Item Respons Bebas i. Jenis soalan: contoh: a) Apakah lawan bagi perkataan rajin?

( malas) b) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut)   ii. Item Melengkapkan Penyataan contoh: Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun. b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja.