatis (tiada sebarang kesalahan tatabahasa). Setiap kesalahan tatabahasa ditolak ½ markah. 5. Gunakan ayat yang sesuai di peringkat SPM. Dicadangkan ayat yang sesuai: [ Ayat majmuk/berlapis = Subjek + Predikat + Penerang] 6. Peraturan yang perlu dipatuhi: Jangan tambah imbuhan pada kata yang diuji. Jangan gandakan kata yang diuji. Jangan gunakan kata diuji sebagai simpulan bahasa atau kiasan. Jangan jadikan kata yang diuji sebagai nama khas. Jika yang diuji pasangan kata, jangan rangkumkan kedua-dua kata dalam satu ayat.

Bentuk soalan lazimnya boleh dibahagi kepada 12 jenis. iaitu membina ayat daripada: kata ganda. Contoh: baring-baring, sesiku, kumat-kamit, keanak-anakan. kata yang hampir sama makna. Contoh: menebas, memotong, mencantas kata dan kata berimbuhan. Contoh: korban, berkorban, terkorban. pasangan kata dan kata ganda. Contoh: tua ± tua-tua, bulat ± bulat-bulat.

Contoh: perang. . Contoh: kecil ± kecil-kecilan. semak. Langkah-langkah membina dan menulis ayat yang dicadangkan: Baca dan fahami kehendak soalan sama ada perlu menulis satu ayat atau 2 ayat. cetek." kata ibunya dengan suara tersekat-sekat. Contoh: hangat. Contoh: Meragamkan. haus. kata banyak makna. tolak ½ markah Ayat yang dibina seolah-olah satu ayat tetapi dengan adanya tanda (. Contoh: tegak-tegak ± menegakkan.kata homograf. Contoh: pahit-pahit ± pahit manis. Aspek-aspek lain yang perlu diambilkira dalam membina ayat: Tiada markah bagi ayat yang tidak lojik atau tidak menunjukkan pemahamn calon. 10. Tiada markah bagi calon yang sengaja meninggalkan imbuhan pada perkataan yang diuji.) ayat dengan sendirinya menjadi 2 ayat. Cari dan fikirkan makna kata yang diuji. pasangan kata yang berbeza maknanya. Markah diberi 0. di samping itu mereka juga meragamkan pakaian. Aspek-aspek yang perlu diambilkira dalam membina ayat dalam pasangan kata: Jika buat 1 ayat sahaja dan betul. Membina ayat daripada kata diuji. markah diberi 1 sahaja. 9. Contoh: "Arwah ayah kau pernah berpesan kepada emak supaya tidak mensia-siakan pelajaran kau. pasangan kata dan kata ganda. pasangan kata dan kata majmuk. Semak semula ayat dan baiki sebarang kesalahan atau kelemahan. rendang. Contoh: menerbangksn ± diterbangkan. Jika bina lebih daripada 1 ayat dan 1 ayat itu betul penggunaanya. pasangan kata ganda dan kata majmuk. Contoh: Saya tidak tahu membuat ayat daripada perkataan anggun. hendaklah lengkap dengan tanda-tanda baca. kata berimbuhan. Contoh: suku ± suku sakat pasangan kata ganda dan kata berimbuhan. Ramai peragawati dari negara Erpkah melancong ke Malaysia. Tulis semula ayat berkenaan dengan kemas. Jika menggunakan cakap ajuk. Contoh: cocok ± cucuk. 8.

(i) tetamu (ii) sesentuh (iii) bebenang (iv) tetupai (v) lelangit Tuliskan satu ayat bagi setiap kata di bawah supaya jelas menunjukkan maknanya.Jika soalan memerlukan perbezaan makna sedangkan calon menulis kedua-dua ayat dengan makna yang sama. Terdapat kecenderungan pelajar menggunakan perkataan yang berimbuhan sedangkan ayat berkenaan tidak memerlukannya. Warna bajunya telah menurun setelah direndam beberapa hari. (i) dahaga (ii) keras ( iii) dalam (v) kering . 11.agar-agar (ii) tua .jarang-jarang (iv) angkut . Baju yang berharga murah biasanya menurun warnanya.tua-tua (iii) jarang . jangan silaan ± jemput. perlu rajin merujuk Kamus Dewan. (i) hati (ii) berhati-hati (iii) perhatian (iv) pemerhatian (v) memperhatikan (vi) pemerhati Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maksudnya. Bagi sesetengah kata yang sukar difahami. tolong. Contoh: menurun. 12. (i) merebus (ii) memanggang (iii) menggoreng (iv) menjerang (v) mengukus. minta. tiada markah diberi. Tuliskan satu ayat bagi setiap kata di bawah untuk menjelaskan maksudnya. Cuba gunakan ayat: larangan ± usah. sila permintaan ± harap.angkut-angkut Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. (i) Belot ± belut (ii) seloroh ± seluruh (iii) cocok ± cucuk (iv) tempoh ± tempuh Tuliskan dua ayat bagi setiap kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. Latihan Bengkel : Binalah satu ayat bagi setiap kata di bawah ini untuk menunjukkan anda faham akan maknanya. (i) agar .

(i) lalu ± lalu lintas (ii) jerih ± jerih payah (iii) gulung ± gulung tikar (iv) pecah ± pecah rumah Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. proaktif Praktis 2 i. membalut iii. aplikasi iv. produktiviti vi. balut ii. insentif iii. (i) perjawatan ± menjawat (ii) penjelasan ± menjelaskan (iii) penguasaan ± menguasai (iv) pelancaran . (i) bulat-bulat ± membulatkan (ii) rata-rata ± meratakan (iii) masak-masak ± memasakkan (iv) terang-terang ± menerangkan Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya.melancarkan Soalan 1 Tuliskan ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. intensif ii. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. pembalut . Praktis 1 i.Tuliskan satu ayat bagi setiap kata dalam pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. implikasi v. menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau simpulan bahasa. (i) bela ± bela (ii) sepak ± sepak (iii) rendang ± rendang (iv) semak ± semak Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan makananya.

searah iv. kusam ii. dibalutkan Praktis 3 i. kusut Praktis 4 i. ikut ii. lembik v. mengikut iv. pengadu vi. luntur iii. aduan Praktis 6 i. mengadukan iv. peraduan v. ikutan v. hancur vi. berbalut vi. arah ii. dibalut v. berikutan vi. lemau iv. pengarahan Praktis 5 i.iv. pengarah v. mengadu iii. mengarah vi. arahan iii. beradu ii. mengikuti . pengikut iii.