RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 1 2012 TEMA MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN 1.

Pengenalan kepada Sains Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Ha OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: -menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, -menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian, -menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: -menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan -saintifik/eksperimen,menjalankan satu penyiasatan saintifik. Murid boleh: -menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, -menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, -menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-, -mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Murid boleh: -memilih alat yang betul dan mengukur panjang, -menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata -menggunakan kertas graf,memilih alat yang betul dan -menyukat isipadu cecair,memilih alat yang betul danmengukur suhu badan serta suhu cecair, -menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. MINGGU M2 CATATAN Orentasi ting 1 Dari 4-10 jan.

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. 1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

M3

M3

MINGGU 4 CUTI TAHUN BARU Cina 23-27. jan

1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

M5

Murid boleh: -menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. tisu. menerangkan konsep jisim. Murid boleh: -menamakan pelbagai jenis sel manusia. -memberi contoh organisma unisel dan multisel.3 Memahami sel membentuk tisu. -menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.2 Memahami organisma unisel dan multisel.1 Memahami sel M6 Murid boleh: -mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. -menentukan jisim suatu objek. -menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. -melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.1. M8 M9 . -mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. -menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks -menggunakan istilah sel. -menerangkan konsep berat. -menyatakan fungsi setiap struktur sel. M6 1. Sel sebagai unit kehidupan 1. -melabel struktur umum selhaiwan dan sel tumbuhan.5 Memahami konsep jisim Murid boleh: -menentukan berat suatuobjek. -menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Murid boleh: -memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. 1. -menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. -mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks -menjalankan eksperimen.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 2. organ dan sistem dalam badan manusia. M7 1. -menggunakan mikroskop dengan betul.

-menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. -menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. 1. sistem dan organisma. -menyatakan tiga keadaan jirim. 1. -menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara.2 Memahami tiga keadaan jirim. Murid boleh: -menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. -memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Murid boleh: -mendefinisikan ketumpatan. -menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.3 Memahami konsep ketumpatan M12 MINGGU 11 cuti pertengahan sem 1 1. Jirim 1. air. -menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. -menghubungkaitkan benda dan jirim.organ. JIRIM DALAM ALAM 3. Murid boleh: -menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: -menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: -memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian M13 . -menerangkan maksud jirim. -menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. -menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. M9 M10 1.

Murid boleh: -menyatakan maksud unsur. sebatian dan campuran Murid boleh: -menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Murid boleh: -menyatakan komponen dalam udara. -memberi contoh unsur. -menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. -mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Kepelbagaian Sumber di Bumi 2. sebatian dan campuran. Murid boleh: -menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. -menyatakan peratusan nitrogen. menunjukkan melalui aktiviti: M14 M15 2. -memberi contoh logam dan bukan logam.1 Memahami komponen dalam udara M16 .2. -menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. -menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. -mengamalkan penggunaan. Kepelbagaian Sumber di Bumi 4.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia M16 5. -membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran. guna semula dan kitar semula bahan. -mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. -menyatakan perbezaan antara unsur. -menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Udara di sekeliling kita 3.

Murid boleh: -menyatakan maksud pembakaran. -menyenaraikan sumber bahan M17 3. -menyenaraikan hasilpembakaran.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Murid boleh: -menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. -memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. Murid boleh: -menerangkan maksud pencemaran udara. -membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. -menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. 3. -menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi M18 3. b) udara mengandungi wap air. -menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran.a) peratusan oksigen dalam udara. Murid boleh: -menyatakan tenaga. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. -mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya.5 Menganalisa kesan pencemaran udara M19 M20 .4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran 3. -menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. -menyenaraikan contoh bahan cemar udara. mikroorganisma dan habuk.

-mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. -memerihalkan kesan pencemaran udara. M21 Minggu 22-23 Cuti Sem 1 . -mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Murid boleh: -memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.cemar udara. 3. . -menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.

Sumber Tenaga 1. -mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. -mengelaskan pelbagai sumber M25 .1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: -menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. M24 1. -mengenal pasti perubahan tenaga.TENAGA 6. -mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. -menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak Murid boleh: -mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui -menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. -memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. -menyatakan maksud penebat haba.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya M27 . -menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan M26 M26 2. Murid boleh: -menyatakan matahari membebaskan haba. -menyatakan maksud konduktor haba. Murid boleh: -memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. -menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga 7. -memberi contoh pelbagai kegunaan haba. -menyatakan sumber lain bagi haba.boleh diperbaharui 1. -menyatakan maksud suhu. Haba 2. perolakan dan sinaran). -menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. cecair dan gas. -menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Murid boleh: -menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. -mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. -menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.

5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik M29 . Murid boleh: -menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. -menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim M28 2. -menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang -melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Murid boleh: -menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. -mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam -menyelesaikan masalah yang mudah. -memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. M28 2. Murid boleh: -menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. 2.harian. -menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

2. M30 Oktober –november peperiksaan sem 2 .6 Menghargai faedah pengaliran haba Murid boleh: -mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful