MATLAMAT

‡

BM sbg bahasa pengantar, namun BI sebagai bahasa antarabangsa tetap diiktiraf dan dijadikan sbg bahasa kedua, oleh itu dicadgkan ‡ masa mengajar BI ditambah dan guru-guru diberi latihan utk memperoleh hasil (pencapaian ) yg baik.

mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara ketika itu, untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah ditempatkan di setiap sekolah aliran Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil

L A P O R A N

H U S S E I N O N N

1 9 7 1

IMPLIKASI

Bahasa Inggeris adalah diwajibkan di semua sekolah kerana kepentingannya dalam pendidikan tinggi ddan perdagangan dan juga halehwal antarabangsa