P. 1
Rpt Sains 2012 f1

Rpt Sains 2012 f1

|Views: 1,053|Likes:
Published by Imelda Imie Jipli

More info:

Published by: Imelda Imie Jipli on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 1 2012 TEMA MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN 1.

Pengenalan kepada Sains Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Ha OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: -menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, -menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian, -menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: -menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan -saintifik/eksperimen,menjalankan satu penyiasatan saintifik. Murid boleh: -menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, -menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, -menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-, -mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Murid boleh: -memilih alat yang betul dan mengukur panjang, -menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata -menggunakan kertas graf,memilih alat yang betul dan -menyukat isipadu cecair,memilih alat yang betul danmengukur suhu badan serta suhu cecair, -menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. MINGGU M2 CATATAN Orentasi ting 1 Dari 4-10 jan.

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. 1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

M3

M3

MINGGU 4 CUTI TAHUN BARU Cina 23-27. jan

1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

M5

tisu. -menyatakan fungsi setiap struktur sel. Sel sebagai unit kehidupan 1. M6 1. -menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Murid boleh: -menamakan pelbagai jenis sel manusia.5 Memahami konsep jisim Murid boleh: -menentukan berat suatuobjek.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 2.2 Memahami organisma unisel dan multisel. M8 M9 . -menerangkan konsep berat. -melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.1.3 Memahami sel membentuk tisu. -melabel struktur umum selhaiwan dan sel tumbuhan. -mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks -menjalankan eksperimen. menerangkan konsep jisim. -menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks -menggunakan istilah sel. organ dan sistem dalam badan manusia. -menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Murid boleh: -menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. -menggunakan mikroskop dengan betul. -menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Murid boleh: -memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. -mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. 1. -memberi contoh organisma unisel dan multisel. -menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. M7 1. -menentukan jisim suatu objek.1 Memahami sel M6 Murid boleh: -mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan.

1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: -menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.2 Memahami tiga keadaan jirim. sistem dan organisma. -menghubungkaitkan benda dan jirim. M9 M10 1. Jirim 1. Murid boleh: -menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. -menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. 1. -menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. -menerangkan maksud jirim. Murid boleh: -mendefinisikan ketumpatan. -menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. 1. air. -memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Murid boleh: -memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. -menyatakan tiga keadaan jirim.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian M13 . -menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang.3 Memahami konsep ketumpatan M12 MINGGU 11 cuti pertengahan sem 1 1. -menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. JIRIM DALAM ALAM 3.organ. -menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. -menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Murid boleh: -menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah.

-menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. oksigen dan karbon dioksida dalam udara.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Udara di sekeliling kita 3. -menyatakan perbezaan antara unsur. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. Kepelbagaian Sumber di Bumi 2. Murid boleh: -menyatakan maksud unsur. -memberi contoh unsur. -mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. -membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. -mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Murid boleh: -menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.2.2 Memahami unsur. -mengamalkan penggunaan.1 Memahami komponen dalam udara M16 . -menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Murid boleh: -menyatakan komponen dalam udara. menunjukkan melalui aktiviti: M14 M15 2.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia M16 5. sebatian dan campuran. guna semula dan kitar semula bahan. Kepelbagaian Sumber di Bumi 4. -menyatakan peratusan nitrogen. -menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. -memberi contoh logam dan bukan logam. sebatian dan campuran Murid boleh: -menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. -menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran.

karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. -memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. mikroorganisma dan habuk. -menyenaraikan sumber bahan M17 3. b) udara mengandungi wap air. Murid boleh: -menyatakan tenaga. -membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. -menyenaraikan hasilpembakaran. -menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. -menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Murid boleh: -menyatakan maksud pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran 3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Murid boleh: -menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. -menyenaraikan contoh bahan cemar udara.a) peratusan oksigen dalam udara. 3. Murid boleh: -menerangkan maksud pencemaran udara. -menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi M18 3. -menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.5 Menganalisa kesan pencemaran udara M19 M20 . -mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya.

-mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Murid boleh: -memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. 3. .cemar udara. -memerihalkan kesan pencemaran udara. -mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. -menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. M21 Minggu 22-23 Cuti Sem 1 .

Sumber Tenaga 1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: -menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. -menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. -mengelaskan pelbagai sumber M25 . -mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. -mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. M24 1.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak Murid boleh: -mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.TENAGA 6. -mengenal pasti perubahan tenaga.

boleh diperbaharui 1. -memberi contoh pelbagai kegunaan haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui -menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya M27 . -menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. -memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. Murid boleh: -menyatakan matahari membebaskan haba. Murid boleh: -memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. Haba 2. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. -menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. -menyatakan maksud penebat haba. -menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan M26 M26 2.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga 7. -mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. -menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. -menyatakan maksud konduktor haba. Murid boleh: -menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. -menyatakan sumber lain bagi haba. -menyatakan maksud suhu. -menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. cecair dan gas. perolakan dan sinaran).

Murid boleh: -menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik M29 .3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Murid boleh: -menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. M28 2. 2. -menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang -melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. -memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. -mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam -menyelesaikan masalah yang mudah.harian. Murid boleh: -menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. -menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. -menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim M28 2.

6 Menghargai faedah pengaliran haba Murid boleh: -mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. M30 Oktober –november peperiksaan sem 2 .2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->