BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011

GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

TAHUN 2012

Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid

1

GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 1. 2. kerajaan telah meluluskan peruntukan sejumlah RM530 juta untuk pemberian Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada murid tahun 1 hingga tingkatan 5 bagi sesi persekolahan tahun 2012.1 Murid warganegara Malaysia dari Tahun 1 hingga Tingkatan 5 sesi persekolahan 2012. YAB Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan I telah membentangkan Bajet Negara bagi tahun 2012. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 2 . 3. Dalam pembentangan tersebut. PENDAHULUAN Pada 7 Oktober 2011. KRITERIA KELAYAKAN 3. OBJEKTIF Untuk meringankan beban perbelanjaan persekolahan pada awal tahun yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga murid kerana pada lazimnya ibu bapa atau penjaga akan membuat persiapan untuk membeli barang-barang keperluan anak untuk ke sekolah pada bulan Disember 2011 sebelum sekolah buka.

6.1 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 6. BSN akan membuka akaun sementara (one-off) bagi tujuan pembayaran.1. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 3 . Sekolah Bantuan Kerajaan.1.2 Bersekolah di Sekolah Kerajaan. 4.1 Pembayaran bantuan dikredit ke akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) sekolah melalui Bank Simpanan Nasional (BSN). 6.00 bagi setiap murid.3. TANGGUNGJAWAB JABATAN 6. Sekolah Agama Rakyat.3 Mengeluarkan Surat Siaran pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan. Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Persendirian yang berdaftar dengan Kerajaan. TEMPOH PELAKSANAAN Pelaksanaan bantuan ini adalah bagi sesi persekolahan 2012 sahaja.1.2 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun KWK. 5. 6. KADAR Kadar bantuan adalah sebanyak RM100.

4 Membuat pemantauan bagi memastikan pelaksanaan pembayaran bantuan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang ditetapkan.2.6.2.2 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) / Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) 6.1. 6. 6.2 Melaporkan berikut: Jadual 1 TARIKH SERAHAN AKUAN PENERIMAAN/ PENOLAKAN BAYARAN rumusan Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan kepada KPM mengikut tarikh seperti Jadual 1 TAHUN / TINGKATAN TINDAKAN 10 Disember 2011 Tahun 2 hingga JPN kepada KPM tingkatan 5 sesi 2012 Tahun 1 sesi 2012 JPN kepada KPM 10 Februari 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 4 .1 Memaklumkan kepada semua sekolah mengenai pelaksanaan bantuan ini.

3. BSN akan membuka akaun sementara (one-off) bagi tujuan pembayaran.3.6. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan dikemukakan ke Bahagian Kewangan KPM. 6.1 Mengenalpasti murid yang layak menerima bantuan. 6.01) hendaklah dikeluarkan oleh sekolah apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke akaun KWK oleh bank.3. 6.4 Mengeluarkan wang bantuan dari bank dan mengagihkan secara tunai kepada ibu bapa/penjaga/murid.2. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama Setiausaha Bahagian Kewangan.3 Sekolah 6.2 Menyemak dan merekod peruntukan yang diterima ke dalam Buku Tunai KWK di bawah Lajur Pelbagai dengan menyelenggara Akaun Subsidiari.3 Resit Rasmi Pejabat (RP.3 Membuat pemantauan bagi memastikan pelaksanaan pembayaran bantuan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang ditetapkan. Bantuan hendaklah diserahkan kepada murid yang layak dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh bantuan diterima oleh pihak sekolah. 6.3. Pihak sekolah perlu melantik 3 orang Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 5 .3. 6.5 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun KWK.

6.3. 6. Maklumat pegawai berkenaan (nama.pegawai kanan yang diberi kuasa untuk tujuan pengeluaran wang bantuan dari bank.8 Menghantar rumusan Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan kepada JPN seperti Jadual 2 berikut: Jadual 2 TARIKH SERAHAN AKUAN PENERIMAAN/ PENOLAKAN BAYARAN TAHUN / TINGKATAN TINDAKAN 28 November 2011 Tahun 2 hingga tingkatan 5 sesi 2012 Sekolah kepada PPD/JPN Sekolah kepada PPD/JPN 1 Februari 2012 Tahun 1 sesi 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 6 .7 Memastikan ibu bapa/penjaga/murid menandatangani senarai Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan seperti di Lampiran 1 yang disaksikan oleh 2 orang guru. nombor kad pengenalan dan jawatan) hendaklah dikemukakan kepada KPM untuk urusan pembukaan akaun di BSN.3.6 Pengagihan bantuan selain daripada wang tunai adalah TIDAK dibenarkan. 6.3.

