APLIKASI KONSEP 5P

‡ Melalui proses ini.sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. beberapa kemahirandapat dikuasai serentak. ‡ Kemahiran dapat digabungjalinkan.Penggabungjalinan ‡ Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.

± Membentuk dan mereka + mereka corak ‡ Pengabungjalin mata-pelajaran ± Menghasilkan model kereta futuristik ± P.Contoh ‡ Pengabungjalin kemahiran ± Aktiviti menghasilkan wau memerlukan kemahiran mencorak. seni visual + Sains .

nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. . Seni Visual. unsur ilmu. ‡ Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran.Penyerapan ‡ Dalam pengajaran P. kajian masa depan boleh diserapkan. kemahiran belajar cara belajar.

Contoh ‡ Penyerapan ilmu ± Aktiviti resis = air tidak meresap pada kawasan yang dikenakan oil pastel. ‡ Penyerapan nilai ± Sabar ± kerjasama .

permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. kad. ‡ Bahan seperti bahan bacaan tambahan. keupayaan. ‡ Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru.Pengayaan ‡ Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid berbeza dari segi kebolehan. bakat. . dan minat.

± Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan. sederhana dan lambat. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: kerja projek.Strategi pelaksanaan Aktiviti Pengayaan ‡ Kumpulan Mengikut Kebolehan ± Kelas dibahagikan kepada kumpulan: cerdas. ‡ Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan ± Murid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan ± Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam masa yang sama. ‡ Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan. murid-murid lambat menjalankan aktiviti pemulihan. ± Setiap kumpulan menjalankan aktiviti kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang berbeza. permainan dan rekreasi dan sebagainya . ± Guru boleh memberi perhatian atau membantu murid-murid lambat menjalani aktiviti pemulihan.

alat permainan. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan ‡ murid menguasai sesuatu kemahiran. carta.Pemulihan ‡ Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. bahan maujud. . dan lainlain yang boleh digunakan ‡ secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad.

Strategi aktiviti pemulihan .

Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. .Penilaian ‡ Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. ‡ Melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. ‡ Penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

± Kuiz.Kaedah Penilaian ‡ Formatif ± dijalankan pada setiap tajuk yang telah diajar. UPSR. ± Dijalankan secara tidak formal. aktiviti dalam kelas. ± Secara formal. . kerja rumah. ± Ujian akhir tahun. ‡ Sumatif ± Dijalankan pada akhir sesuatu subjek.