RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PILIHAN PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 TAHUN 2011

MINGGU Minggu 1 ( 02hb-06hb Jan ) • TAJUK Tanaman Hiasan • KANDUNGAN Pemasuan semula - Memasu semula KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti tujuan memasu semula. 2. Mengenal pasti ciri-ciri tanaman hiasan yang perlu pemasuan semula. 3. Memilih pasu atau bekas yang sesuai untuk pemasuan semula. AKTIVITI 1. Menyedia medium memasu. 2. Memasu semula tanaman hiasan. 3. Tunjuk cara menyedia medium memasu ( Nisbah 7:3:2 atau 3:2:1 ) 4. Tunjukcara memasu semula tanaman. 5. Aktiviti murid memasu semula tanaman hiasan 1. Murid menjaga taman hiasan selepas pemasuan semula dilakukan. CATATAN / ALATAN 1. Carta 2. Gambar berkaitan 3. Contoh pasu.

Penjagaan

1. Menjaga tanaman pemasuan semula.

hiasan

selepas

2.

Aktiviti penjagaan pokok hiasan:membaja, menggembur, memangkas, menyiram, merumput, mengawal perosak

1. 2. 3. 4. 5.

Alatan perkebunan Tanah loam Pasir sungai Bahan organik Pasu bunga

Minggu 2 ( 09hb-13hb Jan )

Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek

• •

Faktor reka bentuk. Jenis bahan pengikat dan

1. Mengenal pasti faktor utama reka bentuk. 1. Mengenal pasti penggunaan kesesuaiannya. saiz , bahan sifat dan serta

1. Mengenal pasti 9 faktor utama reka bentuk.

1.

Imbas kembali bahan projek tingkatan 1 2. Mengenali jenis bahan baru : a. Aluminium b. Keluli lembut c. PVC d. Perspek 1. kekuatan dan kelemahan bahan. 2. saiz bahan dipasaran 3. kegunaan

Minggu 3 ( 16hb-20hb Jan )

Reka bentuk dan penghasilan projek

Jenis - jenis pengikat.

1. Mengenal pasti jenis -jenis pengikat. 2. Menyatakan cara penggunaan pengikat.

1. 2. 3. 4.

Ribet. Glu panas. Skru benam sendiri Tunjuk cara untuk meribet menggunakan hot glue gun. 5. meribet menggunakan riveter.

dan

1. Contoh Alatan dan bahan untuk ABM -Ribet -Glu panas -Skru benam sendiri -Rivetter -Hot glu gun

Alatan tangan

1. Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan.

1. Nama dan fungsi alatan tangan a. pisau pemotong perspek. b. gandin getah c. penebuk pusat d. rivetter e. hot glue gun f. stapler gun Tunjuk cara penggunaan alatan dan utamakan keselamatan.

1.

Aalatan tangan dipelajari.

yang

Minggu 4 ( 23hb-27hb Jan )

Reka bentuk dan penghasilan projek

Alatan alih

Mesin

mudah

1. Mengenal pasti nama dan fungsi mesin. 1. Mengguna dan menyenggara mesin.

1.
2.

Nama dan fungsi mesin mudah alih - mesin gergaji jig - cordless screw driver. - sander Tunjukcara penggunaan dan penyelenggaraan mesin dan utamakan keselamatan.

1. 2.

Alatan mesin Alat ABM

Proses Kerja - Lukisan projek

1. Membuat lakaran reka bentuk. 2. Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai.

1.

Melakar beberapa lakaran untuk memperkembangkan idea ( Penggunaan buku idea ) – Guru memberi tema sebagai panduan : - peragaan - penyusunan 2. Memilih reka bentuk yang paling sesuai dibina. 3. Memberi ukuran pada reka bentuk yang dipilih. 1. Tunjuk cara dan aktiviti pelajar : a. mengukur, menanda, memotong dan membina. b. proses mencantum bahagian projek – tanggam, mengglu, memaku, memasang skru, meribet dan merekat dengan stapler gun. c. membimbing murid tentang proses cantuman yang paling sesuai dengan projek.

1. Buku idea 2. Alatan melukis

Minggu 5 ( 30hb-03hb Feb )

Reka bentuk dan penghasilan projek

Proses Kerja - Pembinaan

1.

Mengukur, menanda dan memotong 2. Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum. 3. Membina dan mencantum bahagian projek.

1.

2. 3.

Alat tangan dan mesin termasuk alatan yang telah dipelajari semasa di Ting. 1 Bahan pengikat .Bahan pemasangan – engsel, braket dan penyangkut.

Minggu 6 ( 06hb-10hb Feb )

Reka bentuk dan penghasilan projek

Proses kerja - Kemasan

1. Mengenal pasti alat dan bahan kemasan yang sesuai. 2. Membuat kemasan pada projek.

1. 2. 3.

Penggunaan tepung penyumbat. Penggunaan kertas las. Penggunaan bahan kemasan – tunjukcara oleh guru dan aktiviti murid.

1. Bahan kemasan : a. kertas las b. tepung penyumbat c. cat licau d. cat sembur e. syelek f. varnis g. tona kayu h. ekar jernih i. pelekat 2. Alat – alat kemasan 1. Buku Idea. 2. Alat tulis 3. Alat melukis

Minggu 7 ( 13hb-17hb Feb )

Reka bentuk dan penghasilan projek

Reka bentuk projek - Pernyataan masalah atau keperluan

1. Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan. 2. Menentukan aspek masalah yang hendak diselesaikan. 3. Mengumpul maklumat dan data. Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas.

1. 2.

Penggunaan buku idea. Guru memberi tema penyelesaian masalah : - peragaan - penyusunan

untuk

3.
4. 5.

Mengumpul maklumat dan data melalui pelbagai cara. ( Merekod dlm. Buku idea ) Murid menyelesaikan masalah menggunakan peta minda, lakaran dll. Menterjemahkan idea dalam bentuk lakaran bebas 2D atau 3D. Guru mengimbas kembali pengentahuan murid tentang bahan dan pengikat. Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap. Perbincangan mengenai kekuatan dan kelemahan bahan yang dipilih. Menilai projek dari pelbagai aspek – fungsi, rupa, keselamatan, kos, penggunaan sumber dan nilai komersial. Mengubahsuai projek unuk tambah nilai. 1. Buku Idea. 2. Alat tulis 3. Alat melukis

1. • Reka bentuk projek - Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaia n projek. 2. 3. 4. 5. 6.

Menentukan dan merancang pembinaan projek. Menyediakan jadual kerja. Menyenaraikan bahan, alatan tangan dan mesin yang diperlukan. Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih. Menguji dan menilai projek. Mengubahsuai projek untuk mendapat hasil yang lebih baik.

1. 2. 3. 4.

5.

Minggu 8 ( 20hb-24hb Feb )

UJIAN BULANAN – 1

Minggu 9 ( 27hb-03hb Mac )

Reka bentuk dan penghasilan projek

Reka bentuk projek - Pendokumentasian.

1. 2. 3.

Mengumpul, merekodkan maklumat projek. Mengira kos pengeluaran. Membuat persembahan projek.

1.

2. 3.

Tunjuk cara mengurus fail dengan kemas dan teratur. ( Sistem maklumat disusun bermula dari penyataan masalah hingga membuat ubah suai – Rekod ditulis tangan atau taip/komputer) Tunjuk cara pengiraan kos pengeluaran Aktiviti dan persembahan murid.

1. Buku Skrap 2. Alat tulis 3. Alat melukis

Minggu 10 ( 06hb-10hb Mac )

Elektronik

Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik.

1. Mengenal pasti nama, fungsi dan symbol komponen elektronik 2. Mengenal pasti jenis perintang, suis, kapasitor dan transistor 3. Menyatakan unit asas komponen. 4. Membaca nilai perintang tatap ( kod warna )

1.

2.

Menerangkan tentang nama, simbol dan fungsi komponen yang dipelajari : a. diod pemancar cahaya (LED) b. perintang tetap c. perintang boleh laras ( VR ) d. suis togel e. suis tekan buka f. suis tekan tutup g. kapasitor berkutub h. kapasitor tidak berkutub. i. transistor (NPN/PNP) j. buzer Menerangkan tentang keselamatan penggunaan komponen dan cara menyimpan. Guru menunjukkan alatan dan nama alat yang dipelajari : a. playar muncung tirus b. pemotong sisi c. penjalur wayar d. alat pemateri elektrik e. penyedut pateri f. set pemutar skru Membincangkan fungsi lalatan dan cara menggunakan alat. Keselamatan alat dan penyenggaraan.

1.

Komponen elektronik dipelajari.

yang

Alatan tangan

1.

2.

Membanding beza antara komponen aktif dengan komponen pasif. . Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan. Menyenggara alatan tangan.

1.

1. Alatan tangan yang dipelajari.

2. 3. Minggu 11 ( 13hb-17hb Mac )

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

Mingggu 12 ( 20hb-24hb Mac )

Elektronik

Membaca menterjemah lukisan skematik

dan

1. 2. 1.

Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar. Menterjemah lukisan skematik atau bergambar untuk membuat projek. Mengenal pasti kelengkapan dan bahan pematerian. Mengenal pasti komposisi bahan pateri. Memateri dengan tepat, kemas, kukuh dan selamat. Membentuk kaki komponen. Memasang komponen seperti pada lukisan skematik atau bergambar. Memateri kaki atau tamatan komponen Memotong kaki komponen Menguji projek dan kerja pembaikan jika perlu. Membersih dan menyimpan semula alatan/bahan. Mengenal pasti nama dan penggunaan alatan lukisan teknik.

1. 2. 1. 2. 3. 4.

Guru menyediakan lukisan skematik dan bergambar untuk latihan kepada murid. Murid menterjemahkan maksud lukisan yang diberi. Guru membincang kan kandungan pelajaran. Tunjuk cara menggunakan pemegang alat pateri dan pemegang bod litar. Tunjukcara proses pematerian. Aktiviti latihan memateri.

1. Lukisan skematik. 2. Lukisan bergambar.

Penghasilan projek - Memateri

2. 3.

1. Alat pateri 15W-30W. 2. Pemegang pateri. 3. Pemegang bod litar 4. Pateri 60:40 5. Fluks 6. Kertas las 7. Span 1. Komponen projek. 2. Alatan tangan 3. Bahan pematerian. 4. Lukisan kerja

Minggu 13 ( 27hb-31hb Mac )

Elektronik

Penghasilan projek - Membuat projek

1. 2. 3.

Minggu 14 ( 03hb-07hb Apr )

4. 5. 6.

1. Menghasilkan projek elektronik bertemakan bunyi atau cahaya. 2. Murid menjalankan aktiviti dengan pengawasan guru. 3. Membersih bit alat pateri. 4. Membersih dan menyimpan alatan

Minggu 15 ( 10hb-14hb Apr )

Lukisan Teknik

Alatan lukisan teknik

1.

1.

Tunjuk alat dan cara penggunaan alatan yang betul : a. pensil ( gred pensil ) b. pembaris c. pemadam d. papan lukisan e. sesiku T f. sesiku set g. jangka lukis / tolok h. kertas grid i. kertas lukisan Tunjuk cara melukis pelbagai jenis garisan dengan menggunakan alatan lukisan. Murid membina jenis-jenis garisan yang terdapat dalam lukisan teknik a. garisan menegak b. garisan mendatar c. garisan bersudut 30°, 45° dan 60°. d. garisan binaan e. garisan objek f. garisan tersembunyi g. garisan penengah Melukis bulatan, segi tiga dan segi empat dengan menggunakan alatan dan bahan yang berkaitan.

1.

Alatan Teknik dipelajari.

Lukisan yang

Jenis garisan

1. 2. 3.

Melukis pelbagai garisan dengan menggunakan alatan lukisan yang sesuai. Melukis bulatan, segi empat dan segi tiga.

1.

1. 2.

2.

Alatan Lukisan Teknik Kertas lukisan.

1.

Minggu 16 17hb-21hb Apr )

Lukisan Teknik

Unjuran Ortografik

1. 2.

Melukis unjuran ortografik. Mendimensi lukisan unjuran ortografik

1.

Tunjuk cara melukis unjuran ortografik. Murid melukis unjuran ortografik menggunakan kertas grid Murid melukis unjuran ortografik menggunakan kertas lukisan dan alatan lukisan teknik. Tunjukcara mendimensi lukisan unjuran ortografik serta aktiviti murid.

2.
3. 4.

1. Alatan Lukisan Teknik 2 Kertas lukisan. 3. Kertas grid 4. Model bongkah.

Minggu 17 ( 24hb-28hb Apr ) Minggu 18 ( 01hb-05hb Mei ) • Masakan • Perancangan Menu 1.

UJIAN BULANAN - 2

Menyenaraikan faktor dalam merancang menu.

penting

1.

Sumbangsaran faktor penting yang perlu diambil kira dalam merancang menu.

1. Carta

Penyediaan penyajian hidangan.

dan

1. 2. 3.

Menerangkan maksud hidangan sepinggan lengkap. Mengenal pasti hidangan sepinggan lengkap. Mengenal pasti alatan dan kelengkapan dapur.

1. Membincangkan maksud hidangan sepinggan lengkap. 2. Hidangan utama dan hidangan sampingan. 3. Membuat carta hidangan sepinggan lengkap berpandukan koleksi gambar. 4. Menunjukkan alatan dan kelengkapan dapur. 1. Tunjuk cara penyediaan dan aktiviti murid memasak hidangan sepingan lengkap seperti bihun goreng, nasi goreng dll. 2. Cara barat – Burger, pizza dan hot dog. 3. Tunjuk cara penyediaan dan aktiviti murid menyediakan minuman berkhasiat seperti minuman bersusu dan minuman menyegarkan seperti jus buah-buahan. 4. Membersih dan menyimpan alatan dan kelengkapan dapur. 5. Sanitasi dalam penyediaan makanan.

1. Carta 2. Alat kelengkapan dapur: a. alas meja b. kain dapur c. gubahan bunga d. kad menu

Minggu 19 ( 08hb-12hb Mei )

Masakan

Penyediaan penyajian hidangan.

dan

1. Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara timur dan barat. 2. Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat dan minuman menyegarkan. 3. Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat.

1. Alatan dan bahan untuk aktiviti memasak : a. cara timur b. cara barat c. mengikut budaya setempat

Minggu 20 ( 15hb-19hb Mei )

Masakan

Etika makan

1. 2. 3.

Dapat menerangkan pengertian etika makan. Mengenal pasti adap dan sopan semasa makan. Mengamalkan etika makan yang sopan.

1. 2.

Aktiviti sumbangsaran. Mengamalkan etika makan di meja makan.

1. Carta

Minggu 21 ( 22hb-26hb Mei ) Minggu 22 ( 29hb-02hb Jun ) Minggu 23 ( 06hb-10hb Jun ) Minggu 24 ( 13hb-17hb Jun ) Minggu 25 ( 20hb-24hb Jun ) • Pengenalan Kepada Perniagaan • Bentuk dan Jenis Perniagaan - Perniaagaan dalam Negeri - Runcit 1. 2. 3.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUT PERTENGAHAN TAHUN Menyatakan maksud perniagaan runcit Mengenal pasti jenis perniagaan runcit kecil-kecilan Membezakan ciri utama perniagaan runcit kecialan dengan besar-besaran 1. Perbincangan perniagaan runcit kecilkecilan: - Berkedai: pekedai - Tanpa kedai: penjaja Perbincangan perniagaan runcit besarbesaran: - Pasaraya - Kedai Sebanika - Kedai Jabatan - Kedai Sejaras - Francais - Kompleks beli-belah Sumbangsaran jenis perniagaan Buku skrap jenis perniagaan runcit Tinjauan perniagaan runcit setempat Ciri utama perniagaan runcit kecilkecian - Modal - lokasi - kuantiti jualan - pelanggan - kedudukan dalam saluran agihan Mendapatkan maklumat kegiatan perniagaan pemborong tempatan - Pemborong pertanian - Pemborong perkilangan - Pemborong agen - Pemborong am 1. Keratan akhbar 2. Buku nota 3. Maklumat dari internet

2.

3. 4. 5. 6.

Minggu 26 ( 27hb-01hb Jul )

Pengenalan Kepada Perniagaan

Bentuk dan Jenis Perniagaan - Perniaagaan dalam Negeri - Borong

1. 2. 3.

menyatakan maksud perniagaan borong Mengenal pasti pemborong Mengenal pasti jenis pemborong

1.

Minggu 27 ( 04hb-08hb Jul )

Pengenalan Kepada Perniagaan

- Perniagaan Antara Bangsa

1. 2. 3.

Mengenal pasti aktiviti perniagaan antarabangsa Menyatakan sebab negara perlu mengeksport dan mengimport Membezakan perniagaan dalam negeri dengan antarabangsa

1. 2. 3.

Simulasi tentang produk yang diimport dan dieksport Perbincangan tentang sebab negara perlu mengimport dan mengeksport Guru mempekenalkan pengertian pemasaran secara global danmengaitkannya dengan perniagaan eksport dan import Perniagaan eksport dan import perlu mematuhi peraturan tertentu sesebuah Negara Melengkapkan lembaran Pengurusan Grafik (jadual perbezaan) Mengumpul maklumat bantuan perniagaan Jenis bantuan perniagaan - Perbankan - Insurans - Pergudangan - Pengangkutan - Promosi - Komunikasi Lawatan ke tempat perniagaan Kajian kes Lawatan ke bank Lembaran Pengurusan Grafik Kajian Perbankan Islam dan Insurans secara Islam

1. Buku nota 2. Buku skrap

4.
5.

Minggu 28 ( 11hb-15hb Jul )

Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

Bantuan Perniagaan

Menyatakan maksud bantuan perniagaan Mengenal pasti kepentingan setiap jenis bantuan perniagaan Membezakan antara Perbankan Islan dengan Perbamnkan Konvensional 1. Membezakan antara Insurans Islam dengan Insuran Konvensional

1. 2.

1. Maklumat dari internet 2. Broshure Bank 3. keratan akhbar

3. 4. 5. 6. 7.

Minggu 29 18hb-22hb Jul )

Perniagaan Dan Keusahawan an

Konsep Keusahawanan

1.

Menyatakan maksud dan keusahawanan

usahawan

1.

Perbincangan tentang usahawan dengan peniaga

perbezaan

Ciri-ciri usahawan

utama

1. 2. 3. 4.

Mengenal pasti ciri utama usahawan Mengenal pasti faedah menjadi usahawan berbanding dengan kerjaya lain Menilai diri dan membuat perbandingan dengan ciri usahawan Mengkelaskan bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan

1.

2. 3. 4. 5.

6.

Ciri utama usahawan - Kreatif - inovatif - sanggup menambil risiko - bijak mengambil peluang - daya usaha berterusan Sumbangsaran Temubual dengan usahawan yang berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh murid Perbincangan tentang bidang kegiatan usahawan yang berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh murid Contoh bidang kegiatan usahawan: - Pengeluaran - (ekstraktif, perkilangan dan pembinaan) - Perkhidmata (pelancongan, juru runding, pengaturcaraan dan pereka fesyen) Pemasaran/agihan (penedar dan jualan terus)

Minggu 30 ( 25hb-29hb Jul )

UJIAN BULANAN – 3

Minggu 31 ( 01hb-05hb Ogos )

Perniagaan Dan Keusahawan an

Usahawan negeri

dalam

1.

Mengenal pasti usahawan dalam negeri dan faktor kejayaannya

1.

2. 3.

Mengkaji biodata usahawan yang berjaya dalam negeri atau sekitar tempat inggal murid. Kajian boleh dibuat dari aspek latar belakang diri (pendidikan dan latihan ) dan cabaran serta cara mengatasinya Melawat ke premis usahawan yang berjaya Mendapatkan maklumat usahawan antarabangsa melalui internet

1. Contoh cabaran: - Kurang modal dan pengetahuan - Penipuan dan penyelewengn - Masalah - pemasaran - Tiada bimbingan berterusan

Peranan agensi dalam membantu usahawan

1. 2.

Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yang membantu usahawan Mengenal pasti jenis bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada usahawan

1. 2. 3.

Mengumpul risalah mengenai agensi kerajaan yang membuat usahawan contohnya MARA, UDA Rujuk laman web agensi berkenaan Ceramah daripada agensi berkenaan mengenai peranan dan jenis bantuan

2.Contoh mengatasi cabaran - Khidmat nasihat melalui persatuan atau dewan perniagaan - Mengkaji kes lain dan cara mengatasinya - Menggunakan kemudahan agensi yang disediakan - Memperolehi pengetahuan melalui bacaan dan latihan 1. Peranan kerajaan membantu usahawan: - latihan dan bimbingan - prasarana - kajian dan penyelidikan - galakan - kewangan 1. Memo merujuk kepada urusniaga tanpa dokumen rasmi seperti: Ambilan

Mnggu 32 ( 08hb-12hb Ogos )

Perniagaan Dan Keusahawan an

Peranan agensi dalam membantu usahawan

1. 2.

Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yang membantu usahawan Mengenal pasti jenis bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada usahawan

1. 2. 3.

Mengumpul risalah mengenai agensi kerajaan yang membuat usahawan contohnya MARA, UDA Rujuk laman web agensi berkenaan Ceramah daripada agensi berkenaan mengenai peranan dan jenis bantuan

Minggu 33 ( 15hb-19hb Ogos )

Simpan Kira

Menyimpan rekod urus niaga

1. 2. 3. 4.

Minggu 34 ( 22hb-26hb Ogos )

Menyatakan maksud Simpan kira Menyatakan rekod yang ada dalam perniagaan Mengenal pasti tujuan menyimpan rekod urusniaga Menyatakan cara menyimpan rekod urusniaga

1.

Perbincangan mengenai rekod yang ada dalam perniagaan dan tujuan menyimpan rekod Mengumpul dokumen sumber: - Baucer, - Invois

2.

Minggu 35 ( 29hb-02hb Sept )

- Resit - Bil - Tunai - Memo CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA • Simpan Kira • Sistem Catatan Bergu 1. 2. 3. 4. Menyatakan maksud urusniaga dan akaun Mengenal pasti prinsip sistem catatan bergu Menyatakan maksud aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja Mengkelaskan aset, liabiliti,ekuiti pemilik, hasil dan belanja Mengenal pasti buku lejar 1. Perbincangan maksud urusniaga, akaun dan sistem catatan bergu Persamaan perakaunan: (Aset = Ekuiti Pemilik + Liabiliti)

Minggu 36 ( 05hb-09hb Sept ) Minggu 37 ( 12hb-16hb Sept )

2.

Latihan

Minggu 38 ( 19hb-23hb Sept )

Simpan Kira

Urusan Tunai

1.

1. 2.

Penerangan mengenai lajur-lajur dalam buku tunai Urusniaga berdasarkan pengkelasan akau dan beri contoh setiap satu cara merekod urusniaga Merekod urusniaga mengikut prinsip catatan bergu untuk satu jangka masa tertentu dan mengimbangkan akaun yang terlibat dalam buku lejar Akaun yang dipelajari termasuklah: - Akaun Tunai - Akaun bank - Akaun Modal - Akaun Ambilan - Akaun Aset - Akaun Hasil - Akaun Belanja Perbincangan maksud urusniaga kredit untuk jamgka masa tertentu dan mengimbangkan akaun Akaun yang dipelajari: - Akaun Penghutang - Akaun pemiutang

Latihan yang diberi adalah secara mudah, dibuat secara berperingkat mengikut keupayaan murid dan tidak melibatkan banyak urusniaga

3. 2. Merekod urusniaga secara tunai

4.

Minggu 39 ( 26hb-30hb Sept )

Simpan Kira

Urus Niaga Kredit

1. 2. 3.

Menyatakan maksud urusniaga kredit Menyatakan maksud penghutang dan pemiutang Merekod urusniaga secara kredit

1.

Latihan yang diberi adalah secara mudah, dibuat secara berperingkat mengikut keupayaan murid

2.

• Minggu 40 ( 03hb-07hb Okt )

Simpan Kira

Buku Tunai

1. 2. 3.

Mengenal pasti Buku Tunai Menyediakan Buku Tunai Mengimbang dan menutup akaun

1. 2. 3. 4.

Penerangan Tunai

lajur-lajur

dalam

Buku

1.

Latihan merekod dalam Buku Tunai Menyediakan Buku Tunai (dua ruangan) Latihan menimbangkan telah direkodkan akaun yang 2.

Latihan merekod urusniaga dibuat dalam buku yang betul seperti: Lejar Buku Tunai Latihan Akaun Bank tidak termasuk baki kredit (overdraf) dan tidak melibatkan cek tak layan

Minggu 41 ( 10hb-14hb Okt )

Minggu 42 ( 17hb-21hb Okt ) Minggu 43 ( 24hb-28hb Okt ) Minggu 44 ( 31hb-04hbNov ) Minggu 45 07hb-11hb Nov ) Minggu 46 ( 14hb-18hb Nov ) Minggu 47 ( 19hb-02hb Jan ) • • •

MINGGU ULANGKAJI ( PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Perbincangan Kertas Jawapan Aktiviti Pengukuhan Kutipan Buku Teks Pengagihan Buku Teks Untuk Sesi 2012 CUTI AKHIR TAHUN