Definisi Bahan Bantu Mengajar : Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran

. Bahan Bantu Mengajar merangkumi semua benda yang boleh dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya . Kategori dan Penjenisan Bahan Bantu Mengajar Terdapat tiga kategori bahan bantu mengajar iaitu ; i) Bahan bantu mengajar bukan elektronik ii)Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik iii)Bahan bantu mengajar bercorak pengalaman Bahan Bantu Mengajar Bukan Elektronik

1.Papan tulis atau papan hitam * Bahan asas dalam pengajaran. *Digunakan untuk mencatat isi-isi pelajaran ketika mengajar 2.Buku teks

*Dikarang khusus oleh beberapa orang penulis dan pengarang *Digunakan secara meluas dan merupakan sumber utama pengajaran dan latihan 3.Papan Pamer

memperkayakan perbendaharaan kata. 4. risalah atau buletin. membentuk sikap dan nilai serta menambah pengekalan pembelajaran seseorang pelajar. kalendar.Fail tegak dan bahan bacaan *Terdiri daripada bahan-bahan cetak iaitu bahan-bahan bacaan bukan buku *Contoh seperti majalah. poster.Kad imbasan atau kad cantuman .Gambar *Digunakan untuk memulakan pengajaran untuk menarik minat pelajar ataupun jika bahan sebenar sukar dibawa ke dalam bilik darjah. memberi maklumat. peta.*Dikenali sebagai papan buletin *Sumber pangajaran yang produktif *Dapat memperkenalakan idea baru. menimbulkan daya kreativiti. surat khabar. poskad. *Disimpan sebagai koleksi fail dalam kabinet fail *Dapat menambah dan mempelbagaikan bahan-bahan bacaan dan punca rujukan dalam pusat sumber sekolah atau bilik darjah 5. gambar skrip dan sebagainya. merangsang perbincangan. 6. carta. memberi kefahaman.

Carta aliran d. *Jenis carta yang digunakan dalam bilik darjah : a.Carta *Susunan maklumat yang sistematik *Mengandungi huruf. simbol dan lukisan. angka. *Dapat meningkatkan prestasi pengajaran dan pemahaman pelajarannya. 9. *Memperkenalkan perkataan-perkataan baru *Sesuai untuk pelajar-pelajar peringkat rendah 7.Papan pengajaran *Sesuai digunakan untuk mengajar secara berkumpulan lebih kurang 25 orang pelajar.Carta pusing c.Carta pai f. nota ringkas.*Terdiri daripada kata-kata atau rangkai kata.Grafik *Bahan yang dilukis sebagai karangan visual yang dapat memberi satu atau lebih keterangan visual.Carta graf e. lakaran.Carta tunggal 8. *Berguna untuk menunjukkan gambaran sesuatu pelajaran yang mempunyai daya komunikatif .Carta flip/selak b. jadual. rangkai kata. gambar. gambarajah.

dan dapat memotivasikan pelajar.Papan poket i.Model berskala-kadar pembesaran/pengecilan yang berbeza daripada bahan sebenar b. kapas.Papan flanel-papan plywood yang dialaskan dengan kain flanel d.Papan gulung-dapat menggantikan papan tulis biasa h.Papan selit g. rupa bentuk atau begaimana sesuatu itu berfungsi *Jenis model a. simen.Papan sorong tarik 10. binatang ataupun tumbuh-tumbuhan *Digunakan dalam pengajaran bercerita ataupun berdialog *Diperbuat daripada kain.Model olok-olok-gambaran tiga dimensi perjalanan sesuatu *Boleh diperbuat daripada kertas.Papan buletin b. *Jenis papan pengajaran a.Diorama .Papan putih e. tanah liat dan kertas rendaman 12.Papan kenyataan c. tanah liat.Boneka *Berbentuk orang.Papan magnet f. habuk kayu.Model potongan-keratan c.Model *Bahan gantian yang menyerupai bahan sebenar *Bahan tiga dimensi yang mewakili struktur. styrafoam atau plaster of Paris 11.

menarik dan bermakna) 2.(ringkas.Trasparensi *Kebaikan menggunakan trasparensi: a.Overhead projektor (OHP ) *Digunakan untuk penyampaian taklimat dan pengajaran kaedah kuliah.*Rekabentuk gabungan bahan-bahan sebenar.Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian b.Memberi keselesaan semasa penyampaian terutama jika trasparensi itu disediakan awal c. *Keberkesanan trasparensi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan mutu maklumat yang dimuatkan ke dalamnya. patung dan model diletakkan dalam satu susunan kedudukan seperti keadaan sebenar tetapi dalam skala yang dikecilkan dalam persembahan tiga dimensi Bahan Bantu Mengajar Berbentuk Elektronik 1.Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik d.Pita slaid ( Filem slaid ) *Filem Slaid-Sejenis media tanpa gerak yang merupakan sejenis trasparensi positif berukuran kecil *Sangat kerap digunakan dalam pengajaran sains terutamanya dalam pengajaran Biologi *Pita Slaid-rakaman yang disinkeroniskan dengan satu siri slaid. .Trasparensi juga bersih berbanding papan kapur *Cara penyediaan trasparensi i-Kaedah tetingkap ii-Kaedah singkapan iii-Kaedah tindihan iv-kaedah pusing v-kaedah urutan vi-kaedah tampalan 3.

Komputer *Boleh diprogramkan untuk mengajar *Dapat menggabungkan teks. . grafik. suara. 4. dialog. kuiz. ujian dan sebagainya. 5. ataupun berbentuk dokumentari 7. dan animasi sebagai bahan pengajaran. soal jawab.Televisyen dan VCR *Dapat menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan deria pandang dan dengar *Dapat memodenkan pendekatan guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan 6.Radio *Untuk pengajaran bahasa *Siaran-siaran radio pendidikan yang mengikut sukatan pelajaran boleh digunakan. muzik. *Pengajaran dalam bentuk persembahan bahana kuliah.Filem tayangan /Filem jalur *Dapat memberi pandangan yang jelas mengenai sesuatu perkara melalui deria penglihatan dan pendengaran *Bahan yang ditayangkan boleh berbentuk cerita. diubah dan ditambah. lakonan.*Dapat menarik perhatian pelajar *Dapat menggambarkan keadaan sebenar dan membawa situasi luar ke dalam kelas *Isi kandungan persembahannya kemas dan teratur dan boleh digunakan berulang kali.

*Keberkesanan penggunaan realia ialah pelajar-pelajar dapat melihat secara nyata dan semulajadi . lawatan dan projek pameran. katak. permainan. *Dapat mengekalkan keberkesanan pengetahuan dan pemahaman kerana melibatkan pelajar-pelajar secara langsung. nyamuk. pantomin. pasir. *Bahan daripada alam sekitar atau 'realia' yang dikelaskan sebagai bahan tiga dimensi *Realia terbahagi kepada beberapa kumpulan seperti: i-bahan bukan hidup:batu. rama-rama dan sebagainya. tanah. air. logam dan sebagainya ii-bahan buatan:kerusi.Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar *Bahan-bahan bercorak pengalaman seperti lakonan. dan sebagainya iii-tumbuhan:rumput. paku pakis. bunga dan sebagainya iv-benda hidup:ikan. jam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful