RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 1 2012 TEMA MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN 1.

Pengenalan kepada Sains Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Ha OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: -menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, -menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian, -menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: -menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan -saintifik/eksperimen,menjalankan satu penyiasatan saintifik. Murid boleh: -menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, -menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, -menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-, -mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Murid boleh: -memilih alat yang betul dan mengukur panjang, -menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata -menggunakan kertas graf,memilih alat yang betul dan -menyukat isipadu cecair,memilih alat yang betul danmengukur suhu badan serta suhu cecair, -menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. MINGGU M2 CATATAN Orentasi ting 1 Dari 4-10 jan.

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. 1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

M3

M3

MINGGU 4 CUTI TAHUN BARU Cina 23-27. jan

1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

M5

6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 2. -menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. -menggunakan mikroskop dengan betul. -menerangkan konsep berat. organ dan sistem dalam badan manusia.3 Memahami sel membentuk tisu. M7 1. Murid boleh: -memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. -mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Murid boleh: -menamakan pelbagai jenis sel manusia. M6 1. M8 M9 . -menentukan jisim suatu objek. -melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. -menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Sel sebagai unit kehidupan 1. -menyatakan fungsi setiap struktur sel. 1. -menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks -menggunakan istilah sel. Murid boleh: -menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. -menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. -mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks -menjalankan eksperimen.5 Memahami konsep jisim Murid boleh: -menentukan berat suatuobjek.1. -melabel struktur umum selhaiwan dan sel tumbuhan.1 Memahami sel M6 Murid boleh: -mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. -menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. -memberi contoh organisma unisel dan multisel. menerangkan konsep jisim. tisu.

1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: -menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. -memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Jirim 1.3 Memahami konsep ketumpatan M12 MINGGU 11 cuti pertengahan sem 1 1. sistem dan organisma. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian M13 . -menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. -menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. -menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. 1.organ. -menghubungkaitkan benda dan jirim. 1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: -menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. -menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. JIRIM DALAM ALAM 3. -menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Murid boleh: -memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. -menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. M9 M10 1. Murid boleh: -mendefinisikan ketumpatan. Murid boleh: -menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang.2 Memahami tiga keadaan jirim. -menyatakan tiga keadaan jirim. air. -menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. -menerangkan maksud jirim.

-mengamalkan penggunaan. sebatian dan campuran. -menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. -menyatakan perbezaan antara unsur. -menyatakan peratusan nitrogen.2. sebatian dan campuran Murid boleh: -menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. -membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. Kepelbagaian Sumber di Bumi 2. -mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Murid boleh: -menyatakan maksud unsur. Udara di sekeliling kita 3.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Murid boleh: -menyatakan komponen dalam udara. -menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. -memberi contoh logam dan bukan logam.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia M16 5. guna semula dan kitar semula bahan. -mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. Kepelbagaian Sumber di Bumi 4. sebatian dan campuran. Murid boleh: -menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. menunjukkan melalui aktiviti: M14 M15 2. -menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.2 Memahami unsur.1 Memahami komponen dalam udara M16 . -memberi contoh unsur. sebatian dan campuran. -menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.

mikroorganisma dan habuk. b) udara mengandungi wap air. -menyenaraikan sumber bahan M17 3. Murid boleh: -menerangkan maksud pencemaran udara.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran 3.5 Menganalisa kesan pencemaran udara M19 M20 . 3. -menyenaraikan hasilpembakaran. -mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. -membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Murid boleh: -menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. -menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Murid boleh: -menyatakan tenaga.a) peratusan oksigen dalam udara.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi M18 3. -menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. -menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. -menyenaraikan contoh bahan cemar udara. Murid boleh: -menyatakan maksud pembakaran. -menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. -memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi.

M21 Minggu 22-23 Cuti Sem 1 . -memerihalkan kesan pencemaran udara. 3. . -mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.cemar udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Murid boleh: -memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. -menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. -mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.

-menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. M24 1. -mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.TENAGA 6. -mengenal pasti perubahan tenaga.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak Murid boleh: -mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Sumber Tenaga 1. -mengelaskan pelbagai sumber M25 . -mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: -menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.

-menyatakan maksud suhu. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. -menyatakan maksud penebat haba. -memberi contoh pelbagai kegunaan haba. -menyatakan sumber lain bagi haba. perolakan dan sinaran). Murid boleh: -menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. -menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. -menyatakan maksud konduktor haba. Murid boleh: -menyatakan matahari membebaskan haba. -menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. -menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Murid boleh: -memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. cecair dan gas. -menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui -menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga 7.boleh diperbaharui 1. -mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. -menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan M26 M26 2. -memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. Haba 2.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya M27 .

-menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. -menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. -memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Murid boleh: -menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. M28 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik M29 . 2.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Murid boleh: -menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. -mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam -menyelesaikan masalah yang mudah.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim M28 2. Murid boleh: -menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. -menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang -melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.harian.

6 Menghargai faedah pengaliran haba Murid boleh: -mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.2. M30 Oktober –november peperiksaan sem 2 .