RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 1 2012 TEMA MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN 1.

Pengenalan kepada Sains Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Ha OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: -menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, -menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian, -menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: -menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan -saintifik/eksperimen,menjalankan satu penyiasatan saintifik. Murid boleh: -menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, -menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, -menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-, -mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Murid boleh: -memilih alat yang betul dan mengukur panjang, -menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata -menggunakan kertas graf,memilih alat yang betul dan -menyukat isipadu cecair,memilih alat yang betul danmengukur suhu badan serta suhu cecair, -menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. MINGGU M2 CATATAN Orentasi ting 1 Dari 4-10 jan.

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. 1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

M3

M3

MINGGU 4 CUTI TAHUN BARU Cina 23-27. jan

1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

M5

Murid boleh: -menamakan pelbagai jenis sel manusia. -menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks -menggunakan istilah sel. M8 M9 . tisu. Sel sebagai unit kehidupan 1.5 Memahami konsep jisim Murid boleh: -menentukan berat suatuobjek. -menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. -menentukan jisim suatu objek. -menggunakan mikroskop dengan betul. M6 1.3 Memahami sel membentuk tisu. M7 1. organ dan sistem dalam badan manusia. Murid boleh: -menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. -menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. 1. -mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. -menyatakan fungsi setiap struktur sel.1. -menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. -menerangkan konsep berat. menerangkan konsep jisim. -melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Murid boleh: -memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. -memberi contoh organisma unisel dan multisel.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 2. -menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. -mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks -menjalankan eksperimen.2 Memahami organisma unisel dan multisel. -melabel struktur umum selhaiwan dan sel tumbuhan.1 Memahami sel M6 Murid boleh: -mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan.

JIRIM DALAM ALAM 3.3 Memahami konsep ketumpatan M12 MINGGU 11 cuti pertengahan sem 1 1. -memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. M9 M10 1. Murid boleh: -memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. -menghubungkaitkan benda dan jirim. Jirim 1. -menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. -menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. Murid boleh: -mendefinisikan ketumpatan. -menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. sistem dan organisma. -menyatakan tiga keadaan jirim.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian M13 . -menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.organ. 1. Murid boleh: -menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. -menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: -menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.2 Memahami tiga keadaan jirim. 1. -menerangkan maksud jirim. -menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Murid boleh: -menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. air. -menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

-menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.1 Memahami komponen dalam udara M16 . -mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. sebatian dan campuran Murid boleh: -menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. -menyatakan peratusan nitrogen. -mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Kepelbagaian Sumber di Bumi 2.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia M16 5. guna semula dan kitar semula bahan.2.2 Memahami unsur. -menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. Kepelbagaian Sumber di Bumi 4. sebatian dan campuran. Udara di sekeliling kita 3. -mengamalkan penggunaan. -menyatakan perbezaan antara unsur. Murid boleh: -menyatakan maksud unsur. sebatian dan campuran. Murid boleh: -menyatakan komponen dalam udara. -memberi contoh logam dan bukan logam. menunjukkan melalui aktiviti: M14 M15 2.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. -membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. -menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. sebatian dan campuran. Murid boleh: -menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. -menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. -memberi contoh unsur. oksigen dan karbon dioksida dalam udara.

Murid boleh: -menyatakan maksud pembakaran.a) peratusan oksigen dalam udara. mikroorganisma dan habuk. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. -menyenaraikan contoh bahan cemar udara.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Murid boleh: -menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. -menyenaraikan hasilpembakaran. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran 3. 3. -memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. -menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi M18 3. -menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. b) udara mengandungi wap air. -membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. -menyenaraikan sumber bahan M17 3. Murid boleh: -menyatakan tenaga.5 Menganalisa kesan pencemaran udara M19 M20 . -mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. -menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Murid boleh: -menerangkan maksud pencemaran udara. -menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.

-mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. 3. . -mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. -menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Murid boleh: -memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. -memerihalkan kesan pencemaran udara.cemar udara. M21 Minggu 22-23 Cuti Sem 1 .

-mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. -mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. -mengenal pasti perubahan tenaga. -menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak Murid boleh: -mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.TENAGA 6. -mengelaskan pelbagai sumber M25 . M24 1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: -menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Sumber Tenaga 1.

Murid boleh: -menyatakan matahari membebaskan haba. Murid boleh: -menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui -menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. -menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. -memberi contoh pelbagai kegunaan haba. -menyatakan maksud penebat haba.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga 7. perolakan dan sinaran). menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. -menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. cecair dan gas. -menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. -memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya M27 . Murid boleh: -memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. -menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan M26 M26 2. -menyatakan maksud konduktor haba. Haba 2. -menyatakan maksud suhu. -menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. -mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.boleh diperbaharui 1. -menyatakan sumber lain bagi haba.

-menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim M28 2. -memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. -mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam -menyelesaikan masalah yang mudah. -menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. -menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang -melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. 2. Murid boleh: -menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Murid boleh: -menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. Murid boleh: -menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. M28 2.harian.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik M29 .

6 Menghargai faedah pengaliran haba Murid boleh: -mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.2. M30 Oktober –november peperiksaan sem 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful