5.0 JAWATANKUASA KANTIN 5.

1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan
(Strength ± S) S1 - Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 - Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 - Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah. Peluang(Opportunities-O) O1 - Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. O2 - AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. O3 - Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian.

Kelemahan(Weakness-W)

W1 - Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan. W2 - Kantin yang uzur dan serba kekurangan. W3 - Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan

Ancaman(Threat-T) T1 - Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.

Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian.5. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. 5. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. 2. 4. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran . Kekurangan dalam keceriaan kantin. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUAS A KANTIN SEKOLAH (20102014) Isu Pengurusan kantin kurang memuaskan Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. Pelbagai menu disediakan menjelang 2013.

cepat & ceria) 2.Kantin .Objektif 5.Program Ops Bersih Meningkatka n mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan ± Nov Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin .SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -90% amalan hidup sihat dapat dicapai Meningkatkan i/ Pengusaha tahap Kantin kesihatan ii/Pihak sekolah Jan ± Nov -RM500 dpd SWA -Kementerian Kesihatan -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Perkhidmata n bermutu ii/ Pengusaha kantin i/Penyediaan menu/makana n yang sihat 3.Program Hidup Sihat Tanggungja wab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian Meningkatkan i/ Pengusaha mutu kantin perkhidmatan ii/ AJK kantin Jan ± Nov .Program K3C (cekap.3 PELAN TAKTIKA L JAWATA NKUASA KANTIN SEKOLA H (20102014) Program 1.

2 Penerangan tentang program 1. Pengetua.1 Ucapan HEM 1.5. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. Kenalpasti kumpulan sasaran . Program dijalankan sepanjang tahun 4. Mesyuarat Program K3c 1. cepat dan ceria ) Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1. HEM. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.pengusaha dan pekerja kantin 3. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. Kesuntukan masa guru ± guru 2. Pemantauan AJK kantin. Kekangan 1.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) Objektif K3C ( Kantin cekap. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. .

Taklimat PK HEM 1.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat.AJK kantin 1. Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .Nama projek (AJK KANTIN) Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan Januari hingga November Pelajar dan guru-guru PK HEM.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. 1. Berdasarkan hasil penilaian. Taklimat kepada pengusaha kantin 2. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun. 2. AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. Kekangan 2.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. 3.

Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.Nama projek (AJK KANTIN) Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri. 2. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Pengetua.PK HEM. . Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja . 3.AJK kantin dan Pengetua 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.