KHOTBAH SOLAT JUM¶AT ³MENELADANI NABI IBRAHIM AS´ Kaum muslim mesti meneladani dan mencontoh Nabi Ibrahim

as beserta anak cucunya seperti Nabi Ismail as dan Nabi Muhammad SAW dalam mentaati perintah ALLOH SWT dan menjauhi larangan-Nya. ALLOH SWT sendiri berfirman sebagai berikut,

³Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan), ² (lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus.´ (QS An Nahl(16):120-121) Beliau adalah orang yg muslim, hanif (lurus) serta berserah diri kepada ALLOH SWT. Beliau juga mengajak umatnya dan mewasiatkan pada anak cucunya untuk senantiasa tunduk dan patuh pada ALLOH SWT.

³Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): ³Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam´. (AlBaqarah(2):132) Nabi Ibrahim as sendiri telah diuji keimanan dan ketakwaannya oleh ALLOH SWT.

³Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: ³Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia´. Ibrahim berkata: ³(Dan saya mohon juga) dari keturunanku´. Allah berfirman: ³Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim´.´(Al Baqarah(2):124)

Salah satu doa para Nabi yang diabadikan di Al Qur¶an adalah doa Nabi Ibrahim as,

ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): ³Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami). Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat.³Ya Tuhan kami. niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. ³Dan (ingatlah). sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui´. maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan. sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. mudah-mudahan mereka bersyukur. ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. (AlBaqarah(2):127) Adapun manfaat Ka¶bah dijelaskan pada ayat berikut. Maka makanlah sebahagian . ³Dan (ingatlah). yang iktikaf. ³Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nabi Ismail as) yang membangun Ka¶bah sesuai perintah dari ALLOH SWT. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: ³Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf.(AlBaqarah(2):125) Kemudian Nabi Ibrahim as juga yg mencontohkan pelaksanaan haji. yang rukuk dan yang sujud´.´ (Ibrahim(14):37) Nabi Ibrahim as juga (beserta anaknya. ² supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat.

´ (Ash Shaffaat(37):102) Karena keduanya adalah orang-orang yg bertakwa dan terpilih. ² Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ibrahim berkata: ³Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. ³Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya). kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. ³Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim. maka tanpa ragu keduanya melaksanakan perintah µtidak masuk akal manusia¶ ini. ² sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu´. Padahal Nabi Ismail as didapat setelah perjuangan berpuluh tahun karena beliau tidak dikaruniai anak.´ (Ash Shaffaat(37):103-106) Marilah kita berusaha meneladani Nabi Ibrahim as semampu dan sedekat yg bisa kita lakukan. sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. ² Dan Kami panggillah dia: ³Hai Ibrahim.´ (Al Hajj(22):27-28) Adapun ujian yg paling berat bagi Nabi Ibrahim as adalah tatkala turun perintah untuk menyembelih Nabi Ismail as. (nyatalah kesabaran keduanya). insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar´. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!´ Ia menjawab: ³Hai bapakku. NAMA : SITI FADILLAH KELAS : XI IPA 1 . Keduanya pun lulus dari ujian ini.

LAPORAN PRAKTEK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ³MENGURUS JENAZAH´  DINI SAFITRI  MUTIA PUTRI WIHARYO  NAFSUL MUTMAINAH  NIDIA MIRANDANI HASYIM  PUTRI DWI JAYANTI  SERLY AMALIA  SITI FADILLAH  SITI NURROHMAWATI XI IPA 1 SMAN 1 CIBITUNG .

Menguburkan Jenazah ................................. 1 Hal-hal yang diperhatikan sehubungan dengan jenazah ..........................................................................................................................................................................DAFTAR ISI Kata Pengantar ............. 3 3.. Mengafani Jenazah ...... 1 Tata cara Perawatan Jenazah 1............................................. Menyalatkan Jenazah .................................................................................................................................................. ii Hal-hal yang dilakukan sebelum meninggal dunia ............ 5 ii .................................................................. 2 2...... Memandikan Jenazah ................ i Daftar Isi ........... 4 4........................

Akhir kata. Laporan ini disusun sebagai ringkasan setelah praktek cara-cara ³MENGURUS JENAZAH´ dengan bimbingan ibu Ikoh (guru agama). Semoga dapat bermanfaat untuk kelompok kami dan teman-teman yang lain. Mei 2011 i .KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga laporan praktek ³MENGURUS JENAZAH´ dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini.

Adapun hal-hal yang dilakukan sebelum meninggal dunia. Boleh menangis tetapi tidak boleh berlebihan. Hutangnya segera dilunasi Memberitahukan kepada keluarga. Boleh mencium bagi keluarga atau teman karibnya. artinya banyak amal saleh yang dilakukan untuk kehidupan setalah mati. Apabila ada orang Islam meninggal yang perlu diperhatikan sehubungn dengan jenazah antara lain : y y y y y y y y y Memejamkan matanya. Tidak boleh mencela kepada orang yang sudah mati. Seluruh badannya ditutup dengan kain. Dilarang meratapi mayat karena hal itu termasuk perbuatan jahiliyah. y Banyak ziarah kubur. y Banyak melakukan takziah jika ada orang meninggal dunia. 1 . karena akan mengingat mati. Mukmin yang cerdik adalah mukmin yang paling banyak mengingat mati dan mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling banyak persediaannya untuk hidup sesudah mati. kerabat serta teman-teman tentang kematiaannya. y Banyak mengunjungi orang sakit. Mulutnya ditutup dengan cara diikat dagu dan kepalanya. yaitu : y Banyak mengingat hidup setelah mati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful