RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran / Kelas / Masa Tema / Tajuk Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran : Matematik / 2 Cerdas

/ 11.15 12.15 : Sukatan dan Geometri / Ruang : 13.2 ( i ) : Murid berupaya untuk : i) mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk tiga dimensi : kubus, kuboid, piramid tapak segiempat sama, selinder dan kon. : 1) Murid menamakan bentuk 3-D yang berdasarkan objek atau bongkah yang ditunjukkan. 2) Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan dan diberikan 1 set bentuk 3-D yang dibina daripada kad manila. 3) Setiap kumpulan menyenaraikan ciri-ciri atau sifat yang terdapat pada bentuk 3-D tersebut. 4) Setiap kumpulan diminta membuka bentuk 3-D yang diberikan untuk melihat bentangan setiap bentuk dan menceritakan apa yang dapat dilihat pada bentangan itu. 5) Setiap murid diminta melukis bentangan di atas kertas, menggunting dan membentuk bentangan tersebut. 6) Langkah 4 dan 5 diulang dengan bentuk 3-D yang lain. 7) Murid menjawab lembaran kerja yang diedarkan.

Aktiviti Pengajaran/Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LINUS Aktiviti Pengajaran/Pembelajaran : 1) Murid menamakan bentuk 3-D yang berdasarkan objek atau bongkah yang ditunjukkan. 2) Murid diberikan 1 set bentuk 3-D yang dibina daripada kad manila. 3) Guru membantu murid mengenali ciri-ciri atau sifat yang terdapat pada bentuk 3-D tersebut. 4) Setiap kumpulan diminta membuka bentuk 3-D yang diberikan untuk melihat bentangan setiap bentuk . 5) Setiap murid diminta melukis setiap bentangan di atas kertas, menggunting dan membentuk bentangan tersebut. 6) Murid menjawab lembaran kerja yang diedarkan. : Bekerjasama,bantu-membantu,sifat ketelitian : bongkah 3-D, kertas A4, bentuk 3-D yang dibina dari kad manila, lembaran kerja. : Pemerhatian dan lembaran kerja : :

EMK BBM Penilaian Refleksi Catatan