APLIKASI KONSEP 5P

beberapa kemahirandapat dikuasai serentak. .Penggabungjalinan ‡ Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. ‡ Kemahiran dapat digabungjalinkan. ‡ Melalui proses ini. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.

Contoh ‡ Pengabungjalin kemahiran ± Aktiviti menghasilkan wau memerlukan kemahiran mencorak. ± Membentuk dan mereka + mereka corak ‡ Pengabungjalin mata-pelajaran ± Menghasilkan model kereta futuristik ± P. seni visual + Sains .

‡ Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. Seni Visual. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. kemahiran belajar cara belajar. . kajian masa depan boleh diserapkan. unsur ilmu.Penyerapan ‡ Dalam pengajaran P.

‡ Penyerapan nilai ± Sabar ± kerjasama .Contoh ‡ Penyerapan ilmu ± Aktiviti resis = air tidak meresap pada kawasan yang dikenakan oil pastel.

bakat. . kad. dan minat. keupayaan. ‡ Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru.Pengayaan ‡ Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid berbeza dari segi kebolehan. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. ‡ Bahan seperti bahan bacaan tambahan.

permainan dan rekreasi dan sebagainya . ± Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan. ‡ Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan. ‡ Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan ± Murid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan ± Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam masa yang sama. ± Setiap kumpulan menjalankan aktiviti kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang berbeza. ± Guru boleh memberi perhatian atau membantu murid-murid lambat menjalani aktiviti pemulihan. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: kerja projek. murid-murid lambat menjalankan aktiviti pemulihan.Strategi pelaksanaan Aktiviti Pengayaan ‡ Kumpulan Mengikut Kebolehan ± Kelas dibahagikan kepada kumpulan: cerdas. sederhana dan lambat.

Pemulihan ‡ Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. bahan maujud. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan ‡ murid menguasai sesuatu kemahiran. . carta. alat permainan. dan lainlain yang boleh digunakan ‡ secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar.

Strategi aktiviti pemulihan .

‡ Melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. ‡ Penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Penilaian ‡ Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. . Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.

Kaedah Penilaian ‡ Formatif ± dijalankan pada setiap tajuk yang telah diajar. aktiviti dalam kelas. ± Secara formal. UPSR. ± Dijalankan secara tidak formal. ‡ Sumatif ± Dijalankan pada akhir sesuatu subjek. . ± Ujian akhir tahun. ± Kuiz. kerja rumah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful