BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011

GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

TAHUN 2012

Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid

1

YAB Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan I telah membentangkan Bajet Negara bagi tahun 2012.1 Murid warganegara Malaysia dari Tahun 1 hingga Tingkatan 5 sesi persekolahan 2012.GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 1. OBJEKTIF Untuk meringankan beban perbelanjaan persekolahan pada awal tahun yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga murid kerana pada lazimnya ibu bapa atau penjaga akan membuat persiapan untuk membeli barang-barang keperluan anak untuk ke sekolah pada bulan Disember 2011 sebelum sekolah buka. kerajaan telah meluluskan peruntukan sejumlah RM530 juta untuk pemberian Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada murid tahun 1 hingga tingkatan 5 bagi sesi persekolahan tahun 2012. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 2 . 3. 2. KRITERIA KELAYAKAN 3. Dalam pembentangan tersebut. PENDAHULUAN Pada 7 Oktober 2011.

1 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 6. TEMPOH PELAKSANAAN Pelaksanaan bantuan ini adalah bagi sesi persekolahan 2012 sahaja. Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Persendirian yang berdaftar dengan Kerajaan. Sekolah Bantuan Kerajaan.00 bagi setiap murid. 6.1 Pembayaran bantuan dikredit ke akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) sekolah melalui Bank Simpanan Nasional (BSN).1. 4. 5.3 Mengeluarkan Surat Siaran pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan. KADAR Kadar bantuan adalah sebanyak RM100.3.1. 6. TANGGUNGJAWAB JABATAN 6. BSN akan membuka akaun sementara (one-off) bagi tujuan pembayaran. 6. Sekolah Agama Rakyat.2 Bersekolah di Sekolah Kerajaan.2 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun KWK. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 3 .1.

2 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) / Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) 6.1 Memaklumkan kepada semua sekolah mengenai pelaksanaan bantuan ini.2.4 Membuat pemantauan bagi memastikan pelaksanaan pembayaran bantuan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang ditetapkan.6. 6.2.1. 6.2 Melaporkan berikut: Jadual 1 TARIKH SERAHAN AKUAN PENERIMAAN/ PENOLAKAN BAYARAN rumusan Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan kepada KPM mengikut tarikh seperti Jadual 1 TAHUN / TINGKATAN TINDAKAN 10 Disember 2011 Tahun 2 hingga JPN kepada KPM tingkatan 5 sesi 2012 Tahun 1 sesi 2012 JPN kepada KPM 10 Februari 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 4 .

6.5 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun KWK.2 Menyemak dan merekod peruntukan yang diterima ke dalam Buku Tunai KWK di bawah Lajur Pelbagai dengan menyelenggara Akaun Subsidiari. Pihak sekolah perlu melantik 3 orang Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 5 .3. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama Setiausaha Bahagian Kewangan.01) hendaklah dikeluarkan oleh sekolah apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke akaun KWK oleh bank. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan dikemukakan ke Bahagian Kewangan KPM.3.4 Mengeluarkan wang bantuan dari bank dan mengagihkan secara tunai kepada ibu bapa/penjaga/murid.3. 6.3 Sekolah 6. 6. 6.3 Membuat pemantauan bagi memastikan pelaksanaan pembayaran bantuan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang ditetapkan.2. 6. Bantuan hendaklah diserahkan kepada murid yang layak dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh bantuan diterima oleh pihak sekolah.3 Resit Rasmi Pejabat (RP.3.3.1 Mengenalpasti murid yang layak menerima bantuan.6. BSN akan membuka akaun sementara (one-off) bagi tujuan pembayaran.

3. 6.3. 6. Maklumat pegawai berkenaan (nama. nombor kad pengenalan dan jawatan) hendaklah dikemukakan kepada KPM untuk urusan pembukaan akaun di BSN.3.6 Pengagihan bantuan selain daripada wang tunai adalah TIDAK dibenarkan.pegawai kanan yang diberi kuasa untuk tujuan pengeluaran wang bantuan dari bank. 6.8 Menghantar rumusan Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan kepada JPN seperti Jadual 2 berikut: Jadual 2 TARIKH SERAHAN AKUAN PENERIMAAN/ PENOLAKAN BAYARAN TAHUN / TINGKATAN TINDAKAN 28 November 2011 Tahun 2 hingga tingkatan 5 sesi 2012 Sekolah kepada PPD/JPN Sekolah kepada PPD/JPN 1 Februari 2012 Tahun 1 sesi 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 6 .7 Memastikan ibu bapa/penjaga/murid menandatangani senarai Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan seperti di Lampiran 1 yang disaksikan oleh 2 orang guru.

7. Pihak sekolah hendaklah mematuhi kaedah pengeluaran wang tunai seperti berikut : 7. 8.000.1 Pengeluaran atau 7. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihati supaya mengambil langkah-langkah keselamatan tambahan seperti mendapatkan perkhidmatan eskot polis berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP 137) iaitu mengenai Tanggungjawab Bagi Wang Tunai Dalam Perjalanan.00. wang sehingga RM10. Ini bagi pertindihan pembayaran Bantuan di sekolah baru nanti. TATACARA PENGELUARAN WANG Tatacara pengeluaran wang tunai dari bank oleh pihak sekolah mestilah selamat dan mematuhi peraturan kewangan semasa. perpindahan mengelakkan berlakunya Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 7 . perlu mengecop ‘TELAH BAYAR BANTUAN KHAS RM100’ pada borang sekolah murid berkenaan.2 Pengeluaran wang melebihi RM10. MURID BERPINDAH SEKOLAH Bagi sekolah yang telah membuat pembayaran bantuan khas ini kepada murid yang akan berpindah sekolah.000.00 oleh Pengetua/Guru Besar hendaklah diiringi dua (2) orang guru.

2 Lebihan Peruntukan Sekiranya berlaku lebihan peruntukan. Pengetua/Guru Besar hendaklah mengembalikan lebihan tersebut kepada Bahagian Kewangan. 9.9. KEKURANGAN DAN LEBIHAN PERUNTUKAN 9. Kementerian Pelajaran Malaysia” selewat-lewatnya pada 31 Mac 2012. Tarikh akhir untuk JPN kemukakan kepada KPM adalah pada 10 Disember 2011 (bagi murid tahun 2 hingga tingkatan 5) dan 10 Februari 2012 (bagi murid tahun 1).1 Kekurangan Peruntukan Sekiranya berlaku kekurangan peruntukan. KPM melalui cek atas nama “Ketua Akauntan. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 8 . pihak sekolah hendaklah mengemukakan permohonan tambahan Kementerian melalui JPN/PPD bersamarumusan kepada Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan.

1 Sekolah hendaklah mematuhi Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah.2 Semua dokumen bagi urusan terimaan dan bayaran Bantuan Khas hendaklah dikemaskini dan disimpan dengan teratur bagi tujuan pemantauan dan pengauditan. pertanyaan KPM berhubung boleh talian di JPN/PPD/Sekolah Kewangan.3 Sekiranya pelaksanaan menghubungi terdapat bantuan Bahagian sebarang ini. 10. PENUTUP 10. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 9 . 03-8884 7642/ 7643.10. 10.

Disahkan Oleh Pengetua / Guru Besar …………………………………. K/P : ………………………………… Cop Sekolah: …………………………… Tarikh: ………………………………….00 NAMA SEKOLAH : ………………………………………………………. K/P : ………………………………… Cop Sekolah: …………………………… Tarikh: ………………………………… 10 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid . KOD SEKOLAH : ………………. K/P : ……………………………… Cop Sekolah: ……………………….. SEKOLAH PERUNTUKAN DIAGIH : RM……………. Tarikh: ……………………………… Tandatangan Saksi (Guru) ………………………………… Nama : ………………………………… No. ALAMAT SEKOLAH: …………………………………………………………………………………………... LEBIHAN/ KURANGAN : RM ……………. TELEFON/FAX : ………………. Nama : ………………………………… No. NO.LAMPIRAN 1 FORMAT SENARAI AKUAN PENERIMAAN/PENOLAKAN BANTUAN RM100.. MENERIMA /MENOLAK TAWARAN BANTUAN NO. KAD PENGENALAN PENERIMA TANDATANGAN BIL NAMA MURID NAMA PENERIMA TARIKH Tandatangan Guru Pembayar ……………………………… Nama : ……………………………… No.... PERUNTUKAN DITERIMA : RM…………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful