P. 1
Kemahiran Mendengar, Membaca dan Menulis

Kemahiran Mendengar, Membaca dan Menulis

|Views: 713|Likes:
Published by wawa_magic
BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian ki
BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian ki

More info:

Published by: wawa_magic on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

BMM 3104

1

1. Definisi dan konsep bagi kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.1

Kemahiran mendengar

1.1.1 Definisi Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Kita menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialami daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kemudian kita cuba meniru serta menuturkannya berulang kali.

1.1.2 Konsep Kemahiran mendengar berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat. Ia merupakan gabungan segala yang didengar, difaham dan diingat. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindakbalas positif terhadap muzik, kesusasteraan, drama dan lain-lain bahan kreatif. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujah dan bukti.

Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan ukan perasaan. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Individu banyak belajar melalui pengalaman berbanding kecerdasan otak.

1.2

Kemahiran bertutur

1.2.1 Definisi Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan manusia berbicara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea

BMM 3104

2

yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul, dan juga berdasarkan konteks yang sesuai. Maka, pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur membolehkan pelajar menguasai kemahiran

bercakap dengan tenang, dalam gaya (nada, intonasi dan tekanan) yang betul, lancar dan fasih mengikut situasi dan keperluan.

1.2.2 Konsep Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang kompleks kerana semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan

menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental; memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsurunsur prosidi dan melaksanakan proses mental ± mendengar dan membaca secara berkesan. Kemahiran bertutur merupakan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan member tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi, dan penguasaan sistem bunyi. Ia berlaku pada peringkat penglahiran, setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Inidivdu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Pertuturan yang baik dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. Tabiat bahasa yang baik pula membolehkan si penutur berinteraksi secara berkesan.

BMM 3104

3

1.3

Kemahiran membaca

1.3.1 Definisi Haris dan Sipay (1980:8) menyifatkan proses membaca sebagai satu proses mendapatkan interpretasi yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Kenedy (1981:5) mentafsir proses membaca sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui dan seterusnya, berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mengintegrasikan maksudnya. Smith dan Johnson (1980:4) menganggap proses membaca sebagai satu proses komunikasi kerana dalam sesebuah perlakuan membaca, berlaku pertukaran idea-idea di antara penulis dan pembaca. Dengan itu, seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia tidak berjaya mendapatkan mesej atau apa yang hendak disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa membaca ialah satu proses untuk memahami isi, maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis.

1.3.2 Konsep Membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. Namun ia tidak semudah yang

disangka kerana pembaca terpaksa meneroka bagaimana kita memperoleh maksud melalui pembacaan dan bagaimana pembaca serta penulis teks akan memberi sumbangan kepada proses membaca itu sendiri.

Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat.BMM 3104 4 1. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. 2. Empat peringkat proses . bertutur.4. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. pelajar-pelajar diuji dalam bentuk penulisan. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. komunikasi lisan melibatkan dua proses.1 Aspek-aspek yang berkaitan Secara umum. Di samping itu dalam sistem peperiksaan am di negara ini.1 Definisi Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran. Maka. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran.4 Menulis 1. Aspek-aspek penting berkaitan dengan kemahiran mendengar.1 Kemahiran mendengar 2. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca. menaakul. rancangan pengajaran harus disusun dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid-murid dapat menyampaikan idea dengan tepat dan berkesan. Kemahiran menulis amat penting untuk dikuasai kerana penulisan merupakan satu bentuk komunikasi yang penting dalam kehidupan harian.4. bertutur. Kemahiran menulis mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. membaca dan menulis.1. Jenis-jenis kemahiran mendengar. pemerengganan dan menulis kesimpulan. membaca dan menulis iaitu proses mendengar. 2. 1. bertutur. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. membaca dan menulis.2 Konsep Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru.

seseorang itu dapat memperoleh idea. 2.mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Semasa mendengar. mengenal pasti perkara sama ada perkara itumempunyai hubungan atau tidak. pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. melakukan arahan atau memberi tindak balas seperti menurut perintah. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. Kesimpulannya. Kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. mengenal pasti ekspresi penutur.2 Jenis-jenis kemahiran Penyataan sebelum ini ada mengatakan bahawa kemahiran bertutur itu terhasil daripada proses mendengar. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. dan secara kritikal. tanpa tindak balas. dan berasaskan pengetahuan serta pengalamannya. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. Dengan itu dapat kita simpulkan bahawa proses mendengar itu melibatkan . dan bertindak balas terhadap bunyibunyi tersebut. dengan beremosi atau ekspresi. mencari isi-isi penting dalam ayat yang didengar. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. secara berhati-hati dengan pengamatan. seseorang itu akan menangkap gabungan bunyi-bunyi bahasa. mentafsir maknamakna yang tersirat. dia akan menghubungkaitkan bunyi itu dengan makna.1. mengenal pasti isi-isi yang tersurat dan tersirat.BMM 3104 5 mendengar . supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. dan mengesan µpengaruh¶ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. secara menebuk-nebuk. suasana. dan keduanya. Melalui kemahiran mendengar. antara lain proses mendengar . Bunyi yang bermakna itu kemudiannya akan menjadi asas bagi seseorang untuk memberi respons dan bertindak balas.secara pasif. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. serta keadaan atau konteks. secara bertelau-telau (gabungan suara yang perlahan dan kuat). iaitu seperti memberi yang baik sahaja.

BMM 3104 6 proses memaham. apa yang berlaku dalam proses mendengar inilah yang dinamakan mendengar pasif. Terdapat dua jenis kemahiran mendengar. perkataan atau . yang merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata.1 Kemahiran bertutur Aspek-aspek yang berkaitan Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. Sebagai contoh dalam satu situasi. iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran mendengar aktif. Aspek ini penting. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. Hal ini desebabkan murid-murid itu faham apa yang dikatakan oleh gurunya. menghurai dan menilai apa yang didengar sebelum sesuatu tindakbalas yang sewajarnya perlu dibuat. perkataan. guru menerangkan nama sejenis tumbuhan dengan menggunakan istilah saintifiknya. murid mampu menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. Jadi. Murid-murid berdiam diri menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang diperkatakan oleh gurunya.2. frasa kata dan ayat. Murid hanya mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima.2 2. 2. sebutan dan maknanya. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti perang. Dalam hal ini. Inilah yang dikatakan mendengar aktif kerana murid dapat memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar. Aspek seterusnya ialah tekanan. suku kata. Sebagai contoh. Mendengar aktif pula melibatkan komunikasi dua hala. boleh dibunyikan sebagai /perang/ dan /p rang/ dan seumpamanya.

formula. Misalnya ungkapan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa ± meliputi bidang fonologi. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan untuk berlari. Aspek seterusnya ialah intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. sintaksis dan semantik. Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. So. Pun demikian dalam bahasa Melayu. Dalam ayat. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Jeda merupakan unsur yang merujuk kepada aspek persendian ± memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. Ti dan Do ± setiap nada mewakili satu suku kata. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Mi. Fa. Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. µjangan/ lari. Re. . La. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat.¶ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya membenarkan orang itu berlari. mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat). Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Misalnya. Selain itu. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. rangkai kata atau ayat. Sebaliknya jika jeda digunakan. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. µjangan lari¶.BMM 3104 7 rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. yang kewujudannya lebih jelas.

lancar dan berkesan. perasaan. pendapat. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas dan betul.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. masalah komunikasi mungkin timbul dan pendengar mungkin menjadi kurang sabar mendengar pertuturan yang dikeluarkan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. Berikut adalah jenis-jenis kemahiran bertutur.BMM 3104 8 Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Pertama. bertutur dengan fasih dan dapat memberi pendapat serta pandangan dengan jelas untuk melibatkan diri dalam interaksi sosial. Kedua. Sekiranya seorang penutur itu gagap atau sengau. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.2. Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan muridmurid. teratur dan kemas tanpa gangguan/ tersekat. menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang betul ± murid perlu dididik untuk mengelakkan pengaruh sebutan dari sebarang dialek dalam pertuturan Bahasa Melayu. . 2.

bahasa basahan. dan masyarakat dengan menggunakan sebutan serta intonasi yang betul. menjawab secara spontan tentang sesuatu perkara atau isu yang dikemukakan terhadapnya. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.1. pastikan cara mengajukan soalan kepada pihak tertentu itu dalam nada yang sopan dan tidak menyentuh sebarang sensiviti yang nyata. forum. Contoh bahasa tidak formal . Hal ini dapat dilihat semasa guru membuat set induksi pada peringkat awal P&P.al (1994).3.1 Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. sekiranya seorang murid ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persoalan berkaitan dengan bidang agama. Berdasarkan konteks yang umum. keluarga. bahasa kasar.BMM 3104 9 Ketiga. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang . menyoal untuk mendapatkan maklumat dengan mengemukakan soalan secara jelas dan sopan. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tidak formal. 2. Ini boleh dilakukan melalui perbincangan dalam kelas. bahasa pijin.3. Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal. berbual dan berbincang tentang kehidupan yang berkaitan dengan diri. bahasa dialek dan sebagainya. Sebagai contoh. Guru lazimnya mengajukan soalan secara rawak dan murid diminta menjawab secara spontan. Kelima.Bahasa mesra.3 Membaca 2. wawancara dan sebagainya.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. Keempat. bahasa slanga. bahasa pasar. Contoh bahasa formal .1 Aspek-aspek yang berkaitan 2. bahasa halus.

kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita.BMM 3104 10 menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. keupayaan matanya mengecam bentuk. kemahiran pengamatan penglihatan. Dari segi emosi. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Dari segi mental pula. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Kesimpulannya. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan . murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Pada tahap ini. pengalaman dan persekitaran. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut.1. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya.3. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. latihan menajamkan daya ingatan.2 Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. dan latihan bahasa pertuturan. 2. Dari segi fizikal. aktiviti koordinasi psikomotor.

bunyi kata dan abjad atau mengeja. orang yang membaca itu harus mempunyai kemampuan untuk memberi makna apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. suku kata. Ia adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut system bunyi bahasa Melayu. kaedah terus. perkataan. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul.3 Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf.1.BMM 3104 11 menggunakan permainan huruf.2 Jenis-jenis kemahiran Terdapat beberapa jenis kemahiran dalam membaca.3. Ini bermaksud. Oleh yang demikian. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. 2. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut.4 Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. bacaan mekanis.3. iaitu. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. fikiran dan perasaan seseorang pengarang. dia terlebih dahulu harus .3. Pertama. Di sini dapat disimpulkan bahawa membaca mekanis itu adalah satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahami maklumat. membaca mengikut intonasi. 2. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. 2. frasa dan ayatayat mudah.1. nada dan tekanan yang betul .

dia mesti mampu dan cekap mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. mereka tidak dapat membunyi dan menggayakan kata-kata atau ungkapan yang dibaca itu dengan nada dan intonasi yang betul mengikut konteks dan wacana teks yang dibacanya itu. tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang dibacanya. Bacaan senyap ini juga lebih bertepatan dengan membaca secara perseorangan (personalized reading). Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. sebutan. program membaca senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik. Begitu juga. Maka. bacaan senyap ini boleh dilakukan lebih laju daripada bacaan bersuara atau mekanis. bacaan mentalis. Ini adalah disebabkan bacaan senyap tidak perlu memberi pertimbangan seperti nada. dan memahami kata-kata dengan cepat dan betul. memilih. iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar mencari. Ia juga sebagai bacaan akliah. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. . Kedua. berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham bahawa sebab-sebab pelajar tidak dapat membaca dengan lancar. Begitu juga. Pembaca menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara.BMM 3104 12 menguasai keterampilan persepsi yang menglibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. dan maju sendiri. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca pula. bacaan senyap ini ialah bacaan yang disuarakan di dalam hati. Lantas. suara. Membaca mentalis atau membaca senyap adalah gaya membaca dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory).dan intonasi yang jelas seperti mana yang diperlukan dalam bacaan bersuara. Oleh itu. Ini menyatakan bahawa seseorang itu lebih selesa membaca bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh maklumat dan pemahaman.

1 Aspek-aspek yang berkaitan Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis. cantik dan kemas. peringkat pramenulis. Keempat. 2. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. iaitu bacaan secara mendalam. menulis dari kiri ke kanan. lantai tanpa menggunakan alat tulis. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. dan menyambung titik. Sebagai contoh. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. keseronokan dan terhibur.BMM 3104 13 Ketiga. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. latihan membentuk bulatan di udara. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan.4. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. serta tulisan yang jelas. . tanda baca dan ejaan yang betul. latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. di atas meja.4 Menulis 2. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Peringkat-peringkat kemahiran menulis terdiri daripada: Pertama. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. bacaan intensif. pasir. bacaan ekstensif iaitu bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif.

berpandu. separa terkawal. membentuk garisan lurus. latihan-latihan membentuk geometri seperti membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. bertutur. menulis ayat berdasarkan gambar. mengisi silang kata dan melengkapkan ayat. latihan menyalin frasa atau ayat dan latihan menyalin ayat daripada buku. menulis jawapan pemahaman. suku kata. membina ayat. membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk dan melukis gambar. latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. Ia bertujuan meningkatkan kepekaan dan keupayaan motor halus. Peringkat terakhir pula ialah peringkat pelahiran. latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut. dan separa berpandu. . menulis karangan. perkataan dan ayat. murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. latihan menulis huruf dalam suku kata. Pada peringkat ini. memanjangkan ayat. latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu. Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis. latihan menamakan gambar-gambar. menulis rencana. Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini. Contoh aktiviti pada peringkat ini ialah.. Pada peringkat ini juga murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. membaca dan mengeja. Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar. Pengajaran menulis pada peringkat ini boleh dimulakan dengan jenis-jenis penulisan terkawal. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipelajari. latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan.BMM 3104 14 Selain itu. mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai.

menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa. separa berpandu. menulis semula cerita yang diperdengarkan. mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan. menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya menjadi sebuah karangan lengkap. Sebagai contoh. tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan.BMM 3104 15 2. bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. menulis semula cerita atau petikan yang dibaca. menulis karangan berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu tajuk. bebas. Kelima. Karangan bagi jenis ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. Jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan . Pertama. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam karangan terkawal ditentukan oleh guru. separa terkawal. Sebagai contoh. iaitu. menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan.2 Jenis-jenis kemahiran Kemahiran penulisan boleh dibahagi kepada beberapa kategori. karangan berpandu iaitu satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. Kedua. menyudahkan cerita. menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi yang disediakan dan menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan. Karangan separa terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru. Sebagai contoh. terkawal seperti karangan yang disediakan oleh guru. Ketiga. Sebagai contoh. Keempat. Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya.4.

argumentative ± bahas. benda. menarik dan mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu agar semua deria murid dilatih untuk menerima pembelajaran yang berkesan. sebaiknya. 3. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai. jauh dan kabur. suara. seseorang guru yang masuk ke bilik darjah dengan hanya menggunakan kata-kata. khususnya dalam kemahiran mendengar ini. Ini tidak memungkinkan berlakunya perkongsian maklumat. guru bahasa perlu menggunakan alat dan bahan yang sesuai. drama dan Imaginatif ± pengalaman. membina. situasi pembelajaran itu mestilah menarik. perwatakan. kritikan. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan akiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. guru hendaklah Beberapa langkah boleh memproses bahan-bahan tersebut sebelum ia digunakan. isyarat (gestures). mengolah. Untuk menarik penumpuan dan minat murid-murid untuk mendengar. bertutur.BMM 3104 16 perkataan sendiri. rencana. bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting. Ini bermaksud. cerpen. sikap dan nilai antara murid dengan guru. papan tulis dan papan kapur sahaja. perbincangan. umpamanya proses memilih. berita. menggunakan dan menilai. 3. . naratif ± cerita. Bentuk karangan bebas adalah seperti. laporan. membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. deskriptif ± gambaran. peristiwa. tidak akan dapat mengembangkan keintelektualan murid dengan berkesan. Mana mungkin murid hanya mendengar sahaja sedangkan kemahiran bahasa perlu dikuasai dengan yakin melalui visual dan pengalaman. digunakan. pandangan. ulasan.1 Kemahiran mendengar Faktor utama dalam timbulnya masalah pelaksanaan aktiviti berkaitan kemahiran mendengar biasanya merujuk kepada bahan dan alat bantu mengajar. idea. Dengan itu. Di samping pengajaran guru. Hal ini kerana murid hanya mendengar dan mempelajari sesuatu itu secara abstrak. kreatif: puisi. murid dengan murid serta murid dengan bahan.

laras bahasa yang terlalu tinggi atau menggunakan istilah yang tidak difahami murid. Masalah juga boleh timbul sekiranya murid mengalami masalah dari segi kesihatan. Kedua. 3. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. menyampai dan memproses maklumat . Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah mengalami masalah untuk memproses apa yang didengarinya dan tidak mampu memberi respons yang cepat dan betul. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. guru bercakap terlalu pantas. faktor fizikal. tetapi dimasukkan ke dalam kelas normal. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. masalah timbul apabila murid tidak menumpukan perhatian dan kerap berbual-bual sesama mereka semasa P&P dijalankan. Pertama. Hal ini kemungkinan berlaku apabila P&P itu tidak menarik. faktor kecerdasan.2 Kemahiran bertutur Berikut merupakan faktor-faktor gangguan yang berlaku dalam kemahiran bertutur dalam kalangan murid sekolah rendah. Ia berkaitan dengan alat artikulasi: lidah. gigi.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Dari aspek kecerdasan pula. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan.BMM 3104 17 Selain itu. misalnya murid yang mempunyai masalah pendengaran seperti pekak separa. Proses mendengar juga boleh terganggu sekiranya murid itu sedang berkhayal memikirkan perkara lain dan melihat tempat lain selain guru di hadapan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. . faktor kesihatan. Ketiga.

Umumnya. fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Kelima. Keenam. Ini kerana. murid belum menguasai huruf asas. Pertama. jiran tetangga. Hal ini dapat dilihat dengan jelas cara sebutan perkataan dalam Bahasa Melayu lazimnya sukar bagi murid yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pertuturan di rumah. Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang berbeza-beza. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki.BMM 3104 18 Keempat. Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa (yang hanya bertutur dalam satu bahasa) biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa (bertutur dalam dua bahasa). faktor jantina. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya.3 Kemahiran membaca Berikut adalah faktor-faktor timbulnya masalah dalam kemahiran membaca di dalam bilik darjah. 3. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. Hal ini menyebabkan murid gagal membunyikan perkataan-perkataan yang dilihatnya. dan gagal menentukan cara . tahap pendidikan. guru seharusnya merancang aktiviti yang bersesuaian dengan kedua-dua jantina ini agar tidak berlaku jurang gender semasa P&P dijalankan. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. dalam proses pertuturan. Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga keseluruhannya. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. faktor persekitaran. faktor dwibahasa. Oleh itu.

ia menyebabkan murid enggan membaca kerana malu. masalah artikulator atau alat artikulasi. maka segala apa yang dilihatnya sama ada dekat mahupun jauh adalah kabur dan tidak jelas. Selain itu.4 Kemahiran menulis Terdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan pengajaran menulis di sekolah di negara ini. gagap. Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. Oleh itu. jarang membaca. Maka. terutama apabila menyebut perkataan yang panjang seperti mempunyai imbuhan ataupun perkataan yang menggunakan bahasa pinjaman. Murid yang jarang membaca biasanya mengalami masalah kelancaran menyebut perkataan justeru apa yang dibacanya itu adalah tidak lancar dan gagap. Antaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek daerah atau tempatan dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahanpenggunaan tatabahasa Bahasa Melayu Standard (BMS) dengan betul. yang menyebabkan murid tidak tahu membaca suku kata. namun kerana murid gagal membaca seperti normal. Keadaan sengau. lebih-lebih lagi bacaan kuat. Keempat. kebanyakan perkataan gagal dicam huruf apatah lagi sebutannya. Walaupun neuron otaknya berjaya menafsirkan apa yang dilihat pada visualnya dengan pantas. Terutama sekali perkembangan motor halus. Sekiranya murid rabun dan tidak memakai cermin mata. ia memungkinkan murid membaca dengan gagap ataupun tidak dapat membaca langsung. saiz kelas yang terlalu besar juga mengakibatkan gangguan penglihatan sekiranya apa yang dipaparkan atau dituliskan di hadapan itu kelihatan sangat jauh dahn kecil. pelat dan sebagainya mengakibatkan murid kurang berkeyakinan untuk membaca. murid mempunyai masalah penglihatan. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot-otot kecil pada bahagian jari seorang kanak- .BMM 3104 19 sebutan huruf vokal dan konsonan. 3. Ketiga. Kedua.

Faktor lain pula boleh dikaitkan dengan masalah pendengaran bagi aktiviti penulisan rencana yang dibaca oleh guru (dictation). guru pelulah menyediakan bahan sumber yang baik dan berkesan seperti keratan surat khabar. .BMM 3104 20 kanak yang membolehkan mereka memegang objekobjek kecil seperti pensil. Maka. arahan meminta murid menyediakan surat rasmi tetapi kerana tidak faham. Selain itu. koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. Sebagai contoh. gambar atau ilustrasi yang jelas penyampaiannya. Sekiranya murid mengalami masalah pendengaran atau tidak menumpukan perhatian sepenuhnya pada apa yang disampaikan oleh guru. Kekurangan sumber rujukan turut menjadi faktor masalah penulisan. Sekrianya bahan rujukan seperti gambar atau rakaman visual tidak jelas motifnya. Selain itu. murid juga tidak dapat memahami arahan yang diberikan maka mereka tidak mempunyai sebarang idea untuk menulis seperti penulisan karangan. guli dan sebagainya dengan cekap. murid akan mengalami kegagalan untuk menafsir isi bahan tersebut justeru berkemungkianan akan membuat penulisan yang tidak berkaitan. Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanakkanak menulis dengan tulisan yang cantik dan cekap. murid membuat penulisan karangan berformat yang salah. koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis. maka murid tidak akan dapat menulis semula apa isi petikan yang telah guru bacakan.

Rujukan Kamarudin Husin (1997). Jennold E (1987) Corak Rancangan Pengajaran . dan Hesaley. (1980) Study Writting. Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Puchong. Kemp. Lysons. Petaling Jaya. dan Penguasaannya oleh Penutur).Selangor. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Pengajian Melayu 1 (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Akhiar Pardi. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kaedah dan Teknik. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Fungsi. B. Bhd.BMM 3104 21 Bibliografi Aziz Abd. Cambridge. L.Dewan Bahasa & Pustaka. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR Tahun 3 . Kuala Lumpur. Juriah Long. Shamsina Bt Shamsudin (2010) Rancangan Pengajaran Harian. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Raminah Hj Sabran & Sofia Ahmad (1990) Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Cambridge Universiti Press. Richard (2005) Program evaluation in language education.H. Nik Safiah Karim (1988) Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajarannya. Talib (2000). Zulkifley Hamid (1996) Bahasa (Konsep. Fajar Bakti. Kiely.Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus. Penerbit Fajar Bakti. Kamus Dewan (2000). Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Menulis dengan betul petikan yang dibacakan oleh guru dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. iv.1 Membaca kuat petikan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.9. murid dapat: i. Membaca dengan menggunakan intonasi dan jeda yang betul. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menjelaskan dengan mengemukakan kata. frasa. ayat tentang kepentingan pengambilan makanan berkhasiat. iii. Aras 3 i. Mengenalpasti dan mencatat perbezaan makan berkhasiat dan makanan remeh berdasarkan petikan yang diberikan. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Fokus sampingan: 5. .1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. istilah.30 .30 pagi : Kesihatan : Makanan Berkhasiat : Pada akhir pembelajaran.BMM 3104 22 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : Bahasa Melayu : 3 Merah : 25 orang : 2 May 2011 : 8. Hasil Pembelajaran : Fokus utama: 9. ii. Aras 3 i.

komputer riba. direktif. Ilmu : Sains dan Pendidikan Jasmani b. klausa dan pembinaannya. dan lembaran kerja. LCD. pengayaan Pengetahuan Sedia Ada Pernah dan tahu: Membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberikan. bersyukur. mengelaskan dan mengumpul y Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik dan visual-spatial y Strategi : koperatif. Kemahiran Bernilai Tambah : y Kemahiran Berfikir : Menyusun atur. frasa. kontekstual metakognitif. : Projektor. menghormati c. serta pembahagian subjek dan predikat. Pengisian Kurikulum: a. Sintaksis : Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata. Sistem Bahasa : Tatabahasa : Membina ayat menjadi ayat tunggal dan majmuk menggunakan perkataan yang diberikan. : Bahan Bantu Mengajar .BMM 3104 23 Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur. Nilai Murni : Menjaga kesihatan. Jenis-jenis makanan dalam kehidupan Pernah melihat situasi yang berlaku di persekitaran mereka berkaitan makanan. membaca dan menulis. mencirikan.

Gambar makanan KP: . iaitu siapa yang cepat mengangkat tangan boleh menjawab soalan.Membuat perbandingan Kemahiran: Berututur Strategi: . Nilai: .LCD dan projektor . Adakah makanan kegemaran tersebut berkhasiat? KP : .visual-ruang KB: .Bersyukur y y y Langkah 1 (10 minit) Tajuk: ³Pilih Saya´ (Rujuk Lampiran 1) Soalan: 1. CATATAN Set Induksi (5 minit) Soalan: 1. BBB: .Verbal-linguistik BBB: .BMM 3104 24 LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN y Murid dipaparkan dengan gambar-gambar makanan seperti buahbuahan.Verbal linguistik .) Murid diminta menjawab yang manakah makanan berkhasiat dan remeh. sayur-sayuran. Makananan mana satukah yang kamu lebih suka? y y y Murid ditayangkan dengan gambar makanan pada setiap slaid. Guru menyoal dengan teknik permainan. Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan soalan yang telah disediakan. Manakah antara dua gambar berikut merupakan makanan berkhasiat? 2. (Contoh: gambar epal dan kerepek kentang berperasa barbeku.Kontekstual . Mengapa anda suka akan makanan tersebut? 3. keropok. Dua orang murid diminta berdiri untuk menceritakan tentang makanan kegemaran mereka secara ringkas Guru mengaitkan dengan isi pelajaran.Visual-ruang . gula-gula dan sebagainya. Apakah makanan kegemaran anda? 2.Koleksi gambar makanan .Direktif .komputer riba.

intrapersonal Strategi: . y Murid diminta menulis dengan menggunakan tanda baca yang betul. y Murid diminta untuk membacakan semula petikan yang telah ditulis dengan menggunakan jeda dan intonasi yang betul dengan kuat secara beramai-ramai.mengumpulkan .Verbal linguistik . KP: . (Rujuk Lampiran 3) y y y Murid diminta untuk menyenaraikan contohcontoh makanan berkhasiat dan makanan remeh mengikut kategori berdasarkan petikan yang diberikan. 2.Menyelesaikan masalah . Menyenaraikan makanan remeh dan makanan berkhasiat.membaca Langkah 3 (15 minit) Aktiviti: 1.mengkategorikan BBB: .menulis . Murid diminta membina lima ayat majmuk berdasarkan mana-mana perkataan yang diisi ke dalam jadual. Jenis-jenis makanan tersebut diisi ke dalam jadual yang guru berikan. Tajuk petikan: Pasar Malam (Rujuk Lampiran 2) y Murid diperdengarkan dengan teks imlak yang dibacakan oleh guru. Mengambil teks imlak yang dibacakan oleh guru.Kepekaan Kemahiran: .Lembaran kerja Strategi: .membuat keputusan.Kesabaran .mendengar . y Murid diminta menulis apa yang dibacakan oleh guru ke dalam buku tulis. Membina ayat.Metakognitif Nilai Murni: .ketekunan . KP: -kinestetik KB: . KB: . 2.BMM 3104 25 Langkah 2 (25 minit) Tajuk aktiviti: 1.Pengayaan Nilai murni: . y Murid perlu memahami apa isi kandung teks yang disalin.

Nilai Murni: Guru meminta murid .Menulis ayat yang telah dipelajari dan menyertakan contoh. y y Murid diminta Kemahiran: menyatakan jenis-jenis .Bersyukur murni yang dipelajari pada hari ini. Refleksi / Ulasan : (Diisi oleh guru selepas selesai P&P) .BMM 3104 26 Penutup (5 minit) Penutup kognitif: 1. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini.Kasih sayang menyatakan nilai-nilai . Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi? 2.

Hal ini dapat memupuk sifat berdikari dalam diri saya kerana tidak bergantung sepenuhnya pada nota sedia ada. Bermula dengan soalan (a) hingga (c). selaras dengan tahap kodgnitif murid Tahun 3. Penyediaan RPH merupakan perkara yang rumit bagi saya kerana terlalu banyak elemen yang belum saya kuasai. . maka ada yang dijawab menggunakan rasional dan logik akal. Nota-nota yang dikumpul sememangnya cukup membantu dalam melaksanakan tugasan ini walaupun tidak semua bahan ada dalam nota-nota tersebut. saya telah ke Jabatan Pengajian Melayu untuk berjumpa dengan mana-mana pensyarah yang mampu membantu saya untuk menulis RPH dengan baik. saya dapati tugasan ini agak sukar apabila soalan meminta untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). saya turut bertukartukar nota dengan rakan-rakan serta merujuk nota guru pelatih Unit Bahasa Melayu Semester 3 untuk mendapatkan bahan rujukan tambahan.BMM 3104 27 Refleksi Semasa soalan ini diberikan oleh pensyarah. saya meminta rakan dari Unit Bahasa melayu untuk memeriksa RPH yang saya sediakan. Ternyata RPH tersebut terlalu rumit dan saya seperti tidak mempunyai objektif yang kukuh dalam pelaksnaan P&P beliau mencadangkan saya untuk menjadikannya lebih mudah difahami. Jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk aplikasi berdasarkan fakta-fakta yang dirujuk Berkenaan dengan penyediaan RPH. namun apabila membuat rujukan serta membuat pensyarah. Di situ saya dapat lihat dengan jelas bahawa pelaksanaan aktiviti yang saya rancang berbentuk seperti banyak pengulangan serta sususnannya tidak sistematik. sekurang-kurangnya saya mendapat pengetahuan yang lebih mengenai aspek yang ditekankan dalam penulisan RPH agar P&P yang dirancang dapat dijalankan dengan lancar. Kemudian. Selain itu. saya mencari bahan-bahan rujukan dari internet dan buku-buku rujukan di perpustakaan institut. Saya mungkin masih tidak mampu menyediakan sebuah RPH yang mantap.

BMM 3104 28 LAMPIRAN 1 1. 4. 3. .

. 6.BMM 3104 29 5.

saya berasa lapar. Ada seorang kanak-kanak perempuan duduk berdekatan gerai itu. Ibu berhasrat untuk mencari ikan bilis. gulagula kapas gula-gula dan coklat boleh mengakibatkan kerosakan gigi. Namun. Saya mendekati gerai itu dan terlihat kentang goreng yang masih panas. dia sedang memakan biskut yang berwarna-warni. Di gerai itu terdapat juga jeruk mangga. saya menemani ibu ke pasar malam. Ibu pernah memberitahu saya makanan yang terlalu manis seperti aiskrim. Ibu segera mendekati sebuah gerai dan membeli donat dan kuih bakar. Saya meminta ibu jeruk mangga kerana saya tahu buah-buahan baik untuk kesihatan dan warna jeruk itu menarik. Rasanya enak dan mengenyangkan. saya terlihat seorang lelaki muda sedang menggoreng di sebuah gerai. Sepanjang perjalanan di pasar malam. Semasa ibu memilih ikan bilis. iaitu mangga dan anggur. ibu mengatakan bahawa makanan yang diawet dengan proses penjerukan dan pengasinan tidak baik untuk kesihatan kerana adakalanya ditambah perwarna supaya nampak lebih menarik.BMM 3104 30 LAMPIRAN 2 Baca petikan di bawah dan salin semula. limau dan tauhu. Seorang perempuan sedang memotong dan mengasingkan bahagian-bahagian daging lembu dengan tulangnya. Saya makan kuih-muih tersebut di dalam kereta. Saya meminta ibu membelikan sedikit kentang goreng agar saya dapat mengunyahnya sepanjang berjalan di pasar. Pasar malam Pada minggu lepas. ubi. . Kanak-kanak itu kemudiannya meminta perempuan di gerai itu membelikannya aiskrim dan gula-gula kapas. Setelah ibu selesai membeli barang-barang yang diperlukan. Setibanya di pasar. saya terlihat sebuah gerai yang menjual daging segar. saya terlihat banyak gerai buah-buahan lalu ibu membeli buah-buahan kegemaran saya. serbuk kari. namun ibu enggan membelikannya kerana ia tidak bagus untuk kesihatan.

________________________________________________________________ 4. 1.BMM 3104 31 LAMPIRAN 3 Lengkapkan jadual berikut dengan meletakkan jenis makanan pada ruangan yang betul. ________________________________________________________________ 5. bina lima ayat dari mana-mana jenis makanan. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ . Makanan berkhasiat Makanan remeh Berdasarkan jawapan di atas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->