Nama NIM

: :

Beri tanda silang (X) pada salah satu jawaban A, B, C, D, E yang menurut saudara benar.

No

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

Menutupi seluruh tubuh lecuali telapk tangan dan wajah B.Luqman (31) : 14) C. menjadikanya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. (QS : Al-Baqarah (2) : 2-10 D. Al. Kisah qorun yang kufur pada Allah diabdikan dalam al-Qur an yaitu A. hanya kepdaKulah kembalimu.Qashash (28): 60-67 D. membicarakannya secara lahir. Al-Qashash (28) : 76. (QS: Al-Ahzab (33) : 59) C. Busana tidak ketat yang dapat membentuk tubuh C. B. A. Al-Imran (3) : 102 -104 B. Mengakui nikmat dalam bathin. Pertanyaan: 1. (An-Nisa (4) : 59 B. Al-Qashash (28) : 67. Prinsip-prinsip berbusan amuslima A. (QS . Menahan diri dari perbuatan maksiat 2. Hukum Berbusana Muslimah wajib.82 C. (QS: Nur (24) : 10) 4. C. Al-Imram (3) : 102 104 3. lisan dan anggota tubuh C. Mengakui dengan hati. Busana tidak menyerupai Busana Laki-Laki D. A-B benar E. D . D. E yang menurut saudara benar. Al-Baqarah (2) : 133-136 E. A dan C 5. (QS: An-Nur (24) : 31) D. Syukur lawannya Kufur. B. Firman Allah SWT artinya Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibu dan bapakmu. Syukur seseorangh hamba berkisar pada tiga hal : A. Tidak menyerupai wanita kafir E.82 B. B. (QS: Luqman (31) : 10 E. B dan C E. dalil naqlinya A. (QS. A. Marifah dan mahabbah D.Nama NIM : : Beri tanda silang (X) pada salah satu jawaban A. C.

Malu kepada orang lain. Dosen. 10. B.Malu kepada diri sendiri. Kedokteran dalam sudut pandang Teologi Islam. Kesabaran dalam mematuhi perintah Allah Swt C. Ikhlas setiap perbuatan memerlukan pertimbangan untung atau rugi D. Malu kepada orang lain. Setiap pekerjaan dinilai melalui motivasi pelakunya (hadits) D. Dalam upaya tersebut Nabi Muhammad saw membagi sabar menjadi 3 tingkatan: A. (QS: Al-Maidah (5) : 32 C. C. Al-Qur an dan Pendapat Ulama B. bangsa dan Negara. masyarakat E. Tempat ikhlas ialah adalah A. Kesabaran dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat D. Malu kepada orang lain. sehingga orang lain tahu dia ikhlas B. B dan C E. Malu kepada diri sendiri. orangtua. Kesabaran dalam menghadapi musibah B. A.malu pada teman C. diri sendiri.6. Menolong karena mengharap balasan dari yang ditolong E. maka pengertian kesabaran merupakan upaya mengndalikan hawa nafsu yang ada pada manusia. B dan C E. Ikhlas tempatnya di dalam hati. Dalam Ucapan yang disampaikan. Malu pada orangtua. hanya kita dan Allah yang tahu C. Malu kepada Allah SWT. Pendapat Ulama 7. dalil naqlinya A. A dan C *** Selamat Mengerjakan *** . Sabar yakni kesanggupan mengendalikan diri. A dan C 9. D. almamater D. Sifat malu di bagi menjaidi 3 jenis A. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful