P. 1
Model Assure Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Model Assure Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

|Views: 3,954|Likes:
Published by kundupapa

More info:

Published by: kundupapa on Jan 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

Model Assure Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Reka bentuk instruksi atau reka bentuk pengajaran adalah proses sistematik bagi menterjemah atau memindahkan prinsip-prinsip umum sesuatu pengajaran dan pembelajaran kepada perancangan bagi menghasilkan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Ia meliputi proses penganalisis peringkat awal, membangunkan bahan pembelajaran serta aktiviti yang berkaitan, proses pengujian dan penilaian untuk keseluruhan pembelajaran dan juga aktviti pelajar yang berkaitan. Di dalam kajian Molenda, Reigeluth & Nelson (2003) mereka telah mendefinisikan rekabentuk instruksional sebagai kaedah dan strategi yang sistematik beserta teknologi yang digunakan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kemahiran dalam reka

bentuk instruksional amat pening bagi guru kerana ia membantu guru merancang pembinaan dan penggunaan kaedah serta media yang sesuai. Berdasarkan kajian-kajian yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, terdapat beberapa model rekabentuk instruksional yang sering menjadi tumpuan pengkaji dan sangat sesuai dijadikan asas bagi pembangunan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Antaranya ialah model ASSURE yang dicadangkan oleh seorang ahli akademik Yusup Hashim (2006) yang menyatakan bahawa model ini sangat meluas diguna oleh guru-guru untuk merancang pembangunan media instruksional secara sistematik. Ia berfokus kepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjahdan bukan merangkumi satu skop reka bentuk yang luas. ASSURE bermaksud ³memastikan sesuatu berlaku´. komponen. A S S U R E Analyze Learners (Menganalisi Pelajar) State Objectives (menyatakan Objektif) Select Methods, Media and Materials (Memilih Kaedah, Media, dan Bahan) Utilize Media and Materials (Menggunakan Media dan Bahan) Require Learner Participation ( Menggalakkan Penglibatan Pelajar) Evaluate anf Revise (Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian) Model ASSURE terdiri daripada enam

guru boleh menyampaikan maklumat dengan mudah dan menarik. saya mendapati bahawa muridmurid pernah melihat persembahan alatan muzik pelbagai kaum serta mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai kepelbagaian alatan muzik tradisional masyarakat Malaysia. Menganalisis pelajar (Analyze Learners) Jika kita mengkaji ciri pertama ini. saya membawa kompang dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya dan memeberi peluang kepada murid untuk menghayati alat muzik tradisional tersebut secara langsung. guru dapat menghasilkan bahan pengajaran yang baik dan benar-benar sesuai dengan latar belakang pelajar. perubahan tingkah laku yang berlaku pada murid dama ada tingkah . Dalam menyampaikan tajuk berkaitan mengenali kepelbagaian negara kita. Menyatakan Objektif (State Objectives) Rasionalnya. keadaan pembelajaran dan kriteria atau darjah pencapaian yang dihajati. Dengan kata lain. Penentuan objektif adalah berdasarkan kepada peringkat prestasi yang ingin dicapai. Dengan ini. kelas serta taraf ekonomi pelajar akan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. saya boleh mengenalpasti pengetahuan murid dengan lebih teliti dan membantu saya untuk menyambung isi kandungan pelajaran secara terperinci. Saya turut memberi peluang kepada murid untuk pmengulas pendapat mereka berkenaan alat muzik tersebut. Dengan sejurusnya. Pengenalpastian kesediaan dan pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan dengan tajuk yang hendak diajar serta kajian umur. 2.objektif pengajaran amat penting kerana ia memberi panduan kepada guru cara untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan memilih media yang paling sesuai bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Smaldino et. bakat. proses menganalisis pelajar amat penting kerana melalui maklumat awal dan latar belakang pelajar. saya memastikan bahawa pelajar mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai kepelbagaian warisan budaya masyarakat.Berdasarkan daripada jawapan murid. Gur harus menyatakan objektif pelajaran yang perlu dicapai dan ia harus sesuai dengan kehendak pengguna.1. al (2005) menyatakan bahawa sekiranya guru dapat mengetahui latar belakang pelajar.

y Memilih format media yang sesuai dengan kaedah yang dipilih. Menghasilkan peta minda asal usul alatan muzik tradisional 3. 3. Oleh itu. Dengan sejurusnya. Media atau kaedah pengajaran yang dipilih haruslah berdasarkan tingkat kebolehan pelajar atau objektif pembelajaran yang ingin dicapai. memilih kaedah dan media yang sesuai juga merupakan salah satu lagi ciri model ASSURE. Dalam proses pemilihan bahan dan kaedah saya telah memastikan seberapa aspek-aspek di bawah.laku positif atau negative yang akan terhasil pada akhir sesuatu pembelajaran perlu ditetapkan. . memilih kaedah menyampaikan maklumat yang sesuai dengan kehendak murid serta isi kandungannya penting bagi menjamin kelancaran proses penyampaian sesuatu maklumat. Memilih Kaedah dan Media ( Select Methods. tema keempat. Maka saya akan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menarik agar para murid dapat menguasai obkektif pelajaran ini pada akhir pembelajaran. 2. Selain itu. Menjelaskan asal usul alat muzik tradisional. 1. saya telah menetapkam tiga objektif atau hasil pembelajaran yang akan dimahiri oleh murid pada akhir pembelajaran tajuk Alat Muzik Tradisional Masyarakat Malaysia di bawah tema Kenali Budaya Malaysia. Media and Materials) Pengajaran yang berkesan seharusnya mempunyai kaedah dan media yang sesuai dan menarik. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia. y Membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai dengan objektif yang hendak dicapai. Saya telah menetapkan objektif pelajaran ini berdasarkan pengetahuan sedia ada murid dan kemampuan murid untuk memahami isi kandungan serta sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5. Antaranya objektif pelajarannya adalah seperti berikut.

Di samping itu. Ia turut. Menggunakan Media dan Bahan ( Utilize Media and Materials) Fasa ini melibatkan penggunaan media dan ada seperti grafuk. Sedutan powerpoint serta video klip ini mampu memberi gambaran jelas tentang penggunaan alat muzik oleh masyarakat Malaysia berbilang kaum kepada para murid. Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. mengubahsuai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran. bagi tajuk ini. kaedah pengajaran yang dipilih adalah main peranan.Dengan kata lain murid akan membuat penerokaan auntetik dalam memahami konsep yang diajarkan. teks. audio. pelajar dan media yang akan digunakan mampu memberi pengalaman baru kepada pelajar. mengenalpasti lokasi. Dalam menyampaikan isi kandungan pelajaran. Maka tidak hairanlah kenapa model ini digunakan dengan meluas dalam bidang pendidikan. penggunaan video dalam penyampaian isi kandungan dapat membantu merealisasikan kaedah pengajaran konstruktivisme di mana. Maka saya telah memilih penggunaan media seperti video berikutan dengan sedutan powerpoint dalam menyampaikan isi kandungan. Bahan media ini sangat relevan kerana ia boleh memberi pengalaman baru (konstuktivisme) kepada pelajar. terdapat 5 prinsip bagi menggunakan media iaitu ³preview¶ media. memastikan media yang akan digunakan tidak bermasalah. Menggalakkan Penglibatan Pelajar (Require Learner Participation) Model ASSURE turut meniktiberatkan penlibatan murid secara menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran. saya telah menggunakan sedutan powerpoint yang meliputi aspek-aspek yang dinyatakan di atas. murid akan menjana idea berdasarkan penggunaan media berkenaan. 4. teks yang menayangkan jenis dan asal-usul alat ± alat muzik tradisional masyarakat Malaysia. Selain itu. Ini disokong oleh semua teori pembelajaran seperti teori behavioris dan juga teori .y Memilih. 5. Berdasarkan ASSURE. audio dan video dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Di sini. Selain daripada itu. Sebenarnya langkah ini menyentuh dua aspek penilaian iatu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. saya telah mengadakan penilaian jenis permainan kuiz agar para murid mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran secara aktif. 6. Di samping itu. para murid juga akan diminta untuk mengulas pendapat mereka berdasarkan sedutan powerpoint.kognitif. Penilaian boleh dilakukan sama ada penilaian formatif atau penilaian sumatif. Sesi refleksi ini boleh membantu saya untuk menilai dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam pengajaran saya. Selain itu. Latihan dalam bentuk perbincangan. permainan bahasa dan sebagainya dapat terus mengekalkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. latih tubi. secara tidak langsung penilaian yang berterusan ini akan memberi gambaran pemahaman murid terhadap topic pengajaran tanpa pengetahuan mereka. Menilai dan menyemak semula bahan amat diperlukan kerana guru bukan sahaja dapat mengenalpasti kekuatan bahan tersebut malah guru boleh memperbaiki kelemahan bahan itu sehingga ia sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian (Evaluate and Revise) Ini merupakan langkah terakhir dalam Model ASSURE. . Dalam akhir pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman rasa berjaya pelajar akan dapat mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. Demi mencapai objektif pembelajaran saya telah menggalakkan pembelajaran secara µhands on¶ di mana para murid akan menyertai sepenuhnya dalam aktviti di langkah kedua dan ketiga. saya akan menekankan kaedah konstruktivisme di mana para murid dilibatkan untuk mempersembahkan lagu menerusi memainkan peranan alat muzik secara kreatif. latihan bertulis. saya juga melakukan sesi refleksi bersama murid-murid supaya mendapat tahu apa yang diperolehi oleh murid daripada sesi pengajaran dan pembelajaran.

docstoc.my/kplir/hypermart.fortunecity.BIBILIOGRAFI Model ASSURE Dalam p&p diperolehi pada (5 September 2011) http://www.htm Model ASSURE dalam pengajaran diperolehi pada (6.blogspot.com/2011/06/model-assure_28. Septeber 2011 http://www.com/docs/54742316/model-ASSURE-dlm-p-n-p Model ASSURE p diperolehi pada (5 September.net/nortex/model-assure Model ASSURE dalam pengajaran diperolehi pada (6 September 2011) http://www. htm Model ASSURE dalam pengajaran diperolehi pada (6 September 2011) http://members.net/LAMan%20Pandu%20Utama/tp/model_assure.com/uniforce/mediahtml.html Model ASSURE diperolehi pada (5 September 2011) http://ipislam.2011) http://edu3105-amin.edu.slideshare.scribd.com/doc/53060210/MODEL-ASSURE .

gov.youtube.com/2005/09/gamelan-alat-alat-gamelan-terengganu.my/audio.com/doc/3971993/Soalan-Thn-5-Sivik-Julai Video alatan Tongunggak ( 2011)diperolehi pada 8 September 2011 http://www. Soalan Tahun 5 Sivik .daripada http://www. diperolehi pada 15 Ogos 2011 daripada http://gamelanukm. September 2011) http://geoandyou.com/results?utm_source=navclient&rlz=1T4ADFA_enMY374MY376 &search_query=togunggak .jsessionid=8D871CC96938BFCA02F0779D917F7062?p _p_id=56_INSTANCE_ozp9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_ p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&page=2 Blog Pendidkan Sivik dan Kewarganegaraan ( 2011).com/kajian_model_assure.html Scribd (2011).diperolehi pada 16 Ogos 2011.scribd.jpnin.pdf Audio lagu ³Warna-Warna Malaysia´ diperolehi pada 8 September 2011 http://www. Alat muzik kaum di Malaysia.Rasional Ciri-ciri Rekabentuk Instruksional Model ASSURE dalam Pembangunan ³Courseware´ Pengajaran dan Pembelajaran diperolehi pada ( 7.blogspot.

Rashid. Penerbitan Oxford Fajar.Bahan Ilmiah Noriati A. Multimedia dalam Pendidikan. Selangor Huraian Sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Selangor Vivi Lachs . Pusat Perkembangan Kurikulum.. Selangor . Sharifah Zakaria SyedAhmad (2009). Kementerian Pendidikan Malaysia. Penerbitan Attin Press Sdn. Dr (2009). Boon Poon Ying. Zaidatun Tasir. Jamalluddin Harun. Bhd. Multimedia di Dalam Darjah. Penerbitan Oxford Fajar. Muhammad Asyraf Mustaffa (2009).. Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->