P. 1
Sejarah Pendidikan Al-quran

Sejarah Pendidikan Al-quran

|Views: 88|Likes:
Published by Abu Raudhah

More info:

Published by: Abu Raudhah on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2015

pdf

text

original

AL-QUR'AN PADA MASA RASULULLAH DAN KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA

A. PENDAHULUAN Al-Qur'an pada masa Rasulullah pemeliharaannya melalui dua iaitu dengan hafalan dan tulisan. Bangsa Arab pada permulaan Islam umumnya masih belum berminat membaca dan menulis. Akan tetapi mereka itu mempunyai

keistimewaan sebagaimana yang lazim kita dapati dalam kalangan bangsa Arab yang mempunyai kekuatan ingatan dan hafalan, atau “watuz-dzakiran."

Kekuatan hafalan inilah yang menjadikan bangsa Arab untuk mempusakakan turun-temurun atau silsilah mereka yang selalu menjadi kebanggaan mereka, ataupun meriwayatkan qashidah-qashidah dan syair-syair serta pujanggapujangga mereka yang terkemuka. Di Negara Malaysia pada hari ini pengajaran Al-quran telah mendapat sambutan yang begitu meluas disemua peringkat lapisan tua dan muda mempelajari Al-quran sebagai perkara yang wajib terutama bagi orang Islam.

B. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QURAN DI ZAMAN RASULLAH Rasulullah menggunakan kekuatan ingatan dan hafalan umumnya ini sebagai faktor utama dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Setiap kali ayatayat diturunkan kepada Rasulullah, beliau mengajarkan dan menyampaikan ayat-ayat itu kepada umatnya, dan beliau menyuruh mereka untuk menghafalkan ayat-ayat tersebut, berikut susunan ayat-ayat pada surah-surah, sebagaimana yang telah beliau ajarkan kepada mereka.

1

Untuk mempercepat dan memperkuat hafalan mereka itu, maka Rasulullah menganjurkan kepada mereka supaya ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu dibaca, dan beliau menetapkan bahwa membaca Al-Qur'an itu dapat dijadikan suatu ibadah, bahkan beliau mewajibkan membaca Al-Qur'an itu dalam sembahyang. Dengan demikian bertambahlah keghairahan masyarakat Islam untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, sehingga sesuatu surah dihafalkan oleh beribu-ribu orang. Bahkan banyak pula di antara para sahabat yang menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu, misalnya: Dari golongan Muhajirin : 1. Abu Bakar Ash-Shiddiq. 2. Umar ibnu Chattab 3. Utsman ibnu 'Affan 4. Ali ibnu Abi Thalib. 5.Thalhah 6.Sa'ad 7. Huzaifah 8. Abu Hurairah 9. Saalim 10. Abdullah ibnu Mas'ud 11. Abdullah ibnu 'Umar. 12. Abdullah ibnu 'Abbas. 13. 'Amr ibnu 'Ash.

2

Ibnu Mas'ud.'Aisyah binti Abi Bakar. Zaid bin Tsabit. 16. 19. Ubay bin Ka'ab.14. Abdullah ibnu 'Amr ibnul 'Ash 15. Utsman bin Affan 2. 4. Ubai ibn Ka'ab 2. Ibnul Zubair 17. Ummu Salamah. Abu Musa Al-Asy'ary 3 . Abu Darda' 7. Dari golongan al-Anshar": 1. 18. Zaid ibnu Tsabit 4. Ali bin Abi Thalib. 6.Mu'awiyah. Abdullah ibnu Assaib. 5. Mu'adz ibnu Jabal 3. 20. Hafshah binti 'Umar. Abu Zaid (Qais ibnu Sakan ibnu Qais) Yang terkenal sebagai guru Al-Qur'an di masa Nabi dan sesudahnya adalah: 1. 5. 3. Abu Ad-Dhardaa.

sebab sebagaimana dikatakan tadi bangsa Arab pada masa itu pada umumnya masih buta huruf. Kata-kata "Al-waraq" dan "al Qirthaas" yang sekarang ini dipakai untuk erti "kertas". pada tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah. Setiap kali Jibril mengadakan ulangan ini. Apabila terdapat kesalahan dalam hafalan atau bacaan mereka. Kata "Al-waraq pada masa itu hanyalah dipakai kepada ertinya yang asli. Mereka waktu itu belum mengenal buku dan kertas. seperti kulit binatang yang telah dibersihkan. Adapun pemeliharaan dengan tulisan. 4 . iaitu "daun kayu". kerana pada masa itu bangsa Parsi telah pandai membuat kertas dan mereka namakan sebagai "kaghid".Untuk menperbetulkan hafalan dan bacaan mereka itu. tulang-tulang dan batu-batu yang dihaluskan. Jibril melakukan ulangan itu dua kali terhadap beliau. sesudah wafatnya Rasulullah. Menurut keterangan Zaid Ibnu Tsabit. Cuma sedikit sahaja orang-orang yang dapat menulis dan membaca. pelepah tamar. Dalam hal ini Rasulullah menyuruh mereka membaca Al Qur'an itu di hadapan beliau. maka Rasulullah segera membetulkannya. adalah merupakan faktor kedua sesudah hafalan. Rasulullah membaca ayat-ayat al-Qur'an yang telah diturunkan kepada beliau. pada masa itu mereka pakai untuk menjadi nama bagi benda-benda atau bahan-bahan yang waktu itu mereka pakai untuk ditulis. pada masa itu belum wujud. maka pada waktuwaktu tertentu Rasulullah mengadakan ulangan terhadap mereka. sutera dan sebagainya. Mereka barulah mengenal kertas setelah mereka menaklukkan negeri Parsi. Sehingga kata "al-qirthaas" (yang kemudian menjadi "kertas" dalam bahasa Indonesia.

surah-surah itupun mereka sebut "Kutuuburrasul.Maka semenjak itu bangsa Arab-pun memakai perkataan "kaghid" tersebut untuk erti "kertas". Namun demikian Rasulullah juga menggunakan faktor "tulisan" itu sebagai salah satu alat dalam rangka pemeliharaan Al-Qur'an. Dan kadang-kadang kata kitab tersebut juga mereka pakai untuk erti "surah". Misalnya surah-surah yang pernah dikirim Rasulullah kepada raja-raja sekitar jazirah Arab dimasa itu untuk mengajak mereka masuk Islam. beliau segera menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat itu kepada sahabat. dan 5 . Dan itulah sebabnya maka kata-kata tersebut tidak pernah kita jumpai dalam Hadits-hadits Nabi atau kesusasteraan Arab yang berasal dari masa sebelum dan permulaan Islam. Jadi bermula dari itu menjadikan perkataan kaghid itu ke dalam perbendaharaan Bahasa Arab. Mereka belum mempunyai buku atau kitab tentang apapun juga. Maka setiap kali ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah. Pada umumnya bangsa Arab ketika itu masih buta huruf cuma sedikit sahaja di antara mereka terdapat orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. Sampai pada permulaan Islam itu Bangsa Arab juga belum mengenal buku. Apa yang mereka sebut "kitab" pada masa itu ialah : sepotong batu. Dan dalam perkembangan selanjutnya kata.kata "Al-waraq" dan "Al-qirthaas" tadi pun dipakai oleh bangsa Arab untuk apa yang disebut "Kaghid' dalam bahasa Parsi itu. Sedang alat-alat tulis pun masih sederhana. sedangkan "hafalan" tetap merupakan faktor utama. tulang atau kulit dan sebagainya yang telah ditulis." (kutub = jama' "kitab" berarti "surah').

8.Abi'ThalHb. 4. Tsabit bin qi'is bin Syammas. Amir bin Fuhairah. Dengan ini terdiri dari sahabat yang pada masa itu telah pandai menulis dan membaca mereka ini antara lain ialah : 1. serta menyuruh mereka untuk menuliskannya. Mughirah bin Syu'bah 12. yang bererti "penulis"). 14. 'Ala Al Hadrammi. Utsman bin Affan. 6. Untuk itu Rasulullah telah membentuk suatu Dewan Penulis Wahyu. Zubair bin Awwam 13. 3. Mohammad bin Maslamah. 10.Wahyi" (Kattab atau Katabah adalah jama' "Katib". Ubai bin Ka'ab r 7. Mu'awiyah bin Abu Sofyan. Altbin. 2. Umar bin Khattab. 16. 5. Yazid ibnu Sofyan 11. yang disebut "Kattabul.menganjurkan kepada mereka untuk menghafalkan. Chalid bin Walid. 6 . Abu Bakar Ash-Shiddiq. 15. Zaid bin Tsabit. 9. Amr bin 'Ash.

maka para sahabat yang pandai menulis pada masa itu juga menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk dipakai sendiri bersama keluarganya dan handai taulan mereka. 3. maka Rasulullah menyuruh mencantumkan "Basmalah" pada permulaan surah itu (selain surah Taubah). pelajaran-pelajaran yang kemudian disebut Hadits Nabi. Tulisan-tulisan yang rasmi yang disimpan Rasulullah itu.ayatnya. agar kemudian jangan sampai ayat-ayat Al-Qur'an itu bercampur aduk dengan yang lain. dan telah selesai pula dituliskan. bahawa hanya ayat-ayat Al-Qur'an sajalah yang boleh dituliskan ketika itu. haruslah diperbanyakkan jumlahnya orang-orang yang pandai menulis dan 7 . tidak dituliskan. Adapun selain dari itu.bahan yang ada pada masa itu. Dan beliau juga memberikan nama bagi surah tersebut. Rasulullah menentukan. 2. Apabila sesuatu surah telah selesai diturunkan semua ayat. Dan tulisan-tulisan yang telah selesai lalu disimpan oleh Rasulullah sendiri di rumah beliau. dengan menggunakan alat-alat dan bahan. antara lain: 1.Tugas Dewan ini ialah menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Dalam rangka penulisan ayat-ayat AlQur'an itu Rasulullah memberikan beberapa peraturan dan bimbingan. sebagai pemisah antara surah tersebut dengan surah yang sebelumnya. Untuk memperhebatkan gerakan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu. Rasulullah menunjukkan susunan ayat-ayat dalam masing-masing surahnya.

telah menambah keinginan masyarakat untuk mempelajari tulisan dan bacaan.membacanya. dan yang tidak dapat dibebaskan dengan pertukaran tawanan. Dalam hal ini Rasulullah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. dan telah memperbesar jumlah orangorang yang telah dapat menulis. iaitu memanfaatkan tenaga para tawanan perang dalam rangka memberantas buta huruf itu. yang pandai menulis membaca. Usaha-usaha tersebut di atas. yang belum dipergunakan orang sebelumnya. antara lain ialah : 1. sehingga mereka dapat membebaskan diri setelah menjalankan hukuman itu. Selain itu Rasulullah juga telah menggunakan sesuatu cara yang baik. Maka banyaklah di antara tawanan itu. Untuk ini. Mempertinggi keinginan dan keghairahan masyarakat untuk mempelajari tulisan bacaan. Maka kepada para tawanan itu Rasulullah telah memberikan suatu ketentuan bahawa mereka yang tidak dapat menebus dirinya dengan wang. mereka itu dapat juga dibebaskan apabila masing-masing mereka telah dapat mengajar berpuluh anak orang muslimin sampai pandai menulis dan membaca. maka Rasulullah telah melancarkan berbagai macam usaha. sehingga bertambah banyak pulalah jumlahnya 8 . menggunakan kesempatan yang baik ini. Dalam peperangan Badar. Telah menjadi kebiasaan pada zaman dahulu. bahawa tawanan perang itu dapat dibebaskan apabila ditebus dengan wang atau melalui pertukaran tawanan. 2. kaum Muslimin telah berhasil menawan tawanan perang.

2. Di samping itu telah dihafalkan pula oleh beribu-ribu manusia. dan setelah semua ayat-ayatAl-Qur'an selesai diturunkan. yang jumlah mereka ini tidak sedikit. Sebelum Rasulullah wafat. bimbingan dan petunjuk Rasulullah sendiri. Suatu hal yang sangat menarik perhatian ialah bahawa Al-Qur'an itu telah selesai diturunkan pada saat Rasulullah telah mendekati saat wafatnya. untuk mereka masing-masing. Dengan demikian. sehingga tak ada satu ayat pun yang tidak dituliskan. Atau dengan perkataan lain : Rasulullah barulah wafat. kembali kehadrat Tuhan setelah Al-Qur'an itu selesai diturunkan. telah ada tiga faktor yang saling menguatkan. langsung di bawah pengawasan. di samping Dewan Penulis Wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah. dan telah tersusun pula tersusun ayat- 9 . Naskah rasmi yang ditulis oleh Dewan Penulis Wahyu yang disimpan oleh Rasulullah sendiri.mereka yang ikut menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. dan telah dituliskan semua ayat. Di antara mereka ada yang hanya menghafalkan sebahagiannya saja. maka sebelum Rasulullah wafat. dan telah dihafalkan oleh ribuan orang. dan banyak pula yang menghafalkan seluruhnya. Hafalan dari orang-orang yang telah menghafalkannya. 3. ialah : 1. Naskah-naskah tak rasmi yang ditulis oleh orang-orang yang pada waktu itu telah dapat menulis. penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu telah selesai pula.ayatnya. yang menjamin terpeliharanya keaslian dan kemurnian Al-Qur'an itu.

Rasulullah telah menggunakan cara-cara yang praktikal. petunjuk-petunjuk dan pengawasan beliau sendiri. Sebaliknya. yang sesuai dengan keadaan yang ada pada masa itu. namun ia belumlah tersusun menjadi satu. walaupun shuhuf ini telah mencakupi semua ayat-ayat Al Qur'an. kerana masih terdiri dari benda-benda yang tidak seragam. baik bahannya mahupun ukurannya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar. 10 . Dan kesemuanya terlaksana dihadapan mata beliau. METODOLOGI PENGAJARAN BAKAR DAN UMAR AL-QUR'AN PADA MASA ABU Abu Bakar As-Shiddieq diangkat menjadi Khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah saw. timbullah peristiwa-peristiwa yang mendorong kaum muslimin untuk melakukan "pengumpulan Al-Qur'an". atau pun pada saat beliau mengadakan ulangan kepada mereka untuk membetulkan hafalan dan bacaan mereka.kali. baik ketika mereka mempelajari ayat-ayat itu dari beliau. Rasulullah pun telah mendengarkan mereka membaca ayat-ayat itu. Sebab. kerana mereka belum merasa tenteram dengan adanya shuhuf yang ditulis pada masa Rasulullah tersebut. pidato-pidato beliau. Kaum Muslimin telah mendengar Al-Qur'an itu dari mulut Nabi berkali. mahupun ketika Nabi mengajarkan ayat-ayat itu kepada mereka.ayatnya pada masing-masing surahnya. langsung di bawah pimpinan. C. baik dalam sembahyang.

Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar ini ialah pemberontakan dari orang-orang yang ingin membebaskan diri dari kewajibankewajiban yang ditentukan agama Islam. Zaid pada mulanya juga menolak usul tesebut dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan Abu Bakar kepada Umar. Mereka inilah yang disebut "Mani'uzzakat". kerana Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal itu. supaya tidak ada kemungkinan hilang atau tercicir sebagian dari lembaran-lembarannya. dan walaupun ia pernah menjadi anggota Dewan Penulis 11 . Walaupun dia adalah salah seorang dari mereka yang hafal seluruh ayatayat Al-Qur'an itu. maka akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui usul tersebut. sehingga dapat dihimpun menjadi satu. Abu Bakar lalu menugaskan kepada Zaid untuk melaksanakan pengumpulan Al-Qur'an itu. Tetapi setelah Abu Bakar dapat meyakinkannya maka akhirnya Zaid pun menyetujuinya. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengumpulan Al-Qur'an. Riwayat-riwayat mengenai hal ini menyebutkan bahawa pada mulanya Khalifah Abu Bakar tidak bersedia menerima usul tersebut. iaitu menyalin atau menuliskan kembali ayatayat Al-Qur'an itu pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. Diantara para pemimpin-pemimpin Islam yang sangat merasakan kekhuatiran ini ialah Umar Ibnu Khatthab. Kemudian Abu Bakar dan Umar bersama-sama datang kepada Zaid ibnu Tsabit untuk membicarakan hal itu. Zaid melaksanakan tugas ini dengan amat teliti. Tetapi setelah Umar mengemukakan alasan-alasannya dan menggambarkan faedah dari pengumpulan Al-Qur'an itu. seperti solat dan zakat.

sehingga akhirnya selesailah ia menuliskan kembali semua ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan susunan ayat-ayat pada masing-masing surah sesuai dengan apa yang ditentukan Rasulullah. Lembaran-lembaran yang telah disusun dan diikat dengan benang itu.Wahyu pada masa hidupnya Rasulullah. namun ia tidak mahu menuliskan ayatayat Al-quran itu kembali berdasar hafalan dan tulisan-tulisan yang ada padanya seorang. daripada lembaran-lembaran atau naskah-haskah yang ditulis pada masa Rasulullah dan Abu bakar meminta kepada para sahabat memberi nama bagi naskah yang baru itu. Apabila sudah terdapat kesepadanan antara tulisan-tulisan itu dengan hafalan para sahabat. 12 . paling sedikit hafalan dua orang Qurra" yang dapat dipercaya. barulah Zaid menuliskan ayat-ayat itu kembali. yang kemudian disusun menjadi satu dan diikat dengan benang. Lalu ada yang mengusulkan supaya dinamai "Safar" saja. nama apakah yang akan digunakan kepada benda tersebut. Demikianlah caranya ia bekerja. dan sudah lebih baik. baik yang rasmi ataupun yang tidak resmi. mereka bingung. lalu diujinya dengan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup pada masa itu. Semuanya dituliskan pada lembaran-lembaran yang sama dan seragam. walaupun belum merupakan buku yang benar. Dikumpulkannya sebanyak mungkin lembaran-lembaran yang berisi ayat.ayat dan surah-surah Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa Rasulullah. namun ia telah menjadi satu kesatuan. dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk disimpannya. Oleh kerana bangsa Arab pada masa-masa sebelum itu masih belum mengenal buku.

Usul Ibnu Mas'ud ini diterima. D. ia mengatakan. bahawa sewaktu ia berhijrah ke negeri Habsyi diketahuinya bahawa orang-orang di sana menyebut buku itu dengan nama "Mush-haf". Ini di sebab naskah tersebut berada dalam keadaan baik. sehingga Al-Qur'an yang telah wujud dalam kumpulan dari lembaran-lembaran yang seragam itu lalu dinamakan "MUSH-HAF" (kata-kata "Mush-haf". maka kaum muslimin sudah merasa lebih tenteram tentang pemeliharaan terhadap Al-Qur'an. Persia dan Jazirah Arabia sendiri. namun Al Qur'an tetap menjadi Iman 13 . maka diangkatlah 'Utsman ibnu 'Affan menjadi Khalifah ketiga. dan kemanapun mereka itu pergi. berbanding daripada naskah-naskah yang ada sebelumnya. Irak. Dan ada pula yang mengusulkan nama-nama lainnya. sehingga pada masa pemerintahannya pasukan.pasukan Islam telah sampai ke Tripoli di Afrika Utara dan Armenia serta Azerbeiyan di Utara Syria. Khalifah ini meneruskan usaha perluasan daerah Islam. sehingga pemeliharaan tersebut lebih terjamin. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengusulkan supaya benda tersebut dinamai "Mush-haf". yang terbentang dari Tripoli. Dengan adanya naskah yang baru ini. Suatu hal yang perlu ditegaskan ialah bahawa dimanapun Umat Islam itu berada. yang bererti : menyusun lembaran-lembaran yang telah ditulis).seperti kitab-kitab suci orang-orang zaman dahulu. Syria. Mesir. METODOLOGI PENGAJARAN AL-QUR'AN PADA MASA 'UTSMAN BIN 'AFFAN Setelah wafatnya Khalifah Umar. maka umat Islam itu telah tersebar pada daerah yang begitu luas. Dengan demikian.

Tidak adanya keseragaman dalam qiraat atau cara membaca ayat. iaitu tidak adanya keseragaman dalam menyusun tertib unit surah-surah Al-Qur'an itu disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang tidak memerintahkan supaya surah-surah Al-Qur'an itu diatur menurut susunan yang tertentu. akan tetapi beliau tidak pernah menyusun keseluruh surah-surah Al-Qur'an itu. kerana masing-masing mereka menggunakan ejaan tulisan yang sesuai dengan lahjah atau dialek mereka masing-masing. Rasulullah memang pernah memerintahkan supaya surah Al-Qur'an (Al-Fatihah) dicantumkan pada permulaan Al-Qur'an. Jadi tidaklah dirasakan penting ketika itu untuk membentuk keseluruhan surah-surah tersebut. Mereka telah memiliki lembaranlembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an itu. Akan tetapi. sehingga kalau AlQur'an itu terdiri dari 114 surah. 2.dan pedoman hidup yang utama bagi mereka. pada masa pemerintahan khalifah Utsman ini telah nampak gejala-gejala pertikaian antara kaum muslimin mengenai AlQur'an. kerana : 1. kerana masing-masing surah itu pada hakikatnya berdiri sendiri. Tidak adanya keseragaman dalam ejaan tulisan yang mereka pakai dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu. dan mereka selalu berusaha untuk menghafalkannya. Akan tetapi. 3. Dan hal ini memperluas pula perbezaan dalam qira'at itu. pada masa khalifah 14 . Masalah yang pertama.ayat Al-Qur'an. seakan-akan bererti bahawa ia terdiri dari 144 kitab yang berdiri sendiri. Tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah pada naskahnaskah yang mereka miliki.

Orang yang mula-mula menyendari adanya perpecahan ini. untuk membaca dan melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an itu menutur dialek atau lahjah qabilah mereka masingmasing. ia beberapa kali telah menyaksikan adanya perpecahan yang disebabkan adanya perbezaan qiraat itu. Bahkan ia pernah melihat dua orang yang sedang bertengkar. dimana yang seorang berkata kepada yang lain :"Bacaanku lebih baik daripada bacaanmu ". iaitu tidak adanya keseragaman dalam cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu. sebab masing-masing qabilah tentu menganggap bahawa bacaan mereka yang benar dan yang terbaik. dan tersebar pada daerah-daerah yang semakin luas pula. dan merasakan perlunya segera diterbitkan. Perpecahan ini mungkin jadi bertambah luas dan lebih membahayakan. apabila tidak lekas dibendung. untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tak diinginkan. walaupun Al-Qur'an itu diturunkan.'Utsman dimana umat Islam itu telah semakin banyak jumlahnya. 15 . kelihatanlah gejala-gejala yang tidak baik. adalah disebabkan kerana Rasulullah dulunya memang memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada setiap Qabilah Arab yang telah masuk Islam ketika itu. Maka hal ini perlu ditertibkan. Akan tetapi pada masa khalifah "Utsmani ketidak seragaman qiraat itu telah menimbulkan perpecahan. yang berpunca kepada tidak adanya keseragaman tentang susunan surah-surah itu. Dalam perjalanannya itu. Beliau menyertai pertempuran-pertempuran ketika menaklukkan Armenia dan Azarbaiyan. ialah seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnu Yaman. Mengenai masalah yang kedua.

Empat buah di antaranya lalu dikirim ke daerah. sehingga terwujudlah kesatuan dan keseragaman dalam lingkungan Umat Islam seluruhnya mengenai susunan surah-surah Al-Qur'an dan ejaan tulisannya. Kufah.daerah di luar kota Madinah.Untuk memudahkan dan mempercepat mereka dalam mempelajari dan menghafal ayat-ayat tersebut. Sedang yang satu lagi tetap tinggal di Madinah untuk khalifah 'Utsman. semuanya dikumpulkan dan kemudian dibakar habis. Sebab itu khalifah 'Utsman memerintahkan supaya semua lembaran. Dan ini tidak bererti bahawa perbezaan qiraat itu telah dapat dilenyapkan sama sekali sebab bentuk qiraat yang diterima dari Rasulullah dengan riwayat-riwayat yang shahih. masih tetap diperbolehkan. dapat dikurangi perbezaan dalam qiraat. maka Mushhaf Mush-haf yang beredar hanyalah Mush-haf mush-haf 'Utsman saja.lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa. asal saja tidak 16 . Mush-haf inilah yang dinamakan "Mush-haf Al-Imam". dan Syam (Syria). serta mush-haf mush-haf baru yang diturun dari mush-haf mush-haf tersebut. Adapun qiraat-qiraat yang menyalahi ejaan tulisan itu tidak diperbolehkan lagi. Dengan adanya keseragaman dalam ejaan tulisan ini. bahwa panitia tadi telah membuat lima buah buku atau Mush-haf.masa sebelumnya. Mush-haf mush-haf tersebut dimaksudkan untuk menjadi standard dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mushhaf itu pada masa-masa selanjutnya. Di atas telah disebutkan. Dengan demikian. yaitu ke Mekkah. (Selain naskah yang ada pada Hafshah). Bashrah. sebab qiraat yang diperbolehkan hanyalah qiraat yang tidak menyalahi ejaan tulisan yang tertera pada Mush-haf Mush-haf 'Utsman tersebut.

2. Hal ini hanya mungkin apabila ayat-ayat tersebut dituliskan pada lembaran-lembaran yang seragam. Untuk menyusun tertib urutan ayat-ayat pada muka surahnya. sehingga dapat disusun dan diikat menjadi satu naskah. sehingga tak satu ayat pun yang ketinggalan. Dan pembukaannya dimasa khalifah 'Utsman bertujuan untuk membuat mush-haf mush-haf yang surah-surahnya tersusun menurut tertib unit yang tertentu. 3. kemudian pembukuannya pada masa khalifah 'Utsman. Penulisannya pada masa Rasulullah bertujuan untuk : a. dan pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar. Pengumpulannya pada masa khalifah Abu Bakar bertujuan supaya : lembaran-lembaran Al-Qur'an itu bisa dihimpun dalam satu kesatuan. dan memakai ejaan tulisan yang tertentu pula. sehingga lebih terpelihara. 17 . menurut petunjuk RasululIah. sehingga pada masa kita sekarang ini pun masih diakui dan dikenal adanya tujuh atau sepuluh jenis qiraat. maka dapatlah disimpulkan bahwa masing-masingnya bertujuan sebagai berikut: 1. Mencatat semua ayat-ayat Al-Qur'an itu. Apabila kita perhatikan tujuan dari penulisan ayat-ayat Al-Qur'an pada masa Rasulullah. atau mush-haf. b.menyalahi ejaan tulisan yang dipakai dalam mush-haf yang baru itu.

E. seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Kerana adanya keseragaman tentang ejaan tulisan itu. bahawa pembukuan Al-Qur'an pada masa khalifah 'Utsman ini memberikan beberapa faedah. 18 . c. untuk menjadikan pedoman utama bagi seluruh umat Islam dalam menghafal dan memperbanyak mush-haf mush-haf itu selanjutnya. KAEDAH TILAWAH DAN APLIKASI DI MALAYSIA Pendekatan terbaik pengajaran al-Quran ialah TALAQQI dan MUSYAFAHAH iaitu berdepan secara langsung di antara guru dengan murid seperti mana yang berlaku antara malaikat Jibril dan Rasulullah saw ketika wahyu yang pertama diturunkan di gua Hira. Terciptanya lima buah mush-haf yang seragam. menciptakan keseragaman tentang susunan surah-surah pada mush-haf Al-Qur'an. iaitu: a. Menciptakan keseragaman tentang rasam atau ejaan tulisan pada mush-haf. d.ayat itu. Pengajaran al-Quran juga perlu dilakukan dalam kumpulan kecil bagi memudahkan guru melakasanakan pendekatan talaqqi dan musyafahah di atas. yang dapat disebarkan kebeberapa tempat. b. dapat pulalah diciptakan keseragaman tentang qira’at atau cara membaca ayat. Atau setidak-tidaknya dapat mengurangi perbedaanperbezaan dalam qiraat tersebut.Akhirnya dapat pula kita simpulkan.

Kaedah Iqra’ Kaedah ini diasaskan oleh As’ad Humam. Dachlan Salim Zarkasyi yang paling banyak memberi inspirasi dan sumbangan dalam penyusunan buku Iqra’ ini. pengasuh Team Tadarus Angkatan Muda Masjid-Musholla (AMM) berpusat di Jogyakarta. Kaedah ini mengambil idea dari pelbagai metode atau kaedah pembacaan Al Quran. Berikut ialah huraian ringkas kaedah-kaedah pengajaran al-Quran tersebut : 1. Indonesia pada tahun 1984. Kaedah Cepat Belajar Membelajar Al Quran ini kemudiannya dibukukan dan diterbitkan dalam enam jilid. terutamanya kaedah Qiraati. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah. Buku Iqra’ ini telah mengalami beberapa fasa percubaan melalui penggunaannya oleh pelbagai peringkat umur pelajar dan telah menunjukkan hasil yang baik dalam pembacaan Al Quran. dilengkapi buku Tajwid Praktis dan disusun secara sistematis. karangan Ustaz Hj.Kaedah utama pengajaran al-Quran di Malaysia dan seluruh dunia Islam amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. Buku-buku Iqra sepertimana juga buku Qiraati disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran al-Quran dari peringkat pengenalan 19 . Hanya sejak akhir-akhir ini sahaja muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati.

Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi. Apabila selesai lima buah buku tersebut pelajar akan dilatih membaca juzuk Amma dan seterusnya al-Quran muhaf rasm Othmani. 2.huruf Hijaiyyah hinggalah menguasai tilawah al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid. Pada mulanya terdiri dari sepuluh jilid buku untuk kanak-kanak berusia enam tahun ke atas. Kaedah Qiraati Kaedah Qiraati yang bermaksud Bacaanku. 20 . enam jilid dan akhirnya lima jilid. Kaedah Iqra telah diterima dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1994 bagi pengajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah. Kemudian dikemaskinikan menjadi lapan jilid. Oleh kerana itulah setiap orang guru hanya akan membimbing lima atau enam orang murid sahaja bagi satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama enam puluh minit. Indonesia oleh seorang guru al-Quran yang bernama Bapak Haji Dachlan Salim Zarkasyi. mula diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf Hijaiyyah hinggalah ke buku jilid lima untuk pelajaran yang lebih susah seperti bacaan huruf qalqalah dan sebagainya.

ibu kota Iraq dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak berbad yang lalu. Kaedah Baghdadiyah Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf Hijaiyyah. 4. Kaedah ini dianggap sebagai sementara. Kaedah ini diperkenalkan bagi membantu pelajar yang terlalu lemah dalam tulisan jawi. Oleh kerana itu syarat utama untuk mengajar atau menggunakan kaedah ini ialah pelajar tersebut benar-benar buta al-Quran dan pelajar tersebut boleh membaca rumi.3. 21 . langkah terakhir dan hanya untuk golongan tertentu sahaja bagi mempastikan mereka tidak terus buta al-Quran. baris dan ejaan. Kaedah Baghdadiyah menggunakan sebuah buku yang dinamakan Muqaddam yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah alQuran. Ia dipercayai berasal dari Baghdad. Kaedah Hattawiyyah Sementara kaedah Hattawiyyah pula adalah satu kaedah membaca alQuran dengan berpandukan tulisan rumi.

Kaedah yang paling banyak dipakai pada hari terutama di sekolahsekolah di bawah Kemeterian Kerajaan Malaysia ialah kaedah Iqra. Tersebarnya agama Islam di Malaysia telah menjadi faktor yang menjadikan pusat pendidikan Islam yang terkenal di Nusantara. kaedah Iqra dan kaedah Hattawiyah.F. Hanya sejak akhir-akhir ini muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. Di negara Malaysia pada masa sekarang terdapat banyak kaedah pengajaran al-Quran amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. 22 . PENUTUP Pengajaran Al-quran di Malaysia telah wujud seiringan dengan masuknya Islam ke Tanah Melayu dan berkembang sehingga ke dunia hari ini.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-quran. Mohd Yusoh Bin Ibrahim. 2005. Surabaya : Al-Ikhlas. Mohd Yusuf Bin Ahmad. 2000. Sejarah Al-quran. 23 . 1994. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Pendidikan Islam Falsafah. Drs. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. 1992. Tafsir Al-quran Pertumbuhan dan Perkembangan 1-150 H. Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. H. Kuala Lumpur : Universiti Malaysia. 1997.BIBLIOGRAFI Ahmad Mohd Salleh. Shah Alam : Fajar Bakti. Mustofa.A. j-QAF Buku Panduan perlaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->