Nama NIM

: :

Beri tanda silang (X) pada salah satu jawaban A, B, C, D, E yang menurut saudara benar.

No

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

Busana tidak menyerupai Busana Laki-Laki D. A-B benar E. (QS: Luqman (31) : 10 E. Al-Imran (3) : 102 -104 B. Al. (QS. dalil naqlinya A. Menutupi seluruh tubuh lecuali telapk tangan dan wajah B. Marifah dan mahabbah D. (QS: An-Nur (24) : 31) D. Syukur lawannya Kufur. Firman Allah SWT artinya Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibu dan bapakmu.82 C. B dan C E. (QS . Busana tidak ketat yang dapat membentuk tubuh C. Pertanyaan: 1. Syukur seseorangh hamba berkisar pada tiga hal : A. A dan C 5. lisan dan anggota tubuh C. Mengakui nikmat dalam bathin. (QS: Nur (24) : 10) 4. C.82 B. Al-Baqarah (2) : 133-136 E.Qashash (28): 60-67 D. Al-Qashash (28) : 67. Mengakui dengan hati. Tidak menyerupai wanita kafir E. C.Nama NIM : : Beri tanda silang (X) pada salah satu jawaban A. B.Luqman (31) : 14) C. menjadikanya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Al-Qashash (28) : 76. (QS : Al-Baqarah (2) : 2-10 D. B. A. Prinsip-prinsip berbusan amuslima A. A. Hukum Berbusana Muslimah wajib. D. Al-Imram (3) : 102 104 3. B. E yang menurut saudara benar. (An-Nisa (4) : 59 B. (QS: Al-Ahzab (33) : 59) C. Kisah qorun yang kufur pada Allah diabdikan dalam al-Qur an yaitu A. Menahan diri dari perbuatan maksiat 2. D . hanya kepdaKulah kembalimu. membicarakannya secara lahir.

Menolong karena mengharap balasan dari yang ditolong E. Tempat ikhlas ialah adalah A. Sabar yakni kesanggupan mengendalikan diri. masyarakat E. diri sendiri. B. almamater D. Sifat malu di bagi menjaidi 3 jenis A. orangtua. Pendapat Ulama 7. Ikhlas tempatnya di dalam hati. sehingga orang lain tahu dia ikhlas B. Kesabaran dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat D. B. Kesabaran dalam mematuhi perintah Allah Swt C. Malu kepada orang lain. B dan C E. Ikhlas setiap perbuatan memerlukan pertimbangan untung atau rugi D. A dan C 9. Malu pada orangtua. A. (QS: Al-Maidah (5) : 32 C.Malu kepada diri sendiri. A dan C *** Selamat Mengerjakan *** . maka pengertian kesabaran merupakan upaya mengndalikan hawa nafsu yang ada pada manusia. Dalam upaya tersebut Nabi Muhammad saw membagi sabar menjadi 3 tingkatan: A. Malu kepada orang lain. Kesabaran dalam menghadapi musibah B. 10. C. dalil naqlinya A. B dan C E. Dosen. Setiap pekerjaan dinilai melalui motivasi pelakunya (hadits) D. Al-Qur an dan Pendapat Ulama B. D. Kedokteran dalam sudut pandang Teologi Islam. Malu kepada diri sendiri. hanya kita dan Allah yang tahu C. bangsa dan Negara.malu pada teman C.6. Malu kepada orang lain. Dalam Ucapan yang disampaikan. Malu kepada Allah SWT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful