25 Julai 2011

Isi penting 73 Tema/Bidang/Tajuk Untuk Penulisan Karangan PERINDUSTRIAN KEBAIKAN · · · · · KEBURUKAN · · · · Meningkatkan penerokaan hutan Meningkatkan kadar pencemaran alam sekitar Menyebabkan peningkatan masalah sosial Meninggalkan/membiarkan bidang pertanian Mengurangkan import Meninggikan taraf hidup rakyat Memajukan Negara Menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat Meningkatkan penggunaan bahan mentah tempatan

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MODEN · · · · · INDUSTRI DESA TUJUAN MEMAJUKAN · Meninggikan taraf hidup masyarakat desa · Boleh menjadi sumber rezeki terutamanya kepada sektor pelancongan · Mengajar masyaraka desa kemahiran hidup SAMBUTAN TERHADAP HASIL DESA · · · · · · Tidak baik kerana masyarakat memandang rendah mutu kerja rakyat tempatan. Tidak baik kerana tiada usaha yang meluas untuk memperkenalkan hasil kerja mereka Tidak baik kerana pasaran agak terhad, iaitu hanya dalam industri pelancongan domestik. Baik kerana harga pasaran yang berpatutan dan kualiti yang baik. Baik kerana banyak pusat Industri desa seperti kraf tangan telah ditubuhkan Baik kerana kerajaan menggalakkan industri pelancongan. Memudahkan kerja atau tugas Lebih praktikal dan sesuai Kos pengeluaran lebih murah, jimat masa dan bahan Tetapi menyebabkan pengangguran Tetapi menyebabkan pengantungan kepada mesin atau robot

Kesenian dan Pelancongan Karyaneka ISU PEMBALAKAN HARAM · Sukar dikesan kerana kawasan hutan negara yang luas. Kementerian Kebudayaan. banjir kilat dan hakisan sering berlaku · Kehidupan haiwan liar dan Orang Asli terjejas USAHA-USAHA MENGEKALKAN HUTAN · · · · Mewariskan kawasan hutan sebagai Taman Negara Menggalakkan penanaman semula hutan yang telah ditebang Kempen kesedaran terutamanya di kalangan pelajar Penggubalan undang-undang yang ketat KEMAS. berkarat dan .AGENSI KERAJAAN · · ISU PEMBALAKAN KESAN PEMBALAKAN · Hutan Negara semakin pupus terutamanya jenis yang berharga · Pencemaran alam semakin meluas · Kejadian tanah runtuh. kekurangan anggota renjer hutan untuk mengawasi. TEMPAT REKREASI FUNGSI DAN PERANAN · · · · · Tempat berkumpul dan mengeratkan hubungan masyarakat Kawasan kanak-kanak bermain Tempat megadakan majlis seperti perkahwinan. pesta dan keramaian lain Menghilangkan penat setelah bekerja Menghijaukan kawasan udara yang segar dan nyaman SAMBUTAN MASYARAKAT · · · Mengecewakan kerana banyak tempat rekreasi dirosakkan (vandalisme) Mengecewakan kerana kebersihan tidak dijaga dengan baik Mengecewakan kerana hanya mengunjungi kawasan ini ketika cuti sahaja PENYEDIAAN KEMUDAHAN DI TAMAN REKREASI · Perlu menggunakan bahan yang tidak mudah rosak.

Menyerahkan sebahagian besar perkhidmatan kerajaan untuk rakyat kepada pihak swasta yang berkemampuan.Mahathir Mohamad (PM ke-4) dan antara kementerian dan jabatan kerajaan yang telah diswastakan ialah TELEKOM. PERKEMBANGAN PENSWASTAAN DI MALAYSIA · · Dimulakan dengan era pemerintahan Tun Dr. Menawarkan perkhidmatan yang lebih baik kepada pengguna Pelbagai peluang pekerjaan dapat diwujudkan dan tahap kemahiran pekerja semakin tinggi Meningkatkan daya saing yang tinggi dalam negara Imej negara turut meningkat kerana keupayaan perkhidmatan kepada rakyat bergerak secara cekap dan efektif. TNB.· PENSWASTAAN MAKSUD · tidak berbahaya Perlu diperbanyak kawasan khas seperti ini. POS MALAYSIA dan INDAH WATER. Britain merupakan negara yang turut giat menjalankan dasar penswastaan. Selain Malaysia. . FAEDAH-FAEDAH · · · · · · Mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan peruntukan kerajaan boleh digunakan untuk projek lain yang lebih penting Tahap perkhidmatan dapat ditingkatkan kerana berorientasikan keuntungan.