BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011

GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

TAHUN 2012

Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid

1

PENDAHULUAN Pada 7 Oktober 2011. YAB Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan I telah membentangkan Bajet Negara bagi tahun 2012. 3. OBJEKTIF Untuk meringankan beban perbelanjaan persekolahan pada awal tahun yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga murid kerana pada lazimnya ibu bapa atau penjaga akan membuat persiapan untuk membeli barang-barang keperluan anak untuk ke sekolah pada bulan Disember 2011 sebelum sekolah buka. KRITERIA KELAYAKAN 3.1 Murid warganegara Malaysia dari Tahun 1 hingga Tingkatan 5 sesi persekolahan 2012. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 2 . 2.GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 1. Dalam pembentangan tersebut. kerajaan telah meluluskan peruntukan sejumlah RM530 juta untuk pemberian Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada murid tahun 1 hingga tingkatan 5 bagi sesi persekolahan tahun 2012.

1 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 6.1. Sekolah Agama Rakyat. 4. Sekolah Bantuan Kerajaan. 5. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 3 .3 Mengeluarkan Surat Siaran pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan.00 bagi setiap murid. BSN akan membuka akaun sementara (one-off) bagi tujuan pembayaran.1. TEMPOH PELAKSANAAN Pelaksanaan bantuan ini adalah bagi sesi persekolahan 2012 sahaja. 6. TANGGUNGJAWAB JABATAN 6. 6.2 Bersekolah di Sekolah Kerajaan.1. 6. KADAR Kadar bantuan adalah sebanyak RM100. Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Persendirian yang berdaftar dengan Kerajaan.3.2 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun KWK.1 Pembayaran bantuan dikredit ke akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) sekolah melalui Bank Simpanan Nasional (BSN).

6.4 Membuat pemantauan bagi memastikan pelaksanaan pembayaran bantuan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang ditetapkan. 6.1. 6.1 Memaklumkan kepada semua sekolah mengenai pelaksanaan bantuan ini.2.2 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) / Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) 6.2.2 Melaporkan berikut: Jadual 1 TARIKH SERAHAN AKUAN PENERIMAAN/ PENOLAKAN BAYARAN rumusan Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan kepada KPM mengikut tarikh seperti Jadual 1 TAHUN / TINGKATAN TINDAKAN 10 Disember 2011 Tahun 2 hingga JPN kepada KPM tingkatan 5 sesi 2012 Tahun 1 sesi 2012 JPN kepada KPM 10 Februari 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 4 .

01) hendaklah dikeluarkan oleh sekolah apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke akaun KWK oleh bank.3. 6. 6.3 Membuat pemantauan bagi memastikan pelaksanaan pembayaran bantuan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang ditetapkan.3.2. Bantuan hendaklah diserahkan kepada murid yang layak dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh bantuan diterima oleh pihak sekolah. 6. BSN akan membuka akaun sementara (one-off) bagi tujuan pembayaran. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan dikemukakan ke Bahagian Kewangan KPM. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama Setiausaha Bahagian Kewangan.3 Sekolah 6.3.5 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun KWK.1 Mengenalpasti murid yang layak menerima bantuan.3. Pihak sekolah perlu melantik 3 orang Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 5 . 6.3 Resit Rasmi Pejabat (RP.3.6. 6.2 Menyemak dan merekod peruntukan yang diterima ke dalam Buku Tunai KWK di bawah Lajur Pelbagai dengan menyelenggara Akaun Subsidiari.4 Mengeluarkan wang bantuan dari bank dan mengagihkan secara tunai kepada ibu bapa/penjaga/murid.

6. nombor kad pengenalan dan jawatan) hendaklah dikemukakan kepada KPM untuk urusan pembukaan akaun di BSN.3.6 Pengagihan bantuan selain daripada wang tunai adalah TIDAK dibenarkan. 6.3. Maklumat pegawai berkenaan (nama.pegawai kanan yang diberi kuasa untuk tujuan pengeluaran wang bantuan dari bank.3.8 Menghantar rumusan Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan kepada JPN seperti Jadual 2 berikut: Jadual 2 TARIKH SERAHAN AKUAN PENERIMAAN/ PENOLAKAN BAYARAN TAHUN / TINGKATAN TINDAKAN 28 November 2011 Tahun 2 hingga tingkatan 5 sesi 2012 Sekolah kepada PPD/JPN Sekolah kepada PPD/JPN 1 Februari 2012 Tahun 1 sesi 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 6 .7 Memastikan ibu bapa/penjaga/murid menandatangani senarai Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan seperti di Lampiran 1 yang disaksikan oleh 2 orang guru. 6.

2 Pengeluaran wang melebihi RM10. perlu mengecop ‘TELAH BAYAR BANTUAN KHAS RM100’ pada borang sekolah murid berkenaan.1 Pengeluaran atau 7.00. Pihak sekolah hendaklah mematuhi kaedah pengeluaran wang tunai seperti berikut : 7. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihati supaya mengambil langkah-langkah keselamatan tambahan seperti mendapatkan perkhidmatan eskot polis berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP 137) iaitu mengenai Tanggungjawab Bagi Wang Tunai Dalam Perjalanan. perpindahan mengelakkan berlakunya Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 7 .00 oleh Pengetua/Guru Besar hendaklah diiringi dua (2) orang guru.000. TATACARA PENGELUARAN WANG Tatacara pengeluaran wang tunai dari bank oleh pihak sekolah mestilah selamat dan mematuhi peraturan kewangan semasa. MURID BERPINDAH SEKOLAH Bagi sekolah yang telah membuat pembayaran bantuan khas ini kepada murid yang akan berpindah sekolah. Ini bagi pertindihan pembayaran Bantuan di sekolah baru nanti.7.000. wang sehingga RM10. 8.

9. KEKURANGAN DAN LEBIHAN PERUNTUKAN 9. Kementerian Pelajaran Malaysia” selewat-lewatnya pada 31 Mac 2012. KPM melalui cek atas nama “Ketua Akauntan. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 8 . Pengetua/Guru Besar hendaklah mengembalikan lebihan tersebut kepada Bahagian Kewangan. Tarikh akhir untuk JPN kemukakan kepada KPM adalah pada 10 Disember 2011 (bagi murid tahun 2 hingga tingkatan 5) dan 10 Februari 2012 (bagi murid tahun 1). pihak sekolah hendaklah mengemukakan permohonan tambahan Kementerian melalui JPN/PPD bersamarumusan kepada Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan.2 Lebihan Peruntukan Sekiranya berlaku lebihan peruntukan. 9.1 Kekurangan Peruntukan Sekiranya berlaku kekurangan peruntukan.

03-8884 7642/ 7643.1 Sekolah hendaklah mematuhi Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah. 10.3 Sekiranya pelaksanaan menghubungi terdapat bantuan Bahagian sebarang ini.2 Semua dokumen bagi urusan terimaan dan bayaran Bantuan Khas hendaklah dikemaskini dan disimpan dengan teratur bagi tujuan pemantauan dan pengauditan. PENUTUP 10. pertanyaan KPM berhubung boleh talian di JPN/PPD/Sekolah Kewangan. 10.10. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 9 .

..00 NAMA SEKOLAH : ………………………………………………………. Nama : ………………………………… No.. Disahkan Oleh Pengetua / Guru Besar …………………………………. K/P : ……………………………… Cop Sekolah: ……………………….. K/P : ………………………………… Cop Sekolah: …………………………… Tarikh: ………………………………… 10 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid . PERUNTUKAN DITERIMA : RM……………. KAD PENGENALAN PENERIMA TANDATANGAN BIL NAMA MURID NAMA PENERIMA TARIKH Tandatangan Guru Pembayar ……………………………… Nama : ……………………………… No. ALAMAT SEKOLAH: ………………………………………………………………………………………….. LEBIHAN/ KURANGAN : RM ……………. TELEFON/FAX : ………………. MENERIMA /MENOLAK TAWARAN BANTUAN NO.LAMPIRAN 1 FORMAT SENARAI AKUAN PENERIMAAN/PENOLAKAN BANTUAN RM100. NO.. KOD SEKOLAH : ………………. Tarikh: ……………………………… Tandatangan Saksi (Guru) ………………………………… Nama : ………………………………… No. SEKOLAH PERUNTUKAN DIAGIH : RM…………….. K/P : ………………………………… Cop Sekolah: …………………………… Tarikh: ………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful