PANDUAN DAN TEKNIK MEMBINA AYAT

1. Markah diperuntukkan antara 10 ± 12 markah. Markah setiap ayat antara 1 ½ - 2. 2. Pasangan kata biasanya markah penuh 3. 3. Lazimnya terdapat 3 arahan: membina satu ayat bagi setiap kata yang ditanya bagi menunjukkan pelajar faham makna kata tersebut. Contoh: junjung, pikul, jinjing, kepit, atau; membina dua ayat daripada sepasang kata yang disediakan bagi menunjukkan perbezaan maksudnya. Contoh: bekal ± bekam, lebam ± lemah dll, atau; membina dua ayat bagi setiap kata untuk menunjukkan perbezaan maksudnya. Contoh: haus, pokok, batu. 4. Gunakan ayat yang gramatis (tiada sebarang kesalahan tatabahasa). Setiap kesalahan tatabahasa ditolak ½ markah. 5. Gunakan ayat yang sesuai di peringkat SPM. Dicadangkan ayat yang sesuai: [ Ayat majmuk/berlapis = Subjek + Predikat + Penerang] 6. Peraturan yang perlu dipatuhi: Jangan tambah imbuhan pada kata yang diuji. Jangan gandakan kata yang diuji. Jangan gunakan kata diuji sebagai simpulan bahasa atau kiasan. Jangan jadikan kata yang diuji sebagai nama khas. Jika yang diuji pasangan kata, jangan rangkumkan kedua-dua kata dalam satu ayat.

Bentuk soalan lazimnya boleh dibahagi kepada 12 jenis. iaitu membina ayat daripada: kata ganda. Contoh: baring-baring, sesiku, kumat-kamit, keanak-anakan. kata yang hampir sama makna. Contoh: menebas, memotong, mencantas kata dan kata berimbuhan. Contoh: korban, berkorban, terkorban. pasangan kata dan kata ganda. Contoh: tua ± tua-tua, bulat ± bulat-bulat.

Contoh: Saya tidak tahu membuat ayat daripada perkataan anggun. Contoh: cocok ± cucuk. Contoh: hangat. Contoh: perang. pasangan kata dan kata majmuk. pasangan kata ganda dan kata majmuk. pasangan kata yang berbeza maknanya. Contoh: tegak-tegak ± menegakkan. Contoh: menerbangksn ± diterbangkan. Contoh: Meragamkan. haus. Jika bina lebih daripada 1 ayat dan 1 ayat itu betul penggunaanya. Cari dan fikirkan makna kata yang diuji. Contoh: pahit-pahit ± pahit manis. Contoh: kecil ± kecil-kecilan. Contoh: "Arwah ayah kau pernah berpesan kepada emak supaya tidak mensia-siakan pelajaran kau. Contoh: suku ± suku sakat pasangan kata ganda dan kata berimbuhan. tolak ½ markah Ayat yang dibina seolah-olah satu ayat tetapi dengan adanya tanda (." kata ibunya dengan suara tersekat-sekat. 10. cetek. Semak semula ayat dan baiki sebarang kesalahan atau kelemahan. 8. kata banyak makna. .) ayat dengan sendirinya menjadi 2 ayat. Aspek-aspek yang perlu diambilkira dalam membina ayat dalam pasangan kata: Jika buat 1 ayat sahaja dan betul. kata berimbuhan. rendang. Aspek-aspek lain yang perlu diambilkira dalam membina ayat: Tiada markah bagi ayat yang tidak lojik atau tidak menunjukkan pemahamn calon. Membina ayat daripada kata diuji. Markah diberi 0.kata homograf. Ramai peragawati dari negara Erpkah melancong ke Malaysia. Tulis semula ayat berkenaan dengan kemas. Tiada markah bagi calon yang sengaja meninggalkan imbuhan pada perkataan yang diuji. semak. Langkah-langkah membina dan menulis ayat yang dicadangkan: Baca dan fahami kehendak soalan sama ada perlu menulis satu ayat atau 2 ayat. 9. pasangan kata dan kata ganda. di samping itu mereka juga meragamkan pakaian. hendaklah lengkap dengan tanda-tanda baca. markah diberi 1 sahaja. Jika menggunakan cakap ajuk.

Tuliskan satu ayat bagi setiap kata di bawah untuk menjelaskan maksudnya. (i) agar . (i) tetamu (ii) sesentuh (iii) bebenang (iv) tetupai (v) lelangit Tuliskan satu ayat bagi setiap kata di bawah supaya jelas menunjukkan maknanya. perlu rajin merujuk Kamus Dewan. 11. tiada markah diberi. Bagi sesetengah kata yang sukar difahami. Cuba gunakan ayat: larangan ± usah. jangan silaan ± jemput. (i) merebus (ii) memanggang (iii) menggoreng (iv) menjerang (v) mengukus. Contoh: menurun. Terdapat kecenderungan pelajar menggunakan perkataan yang berimbuhan sedangkan ayat berkenaan tidak memerlukannya. Warna bajunya telah menurun setelah direndam beberapa hari.agar-agar (ii) tua . (i) dahaga (ii) keras ( iii) dalam (v) kering . sila permintaan ± harap. (i) hati (ii) berhati-hati (iii) perhatian (iv) pemerhatian (v) memperhatikan (vi) pemerhati Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maksudnya. Baju yang berharga murah biasanya menurun warnanya.jarang-jarang (iv) angkut . (i) Belot ± belut (ii) seloroh ± seluruh (iii) cocok ± cucuk (iv) tempoh ± tempuh Tuliskan dua ayat bagi setiap kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. Latihan Bengkel : Binalah satu ayat bagi setiap kata di bawah ini untuk menunjukkan anda faham akan maknanya. tolong. 12.tua-tua (iii) jarang .angkut-angkut Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya.Jika soalan memerlukan perbezaan makna sedangkan calon menulis kedua-dua ayat dengan makna yang sama. minta.

Tuliskan satu ayat bagi setiap kata dalam pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. pembalut . (i) lalu ± lalu lintas (ii) jerih ± jerih payah (iii) gulung ± gulung tikar (iv) pecah ± pecah rumah Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. membalut iii. (i) bulat-bulat ± membulatkan (ii) rata-rata ± meratakan (iii) masak-masak ± memasakkan (iv) terang-terang ± menerangkan Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau simpulan bahasa. (i) perjawatan ± menjawat (ii) penjelasan ± menjelaskan (iii) penguasaan ± menguasai (iv) pelancaran . balut ii. proaktif Praktis 2 i.melancarkan Soalan 1 Tuliskan ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. implikasi v. intensif ii. Praktis 1 i. produktiviti vi. aplikasi iv. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. insentif iii. (i) bela ± bela (ii) sepak ± sepak (iii) rendang ± rendang (iv) semak ± semak Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan makananya.

arah ii. aduan Praktis 6 i. searah iv. luntur iii. lembik v. berbalut vi. peraduan v. pengarahan Praktis 5 i. mengadu iii. pengarah v. pengadu vi. arahan iii. kusut Praktis 4 i. mengikut iv. beradu ii.iv. kusam ii. dibalutkan Praktis 3 i. pengikut iii. mengikuti . ikutan v. mengarah vi. dibalut v. ikut ii. berikutan vi. mengadukan iv. lemau iv. hancur vi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful