LANGKAH-LANGKAH MENANGANI ISU PENEBANGAN HUTAN Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup

penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan. Manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek pembangunan. Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan ini mengakibatkan penebangan hutan secara besar-besaran. Penerokaan hutan telah mengganggu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah. Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,sumber-sumber ekonomi dan kemandirianbumi. Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif pembangunan ke atas alam sekitar,setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pengurusan dan pemeliharaan alam. Sebagai seorang manusia yang sayang pada alam sekitar, patuh kepada undang-undang,bertanggungjawab,maka beberapa langkah-langkah telah dicadangkan untuk menangani isu penebangan hutan. a) Melalui Pendidikan Pendidikan Alam Sekitar Melalui Kurikulum.Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, mereka perlulah mempunyai

kesedaran. Untuk memupuk kesedaran dikalangan rakyat, cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Sebab-sebab pendidikan alam sekitar ini perlu ialah kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu, dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Ini kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR ) dalam mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (

Selain itu. . pita video dan slaid-slaid yang ada berkenaan dengan penebangan hutan juga boleh ditayangkan. Selain itu. Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar khasnya hutan. pameran juga merupakan antara langkah yang boleh digunakan untuk menangani isu penebangan hutan. sebab-sebab penebangan hutan. Pameran ini bolehlah merangkumi isu-isu penebangan hutan.Kempen-kempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap peserta-pesertanya. khususnya dalam mata pelajaran geografi. poster dan keratan surat khabar bolehlah dipamerkan. Dalam kempen-kempen ini. majalah. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam. Pameran yang dimaksudkan di sini ialah pameran segala bahan yang berkaitan dengan isu penerbangan hutan. Bahan-bahan menarik seperti carta. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. Tumbuhan hijau juga adalah penting untuk mengurangkan kandungan oksigen yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau. peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya melindungi hutan dan menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang dan sebagainya. c) Kempen Kempen melindungi hutan juga adalah sesuatu yang sihat dan amat digalakkan.KBSM ). Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. televisyen dan radio. Penanaman semula pokok dapat menapis debu yang berterbangan di udara. terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah. kesan-kesannya dan apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan penebangan hutan. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar. b) Mengadakan Pameran Selain daripada pendidikan.

masyarakat umum akan berhati-hati dalam menangani masalah penebangan hutan. Dengan mengadakan kuiz. Selain pertandingan yang telah disebutkan. pertandingan menulis karangan dan sajak juga dapat memberikan kesedaran kepada orang ramai. Ia bukan sahaja memberi kesedaran kepada peserta sahaja tetapi mesejnya juga akan sampai kepada orang ramai. Tempat-tempat khas harus disediakan untuk membolehkan orang ramai membawa bahan-bahan yang boleh dikitar semula seperti. Dalam proses ini. kertas atau surat khabar lama dan majalah. dalam jangka panjang kaedah ini dipercayai dapat membantu pemuliharaan alam sekitar dan seterusnya menjimatkan sumber alam khasnya dapat memelihara hutan. Walaupun ini melibatkan kos yang tinggi. pendedahan media massa juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu. d) Mengadakan Pertandingan atau Kuiz Pertandingan seperti kuiz tentang kepentingan melindungi hutan daripada diterokai boleh meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya melindungi hutan. media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah surat khabar. Mereka juga mungkin akan mencari penyelesaian kepada masalah penebangan hutan.Kempen kesedaran mengenai program kitaran semula perlu diperluas kepada semua lapisan masyarakat di seluruh negara. Setakat ini. Televisyen juga ada membuat pendedahan tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamaannya. f) Mengekalkan kawasan hutan simpan . peserta akan cuba memahami apakah itu penebangan hutan dan implikasinya. Ini sudah tentu akan membawa kebaikan kepada peserta itu dan alam sekitar. dengan adanya pendedahan media massa tentang isu penebangan hutan. e) Pendedahan Media Massa Seterusnya. Pertandingan melukis poster yang berkaitan penebangan hutan juga adalah baik. mereka akan mendapat pengetahuan tersebut.

