P. 1
Semantik Perubahan Makna (Iankaka')

Semantik Perubahan Makna (Iankaka')

|Views: 199|Likes:
Published by Steve Blan

More info:

Published by: Steve Blan on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2015

pdf

text

original

BBM 3206 SEMANTIK

0LEH : PROF. MADYA DR. AHMAD MAHMOOD BIN MUSANIF Sesi Bersemuka Pertama

Konsep Semantik 


Kajian tentang makna Berasal daripada bahasa Yunani sema yang menerbitkan kata semainein yang bermaksud menunjukkan , bererti , dan bermakna

Sudut Pengertian Semantik 

Makna luas: sintaksis, semantik, pragmatik Makna sempit: teori referensi, teori makna

Dalam linguistik sekarang. ada dua aliran pemikiran tentang konsep makna: aliran anatikal @ referensial dan aliran operasional @ kontekstual.  .KONSEP MAKNA Aristotle menyatakan bahawa unit terkecil yang bermakna atau the smallest significant unit of speech ialah perkataan. Menurut Ullmann (1962:55). unit tatabahasa terkecil yang bermakna adalah morfem.

bahasa terdiri daripada bunyi atau penanda (signifiant) dan makna atau petanda (signifie). misalnya urutan bunyi m+e+j+a. Penanda adalah bayangan akustik.PENGERTIAN MAKNA SECARA ANATIKAL Menurut de Saussure (1959:67). . Petanda adalah gambaran atau makna yang melambangkan bunyi meja.

kata atau lambang linguistik adalah bayangan akustik atau bunyi + gambaran atau makna. Oleh itu. .

.Ogden dan Richards (1949:11) pula menerangkan makna dengan memecahkannya kepada tiga komponen melalui rajah tiga segi semiotik.

Ullmann (1962:57) telah mempermudah teori segi tiga semiotik dengan melihat makna sebagai hubungan resiprokal antara nama dengan pengertian. .

satu nama boleh mempunyai lebih daripada satu pengertian dan juga sebaliknya. .Pada hakikatnya.

PENGERTIAN MAKNA SECARA OPERASIONAL Stuart Chase (1938:7) menerangkan makna secara operasional . Wittgenstein (1953) menegaskan bahawa makna perkataan adalah penggunaan perkataan dalam bahasa (the meaning of word is its use in the language). . not what he says about it. iaitu The true meaning of word is to be found by observing what the man does with it.

 .TEORI SEMANTIK Teori adalah pendapat atau pandangan yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara. Ia merupakan prinsip atau dasar pembentukan sesuatu ilmu. Teori semantik adalah teori yang dapat meletakkan makna pada setiap perkataan dan ayat yang berkaitan dengannya dalam sesuatu bahasa. Teori linguistik merupakan prinsip dan dasar untuk menganalisis dan menghuraikan data bahasa.

dan hubungan antara unsur tersebut.TEORI SEMANTIK MESTI MEMENUHI 3 SYARAT: Mesti mencerap setiap makna perkataan dan ayat. Mesti dapat meramalkan ketaksaan pada perkataan dan ayat. .

. penaabiran. iaitu hubungan sinonim. dan sebagainya. perangkuman logis. pertentangan. Mesti mencirikan dan menjelaskan hubungan sistematis antara perkataan dan antara ayat.

Dalam pengaplikasiannya. Menurut teori ini makna diterangkan berdasarkan imej yang terbayang dalam akal penutur @ pendengar. .Teori Imej Makna  1. teori ini menghadapi beberapa masalah: Bentuk imej yang terbayang pada penutur dan pendengar.

2. Imej bergantung kepada pengalaman. Satu imej mempunyai lebih dari satu ungkapan. 3. 4. Satu ungkapan mempunyai lebih dari satu imej. .

. Menurut teori ini. Teori ini diaplikasikan dalam linguistik untuk menjelaskan makna perkataan. makna perkataan dianalisis bukan secara satu unit.Teori Analisis Komponen  Teori ini pada awalnya digunakan oleh ahli antropologi dalam menentukan istilah hubungan kekeluargaan. tetapi dalam hubungan komponen yang kompleks.

teori ini juga menghadapi masalah: . Teori ini menghuraikan makna perkataan dengan memasukkan unsur pertentangan. Dalam pengaplikasiannya.  Komponen tersebut dinamakan sebagai komponen semantik yang terdiri dari perbendaharaan kata sesuatu bahasa.

Huraian makna dalam teori ini tertumpu pada perkataan dan tidak pada ayat. 2.1. . 3. Makna yang tepat sukar diperolehi kerana terikat dengan ciri hiponim. Komponen semantik untuk sesuatu perkataan mempunyai makna tersendiri dan perlu dihuraikan.

Makna Perkataan dan Faktor Perubahannya Sinonim: Kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Maksud sama tidak perlu seratus peratus sama. Misalnya: jemput kereta iktisad siasah mangkat biduan seniman = = = = = = = undang motokar ekonomi politik mati penyanyi pelakon .

Antonim: Perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan dengan perkataan yang lain. Misalnya: malam laut menjual memberi tua baru lwn lwn lwn lwn lwn lwn siang darat membeli menerima muda lama .

misalnya: progresif prasejarah induktif seniman lwn lwn lwn lwn regresif pascasejarah deduktif seniwati .Antonim juga dapat dibentuk dengan cara pengimbuhan.

antonim dapat digolongkan kepada beberapa jenis: 1. 2. 4. 3.Dari sudut ragamnya. Antonim komplementar Antonim gradabel Antonim relasional Antonim resiprokal .

Bunyi dan bentuk ejaan sama tetapi berbeza makna dalam konteks berbeza. badan (tubuh @ yayasan). misalnya daki memanjat dengan daki kotoran . beradu (berlawan @ tidur). DAN HIPONIM Polisem: Satu kata @ frasa yg mempunyai dua @ lebih makna yg berbeza. Homonim: Kata-kata yang sama ejaan dan bunyi. tetapi berbeza makna.POLISEM. Misalnya. HOMONIM. . luka (cedera @ tersinggung).

 Dalam penyusunan kamus polisem dijelaskan di bawah satu kata masukan. sukar. . 2. misalnya daki I kotoran dan daki II memanjat . 3. tekanan. misalnya berat 1. sangat Homonim dalam kamus dijelaskan sebagai dua kata masukan yang berasingan.

Homograf: Kata-kata yang sama ejaan. . tetapi berbeza bunyi dan maknanya. semak periksa dengan semak belukar atau kusut . Misalnya. Misalnya.Homofon: Kata-kata yang sama bunyi. tetapi berbeza ejaan dan maknanya. menonton dengan menuntun. dan golongan dengan gulungan.

.Hiponim: Kata-kata yg mempunyai hubungan inklusif @ pengelompokan dalam satu jenis @ himpunan golongan perkataan.

Ini menunjukkan kata bunga merupakan penggolong dan cempaka. . Dlm BI adalah katasheep. melur merupakan anggota kepada penggolong tsbt.

. 1994:77). Namun antara unsur-unsur bahasa.Perubahan Makna Makna sesuatu perkataan atau ungkapan boleh berubah daripada yang asal kepada makna yang baharu. maknalah yang paling kuat bertahan terhadap gejala perubahan (Hashim Musa.

Perubahan makna kerana perluasan maksud.Antara faktor-faktor perubahan makna adalah :   Perubahan makna kerana perkembangan bahasa itu sendiri. Perubahan makna kerana tujuan simbolik dan stilistik. . Perubahan makna kerana pembatasan maksud. Perubahan makna kerana perubahan tanggapan penutur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->