P. 1
1. definisi,sejarah & kelebihan

1. definisi,sejarah & kelebihan

|Views: 5,375|Likes:
Published by hazwaniahmad

More info:

Published by: hazwaniahmad on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

RASM UTHMANI

PENGENALAN Rasm Uthmani ialah tulisan mashaf-mashaf Al Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh Saidina Uthman r.a untuk menulis kalimah-kalimah Al Quran dan huruf-hurufnya. Ia juga ditakrifkan sebagai satu ilmu untuk mengetahui perbezaan antara mashaf-mashaf Rasm Uthmani dengan mashaf-mashaf Rasm Qiyasi. Sebahagian ulama mendefinisikannya sebagai sebarang penulisan yang menyalahi cara penulisan lafaz-lafaz disebabkan ziyadah, hadhf, ibdal dan sebagainya. Dr. Syaaban Muhammad Ismail pula mendefinisikannya dengan lebih terperinci sebagai satu keterangan yang membicarakan mengenai mashaf-mashaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman r.a dan diutus ke kota-kota Islam ketika itu. Kaedah penulisannya pula merangkumi tujuh huruf Al Quran, ditulis tanpa mempunyai titik dan baris serta terdapat dalam semakan terakhir dan tidak dimansuhkan bacaannya. Rasm Uthmani ini juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. Di samping itu, ia juga dinamakan sebagai Rasm Taufiqi kerana kebanyakan ulama berpendapat bahawa rasm tersebut merupakan kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w dan bagindalah yang memerintahkan supaya ianya digunakan dalam penulisan al Quran pada ketika itu. Daripada definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahawa Rasm Uthmani itu ialah tulisan asal Al Quran yang diwahyukan oleh Allah s.w.t kepada Rasulullah s.a.w dan rasm inilah yang digunakan oleh para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al Quran dan dinisbahkan kepada Saidina Uthman r.a kerana beliaulah yang mengarahkan supaya Al Quran disalin semula kepada beberapa buah mashaf dengan menggunakan rasm tersebut.

Rasm Istilahi / Uthmani • Penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa keadah seperti membuang. Ia juga boleh diertikan sebagai apa sahaja yang berkaitan dengan apa-apa jenis khat.w yang diikuti secara ijma’ (sepakat) oleh seluruh ulama’ mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk taufiqiyah dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad s. ILMU RASM Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafaz-lafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz.a. Maka. atau memisahkan huruf dan penulisan hamzah. Rasm Qiyasi / Imla’ie • Penulisan menurut ucapan atau pertuturan. menyambung.PENGERTIAN RASM Rasm ialah pembentukan lafaz atau perkataan melalui penggabungan huruf-huruf hijaiyah atau gamabran-gambaran kalimah yang seterusnya dapat dituturkan. huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah. penulisan mashaf Uthmani ini diakui sebagai penulisan yang bersifat taufiqiyah. PEMBAHAGIAN RASM Rasm Al Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu: 1. mengganti. . memisah dan menggantikan huruf penulisan (rasm) Al Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s. mengurang. menyambung.w. Oleh itu. penggunaan tulisan Imla’ie tau Qiyasi tidaklah diharuskan. menambah. 2. Kebanyakan mashaf ditulis mengikut kaedah ini.a.

PERBEZAAN RASM UTHMANI DENGAN RASM IMLA’I Terdapat perbezaan antara Rasm Uthmani dengan Rasm Imla’iy. Perbezaan ini hanyalah pada kedudukan sesuatu huruf. Ia mempunyai hubungan yang sangat rapat dan penting dengan kaedah bacaan Al-Quran mengikut Qiraat . Contoh-contoh perbezaan: Rasm Uthmani ‫َٰيأ َي َُها ٱل ّذين ءامنوٱ‬ ُ َ َ َ ِ َ ‫الصل ٰوﺓ‬ ّ ‫الزﱠك ٰوة‬ Rasm Imla’iy َ ‫ي َأ َي ّها ال ّذين ءامنوا‬ ُ َ َ َ ِ َ َ ‫الص ّﱠﻼ‬ ‫ﺓ‬ ‫الزﱠكاة‬ ‫من علمه<إل بما شاء‬ ‫له أخلده‬ ‫الحمد لله‬ ‫من علمه ال بما شاء‬ ‫له اخلده‬ ‫الحمد لله‬ Perbezaan ini mempunyai implikasi besar dalam ilmu bahasa dan ilmu Qiraat. Konsep ini berkait rapat dengan kaedah bahasa Arab. Ia memerlukan pengetahuan bahasa yang baik dan ilmu Qiraat yang dipelajari daripada guru yang mursyid secara Talaqqi dan Mushafahah. Walau bagaimanapun dibawakan dua contoh mudah untuk menerangkan betapa perlu dikekalkan Rasm Uthmani dalam penulisan Al-Quran.Tujuh : Contohnya ‫ مالك يوم الدين‬dan ‫والذين هم لماناتهم‬ :Jika ditulis dalam Rasm Uthamani ia ditulis begini ‫ ملك يوم الدين‬dan ‫والذين هم لمنتهم‬ . hazaf dan ziadah. Dua perkara ini tidak dapat dibincangkan di dalam tulisan yang pendek ini.

Dalam bacaan kita di Malaysia mengikut Qiraat Hafs daripada ‘Asim. mereka ) membacanya dengan pendek (tiada mad) seperti ( ‫ ) لمانتهم‬dan ( ‫. Sedangkan dalam Qiraat lain.Ianya meraikan bacaan-bacaan mengikut Qiraat yang Mutawatirah.) ملك‬ ْ ِ َِ َ ِ َِ Jadi.) ٱهدنا‬ ُْ َ ْ َِ ْ Inilah di antara keunikan Rasm Uthmani berbanding dengan Rasm Imlaiy dan kaedah Bahasa Arab sekarang. sedangkan di masa wasal tidak dibunyikan. . sebab itu ditandakan dengan simbol kepala sad ( ‫ ) ص‬iaitu ( ). ia ditulis dengan: (‫ ) ٱلحمدﷲ‬dan (‫. Sedangkan dalam Qiraat lain ianya dibaca dengan pendek. Begitu juga dengan baris kasrah pada huruf Alif di kalimah Ihdina (‫ .) ِهدنا‬Ia َِ ْ ‫ا‬ menjadi hidup walaupun ketika bacaan wasal . kalaulah ditulis dengan ( ‫ ) لماناتهم‬dan ( ‫ ) مالك‬kerana ada Alif yang bermaksud ِِْ َ َ ِ َِ mad. kita membaca kalimat ( ‫ ل ٰم ٰنتهههم‬dan ( ‫ ) ٰملههك‬dengan panjang dua harakat.) اهدنا الصراط‬Baris fathah pada huruf Alif (hamzah wasal) pada kalimah Alhamdulillah َ َّ َِ ْ ِ (‫ ) الحمدﷲ‬menyebabkan bacaan salah ketika bacaan sambung atau wasal dengan perkataan lain ُ ْ َ َْ sebelumnya. Demikian juga dengan tanda baris fathah (atas) dan kasrah (bawah) pada kalimah (‫الحمدﷲ‬ ُ ْ َ َْ ِ ) dan ( ‫ . Dalam Rasm Uthmani.

Firman Allah SWT dalam surah ad-Dukhan ayat 3 maksudnya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Quran di malam yang penuh keberkatan. yang tersimpan dalam Luh Mahfuz.22 yang bermaksud: “Bahkan apa yang didustakan mereka itu ialah al-Quran yang mulia. Ini adalah cara yang paling berat dihadapi oleh Baginda sehingga keadaan baginda sangat panas walaupun ketika itu cuaca sangat sejuk.” Firman-Nya lagi dalam surah al-Qadar ayat 1 yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran pada malam al-Qadr.SEJARAH PENGUMPULAN DAN PEMBUKUAN AL-QURAN AL-QURAN yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui beberapa cara iaitu: • Jibril memasukkan ke dalam hati Baginda dalam keadaan Baginda tidak melihat apa-apa. hanya Baginda berasa bahawa wahyu itu berada dalam hatinya. • Malaikat memperlihatkan dirinya sebagai seorang lelaki dengan mengucapkan ayat kepada Baginda sehingga Baginda benar-benar dapat menghafaz ayat yang diturunkan itu. • Jibril memperlihatkan dirinya yang sebenar sepertimana yang dialami oleh Baginda sewaktu turunnya ayat surah al-Muzammil. Sejarah penurunan al-Quran pula terbahagi kepada tiga peringkat iaitu:  Allah menurunkan al-Quran ke Luh Mahfuz secara sekali gus bukannya secara beransuransur. Firman Allah dalam surah al-Buruj ayat 21 . • Wahyu datang kepadanya berserta bunyi loceng.” .”  Dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia juga diturunkan sekali gus.

Sahabat berusaha dan bersungguh-sungguh menghafaz dan mempelajari serta memahaminya dengan menjauhi kenikmatan tidur dan rehat. Jibril mentasminya sebanyak dua kali. Abu Darda’ dan Anas bin Malik.” Setiap ayat yang dibawa oleh Jibril dihafaz oleh Nabi SAW kemudian baru dibacakan kepada sahabat. Pada akhir hayat Baginda. Baginda mengulangi bacaan ketika Qiamullail(bangun malam) dan solat. Setiap tahun sekali Nabi SAW ditasmi (mendengar dan membetulkan) bacaannya oleh Jibril (Angel Gabriel) dalam bulan Ramadan secara bertadarus. Ibnu Mas’ud. Sebagaimana Rasulullah saw. sahabat turut memanfaatkan masa malam mereka untuk memantapkan hafalan mereka. Ibnu Abbas. Talhah. Nabi saw menghafaznya betul-betul bimbang jika tertinggal perkataan tertentu atau huruf tertentu. Selain itu. Di antara huffaz (penghafaz / penghafal Al-Quran) terkenal daripada sahabat iaitu empat orang Khulafa Ar-Rasyidin (Abu Bakar al-Siddiq. termasuk daripada orang-orang Ansar (penduduk asal Kota Madinah) seperti Ubai bin Ka’ab. Ibnu Omar. Abu Hurairah. dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad saw) supaya kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Zaid bin Thabit.”  Turun dari langit dunia kepada Nabi saw melalui perantaraan Jibril bermula tanggal 17 Ramadan . Uthman al-Affan dan Ali bin Abi Talib). . Umar al-Khattab. Muaz bin Jabal. Firman Allah dalam surah as-Syura ayat 192-195 maksudnya: “Dan sesungguhnya al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ai’syah dan Hafsah (isteri Rasullullah).Firman-Nya lagi dalam surah al-Baqarah ayat 185 maksudnya: “Bulan Ramadan yang diturunkan padanya al-Quran. Huzaifah.

• • Ayat al-Quran tidak diturunkan sekali gus. Setiap ayat yang turun adalah atas satu-satu faktor. Pada mulanya beliau ragu-ragu kerana Nabi SAW tidak pernah melakukannya dan takut seandainya berlaku perubahan ayat atau pertukaran ayat al-Quran. Ubai bin Kaab dan Zaid bin Thabit. Khalid bin al-Walid. Pada zaman Saidina Abu Bakar menjadi khalifah ramai huffaz mati dalam peperangan Yamamah iaitu hampir 70 orang. sedangkan sewaktu itu ada ramai huffaz(penghafal Al-Quran) dan qurra’(pembaca Al-Quran).batuan.Pada masa yang sama. . sebab dan peristiwa. Selepas dibincang dengan teliti. tetapi beransur-ansur. Pada masa itu iaitu sewaktu Rasulullah SAW masih hidup. Nabi SAW juga melantik beberapa sahabat sebagai penulis wahyu. Lalu Saidina Umar mencadangkan kepada Saidina Abu Bakar supaya dihimpunkan helaian ayat-ayat Al-Quran yang ditulis berasingan sebelumnya kerana bimbang akan kehilangannya dengan sebab kematian huffaz dan qurra’. Ini disebabkan kepada beberapa faktor iaitu: • Tidak ada faktor yang membolehkan untuk dikumpul satu mashaf daripada kemudahan penulisan. atas alasan maslahah dan menyedari bahawa ia adalah satu wasilah yang paling agung untuk memudahkan menghafaznya serta mengelakkan daripada hilang dan luput. ayat al-Quran tidak dihimpunkan dalam satu mashaf (teks lengkap yang berbuku).kulit haiwan dan kain-kain sahaja berikutan kertas belum diketemukan. Di antara penulis itu ialah empat Khulafa’ Ar-Rasyidin. Muawiyah bin Abu Sufian. • Ada di antara ayat yang diturunkan itu nasikh dan mansukh(hukum atau ayat yang bertukar disebabkan perkara tertentu) . maka Saidina Abu Bakar bersetuju untuk dikumpulkan ayat al-Quran itu. Penulisan pada waktu itu hanya dibuat diatas kulit kayu. Mereka menulisnya sebagai salah satu teori pembelajaran berkesan setiap kali wahyu turun sebagai tambahan dalam hafalan supaya tidak hilang begitu saja.

