MAKALAH PRESENTASI AGAMA

TAQWA

Oleh: Bagus Dirga Tri (1101083005) Dedet Harianto (1101083021) Ilham Azhar Luthfi Ferisqo (1101083024) (1101083027)

Kelompok 9

Adapun arti lain dari taqwa adalah: 1. tidak cukup diartikan dengan takut saja. Taqwa / takwa . Menjauhkan diri dari segala yang dilarang Allah (haram) 3. .Defenisi Taqwa Taqwa berasal dari kata waqa-yaqi-wiqayah yang artinya memelihara. Melaksanakan segala perintah Allah 2.TAQWA A. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu´ (QS Ath Thalaq:2-3). Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. "memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai tuntunan/petunjuk Allah" Adapun dari asal bahasa arab quraish taqwa lebih dekat dengan kata waqa Waqa bermakna melindungi sesuatu. Ridho (menerima dan ikhlas) dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah B. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. memelihara dan melindunginya dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan.yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya.Dalil Tentang Taqwa artinya: ³Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

C. dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. agar kamu mendapat petunjuk. lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Dan Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain 11. 12. mereka ingat kepada ALlah dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Mendirikan shalat 3.artinya: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. Beriman pada yang ghaib 2. Memenuhi janji bila berjanji 8. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. orang-orang yang bersaudara. (QS Al Baqarah 103) artinya Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. Beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad saw) dan sebelum mu. Yakin kepada hari akhirat 6. Menunaikan zakat 7. dan janganlah kamu bercerai berai.Ciri-Ciri Orang yang Bertaqwa 1. maka Allah mempersatukan hatimu. 9. . 5. (niscaya mereka akan mendapat pahala). Bersabar dalam dalam kesengsaraan. Dan (juga) orang-orang yang apabila berbuat keji atau zalim terhadap dirinya.penderitaan dan dalam waktu peperangan. Orang-orang yang menahan amarahnya 10. kalau mereka mengetahui. lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. Menafkahkan sebagaian rezeki yang ALlah kurniakan kepadanya 4.

Allah akan mencukupkan orang yang taqwa karena ketawakkalannya. lalu menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah. maka itu adalah hasil dari taqwa. dia tenang-tenag saja. gaji besar. sambil mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. jangan-jangan kasus seperti ini karena hidupnya tidak berkah. dosa. 6. Lafatahna alaihim barokatimminassamai wal¶ardhi. 5. Karena berkah adalah ziyadulkhoir. maka kita harus taqwa. Orang taqwa adalah intattaqulloha yaj¶allahu furqona. Maka sering kita lihat ada orang-orang itu kelihatan auranya baik karena nilai taqwa dalam dirinya sehingga terpancar ke luar. Orang taqwa itu tidak pernah tertinggal dari jalan keluar. maka ketika ia berbuat dosa langsung ingat pada Allah. rezeki yang tidak disangka-sangka. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa.Manfaat Taqwa 1. selalu saja datang solusi. solusinya mungkin terpenuhi tapi berikutnya ia akan menghadapi masalah. dan pancaran seperti ini tidak bisa dibuat-buat. sesuatu yang memiliki nilai tambah. solusi yang haram pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian tidak langsung tobat tapi dia cuek-cuek saja. Sebaliknya orang yang tidak taqwa itu rezekinya itu seakan-akan ditunda-tunda untuk diturunkan kepadanya. THR besar. bahkan ia akan berani tampil beda karena ketaqwaannya. Allah akan menghapus segala macam kesalahannya. tapi ia merasakan kekurangan terus menerus. Cukup itu tidak identik dengan mewah. Di kita kalau dalam keadaan terdesak. Orang taqwa itu adalah wayukaffir anhum sayyiatikum. maka ia bukan termasuk orang taqwa tetapi fasiq. Kalau ibu-ibu dan bapak2 masih merasakan berkah. 2. dll.D. dll. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. kebutuhannya tidak seberapa. Wamayyatawakkal alaloh fahuwa hasbuh. Ada orang yang gajinya pas-pasan tapi ia bisa memenuhi kebutuhannya yang sama sekali tidak kekurangan. mendapatkan rezeki di luar dugaan. 4. allahu akbar. Tapi ada juga orang yang penghasilannya besar. istighfar. atau nominalnya . Seperti menggunakan cara-cara pintas dengan mencari atau melakukan perbuatan yang haram. Kalau kita ingin hidup beda dengan yang lain dalam segala hal terutama dalam quality. punya duit ditimpa kecelakaan. 3. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah baginya ada jalan keluar. pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Mendapatkan uang muncul musibah. apalagi ia merasa bangga setelah melakukan dosanya itu. Karena taqwa itu hati-hati. Kemudian ia bertaubat seraya meminta ampun atas dosa yang telah ia perbuat. Orang taqwa diberikan furqon(pembeda) oleh Allah. jika kamu bertaqwa.

Silaturahmi. Ia senantiasa mengakui dosa dan kesalahannya lalu meminta ampun kepada Allah Swt. Shaum (puasa) sunnat. jangan berdoa hanya dalam menghadapai persoalan berat saja. tetapi cukup itu ketika kebutuhan kita tercukupi dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Membaca Al-qur¶an. atau 3 rokaat. 3. 7. Keluh kesah. ketika kita mempunyai banyak waktu maka masuklah kedalam masjid. minimal sehari 10 ayat atau sehari se-ayat tapi beserta terjemahnya kemudian difahami.yang besar. seperti mau makan. atau kalau tidak sanggup cukup 9. Hatinya tenang. usahakan tiada hari tanpa bershodaqoh. 5. 4. µItikaf. 7. banyak dosa yang telah saya lakukan oleh karena itu ampuni saya´. Shodaqoh . cukup setengah jam saja. E. Insyaallah taqwa kita pun dijamin surga karena silaturahmi yang kita lakukan. kapan saja dilakukan. . 2. gelisah atau perasaan negatif lainnya tidak akan tumbuh bersama orang yang taqwa. Seperti puasa senin kamis dan puasa Daud. tapi hal-hal yang kecil-pun jangan dilewat.Amalan untuk menjaga dan memelihara ketaqwaan 1. bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud 11 rokaat. 7. dengan bersimpuh kepada Allah : ³Ya Tuhan nama saya fulan bin fulan. 5. dsb. 6. Qiyamullail. bukan seperti itu. Doa¶.

setiap anak harus mampu menunjukkan kebaikan dengan sebaik-baiknya kebaikan kepada orang tuanya. pasti ingin agar anaknya dapat berlaku baik kepadanya. tetap saja hal itu tidak akan mampu membalas jasa dan kebaikan orang tua. Oleh karena itu. ini karena sebaik apapun perbuatannya kepada orang tua. Namun Rasulullah Saw ternyata tidak begitu khawatir akan kemungkinan kita melakukan syirik yang besar yakni menuhankan atau menyembah selain Allah Swt. Pertama. Beliau menjawab: ³Riya´ (HR ). Sesama Manusia dan Hubunggan Manusia Lingkungan 1. 2. Manusia telah dicipta oleh Allah Swt. Di dalam ayat di atas. Yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Saw justeru adalah apabila kita melakukan syirik yang kecil. karena itu seharusnya sesama manusia bisa menjalin hubungan yang sebaik-baiknya. di dalam ayat di atas. Hubungan Manusia dengan Allh (Habluminallah) dengan Menjalin hubungan baik kepada Allah Swt bagi manusia merupakan sesuatu yang sangat mendasar. yakni kepada delapan kelompok orang. kita tidak dibenarkan melakukan syirik.F. karena rasanya hal itu tidak mungkin orang yang mengaku muslim tapi menuhankan selain Allah Swt. Karena itu. . Setiap orang tua. Hubungan Manusia dengan Allah. inilah yang disebut dengan syirik. Berlaku baik kepada kedua orang tua. Hubungan dengan Manusia (Habluminanas) Manusia antara yang satu dengan lainnya saling membutuhkan. Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan atas kamu adalah apabila kamu melakukan syirik yang kecil. bagaimana mungkin ia tidak mau menyembah dan mengabdi kepada sang pencipta. Sebagai muslim. karena hal ini membuat nilai amalnya menjadi terhapus. bukankah hal itu menunjukkan bahwa ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Swt?. manusia harus menyembah Allah Swt dan menunjukkan pengabdian kepada-Nya dengan semurni-murninya sehingga ia tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun juga. baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Orang tua disamping telah melahirkan dan membesarkan juga mendidik dengan pengorbanan harta dan jiw sehingga seorang anak tumbuh dan besar dengan baik. Dalam satu hadits. Sahabat bertanya: ³Apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah?´. disebutkan contohcontoh kepada siapa saja manusia harus menjalin hubungan yang sebaik-baiknya.

Prof KH Ali Yafie. Dua ajaran dasar itu merupakan dua kutub di mana manusia hidup. Dari awal manusia yang bersedia mendengarkan ajaran Islam sudah dibuka wawasannya begitu luas bahwa Allah SWT adalah Tuhan semesta alam. Semuanya dilayani oleh Allah. Dunia Barat. Allah SWT bukan saja Tuhan kelompok mereka. tidak saja sesama manusia. Sekarang orang mengatakan teorinya keseimbangan. dilayani oleh Allah sama dengan manusia. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia. Tuhan manusia. melainkan Tuhan seluruh alam.´ ujar mantan Rois A¶am Nahdlatul Ulama. Hubungan dengan Lingkungan Islam mengajarkan hidup selaras dengan alam. Dan alam di hadapan Tuhan. itu sebenarnya yang dimaksud dengan kata-kata ba¶da ishlaahiha. kalau sampai ada seseorang menggunduli hutan dan merusak hutan.3. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan semua alam. Kepada Damanhuri Zuhri dari Republika. itu bagi Islam sejak awal sudah dibicarakan. Itu dasar pertama. Dan kitab fikih yang menjadi penjabaran keduanya. Banyak ayat Alquran maupun hadis yang bercerita tentang lingkungan hidup. . sama. penulis buku ³Merintis Fiqh Lingkungan Hidup´ ini bertutur banyak tentang kearifan terhadap alam menurut ajaran Islam. ³Artinya. rabbul¶alamin. bukan itu. Artinya manusia diberikan sebagai amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Yang pertama. Orang Islam tidak boleh berpikiran picik. dunia modern baru ribu dengan masalah lingkungan alam baru di penghujung abad ke-20. Harus dicegah. masalah lingkungan ini masuk dalam bidang jinayat (hukum). Islam mengajar bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan semesta alam. Selasa (6/2). Harus dihukum. itu harus diberlakukan sanksi yang tegas. Kutub yang kedua adalah rahmatan lil¶alamin. merusak bumi ini sesudah ditata sedemikian baik). Jadi kalau berbicara mengenai lingkungan alam. Berikut ini petikannya: Bagaimana Islam melihat alam? Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam. Dalam Alquran ada ayat yang mengatakan ´Laa tufsiduu fil ardhi ba¶da ishlahiha (jangan merusak alam ini. Sebelumnya mereka sudah merusak alam. Kalau manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayangnya kepada seluruh alam. namun juga kepada seluruh alam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful