Model Assure Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Reka bentuk instruksi atau reka bentuk pengajaran adalah proses sistematik bagi menterjemah atau memindahkan prinsip-prinsip umum sesuatu pengajaran dan pembelajaran kepada perancangan bagi menghasilkan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Ia meliputi proses penganalisis peringkat awal, membangunkan bahan pembelajaran serta aktiviti yang berkaitan, proses pengujian dan penilaian untuk keseluruhan pembelajaran dan juga aktviti pelajar yang berkaitan. Di dalam kajian Molenda, Reigeluth & Nelson (2003) mereka telah mendefinisikan rekabentuk instruksional sebagai kaedah dan strategi yang sistematik beserta teknologi yang digunakan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kemahiran dalam reka

bentuk instruksional amat pening bagi guru kerana ia membantu guru merancang pembinaan dan penggunaan kaedah serta media yang sesuai. Berdasarkan kajian-kajian yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, terdapat beberapa model rekabentuk instruksional yang sering menjadi tumpuan pengkaji dan sangat sesuai dijadikan asas bagi pembangunan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Antaranya ialah model ASSURE yang dicadangkan oleh seorang ahli akademik Yusup Hashim (2006) yang menyatakan bahawa model ini sangat meluas diguna oleh guru-guru untuk merancang pembangunan media instruksional secara sistematik. Ia berfokus kepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjahdan bukan merangkumi satu skop reka bentuk yang luas. ASSURE bermaksud ³memastikan sesuatu berlaku´. komponen. A S S U R E Analyze Learners (Menganalisi Pelajar) State Objectives (menyatakan Objektif) Select Methods, Media and Materials (Memilih Kaedah, Media, dan Bahan) Utilize Media and Materials (Menggunakan Media dan Bahan) Require Learner Participation ( Menggalakkan Penglibatan Pelajar) Evaluate anf Revise (Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian) Model ASSURE terdiri daripada enam

Gur harus menyatakan objektif pelajaran yang perlu dicapai dan ia harus sesuai dengan kehendak pengguna. kelas serta taraf ekonomi pelajar akan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Menganalisis pelajar (Analyze Learners) Jika kita mengkaji ciri pertama ini. saya mendapati bahawa muridmurid pernah melihat persembahan alatan muzik pelbagai kaum serta mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai kepelbagaian alatan muzik tradisional masyarakat Malaysia. perubahan tingkah laku yang berlaku pada murid dama ada tingkah . bakat. keadaan pembelajaran dan kriteria atau darjah pencapaian yang dihajati. Dalam menyampaikan tajuk berkaitan mengenali kepelbagaian negara kita. guru boleh menyampaikan maklumat dengan mudah dan menarik.Berdasarkan daripada jawapan murid. 2. Dengan sejurusnya. Saya turut memberi peluang kepada murid untuk pmengulas pendapat mereka berkenaan alat muzik tersebut. al (2005) menyatakan bahawa sekiranya guru dapat mengetahui latar belakang pelajar. Pengenalpastian kesediaan dan pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan dengan tajuk yang hendak diajar serta kajian umur. Dengan ini.objektif pengajaran amat penting kerana ia memberi panduan kepada guru cara untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan memilih media yang paling sesuai bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Dengan kata lain. saya membawa kompang dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya dan memeberi peluang kepada murid untuk menghayati alat muzik tradisional tersebut secara langsung.1. Menyatakan Objektif (State Objectives) Rasionalnya. proses menganalisis pelajar amat penting kerana melalui maklumat awal dan latar belakang pelajar. saya boleh mengenalpasti pengetahuan murid dengan lebih teliti dan membantu saya untuk menyambung isi kandungan pelajaran secara terperinci. saya memastikan bahawa pelajar mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai kepelbagaian warisan budaya masyarakat. guru dapat menghasilkan bahan pengajaran yang baik dan benar-benar sesuai dengan latar belakang pelajar. Penentuan objektif adalah berdasarkan kepada peringkat prestasi yang ingin dicapai. Smaldino et.

Oleh itu. Media atau kaedah pengajaran yang dipilih haruslah berdasarkan tingkat kebolehan pelajar atau objektif pembelajaran yang ingin dicapai. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia. . y Memilih format media yang sesuai dengan kaedah yang dipilih. Memilih Kaedah dan Media ( Select Methods. Menjelaskan asal usul alat muzik tradisional. memilih kaedah dan media yang sesuai juga merupakan salah satu lagi ciri model ASSURE. Selain itu. y Membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai dengan objektif yang hendak dicapai. saya telah menetapkam tiga objektif atau hasil pembelajaran yang akan dimahiri oleh murid pada akhir pembelajaran tajuk Alat Muzik Tradisional Masyarakat Malaysia di bawah tema Kenali Budaya Malaysia. Menghasilkan peta minda asal usul alatan muzik tradisional 3. Antaranya objektif pelajarannya adalah seperti berikut. Dengan sejurusnya. tema keempat. Media and Materials) Pengajaran yang berkesan seharusnya mempunyai kaedah dan media yang sesuai dan menarik. Saya telah menetapkan objektif pelajaran ini berdasarkan pengetahuan sedia ada murid dan kemampuan murid untuk memahami isi kandungan serta sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5. Dalam proses pemilihan bahan dan kaedah saya telah memastikan seberapa aspek-aspek di bawah. 1. 2. 3.laku positif atau negative yang akan terhasil pada akhir sesuatu pembelajaran perlu ditetapkan. memilih kaedah menyampaikan maklumat yang sesuai dengan kehendak murid serta isi kandungannya penting bagi menjamin kelancaran proses penyampaian sesuatu maklumat. Maka saya akan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menarik agar para murid dapat menguasai obkektif pelajaran ini pada akhir pembelajaran.

bagi tajuk ini. teks yang menayangkan jenis dan asal-usul alat ± alat muzik tradisional masyarakat Malaysia. Sedutan powerpoint serta video klip ini mampu memberi gambaran jelas tentang penggunaan alat muzik oleh masyarakat Malaysia berbilang kaum kepada para murid. audio dan video dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. Ini disokong oleh semua teori pembelajaran seperti teori behavioris dan juga teori . Maka tidak hairanlah kenapa model ini digunakan dengan meluas dalam bidang pendidikan. audio. terdapat 5 prinsip bagi menggunakan media iaitu ³preview¶ media. pelajar dan media yang akan digunakan mampu memberi pengalaman baru kepada pelajar. mengenalpasti lokasi. 5. penggunaan video dalam penyampaian isi kandungan dapat membantu merealisasikan kaedah pengajaran konstruktivisme di mana. Selain itu. mengubahsuai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran. Ia turut. Menggalakkan Penglibatan Pelajar (Require Learner Participation) Model ASSURE turut meniktiberatkan penlibatan murid secara menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran. teks. Bahan media ini sangat relevan kerana ia boleh memberi pengalaman baru (konstuktivisme) kepada pelajar. 4. Berdasarkan ASSURE. Maka saya telah memilih penggunaan media seperti video berikutan dengan sedutan powerpoint dalam menyampaikan isi kandungan. Dalam menyampaikan isi kandungan pelajaran. Menggunakan Media dan Bahan ( Utilize Media and Materials) Fasa ini melibatkan penggunaan media dan ada seperti grafuk. Di samping itu. murid akan menjana idea berdasarkan penggunaan media berkenaan.Dengan kata lain murid akan membuat penerokaan auntetik dalam memahami konsep yang diajarkan. kaedah pengajaran yang dipilih adalah main peranan. memastikan media yang akan digunakan tidak bermasalah.y Memilih. saya telah menggunakan sedutan powerpoint yang meliputi aspek-aspek yang dinyatakan di atas.

Selain daripada itu. Latihan dalam bentuk perbincangan. Di sini. Pengalaman rasa berjaya pelajar akan dapat mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. Selain itu.kognitif. latih tubi. 6. Demi mencapai objektif pembelajaran saya telah menggalakkan pembelajaran secara µhands on¶ di mana para murid akan menyertai sepenuhnya dalam aktviti di langkah kedua dan ketiga. saya juga melakukan sesi refleksi bersama murid-murid supaya mendapat tahu apa yang diperolehi oleh murid daripada sesi pengajaran dan pembelajaran. secara tidak langsung penilaian yang berterusan ini akan memberi gambaran pemahaman murid terhadap topic pengajaran tanpa pengetahuan mereka. saya telah mengadakan penilaian jenis permainan kuiz agar para murid mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran secara aktif. Sesi refleksi ini boleh membantu saya untuk menilai dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam pengajaran saya. Dalam akhir pengajaran dan pembelajaran. Penilaian boleh dilakukan sama ada penilaian formatif atau penilaian sumatif. Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian (Evaluate and Revise) Ini merupakan langkah terakhir dalam Model ASSURE. Menilai dan menyemak semula bahan amat diperlukan kerana guru bukan sahaja dapat mengenalpasti kekuatan bahan tersebut malah guru boleh memperbaiki kelemahan bahan itu sehingga ia sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. . Di samping itu. para murid juga akan diminta untuk mengulas pendapat mereka berdasarkan sedutan powerpoint. permainan bahasa dan sebagainya dapat terus mengekalkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. saya akan menekankan kaedah konstruktivisme di mana para murid dilibatkan untuk mempersembahkan lagu menerusi memainkan peranan alat muzik secara kreatif. Sebenarnya langkah ini menyentuh dua aspek penilaian iatu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. latihan bertulis.

com/2011/06/model-assure_28.scribd.docstoc.net/nortex/model-assure Model ASSURE dalam pengajaran diperolehi pada (6 September 2011) http://www. htm Model ASSURE dalam pengajaran diperolehi pada (6 September 2011) http://members.com/docs/54742316/model-ASSURE-dlm-p-n-p Model ASSURE p diperolehi pada (5 September.BIBILIOGRAFI Model ASSURE Dalam p&p diperolehi pada (5 September 2011) http://www.2011) http://edu3105-amin.html Model ASSURE diperolehi pada (5 September 2011) http://ipislam.my/kplir/hypermart.slideshare.edu.fortunecity.htm Model ASSURE dalam pengajaran diperolehi pada (6.com/doc/53060210/MODEL-ASSURE .net/LAMan%20Pandu%20Utama/tp/model_assure.com/uniforce/mediahtml.blogspot. Septeber 2011 http://www.

Soalan Tahun 5 Sivik .daripada http://www. Alat muzik kaum di Malaysia.jsessionid=8D871CC96938BFCA02F0779D917F7062?p _p_id=56_INSTANCE_ozp9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_ p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&page=2 Blog Pendidkan Sivik dan Kewarganegaraan ( 2011). diperolehi pada 15 Ogos 2011 daripada http://gamelanukm.html Scribd (2011).scribd. September 2011) http://geoandyou.youtube.gov.com/doc/3971993/Soalan-Thn-5-Sivik-Julai Video alatan Tongunggak ( 2011)diperolehi pada 8 September 2011 http://www.blogspot.pdf Audio lagu ³Warna-Warna Malaysia´ diperolehi pada 8 September 2011 http://www.diperolehi pada 16 Ogos 2011.my/audio.com/2005/09/gamelan-alat-alat-gamelan-terengganu.jpnin.com/results?utm_source=navclient&rlz=1T4ADFA_enMY374MY376 &search_query=togunggak .Rasional Ciri-ciri Rekabentuk Instruksional Model ASSURE dalam Pembangunan ³Courseware´ Pengajaran dan Pembelajaran diperolehi pada ( 7.com/kajian_model_assure.

Penerbitan Oxford Fajar.. Penerbitan Oxford Fajar. Kementerian Pendidikan Malaysia. Multimedia dalam Pendidikan. Multimedia di Dalam Darjah. Selangor . Zaidatun Tasir. Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Bahan Ilmiah Noriati A. Bhd. Jamalluddin Harun. Selangor Huraian Sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Penerbitan Attin Press Sdn. Boon Poon Ying. Muhammad Asyraf Mustaffa (2009). Dr (2009). Rashid. Sharifah Zakaria SyedAhmad (2009). Pusat Perkembangan Kurikulum. Selangor Vivi Lachs ..