Selain membekalkan oksigen.Salah satu daripadanya adalah melalui perundangan.kawasan-kawasan tadahan air adalah terlindung.Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Industri Berasaskan Kayu 1985 telah menggariskan beberapa larangan.1971 adalah untuk merancang cara mengatasi masalah perhutanan. pemuliharaan (usaha untuk memperbaiki dan memulihkan kawasan hutan yang telah diterokai telah diwujudkan).memotong dan memindahkan sebarang hasil hutan dan mineral.Dengan mengekalkan kawasan hutan simpanan. pemaju perumahan perlu menanam seberapa banyak pokok yang boleh di tapak projek mereka. Orang ramai tidak dibenarkan untuk membersihkan apaapa tanah untuk tujuan tanaman selain dilarang menggunakan sebarang bahan beracun dan letupan bagi tujuan menangkap ikan.Penubuhan FRIM dan PERHILITAN juga ditugaskan untuk memelihara. amalan silvikultur dalam bidang perhutanan memperbaiki kesan hakisan g) Penguatkuasaan yang lebih berkesan Terdapat beberapa langkah yang telah diambil oleh kerajaan bagi mengawal aktiviti penebangan hutan. memulihara dan mengawal sumber hutan . Antara larangan yang dikenakan adalah larangan memasuki hutan simpan kekal.serta menebang. Penubuhan Majlis Perhutanan Negara oleh Majlis Tanah Negara pada 20 Dis.hutan berhasil dan hutan lipur. Selain itu. pokok-pokok ini juga dapat menyerap karbon dioksida dan membantu dalam proses pemeluwapan.memburu dan menembak haiwan liar. Pemeliharaan hutan yang berkurangan boleh diatasi melalui Pewartaan Taman Negara Selain daripada itu. Ini penting untuk keseimbangan ekologi kawasan perumahan. Ini amat penting untuk tujuan penghasilan hujan. Contohnya. Dasar Pehutanan Negara 1978 telah mengisytiharkan hutan simpan kekal untuk mewujudkan hutan perlindungan. Penubuhan Dasar Perhutanan Negara (1978) bertanggungjawab menyelaras undang-undang hutan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri.

. Terdapat dua sistem yang diperkenalkan iaitu Sistem Sebaya Malaya dan Sistem Tebangan Memilih.hanya pokok yang mempunyai nilai dagangan dalam sesuatu operasi dan tempoh pusingannya adalah di antara 60-80 tahun yang akan ditebang. Dalam Sistem Sebaya Malaya.h) Pengurusan Hutan Strategik Pengurusan Hutan Strategik adalah salah satu langkah yang efektif untuk mengawal aktiviti penebangan hutan. Dalam Sistem Tebangan Memilih. Sistem-sistem ini amat menitikberatkan kaedah penebangan hutan secara sistematik dan berjadual.satu inventori hendaklah dibuat di kawasan yang hendak ditebang.

Sebagai kesimpulannya. . Oleh itu. Janganlah kita mengamalkan peribahasa ³seperti enau di dalam belukar. melepaskan pucuk masingmasing´. sebenarnya Allah menganugerahkan alam ini kepada kita sebagai amanah untuk dijaga. Dalam melindungi kawasan hutan dan pemuliharaan biodiversiti perlaksanaan dasar seharusnya seperkasa objektif dasar perhutanan yang telah didokumenkan bagi memastikan perlaksanaan yang lebih telus.faktor penyumbang haruslah dikaji dengan lebih mendalam terlebih dahulu. bukannya sekadar kata-kata kosong sahaja. Hutan-hutan di negara ini perlu diselamatkan supaya alam sekitar ini tidak terjejas dan generasi-generasi akan datang dapat mewarisi alam sekitar yang bersih. semua pihak haruslah bersama-sama dan berganding bahu dengan mengamalkan peribahasa ³seperti aur dengan tebing´ untuk menangani masalah ini. Pembalakan yang sedang giat dijalankan ini jelas mengancam habitat hutan.sihat dan selamat. sudah pastinya semua pihak terpaksa menanggung akibat buruk daripada sikap kita sendiri.KESIMPULAN Isu penebangan hutan dan implikasinya terhadap sosiobudaya kominiti setempat seharusnya mendapat perhatian yang sewajarnya dari pihak yang berwajib. Bagi mengatasi masalah ini. Kita harus sedar bahawa. Slogan "Cintailah Hutan Kita" haruslah dipraktikkan. anggota masyarakat perlulah sedar bahawa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar tidak terletak di bahu kerajaan semata-mata. berkesan dan bersesuaian dengan kehendak rakyat Malaysia yang mencintai alam sekitar. Pendekatan yang lebih holistik dan dinamik diperlukan bagi mengatasi masalah penduduk dan penghuni yang bergantung kepada hutan ini sebagai sumber hidup mereka. memusnahkan kawasan tadahan air dan meningkatkan hakisan tanah. Kesedaran orang ramai terhadap kepentingan hutan juga haruslah ditingkatkan. Jika perkara ini tidak dilakukan.

my/syahrul/isu_alam_sekitar.blogspot.com/doc/51794809/Langkah-menangani-Penebangan-hutanEdited http://tatiuc.com/2010/08/penebangan-hutan.my/~ahmad/tugasan/s3_99/chinglin.scribd.htm http://pkukmweb.html .ukm.edu.http://yana-alamsekitar.html http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful