TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Melantik ahli jawatankuasa. 2.

Memaklumkan kepada ahli jawatankuasa tentang peranan dalam organisasi. PENGERUSI DAN NAIB PENGERUSI 3. Mempertimbangkan sebarang keputusan yang dibuat dalam mesyuarat. 4. Mengetuai mesyuarat. 5. Memantau perancangan aktiviti yang bakal dijalankan mengikut prosedur yang betul. 6. Bersedia menerima arahan daripada pensyarah bimbingan dan bersedia menyampaikan kepada semua peserta kem.

TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan tapak kem dalam keadaan selamat dan baik. 2. Mengikut perkembangan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang oleh semua exco. 3. Memastikan sebarang aktiviti bergerak secara lancar.

TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Mengetuai sesi refleksi. 2. Memastikan segala peralatan yang dibawa, dipulangkan dengan bilangan yang cukup. 3. Memastikan bilangan peserta kem cukup.

Memastikan segala urusan ketika program berjalan bergerak dengan lancar tanpa sebarang masalah. Membuat perangkaan awal supaya dapat gambaran tentang aktiviti yang akan dijalankan. Mendapatkan laporan daripada setiap AJK Kecil berhubung tugas yang telah mereka lakukan.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. AJK Pelaksana mengadakan refleksi tentang sukan dan rekreasi untuk tambah baik pada masa akan datang. 4. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi oleh AJK Kecil yang memerlukan bantuan. 2. alamat waris. 2. nombor telefon waris yang boleh dihubungi jika berlaku kecemasan. . Menghadiri mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat yang diadakan bersama AJK yang lain. 3. 4. 2. 3. Mengadakan post mortem dengan setiap AJK Kecil. Menyenaraikan senarai nama penuh. Tugas-tugas AJK Pelaksana diambil alih oleh komandan apabila komandan dilantik. Setiausaha menyiapkan laporan penuh bagi keseluruhan program yang dijalankan. 3. 4. Mendapatkan semua laporan SETIAUSAHA DAN TIMBALAN SETIAUSAHA yang disediakan oleh AJK kecil. 5. Menyampaikan sebarang masalah kepada pensyarah bertugas. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Menetapkan tugas AJK Kecil supaya tidak bercampur aduk dengan AJK Kecil lain.

keseluruhan 3. semula pengeluaran wang dan baki yang tinggal selepas digunakan. 3.O daripada pihak penginapan. dengan berlaku pantas sebarang apabila antara bendahari-bendahari. Menyemak di akhir mesyuarat keseluruhan kecederaan mungkin akan dihadapi oleh 2. Memohon L. pentadbiran bagi makanan dan 2. Menyelesaikan rawatan sebarang 1. arahan daripada pengerusi dan persetujuan dari semua perbelanjaan keluar masuk dan BENDAHARI DAN TIMBALAN BENDAHARI TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. . 2. Membuat post mortem antara AJK yang Pelaksanaan. 4.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI berkaitan dengan kewangan. Menguruskan hal – hal yang 1. 5. Membuat kutipan wang selepas mendapat semua pihak. Bertindak kecemasan. Menguruskan bajet. Bendahari membuat satu rumusan peserta-peserta program yang memerlukan bantuan untuk ke hospital. Membuat penyata kira-kira bagi setiap perbelanjaan yang dikeluarkan.

Membuat design dan menyiapkan banner untuk tujuan pemberitahuan tentang aktiviti sukan dan rekreasi yang dijalankan. 4. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 4. 2. Memasang lampu untuk kegunaan pada waktu malam. Membantu ajk keselamatan dalam memasang tali sempadan supaya tidak dicerobohi. 5. 3.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan oleh pensyarah pendidikan jasmani. Memastikan alatan yang telah dibawa telah dikumpul dengan kuantiti yang mencukupi. Membuat tag name untuk AJK TUGAS KHAS peserta dan pensyarah untuk kegunaan semasa menjalani aktiviti semasa sukan dan rekreasi. Menutup semula lubang sampah kering dan basah. 3. 2. Mengemas kawasan perkhemahan. 3. Membantu dalam menyiapkan sijil penghargaan untuk diberikan kepada para peserta. 2. Memastikan tandas boleh digunakan. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Membuat ampaian untuk kemudahan pensyarah dan peserta untuk menyidai pakaian. . Mengorek lubang sampah kering dan basah.

TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. AJK PERALATAN 3. Memastikan peralatan yang diserahkan semula kepada ahli jawatankuasa peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik seperti sebelumnya. Menyemak semula senarai semak dan rekod peralatan sebelum dibawa pulang. Berperanan sebagai wakil keseluruhan jawatankuasa untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan semasa perkhemahan. 3. Mengedarkan borang senarai keperluan peralatan kepada ahli jawatankuasa yang lain. Menyenaraikan sebarang kehilangan peralatan dan membuat catatan laporan. 4. Membuat senarai semak atau rekod untuk peralatan yang akan dibawa. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 2. Mengagihkan peralatan kepada peserta dan ahli jawatankuasa yang memerlukan peralatan. 5. Menyenaraikan peralatan yang diperlukan sepanjang perkhemahan. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Mendapatkan semula borang senarai keperluan peralatan daripada ahli jawatankuasa yang lain. 2. .

Antara tempat yang dikaji ialah Bukit Hijau. tempat untuk yang dijadikan TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memeriksa peralatan yang dibawa didirikan dengan kemas. Memastikan kawasan tapak bersih sebelum pulang. Meninjau dan melawat tempat perkhemahan.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memulangkan khemah kepada AJK peralatan. Bendang Man. 4. Memilih bersesuaian rekreasi. AJK PENGINAPAN 2. khemah 2. cukup sebelum pulang. setiap setiap label TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI khemah 1. Mengadakan laporan tentang jawatankuasa penginapan. bilangannya. Memastikan bilangan khemah mencukupi sebelum bertolak. dan lain-lain. 6. 5. 5. Mengemas khemah dan kawasan perkhemahan. Mencadangkan tapak perkhemahan yang bersesuaian dengan ciri-ciri yang diperlukan. Memastikan 2. 3. masing-masing yang tapak perkhemahan sukan dan . Melakar pelan tapak khemah dan kedudukan setiap ciri-ciri yang ada. Memastikan mempunyai dilabelkan. Memeriksa khemah supaya cukup khemah telah 3. 4.

Meminta jadual menu makanan daripada pihak katering. Memastikan makanan sampai tepat pada masanya 2. 3. 2. 7. Memastikan kebersihan tempat makan ditahap yang baik 2. Memastikan makanan dan minuman kecemasan disediakan oleh ajk peralatan 5. Memastikan makanan dan peralatan makan mencukupi 4. Mencetak jadual waktu makan untuk ditampal sebagai rujukan peserta di dewan serbaguna. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan makanan mencukupi untuk peserta TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Mengadakan mesyuarat post moetem 5. Memastikan pelajar beratur dan tertib semasa mengambil makanan 3. Menyenaraikan makanan dan minuman kecemasan 5. Membuat laporan .TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan pembekal menyediakan makanan yang seimbang dan berkualiti 6. Menyediakan jadual masa AJK MAKANAN makanan peserta 4. Memantau kebersihan makanan dan sebagainya. Alatan masakan dikemaskini 4. Membincangkan tentang harga menu makanan dari pihak katering. Penghantaran balik peralatan makanan kepada pihak katering dan ajk peralatan 3.

3. Memeriksa buku laporan 2. . Membuka semula pita keselamatan 3. Peralatan yang dipinjam berada dalam keadaan asal dan bilangannya mencukupi 4. Menyediakan jadual kawalan keselamatan 2. Memastikan peserta berada keadaan selamat untuk berangkat pulang. Memastikan buku laporan kawalan malam diisi oleh petugas dan mendapat pengesahan daripada ajk keselamatan dan pensyarah bertugas. Memasang pita keselamatan di sepanjang kawasan perkhemahan dan kawasan yang tidak sepatutnya peserta berada 1.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 3. Memastikan petugas kawalan malam yang dilantik menjalankan tugas 2. Menyediakan peraturanperaturan dan langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti AJK KESELAMATAN sukan dan rekreasi dijalankan. Menyediakan buku laporan kawalan malam TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1.

tikar dan lain-lain. . Antaranya ialah telekung (perempuan). Menyediakan niat dan risalah solat jamak dan qasar TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 5.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Menyediakan jadual imam dan bilal. 4. Menyediakan jadual penyampai tazkirah. Menyiapkan tempat solat dan menghampar tikar serta membuat penghadang antara saf peserta lelaki dan saf peserta perempuan. Menggerakkan waktu solat. Memastikan semua peralatan dipulangkan dalam keadaan baik dan mencukupi meninggalkan kelengkapan solat setelah meninggalkan tapak perkhemahan. Memastikan semua peserta tidak surau untuk solat apabila tiba 4. Mengemas dan membersih tempat jadual tugas imam yang telah disediakan. Memastikan setiap peserta menjaga kebersihan surau. 3. 2. Memastikan imam mengikut 1.sejadah dan surah Yaasin 6. uzur berada di tempat yang di 3. Menyenaraikan peralatanperalatan yang perlu dibawa oleh para peserta. Menyediakan laporan. Menyediakan peralatan untuk tempat solat seperti kain AJK IBADAH rentang(putih). Menyediakan jadual waktu solat 2.. Memastikan peserta yang bukan islam dan peserta yang tetapkan untuk menjalankan aktiviti moral. 4. peserta ke solat 2. 3. 5. kain pelikat dan baju Melayu (lelaki).

buku program melengkapkan buku progam. 3.TUGASAN SEBELUM PROGRAM BINAINSAN GURU 1. setiap peserta yang cuai merata-rata atau membawa pulang buku program Bina Insan Guru dari kawasan tapak perkhemahan ke Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Darulaman. Memastikan untuk BIna Insan Guru. Melengkapkan Bina Insan Guru. program 2. Menyediakan 2. 4. Bina Insan Guru kepada setiap peserta beberapa hari sebelum bertolak perkhemahan. Mencetak semua maklumat dan dibukukan 5. Pengecaman akan dibuat melalui Nombor Siri peserta yang disertakan bersama-sama dengan buku program. Mengedarkan sebagai buku program Bina Insan Guru. Jitra Kedah. jawatankuasa yang dilantik dan dipertanggungjawab menyelenggarakan AJK BUKU PROGRAM Bina Insan Guru buku agar menjaga buku program Bina Insan Guru dan tidak diletakkan dibuang. ke destinasi . Memantau semua dalam untuk program peserta 1. Bekerjasama buku dengan TUGASAN SEMASA PROGRAM BINA INSAN GURU semua TUGASAN SELEPAS POGRAM BINA INSAN GURU semua peserta program 1. Mengenakan denda kepada dalam menjaga buku program Bina Insan Guru.

Memastikan setiap aktiviti dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 2. Menyediakan soalan untuk dimuatkan dalam buku aktiviti. 6. Memastikan setiap alatan yang digunakan disimpan ditempat yang sepatutnya . Memastikan tahap kesihatan setiap peserta yang melakukan akan aktiviti berada dalam keadaan sihat. Menyediakan buku aktiviti. Memastikan setiap alatan disediakan. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. AJK AKTIVITI 3. Mereka bentuk logo untuk setiap aktiviti yang dijalankan sebagai pengenalan. 4. 2.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Merancang aktiviti yang sesuai dengan perkhemahan sukan dan rekreasi tahun 2008. Memastikan setiap aktiviti yang dirancang terkandung dalam sukatan pelajaran PPISMP PJ 1 semester 3. 5.

TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Para pelajar akan berada di dalam bas mengikut kumpulan masing-masing yang akan ditetapkan berada di bas yang mana satu. sebuah van dan AJK PENGANGKUTAN sebuah lori daripada pihak pengangkutan IPDA. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Menetapkan hanya beg pakaian dan barang berharga sahaja yang akan dibawa masuk ke dalam bas. Menghubungi pihak pengangkutan IPDA untuk mengambil para pelajar dari Bendang Man untuk dihantar ke Taman Siswa UUM. Menyerahkan borang permohonan kepada pensyarah untuk mendapatkan pengesahan dan sokongan sebelum dihantar kepada pihak pentadbiran untuk mendapatkan kelulusan. Mengingatkan semua peserta supaya memastikan tiada barang yang tertinggal di tapak aktiviti sebelum bas bertolak . 2. 3. Mengenalpasti pengangkutan yang diperlukan untuk pergi ke tempat sukan dan rekreasi diadakan. 2.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1.Memastikan semua pelajar telah berada di dalam bas agar tidak ketinggalan. 3. Memohon pengangkutan iaitu dua buah bas . 2.

3. 3.Membuat tugasan. . Mengenalpasti peserta-peserta yang mengalami alahan dan penyakit. Membuat laporan bagi setiap mesyuarat yang diadakan. 3.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 2. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memaklumkan kepada pensyarah pengiring tentang pelajar-pelajar yang sakit dan memerlukan tindakan yang lanjut. laporan keseluruhan 2. 4. Menyenaraikan peralatanperalatan yang diperlukan kepada AJK Peralatan. Mengambil borang-borang rawatan di Jabatan HEP. Menulis surat kepada hospital yang berdekatan dengan Bendang Man. 5. Menyemak peralatan-peralatan serta ubat-ubatan di dalam peti kecemasan. 5. 7.Memastikan peti pertolongan cemas dan peralatan yang digunakan dipulangkan dalam keadaan yang baik. Merawat peserta-peserta perkhemahan yang memerlukan bantuan. Memperbaharui polisi insurans peserta yang telah luput. 2. Mencatat nama jenis kecederaan dan mengambil gambar sebagai bukti pelajar yang sakit. 4. 6. Memberikan ubat yang sesuai kepada pelajar yang sakit. 6. Memastikan peti pertolongan cemas dan peralatan yang digunakan berada dalam keadaan baik dan selamat. AJK KEBAJIKAN 4.Membuat buku log.Memastikan pampasan yang diterima pelajar mencukupi sekiranya layak menerima insurans. peserta dalam TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Memastikan para sentiasa berada keadaaan yang baik.