Maka dipanggil beberapa huffaz dan penulis wahyu zaman Nabi saw yang masih hidup antaranya Zaid bin Thabit bagi meneruskan usaha penulisan al-Quran.kemudiannya diciptakan 2 buah naskah khas yang disalin terus dari naskhah Khalifah Saidina Uthman bin Affan untuk pegangan Sheikh Umar Dany dan Sheikh Abu Daud Sulaiman bin Najah. Selepas kewafatannya. Apabila berlaku pertentangan dari sudut bacaan ayat Al-Quran (disebabkan kemunculan ilmu Qiraat yang telah diizinkan Nabi Muhammad sebelumnya). diserahkan pula kepada Saidina Umar al-Khattab.naskah dihantar ke Kota Basrah. Pada peringkat awal. akibat timbul dari perbezaan sebutan dan periwayatan imam-imam Qiraat. serta membetuli akan keraguan dalam mashaf Al-Quran enam buah seperti yang dinyatakan diatas. tersusun turutan ayatnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulallah SAW.Dua salinan baharu itu hanya digunakan tatkala timbulnya perselisihan berkenaan teks salinan sebenar Kitab suci Al-Quran. ia akhirnya memaksa kepada tindakan Khalifah Uthman untuk membukukan Al-Quran. Mashaf Uthmani yang asli yang dipegang oleh Khalifah Uthman sendiri serta 2 buah kitab yang disalin darinya sebenarnya ditulis dan disalin mengikut ejaan dan sebutan Arab Quraisy yang tepat mengikut bacaan Nabi Muhammad selaku seorang yang berbangsa Arab Quraisy.naskah kepada kota Kufah dan kota Syam serta sebuah naskah ke kota Madinah Al-Munawwarah dan sebuah lagi ke kota Makkah AlMukarramah. isteri Rasulullah SAW yang juga anak Saidina Umar sehingga ke saat pengumpulan dan penyusunan Al-Quran pada zaman Khalifah Uthman. jawatan kuasa penyelaras Al-Quran itu telah membukukan sebanyak 6 buah naskah Al-Quran iaitu untuk dipegang oleh Khalifah Uthman bin Affan sendiri. Mashaf ini diserahkan kemudiannya kepada Saidina Abu Bakar. Maka dibentuk satu jawatankuasa penyelaras dalam usaha membukukannya. Al-Quran kemudian ditulis oleh Zaid hasil pengumpulan daripada lembaran yang ada dan akhirnya diikat kemas. mashaf itu dipindahkan ke rumah Hafsah.Manakala. Selepas beliau wafat.Ini dapat dibuktikan dengan penulisan dan pembarisan ayat-ayat Al-Quran mashaf Uthmani itu sendiri yang diriwayatkan oleh Hafs bin Sulaiman ibn Mughairah Al-Asadi Al-Kufi menurut bacaan Asim bin Abi Najud Al-Kufi At-Taabie daripada Abi AbdilRahman Abdillah .

bin Habibi Sulami daripada Uthman bin Affan.Hal ini disebabkan Al-Quran tersebut diselaraskan dengan bacaan sesuatu pegangan imam Qiraat(Imamimam Syatibi) yang khusus.Cuma mungkin berlainan dari segi tanda baris akibat dari sebutan yang diriwayatkan oleh imam-imam Qiraat yang berlainan.namun masih ada lagi saki baki kitab-kitab Suci Al-Quran mengikut resam yang berlainan seperti Al-Quran Muhammad(Quranul Majid). Said bin Ash dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam. Zaid bin Sabith dan Ubai bin Kaab dan akhirnya daripada Muhammad bin Abdullah(Nabi SAW).tidak mengikut standart bacaan Arab Quraisy yang dipersetujui bersama.Mashaf Madinah dan lain-lain. Akhirnya terhasillah apa yang dinamakan Mashaf Uthmani hasil penggemblengan tenaga oleh Zaid bin Thabit sebagai ketua. Manakala cara membarisnya pula adalah diambil daripada apa yang telah diakui kesahihannya oleh para Ulama seperti yang dibandingkan dalam Kitab “At-Tarazu Ala Dhabtil Kharazi” karangan Imam At-Tanassi dengan mengambil tanda-tanda Al-Khalil bin Ahmad dan Para pengikut daripada kalangan(Masyariqah) Masyarakat Al-Quran.Namun begitu ayat-ayat Al-Quran dalam Teks resam yang lain dari mashaf Uthmani tidak mengubah akan ayat-ayat dan maksud Al-Quran itu. Abdullah bin Zubair. . Ali bin Abi Thalib.gantian daripada tandatanda yang disepakati oleh orang Andalusia(di Spanyol) dan orang-orang Maghribi. Akhirnya mashaf Uthmani itu bertebaran ke seluruh dunia yang menjadi panduan umat Islam yang paling utama hingga hari ini. Nota: Walaupun Al-Quran yang telah distandardkan mengikut resam mashaf Uthmani sekarang.Namun diharapkan Al-Quran versi bukan mashaf Uthmani diminta untuk tidak dibuat bacaan ataupun hafalan bagi mengelakkan kekeliruan.

Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yang lain sehingga ke hari ini. v. iii. Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطة العراب‬yang dipelopori oleh/Abu al-Aswad al- Duali (meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman Khalifah Marwan bin alHakam). Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫ ) نقطة العجام‬yang dipelopori oleh Yahya bin Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi. . iv. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi. Tulisan alQuran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg.TAHAP PENULISAN AL-QURAN Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap berikut: i. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tanda-tanda baris (harakah) yang dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. ii.

Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih.  o . Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim. Walaubagaimanapun. KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN RASM UTHMANI Terdapat pelbagai tanggapan dalam kalangan para ulama mengenai kedudukan rasm uthmani ini.w dan begitulah juga yang baginda ajarkan kepada para sahabatnya. x. Mengikut tulisan al-Quran yang asal. ii.a.W. yi. xi. Dipersetujui oleh lebih 12.s kepada baginda Rasulullah s. iv. Mengikut sunnah Rasulullah s. Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar.KELEBIHAN RASM UTHMANI AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan. KELEMAHAN RASM 'UTHMANI Sukar dibaca apabila ditulis tanpa baris.a.000 orang sahabat. Salah satu dari mukjizat al-Quran. antaranya: i. Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat). viii. xii. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenis-jenis bacaan). sebagai yang hidup selepas dari zaman tersebut. lebih selamat sekiranya kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahawa rasm uthmani itu merupakan satu ketentuan daripada Allah S. v. Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf. Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir. vii.T yang diajarkan oleh malaikat Jibrail a. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujah-hujah yang jelas. ix. Bentuk tulisannya yang agak keliru jika ditulis tanpa baris.w. Ini menyulitkan pembaca-pembaca yang baru mengenali Al-Quran untuk membaca dengan tepat. iii.

kalimah ( ‫ )سأوريكم‬ditambah dengan ْ ُ ِ ْ َُ huruf waw selepas huruf hamzah untuk menunjukan bahawa hamzah itu berbaris dammah (depan) dan kalimah ( ‫ ) ولوضعوا‬pula ditambah dengan huruf alif selepas huruf hamzah untuk َُ ْ َ menunjukan bahawa hamzah itu berbaris fathah (atas). Para ulama berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut boleh dijadikan panduan untuk mengetahui asal baris bagi sesuatu huruf tersebut. lahjah-lahjah yang digunakan.T yang mencipta langit yang begitu kukuh dan sempurna dengan kekuasaan dan kehebatanNya. Contohnya seperti ziyadah huruf ya pada kalimah ( ‫ ) بأييههد‬dalam firman Allah S. Resam Uthmani ini juga sebenarnya banyak mempunyai keistimewaan yang tidak terdapat pada resam yang lain.T sahaja. terutamanya pada peringkat awal penulisannya yang tidak mempunyai sebarang baris. bentuk tulisan yang sama dan sebagainya. Semua ini menjadikan resam tersebut lebih diyakini untuk diamalkan. ibdal. hadhaf.W. Contohnya seperti kalimah ( ‫ إيت ٓاىء‬ditambah dengan huruf yaselepas huruf hamzah. Di samping itu. KEISTIMEWAAN HURUF-HURUF ZIYADAH Selain mengandungi mukjizat yang hanya diketahui oleh Allah S.Pendapat ini dirasakan lebih sesuai berasakan kepada beberapa kenyataan yang telah dibahaskan. huruf-huruf ziyadah ini juga dilihat mempunyai banyak keistimewaan. kalimah yang bersambung dan berpisah.W. Selain daripada itu. para ulama juga mendapati bahawa huruf-huruf ziyadah juga ada mempunyai makna lain yang tersirat disebaliknya.T ( ‫ ) وٱلسههمٓاء بني ٰنههها بأييههد‬adalah untuk lebih ِ َِ ‫ﱠ‬ menguatkan lagi kenyataan mengenai kebesaran Allah S. Keistimewaan-keistimewaan tersebut terdapat pada huruf-huruf ziyadah.W. . untuk ) menunjukan bahawa Hamzah itu berbaris kasrah (bawah).

W.KEISTIMEWAAN HURUF-HURUF IBDAL Huruf-huruf ibdal dilihat oleh para ulama mempunyai satu keistimewaan yang tersendiri. Dihadhafkan huruf ya selepas huruf ta pada kalimah ( ‫ )يأتي‬dalam firman Allah S. tetapi penulisannya merangkumi beberapa lahjah arab yang lain seperti lahjah Huzayl. MERANGKUMI BEBERAPA LAHJAH ARAB Satu lagi keistimewaan yang terdapat pada resam uthmani ialah ia boleh dijadikan sebagai bukti yang menunjukan bahawa Al-Quran itu ditulis bukan hanya menggunakan lahjah Quraisy sahaja. Kinanah dan sebagainya.w. Contohnya seperti penulisan ta al marbuthah kepada ta al maftuhah pada beberapa kalimah yang tertentu. Contohnya seperti kalimah (‫الصل ٰوﺓ( الزﱠك ٰوة‬dan sebagainya yang ) ّ ) ditulis dengan huruf waw menggantikan dengan huruf alif.ف)لق ٰى‬dan ‫َتَ ﱠ‬ َ ُ) sebagainya yang ditulis dengan huruf yamenggantikan dengan huruf alif. disebabkan huruf ya itu adalah merupakan asal bagi kalimah-kalimah tersebut.t (‫ ) ٲم من يكون‬dan disambung pula pada firman Allah s.w.Contohnya kalimah ( ‫ ) ٲم من‬yang dipisahkan pada firman ‫ﱠ‬ Allah s. tetapi dipisahkan pula pada tempat-tempat yang lain juga sebenarnya mempunyai keistimewaannya yang tersendiri.t ( ‫. Hawazin.) أمن يمشي‬ ُ َُ ‫ﱠ‬ ِ َْ ‫َﱠ‬ . adalah berpandukan kepada lahjah Arab Tay’.T ِْ َ (‫ ) يومَ يأت لتكلم نفس إل بإذن ۦه‬adalah berpandukan kepada lahjah Huzayl. KEISTIMEWAAN MENYAMBUNG DAN MEMISAHKAN KALIMAH Kalimah-kalimah yang ditulis dengan disambungkan pada beberapa temapat. Demikian juga pada ِ ِ ْ ِِ ِ ُ ْ َ ُ ‫َ ْ َ ْ ِ َ َﱠ‬ lahjah-lahjah yang lain. Begitu juga pada kalimah ( ‫الهد ٰى(. disebabkan huruf waw itu adalah merupakan asal bagi kalimah-kalimah tersebut. Jika dilihat dari segi makna sememangnya terdapat perbezaan apabila kalimah tersebut disambung dan dipisahkan. Mereka berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut boleh dijadikan panduan untuk mengetahui asal bagi sesuatu huruf.

t.t ( ‫ ) وما يخدعون إل أنفسهم‬supaya ia boleh dibaca oleh qiraat yang mengekalkan huruf ‫ا‬ tersebut ( ‫ ) وما يخدعون‬ataupun qiraat yang menghadhafkannya.( ‫) وج ٓاءو بسحر عظيم‬adalah untuk lebih memperkuatkan lagi kenyataan bahawa sihir ِ َ ٍِِْ ُ ََ itu adalah perbuatan yang salah dan sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. mereka mendapati bahawa terdapat satu makna yang tersirat daripada setiap huruf yang dihadhafkan itu. KEISTIMEWAAN KAEDAH PENULISAN HURUF HAMZAH Penulisan huruf-huruf ‫ ء‬dengan sutrah yang berbeza-beza juga mempunyai keistimewaannya yang tersendiri.t. Begitu juga dihadhafkan huruf ‫ ا‬selepas huruf ‫ و‬pada kalimah ( ‫ ) وج ٓاءو‬dalam Firman ُ ََ Allah s. huruf-huruf hadhaf juga mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. KEISTIMEWAAN HURUF-HURUF HADHAF Sebagaimana huruf-huruf ziyadah. Contohnya. walaupun cara bacaannya berbeza. ditulis selepas huruf ‫ ا‬selepas huruf ‫ خ‬pada kalimah ( ‫ ) يخدعون‬dalam firman Allah َ ُ َْ َ s.w.w.Apabila ditulis dengan terpisah ia membawa maksud ( ‫ . Berdasarkan kajian para ulama. Demikianlah juga pada beberapa lagi kalimah yang lain. Kaedah ini digunakan supaya kalimah-kalimah tersebut sesuai dibaca oleh semua wajah Qiraat.) بل‬tetapi sekiranya bersambung ia membawa maksud yang lain. Contohnya seperti dihadhafkan huruf ‫و‬ selepas huruf ‫ ع‬pada kalimah ( ‫ ) ويدعو‬adalah untuk memperkukuhkan lagi kenyataan bahawa ُ ْ ََ doa seseorang hamba itu sangat mudah dan cepat sampai kepada Allah s. KEISTIMEWAAN KAEDAH PENULISAN YANG SAMA Satu lagi keistimewaan yang terdapat pada Rasm Uthmani ialah terdapatnya beberapa kalimah yang ditulis dengan kaedah tulisan yang sama. Bentuk-bentuk yang berbagai itu sebenarnya melambangkan .w.

Demikianlah juga pada kalimah seperti ( ‫مأو ٰىهم‬yang ditulis dengan ‫) ا . nescaya ia akan mewujudkan bacaan yang seragam di seluruh negara. ianya akan . murid dapat berhenti dengan baik dan selesa. pengajian al-Quran melalui Resam Uthmani ini juga dapat membentuk bacaan yang selaras di kalangan pembaca yang mungkin mempunyai bentuk bacaan yang berbeza. Secara tidak langsung. bentuk tulisannya juga teratur dan kemas samada pada awal atau surah. kaedah yang paling sesuai untuk diaplikasikan di sekolah-sekolah di negara kita adalah kaedah Resam Uthmani. Justeru itu. Selain itu.w. Semua keistimewaan yang dinyatakan di atas merupakan perkara-perkara zahir yang dapat difikirkan oleh para ulama berdasarkan kajian dan ilmu mereka. Pada pendapat saya. Begitu juga pada awal atau akhir juzuk. apabila kaedah ini diamalkan sejak dari peringkat persekolahan lagi. APLIKASI KAEDAH DI SEKOLAH Di Malaysia. Sesungguhnya. Setiap ayat diakhiri dengan kalimah yang menyempurnakan dan memenuhi kehendak ayat tersebut. Antara kelebihan pelaksanaan kaedah ini di sekolah ialah bentuk tulisannya dapat memudahkan seseorang mengetahui dan mengingati bentuk bacaan al-Quran.t. pengajian al-Quran dalam sistem pendidikan telah mengalami pelbagai perubahan terutamanya di peringkat sekolah. masih terdapat banyak lagi keistimewaan lain yang tidak dapat mereka selami kerana hakikatnya . Contohnya. semua itu merupakan mukjizat yang menjadi rahsia Allah s. seperti kalimah ( ‫ ) بمؤمنين‬yang ditulis dengan ‫ و‬adalah disebabkan kalimah tersebut dibaca dengan huruf ‫ و‬oleh sebahagian Qiraat. Fenomena inilah yang menjadi faktor utama pengumpulan dan penulisan al-Quran pada zaman Uthman bin Affan yang menghadapi perbezaan bacaan al-Quran di kalangan umat Islam yang berkembang pesat ke seluruh pelosok dunia dan mempunyai ramai penganut yang baru memeluk Islam. perbezaan bentuk baris tanwin dapat menentukan bentuk bacaan sesuatu hukum tajwid. ) ٰىتين‬yang ditulis )َ ‫ف‬ dengan ‫ ي‬dan sebagainya. Contohnya.tentang wajah-wajah Qiraat yang diharuskan. samada bacaan tersebut dengung atau pun tidak. Di samping itu. Bagi murid yang ingin menghafal pula. Ini memudahkan para murid membaca al-Quran dengan bacaan yang betul.

bahawa sesungguhnya rasm ini sangat perlu diberi keutamaan apabila seseorang itu ingin membaca atau menulis Al Quran. Sekiranya ia hanyalah merupakan ijtihad para sahabat semata-mata. tambahan pula bilangan mukasurat bagi setiap juzuk adalah sama iaitu sebanyak 20 halaman. . ia dapat memandu murid untuk membaca dengan betul. Jika kemukjizatan dan keistimewaan dapat diterangkan dan ditonjolkan dengan sebaiknya. Beberapa cirri yang telah dikemukakan oleh para ulama seharusnya memberikan kesedaran kepada kita.t. pendekatan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dalam pengajaran al-Quran yang menggunakan Rsam Uthmani di sekolah pada masa ini adalah amat tepat. Kesimpulannya. ia dapat menarik minat para guru dan murid untuk menggunakan Resam Uthmani ini dalam pengajian al-Quran. Seterusnya. malah seluruh umat Islam di negara amnya. tulisan Resam Uthmani ini dapat menonjolkan kemukjizatan al-Quran dengan wujudnya perbezaan bentuk tulisan al-Quran berbanding bahasa Arab. Sekiranya ini berlaku. maka sudah tentulah huruf-huruf Al Quran itu bukannya satu mukjizat.w. maka sudah pastilah Al Quran itu terdedah dengan perubahan dan penyelewengan. Ciri inilah yang terdapat dalam Resam Uthmani. Diharapkan usaha ini akan meninggalkan impak besar dalam memberi ilmu dan kefahaman bukan sahaja kepada pelajar sekolah. Di samping itu.memudahkan murid untuk membuat rujukan. beberapa keistimewaan yang terdapat pada Rasm Uthmani sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama sebenarnya boleh menyedarkan kita bahawa rasm tersebut sememangnya merupakan wahyu daripada Allah s. Firman Allah taala : " ‫"ورتل القرأن ترتيﻼ‬ Maksudnya : Dan bacalah Al-quran itu dengan tartil. Walaupun Kalam Allah ini diturunkan dalam bahasa Arab tetapi terdapat banyak perbezaan dari segi bentuk bacaannya seperti bacaan pendek dan panjang. KESIMPULAN Demikianlah dijelaskan beberapa kelebihan yang menjadikan Rasm Uthmani itu sangat perlu diberi perhatian. Dengan adanya tanda bacaan yang tertentu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->