MATEMATIK TAHUN 2

NAMA :…………………………………………………………….

KELAS :……………..

B3D1E2 : Melakukan operasi asas tolak bagi sebarang 2 nombor
bulat hingga 3 digit.

Nama:__________________________________________________________
Kelas :_____________________________
Tarikh:_____________
Arahan : Jawab semua soalan.

1.

305
15
______

2.

551
40
_____

________

3.

5.

782
146
______
______
86
- 34
______
______

______

4.

931
- 151
______
______