APLIKASI KONSEP 5P

beberapa kemahirandapat dikuasai serentak.sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. ‡ Melalui proses ini.Penggabungjalinan ‡ Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . ‡ Kemahiran dapat digabungjalinkan.

± Membentuk dan mereka + mereka corak ‡ Pengabungjalin mata-pelajaran ± Menghasilkan model kereta futuristik ± P. seni visual + Sains .Contoh ‡ Pengabungjalin kemahiran ± Aktiviti menghasilkan wau memerlukan kemahiran mencorak.

Seni Visual. unsur ilmu. kajian masa depan boleh diserapkan. kemahiran belajar cara belajar. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir.Penyerapan ‡ Dalam pengajaran P. . ‡ Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran.

‡ Penyerapan nilai ± Sabar ± kerjasama .Contoh ‡ Penyerapan ilmu ± Aktiviti resis = air tidak meresap pada kawasan yang dikenakan oil pastel.

bakat. . permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.Pengayaan ‡ Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid berbeza dari segi kebolehan. ‡ Bahan seperti bahan bacaan tambahan. dan minat. kad. ‡ Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. keupayaan.

± Setiap kumpulan menjalankan aktiviti kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang berbeza. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: kerja projek. ± Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan. sederhana dan lambat. ‡ Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan ± Murid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan ± Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam masa yang sama.Strategi pelaksanaan Aktiviti Pengayaan ‡ Kumpulan Mengikut Kebolehan ± Kelas dibahagikan kepada kumpulan: cerdas. permainan dan rekreasi dan sebagainya . murid-murid lambat menjalankan aktiviti pemulihan. ± Guru boleh memberi perhatian atau membantu murid-murid lambat menjalani aktiviti pemulihan. ‡ Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan.

. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. bahan maujud. carta.Pemulihan ‡ Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. dan lainlain yang boleh digunakan ‡ secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. alat permainan. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan ‡ murid menguasai sesuatu kemahiran.

Strategi aktiviti pemulihan .

Penilaian ‡ Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. . ‡ Penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ‡ Melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.

UPSR. ± Ujian akhir tahun. ± Secara formal. ‡ Sumatif ± Dijalankan pada akhir sesuatu subjek. . kerja rumah.Kaedah Penilaian ‡ Formatif ± dijalankan pada setiap tajuk yang telah diajar. aktiviti dalam kelas. ± Kuiz. ± Dijalankan secara tidak formal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful