P. 1
GAYA PEMBELAJARAN

GAYA PEMBELAJARAN

|Views: 82|Likes:
Published by che_yana

More info:

Published by: che_yana on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

GAYA PEMBELAJARAN

Pengertian

Gaya bermaksud cara. Maka gaya pembelajaran seseorang merujuk kepada cara pembelajarannya.Di bawah konteks psikologi pendidikan, gaya pembelajaran ialah cara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan memperoleh serta memperolehi maklumat, ilmu atau pengalaman yang baru.

Mengikut Hunt (1981), gaya pembelajaran merujuk kepada syarat-syarat pendidikan yang membolehkan pembelajaran paling berkesan. Seterusnya, menurut Peterson (1979) dan Stewart (1981), gaya pembelajaran ialah pendekatan pengajaran yang paling digemari oleh seseorang murid. Selain itu, Entwistle (1981) pula, gaya pembelajaran merujuk kepada tingkah laku konsisen seorang pelajar dalam cara ia belajar.

Kesimpulannya, gaya pembelajaran bermasksud cara seseorang menerima dan memproses maklumat dalam pelbagai cara yang berbeza-beza. Teori hubungan gaya pembelajaran menekankan kepada sebanyak mana murid belajar dan memperoleh pengalaman pembelajarean bergantung pada gaya pembelajaran dan bukan persoalan tentang pelajar itu hebat atau pintar. Ahli psikologi pendidikan menjalankan kajian berhubung gaya pembelajaran manusia dan hasil kajian mereka adalah berasaskan faktor warisan, cara didikan dan persekitaran. Setiap individu mempunyai peluang untuk menerima dan memproses maklumat dalam cara yang berbeza.

taktik/kinestetik. Murid visual Murid yang menggunakan gaya pembelajaran jenis visual (pandang) belajar dengan cepat dan berkesan dengan melihat carta. Murid auditori Terdapat juga gaya pembelajaran seperti murid auditori. aktivis 5. Tetapi bagi pelajar auditori. Selapas diperlihatkan bahan ± bahan visual. mendengar kuliah dan perbincangan. teoris 7. kelajuan dan butiranbutiran lain sangat penting bagi mereka memahami makna tersirat apabila mereka . menyebut.Terdapat gaya-gaya pembelajaran yang berbeza seperti 1. perhiasan dalam bilik darjah yang boleh meningkatkan lagi keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran. kebanyakan orang mempunyai cara yang unik untuk menguasai sesuatu bahan pembelajaran yang sukar. isyarat badan. mencatat dan perbincangan untuk menyerap maklumat. 2. intonasi suara. visual 2. murid boleh meneruskan aktiviti mambaca. auditori 3. pitch. Murid-murd seperti ini suka mendengar dengan cara membaca.Jenis-Jenis Gaya Pembelajaran Mengikut Dunn (2000). Murid yang berkelompok visual ini lebih mudah terangsang dan terdorong unutk memberi penumpuan terhadap pengajaran guru sekiranya guru menggunakan bahan-bahan visual yang menarik. imej-imej dan gambar rajah serta gemar membaca pada diri sendiri. pragmatis 1. Satu lagi definisi gaya pembelajaran ialah ia merujuk kepada unsur-unsur alam sekitar seperti bunyi. reflektor 6. cahaya. 4. graf.

guru perlu bijak mengendalikan murid-murid golongan ini kerana kadang kala proses renungan terlalu banyak dan panjang boleh merugikan . murid ini biasanya akan melibatkan diri secara rela dalam prosese pembelajarn.1998). yakni meneroka dan menyiasat secara aktif persekitaran fizikal mereka. Murid taktik/kinestetik Jenis gaya pembelajaran bagi murid taktik/kinestetik di mana murid-murid belajar melalui pergerakan seperti sentuhan. Oleh itu. 5. Ini kerana. Namun demikian. Murid reflektor Murid reflektor suka berfikir dan mengkaji semula maklumat atau pengetahuan supaya dapat disesuaikan dengan skema-skema mental yang wujud. Muridmurid ini juga lebih cenderung hand-on dan suka belajar secara penemuan(Solomon. 3.mendengar sesuatu. Mereka belajar dengan cara yang paling berkesan melalui pendekatan hand-on. Aktivis Murid yang belajar dengan cara aktivis suka mengambil bahagian yang aktif dalam proses pembelajaran dan menganggap pengetahuan baru sebagai milik peribadinya. membaca teks secara lantang dan menggunakan pita rakaman. Mereka kan menganalisis dan berfikir secara mendalam tentang sesuatu perkara sebelum wujud. 4. murid refleksi dapat menambah lebih maklumat untuk masa jangka panjangnya. Oleh itu. murid ini biasanya mendapat manfaat yang paling banyak melalui aktiviti bercerita. Apabila mereka berinteraksi dengan ruang sekitar. Oleh hal demikian. meraka dapat mengingat dan memproses maklumat. Murid aktif hanya melibatkan diri jika guru melibatkan setiap dalam proses pembelajaran dan keperluan individu diambil kira. merasa dan meraba secara aktif persekitarannya. guru tidak perlu menggunakan paksaan untuk melibatkan mereka dalam proses pembelajaran.

Pragmatis Pelajar pragmatis membina semula pengalaman dan mengambil bahagian yang aktif dalam menyelesaikan masalah. perasaan. Pembelajaran berlaku secara aktif semasa reka melalui proses meyelesaikan masalah. 7. Implikasi Gaya Pembelajaran Dalam Pendidikan Gaya pembelajaran telah memberi kesan terhadap sistem pendidikan negara ini. 6. sensing dan imaginasi untuk mendorong murid menganalisis. Murid pragmatis mampu menyelesaikan masalah secara bijak. Selain itu. implikasi gaya pembelajaran ialah daripada segi bimbingan daripada seorang guru. conceptualization dan uji kaji. Murid ini juga sentiasa mencuba manganalisis dan mensintesiskan data.masa dan kurang mencapai hasil pembelajaran dalam jangka masa yang ditetapkan. mengorganisasikan konsep dan prinsip serta mencadangkan idea-idea dan hubungan-hubungan. memberi alasan dan menyelesaikan masalah secara tersusun. refleksi. Jadi guru sepatutnya mereka satu bentuk bimbingan untuk menghubungkan bentuk gaya pembelajaran dengan mengambil unsur pengalaman. Kesan yang dapat dilihat adalah dalam sistem kurikulum iaitu guru perlu meletakkan dan menekankan intuisi. Murid teori Murid yang digolongkan sebagai teoris sentiasa menganalisis dan mencari buktibukti supaya dapat membuat generalisasi hukum atau teori. Murid pragmatik mampun menyelesaikan masalah. Guru boleh mendedahkan murid dengan . Hal ini juga boleh mendatangkan kekeliruan dalam pembelajaran.

Mereka berpendapat bahawa mengenali murid melalui pendekatan dan saluran yang mudah akan membolehkan guru mendekati dan menyesuaikan startegi pengajaran dengan gaya pembelajaran murid tersebut. Apabila seseorang anak atau anak murid tidak mahu belajar. penilaian perlulah dijalankan keatas semua pelajar. muzik. motivasi. visual. Tetapi yang berlaku dalam kehidupan seharian ialah kita masih mahu sesuatu perlakuan pada anggapan positif. Gaya pembelajaran menentukan pencapaian dalam peperiksaan. daripada memahami bahawa setiap individu yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza-beza. masalah emosi. nilai dan orentasi sensori. Seperti yang diketahui bahawa. Menurut Hunt dan Sullivan (1974) mecadangkan agar guru atau ibu bapa memerhati seseorang anak dari saluran yang memudahkan dari aspek kognitif. . setiap manusia mempunyai perbezaan. guru atau ibu bapa akan fokus pada IQ. kekal dan diamalkan oleh semua orang. Tumpuan yang keterlaluan terhadap alasan seseorang anak enggan belajar telah mengetengahkan lebih banyak punca masalah daripada cara membantu anak ini belajar mengikut gayanya yang tersendiri. Guru sepatutnya melaksanakan pelbagai bentuk teknik penilaian yang memberi fokus pada perkembangan terhadap kapasiti otak secara keseluruhan yang berkaitan dengan gaya pembelajaran. malah perbualan dan percakapan.pelbagai unsur pengalaman di dalam bilik darjah seperti unsur bunyi-bunyian. pergerakan. Disebabkan gaya pembelajaran seseorang pelajar berbeza. konflik dalam personaliti.

antaranya kurang tumpuan dan kurang aktif yang ada kaitan dengan tingkah laku pembelajaran. Tumpuan 4. Sesetengah murid dapat belajar bersendirian . Tempoh masa belajar 2. Guru tidak boleh mengandaikan bahawa semua murid mampu menyiapkan tugasan dalam waktu yang ditetapkan. Reaksi terhadap situasi yang baru 1. guru perlu berusaha untuk mencari cara yang sesuai dengan kehendak dan keupayaan murid. Guru perlu akui bahawa tempoh masa belajar dalam kalangan murid adalah tidak sama. Tindak balas yang lambat berpunca daripada beberapa elemen. Pembelajaran kendiri Guru akan mendapati bahawa antara perbezaan individu dalam gaya pembelajaran ialah cara murid itu belajar. Pembelajaran kendiri 3. Tempoh masa tersebut tidak sepatutnya menjadi alasan sehingga hasil pembelajaran tidak tercapai. Tempoh masa belajar Seseorang murid yang lambat memberikan tindak balas tidak bermakna tidak berjaya mencapai hasil pembelajaran seperti murid yang cepat bertindak balas. ada dalam kalangan murid yang memerlukan masa yang lebih panjang berbanding rakan-rakanya yang lain. Tempoh masa yang diperuntukkan kepada murid perlu sesuai dengan gaya pembelajaran murid dan dengan itu hasil pembelajaran akan mudah tercapai.Perbezaan Individu Dalam Gaya Pembelajaran Terdapat beberapa perbezaan inidividu yang dapat dilihat dengan jelas iaitu 1. 2. Sehubungan itu.

Sesetengah murid mampu memberikan tumpuan dalam jangka masa yang panjang. terdapat juga murid yang tidak mampu belajar secara sendirian sebaliknya sentiasa memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar guru. Selain itu. Antara tindakan guru dalam mengatasi perkara ini ialah:- . Ada murid yang mudah hilang tumpuan apabila menerima gangguan walaupun gangguan tersebut sebenarnya kecil. Pengetahuan guru berhubung dengan hal ini akan menjadikan guru lebih bersedia dan mampu mengendalikan pengajaran dengan berkesan kerana mengenali murid dan tahu tindakan yang wajar berdasarkan perbezaan murid-muridnya. guru juga perlu menyalurkan aktiviti yang sesuai kepada muridnya yang pantas dan cepat dalam menyiapkan tugasan mereka. Ada juga murid yang memerlukan bantuan guru pada waktu-waktu tertentu sahaja. Tumpuan Kapasiti tumpuan setiap individu adalah tidak sama. Pada waktu guru memberikan tumpuan kepada murid yang memerlukan bimbinganya. manakala sesetengahnya pula tidak mampu bertahan lama. Guru-guru tidak sepatutnya meneruskan pengajarannya sedangkan ada di dalam kalangan muridnya yang didapati sudah hilang tumpuan.tanpa memerlukan banyak bantuan. Terdapat juga perlakuan murid yang berbeza-beza yang bergantung pada suasana dan masa. guru perlu merancang pengajarannya dengan kelas dan teliti bagi memastikan bahawa semua muridnya memperoleh ilmu dan kemahiran. terdapat juga murid yang mula lena dan tidak kurang juga ada yang fikiranya melayanglayang entah ke mana. Sehubungan itu. bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru. 3. Tetapi. Guru perlulah sentiasa sedar akan hal tesebut sekiranya hal begitu berlaku.

beri masa kepada murid untuk relaks atau beri mereka masa peluang untuk memenuhi keinginan mereka untuk tahu pemilik bunyi tapak kaki yang sedang menuju kearah kelas mereka. murid bertukar bilik darjah. Bagi kumpulan yang kapasiti tumpuan terhad dan mudah diganggu. 4. c) Mengemukakan soalan-soalan yang menyebabkan murid berasa teruja untuk menjawab. Reaksi murid terhadap situasi baru berlaku apabila murid naik kelas pada setiap awal tahun. Dalam hal ini. f) Menyediakan tugasan yang berbeza mengikut kapasiti tumpuan murid. guru boleh mengambil beberapa pendekatan bagi membentuk kerisauan murid yang berdepan dengan situasi baru kerana sekiranya keadaan tersebut tidak dibendung akan menjejaskan pembelajaran murid tersebut.a) Sebut nama murid yang didapati sudah lama hilang tumpuan. murid bertukar sekolah atau murid bertukar aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Reaksi terhadap situasi yang baru Reaksi murid terhadap situasi baru turut mempengaruhi proses pembelajaran mereka. b) Berhenti seketika daripada meneruskan pengajaran. e) Suara guru harus lantang dan ulang beberapa kali fakta yang dirasakan tidak diberikan tumpuan oleh murid. antaranya sejauh mana situasi baru itu meninggalkan kesan terhadap murid. d) Ajak murid menyanyi. elok diberikan tugasan yang dipecah-pecahkan atau bilangan tugasan yang kecil pada suatu waktu dan ditambah lagi dengan tugasan seterusnya setelah murid menyiapkan tugasan sebelumnya. Tugasan yang panjangan dan agak banyak sesuai kepada murid yang kapasiti tumpuanya panjang. kuiz atau guna kartun untuk memulihkan tumpuan murid yang sudah mula hilang. Antara yang boleh dilakukan oleh guru ialah:- . Sehubungan itu. guru perlu sedar tentang perlakuan muridnya apabila berlaku situasi baru.

seperti meletakkan murid berdekatan dengan rakan lamanya. . e) Memberikan perhatian kepada murid apabila murid diperkenalkan dengan subjek baru. b) Membenarkan murid menggunakan buku-buku yang pernah digunakan pada tahun sebelum ini. c) merancang aktiviti kesukaan murid d) mengabungkan aktiviti lama yang penuh diikuti oleh murid dengan aktiviti baru.a) Memperkenalkan situasi baru dengan perkara-perkara lama yang telah biasa kepada murid. guru perlulah memainkan perananya agar murid yang kurang bersedia untuk menghadapi subjek baru akan segera menyesuaikan diri f) Guru perlu bersikap adil kepada muridnya dan meberikan masa yang cukup untuk murid menyesuaikan diri dengan situasi baru serta menguasai pembelajaran subjek baru. Oleh itu.

dimana guru perlu mendekati mereka dan memberikan tunjuk ajar secara individu atau secara kumpulan kecil. Penentuan Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran hendaklah berasaskan keupayaan dan kemampuan murid. Di dalam sesebuah kelas. Ini telah menunjukkan bahawa setiap orang pelajar di dalam bilik darjah adalah unik yang berbeza di antara satu sama lain. Sehubungan itu. guru perlu mengkaji perbezaan muridmuridnya dan menentukan perkara-perkara yang berikut menurut tahap pelajarnya iaitu 1. Penyampaian guru 1. pemulihan. klip. Kumpulan ini memerlukan guru yang penyabar dan penyanyang. Perbezaan individu merupakan cabaran terbesar kepada guru. Penentuan hasil pembelajaran 2.IMPLIKASI PERBEZAAN INDIVIDU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Faktor-faktor genetik dan persekiataran telah mempengaruhi perkembangan manusia melahirkan pelajar yang berbeza dari segi jasmani. terdapat murid yang cerdas dan mudah memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. guru haruslah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut strategi dan pendekatan yang sesuai seperti aktiviti berkumpulan. intelek dan sosial di antara satu sama lain. . intelek. Selain itu. guru juga akan berdepan dengan murid yang tidak berminat terhadap sesi pengajaran gurunya. emosi. cepat berasa bosan dan tumpuan terhadap pengajaran sangat pendek. Kepelbagaian starategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran 3. Terdapat juga kumpulan sederhana yang akan memahami isi pelajaran sekiranya guru mengajar berbentukan alat-alat bantu mengajar seperti gambar. video atau pita rakaman. emosi dan sosialnya. Oleh itu. rohani. Kepelbagaian bahan dan peralatan mengajar 4. pengayaan dan sebgainya untuk melayan pelajar yang berbeza dari aspek jasmani.

Guru tidak boleh sama sekali mengharapkan hasil pembelajaran kumpulan ini sama dengan hasil pembelajaran kumpulan cerdas. guru boleh menyediakan aktiviti analisis atau penyelesaian masalah dengan menggunakan borang grafik. Kepelbagaian Strategi Dan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Perbezaan murid menentukan kesediaan mereka menghadapi pembelajaran. 2. seseorang guru perlu mempunyai kekuatan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Guru boleh menyediakan tugasan murid yang pelbagai aras bagi memastikan semua murid mendapat manfaat. seseorang guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang sesuai dengan muridnya. Guru yang sentiasa kreatif menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid mencapai hasil pembelajaran masing-masing. iaitu mengikut kemampuan murid. Walau apa sekalipun keadaan yang berada di dalam kelas. Manakala sesetengah pula sangat teruja untuk belajar dan bersemangat menguasai pengetahuan dan kemahiran.Maka. . Bagi murid yang kurang berminat belajar. Hasil pembelajaran bagi murid yang cerdas perlu lebih tinggi arasnya berbanding kumpulan yang lemah. Sesetengah murid kurang bersedia kerana kurang minat dan tidak bersemangat. Bagi murid-murid yang mempunyai gaya berfikir yang tinggi. guru boleh menggunakan pelbagai aktiviti bermain sebagai usaha menarik minat murid menguasai sesuatu pengetahuan dan kemahiran tanpa disedari oleh murid bahawa mereka sebenarnya sedang belajar.

bersyair dan berpantun. Penyampaian Guru Guru wajar menjadikan diri mereka sebagai seorang penghibur yang berbakat. bunga. Kepelbagaian Bahan Dan Peralatan Mengajar Bagi murid yang kurang berminat belajar. Pada masa sekarang. guru mempunyai peralatan ICT untuk menarik minat belajar dalam kalangan muridnya. berseloka. Sekiranya. Sediakan aktiviti lakonan dengan merakamkan lakonan atau nyanyian murid. seseorang guru sepatutnya mengasah bakat mereka untuk bercerita. Dalam mata pelajaran saster dan bahasa. matahari. guru mampu mempelbagiankan penyampaian. 4.3. ikan. murid-murid akan mendapat manfaat walaupun wujud perbezaan antara murid. guru sepatutnya mampu menjadi seorang magician dan saintis. Elemen-elemen persekitaran seperti awan. Guru boleh mewujudkan pusat pembelajaran di satu sudut di luar bilik darjah di mana bahan-bahan hidup seperti daun. guru boleh mendorong murid sendiri menghasilkan bahan pengajaran mereka. bukit-bukau dan sebagainya mampu mendorong murid berfikir dan belajar. Malahan. Murid pasti gembira dan sentiasa mahu mengambil bahagian tanpa disedari mereka sedang belajar berkomunikasi dan wujud unsur peneguhan berbahasa. murid dipertonton atau diperdengarkan dengan rakaman tersebut. Setelah itu. . Kanak-kanak gemar menyanyi dan berlakon. langit. burung atau arnab yang terdapat di pusat pembelajaran dapat dimanfaatkan. Dalam mata pelajaran Sains dan Matermatik. guru boleh mendorong pembelajaran aktif dengan menggunakan audio visual yang menarik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->