Nama NIM

: :

Beri tanda silang (X) pada salah satu jawaban A, B, C, D, E yang menurut saudara benar.

No

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

C. (QS: Al-Ahzab (33) : 59) C. Mengakui nikmat dalam bathin. (QS . Al-Imran (3) : 102 -104 B.82 C. Al-Qashash (28) : 76. (QS: Luqman (31) : 10 E. Hukum Berbusana Muslimah wajib. A. (QS : Al-Baqarah (2) : 2-10 D. Kisah qorun yang kufur pada Allah diabdikan dalam al-Qur an yaitu A. D. (QS. D . Pertanyaan: 1.82 B. Mengakui dengan hati. Al. Marifah dan mahabbah D. Busana tidak ketat yang dapat membentuk tubuh C. Firman Allah SWT artinya Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibu dan bapakmu.Nama NIM : : Beri tanda silang (X) pada salah satu jawaban A. Tidak menyerupai wanita kafir E. Menutupi seluruh tubuh lecuali telapk tangan dan wajah B. Syukur seseorangh hamba berkisar pada tiga hal : A. C. membicarakannya secara lahir. B dan C E. Busana tidak menyerupai Busana Laki-Laki D. B. B. (QS: An-Nur (24) : 31) D. B. Prinsip-prinsip berbusan amuslima A. Menahan diri dari perbuatan maksiat 2. dalil naqlinya A.Qashash (28): 60-67 D. A dan C 5. menjadikanya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. A.Luqman (31) : 14) C. E yang menurut saudara benar. lisan dan anggota tubuh C. hanya kepdaKulah kembalimu. Syukur lawannya Kufur. Al-Qashash (28) : 67. (QS: Nur (24) : 10) 4. A-B benar E. Al-Baqarah (2) : 133-136 E. (An-Nisa (4) : 59 B. Al-Imram (3) : 102 104 3.

Sabar yakni kesanggupan mengendalikan diri. (QS: Al-Maidah (5) : 32 C. Setiap pekerjaan dinilai melalui motivasi pelakunya (hadits) D. A dan C 9. Al-Qur an dan Pendapat Ulama B. Kesabaran dalam menghadapi musibah B. orangtua. almamater D. Dosen. Dalam Ucapan yang disampaikan. A. Sifat malu di bagi menjaidi 3 jenis A. Malu kepada diri sendiri. Malu kepada orang lain.malu pada teman C. B. Ikhlas setiap perbuatan memerlukan pertimbangan untung atau rugi D. B. D. B dan C E. bangsa dan Negara. Malu kepada orang lain. Pendapat Ulama 7. B dan C E. C.6. Tempat ikhlas ialah adalah A. masyarakat E. hanya kita dan Allah yang tahu C. Malu kepada Allah SWT. Ikhlas tempatnya di dalam hati. Kesabaran dalam mematuhi perintah Allah Swt C. dalil naqlinya A. Malu pada orangtua. maka pengertian kesabaran merupakan upaya mengndalikan hawa nafsu yang ada pada manusia. Menolong karena mengharap balasan dari yang ditolong E.Malu kepada diri sendiri. diri sendiri. Malu kepada orang lain. Dalam upaya tersebut Nabi Muhammad saw membagi sabar menjadi 3 tingkatan: A. Kedokteran dalam sudut pandang Teologi Islam. A dan C *** Selamat Mengerjakan *** . sehingga orang lain tahu dia ikhlas B. 10. Kesabaran dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful