Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Tahunan 2011 Mata pelajaran Sejarah Tingkatan 1

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Unsur dan Tingkah Laku Patriotisme

Penggal/ Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Penggal 1 Hari Persekolahan TEMA 1: ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Minggu 1 - 3 BAB 1 - SEJARAH DAN KITA 1.1 Pengertia n sejarah 1.2 Ciri-ciri sejarah 1.3 Sumber sejarah 1.4 Kaedah pengkajian sejarah 1.5 Pentafsira n Sejarah 1.6 Kepenting an Sejarah Memahami kemahiran sejarah Aras 1 • Mendefinisikan istilah sejarah • Menyenaraikan ciri-ciri sejarah • Mentakrifkan dan memberi contoh sumber sejarah • Menyatakan kaedah pengkajian sejarah • Mengenal pasti kepentingan sejarah • Menyatakan konsep pentafsiran sejarah • Menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah • Menyusun kejayaan-kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita Aras 2 • Menggunakan istilah yang berkaitan dengan masa • Memberi contoh peristiwa-peristiwa bersejarah • Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah • Membincangkan peristiwa bersejarah • Mengelaskan iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut Aras 3 • Mentafsir peristiwa sejarah • Mengelaskan sumber sejarah • Mengelaskan peristiwa sejarah dan bukan sejarah • Mengaplikasikan kemahiran sejarah dalam pengkajian sejarah • Merumus kepentingan sejarah • Mengilustrasikan suasana negara pada tahun 2020 Rekonstruksi Abad Masa Arkeologi Alaf/Kurun Dekad Sejarawan Era Kronologi Purba Tafsiran Kajian Dokumen: Sijil Kelahirancari maklumat Kajian Gambar: Sumber sejarah Perbincangan: Ciri-ciri warisan Bangsa Kajian Teks: Mencari definisi sejarah Perbincangan: Merumus definisi sejarah secara berpasangan/ber kumpulan. Peta Minda/P.Grafik Membina P.Minda ciri-ciri Sejarah Melengkapkan P.Grafik tentang ciri-ciri sejarah

Berbangga dengan warisan negara • Menghargai tinggalan sejarah

Bangga dengan sejarah negara • Melahi rkan rasa bangga dan cinta akan tanahair

Iktibar Peristiwa sejarah Cinta akan tanah air Keperibadian sesebuah masyarakat

Minggu 4

BAB 2 - ZAMAN PRASEJARAH

Mengetahui tahap perkembangan zaman prasejarah

1

dan 5 2. Kemegahan terhadap tamadun awal • Mengh argai sumbangan tamadun awal kita *Kajian Sejarah Tempatan Perkembangan Membimbing dan memantau hasil dapatan pelajar. Majapahit. Minggu 9 Dasar perluasan kuasa dan wilayah Sistem pentadbiran 2 .1 Zaman Prasejarah a. Minggu 6.takrif .perkembangan b) Sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal Memahami kewujudan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara Aras 1 • Mendefinisikan konsep agraria. Kajian Peta: Melabel lokasi Kerajaan Agraria dan Maritim. Semangat gigih dan berdikari • Bekerja keras dan yakin diri *Kajian Sejarah Tempatan Pendahuluan Penerangan tentang konsep dan kaedah KST. aktiviti ekonomi dan peralatan • Memberi sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal Aras 3 • Membuat inferens tentang keistimewaan zaman prasejarah Prasejarah Paleolitik Mesolitik Neolitik Ahli arkeologi Petempatan awal Peralatan Kajian geologi Beliung Kajian Gambar/ Ilustrasi: Melakar Peralatan logam dan senjata moden Membina Garis Masa: Zaman prasejarah Perbincangan: Berkumpulan – berdasarkan 3 zaman prasejarah. maritim dan pelabuhan entrepot • Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim • Melabel lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim • Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran • Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal Aras 2 • Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan agraria • Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan-kerajaan awal Aras 3 • Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim • Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai • Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik Kerajaan agraria Kerajaan maritim Pelabuhan entrepot Perdagangan antara kawasan Perdagangan serantau Pusat pengumpulan Pusat pengedaran barang Membuat Carta: Perbandingan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim Melukis: Melakar gambaran Kerajaan Agraria dan Maritim. Chi Tu dan Kedah Tua) a) Kerajaan agraria dan kerajaan maritim . Zaman Logam Aras 1 • Menyatakan tahap perkembangan zaman prasejarah • Melakar peralatan pada zaman prasejarah • Melabel lokasi penempatan zaman prasejarah Aras 2 • Membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi petempatan. 7 dan 8 BAB 3 KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA (Angkor. Champa. Funan. Paleolitik b. Neolitik c.ciri-ciri . Srivijaya.

4.Minggu 10 BAB 4 – PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 4.1 Sistem pentadbiran .Sistem Pembesar Empat Lipatan Carta Aliran: Sistem pentadbiran Pembesar Empat Lipatan Melukis/ Ilustrasi: Kedudukan pembesar berempat di Melaka ketika menghadap sultan Main Peranan: Peranan pembesar.1 Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. cukai perdagangan.Pungutan cukai di pelabuhan .Faktor geografi .Faktor di Melaka (pentadbiran. Memahami kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan bertaraf dunia Aras 1 • Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang ke arah kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan • Melakar peta yang menunjukkan negara dan barangan yang diperdagangkan di Melaka • Menyatakan peranan Syahbandar dalam memajukan perdagangan di Melaka Hubungan diplo matik Sistem Cukai Berkeutamaan Lingua Kajian gambar: Pelabuhan Melaka Bercerita: .2 Asal-usul Nama Melaka 4.Kemudahan menyimpan barang Sistem perdagangan Melaka bertaraf dunia • Berke ya-kinan Malaysia Boleh 3 .3 Kegigihan Parameswara Membangunkan Mengetahui tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Aras 1 • Memerihalkan peristiwa pengasasan kesultanan Melayu Melaka • Menceritakan asal usul nama Melaka • Melakar perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka • Menyatakan kegigihan dan wawasan Parameswara Aras 2 • Menerangkan tindakan Parameswara dalam usaha membina Melaka • Membandingkan sejarah pengasasan Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan pelbagai sumber Aras 3 • Membuat justifikasi pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan • Membuat inferens tentang kepentingan sifat kepemimpinan dalam pembinaan negara Menganalisis Sistem Pembesar Empat Lipatan di Melaka Aras 1 • Mendefinisikan konsep Pembesar Empat Lipatan • Melakar rajah Sistem Pembesar Empat Lipatan di Melaka • Memadankan jawatan dan peranan pembesar di Melaka Aras 2 • Membuktikan Sistem Pentadbiran Pembesar Empat Lipatan adalah sistematik Aras 3 • Membuat inferens tentang sistem Pembesar Empat Lipatan dengan sistem Jemaah Menteri sekarang Sistem Pembesar Empat Lipatan Daulat Derhaka Tulah Kawasan pegangan Kawasan pemakanan Nakhoda Kiwi Syahbandar Pengasasan Kesultanan Asal-usul Strategik Perairan Selat Melaka Pedagang asing Lagenda Kajian Peta: Tunjuk arah perjalanan Parameswara hingga ke Melaka Simulasi: Pemilihan Melaka sebagai sebuah petempatan Melukis/ Ilustrasi: Keadaan Melaka sebagai kampung nelayan Kuiz – Teka silang kata (Konsep/Istilah) Kemimpinan berwawasan • Berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan Kegigihan untuk mencapai citacita • Berkeyakinan terhadap ciri-ciri kegemilangan negara kita Kesultanan Melayu Melaka Minggu 11 BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA 5. kemudahan pelabuhan.2 Pusat perdagangan . Kuiz : Benar/Palsu Tanggungjawab bersama asas kegemilangan • Berba ngga dengan sistem pentadbiran negara kita Kedaulatan negara kita • Berba ngga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan Minggu 12 5.

Perkembangan Islam .Hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu yang lain (Hubungan dengan Pasai. Gujerat.Cara Melaka menyebarkan Islam ke negara lain di Asia Tenggara Mengetahui Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam Wahyu Aras 1 • Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka • Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan agama Islam di Melaka • Menceritakan peranan Melaka dalam proses Islamisasi di Asia Tenggara • Melakar peta penyebaran Islam di Kepulauan Melayu Aras 2 • Membandingkan teori-teori kedatangan Ulama Mufti Sufi Kadi Serambi Makkah Kajian Peta: Penyebaran Islam di Asia Tenggara Buku Skrap: Gambar seni reka masjid Bercerita Latar belakang kedatangan Islam ke Melaka Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam • Taat kepada Tuhan • Tolera nsi beragama 4 .mata wang dan bahasa) franca Aras 2 • Membuktikan kepentingan faktor geografi dalam membantu Melaka menjadi pusat perdagangan • Mengaitkan kemajuan perdagangan di Melaka dengan peranan Pembesar Empatan Lipatan Aras 3 • Membandingkan sistem perdagangan di Melaka dengan sistem perdagangan sekarang • Menilai keberkesanan Undang-undang Laut Melaka dalam memajukan perdagangan di Melaka • Membahaskan kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa • Meramalkan kegemilangan Malaysia tahun 2020 berbanding kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan Pusat pertemuan pedagang Pertukaran angin monsun Cukai rasmi Kubu pertahanan Surat Kebenaran Entrepot Malakat .4 Pusat Pengembangan Agama Islam . Siam.3 Kematangan Hubungan luar . Jawa. Tanah Arab dan Ryukyu) Mengetahui kepentingan menjalin hubungan diplomatik Aras 1 • Menjelaskan konsep hubungan diplomatik • Menyenaraikan kerajaan Melayu lain dan negara luar menjalinkan yang hubungan dengan Melaka • Memerihalkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu lain dan negara luar Aras 2 • Menerangkan kepentingan Melaka menjalinkan hubungan luar • Membandingkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu dan negara luar Aras 3 • Menilai kriteria yang diutamakan oleh Melaka dalam menjalinkan hubungan dengan negara luar • Membuat andaian keadaan negara tanpa hubungan luar Hubungan diplo matik Negeri taklukan Negeri naungan Negeri setaraf Ufti Kerajaan Melayu sezaman Perutusan sembah dan salam Perbincangan: Bentuk dan kesan hubungan luar Melakar peta: Hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu yang lain dan negara luar Kematangan dalam hubungan diplomatik • Bertin dak dengan bestari Minggu 15 5. Siak dan Kampar) .Melaka sebagai pusat penyebaran Islam .Hubungan Melaka dengan negara luar (Hubungan dengan China.Pengangkutan barang Perbahasan: Melaka sebagai pusat perdagangan bertaraf dunia Minggu 13 dan 14 5.

Peranan pemerintah Menghargai ilmu dalam kehidupan Aras 1 • Mendefinisikan konsep intelektual • Menyenaraikan peranan istana sebagai pusat intelektual • Menyatakan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca • Menamakan hasil kesusasteraan Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Aras 2 • Mengkategorikan hasil penulisan zaman Kesultanan Melayu Melaka • Membuktikan berlakunya penambahan huruf dalam tulisan jawi untuk disesuaikan dengan bahasa Melayu • Membincangkan peranan pemerintah dalam usaha memperkembangan kegiatan intelektual Aras 3 • Membuat justifikasi tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual Membincangkan usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan Bahasa Melayu Pusat kegiatan intelektual Karya saduran Islam Didaktik Salasilah Islamisasi Lawatan: Replika istana Melaka Perbincangan: Istana raja sebagai pusat kegiatan intelektual Perbahasan: Melaka sebagai pusat perkembangan intelektual P.6 Perluasan kuasa .Grafik: Mengklasifikasi kan karya terjemahan dn saduran Kegemilangan pusat kegiatan intelektual di Melaka • Mengh argai ilmu dalam kehidupan Bahasa Melayu sebagai lingua franca • Menda ulat-kan Bahasa Melayu 5.5 Pusat kegiatan intelektual .Kesan perluasan kuasa Menghargai perjuangan dan jasa pemimpin Aras 1 • Mendefinisikan istilah perluasan kuasa • Menyenaraikan cara-cara perluasan kuasa • Melakar dan melabel empayar Melaka • Menyatakan peranan pemimpin dalam meluaskan kuasa • Menerangkan kesan perluasan kuasa Melaka Aras 2 • Membandingkan perluasan kuasa pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah • Menjelaskan keberkesanan cara perluasan kuasa Melaka Aras 3 Taklukan Naungan Empayar Perbincangan: Kepentingan kedaulatan negara Melabel Peta: Kawasan Empayar Melaka Kecemerlangan kepemimpinan • Mengh argai jasa dan perjuangan tokoh negara Pemikiran strategik • Bertin dak dengan bestari Kesetiaan 5 . kemahiran.Peranan pemimpin .*Kajian Sejarah Tempatan Rumusan Refleksi hasil kerja pelajar dari segi pengetahuan. Aras 3 • Menilai usaha-usaha kerajaan menerapkan nilai-nilai Islam di Malaysia • Menjana idea tentang peranan Malaysia dalam memartabatkan Islam di peringkat antarabangsa Minggu 16 dan 17 5.Peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual . • • Islam ke Melaka Menghubungkaitkan kegiatan perdagangan dengan penyebaran Islam Membincangkan keberkesanan Islamisasi di Melaka Mubaligh Pendakwah Ilmu tasawuf Fikah Alam akhirat Fardhu Haji Perbincangan: Forum perkembangan Islam di Melaka.Cara perluasan kuasa . nilai dan iktibar.

Penerusan waris Kesultanan Melayu Johor ii. Acheh dan Melaka dalam Perang Tiga Segi • Membincangkan kedudukan tanah jajahan Warisan Perang Tiga Segi Pengasas Tanah jajahan Kawasan taklukan Bercerita: Pengasasan Kerajaan Johor Usaha mengembalikan kedaulatan Melaka Melabel Peta: Perang Tiga Segi Bersikap cekal dan tabah • Keber anian dan ketabah-an dalam perjuangan • Menga mal-kan sikap tidak ber-putus asa 7.• • Membahaskan peranan dan sumbangan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka Mengulas kewajaran perluasan kuasa hari ini kepada negara • Melahi rkan perasaan setia kepada raja dan negara Minggu 18 dan 19 BAB 6 KEMEROSOTAN MELAKA 6.4 Kedatangan Portugis * Kajian Sejarah Tempatan Penilaian Menilai dan merekod markah.3 Kelemahan askar Melaka 6.1 Kelemahan kepemimpin an 6.1 Pengasasan kerajaan Johor i. Memahami sebab-sebab kemerosotan Melaka Aras 1 • Memerihalkan kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka • Menyatakan sebab kedatangan Portugis ke Melaka • Menyenaraikan sebab kekalahan Melaka di tangan Portugis • Menggambarkan serangan Portugis ke atas Melaka Aras 2 • Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka • Membandingkan peralatan perang yang digunakan oleh Melaka dan Portugis Aras 3 • Mengulas ungkapan “Negara Malaysia Tanggungjawab Kita” • Merasionalisasikan kepentingan sistem pertahanan dalam mengekalkan kedaulatan negara • Menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara Askar upahan Berkubu Pertahanan Kajian Gambar Serangan Portugis ke atas Melaka Main Peranan: Perpecahan di kalangan Pembesar Perbincangan/ Pelaporan: faktor-faktor kemerosotan Melaka. Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara • Aman ah dalam mempertahankan negara Menjana keperkasaan bangsa kita • Mengamalkan perpaduan bagi mengelakkan perpecahan Minggu 20 TEMA 2 : KESULTANAN MELAYU MELAKA MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI Minggu 21 dan 22 BAB 7JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Memahami peranan Johor menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka Aras 1 • Menyatakan kesan kejatuhan Melaka • Menceritakan usaha-usaha menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka • Menceritakan mengenai pengasasan Empayar Johor • Mengetahui lokasi ibukota Kerajaan Johor • Menyatakan sebab-sebab kebangkitan Acheh • Menyenaraikan kuasa-kuasa yang terlibat dalam Perang Tiga Segi Aras 2 • Menghubungkaitkan Kerajaan Johor. Kebangkitan Acheh P.2 Masalah perpaduan 6.Grafik: Garis Masa/ 6 .

Grafik: Melengkapkan Carta maklumat perdagangan di Johor.3 Kemerosotan kerajaan Johor i.Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda Memahami kemerosotan Kerajaan Johor Aras 1 • Memerihalkan perebutan kuasa yang menyebabkan kemerosotan kerajaan Johor • Menceritakan penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor • Menceritakan tentang Perang Johor -Jambi • Menyatakan pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda di Johor Aras 2 • Menghuraikan peranan Bugis dalam Kerajaan Johor • Menerangkan tindakan pemerintah untuk mengurangkan pengaruh Bugis di Johor Aras 3 • Mewajarkan tindakan Raja Sulaiman meminta bantuan Bugis untuk mengembalikan takhta Johor Perebutan takhta Merampas kuasa Campur tangan Perbincangan: Faktor yang membawa kemerosotan Johor Kepentingan perpaduan untuk kestabilan Negara Forum tentang pengasasan. Kegemilangan warisan Kesultanan Melayu • Menya njungi dan memelihara warisan Kesultanan Melayu • Mengh argai warisan karya agung bangsa kita Minggu 24 dan 25 7. Perkembangan persuratan Melayu Mengetahui tentang kegemilangan Kerajaan Johor Aras 1 • Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kebangkitan Johor sebagai pusat perdagangan • Memerihalkan keadaan pelabuhan Johor • Menyenaraikan hasil penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor Aras 2 • Menghuraikan peranan Johor sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau • Membincangkan peranan Johor sebagai pusat keilmuan Aras 3 • Mencetuskan idea-idea baru ke arah menerus-kan kegemilangan Kesultanan Melayu Johor Salasilah Pelabuhan entrepot Persuratan Pusat keilmuan Kajian gambar: Pelabuhan Riau Perbincangan: Sumbangan karya penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor P. Taat dan setia kepada negara • Berwa spada terhadap anasir yang boleh merosakkan negara Kepentingan perpaduan • Menga mal-kan sikap bersatupadu Minggu 26 dan 27 BAB 8 – KERAJAAN Mengetahui latar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu 7 .kege milangan dan kemerosotan Kerajaan Johor Kewajaran tindakan Kerajaan meminta bantuan luar.Persaingan Johor dengan Acheh dan Portugis Melaka selepas kejatuhan Melaka Menjelaskan kegigihan dan keberanian pemimpin untuk mendapatkan semula Melaka Aras 3 • Mengupas sebab pihak Johor dan Melaka tidak pernah bekerjasama untuk menentang Portugis • Mentafsir kekuatan Kota A Famosa dalam pertahanan Portugis Graf Garis perkembangan Kerajaan Johor.iii.2 Kegemilangan kerajaan Johor mengukuhkan ketuanan Melayu i. Pusat perdagangan ii. Perebutan kuasa ii. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor iii. Minggu 23 7.

Perak 8.1 Kerajaankerajaan Melayu yang tua i. Kedah ii.1 Sistem pemerintahan dan pentadbiran i. Negeri-negeri Melayu ii.NEGERI-NEGERI MELAYU 8.Selangor iv. Kelantan iii. Terengganu ii. Pahang iii.Negeri Sembilan Aras 1 • Menceritakan asal-usul nama kerajaankerajaan Melayu • Menceritakan pengasasan kerajaankerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang baru • Menyatakan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu Aras 2 • Menghubungkait kerajaan-kerajaan Melayu dari aspek pengasasan Aras 3 • Merasionalkan asal-usul nama kerajaankerajaan Melayu Naungan Ufti Demokrasi Perbincangan: Latar belakang pembentukan kerajaankerajaan Melayu yang tua dan kerajaankerajaan Melayu yang baru Kajian Buku Teks: Asal usul nama kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang baru Melabel Peta: Kerajaankerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang baru Buku Skrap Bendera negeri Jata negeri Lambang negeri Asal usul Kerajaan Tua dan Baru. Negeri Sembilan Memahami sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu Aras 1 • Mendefinisikan konsep daulat dan tulah • Menyenaraikan ciri-ciri yang mengukuhkan daulat • Menamakan alat-alat kebesaran negerinegeri Melayu • Mengumpul maklumat tentang peranan pembesar di peringkat jajahan dan daerah • Menceritakan peranan pemimpin agama dan magis • Menerangkan peranan Ketua Penggawa dan Ketua Kampung • Membina struktur pentadbiran KerajaanKerajaan Melayu dan Negeri Sembilan • Memerihalkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan Aras 2 • Membandingkan sistem pentadbiran Kerajaan Melaka dan Negeri Sembilan • Menghubungkaitkan konsep daulat Daulat Jajahan Golongan magis Kuasa mutlak Susun lapis pembesar Unit politik Luak Suku/waris Buapak Perut Pengurusan grafik: Carta Organisasi Struktur Politik /Pemerintahan Melayu Carta Struktur Sosial Masyarakat Melayu Kepatuhan kepada undangundang dan pentadbiran • Memat uhi peraturan dan undangundang 8 . Kajian Gambar: Bendera Negeri Kebanggaan terhadap warisan kita • Mengh argai warisan budaya negeri-negeri Melayu Keunikan kerajaankerajaan Melayu • Berba ngga dengan kepelbagaian warisan sejagat negara Minggu 28 Minggu 29 . 30 dan 31 BAB 9 – WARISAN KESULTANAN MELAYU 9.2 Kerajaankerajaan Melayu yang baru i.

timbangan dan sukatan . Perlombongan iii. Berbangga dengan warisan negara • Mengh argai sistem perundangan tradisi 9. Undangundang Kedah dan sistem perundangan di Kelantan Aras 2 • Membandingkan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih • Membandingkan undang-undang adat dengan undang-undang bertulis Aras 3 • Menghuraikan kepentingan sistem perundangan dalam menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat Undangundang bertulis Undangundang tidak bertulis Undangundang Adat Kanun Prinsip dalam sistem perundangan Membina Peta Minda: Sistem perundangan di negeri-negeri Melayu Perbincangan Berkumpulan: Kepentingan undang-undang Bercerita tentang hukum adat Sketsa Ciri-ciri Adat Perpatih dan Adat Temenggung.Adat Temenggung .menangkap ikan . keupayaan dan kreativiti 9 .bertani dll. Kajian Bahan Maujud: Memerihal bahan maujud dari segi cara penghasilan. Undang-undang Laut Melaka.Percukaian v. Undang-undang 99 Perak. Kegigihan berusaha meningkatkan kemakmuran negara kita • Berba ngga dengan bumi kita yang bertuah • Berba ngga dengan kebolehan.3 Kegiatan ekonomi di negerinegeri Melayu i.2 Sistem Perundangan i. Perdagangan . UndangUndang Bertulis Memahami Sistem Perundangan Kerajaan Melayu Aras 1 • Menceritakan tentang latar belakang Adat Temenggung dan Adat Perpatih • Menyatakan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih • Menyenaraikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka.Adat Perpatih ii. Sara diri . kraftangan dan perdagangan • Menyatakan jenis peralatan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi • Memberi contoh jenis matawang yang digunakan • Menyatakan sistem cukai yang diperkenalkan • Menamakan sistem timbangan dan sukatan • Menamakan jenis pengangkutan Aras2 • Menerangkan peranan sungai sebagai nadi perkembangan ekonomi • Mengelaskan tentang jenis matawang yang digunakan di Tanah Melayu • Menerangkan kegunaan hasil perlombongan Sara diri Bebas cukai kuala Cukai labuh batu Sistem serah Sistem kerah Meramu Membina Peta Minda: Jenis-jenis kegiatan ekonomi tradisional Kajian Gambar: Mata wang tradisional Kaedah Stesyen Gambar aktiviti ekonomi(spt.Me lombong.Kraftangan iv. Undang-undang Pahang.bercucuk tanam . kegunaan dll.mengumpul hasil hutan ii.mata wang .dengan pengukuhan kuasa sultan Aras 3 • Membuktikan kewujudan amalan demokrasi dalam Adat Perpatih • Menghubungkaitkan sistem pemerintahan dengan keamanan dan kemajuan negara Pembahagian pusaka 9. Unda ng-undang Tidak Bertulis . keupayaan dan kreatif kita • Berusa ha meningkatkan kebolehan.pengangkutan Mengetahui tentang kegiatan ekonomi di Negerinegeri Melayu Aras 1 • Mendefinisikan konsep sara diri • Mengumpulkan maklumat tentang kegiatan perlombongan.

