MAKALAH PRESENTASI AGAMA

TAQWA

Oleh: Bagus Dirga Tri (1101083005) Dedet Harianto (1101083021) Ilham Azhar Luthfi Ferisqo (1101083024) (1101083027)

Kelompok 9

.Dalil Tentang Taqwa artinya: ³Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Melaksanakan segala perintah Allah 2. memelihara dan melindunginya dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan. "memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai tuntunan/petunjuk Allah" Adapun dari asal bahasa arab quraish taqwa lebih dekat dengan kata waqa Waqa bermakna melindungi sesuatu. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya.Defenisi Taqwa Taqwa berasal dari kata waqa-yaqi-wiqayah yang artinya memelihara. tidak cukup diartikan dengan takut saja. Menjauhkan diri dari segala yang dilarang Allah (haram) 3. Adapun arti lain dari taqwa adalah: 1. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu´ (QS Ath Thalaq:2-3). Ridho (menerima dan ikhlas) dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah B. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Taqwa / takwa .TAQWA A.

artinya: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. maka Allah mempersatukan hatimu.Ciri-Ciri Orang yang Bertaqwa 1. agar kamu mendapat petunjuk. kalau mereka mengetahui. dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. 12. Orang-orang yang menahan amarahnya 10. 9. Dan Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. C. (QS Al Baqarah 103) artinya Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. mereka ingat kepada ALlah dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu.penderitaan dan dalam waktu peperangan. dan janganlah kamu bercerai berai. Bersabar dalam dalam kesengsaraan. Mendirikan shalat 3. lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah. . Dan (juga) orang-orang yang apabila berbuat keji atau zalim terhadap dirinya. 5. Beriman pada yang ghaib 2. Memenuhi janji bila berjanji 8. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain 11. orang-orang yang bersaudara. Yakin kepada hari akhirat 6. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Menunaikan zakat 7. Beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad saw) dan sebelum mu. Menafkahkan sebagaian rezeki yang ALlah kurniakan kepadanya 4. lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. (niscaya mereka akan mendapat pahala).

punya duit ditimpa kecelakaan. pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. atau nominalnya . Wamayyatawakkal alaloh fahuwa hasbuh. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. tapi ia merasakan kekurangan terus menerus. istighfar. gaji besar. sambil mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. allahu akbar. Orang taqwa itu adalah wayukaffir anhum sayyiatikum. kebutuhannya tidak seberapa. Seperti menggunakan cara-cara pintas dengan mencari atau melakukan perbuatan yang haram. Ada orang yang gajinya pas-pasan tapi ia bisa memenuhi kebutuhannya yang sama sekali tidak kekurangan. dll. maka ketika ia berbuat dosa langsung ingat pada Allah. Orang taqwa itu tidak pernah tertinggal dari jalan keluar. Orang taqwa adalah intattaqulloha yaj¶allahu furqona. Orang taqwa diberikan furqon(pembeda) oleh Allah. Maka sering kita lihat ada orang-orang itu kelihatan auranya baik karena nilai taqwa dalam dirinya sehingga terpancar ke luar. Kalau ibu-ibu dan bapak2 masih merasakan berkah. Lafatahna alaihim barokatimminassamai wal¶ardhi. 3. jangan-jangan kasus seperti ini karena hidupnya tidak berkah. THR besar. selalu saja datang solusi. 4. 6. dia tenang-tenag saja. maka ia bukan termasuk orang taqwa tetapi fasiq. Karena taqwa itu hati-hati. jika kamu bertaqwa. maka kita harus taqwa. lalu menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah. Akan tetapi kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian tidak langsung tobat tapi dia cuek-cuek saja. Allah akan menghapus segala macam kesalahannya. bahkan ia akan berani tampil beda karena ketaqwaannya. 5. 2. dan pancaran seperti ini tidak bisa dibuat-buat. dll. Karena berkah adalah ziyadulkhoir. Tapi ada juga orang yang penghasilannya besar. apalagi ia merasa bangga setelah melakukan dosanya itu. sesuatu yang memiliki nilai tambah. solusinya mungkin terpenuhi tapi berikutnya ia akan menghadapi masalah. maka itu adalah hasil dari taqwa.D. rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya orang yang tidak taqwa itu rezekinya itu seakan-akan ditunda-tunda untuk diturunkan kepadanya. mendapatkan rezeki di luar dugaan. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. solusi yang haram pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya.Manfaat Taqwa 1. Cukup itu tidak identik dengan mewah. Kemudian ia bertaubat seraya meminta ampun atas dosa yang telah ia perbuat. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah baginya ada jalan keluar. Di kita kalau dalam keadaan terdesak. Mendapatkan uang muncul musibah. Allah akan mencukupkan orang yang taqwa karena ketawakkalannya. dosa. Kalau kita ingin hidup beda dengan yang lain dalam segala hal terutama dalam quality.

atau kalau tidak sanggup cukup 9. Doa¶. gelisah atau perasaan negatif lainnya tidak akan tumbuh bersama orang yang taqwa. dsb. E. 5. Qiyamullail. 3. µItikaf. kapan saja dilakukan. 4. 5. Keluh kesah. cukup setengah jam saja. 6. bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud 11 rokaat. minimal sehari 10 ayat atau sehari se-ayat tapi beserta terjemahnya kemudian difahami.yang besar. dengan bersimpuh kepada Allah : ³Ya Tuhan nama saya fulan bin fulan. 7. jangan berdoa hanya dalam menghadapai persoalan berat saja. Silaturahmi. Shaum (puasa) sunnat. 7. Membaca Al-qur¶an. Seperti puasa senin kamis dan puasa Daud. seperti mau makan.Amalan untuk menjaga dan memelihara ketaqwaan 1. Shodaqoh . Insyaallah taqwa kita pun dijamin surga karena silaturahmi yang kita lakukan. tetapi cukup itu ketika kebutuhan kita tercukupi dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. 7. Hatinya tenang. . banyak dosa yang telah saya lakukan oleh karena itu ampuni saya´. atau 3 rokaat. bukan seperti itu. 2. usahakan tiada hari tanpa bershodaqoh. tapi hal-hal yang kecil-pun jangan dilewat. ketika kita mempunyai banyak waktu maka masuklah kedalam masjid. Ia senantiasa mengakui dosa dan kesalahannya lalu meminta ampun kepada Allah Swt.

Manusia telah dicipta oleh Allah Swt.F. Oleh karena itu. manusia harus menyembah Allah Swt dan menunjukkan pengabdian kepada-Nya dengan semurni-murninya sehingga ia tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun juga. Pertama. Hubungan Manusia dengan Allh (Habluminallah) dengan Menjalin hubungan baik kepada Allah Swt bagi manusia merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Sesama Manusia dan Hubunggan Manusia Lingkungan 1. Sebagai muslim. Di dalam ayat di atas. baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Sahabat bertanya: ³Apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah?´. karena rasanya hal itu tidak mungkin orang yang mengaku muslim tapi menuhankan selain Allah Swt. pasti ingin agar anaknya dapat berlaku baik kepadanya. tetap saja hal itu tidak akan mampu membalas jasa dan kebaikan orang tua. Berlaku baik kepada kedua orang tua. Orang tua disamping telah melahirkan dan membesarkan juga mendidik dengan pengorbanan harta dan jiw sehingga seorang anak tumbuh dan besar dengan baik. 2. disebutkan contohcontoh kepada siapa saja manusia harus menjalin hubungan yang sebaik-baiknya. kita tidak dibenarkan melakukan syirik. Karena itu. karena itu seharusnya sesama manusia bisa menjalin hubungan yang sebaik-baiknya. Yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Saw justeru adalah apabila kita melakukan syirik yang kecil. karena hal ini membuat nilai amalnya menjadi terhapus. yakni kepada delapan kelompok orang. Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan atas kamu adalah apabila kamu melakukan syirik yang kecil. ini karena sebaik apapun perbuatannya kepada orang tua. Hubungan dengan Manusia (Habluminanas) Manusia antara yang satu dengan lainnya saling membutuhkan. Setiap orang tua. . bukankah hal itu menunjukkan bahwa ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Swt?. bagaimana mungkin ia tidak mau menyembah dan mengabdi kepada sang pencipta. di dalam ayat di atas. Namun Rasulullah Saw ternyata tidak begitu khawatir akan kemungkinan kita melakukan syirik yang besar yakni menuhankan atau menyembah selain Allah Swt. setiap anak harus mampu menunjukkan kebaikan dengan sebaik-baiknya kebaikan kepada orang tuanya. Beliau menjawab: ³Riya´ (HR ). inilah yang disebut dengan syirik. Hubungan Manusia dengan Allah. Dalam satu hadits.

dunia modern baru ribu dengan masalah lingkungan alam baru di penghujung abad ke-20. Tuhan manusia. Berikut ini petikannya: Bagaimana Islam melihat alam? Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam. Artinya manusia diberikan sebagai amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Prof KH Ali Yafie. Sebelumnya mereka sudah merusak alam. kalau sampai ada seseorang menggunduli hutan dan merusak hutan. penulis buku ³Merintis Fiqh Lingkungan Hidup´ ini bertutur banyak tentang kearifan terhadap alam menurut ajaran Islam. Dan kitab fikih yang menjadi penjabaran keduanya. itu sebenarnya yang dimaksud dengan kata-kata ba¶da ishlaahiha. tidak saja sesama manusia. Orang Islam tidak boleh berpikiran picik. dilayani oleh Allah sama dengan manusia. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan semua alam. bukan itu. melainkan Tuhan seluruh alam. Semuanya dilayani oleh Allah. Kalau manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayangnya kepada seluruh alam. . Dari awal manusia yang bersedia mendengarkan ajaran Islam sudah dibuka wawasannya begitu luas bahwa Allah SWT adalah Tuhan semesta alam. itu harus diberlakukan sanksi yang tegas. Harus dicegah. merusak bumi ini sesudah ditata sedemikian baik). Selasa (6/2). Dua ajaran dasar itu merupakan dua kutub di mana manusia hidup. Banyak ayat Alquran maupun hadis yang bercerita tentang lingkungan hidup. Allah SWT bukan saja Tuhan kelompok mereka. Islam mengajar bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan semesta alam. Kepada Damanhuri Zuhri dari Republika. Hubungan dengan Lingkungan Islam mengajarkan hidup selaras dengan alam. Dalam Alquran ada ayat yang mengatakan ´Laa tufsiduu fil ardhi ba¶da ishlahiha (jangan merusak alam ini. ³Artinya.´ ujar mantan Rois A¶am Nahdlatul Ulama. namun juga kepada seluruh alam. Harus dihukum. Dan alam di hadapan Tuhan. Yang pertama. sama. Sekarang orang mengatakan teorinya keseimbangan. itu bagi Islam sejak awal sudah dibicarakan. Kutub yang kedua adalah rahmatan lil¶alamin.3. rabbul¶alamin. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia. masalah lingkungan ini masuk dalam bidang jinayat (hukum). Dunia Barat. Itu dasar pertama. Jadi kalau berbicara mengenai lingkungan alam.