P. 1
GAYA PEMBELAJARAN

GAYA PEMBELAJARAN

|Views: 82|Likes:
Published by che_yana

More info:

Published by: che_yana on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

GAYA PEMBELAJARAN

Pengertian

Gaya bermaksud cara. Maka gaya pembelajaran seseorang merujuk kepada cara pembelajarannya.Di bawah konteks psikologi pendidikan, gaya pembelajaran ialah cara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan memperoleh serta memperolehi maklumat, ilmu atau pengalaman yang baru.

Mengikut Hunt (1981), gaya pembelajaran merujuk kepada syarat-syarat pendidikan yang membolehkan pembelajaran paling berkesan. Seterusnya, menurut Peterson (1979) dan Stewart (1981), gaya pembelajaran ialah pendekatan pengajaran yang paling digemari oleh seseorang murid. Selain itu, Entwistle (1981) pula, gaya pembelajaran merujuk kepada tingkah laku konsisen seorang pelajar dalam cara ia belajar.

Kesimpulannya, gaya pembelajaran bermasksud cara seseorang menerima dan memproses maklumat dalam pelbagai cara yang berbeza-beza. Teori hubungan gaya pembelajaran menekankan kepada sebanyak mana murid belajar dan memperoleh pengalaman pembelajarean bergantung pada gaya pembelajaran dan bukan persoalan tentang pelajar itu hebat atau pintar. Ahli psikologi pendidikan menjalankan kajian berhubung gaya pembelajaran manusia dan hasil kajian mereka adalah berasaskan faktor warisan, cara didikan dan persekitaran. Setiap individu mempunyai peluang untuk menerima dan memproses maklumat dalam cara yang berbeza.

2. intonasi suara. pragmatis 1. 4. pitch. perhiasan dalam bilik darjah yang boleh meningkatkan lagi keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran. menyebut. taktik/kinestetik. Murid-murd seperti ini suka mendengar dengan cara membaca.Terdapat gaya-gaya pembelajaran yang berbeza seperti 1. Murid visual Murid yang menggunakan gaya pembelajaran jenis visual (pandang) belajar dengan cepat dan berkesan dengan melihat carta. Satu lagi definisi gaya pembelajaran ialah ia merujuk kepada unsur-unsur alam sekitar seperti bunyi. cahaya. kebanyakan orang mempunyai cara yang unik untuk menguasai sesuatu bahan pembelajaran yang sukar. Selapas diperlihatkan bahan ± bahan visual. graf. teoris 7. Murid yang berkelompok visual ini lebih mudah terangsang dan terdorong unutk memberi penumpuan terhadap pengajaran guru sekiranya guru menggunakan bahan-bahan visual yang menarik. visual 2. Murid auditori Terdapat juga gaya pembelajaran seperti murid auditori. murid boleh meneruskan aktiviti mambaca. mencatat dan perbincangan untuk menyerap maklumat. reflektor 6. mendengar kuliah dan perbincangan. kelajuan dan butiranbutiran lain sangat penting bagi mereka memahami makna tersirat apabila mereka . Tetapi bagi pelajar auditori.Jenis-Jenis Gaya Pembelajaran Mengikut Dunn (2000). imej-imej dan gambar rajah serta gemar membaca pada diri sendiri. isyarat badan. auditori 3. aktivis 5.

meraka dapat mengingat dan memproses maklumat. guru tidak perlu menggunakan paksaan untuk melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. merasa dan meraba secara aktif persekitarannya. Mereka kan menganalisis dan berfikir secara mendalam tentang sesuatu perkara sebelum wujud. murid ini biasanya akan melibatkan diri secara rela dalam prosese pembelajarn. Apabila mereka berinteraksi dengan ruang sekitar. Murid taktik/kinestetik Jenis gaya pembelajaran bagi murid taktik/kinestetik di mana murid-murid belajar melalui pergerakan seperti sentuhan. murid refleksi dapat menambah lebih maklumat untuk masa jangka panjangnya. yakni meneroka dan menyiasat secara aktif persekitaran fizikal mereka. Oleh hal demikian. Ini kerana. Namun demikian. Oleh itu.1998). Muridmurid ini juga lebih cenderung hand-on dan suka belajar secara penemuan(Solomon. murid ini biasanya mendapat manfaat yang paling banyak melalui aktiviti bercerita. Mereka belajar dengan cara yang paling berkesan melalui pendekatan hand-on. 4. Aktivis Murid yang belajar dengan cara aktivis suka mengambil bahagian yang aktif dalam proses pembelajaran dan menganggap pengetahuan baru sebagai milik peribadinya. membaca teks secara lantang dan menggunakan pita rakaman. 5. 3. guru perlu bijak mengendalikan murid-murid golongan ini kerana kadang kala proses renungan terlalu banyak dan panjang boleh merugikan . Murid reflektor Murid reflektor suka berfikir dan mengkaji semula maklumat atau pengetahuan supaya dapat disesuaikan dengan skema-skema mental yang wujud. Oleh itu. Murid aktif hanya melibatkan diri jika guru melibatkan setiap dalam proses pembelajaran dan keperluan individu diambil kira.mendengar sesuatu.

Selain itu. Pembelajaran berlaku secara aktif semasa reka melalui proses meyelesaikan masalah. implikasi gaya pembelajaran ialah daripada segi bimbingan daripada seorang guru. sensing dan imaginasi untuk mendorong murid menganalisis. Murid pragmatis mampu menyelesaikan masalah secara bijak. Murid ini juga sentiasa mencuba manganalisis dan mensintesiskan data. Implikasi Gaya Pembelajaran Dalam Pendidikan Gaya pembelajaran telah memberi kesan terhadap sistem pendidikan negara ini. perasaan. mengorganisasikan konsep dan prinsip serta mencadangkan idea-idea dan hubungan-hubungan. 6. 7. Jadi guru sepatutnya mereka satu bentuk bimbingan untuk menghubungkan bentuk gaya pembelajaran dengan mengambil unsur pengalaman. conceptualization dan uji kaji. Hal ini juga boleh mendatangkan kekeliruan dalam pembelajaran. Guru boleh mendedahkan murid dengan . Kesan yang dapat dilihat adalah dalam sistem kurikulum iaitu guru perlu meletakkan dan menekankan intuisi. Pragmatis Pelajar pragmatis membina semula pengalaman dan mengambil bahagian yang aktif dalam menyelesaikan masalah. refleksi. memberi alasan dan menyelesaikan masalah secara tersusun. Murid teori Murid yang digolongkan sebagai teoris sentiasa menganalisis dan mencari buktibukti supaya dapat membuat generalisasi hukum atau teori.masa dan kurang mencapai hasil pembelajaran dalam jangka masa yang ditetapkan. Murid pragmatik mampun menyelesaikan masalah.

Seperti yang diketahui bahawa. masalah emosi. Mereka berpendapat bahawa mengenali murid melalui pendekatan dan saluran yang mudah akan membolehkan guru mendekati dan menyesuaikan startegi pengajaran dengan gaya pembelajaran murid tersebut. malah perbualan dan percakapan. Menurut Hunt dan Sullivan (1974) mecadangkan agar guru atau ibu bapa memerhati seseorang anak dari saluran yang memudahkan dari aspek kognitif. muzik.pelbagai unsur pengalaman di dalam bilik darjah seperti unsur bunyi-bunyian. Disebabkan gaya pembelajaran seseorang pelajar berbeza. kekal dan diamalkan oleh semua orang. Gaya pembelajaran menentukan pencapaian dalam peperiksaan. . guru atau ibu bapa akan fokus pada IQ. Guru sepatutnya melaksanakan pelbagai bentuk teknik penilaian yang memberi fokus pada perkembangan terhadap kapasiti otak secara keseluruhan yang berkaitan dengan gaya pembelajaran. penilaian perlulah dijalankan keatas semua pelajar. nilai dan orentasi sensori. daripada memahami bahawa setiap individu yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza-beza. pergerakan. Tumpuan yang keterlaluan terhadap alasan seseorang anak enggan belajar telah mengetengahkan lebih banyak punca masalah daripada cara membantu anak ini belajar mengikut gayanya yang tersendiri. setiap manusia mempunyai perbezaan. Apabila seseorang anak atau anak murid tidak mahu belajar. motivasi. konflik dalam personaliti. visual. Tetapi yang berlaku dalam kehidupan seharian ialah kita masih mahu sesuatu perlakuan pada anggapan positif.

Tempoh masa belajar 2. antaranya kurang tumpuan dan kurang aktif yang ada kaitan dengan tingkah laku pembelajaran. Tumpuan 4. guru perlu berusaha untuk mencari cara yang sesuai dengan kehendak dan keupayaan murid.Perbezaan Individu Dalam Gaya Pembelajaran Terdapat beberapa perbezaan inidividu yang dapat dilihat dengan jelas iaitu 1. Guru tidak boleh mengandaikan bahawa semua murid mampu menyiapkan tugasan dalam waktu yang ditetapkan. Tempoh masa tersebut tidak sepatutnya menjadi alasan sehingga hasil pembelajaran tidak tercapai. Tindak balas yang lambat berpunca daripada beberapa elemen. ada dalam kalangan murid yang memerlukan masa yang lebih panjang berbanding rakan-rakanya yang lain. Sehubungan itu. 2. Pembelajaran kendiri Guru akan mendapati bahawa antara perbezaan individu dalam gaya pembelajaran ialah cara murid itu belajar. Guru perlu akui bahawa tempoh masa belajar dalam kalangan murid adalah tidak sama. Tempoh masa belajar Seseorang murid yang lambat memberikan tindak balas tidak bermakna tidak berjaya mencapai hasil pembelajaran seperti murid yang cepat bertindak balas. Tempoh masa yang diperuntukkan kepada murid perlu sesuai dengan gaya pembelajaran murid dan dengan itu hasil pembelajaran akan mudah tercapai. Reaksi terhadap situasi yang baru 1. Sesetengah murid dapat belajar bersendirian . Pembelajaran kendiri 3.

Guru perlulah sentiasa sedar akan hal tesebut sekiranya hal begitu berlaku. Sesetengah murid mampu memberikan tumpuan dalam jangka masa yang panjang. 3. Tumpuan Kapasiti tumpuan setiap individu adalah tidak sama. Ada juga murid yang memerlukan bantuan guru pada waktu-waktu tertentu sahaja. manakala sesetengahnya pula tidak mampu bertahan lama. Selain itu.tanpa memerlukan banyak bantuan. Antara tindakan guru dalam mengatasi perkara ini ialah:- . Ada murid yang mudah hilang tumpuan apabila menerima gangguan walaupun gangguan tersebut sebenarnya kecil. Pengetahuan guru berhubung dengan hal ini akan menjadikan guru lebih bersedia dan mampu mengendalikan pengajaran dengan berkesan kerana mengenali murid dan tahu tindakan yang wajar berdasarkan perbezaan murid-muridnya. Pada waktu guru memberikan tumpuan kepada murid yang memerlukan bimbinganya. guru juga perlu menyalurkan aktiviti yang sesuai kepada muridnya yang pantas dan cepat dalam menyiapkan tugasan mereka. bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru. Terdapat juga perlakuan murid yang berbeza-beza yang bergantung pada suasana dan masa. Tetapi. terdapat juga murid yang tidak mampu belajar secara sendirian sebaliknya sentiasa memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar guru. Guru-guru tidak sepatutnya meneruskan pengajarannya sedangkan ada di dalam kalangan muridnya yang didapati sudah hilang tumpuan. terdapat juga murid yang mula lena dan tidak kurang juga ada yang fikiranya melayanglayang entah ke mana. Sehubungan itu. guru perlu merancang pengajarannya dengan kelas dan teliti bagi memastikan bahawa semua muridnya memperoleh ilmu dan kemahiran.

Reaksi murid terhadap situasi baru berlaku apabila murid naik kelas pada setiap awal tahun. Tugasan yang panjangan dan agak banyak sesuai kepada murid yang kapasiti tumpuanya panjang. elok diberikan tugasan yang dipecah-pecahkan atau bilangan tugasan yang kecil pada suatu waktu dan ditambah lagi dengan tugasan seterusnya setelah murid menyiapkan tugasan sebelumnya. guru boleh mengambil beberapa pendekatan bagi membentuk kerisauan murid yang berdepan dengan situasi baru kerana sekiranya keadaan tersebut tidak dibendung akan menjejaskan pembelajaran murid tersebut. beri masa kepada murid untuk relaks atau beri mereka masa peluang untuk memenuhi keinginan mereka untuk tahu pemilik bunyi tapak kaki yang sedang menuju kearah kelas mereka. murid bertukar sekolah atau murid bertukar aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4. murid bertukar bilik darjah. f) Menyediakan tugasan yang berbeza mengikut kapasiti tumpuan murid. kuiz atau guna kartun untuk memulihkan tumpuan murid yang sudah mula hilang. guru perlu sedar tentang perlakuan muridnya apabila berlaku situasi baru. d) Ajak murid menyanyi. Antara yang boleh dilakukan oleh guru ialah:- . Bagi kumpulan yang kapasiti tumpuan terhad dan mudah diganggu.a) Sebut nama murid yang didapati sudah lama hilang tumpuan. antaranya sejauh mana situasi baru itu meninggalkan kesan terhadap murid. e) Suara guru harus lantang dan ulang beberapa kali fakta yang dirasakan tidak diberikan tumpuan oleh murid. Reaksi terhadap situasi yang baru Reaksi murid terhadap situasi baru turut mempengaruhi proses pembelajaran mereka. b) Berhenti seketika daripada meneruskan pengajaran. Dalam hal ini. c) Mengemukakan soalan-soalan yang menyebabkan murid berasa teruja untuk menjawab. Sehubungan itu.

Oleh itu. e) Memberikan perhatian kepada murid apabila murid diperkenalkan dengan subjek baru. . b) Membenarkan murid menggunakan buku-buku yang pernah digunakan pada tahun sebelum ini. guru perlulah memainkan perananya agar murid yang kurang bersedia untuk menghadapi subjek baru akan segera menyesuaikan diri f) Guru perlu bersikap adil kepada muridnya dan meberikan masa yang cukup untuk murid menyesuaikan diri dengan situasi baru serta menguasai pembelajaran subjek baru. seperti meletakkan murid berdekatan dengan rakan lamanya.a) Memperkenalkan situasi baru dengan perkara-perkara lama yang telah biasa kepada murid. c) merancang aktiviti kesukaan murid d) mengabungkan aktiviti lama yang penuh diikuti oleh murid dengan aktiviti baru.

dimana guru perlu mendekati mereka dan memberikan tunjuk ajar secara individu atau secara kumpulan kecil. . rohani. klip. video atau pita rakaman.IMPLIKASI PERBEZAAN INDIVIDU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Faktor-faktor genetik dan persekiataran telah mempengaruhi perkembangan manusia melahirkan pelajar yang berbeza dari segi jasmani. Penentuan hasil pembelajaran 2. Kumpulan ini memerlukan guru yang penyabar dan penyanyang. Terdapat juga kumpulan sederhana yang akan memahami isi pelajaran sekiranya guru mengajar berbentukan alat-alat bantu mengajar seperti gambar. Selain itu. Sehubungan itu. emosi. Penentuan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran hendaklah berasaskan keupayaan dan kemampuan murid. pengayaan dan sebgainya untuk melayan pelajar yang berbeza dari aspek jasmani. guru haruslah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut strategi dan pendekatan yang sesuai seperti aktiviti berkumpulan. intelek dan sosial di antara satu sama lain. Penyampaian guru 1. Oleh itu. guru perlu mengkaji perbezaan muridmuridnya dan menentukan perkara-perkara yang berikut menurut tahap pelajarnya iaitu 1. intelek. cepat berasa bosan dan tumpuan terhadap pengajaran sangat pendek. Ini telah menunjukkan bahawa setiap orang pelajar di dalam bilik darjah adalah unik yang berbeza di antara satu sama lain. emosi dan sosialnya. terdapat murid yang cerdas dan mudah memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Perbezaan individu merupakan cabaran terbesar kepada guru. guru juga akan berdepan dengan murid yang tidak berminat terhadap sesi pengajaran gurunya. pemulihan. Kepelbagaian starategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran 3. Kepelbagaian bahan dan peralatan mengajar 4. Di dalam sesebuah kelas.

Bagi murid-murid yang mempunyai gaya berfikir yang tinggi.Maka. Hasil pembelajaran bagi murid yang cerdas perlu lebih tinggi arasnya berbanding kumpulan yang lemah.Guru tidak boleh sama sekali mengharapkan hasil pembelajaran kumpulan ini sama dengan hasil pembelajaran kumpulan cerdas. Guru yang sentiasa kreatif menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid mencapai hasil pembelajaran masing-masing. Kepelbagaian Strategi Dan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Perbezaan murid menentukan kesediaan mereka menghadapi pembelajaran. seseorang guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang sesuai dengan muridnya. . Guru boleh menyediakan tugasan murid yang pelbagai aras bagi memastikan semua murid mendapat manfaat. Walau apa sekalipun keadaan yang berada di dalam kelas. iaitu mengikut kemampuan murid. Sesetengah murid kurang bersedia kerana kurang minat dan tidak bersemangat. seseorang guru perlu mempunyai kekuatan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Bagi murid yang kurang berminat belajar. Manakala sesetengah pula sangat teruja untuk belajar dan bersemangat menguasai pengetahuan dan kemahiran. guru boleh menyediakan aktiviti analisis atau penyelesaian masalah dengan menggunakan borang grafik. 2. guru boleh menggunakan pelbagai aktiviti bermain sebagai usaha menarik minat murid menguasai sesuatu pengetahuan dan kemahiran tanpa disedari oleh murid bahawa mereka sebenarnya sedang belajar.

Kanak-kanak gemar menyanyi dan berlakon. Elemen-elemen persekitaran seperti awan. Malahan. Pada masa sekarang. murid-murid akan mendapat manfaat walaupun wujud perbezaan antara murid. guru boleh mendorong pembelajaran aktif dengan menggunakan audio visual yang menarik. Sekiranya. langit.3. matahari. burung atau arnab yang terdapat di pusat pembelajaran dapat dimanfaatkan. Dalam mata pelajaran saster dan bahasa. ikan. Kepelbagaian Bahan Dan Peralatan Mengajar Bagi murid yang kurang berminat belajar. Dalam mata pelajaran Sains dan Matermatik. bunga. Guru boleh mewujudkan pusat pembelajaran di satu sudut di luar bilik darjah di mana bahan-bahan hidup seperti daun. Setelah itu. guru boleh mendorong murid sendiri menghasilkan bahan pengajaran mereka. Murid pasti gembira dan sentiasa mahu mengambil bahagian tanpa disedari mereka sedang belajar berkomunikasi dan wujud unsur peneguhan berbahasa. Sediakan aktiviti lakonan dengan merakamkan lakonan atau nyanyian murid. bersyair dan berpantun. guru mampu mempelbagiankan penyampaian. murid dipertonton atau diperdengarkan dengan rakaman tersebut. seseorang guru sepatutnya mengasah bakat mereka untuk bercerita. guru sepatutnya mampu menjadi seorang magician dan saintis. Penyampaian Guru Guru wajar menjadikan diri mereka sebagai seorang penghibur yang berbakat. berseloka. . guru mempunyai peralatan ICT untuk menarik minat belajar dalam kalangan muridnya. 4. bukit-bukau dan sebagainya mampu mendorong murid berfikir dan belajar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->