TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Melantik ahli jawatankuasa. 2.

Memaklumkan kepada ahli jawatankuasa tentang peranan dalam organisasi. PENGERUSI DAN NAIB PENGERUSI 3. Mempertimbangkan sebarang keputusan yang dibuat dalam mesyuarat. 4. Mengetuai mesyuarat. 5. Memantau perancangan aktiviti yang bakal dijalankan mengikut prosedur yang betul. 6. Bersedia menerima arahan daripada pensyarah bimbingan dan bersedia menyampaikan kepada semua peserta kem.

TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan tapak kem dalam keadaan selamat dan baik. 2. Mengikut perkembangan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang oleh semua exco. 3. Memastikan sebarang aktiviti bergerak secara lancar.

TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Mengetuai sesi refleksi. 2. Memastikan segala peralatan yang dibawa, dipulangkan dengan bilangan yang cukup. 3. Memastikan bilangan peserta kem cukup.

Mendapatkan laporan daripada setiap AJK Kecil berhubung tugas yang telah mereka lakukan. Mengadakan post mortem dengan setiap AJK Kecil. 3. Menetapkan tugas AJK Kecil supaya tidak bercampur aduk dengan AJK Kecil lain. 4. Menghadiri mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat yang diadakan bersama AJK yang lain. Memastikan segala urusan ketika program berjalan bergerak dengan lancar tanpa sebarang masalah. 2. nombor telefon waris yang boleh dihubungi jika berlaku kecemasan. alamat waris. Setiausaha menyiapkan laporan penuh bagi keseluruhan program yang dijalankan. Membuat perangkaan awal supaya dapat gambaran tentang aktiviti yang akan dijalankan. 2. . 5. 2.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 3. Menyampaikan sebarang masalah kepada pensyarah bertugas. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Mendapatkan semua laporan SETIAUSAHA DAN TIMBALAN SETIAUSAHA yang disediakan oleh AJK kecil. AJK Pelaksana mengadakan refleksi tentang sukan dan rekreasi untuk tambah baik pada masa akan datang. 4. 4. Tugas-tugas AJK Pelaksana diambil alih oleh komandan apabila komandan dilantik. Menyenaraikan senarai nama penuh. 3. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi oleh AJK Kecil yang memerlukan bantuan.

keseluruhan 3. pentadbiran bagi makanan dan 2. 4. semula pengeluaran wang dan baki yang tinggal selepas digunakan. 2.O daripada pihak penginapan. Menguruskan hal – hal yang 1. Bertindak kecemasan. 3. Menyelesaikan rawatan sebarang 1. Menguruskan bajet. arahan daripada pengerusi dan persetujuan dari semua perbelanjaan keluar masuk dan BENDAHARI DAN TIMBALAN BENDAHARI TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 5.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI berkaitan dengan kewangan. Membuat post mortem antara AJK yang Pelaksanaan. . Membuat penyata kira-kira bagi setiap perbelanjaan yang dikeluarkan. Bendahari membuat satu rumusan peserta-peserta program yang memerlukan bantuan untuk ke hospital. Memohon L. Membuat kutipan wang selepas mendapat semua pihak. dengan berlaku pantas sebarang apabila antara bendahari-bendahari. Menyemak di akhir mesyuarat keseluruhan kecederaan mungkin akan dihadapi oleh 2.

TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan alatan yang telah dibawa telah dikumpul dengan kuantiti yang mencukupi. 2. Membantu dalam menyiapkan sijil penghargaan untuk diberikan kepada para peserta.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Membantu ajk keselamatan dalam memasang tali sempadan supaya tidak dicerobohi. Membuat ampaian untuk kemudahan pensyarah dan peserta untuk menyidai pakaian. 4. 3. Mengorek lubang sampah kering dan basah. 3. Mengemas kawasan perkhemahan. . 3. Menutup semula lubang sampah kering dan basah. 5. Membuat tag name untuk AJK TUGAS KHAS peserta dan pensyarah untuk kegunaan semasa menjalani aktiviti semasa sukan dan rekreasi. 2. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 2. 4. Memasang lampu untuk kegunaan pada waktu malam. Menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan oleh pensyarah pendidikan jasmani. Memastikan tandas boleh digunakan. Membuat design dan menyiapkan banner untuk tujuan pemberitahuan tentang aktiviti sukan dan rekreasi yang dijalankan.

2. Membuat senarai semak atau rekod untuk peralatan yang akan dibawa. Mengagihkan peralatan kepada peserta dan ahli jawatankuasa yang memerlukan peralatan.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. . AJK PERALATAN 3. 4. Menyenaraikan peralatan yang diperlukan sepanjang perkhemahan. Mengedarkan borang senarai keperluan peralatan kepada ahli jawatankuasa yang lain. 3. Menyemak semula senarai semak dan rekod peralatan sebelum dibawa pulang. Berperanan sebagai wakil keseluruhan jawatankuasa untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan semasa perkhemahan. Menyenaraikan sebarang kehilangan peralatan dan membuat catatan laporan. 2. Memastikan peralatan yang diserahkan semula kepada ahli jawatankuasa peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik seperti sebelumnya. Mendapatkan semula borang senarai keperluan peralatan daripada ahli jawatankuasa yang lain. 5.

Memastikan kawasan tapak bersih sebelum pulang. Antara tempat yang dikaji ialah Bukit Hijau. khemah 2.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. cukup sebelum pulang. 4. 5. masing-masing yang tapak perkhemahan sukan dan . Memastikan 2. Melakar pelan tapak khemah dan kedudukan setiap ciri-ciri yang ada. 4. dan lain-lain. Meninjau dan melawat tempat perkhemahan. Memastikan mempunyai dilabelkan. bilangannya. 3. setiap setiap label TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI khemah 1. Mengadakan laporan tentang jawatankuasa penginapan. Memeriksa peralatan yang dibawa didirikan dengan kemas. Memastikan bilangan khemah mencukupi sebelum bertolak. Memulangkan khemah kepada AJK peralatan. tempat untuk yang dijadikan TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 6. Bendang Man. Mengemas khemah dan kawasan perkhemahan. Memeriksa khemah supaya cukup khemah telah 3. AJK PENGINAPAN 2. 5. Memilih bersesuaian rekreasi. Mencadangkan tapak perkhemahan yang bersesuaian dengan ciri-ciri yang diperlukan.

TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Mencetak jadual waktu makan untuk ditampal sebagai rujukan peserta di dewan serbaguna. Alatan masakan dikemaskini 4. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Meminta jadual menu makanan daripada pihak katering. Membincangkan tentang harga menu makanan dari pihak katering. 3. Membuat laporan . 2. Memastikan makanan mencukupi untuk peserta TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Mengadakan mesyuarat post moetem 5. Memantau kebersihan makanan dan sebagainya. 7. Menyediakan jadual masa AJK MAKANAN makanan peserta 4. Memastikan kebersihan tempat makan ditahap yang baik 2. Memastikan pelajar beratur dan tertib semasa mengambil makanan 3. Memastikan makanan dan peralatan makan mencukupi 4. Memastikan makanan sampai tepat pada masanya 2. Menyenaraikan makanan dan minuman kecemasan 5. Penghantaran balik peralatan makanan kepada pihak katering dan ajk peralatan 3. Memastikan makanan dan minuman kecemasan disediakan oleh ajk peralatan 5. Memastikan pembekal menyediakan makanan yang seimbang dan berkualiti 6.

Membuka semula pita keselamatan 3. Peralatan yang dipinjam berada dalam keadaan asal dan bilangannya mencukupi 4. Memastikan buku laporan kawalan malam diisi oleh petugas dan mendapat pengesahan daripada ajk keselamatan dan pensyarah bertugas. Menyediakan peraturanperaturan dan langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti AJK KESELAMATAN sukan dan rekreasi dijalankan. Memastikan petugas kawalan malam yang dilantik menjalankan tugas 2. Menyediakan jadual kawalan keselamatan 2. Memasang pita keselamatan di sepanjang kawasan perkhemahan dan kawasan yang tidak sepatutnya peserta berada 1. . Memastikan peserta berada keadaan selamat untuk berangkat pulang. 3. 3.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memeriksa buku laporan 2. Menyediakan buku laporan kawalan malam TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1.

Menyediakan jadual waktu solat 2. Memastikan imam mengikut 1. 3. 4. Memastikan semua peralatan dipulangkan dalam keadaan baik dan mencukupi meninggalkan kelengkapan solat setelah meninggalkan tapak perkhemahan.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 5. Mengemas dan membersih tempat jadual tugas imam yang telah disediakan.. Memastikan setiap peserta menjaga kebersihan surau. . 4. Menyediakan laporan. Menggerakkan waktu solat. Menyenaraikan peralatanperalatan yang perlu dibawa oleh para peserta. kain pelikat dan baju Melayu (lelaki). uzur berada di tempat yang di 3. Menyediakan peralatan untuk tempat solat seperti kain AJK IBADAH rentang(putih). Menyediakan jadual penyampai tazkirah.sejadah dan surah Yaasin 6. Memastikan peserta yang bukan islam dan peserta yang tetapkan untuk menjalankan aktiviti moral. Menyiapkan tempat solat dan menghampar tikar serta membuat penghadang antara saf peserta lelaki dan saf peserta perempuan. Antaranya ialah telekung (perempuan). 2. Menyediakan niat dan risalah solat jamak dan qasar TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1.tikar dan lain-lain. 5. Memastikan semua peserta tidak surau untuk solat apabila tiba 4. 3. Menyediakan jadual imam dan bilal. peserta ke solat 2.

buku program melengkapkan buku progam. ke destinasi . Mengedarkan sebagai buku program Bina Insan Guru. Memantau semua dalam untuk program peserta 1. Menyediakan 2. 3. 4. Mencetak semua maklumat dan dibukukan 5. Melengkapkan Bina Insan Guru. Mengenakan denda kepada dalam menjaga buku program Bina Insan Guru. jawatankuasa yang dilantik dan dipertanggungjawab menyelenggarakan AJK BUKU PROGRAM Bina Insan Guru buku agar menjaga buku program Bina Insan Guru dan tidak diletakkan dibuang. Jitra Kedah. Memastikan untuk BIna Insan Guru. setiap peserta yang cuai merata-rata atau membawa pulang buku program Bina Insan Guru dari kawasan tapak perkhemahan ke Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Darulaman. Bekerjasama buku dengan TUGASAN SEMASA PROGRAM BINA INSAN GURU semua TUGASAN SELEPAS POGRAM BINA INSAN GURU semua peserta program 1. program 2. Pengecaman akan dibuat melalui Nombor Siri peserta yang disertakan bersama-sama dengan buku program. Bina Insan Guru kepada setiap peserta beberapa hari sebelum bertolak perkhemahan.TUGASAN SEBELUM PROGRAM BINAINSAN GURU 1.

Merancang aktiviti yang sesuai dengan perkhemahan sukan dan rekreasi tahun 2008. 4. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 2. 2. 6. Memastikan setiap alatan yang digunakan disimpan ditempat yang sepatutnya . Mereka bentuk logo untuk setiap aktiviti yang dijalankan sebagai pengenalan. Memastikan setiap alatan disediakan. Memastikan tahap kesihatan setiap peserta yang melakukan akan aktiviti berada dalam keadaan sihat. Menyediakan soalan untuk dimuatkan dalam buku aktiviti. AJK AKTIVITI 3. Memastikan setiap aktiviti dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 5. Memastikan setiap aktiviti yang dirancang terkandung dalam sukatan pelajaran PPISMP PJ 1 semester 3. Menyediakan buku aktiviti.

Menghubungi pihak pengangkutan IPDA untuk mengambil para pelajar dari Bendang Man untuk dihantar ke Taman Siswa UUM. 2. 2. Memohon pengangkutan iaitu dua buah bas . 3. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Menyerahkan borang permohonan kepada pensyarah untuk mendapatkan pengesahan dan sokongan sebelum dihantar kepada pihak pentadbiran untuk mendapatkan kelulusan. 2. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 3. sebuah van dan AJK PENGANGKUTAN sebuah lori daripada pihak pengangkutan IPDA. Mengenalpasti pengangkutan yang diperlukan untuk pergi ke tempat sukan dan rekreasi diadakan. Mengingatkan semua peserta supaya memastikan tiada barang yang tertinggal di tapak aktiviti sebelum bas bertolak .Memastikan semua pelajar telah berada di dalam bas agar tidak ketinggalan. Para pelajar akan berada di dalam bas mengikut kumpulan masing-masing yang akan ditetapkan berada di bas yang mana satu. Menetapkan hanya beg pakaian dan barang berharga sahaja yang akan dibawa masuk ke dalam bas.

6.Membuat buku log. 4. Memberikan ubat yang sesuai kepada pelajar yang sakit. 5. laporan keseluruhan 2. 2. Mengenalpasti peserta-peserta yang mengalami alahan dan penyakit. Menulis surat kepada hospital yang berdekatan dengan Bendang Man. Menyenaraikan peralatanperalatan yang diperlukan kepada AJK Peralatan. 2. 5. Memperbaharui polisi insurans peserta yang telah luput.Memastikan pampasan yang diterima pelajar mencukupi sekiranya layak menerima insurans. AJK KEBAJIKAN 4.Memastikan peti pertolongan cemas dan peralatan yang digunakan dipulangkan dalam keadaan yang baik. 7. Mencatat nama jenis kecederaan dan mengambil gambar sebagai bukti pelajar yang sakit. 3. 3. Memaklumkan kepada pensyarah pengiring tentang pelajar-pelajar yang sakit dan memerlukan tindakan yang lanjut. Merawat peserta-peserta perkhemahan yang memerlukan bantuan. peserta dalam TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Membuat laporan bagi setiap mesyuarat yang diadakan. Memastikan para sentiasa berada keadaaan yang baik. 4.Membuat tugasan. Menyemak peralatan-peralatan serta ubat-ubatan di dalam peti kecemasan. 6. Mengambil borang-borang rawatan di Jabatan HEP.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. . Memastikan peti pertolongan cemas dan peralatan yang digunakan berada dalam keadaan baik dan selamat. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful