Perancangan Strategik Unit Hem

5.0 JAWATANKUASA KANTIN 5.

1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan
(Strength ± S) S1 - Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 - Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 - Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah. Peluang(Opportunities-O) O1 - Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. O2 - AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. O3 - Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian.

Kelemahan(Weakness-W)

W1 - Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan. W2 - Kantin yang uzur dan serba kekurangan. W3 - Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan

Ancaman(Threat-T) T1 - Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.

Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. 2. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran . 4. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Kekurangan dalam keceriaan kantin.5. Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUAS A KANTIN SEKOLAH (20102014) Isu Pengurusan kantin kurang memuaskan Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan.

Program Hidup Sihat Tanggungja wab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian Meningkatkan i/ Pengusaha mutu kantin perkhidmatan ii/ AJK kantin Jan ± Nov .SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -90% amalan hidup sihat dapat dicapai Meningkatkan i/ Pengusaha tahap Kantin kesihatan ii/Pihak sekolah Jan ± Nov -RM500 dpd SWA -Kementerian Kesihatan -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Perkhidmata n bermutu ii/ Pengusaha kantin i/Penyediaan menu/makana n yang sihat 3.Kantin .Objektif 5.3 PELAN TAKTIKA L JAWATA NKUASA KANTIN SEKOLA H (20102014) Program 1.Program K3C (cekap.Program Ops Bersih Meningkatka n mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan ± Nov Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin .cepat & ceria) 2.

penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Kenalpasti kumpulan sasaran . Kesuntukan masa guru ± guru 2. cepat dan ceria ) Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1. HEM. Pemantauan AJK kantin. Mesyuarat Program K3c 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) Objektif K3C ( Kantin cekap. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. Pengetua. .2 Penerangan tentang program 1.pengusaha dan pekerja kantin 3.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2. Kekangan 1. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.1 Ucapan HEM 1. Program dijalankan sepanjang tahun 4. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan.5.

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. 3. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. Taklimat kepada pengusaha kantin 2. Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. 2.Nama projek (AJK KANTIN) Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan Januari hingga November Pelajar dan guru-guru PK HEM. Taklimat PK HEM 1.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun. Berdasarkan hasil penilaian. Kekangan 2.AJK kantin 1. 1.

2.PK HEM. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.AJK kantin dan Pengetua 1. . Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja .Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali. Pemeriksaan mengejut Kesuntukan Masa Pengetua.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Nama projek (AJK KANTIN) Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Program Ops Bersih Meningkatkan tahap kebersihan Januari hingga November Pengusaha kantin dan para pekerjanya PK HEM. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Sebulan sekali Berdasarkan hasil penilaian. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful