APLIKASI KONSEP 5P

beberapa kemahirandapat dikuasai serentak.sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. .Penggabungjalinan ‡ Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ‡ Kemahiran dapat digabungjalinkan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. ‡ Melalui proses ini.

Contoh ‡ Pengabungjalin kemahiran ± Aktiviti menghasilkan wau memerlukan kemahiran mencorak. ± Membentuk dan mereka + mereka corak ‡ Pengabungjalin mata-pelajaran ± Menghasilkan model kereta futuristik ± P. seni visual + Sains .

unsur ilmu. ‡ Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran.Penyerapan ‡ Dalam pengajaran P. kajian masa depan boleh diserapkan. kemahiran belajar cara belajar. Seni Visual. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. .

Contoh ‡ Penyerapan ilmu ± Aktiviti resis = air tidak meresap pada kawasan yang dikenakan oil pastel. ‡ Penyerapan nilai ± Sabar ± kerjasama .

dan minat.Pengayaan ‡ Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid berbeza dari segi kebolehan. ‡ Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. keupayaan. . kad. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. ‡ Bahan seperti bahan bacaan tambahan. bakat.

permainan dan rekreasi dan sebagainya .Strategi pelaksanaan Aktiviti Pengayaan ‡ Kumpulan Mengikut Kebolehan ± Kelas dibahagikan kepada kumpulan: cerdas. sederhana dan lambat. ‡ Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan. ± Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: kerja projek. ‡ Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan ± Murid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan ± Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam masa yang sama. murid-murid lambat menjalankan aktiviti pemulihan. ± Guru boleh memberi perhatian atau membantu murid-murid lambat menjalani aktiviti pemulihan. ± Setiap kumpulan menjalankan aktiviti kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang berbeza.

alat permainan. carta. bahan maujud. dan lainlain yang boleh digunakan ‡ secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar.Pemulihan ‡ Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. . Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan ‡ murid menguasai sesuatu kemahiran.

Strategi aktiviti pemulihan .

sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. ‡ Penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . ‡ Melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid.Penilaian ‡ Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

kerja rumah. ± Ujian akhir tahun.Kaedah Penilaian ‡ Formatif ± dijalankan pada setiap tajuk yang telah diajar. aktiviti dalam kelas. ± Dijalankan secara tidak formal. ‡ Sumatif ± Dijalankan pada akhir sesuatu subjek. ± Kuiz. UPSR. . ± Secara formal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful