TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Melantik ahli jawatankuasa. 2.

Memaklumkan kepada ahli jawatankuasa tentang peranan dalam organisasi. PENGERUSI DAN NAIB PENGERUSI 3. Mempertimbangkan sebarang keputusan yang dibuat dalam mesyuarat. 4. Mengetuai mesyuarat. 5. Memantau perancangan aktiviti yang bakal dijalankan mengikut prosedur yang betul. 6. Bersedia menerima arahan daripada pensyarah bimbingan dan bersedia menyampaikan kepada semua peserta kem.

TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan tapak kem dalam keadaan selamat dan baik. 2. Mengikut perkembangan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang oleh semua exco. 3. Memastikan sebarang aktiviti bergerak secara lancar.

TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Mengetuai sesi refleksi. 2. Memastikan segala peralatan yang dibawa, dipulangkan dengan bilangan yang cukup. 3. Memastikan bilangan peserta kem cukup.

Tugas-tugas AJK Pelaksana diambil alih oleh komandan apabila komandan dilantik. Membuat perangkaan awal supaya dapat gambaran tentang aktiviti yang akan dijalankan. AJK Pelaksana mengadakan refleksi tentang sukan dan rekreasi untuk tambah baik pada masa akan datang. 3. Mendapatkan laporan daripada setiap AJK Kecil berhubung tugas yang telah mereka lakukan. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi oleh AJK Kecil yang memerlukan bantuan. Setiausaha menyiapkan laporan penuh bagi keseluruhan program yang dijalankan. 4. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 3. Mengadakan post mortem dengan setiap AJK Kecil. 4. 4. 5. Menyenaraikan senarai nama penuh. 2. Memastikan segala urusan ketika program berjalan bergerak dengan lancar tanpa sebarang masalah. 3.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 2. alamat waris. nombor telefon waris yang boleh dihubungi jika berlaku kecemasan. Menghadiri mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat yang diadakan bersama AJK yang lain. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Menetapkan tugas AJK Kecil supaya tidak bercampur aduk dengan AJK Kecil lain. Menyampaikan sebarang masalah kepada pensyarah bertugas. 2. Mendapatkan semua laporan SETIAUSAHA DAN TIMBALAN SETIAUSAHA yang disediakan oleh AJK kecil. .

Menyemak di akhir mesyuarat keseluruhan kecederaan mungkin akan dihadapi oleh 2. Membuat kutipan wang selepas mendapat semua pihak. dengan berlaku pantas sebarang apabila antara bendahari-bendahari. 2. pentadbiran bagi makanan dan 2. Bendahari membuat satu rumusan peserta-peserta program yang memerlukan bantuan untuk ke hospital.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI berkaitan dengan kewangan. Memohon L. Menguruskan hal – hal yang 1. Membuat post mortem antara AJK yang Pelaksanaan. 5. 4. Membuat penyata kira-kira bagi setiap perbelanjaan yang dikeluarkan. . 3. arahan daripada pengerusi dan persetujuan dari semua perbelanjaan keluar masuk dan BENDAHARI DAN TIMBALAN BENDAHARI TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. semula pengeluaran wang dan baki yang tinggal selepas digunakan. Bertindak kecemasan. Menyelesaikan rawatan sebarang 1. keseluruhan 3.O daripada pihak penginapan. Menguruskan bajet.

Membantu dalam menyiapkan sijil penghargaan untuk diberikan kepada para peserta.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Membuat ampaian untuk kemudahan pensyarah dan peserta untuk menyidai pakaian. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Menutup semula lubang sampah kering dan basah. 3. 3. Memastikan tandas boleh digunakan. Membuat tag name untuk AJK TUGAS KHAS peserta dan pensyarah untuk kegunaan semasa menjalani aktiviti semasa sukan dan rekreasi. 4. 2. Menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan oleh pensyarah pendidikan jasmani. 4. 2. Memastikan alatan yang telah dibawa telah dikumpul dengan kuantiti yang mencukupi. 5. Mengemas kawasan perkhemahan. 2. Mengorek lubang sampah kering dan basah. 3. Membantu ajk keselamatan dalam memasang tali sempadan supaya tidak dicerobohi. . Memasang lampu untuk kegunaan pada waktu malam. Membuat design dan menyiapkan banner untuk tujuan pemberitahuan tentang aktiviti sukan dan rekreasi yang dijalankan.

Mendapatkan semula borang senarai keperluan peralatan daripada ahli jawatankuasa yang lain. Membuat senarai semak atau rekod untuk peralatan yang akan dibawa. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Berperanan sebagai wakil keseluruhan jawatankuasa untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan semasa perkhemahan. Menyemak semula senarai semak dan rekod peralatan sebelum dibawa pulang. AJK PERALATAN 3. 4. . TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan peralatan yang diserahkan semula kepada ahli jawatankuasa peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik seperti sebelumnya. Mengagihkan peralatan kepada peserta dan ahli jawatankuasa yang memerlukan peralatan. 5. Menyenaraikan peralatan yang diperlukan sepanjang perkhemahan. 2. Mengedarkan borang senarai keperluan peralatan kepada ahli jawatankuasa yang lain. Menyenaraikan sebarang kehilangan peralatan dan membuat catatan laporan. 3. 2.

4. Memulangkan khemah kepada AJK peralatan. 6. tempat untuk yang dijadikan TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memeriksa peralatan yang dibawa didirikan dengan kemas. Meninjau dan melawat tempat perkhemahan. bilangannya. Mengadakan laporan tentang jawatankuasa penginapan. AJK PENGINAPAN 2. 4. Memastikan kawasan tapak bersih sebelum pulang. Memastikan 2. 3.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memilih bersesuaian rekreasi. Mengemas khemah dan kawasan perkhemahan. dan lain-lain. Memastikan mempunyai dilabelkan. setiap setiap label TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI khemah 1. cukup sebelum pulang. Mencadangkan tapak perkhemahan yang bersesuaian dengan ciri-ciri yang diperlukan. Memeriksa khemah supaya cukup khemah telah 3. masing-masing yang tapak perkhemahan sukan dan . 5. 5. Melakar pelan tapak khemah dan kedudukan setiap ciri-ciri yang ada. Memastikan bilangan khemah mencukupi sebelum bertolak. Bendang Man. khemah 2. Antara tempat yang dikaji ialah Bukit Hijau.

2. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Penghantaran balik peralatan makanan kepada pihak katering dan ajk peralatan 3. Membincangkan tentang harga menu makanan dari pihak katering. Memastikan pelajar beratur dan tertib semasa mengambil makanan 3. Memastikan kebersihan tempat makan ditahap yang baik 2. Mencetak jadual waktu makan untuk ditampal sebagai rujukan peserta di dewan serbaguna.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan pembekal menyediakan makanan yang seimbang dan berkualiti 6. Mengadakan mesyuarat post moetem 5. Membuat laporan . Memastikan makanan sampai tepat pada masanya 2. Menyediakan jadual masa AJK MAKANAN makanan peserta 4. Menyenaraikan makanan dan minuman kecemasan 5. Alatan masakan dikemaskini 4. Meminta jadual menu makanan daripada pihak katering. 3. Memantau kebersihan makanan dan sebagainya. Memastikan makanan dan peralatan makan mencukupi 4. Memastikan makanan dan minuman kecemasan disediakan oleh ajk peralatan 5. Memastikan makanan mencukupi untuk peserta TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 7.

3. Menyediakan jadual kawalan keselamatan 2. . Menyediakan peraturanperaturan dan langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti AJK KESELAMATAN sukan dan rekreasi dijalankan. Peralatan yang dipinjam berada dalam keadaan asal dan bilangannya mencukupi 4. 3.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan buku laporan kawalan malam diisi oleh petugas dan mendapat pengesahan daripada ajk keselamatan dan pensyarah bertugas. Membuka semula pita keselamatan 3. Menyediakan buku laporan kawalan malam TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Memeriksa buku laporan 2. Memastikan peserta berada keadaan selamat untuk berangkat pulang. Memastikan petugas kawalan malam yang dilantik menjalankan tugas 2. Memasang pita keselamatan di sepanjang kawasan perkhemahan dan kawasan yang tidak sepatutnya peserta berada 1.

Menyenaraikan peralatanperalatan yang perlu dibawa oleh para peserta. Menyediakan jadual imam dan bilal. 3. Memastikan semua peserta tidak surau untuk solat apabila tiba 4.sejadah dan surah Yaasin 6. 4. 3. .TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 5. kain pelikat dan baju Melayu (lelaki). Memastikan imam mengikut 1. 5. Antaranya ialah telekung (perempuan). Mengemas dan membersih tempat jadual tugas imam yang telah disediakan. Memastikan peserta yang bukan islam dan peserta yang tetapkan untuk menjalankan aktiviti moral.tikar dan lain-lain.. Menyediakan jadual penyampai tazkirah. uzur berada di tempat yang di 3. Menggerakkan waktu solat. Menyediakan laporan. Menyediakan jadual waktu solat 2. 2. Memastikan semua peralatan dipulangkan dalam keadaan baik dan mencukupi meninggalkan kelengkapan solat setelah meninggalkan tapak perkhemahan. Memastikan setiap peserta menjaga kebersihan surau. Menyiapkan tempat solat dan menghampar tikar serta membuat penghadang antara saf peserta lelaki dan saf peserta perempuan. Menyediakan peralatan untuk tempat solat seperti kain AJK IBADAH rentang(putih). 4. Menyediakan niat dan risalah solat jamak dan qasar TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. peserta ke solat 2.

jawatankuasa yang dilantik dan dipertanggungjawab menyelenggarakan AJK BUKU PROGRAM Bina Insan Guru buku agar menjaga buku program Bina Insan Guru dan tidak diletakkan dibuang. 4.TUGASAN SEBELUM PROGRAM BINAINSAN GURU 1. Melengkapkan Bina Insan Guru. program 2. Bina Insan Guru kepada setiap peserta beberapa hari sebelum bertolak perkhemahan. Menyediakan 2. setiap peserta yang cuai merata-rata atau membawa pulang buku program Bina Insan Guru dari kawasan tapak perkhemahan ke Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Darulaman. Mengedarkan sebagai buku program Bina Insan Guru. buku program melengkapkan buku progam. Memantau semua dalam untuk program peserta 1. Bekerjasama buku dengan TUGASAN SEMASA PROGRAM BINA INSAN GURU semua TUGASAN SELEPAS POGRAM BINA INSAN GURU semua peserta program 1. 3. Mencetak semua maklumat dan dibukukan 5. Pengecaman akan dibuat melalui Nombor Siri peserta yang disertakan bersama-sama dengan buku program. Jitra Kedah. Mengenakan denda kepada dalam menjaga buku program Bina Insan Guru. ke destinasi . Memastikan untuk BIna Insan Guru.

4. Memastikan setiap alatan disediakan. Merancang aktiviti yang sesuai dengan perkhemahan sukan dan rekreasi tahun 2008. Menyediakan soalan untuk dimuatkan dalam buku aktiviti. Memastikan setiap aktiviti yang dirancang terkandung dalam sukatan pelajaran PPISMP PJ 1 semester 3. 5. Memastikan setiap aktiviti dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 2.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 2. Memastikan setiap alatan yang digunakan disimpan ditempat yang sepatutnya . Menyediakan buku aktiviti. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 6. Memastikan tahap kesihatan setiap peserta yang melakukan akan aktiviti berada dalam keadaan sihat. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. AJK AKTIVITI 3. Mereka bentuk logo untuk setiap aktiviti yang dijalankan sebagai pengenalan.

2. Menghubungi pihak pengangkutan IPDA untuk mengambil para pelajar dari Bendang Man untuk dihantar ke Taman Siswa UUM. sebuah van dan AJK PENGANGKUTAN sebuah lori daripada pihak pengangkutan IPDA. Menyerahkan borang permohonan kepada pensyarah untuk mendapatkan pengesahan dan sokongan sebelum dihantar kepada pihak pentadbiran untuk mendapatkan kelulusan. Memohon pengangkutan iaitu dua buah bas .TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Mengingatkan semua peserta supaya memastikan tiada barang yang tertinggal di tapak aktiviti sebelum bas bertolak .Memastikan semua pelajar telah berada di dalam bas agar tidak ketinggalan. 3. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 2. Para pelajar akan berada di dalam bas mengikut kumpulan masing-masing yang akan ditetapkan berada di bas yang mana satu. 3. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Mengenalpasti pengangkutan yang diperlukan untuk pergi ke tempat sukan dan rekreasi diadakan. 2. Menetapkan hanya beg pakaian dan barang berharga sahaja yang akan dibawa masuk ke dalam bas.

4. 3. Menyemak peralatan-peralatan serta ubat-ubatan di dalam peti kecemasan. Mengenalpasti peserta-peserta yang mengalami alahan dan penyakit. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1.Membuat buku log. 4. peserta dalam TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Mengambil borang-borang rawatan di Jabatan HEP. Membuat laporan bagi setiap mesyuarat yang diadakan. 6.Memastikan pampasan yang diterima pelajar mencukupi sekiranya layak menerima insurans. Merawat peserta-peserta perkhemahan yang memerlukan bantuan. Memastikan para sentiasa berada keadaaan yang baik. laporan keseluruhan 2. AJK KEBAJIKAN 4. Memberikan ubat yang sesuai kepada pelajar yang sakit. 7. Memaklumkan kepada pensyarah pengiring tentang pelajar-pelajar yang sakit dan memerlukan tindakan yang lanjut. Memperbaharui polisi insurans peserta yang telah luput. Menulis surat kepada hospital yang berdekatan dengan Bendang Man. Menyenaraikan peralatanperalatan yang diperlukan kepada AJK Peralatan.Membuat tugasan. 2. 3. Memastikan peti pertolongan cemas dan peralatan yang digunakan berada dalam keadaan baik dan selamat. . 5. 3. 5.Memastikan peti pertolongan cemas dan peralatan yang digunakan dipulangkan dalam keadaan yang baik. 6. 2.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Mencatat nama jenis kecederaan dan mengambil gambar sebagai bukti pelajar yang sakit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful