LANGKAH-LANGKAH MENANGANI ISU PENEBANGAN HUTAN Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup

penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan. Manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek pembangunan. Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan ini mengakibatkan penebangan hutan secara besar-besaran. Penerokaan hutan telah mengganggu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah. Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,sumber-sumber ekonomi dan kemandirianbumi. Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif pembangunan ke atas alam sekitar,setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pengurusan dan pemeliharaan alam. Sebagai seorang manusia yang sayang pada alam sekitar, patuh kepada undang-undang,bertanggungjawab,maka beberapa langkah-langkah telah dicadangkan untuk menangani isu penebangan hutan. a) Melalui Pendidikan Pendidikan Alam Sekitar Melalui Kurikulum.Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, mereka perlulah mempunyai

kesedaran. Untuk memupuk kesedaran dikalangan rakyat, cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Sebab-sebab pendidikan alam sekitar ini perlu ialah kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu, dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Ini kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR ) dalam mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (

Dalam kempen-kempen ini. sebab-sebab penebangan hutan.Selain itu. poster dan keratan surat khabar bolehlah dipamerkan. majalah. Pameran ini bolehlah merangkumi isu-isu penebangan hutan. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. kesan-kesannya dan apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan penebangan hutan. Pameran yang dimaksudkan di sini ialah pameran segala bahan yang berkaitan dengan isu penerbangan hutan. terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah. pameran juga merupakan antara langkah yang boleh digunakan untuk menangani isu penebangan hutan. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar. televisyen dan radio. Penanaman semula pokok dapat menapis debu yang berterbangan di udara. Selain itu. Tumbuhan hijau juga adalah penting untuk mengurangkan kandungan oksigen yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau. peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya melindungi hutan dan menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang dan sebagainya. b) Mengadakan Pameran Selain daripada pendidikan. c) Kempen Kempen melindungi hutan juga adalah sesuatu yang sihat dan amat digalakkan. Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar khasnya hutan. .KBSM ). Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. Bahan-bahan menarik seperti carta. khususnya dalam mata pelajaran geografi. pita video dan slaid-slaid yang ada berkenaan dengan penebangan hutan juga boleh ditayangkan.Kempen-kempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap peserta-pesertanya.

pertandingan menulis karangan dan sajak juga dapat memberikan kesedaran kepada orang ramai. Ia bukan sahaja memberi kesedaran kepada peserta sahaja tetapi mesejnya juga akan sampai kepada orang ramai. masyarakat umum akan berhati-hati dalam menangani masalah penebangan hutan. Setakat ini. Oleh itu. Dalam proses ini. peserta akan cuba memahami apakah itu penebangan hutan dan implikasinya. dalam jangka panjang kaedah ini dipercayai dapat membantu pemuliharaan alam sekitar dan seterusnya menjimatkan sumber alam khasnya dapat memelihara hutan. f) Mengekalkan kawasan hutan simpan . Dengan mengadakan kuiz. dengan adanya pendedahan media massa tentang isu penebangan hutan. e) Pendedahan Media Massa Seterusnya. Walaupun ini melibatkan kos yang tinggi. Mereka juga mungkin akan mencari penyelesaian kepada masalah penebangan hutan. Selain pertandingan yang telah disebutkan. Tempat-tempat khas harus disediakan untuk membolehkan orang ramai membawa bahan-bahan yang boleh dikitar semula seperti. d) Mengadakan Pertandingan atau Kuiz Pertandingan seperti kuiz tentang kepentingan melindungi hutan daripada diterokai boleh meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya melindungi hutan.Kempen kesedaran mengenai program kitaran semula perlu diperluas kepada semua lapisan masyarakat di seluruh negara. kertas atau surat khabar lama dan majalah. pendedahan media massa juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Ini sudah tentu akan membawa kebaikan kepada peserta itu dan alam sekitar. Televisyen juga ada membuat pendedahan tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamaannya. mereka akan mendapat pengetahuan tersebut. Pertandingan melukis poster yang berkaitan penebangan hutan juga adalah baik. media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah surat khabar.

Pemeliharaan hutan yang berkurangan boleh diatasi melalui Pewartaan Taman Negara Selain daripada itu. Antara larangan yang dikenakan adalah larangan memasuki hutan simpan kekal. Ini amat penting untuk tujuan penghasilan hujan. Orang ramai tidak dibenarkan untuk membersihkan apaapa tanah untuk tujuan tanaman selain dilarang menggunakan sebarang bahan beracun dan letupan bagi tujuan menangkap ikan.Dengan mengekalkan kawasan hutan simpanan.Penubuhan FRIM dan PERHILITAN juga ditugaskan untuk memelihara.Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Industri Berasaskan Kayu 1985 telah menggariskan beberapa larangan.hutan berhasil dan hutan lipur. Penubuhan Dasar Perhutanan Negara (1978) bertanggungjawab menyelaras undang-undang hutan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. amalan silvikultur dalam bidang perhutanan memperbaiki kesan hakisan g) Penguatkuasaan yang lebih berkesan Terdapat beberapa langkah yang telah diambil oleh kerajaan bagi mengawal aktiviti penebangan hutan.Salah satu daripadanya adalah melalui perundangan. pemuliharaan (usaha untuk memperbaiki dan memulihkan kawasan hutan yang telah diterokai telah diwujudkan). Selain membekalkan oksigen.kawasan-kawasan tadahan air adalah terlindung. Ini penting untuk keseimbangan ekologi kawasan perumahan. Dasar Pehutanan Negara 1978 telah mengisytiharkan hutan simpan kekal untuk mewujudkan hutan perlindungan. Penubuhan Majlis Perhutanan Negara oleh Majlis Tanah Negara pada 20 Dis. Contohnya. pokok-pokok ini juga dapat menyerap karbon dioksida dan membantu dalam proses pemeluwapan. memulihara dan mengawal sumber hutan .serta menebang. pemaju perumahan perlu menanam seberapa banyak pokok yang boleh di tapak projek mereka.memotong dan memindahkan sebarang hasil hutan dan mineral. Selain itu.1971 adalah untuk merancang cara mengatasi masalah perhutanan.memburu dan menembak haiwan liar.

hanya pokok yang mempunyai nilai dagangan dalam sesuatu operasi dan tempoh pusingannya adalah di antara 60-80 tahun yang akan ditebang.satu inventori hendaklah dibuat di kawasan yang hendak ditebang. Sistem-sistem ini amat menitikberatkan kaedah penebangan hutan secara sistematik dan berjadual. Terdapat dua sistem yang diperkenalkan iaitu Sistem Sebaya Malaya dan Sistem Tebangan Memilih. Dalam Sistem Tebangan Memilih.h) Pengurusan Hutan Strategik Pengurusan Hutan Strategik adalah salah satu langkah yang efektif untuk mengawal aktiviti penebangan hutan. . Dalam Sistem Sebaya Malaya.

. bukannya sekadar kata-kata kosong sahaja. Bagi mengatasi masalah ini. Kita harus sedar bahawa. Pembalakan yang sedang giat dijalankan ini jelas mengancam habitat hutan.sihat dan selamat. Janganlah kita mengamalkan peribahasa ³seperti enau di dalam belukar. Dalam melindungi kawasan hutan dan pemuliharaan biodiversiti perlaksanaan dasar seharusnya seperkasa objektif dasar perhutanan yang telah didokumenkan bagi memastikan perlaksanaan yang lebih telus. Kesedaran orang ramai terhadap kepentingan hutan juga haruslah ditingkatkan.faktor penyumbang haruslah dikaji dengan lebih mendalam terlebih dahulu. sebenarnya Allah menganugerahkan alam ini kepada kita sebagai amanah untuk dijaga. sudah pastinya semua pihak terpaksa menanggung akibat buruk daripada sikap kita sendiri. Hutan-hutan di negara ini perlu diselamatkan supaya alam sekitar ini tidak terjejas dan generasi-generasi akan datang dapat mewarisi alam sekitar yang bersih. Pendekatan yang lebih holistik dan dinamik diperlukan bagi mengatasi masalah penduduk dan penghuni yang bergantung kepada hutan ini sebagai sumber hidup mereka. Oleh itu. semua pihak haruslah bersama-sama dan berganding bahu dengan mengamalkan peribahasa ³seperti aur dengan tebing´ untuk menangani masalah ini. melepaskan pucuk masingmasing´. memusnahkan kawasan tadahan air dan meningkatkan hakisan tanah. Slogan "Cintailah Hutan Kita" haruslah dipraktikkan. berkesan dan bersesuaian dengan kehendak rakyat Malaysia yang mencintai alam sekitar. anggota masyarakat perlulah sedar bahawa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar tidak terletak di bahu kerajaan semata-mata. Jika perkara ini tidak dilakukan. Sebagai kesimpulannya.KESIMPULAN Isu penebangan hutan dan implikasinya terhadap sosiobudaya kominiti setempat seharusnya mendapat perhatian yang sewajarnya dari pihak yang berwajib.

my/~ahmad/tugasan/s3_99/chinglin.scribd.blogspot.html .edu.com/doc/51794809/Langkah-menangani-Penebangan-hutanEdited http://tatiuc.html http://www.htm http://pkukmweb.http://yana-alamsekitar.my/syahrul/isu_alam_sekitar.com/2010/08/penebangan-hutan.ukm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful