P. 1
Rpt Sains 2012 f1

Rpt Sains 2012 f1

|Views: 1,053|Likes:
Published by Imelda Imie Jipli

More info:

Published by: Imelda Imie Jipli on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 1 2012 TEMA MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN 1.

Pengenalan kepada Sains Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Ha OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: -menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, -menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian, -menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: -menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan -saintifik/eksperimen,menjalankan satu penyiasatan saintifik. Murid boleh: -menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, -menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, -menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-, -mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Murid boleh: -memilih alat yang betul dan mengukur panjang, -menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata -menggunakan kertas graf,memilih alat yang betul dan -menyukat isipadu cecair,memilih alat yang betul danmengukur suhu badan serta suhu cecair, -menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. MINGGU M2 CATATAN Orentasi ting 1 Dari 4-10 jan.

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. 1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

M3

M3

MINGGU 4 CUTI TAHUN BARU Cina 23-27. jan

1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

M5

2 Memahami organisma unisel dan multisel. Murid boleh: -menyatakan maksud organisma unisel dan multisel.3 Memahami sel membentuk tisu. -melabel struktur umum selhaiwan dan sel tumbuhan. Sel sebagai unit kehidupan 1. -menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks -menggunakan istilah sel. -melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Murid boleh: -menamakan pelbagai jenis sel manusia. -menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. -menerangkan konsep berat. -menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. 1.5 Memahami konsep jisim Murid boleh: -menentukan berat suatuobjek. tisu. M7 1. -menyatakan fungsi setiap struktur sel.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 2. -mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.1 Memahami sel M6 Murid boleh: -mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. -menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. -mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks -menjalankan eksperimen.1. M8 M9 . -memberi contoh organisma unisel dan multisel. organ dan sistem dalam badan manusia. -menentukan jisim suatu objek. -menggunakan mikroskop dengan betul. menerangkan konsep jisim. M6 1. Murid boleh: -memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. -menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.

JIRIM DALAM ALAM 3. Jirim 1. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Murid boleh: -memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. -menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. -menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Murid boleh: -mendefinisikan ketumpatan. -menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. -menghubungkaitkan benda dan jirim. 1. sistem dan organisma. -menerangkan maksud jirim. Murid boleh: -menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. -menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.2 Memahami tiga keadaan jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: -menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Murid boleh: -menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah.organ. -menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. air. 1. M9 M10 1. -menyatakan tiga keadaan jirim.3 Memahami konsep ketumpatan M12 MINGGU 11 cuti pertengahan sem 1 1.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian M13 . -menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. -menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. -memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan.

sebatian dan campuran.1 Memahami komponen dalam udara M16 . -menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. -menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. sebatian dan campuran.2 Memahami unsur.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia M16 5. Kepelbagaian Sumber di Bumi 4. -memberi contoh unsur. Murid boleh: -menyatakan maksud unsur.2. guna semula dan kitar semula bahan. Kepelbagaian Sumber di Bumi 2. -menyatakan perbezaan antara unsur. -memberi contoh logam dan bukan logam. -menyatakan peratusan nitrogen. menunjukkan melalui aktiviti: M14 M15 2. -mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Murid boleh: -menyatakan komponen dalam udara. -menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. -menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. -mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. Udara di sekeliling kita 3. sebatian dan campuran Murid boleh: -menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. sebatian dan campuran. -membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. -mengamalkan penggunaan.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi 2. Murid boleh: -menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.

4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran 3.5 Menganalisa kesan pencemaran udara M19 M20 . -membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. -mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya.a) peratusan oksigen dalam udara. Murid boleh: -menyatakan tenaga. Murid boleh: -menerangkan maksud pencemaran udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. -menyenaraikan sumber bahan M17 3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Murid boleh: -menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. -menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. b) udara mengandungi wap air. -menyenaraikan hasilpembakaran.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi M18 3. -menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. -memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. 3. -menyenaraikan contoh bahan cemar udara. -menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Murid boleh: -menyatakan maksud pembakaran. -menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. mikroorganisma dan habuk.

-menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. -mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Murid boleh: -memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. -memerihalkan kesan pencemaran udara.cemar udara. -mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. . 3. M21 Minggu 22-23 Cuti Sem 1 .

2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak Murid boleh: -mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. -mengelaskan pelbagai sumber M25 . -mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: -menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. -mengenal pasti perubahan tenaga. Sumber Tenaga 1. -menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. M24 1. -mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.TENAGA 6.

-menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. -menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. -menyatakan maksud penebat haba. -menyatakan maksud konduktor haba. perolakan dan sinaran).boleh diperbaharui 1. Murid boleh: -memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui -menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Murid boleh: -menyatakan matahari membebaskan haba. -menyatakan sumber lain bagi haba. cecair dan gas. -menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. -menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan M26 M26 2. -menyatakan maksud suhu.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya M27 . -mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. -memberi contoh pelbagai kegunaan haba.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga 7. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. Haba 2. -memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. Murid boleh: -menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. -menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik M29 . -memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. -menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang -melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. -menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. -menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Murid boleh: -menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal.harian. M28 2. 2.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim M28 2. Murid boleh: -menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Murid boleh: -menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. -mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam -menyelesaikan masalah yang mudah.

6 Menghargai faedah pengaliran haba Murid boleh: -mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.2. M30 Oktober –november peperiksaan sem 2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->