1 Latar belakang sejarah Sarawak .Karya persuratan .2 Masyarakat Sarawak Mengetahui tentang latar belakang sejarah dan masyarakat Sarawak Aras 1 • Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dengan Kesultanan Brunei dan Sulu • Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak • Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak • Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak • Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak Aras 2 • Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dengan cara hidup. Golongan bangsawan dan rakyat jelata. Kesultanan Kuasa autonomi Etnik Animisme Sara diri Pertanian pindah Tamu Melorek dan Melabel Kawasan: Petempatan kumpulan etnik di Sarawak di atas peta Kajian Gambar: Petempatan kumpulan etnik di Sarawak Perbincangan Semangat bermasyarakat • Memanfaat -kan masa lapang Permuafakatan mengukuhkan negara kita • Mengamalkan hidup bersatu padu Kekayaan warisan budaya 10 .Adat resam .9. Memahami tentang sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional Aras 1 • Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional • Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat • Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata • Menyenaraikan kegiatan masa lapang • Menyatakan contoh karya persuratan • Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam • Menyatakan jenis pendidikan masyarakat Melayu tradisional Aras 2 • Menjelaskan struktur susun lapis masyarakat Melayu • Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata Ketinggian nilai budaya bangsa • Mengh argai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama • Sentia sa bersatupadu dalam sesebuah masyarakat Aras 3 • Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan • Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari ini Minggu 32 dan 33 BAB 10 -SARAWAK 10.Susun lapis masyarakat dan fungsinya ii.4 Sosiobudaya i. Pengurusan Grafik: Membandingkan gaya hidup Golongan bangsawan dan rakyat Simulasi: Murid bermain congkak Tayangan Video: Upacara kemangkatan dan pertabalan. Gaya hidup golongan bangsawan dan golongan rakyat iii. Membuat Buku Skrap: Kegiatan masa lapang Audio Visual: Mendengar lagu-lagu tradisional. Struktur masyarakat Melayu tradisional . Kesenian tradisional Melayu.Pendidikan Aras 3 • Menilai peranan matawang dalam perkembangan ekonomi • Membuat inferens kraftangan sebagai warisan kebudayaan bangsa Golongan Pemerintah Golongan Diperintah Golongan Merdeheka Golongan Hamba Golongan Bangsawan Golongan Rakyat Perbincangan Kumpulan: Peranan golongan pemerintah dan diperintah.Kesenian rakyat .Kegiatan sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional .Kegiatan masa lapang .Pertalian Sarawak dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu 10.

Sara diri .Sistem pertuka- 11 .Perlombongan . agama dan kepercayaan) 10.3 Kegiatan sosiobudaya . kesenian. kesenian.Kumpulan etnik dan petempatan 11.2 Masyarakat Sabah .1 Latar belakang sejarah Sabah . dan timun laut) budaya dan kegiatan ekonomi Aras 3 • Membuktikan kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak • Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia Kumpulan: Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak Malaysia • Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat • Sentiasa memajukan ekonomi negara Minggu 34 dan 35 BAB 11 – SABAH Mengetahui tentang latar belakang sejarah dan masyarakat Sabah Aras 1 • Menceritakan pertalian sejarah Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu • Menyenaraikan kumpulan etnik di Sabah • Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sabah • Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sabah • Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sabah Aras 2 • Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sabah dengan cara hidup. budaya dan kegiatan ekonomi Aras 3 • Membuktikan kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sabah • Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia • Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah Kesultanan Kuasa autonomi Etnik Animisme Sara diri Pertanian pindah Tamu Kajian Gambar: Petempatan kumpulan etnik di Sabah Perbincangan Kumpulan: Kegiatan ekonomi penduduk Sabah Lawatan : Lawatan sambil belajar ke Mini Malaysia Melaka.Perdagangan .Kumpulan etnik dan petempatan 10.Pertalian Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu 11.Perdagangan .3 Kegiatan sosiobudaya . peraturan.Cara hidup dan budaya (pendidikan. peraturan.Sara diri . Melorek dan Melabel Kawasan: Petempatan kumpulan etnik Sabah di atas peta Semangat bermasyarakat • Memanfaat -kan masa lapang Permuafakatan mengukuhkan negara kita • Mengamalkan hidup bersatu padu Kekayaan warisan budaya Malaysia • Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat • Sentiasa memajukan ekonomi negara 11. agama dan kepercayaan) 11.Perlombongan ..4 Kegiatan ekonomi .Cara hidup dan budaya (pendidikan.4 Kegiatan ekonomi .Eksport (sagu. adat resam. sarang burung.Sistem pertukaran barang . adat resam.

Eksport (sagu. dan timun laut) 12 .ran barang . sarang burung.