wang sehingga RM10. perlu mengecop ‘TELAH BAYAR BANTUAN KHAS RM100’ pada borang sekolah murid berkenaan. Pihak sekolah hendaklah mematuhi kaedah pengeluaran wang tunai seperti berikut : 7.000. MURID BERPINDAH SEKOLAH Bagi sekolah yang telah membuat pembayaran bantuan khas ini kepada murid yang akan berpindah sekolah. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihati supaya mengambil langkah-langkah keselamatan tambahan seperti mendapatkan perkhidmatan eskot polis berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP 137) iaitu mengenai Tanggungjawab Bagi Wang Tunai Dalam Perjalanan. TATACARA PENGELUARAN WANG Tatacara pengeluaran wang tunai dari bank oleh pihak sekolah mestilah selamat dan mematuhi peraturan kewangan semasa. 8.1 Pengeluaran atau 7.00.00 oleh Pengetua/Guru Besar hendaklah diiringi dua (2) orang guru.000. Ini bagi pertindihan pembayaran Bantuan di sekolah baru nanti. perpindahan mengelakkan berlakunya Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 7 .2 Pengeluaran wang melebihi RM10.7.

2 Lebihan Peruntukan Sekiranya berlaku lebihan peruntukan. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 8 . 9. pihak sekolah hendaklah mengemukakan permohonan tambahan Kementerian melalui JPN/PPD bersamarumusan kepada Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan. Tarikh akhir untuk JPN kemukakan kepada KPM adalah pada 10 Disember 2011 (bagi murid tahun 2 hingga tingkatan 5) dan 10 Februari 2012 (bagi murid tahun 1). KPM melalui cek atas nama “Ketua Akauntan. KEKURANGAN DAN LEBIHAN PERUNTUKAN 9. Kementerian Pelajaran Malaysia” selewat-lewatnya pada 31 Mac 2012.1 Kekurangan Peruntukan Sekiranya berlaku kekurangan peruntukan.9. Pengetua/Guru Besar hendaklah mengembalikan lebihan tersebut kepada Bahagian Kewangan.

Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 9 . pertanyaan KPM berhubung boleh talian di JPN/PPD/Sekolah Kewangan.2 Semua dokumen bagi urusan terimaan dan bayaran Bantuan Khas hendaklah dikemaskini dan disimpan dengan teratur bagi tujuan pemantauan dan pengauditan.3 Sekiranya pelaksanaan menghubungi terdapat bantuan Bahagian sebarang ini.10. 03-8884 7642/ 7643. 10. PENUTUP 10.1 Sekolah hendaklah mematuhi Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah. 10.

. MENERIMA /MENOLAK TAWARAN BANTUAN NO.00 NAMA SEKOLAH : ………………………………………………………. NO.. Disahkan Oleh Pengetua / Guru Besar …………………………………. K/P : ……………………………… Cop Sekolah: ………………………. TELEFON/FAX : ………………. K/P : ………………………………… Cop Sekolah: …………………………… Tarikh: ………………………………….. Nama : ………………………………… No. Tarikh: ……………………………… Tandatangan Saksi (Guru) ………………………………… Nama : ………………………………… No. LEBIHAN/ KURANGAN : RM …………….. KOD SEKOLAH : ………………. K/P : ………………………………… Cop Sekolah: …………………………… Tarikh: ………………………………… 10 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid . PERUNTUKAN DITERIMA : RM……………. KAD PENGENALAN PENERIMA TANDATANGAN BIL NAMA MURID NAMA PENERIMA TARIKH Tandatangan Guru Pembayar ……………………………… Nama : ……………………………… No.LAMPIRAN 1 FORMAT SENARAI AKUAN PENERIMAAN/PENOLAKAN BANTUAN RM100. ALAMAT SEKOLAH: …………………………………………………………………………………………... SEKOLAH PERUNTUKAN DIAGIH : RM……………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful