Selamat Sejahtera

 Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang punca berlakunya gejala ponteng sekolah yang telah menjadi masalah terbesar dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik.
 Borang ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.

Bahagian A adalah berkenaan faktor-faktor yang mempengaruhi gejala ponteng manakala Bahagian B berkenaan kesan-kesan daripada gejala tersebut.
 Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu

kumpulan kami untuk memikirkan langkah-langkah yang sesuai untuk menangani masalah ini untuk manfaat semua.
 Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN.  Kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini adalah amat dihargai.

Tandakan [ x ] pada jawapan anda.

TINGKATAN : JANTINA KAUM : LELAKI [ ] ] PEREMPUAN BUKAN MELAYU [ [ ] ]

: MELAYU [

PETUNJUK

JAWAPAN SANGAT SETUJU SETUJU KURANG SETUJU

ANGKA 1 2 3

Saya selalu letih dan tidak sempat bangun untuk datang ke sekolah. . Makanan di kantin sekolah saya tidak sedap dan mahal.TIDAK SETUJU 4 PERKARA 1 2 3 4 Saya berasa bosan dengan mata pelajaran tertentu. Saya sengaja lewat ke sekolah untuk menggelakkan masuk kelas guru yang saya tidak suka. Peraturan di sekolah saya terlalu ketat. FAKTOR SIKAP PELAJAR FAKTOR SUASANA SEKOLAH PERKARA 1 2 3 4 Saya tidak suka suasana di dalam kelas saya. Pihak sekolah saya menyediakan kemudahankemudahan yang secukupnya untuk kegunaan pelajar. Saya lebih suka menonton TV daripada belajar.

Sesetengah guru yang mengajar saya sering lewat masuk ke dalam kelas. Pembelajaran dan pengajaran guru kurang berkesan seperti yang saya harapkan. . Saya selalu diajak oleh rakan saya untuk pergi ke pusat beli belah sewaktu persekolahan. Guru saya sentiasa bersedia semasa mengajar. Saya tidak akan diterima oleh rakan yang ponteng jika saya tidak ponteng bersama rakan. FAKTOR RAKAN SEBAYA PERKARA 1 2 3 4 Saya tidak suka ke sekolah kerana dapat bersama kawan di pusat hiburan.FAKTOR GURU MENGAJAR PERKARA 1 2 3 4 Semua guru yang mengajar saya memberikan kerja sekolah yang banyak. Saya rasa bangga mempunyai kawan yang berkebolehan dalam kepimpinan dan berpengaruh terhadap rakan lain.

Permainan video ( video Games) di pusat hiburan sangat menyeronokkan. TERIMA KASIH. FAKTOR MEDIA MASSA PERKARA 1 2 3 4 Program siaran Tv 24 jam memang boleh menghilangkan rasa bosan di rumah. Suasana di rumah saya mesra dan gembira. Ibu bapa saya menyediakan segala keperluan dan kemudahan supaya hidup saya lebih selesa dan mencukupi. Saya lebih suka lepak di pusat hiburan daripada belajar di sekolah. Ibu bapa saya jarang di rumah kerana sibuk bekerja. Permainan video (videogame) di pusat hiburan memang boleh menghilangkan rasa tekanan saya di rumah dan sekolah. .FAKTOR KELUARGA PERKARA 1 2 3 4 Ibu bapa saya tidak ambil tahu samada saya tidak pergi ke sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful