APLIKASI KONSEP 5P

sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. beberapa kemahirandapat dikuasai serentak. .Penggabungjalinan ‡ Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. ‡ Kemahiran dapat digabungjalinkan. ‡ Melalui proses ini.

Contoh ‡ Pengabungjalin kemahiran ± Aktiviti menghasilkan wau memerlukan kemahiran mencorak. seni visual + Sains . ± Membentuk dan mereka + mereka corak ‡ Pengabungjalin mata-pelajaran ± Menghasilkan model kereta futuristik ± P.

kemahiran belajar cara belajar. Seni Visual. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. ‡ Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. unsur ilmu.Penyerapan ‡ Dalam pengajaran P. kajian masa depan boleh diserapkan. .

‡ Penyerapan nilai ± Sabar ± kerjasama .Contoh ‡ Penyerapan ilmu ± Aktiviti resis = air tidak meresap pada kawasan yang dikenakan oil pastel.

kad. bakat.Pengayaan ‡ Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid berbeza dari segi kebolehan. keupayaan. ‡ Bahan seperti bahan bacaan tambahan. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. dan minat. . ‡ Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru.

± Setiap kumpulan menjalankan aktiviti kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang berbeza. permainan dan rekreasi dan sebagainya . sederhana dan lambat.Strategi pelaksanaan Aktiviti Pengayaan ‡ Kumpulan Mengikut Kebolehan ± Kelas dibahagikan kepada kumpulan: cerdas. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: kerja projek. ‡ Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan. ‡ Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan ± Murid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan ± Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam masa yang sama. ± Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan. ± Guru boleh memberi perhatian atau membantu murid-murid lambat menjalani aktiviti pemulihan. murid-murid lambat menjalankan aktiviti pemulihan.

Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. . alat permainan. carta. bahan maujud.Pemulihan ‡ Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan ‡ murid menguasai sesuatu kemahiran. dan lainlain yang boleh digunakan ‡ secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar.

Strategi aktiviti pemulihan .

Penilaian ‡ Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. . ‡ Melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. ‡ Penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.

. ± Ujian akhir tahun. ‡ Sumatif ± Dijalankan pada akhir sesuatu subjek. kerja rumah. ± Kuiz. ± Dijalankan secara tidak formal. ± Secara formal.Kaedah Penilaian ‡ Formatif ± dijalankan pada setiap tajuk yang telah diajar. aktiviti dalam kelas. UPSR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful