Definisi Bahan Bantu Mengajar : Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran

. Bahan Bantu Mengajar merangkumi semua benda yang boleh dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya . Kategori dan Penjenisan Bahan Bantu Mengajar Terdapat tiga kategori bahan bantu mengajar iaitu ; i) Bahan bantu mengajar bukan elektronik ii)Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik iii)Bahan bantu mengajar bercorak pengalaman Bahan Bantu Mengajar Bukan Elektronik

1.Papan tulis atau papan hitam * Bahan asas dalam pengajaran. *Digunakan untuk mencatat isi-isi pelajaran ketika mengajar 2.Buku teks

*Dikarang khusus oleh beberapa orang penulis dan pengarang *Digunakan secara meluas dan merupakan sumber utama pengajaran dan latihan 3.Papan Pamer

risalah atau buletin. 6.*Dikenali sebagai papan buletin *Sumber pangajaran yang produktif *Dapat memperkenalakan idea baru. kalendar. *Disimpan sebagai koleksi fail dalam kabinet fail *Dapat menambah dan mempelbagaikan bahan-bahan bacaan dan punca rujukan dalam pusat sumber sekolah atau bilik darjah 5. memberi maklumat. memperkayakan perbendaharaan kata. poster. gambar skrip dan sebagainya. merangsang perbincangan. memberi kefahaman.Kad imbasan atau kad cantuman .Fail tegak dan bahan bacaan *Terdiri daripada bahan-bahan cetak iaitu bahan-bahan bacaan bukan buku *Contoh seperti majalah. 4.Gambar *Digunakan untuk memulakan pengajaran untuk menarik minat pelajar ataupun jika bahan sebenar sukar dibawa ke dalam bilik darjah. surat khabar. peta. carta. poskad. menimbulkan daya kreativiti. membentuk sikap dan nilai serta menambah pengekalan pembelajaran seseorang pelajar.

jadual.Carta *Susunan maklumat yang sistematik *Mengandungi huruf. gambar.Carta aliran d.Carta pusing c. *Berguna untuk menunjukkan gambaran sesuatu pelajaran yang mempunyai daya komunikatif .Carta graf e. lakaran.*Terdiri daripada kata-kata atau rangkai kata.Carta tunggal 8. angka.Papan pengajaran *Sesuai digunakan untuk mengajar secara berkumpulan lebih kurang 25 orang pelajar. 9. rangkai kata. nota ringkas. *Memperkenalkan perkataan-perkataan baru *Sesuai untuk pelajar-pelajar peringkat rendah 7.Grafik *Bahan yang dilukis sebagai karangan visual yang dapat memberi satu atau lebih keterangan visual. gambarajah. *Dapat meningkatkan prestasi pengajaran dan pemahaman pelajarannya.Carta flip/selak b. *Jenis carta yang digunakan dalam bilik darjah : a. simbol dan lukisan.Carta pai f.

Model berskala-kadar pembesaran/pengecilan yang berbeza daripada bahan sebenar b. *Jenis papan pengajaran a. binatang ataupun tumbuh-tumbuhan *Digunakan dalam pengajaran bercerita ataupun berdialog *Diperbuat daripada kain.Boneka *Berbentuk orang.Papan putih e.dan dapat memotivasikan pelajar. simen.Papan flanel-papan plywood yang dialaskan dengan kain flanel d.Model *Bahan gantian yang menyerupai bahan sebenar *Bahan tiga dimensi yang mewakili struktur.Papan buletin b. habuk kayu.Papan sorong tarik 10. styrafoam atau plaster of Paris 11. tanah liat.Papan gulung-dapat menggantikan papan tulis biasa h.Model olok-olok-gambaran tiga dimensi perjalanan sesuatu *Boleh diperbuat daripada kertas. kapas. rupa bentuk atau begaimana sesuatu itu berfungsi *Jenis model a.Papan magnet f.Diorama .Papan kenyataan c.Papan poket i. tanah liat dan kertas rendaman 12.Model potongan-keratan c.Papan selit g.

.Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik d.(ringkas. *Keberkesanan trasparensi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan mutu maklumat yang dimuatkan ke dalamnya. menarik dan bermakna) 2.Trasparensi juga bersih berbanding papan kapur *Cara penyediaan trasparensi i-Kaedah tetingkap ii-Kaedah singkapan iii-Kaedah tindihan iv-kaedah pusing v-kaedah urutan vi-kaedah tampalan 3.Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian b.*Rekabentuk gabungan bahan-bahan sebenar.Trasparensi *Kebaikan menggunakan trasparensi: a.Memberi keselesaan semasa penyampaian terutama jika trasparensi itu disediakan awal c.Pita slaid ( Filem slaid ) *Filem Slaid-Sejenis media tanpa gerak yang merupakan sejenis trasparensi positif berukuran kecil *Sangat kerap digunakan dalam pengajaran sains terutamanya dalam pengajaran Biologi *Pita Slaid-rakaman yang disinkeroniskan dengan satu siri slaid. patung dan model diletakkan dalam satu susunan kedudukan seperti keadaan sebenar tetapi dalam skala yang dikecilkan dalam persembahan tiga dimensi Bahan Bantu Mengajar Berbentuk Elektronik 1.Overhead projektor (OHP ) *Digunakan untuk penyampaian taklimat dan pengajaran kaedah kuliah.

Radio *Untuk pengajaran bahasa *Siaran-siaran radio pendidikan yang mengikut sukatan pelajaran boleh digunakan. kuiz. ataupun berbentuk dokumentari 7. ujian dan sebagainya.Televisyen dan VCR *Dapat menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan deria pandang dan dengar *Dapat memodenkan pendekatan guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan 6.*Dapat menarik perhatian pelajar *Dapat menggambarkan keadaan sebenar dan membawa situasi luar ke dalam kelas *Isi kandungan persembahannya kemas dan teratur dan boleh digunakan berulang kali. 5. lakonan. dan animasi sebagai bahan pengajaran. 4. soal jawab. dialog.Filem tayangan /Filem jalur *Dapat memberi pandangan yang jelas mengenai sesuatu perkara melalui deria penglihatan dan pendengaran *Bahan yang ditayangkan boleh berbentuk cerita. suara. muzik. *Pengajaran dalam bentuk persembahan bahana kuliah.Komputer *Boleh diprogramkan untuk mengajar *Dapat menggabungkan teks. grafik. diubah dan ditambah. .

dan sebagainya iii-tumbuhan:rumput. paku pakis. lawatan dan projek pameran. permainan. *Dapat mengekalkan keberkesanan pengetahuan dan pemahaman kerana melibatkan pelajar-pelajar secara langsung. logam dan sebagainya ii-bahan buatan:kerusi. nyamuk. rama-rama dan sebagainya. *Bahan daripada alam sekitar atau 'realia' yang dikelaskan sebagai bahan tiga dimensi *Realia terbahagi kepada beberapa kumpulan seperti: i-bahan bukan hidup:batu. pasir. jam.Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar *Bahan-bahan bercorak pengalaman seperti lakonan. air. *Keberkesanan penggunaan realia ialah pelajar-pelajar dapat melihat secara nyata dan semulajadi . bunga dan sebagainya iv-benda hidup:ikan. tanah. katak. pantomin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful