Dan doa haikal tersebut sebenarnya adalah susunan daripada ayat-ayat Quran Al-Karim dari beberapa surah

seperti berikut: 1. Haikal 1: ayat kursi (Al-Baqarah: 255); 2. Haikal 2: Ali-Imran: 35 Al-Isra¶: 77 ± 80; 3. Haikal 3: Al-Baqarah: 285 ± 286; 4. Haikal 4: Al-Isra¶: 81 ± 85; 5. Haikal 5: Maryam: 4 ± 6 Al-Fath: 27; 6. Haikal 6: Al-Jin: 1 ± 4; dan 7. Haikal 7: Al-Qalam: 51 ± 52