PANDUAN DAN TEKNIK MEMBINA AYAT

1. Markah diperuntukkan antara 10 ± 12 markah. Markah setiap ayat antara 1 ½ - 2. 2. Pasangan kata biasanya markah penuh 3. 3. Lazimnya terdapat 3 arahan: membina satu ayat bagi setiap kata yang ditanya bagi menunjukkan pelajar faham makna kata tersebut. Contoh: junjung, pikul, jinjing, kepit, atau; membina dua ayat daripada sepasang kata yang disediakan bagi menunjukkan perbezaan maksudnya. Contoh: bekal ± bekam, lebam ± lemah dll, atau; membina dua ayat bagi setiap kata untuk menunjukkan perbezaan maksudnya. Contoh: haus, pokok, batu. 4. Gunakan ayat yang gramatis (tiada sebarang kesalahan tatabahasa). Setiap kesalahan tatabahasa ditolak ½ markah. 5. Gunakan ayat yang sesuai di peringkat SPM. Dicadangkan ayat yang sesuai: [ Ayat majmuk/berlapis = Subjek + Predikat + Penerang] 6. Peraturan yang perlu dipatuhi: Jangan tambah imbuhan pada kata yang diuji. Jangan gandakan kata yang diuji. Jangan gunakan kata diuji sebagai simpulan bahasa atau kiasan. Jangan jadikan kata yang diuji sebagai nama khas. Jika yang diuji pasangan kata, jangan rangkumkan kedua-dua kata dalam satu ayat.

Bentuk soalan lazimnya boleh dibahagi kepada 12 jenis. iaitu membina ayat daripada: kata ganda. Contoh: baring-baring, sesiku, kumat-kamit, keanak-anakan. kata yang hampir sama makna. Contoh: menebas, memotong, mencantas kata dan kata berimbuhan. Contoh: korban, berkorban, terkorban. pasangan kata dan kata ganda. Contoh: tua ± tua-tua, bulat ± bulat-bulat.

Jika bina lebih daripada 1 ayat dan 1 ayat itu betul penggunaanya. kata banyak makna." kata ibunya dengan suara tersekat-sekat. Contoh: perang. Contoh: hangat. Contoh: tegak-tegak ± menegakkan. semak. Contoh: Meragamkan. Contoh: kecil ± kecil-kecilan. pasangan kata yang berbeza maknanya. Contoh: suku ± suku sakat pasangan kata ganda dan kata berimbuhan. Contoh: cocok ± cucuk. haus. cetek. Tiada markah bagi calon yang sengaja meninggalkan imbuhan pada perkataan yang diuji. Membina ayat daripada kata diuji.) ayat dengan sendirinya menjadi 2 ayat. pasangan kata dan kata majmuk. Ramai peragawati dari negara Erpkah melancong ke Malaysia. markah diberi 1 sahaja. pasangan kata dan kata ganda. tolak ½ markah Ayat yang dibina seolah-olah satu ayat tetapi dengan adanya tanda (. 8. Jika menggunakan cakap ajuk. Tulis semula ayat berkenaan dengan kemas. Contoh: menerbangksn ± diterbangkan. Contoh: "Arwah ayah kau pernah berpesan kepada emak supaya tidak mensia-siakan pelajaran kau. kata berimbuhan.kata homograf. Cari dan fikirkan makna kata yang diuji. Aspek-aspek lain yang perlu diambilkira dalam membina ayat: Tiada markah bagi ayat yang tidak lojik atau tidak menunjukkan pemahamn calon. Markah diberi 0. . Semak semula ayat dan baiki sebarang kesalahan atau kelemahan. rendang. hendaklah lengkap dengan tanda-tanda baca. Langkah-langkah membina dan menulis ayat yang dicadangkan: Baca dan fahami kehendak soalan sama ada perlu menulis satu ayat atau 2 ayat. Aspek-aspek yang perlu diambilkira dalam membina ayat dalam pasangan kata: Jika buat 1 ayat sahaja dan betul. pasangan kata ganda dan kata majmuk. Contoh: pahit-pahit ± pahit manis. 9. di samping itu mereka juga meragamkan pakaian. 10. Contoh: Saya tidak tahu membuat ayat daripada perkataan anggun.

12.tua-tua (iii) jarang . (i) agar . (i) hati (ii) berhati-hati (iii) perhatian (iv) pemerhatian (v) memperhatikan (vi) pemerhati Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.agar-agar (ii) tua . jangan silaan ± jemput.jarang-jarang (iv) angkut . (i) tetamu (ii) sesentuh (iii) bebenang (iv) tetupai (v) lelangit Tuliskan satu ayat bagi setiap kata di bawah supaya jelas menunjukkan maknanya. tolong. perlu rajin merujuk Kamus Dewan.Jika soalan memerlukan perbezaan makna sedangkan calon menulis kedua-dua ayat dengan makna yang sama. Baju yang berharga murah biasanya menurun warnanya. (i) merebus (ii) memanggang (iii) menggoreng (iv) menjerang (v) mengukus. Cuba gunakan ayat: larangan ± usah. minta. (i) dahaga (ii) keras ( iii) dalam (v) kering . (i) Belot ± belut (ii) seloroh ± seluruh (iii) cocok ± cucuk (iv) tempoh ± tempuh Tuliskan dua ayat bagi setiap kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. tiada markah diberi. Warna bajunya telah menurun setelah direndam beberapa hari. Latihan Bengkel : Binalah satu ayat bagi setiap kata di bawah ini untuk menunjukkan anda faham akan maknanya. sila permintaan ± harap. Bagi sesetengah kata yang sukar difahami. 11.angkut-angkut Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. Tuliskan satu ayat bagi setiap kata di bawah untuk menjelaskan maksudnya. Terdapat kecenderungan pelajar menggunakan perkataan yang berimbuhan sedangkan ayat berkenaan tidak memerlukannya. Contoh: menurun.

(i) bela ± bela (ii) sepak ± sepak (iii) rendang ± rendang (iv) semak ± semak Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan makananya. membalut iii. menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau simpulan bahasa. implikasi v. proaktif Praktis 2 i. insentif iii. intensif ii. balut ii. (i) lalu ± lalu lintas (ii) jerih ± jerih payah (iii) gulung ± gulung tikar (iv) pecah ± pecah rumah Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya.melancarkan Soalan 1 Tuliskan ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Praktis 1 i. (i) bulat-bulat ± membulatkan (ii) rata-rata ± meratakan (iii) masak-masak ± memasakkan (iv) terang-terang ± menerangkan Tuliskan satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. aplikasi iv. produktiviti vi. pembalut . (i) perjawatan ± menjawat (ii) penjelasan ± menjelaskan (iii) penguasaan ± menguasai (iv) pelancaran .Tuliskan satu ayat bagi setiap kata dalam pasangan kata di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan.

aduan Praktis 6 i. pengarah v. peraduan v. mengikuti . kusam ii. dibalutkan Praktis 3 i. lembik v. ikut ii. ikutan v. searah iv. pengikut iii. beradu ii. luntur iii. mengadu iii. mengikut iv. pengarahan Praktis 5 i. arahan iii. mengadukan iv. pengadu vi. dibalut v.iv. kusut Praktis 4 i. mengarah vi. hancur vi. berikutan vi. berbalut vi. lemau iv. arah ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful