APLIKASI KONSEP 5P

.Penggabungjalinan ‡ Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. ‡ Melalui proses ini. ‡ Kemahiran dapat digabungjalinkan. beberapa kemahirandapat dikuasai serentak.

seni visual + Sains . ± Membentuk dan mereka + mereka corak ‡ Pengabungjalin mata-pelajaran ± Menghasilkan model kereta futuristik ± P.Contoh ‡ Pengabungjalin kemahiran ± Aktiviti menghasilkan wau memerlukan kemahiran mencorak.

‡ Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. unsur ilmu. kemahiran belajar cara belajar. Seni Visual.Penyerapan ‡ Dalam pengajaran P. . nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. kajian masa depan boleh diserapkan.

‡ Penyerapan nilai ± Sabar ± kerjasama .Contoh ‡ Penyerapan ilmu ± Aktiviti resis = air tidak meresap pada kawasan yang dikenakan oil pastel.

permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. kad. ‡ Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. ‡ Bahan seperti bahan bacaan tambahan. keupayaan. . dan minat.Pengayaan ‡ Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid berbeza dari segi kebolehan. bakat.

Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: kerja projek. ± Guru boleh memberi perhatian atau membantu murid-murid lambat menjalani aktiviti pemulihan. ± Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan. sederhana dan lambat. ‡ Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan ± Murid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan ± Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam masa yang sama. ‡ Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan. murid-murid lambat menjalankan aktiviti pemulihan. permainan dan rekreasi dan sebagainya .Strategi pelaksanaan Aktiviti Pengayaan ‡ Kumpulan Mengikut Kebolehan ± Kelas dibahagikan kepada kumpulan: cerdas. ± Setiap kumpulan menjalankan aktiviti kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang berbeza.

dan lainlain yang boleh digunakan ‡ secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. carta.Pemulihan ‡ Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. bahan maujud. alat permainan. . Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan ‡ murid menguasai sesuatu kemahiran.

Strategi aktiviti pemulihan .

sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.Penilaian ‡ Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. . ‡ Penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ‡ Melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid.

UPSR. kerja rumah. ± Secara formal. ± Dijalankan secara tidak formal. ‡ Sumatif ± Dijalankan pada akhir sesuatu subjek.Kaedah Penilaian ‡ Formatif ± dijalankan pada setiap tajuk yang telah diajar. . ± Ujian akhir tahun. ± Kuiz. aktiviti dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful