TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Melantik ahli jawatankuasa. 2.

Memaklumkan kepada ahli jawatankuasa tentang peranan dalam organisasi. PENGERUSI DAN NAIB PENGERUSI 3. Mempertimbangkan sebarang keputusan yang dibuat dalam mesyuarat. 4. Mengetuai mesyuarat. 5. Memantau perancangan aktiviti yang bakal dijalankan mengikut prosedur yang betul. 6. Bersedia menerima arahan daripada pensyarah bimbingan dan bersedia menyampaikan kepada semua peserta kem.

TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan tapak kem dalam keadaan selamat dan baik. 2. Mengikut perkembangan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang oleh semua exco. 3. Memastikan sebarang aktiviti bergerak secara lancar.

TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Mengetuai sesi refleksi. 2. Memastikan segala peralatan yang dibawa, dipulangkan dengan bilangan yang cukup. 3. Memastikan bilangan peserta kem cukup.

Menetapkan tugas AJK Kecil supaya tidak bercampur aduk dengan AJK Kecil lain. Membuat perangkaan awal supaya dapat gambaran tentang aktiviti yang akan dijalankan. Menyenaraikan senarai nama penuh. Tugas-tugas AJK Pelaksana diambil alih oleh komandan apabila komandan dilantik. 3. 2. Menghadiri mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat yang diadakan bersama AJK yang lain. 4. Setiausaha menyiapkan laporan penuh bagi keseluruhan program yang dijalankan. 3. Mendapatkan semua laporan SETIAUSAHA DAN TIMBALAN SETIAUSAHA yang disediakan oleh AJK kecil. AJK Pelaksana mengadakan refleksi tentang sukan dan rekreasi untuk tambah baik pada masa akan datang. nombor telefon waris yang boleh dihubungi jika berlaku kecemasan. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memastikan segala urusan ketika program berjalan bergerak dengan lancar tanpa sebarang masalah. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi oleh AJK Kecil yang memerlukan bantuan. Mengadakan post mortem dengan setiap AJK Kecil. 3. alamat waris. . TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. 4. 4.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 5. 2. Mendapatkan laporan daripada setiap AJK Kecil berhubung tugas yang telah mereka lakukan. 2. Menyampaikan sebarang masalah kepada pensyarah bertugas.

Menguruskan bajet. arahan daripada pengerusi dan persetujuan dari semua perbelanjaan keluar masuk dan BENDAHARI DAN TIMBALAN BENDAHARI TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Membuat penyata kira-kira bagi setiap perbelanjaan yang dikeluarkan. Bendahari membuat satu rumusan peserta-peserta program yang memerlukan bantuan untuk ke hospital. 4. Menyemak di akhir mesyuarat keseluruhan kecederaan mungkin akan dihadapi oleh 2. Memohon L. 3. 5. 2. Menguruskan hal – hal yang 1. Membuat post mortem antara AJK yang Pelaksanaan. . dengan berlaku pantas sebarang apabila antara bendahari-bendahari. keseluruhan 3. Menyelesaikan rawatan sebarang 1.O daripada pihak penginapan. Bertindak kecemasan. Membuat kutipan wang selepas mendapat semua pihak. semula pengeluaran wang dan baki yang tinggal selepas digunakan. pentadbiran bagi makanan dan 2.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI berkaitan dengan kewangan.

Mengorek lubang sampah kering dan basah. Memasang lampu untuk kegunaan pada waktu malam. Mengemas kawasan perkhemahan. 2. Menutup semula lubang sampah kering dan basah. Menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan oleh pensyarah pendidikan jasmani. 5. 4. Memastikan alatan yang telah dibawa telah dikumpul dengan kuantiti yang mencukupi. Membuat ampaian untuk kemudahan pensyarah dan peserta untuk menyidai pakaian. 2.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. . 3. 2. Memastikan tandas boleh digunakan. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Membantu dalam menyiapkan sijil penghargaan untuk diberikan kepada para peserta. 4. Membuat design dan menyiapkan banner untuk tujuan pemberitahuan tentang aktiviti sukan dan rekreasi yang dijalankan. Membantu ajk keselamatan dalam memasang tali sempadan supaya tidak dicerobohi. 3. Membuat tag name untuk AJK TUGAS KHAS peserta dan pensyarah untuk kegunaan semasa menjalani aktiviti semasa sukan dan rekreasi. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 3.

2. 4. Mendapatkan semula borang senarai keperluan peralatan daripada ahli jawatankuasa yang lain. 3. Membuat senarai semak atau rekod untuk peralatan yang akan dibawa.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Mengagihkan peralatan kepada peserta dan ahli jawatankuasa yang memerlukan peralatan. Memastikan peralatan yang diserahkan semula kepada ahli jawatankuasa peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik seperti sebelumnya. . AJK PERALATAN 3. Menyenaraikan sebarang kehilangan peralatan dan membuat catatan laporan. Berperanan sebagai wakil keseluruhan jawatankuasa untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan semasa perkhemahan. 2. Menyenaraikan peralatan yang diperlukan sepanjang perkhemahan. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Mengedarkan borang senarai keperluan peralatan kepada ahli jawatankuasa yang lain. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 5. Menyemak semula senarai semak dan rekod peralatan sebelum dibawa pulang.

Bendang Man. Mengemas khemah dan kawasan perkhemahan. 4. masing-masing yang tapak perkhemahan sukan dan . bilangannya. Mencadangkan tapak perkhemahan yang bersesuaian dengan ciri-ciri yang diperlukan. khemah 2. setiap setiap label TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI khemah 1. Memastikan mempunyai dilabelkan. Memastikan bilangan khemah mencukupi sebelum bertolak. Mengadakan laporan tentang jawatankuasa penginapan. Memastikan kawasan tapak bersih sebelum pulang. 5. Memeriksa khemah supaya cukup khemah telah 3. Melakar pelan tapak khemah dan kedudukan setiap ciri-ciri yang ada. 5.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memeriksa peralatan yang dibawa didirikan dengan kemas. 6. 4. AJK PENGINAPAN 2. Meninjau dan melawat tempat perkhemahan. Antara tempat yang dikaji ialah Bukit Hijau. dan lain-lain. Memastikan 2. Memilih bersesuaian rekreasi. cukup sebelum pulang. tempat untuk yang dijadikan TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Memulangkan khemah kepada AJK peralatan. 3.

Memastikan kebersihan tempat makan ditahap yang baik 2. 7. 2. Mengadakan mesyuarat post moetem 5. Memastikan pelajar beratur dan tertib semasa mengambil makanan 3. Membincangkan tentang harga menu makanan dari pihak katering. Memastikan makanan mencukupi untuk peserta TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Memastikan makanan dan minuman kecemasan disediakan oleh ajk peralatan 5. Memastikan makanan sampai tepat pada masanya 2. Menyediakan jadual masa AJK MAKANAN makanan peserta 4. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Menyenaraikan makanan dan minuman kecemasan 5.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Mencetak jadual waktu makan untuk ditampal sebagai rujukan peserta di dewan serbaguna. Memastikan pembekal menyediakan makanan yang seimbang dan berkualiti 6. 3. Membuat laporan . Meminta jadual menu makanan daripada pihak katering. Memastikan makanan dan peralatan makan mencukupi 4. Penghantaran balik peralatan makanan kepada pihak katering dan ajk peralatan 3. Memantau kebersihan makanan dan sebagainya. Alatan masakan dikemaskini 4.

Memastikan petugas kawalan malam yang dilantik menjalankan tugas 2. Menyediakan jadual kawalan keselamatan 2. . Menyediakan buku laporan kawalan malam TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Memeriksa buku laporan 2. Memasang pita keselamatan di sepanjang kawasan perkhemahan dan kawasan yang tidak sepatutnya peserta berada 1. 3. Memastikan peserta berada keadaan selamat untuk berangkat pulang.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 3. Menyediakan peraturanperaturan dan langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti AJK KESELAMATAN sukan dan rekreasi dijalankan. Memastikan buku laporan kawalan malam diisi oleh petugas dan mendapat pengesahan daripada ajk keselamatan dan pensyarah bertugas. Peralatan yang dipinjam berada dalam keadaan asal dan bilangannya mencukupi 4. Membuka semula pita keselamatan 3.

kain pelikat dan baju Melayu (lelaki). Memastikan setiap peserta menjaga kebersihan surau. Memastikan imam mengikut 1. Menyediakan laporan. Mengemas dan membersih tempat jadual tugas imam yang telah disediakan. Menyediakan jadual penyampai tazkirah. Menyiapkan tempat solat dan menghampar tikar serta membuat penghadang antara saf peserta lelaki dan saf peserta perempuan. Memastikan peserta yang bukan islam dan peserta yang tetapkan untuk menjalankan aktiviti moral.. Menggerakkan waktu solat. peserta ke solat 2. Menyediakan jadual imam dan bilal. Menyediakan niat dan risalah solat jamak dan qasar TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1.sejadah dan surah Yaasin 6. 4. Menyenaraikan peralatanperalatan yang perlu dibawa oleh para peserta. . 5. Menyediakan jadual waktu solat 2. 3. uzur berada di tempat yang di 3. Antaranya ialah telekung (perempuan). 5. Memastikan semua peralatan dipulangkan dalam keadaan baik dan mencukupi meninggalkan kelengkapan solat setelah meninggalkan tapak perkhemahan. 2. Memastikan semua peserta tidak surau untuk solat apabila tiba 4.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. 3.tikar dan lain-lain. 4. Menyediakan peralatan untuk tempat solat seperti kain AJK IBADAH rentang(putih).

Bekerjasama buku dengan TUGASAN SEMASA PROGRAM BINA INSAN GURU semua TUGASAN SELEPAS POGRAM BINA INSAN GURU semua peserta program 1. Melengkapkan Bina Insan Guru. 3. buku program melengkapkan buku progam. Pengecaman akan dibuat melalui Nombor Siri peserta yang disertakan bersama-sama dengan buku program. ke destinasi . Mengedarkan sebagai buku program Bina Insan Guru. Menyediakan 2. Mencetak semua maklumat dan dibukukan 5. setiap peserta yang cuai merata-rata atau membawa pulang buku program Bina Insan Guru dari kawasan tapak perkhemahan ke Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Darulaman. program 2. Mengenakan denda kepada dalam menjaga buku program Bina Insan Guru. jawatankuasa yang dilantik dan dipertanggungjawab menyelenggarakan AJK BUKU PROGRAM Bina Insan Guru buku agar menjaga buku program Bina Insan Guru dan tidak diletakkan dibuang. 4. Jitra Kedah. Bina Insan Guru kepada setiap peserta beberapa hari sebelum bertolak perkhemahan. Memantau semua dalam untuk program peserta 1. Memastikan untuk BIna Insan Guru.TUGASAN SEBELUM PROGRAM BINAINSAN GURU 1.

Memastikan setiap alatan disediakan. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Merancang aktiviti yang sesuai dengan perkhemahan sukan dan rekreasi tahun 2008. 4. Memastikan setiap aktiviti yang dirancang terkandung dalam sukatan pelajaran PPISMP PJ 1 semester 3. Menyediakan soalan untuk dimuatkan dalam buku aktiviti. AJK AKTIVITI 3. 2. Memastikan tahap kesihatan setiap peserta yang melakukan akan aktiviti berada dalam keadaan sihat. 2. 5. Memastikan setiap alatan yang digunakan disimpan ditempat yang sepatutnya .TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Mereka bentuk logo untuk setiap aktiviti yang dijalankan sebagai pengenalan. Memastikan setiap aktiviti dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 6. Menyediakan buku aktiviti.

sebuah van dan AJK PENGANGKUTAN sebuah lori daripada pihak pengangkutan IPDA.Memastikan semua pelajar telah berada di dalam bas agar tidak ketinggalan. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. Menetapkan hanya beg pakaian dan barang berharga sahaja yang akan dibawa masuk ke dalam bas. TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1. Menyerahkan borang permohonan kepada pensyarah untuk mendapatkan pengesahan dan sokongan sebelum dihantar kepada pihak pentadbiran untuk mendapatkan kelulusan. Memohon pengangkutan iaitu dua buah bas . 3. 2. Mengenalpasti pengangkutan yang diperlukan untuk pergi ke tempat sukan dan rekreasi diadakan. 2. 3. Mengingatkan semua peserta supaya memastikan tiada barang yang tertinggal di tapak aktiviti sebelum bas bertolak . 2. Menghubungi pihak pengangkutan IPDA untuk mengambil para pelajar dari Bendang Man untuk dihantar ke Taman Siswa UUM. Para pelajar akan berada di dalam bas mengikut kumpulan masing-masing yang akan ditetapkan berada di bas yang mana satu.

Mengambil borang-borang rawatan di Jabatan HEP. 4. 6. 3.Membuat buku log. 7. Merawat peserta-peserta perkhemahan yang memerlukan bantuan.TUGASAN SEBELUM PROGRAM SUKAN & REKREASI 1.Memastikan peti pertolongan cemas dan peralatan yang digunakan dipulangkan dalam keadaan yang baik. 3. TUGASAN SEMASA PROGRAM SUKAN & REKREASI 1. laporan keseluruhan 2.Memastikan pampasan yang diterima pelajar mencukupi sekiranya layak menerima insurans. Memastikan peti pertolongan cemas dan peralatan yang digunakan berada dalam keadaan baik dan selamat. 6. Menyenaraikan peralatanperalatan yang diperlukan kepada AJK Peralatan. Mengenalpasti peserta-peserta yang mengalami alahan dan penyakit. Membuat laporan bagi setiap mesyuarat yang diadakan. 5. AJK KEBAJIKAN 4. Memperbaharui polisi insurans peserta yang telah luput. Memaklumkan kepada pensyarah pengiring tentang pelajar-pelajar yang sakit dan memerlukan tindakan yang lanjut. 4. peserta dalam TUGASAN SELEPAS POGRAM SUKAN DAN REKREASI 1.Membuat tugasan. Memastikan para sentiasa berada keadaaan yang baik. Menyemak peralatan-peralatan serta ubat-ubatan di dalam peti kecemasan. Mencatat nama jenis kecederaan dan mengambil gambar sebagai bukti pelajar yang sakit. . 2. Menulis surat kepada hospital yang berdekatan dengan Bendang Man. 3. 5. 2. Memberikan ubat yang sesuai kepada pelajar yang sakit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful