RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 1 2012 TEMA MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN 1.

Pengenalan kepada Sains Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Ha OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: -menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, -menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian, -menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: -menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan -saintifik/eksperimen,menjalankan satu penyiasatan saintifik. Murid boleh: -menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, -menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, -menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-, -mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Murid boleh: -memilih alat yang betul dan mengukur panjang, -menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata -menggunakan kertas graf,memilih alat yang betul dan -menyukat isipadu cecair,memilih alat yang betul danmengukur suhu badan serta suhu cecair, -menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. MINGGU M2 CATATAN Orentasi ting 1 Dari 4-10 jan.

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. 1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

M3

M3

MINGGU 4 CUTI TAHUN BARU Cina 23-27. jan

1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

M5

1. -menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Murid boleh: -memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. Sel sebagai unit kehidupan 1. -menggunakan mikroskop dengan betul. -memberi contoh organisma unisel dan multisel. -menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks -menggunakan istilah sel. -menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. menerangkan konsep jisim. -menyatakan fungsi setiap struktur sel. -menentukan jisim suatu objek. -menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Murid boleh: -menamakan pelbagai jenis sel manusia. M8 M9 .1 Memahami sel M6 Murid boleh: -mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Murid boleh: -menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. organ dan sistem dalam badan manusia. -menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.3 Memahami sel membentuk tisu. -mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. tisu.2 Memahami organisma unisel dan multisel.5 Memahami konsep jisim Murid boleh: -menentukan berat suatuobjek. M6 1. M7 1. -menerangkan konsep berat. -melabel struktur umum selhaiwan dan sel tumbuhan.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 2. -mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks -menjalankan eksperimen. -melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.1.

-menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Murid boleh: -memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. -menerangkan maksud jirim. M9 M10 1. -menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. JIRIM DALAM ALAM 3.organ. Jirim 1. sistem dan organisma. -menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. -menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Murid boleh: -mendefinisikan ketumpatan. -menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.3 Memahami konsep ketumpatan M12 MINGGU 11 cuti pertengahan sem 1 1. -menghubungkaitkan benda dan jirim.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: -menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. -menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Murid boleh: -menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. air.2 Memahami tiga keadaan jirim. -menyatakan tiga keadaan jirim. 1. Murid boleh: -menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian M13 . -menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. -memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. 1.

-menyatakan perbezaan antara unsur. sebatian dan campuran Murid boleh: -menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Murid boleh: -menyatakan maksud unsur. -membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. Murid boleh: -menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. Murid boleh: -menyatakan komponen dalam udara.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia M16 5. -menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. -menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. -memberi contoh logam dan bukan logam. sebatian dan campuran.1 Memahami komponen dalam udara M16 . menunjukkan melalui aktiviti: M14 M15 2. Kepelbagaian Sumber di Bumi 4. sebatian dan campuran. -menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. -menyatakan peratusan nitrogen. -memberi contoh unsur. -mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. -menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Udara di sekeliling kita 3. Kepelbagaian Sumber di Bumi 2.2. -mengamalkan penggunaan. guna semula dan kitar semula bahan. -mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya.

-menyenaraikan contoh bahan cemar udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. -menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi M18 3.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran 3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Murid boleh: -menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk.5 Menganalisa kesan pencemaran udara M19 M20 . -membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. -menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Murid boleh: -menyatakan maksud pembakaran. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. 3. -mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Murid boleh: -menyatakan tenaga. -memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. Murid boleh: -menerangkan maksud pencemaran udara. -menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. -menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. -menyenaraikan sumber bahan M17 3. -menyenaraikan hasilpembakaran.a) peratusan oksigen dalam udara. b) udara mengandungi wap air.

-mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. 3. -memerihalkan kesan pencemaran udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Murid boleh: -memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.cemar udara. -menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. -mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. M21 Minggu 22-23 Cuti Sem 1 . .

-mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak Murid boleh: -mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. -mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. M24 1. -menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. -mengelaskan pelbagai sumber M25 .TENAGA 6.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: -menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Sumber Tenaga 1. -mengenal pasti perubahan tenaga.

perolakan dan sinaran). Murid boleh: -memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. -menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. -menyatakan maksud konduktor haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui -menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Haba 2. -menyatakan maksud suhu. -menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan M26 M26 2. -menyatakan maksud penebat haba. Murid boleh: -menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga 7. -memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. -memberi contoh pelbagai kegunaan haba. -mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. -menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. cecair dan gas.boleh diperbaharui 1. Murid boleh: -menyatakan matahari membebaskan haba. -menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya M27 . -menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. -menyatakan sumber lain bagi haba.

3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Murid boleh: -menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. Murid boleh: -menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. -menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang -melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. -menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. 2. Murid boleh: -menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik M29 .4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim M28 2. -menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. -mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam -menyelesaikan masalah yang mudah. -memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. M28 2.harian.

M30 Oktober –november peperiksaan sem 2 .2.6 Menghargai faedah pengaliran haba Murid boleh: -mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful