P. 1
ASBABUL NUZUL

ASBABUL NUZUL

|Views: 1,209|Likes:
Published by Namikaze Minato

More info:

Published by: Namikaze Minato on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

ASBABUL NUZUL

Allah menurunkan al Quran sebagai Al-Huda bagi seluruh jin dan manusia, supaya selalu berada dalam "syiratal mustaqim". Mempelajari kandungan al-Quran akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pandangan, menemukan perspektif baru, serta mendapatkan hal-hal yang baru. Lebih jauh lagi, mempelajari kandungan al Quran dapat mendorong kita lebih meyakini kebenaran dan keunikan kandungannya, yang menunjukkan ke besaran Allah Azzawajalla. Berbagai usaha telah dilakukan para ulama dalam menganalisis kandungan Al Quran. semakin dalam analisis dan pembahasan, semakin disadari betapa terbatasnya kemampuan manusia dibanding dengan keluasan ilmu Allah Azzawajalla Katakanlah:"kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimatkalimatRabb-ku,sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimatkalimat Rabb-ku,meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)" (Q.S. al-kahfi:109) Untuk lebih memahami kandungan ayat-ayat al Quran, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat-ayat al Quran atau yang sering disebut Asbabun Nuzul suatu ayat, kita akan lebih memahami makna dan kandungan ayat tersebut, serta akan terlepas dari keragu-raguan dalam menafsirkannya. Banyak ulama yang menganggap penting pengetahuan tentang asbabun nuzul ayatayat al- Quran. Berbagai usaha telah mereka lakukan dalam meneliti dan mengumpulkan bahan-bahannya. Mereka itu antara lain Imam al-Wahidi, syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dll. Imam al-Wahidi berpendapat bahwa mengetahui tafsir suatu ayat al Quran tidaklah mungkintanpa mengetahui latar belakang peristiwadan kejadian turunnya ayat tersebut. Ibnu Daqiqil berpendapat bahwa mengetahui keterangan tentangkejadianturunnya suatu ayat merupakan cara yang paling baik untuk memahami makna ayat tersebut. Sedang Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat menolang kita untuk memahami ayat tersebut. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat memberikan dasar yang kokoh untuk menyelami makna suatu ayat al-Quran. Surah An-Nasr Surah an-Nasr merupakan surah dari surah-surah madaniyah, meskipun surah ini diturunkan berdekatan dengan Makkah. Ini kerana, menurut pendapat ulama¶ yang rajih, surah ini diturunkan ketika Rasullullah SAW menunaikan Haji Wada¶ iaitu ibadah haji yang pertama dan yang terakhir buat baginda.

Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.´ (QS. Al Qadr : 1-3) yang menegaskan bahwa satu malam lailatul qadr lebih baik daripada amal seribu bulan yang dilakukan oleh seorang lakilaki dari Bani Israil tersebut. pernah menyebut-nyebut seorang Bani Israil yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama seribu bulan terus menerus.blogspot. Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. yang bersumber dari Mujahid) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di kalangan Bani Israil terdapat seorang lakilaki yang suka beribadah malam hari hingga pagi dan berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini (QS.com/2009/02/asbabun-nuzul. bilamana orang ramai berbondong-bongdong memasuki Islam.html . Perbuatan itu dilakukannya selama seribu bulan. Al Qadr: 1 ± 5)Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw.Surah ini menceritakan tentang sekumpulan manusia dalam kelompok yang besar akan masuk Islam. ia menunjukkan bahawa ajal Nabi Muhammad SAW telah dekat. Secara tersiratnya menurut Abdullah Bin Abbas. Surat Al Qadr (1-3) ³Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al Qur¶an) pada malam kemuliaan.Sumber : Kitab Asbaabun Nuzuul (Latar Belakang Historis Turunnya AyatAyat Al Qur¶an) http://mrrief. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al Wahidi. Al Qadr: 1-3) yang menegaskan bahwa satu malam lailatul qadr lebih baik daripada perjuangan Bani Israil selama seribu bulan itu.(Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid).

Al Isma'ili berpegang dengan pendapat ini. aku memberitahu kalian akan siksa yang pedih". Ibnu Jarir dalam Tarikhnya (2/216) dan dalam Tafsirnya (19/121) serta (30/ 337) dan Baihaqi dalam Dalail an Nubuwwah (1/431). Lalu ia berkata : Aku katakan hadits ini mursal shahabi. bapakku telah menceritakan kepada kami. Lihat 'Umdah al Qari (19/102). Dan diriwayatkan juga pada akhir kitab al Janaiz (3/ 54). jawab mereka.Shahih Asbabun Nuzul .Pustaka As Sunnah] http://groups. Adapun Muslim (3/83). Ahmad (1/281)." (QS.Al Masad Bukhari (10/118) : Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami. [Dikutip dari Shahih Asbabun Nuzul . 26 : 214). sedangkan mursal shahabi tidak apaapa dan tidak ada cela padanya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam naik ke atas bukit shafa lalu mulai menyeru : "Wahai bani Fahr. Maka Abu Lahab berseru : "Celaka engkau sepanjang hari. al Masad : 12) Hadits ini diulangnya dalam kitab tafsir surat Tabbat (368 dan 369) dari juz ini. Bahkan seseorang yang tidak bisa keluar ia mengutus seorang utusan untuk melihat apa yang terjadi. kami belum pernah mendapatkanmu melainkan engkau selalu jujur". kepada keturunan Quraisy sehingga mereka berkumpul. Tirmidzi (4/220). ia berkata : Ketika turun ayat yang artinya : "Dan beriIah peringatan kepada keluargamu terdekat" (QS. apakah hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami?'. Tidaklah berfaidah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Syaikh kami hafizhahullah berkata : "Dan an Nasa'i meriwayatkan dalam tafsir sebagaimana dalam 'Umdah al Qari (16/93) : "Dan hadits ini mursal karena Ibnu Abbas ketika itu masih belum lahir atau ia masih kecil".Syaikh Muqbil .com/group/assunnah-qatar/message/3846 . Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berseru : "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya ada sepasukan berkuda dari lembah yang akan menyerang kalian. Maka Abu Lahab dan orang-orang Quraisy datang. al A'masy telah menceritakan kepada kami ia berkata : "Amr bin Murrah telah menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas . wahai bani Addi. apakah kalian mempercayaiku?" "Ya kami mempercayaimu. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam melanjutkan : "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian.yahoo. Lalu turunlah ayat : "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

" (Q.'" (Q. Nabi Adam dari lumpur hitam yang diberi bentuk. "Hai Muhammad! Gambarkanlah kepada kami Rabbmu yang telah mengutusmu. telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abul Aliyah. dan kedua hadis tersebut tidak bertentangan. yang menceritakan. "Ceritakanlah kepada kami mengenai Rabbmu. yang ia terima dari Ubay bin Kaab.[Asbabun Nuzul] : AL-IKHLAS ( 3) (2) (1) Imam Tirmizi. dengan membawa surah ini.. "Hai Abul Qasim! (nama julukan Nabi Muhammad) Allah telah menciptakan malaikat dari nur (cahaya) al Hijab. bahwa ia telah mendengar Qatadah menuturkan sebuah hadis. 112 Al Ikhlash. Imam Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas. Mereka berkata. 1 hingga akhir surah) Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Qatadah. bahwasanya golongan yang bersekutu mengatakan kepada Nabi saw. Seperti halnya pula pengertian yang diisyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r. bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi saw. Dengan demikian maka dapat disimpulkan. Akan tetapi Imam Abu Syekh di dalam kitabnya Al 'Azhamah." . Maka ceritakanlah kepada kami tentang Rabbmu. dengan demikian maka dapat disimpulkan.S." Maka Allah menurunkan firmanNya. langit dari asap dan bumi dari buih air. bahwa surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniah. di antara mereka terdapat Kaab bin Asyraf dan Huyay bin Akhthab. bahwasanya orang-orang musyrik telah berkata kepada Rasulullah saw. Maka dengan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Madaniah.. Demikian pula Imam Ibnu Munzir mengetengahkan pula hadis yang sama melalui Said bin Jubair. iblis dari nyala api.S. "Katakanlah! 'Dialah Allah Yang Maha Esa. "Gambarkanlah kepada kami Rabbmu. menurunkan firman-Nya.a. bahwa surah Al Ikhlash ini termasuk surah Makiah. lalu mereka berkata. "Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa'. bahwasanya orang-orang Yahudi Khaibar datang kepada Nabi saw.a. 1 hingga akhir surah) Imam Tabrani dan Imam Ibnu Jarir mengetengahkan hadis yang sama melalui hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdullah. Imam Hakim dan Imam Ibnu Khuzaimah." Maka Allah swt. Inilah orang-orang musyrik yang dimaksud di dalam hadis Ubay tadi. Al Ikhlash. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abul Aliyah yang menceritakan. mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abban yang ia terima dari Anas r." Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi saw.

"Katakanlah! Dialah Allah Yang Maha Esa." (Q.com/sibin/Alquran_AsbabunNuzul. maka datanglah malaikat Jibril dengan membawa surah ini.Nabi tidak menjawab mereka. 1 hingga akhir surah). 112 AlIkhlash. yaitu firman-Nya. http://c.1asphost.asp .S.

tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dinamai Al Kaafiruun (orang-orang kafir). al-'Ashi bin Wa-il.(Diriwayatkan oleh Abdurrazaq yang bersumber dari Wahb dan Ibnul Mundzir yang bersumber dari Juraij. atau sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun. dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki tuhan kami dan menjelekkannya." Maka Allah menurunkan ayat ini (S." Maka turunlah Surat Al Kafirun (S.109:1-6) turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir. kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula.a." Nabi saw menjawab: "Aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku. (Diriwayatkan oleh at-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas." Ayat ini (S.) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa al-Walid bin al-Mughirah. dan Nabi Muhammad s. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah 4. Pokok-pokok isinya: Pernyataan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad s. dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah. diturunkan sesudah surat Al Maa'uun. diambil dari perkataan Al Kaafiruun yang terdapat pada ayat pertama surat ini.(Asbabun Nuzul) AL KAAFIRUUN Surat Al Kaafiruun terdiri atas 6 ayat. dan pengikut-pengikutny a bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir.) Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi saw. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir 2.) AL KAAFIRUUN (ORANG-ORANG KAFIR) SURAT KE 109 : 6 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADATAN 1. dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki.w. Usaha ini disampaikan dengan berkata: "Inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad. Dan turun pula Surat Az Zumar ayat 64 sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-orang bodoh yang menyembah berhala. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah . Sebab Turunnya Surah Ini (Asbabun Nuzul) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi saw.109:1-6) (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina.109:1-6). termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 3.: "Sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami (menyembah berhala) selama setahun. alAswad bin Muthalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah saw dan berkata: "Hai Muhammad! Mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah dan kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah pemimpin kami.a.w.

Air itu ditimbanya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungan itu ada tali yang terdiri atas sebelas simpul." "Apa guna-guna itu?" "Guna-guna itu sihir.w. Sebab Turunnya Surah Ini (Asbabun Nuzul) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw. mengucapkan satu ayat terbukalah simpulnya. tapi tidak menyebutkan sebab turunnya dua surat itu. Kedua surat ini (S. Berkatalah malaikat yang berada di sebelah kakinya kepada malaikat yang berada di sebelah kepalanya: "Apa yang engkau lihat?" Ia berkata: "Dia kena guna-guna." Penutup Surat Al Kaafiruun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad s. Dalam riwayat lain ada syahid yang ceritanya seperti itu dan menyebutkan sebab turunnya kedua surat itu. Datanglah ke sumur itu. 113 dan 114) dan membacakan ta¶udz. pernah sakit yang agak parah. Setiap kali Rasulullah saw. yang satu duduk di sebelah kepalanya dan yang satu lagi duduk di sebelah kakinya.5." Pada pagi hari Rasulullah saw. Mengutus Ammar bin Yasir dengan kawan-kawannya." "Siapa yang membuat sihirnya?" Ia menjawab: "Labid bin al-A¶syam Alyahudi yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di sumur keluarga Si Anu di bawah sebuah batu besar. Nama An Naas diambil dari An Naas yang berulang kali disebut dalam surat ini yang artinya manusia. Setelah makan makanan itu tiba-tiba Rasulullah sakit keras sehingga shahabatshahabatny a mengira bahwa penyakit itu timbul dari perbuatan yahudi itu. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah 6. Maka turunlah Jibril membawa surat ini (S. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi membuatkan makanan bagi Rasulullah saw. dan untukkulah. Seketika itu juga Rasulullah keluar menemui shahabat-shahabatny a dalam keadaan sehat wal µafiat. agamaku. meninggalkan da'wahnya An-Naas --------------------------------------------------------------------------------------------(Asbabun Nuzul) AN-NAAS (MANUSIA) Surat ini terdiri atas 6 ayat. . Untukmu agamamu.) Keterangan: Dalam kitab Bukhari terdapat syahid (penguat hadits) yang ceritanya seperti itu. sehingga datanglah kepadanya dua malaikat.a. termasuk golongan surat-surat Makkiyah. timbalah airnya dan angkat batunya kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah. diturunkan sesudah surat Al Falaq. Setibanya di sumur itu tampaklah airnya yang merah seperti pacar. Pokok-pokok isinya: Perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab Halaílun Nubuwah dari al-Kalbi dari Abi Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas.113 dan 114) turun berkenaan dengan peristiwa itu.

com/t835-sebab-sebab-turunnya-surat-al-kafirun-danan-nas http://usrahwihdah. http://www. 3. 5.blogspot. Raja manusia. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. dari (golongan) jin dan manusia.) AN-NAAS (MANUSIA) SURAT KE 114 : 6 ayat Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BISIKAN SYAITAN DAN MANUSIA 1.com/2010/01/sejarah-surah-nas.komunitasindigo. 2. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.html . yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia 6. Sembahan manusia.(Diriwayatkan oleh Abu Na¶im dalam kitab al-Dalaildari Abu Jafar ar-Razi dari ar-Rabi bin Anas yang bersumber dari Anas bin Malik. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->