BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011

GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

TAHUN 2012

Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid

1

1 Murid warganegara Malaysia dari Tahun 1 hingga Tingkatan 5 sesi persekolahan 2012. YAB Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan I telah membentangkan Bajet Negara bagi tahun 2012. KRITERIA KELAYAKAN 3.GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 1. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 2 . 3. OBJEKTIF Untuk meringankan beban perbelanjaan persekolahan pada awal tahun yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga murid kerana pada lazimnya ibu bapa atau penjaga akan membuat persiapan untuk membeli barang-barang keperluan anak untuk ke sekolah pada bulan Disember 2011 sebelum sekolah buka. 2. PENDAHULUAN Pada 7 Oktober 2011. Dalam pembentangan tersebut. kerajaan telah meluluskan peruntukan sejumlah RM530 juta untuk pemberian Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada murid tahun 1 hingga tingkatan 5 bagi sesi persekolahan tahun 2012.

KADAR Kadar bantuan adalah sebanyak RM100. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 3 .2 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun KWK.00 bagi setiap murid.1.1. TANGGUNGJAWAB JABATAN 6. 5.1. 6.1 Pembayaran bantuan dikredit ke akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) sekolah melalui Bank Simpanan Nasional (BSN). TEMPOH PELAKSANAAN Pelaksanaan bantuan ini adalah bagi sesi persekolahan 2012 sahaja. Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Persendirian yang berdaftar dengan Kerajaan.3 Mengeluarkan Surat Siaran pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan. BSN akan membuka akaun sementara (one-off) bagi tujuan pembayaran. 4. Sekolah Bantuan Kerajaan. 6.2 Bersekolah di Sekolah Kerajaan.3. 6.1 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 6. Sekolah Agama Rakyat.

2.2. 6.2 Melaporkan berikut: Jadual 1 TARIKH SERAHAN AKUAN PENERIMAAN/ PENOLAKAN BAYARAN rumusan Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan kepada KPM mengikut tarikh seperti Jadual 1 TAHUN / TINGKATAN TINDAKAN 10 Disember 2011 Tahun 2 hingga JPN kepada KPM tingkatan 5 sesi 2012 Tahun 1 sesi 2012 JPN kepada KPM 10 Februari 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 4 .1.2 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) / Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) 6.6.1 Memaklumkan kepada semua sekolah mengenai pelaksanaan bantuan ini. 6.4 Membuat pemantauan bagi memastikan pelaksanaan pembayaran bantuan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang ditetapkan.

1 Mengenalpasti murid yang layak menerima bantuan.3. 6.3.3 Resit Rasmi Pejabat (RP.3. 6. Pihak sekolah perlu melantik 3 orang Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 5 .6.3 Sekolah 6.01) hendaklah dikeluarkan oleh sekolah apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke akaun KWK oleh bank. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama Setiausaha Bahagian Kewangan.3.3 Membuat pemantauan bagi memastikan pelaksanaan pembayaran bantuan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang ditetapkan. BSN akan membuka akaun sementara (one-off) bagi tujuan pembayaran. Bantuan hendaklah diserahkan kepada murid yang layak dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh bantuan diterima oleh pihak sekolah.5 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun KWK. 6. 6.2. 6.3. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan dikemukakan ke Bahagian Kewangan KPM.4 Mengeluarkan wang bantuan dari bank dan mengagihkan secara tunai kepada ibu bapa/penjaga/murid.2 Menyemak dan merekod peruntukan yang diterima ke dalam Buku Tunai KWK di bawah Lajur Pelbagai dengan menyelenggara Akaun Subsidiari.

nombor kad pengenalan dan jawatan) hendaklah dikemukakan kepada KPM untuk urusan pembukaan akaun di BSN.7 Memastikan ibu bapa/penjaga/murid menandatangani senarai Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan seperti di Lampiran 1 yang disaksikan oleh 2 orang guru.3.3. 6. 6.pegawai kanan yang diberi kuasa untuk tujuan pengeluaran wang bantuan dari bank. 6.3.6 Pengagihan bantuan selain daripada wang tunai adalah TIDAK dibenarkan.8 Menghantar rumusan Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan kepada JPN seperti Jadual 2 berikut: Jadual 2 TARIKH SERAHAN AKUAN PENERIMAAN/ PENOLAKAN BAYARAN TAHUN / TINGKATAN TINDAKAN 28 November 2011 Tahun 2 hingga tingkatan 5 sesi 2012 Sekolah kepada PPD/JPN Sekolah kepada PPD/JPN 1 Februari 2012 Tahun 1 sesi 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 6 . Maklumat pegawai berkenaan (nama.

MURID BERPINDAH SEKOLAH Bagi sekolah yang telah membuat pembayaran bantuan khas ini kepada murid yang akan berpindah sekolah. perlu mengecop ‘TELAH BAYAR BANTUAN KHAS RM100’ pada borang sekolah murid berkenaan. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihati supaya mengambil langkah-langkah keselamatan tambahan seperti mendapatkan perkhidmatan eskot polis berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP 137) iaitu mengenai Tanggungjawab Bagi Wang Tunai Dalam Perjalanan. Ini bagi pertindihan pembayaran Bantuan di sekolah baru nanti.00 oleh Pengetua/Guru Besar hendaklah diiringi dua (2) orang guru.7.000. Pihak sekolah hendaklah mematuhi kaedah pengeluaran wang tunai seperti berikut : 7.00.000. 8.1 Pengeluaran atau 7.2 Pengeluaran wang melebihi RM10. perpindahan mengelakkan berlakunya Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 7 . wang sehingga RM10. TATACARA PENGELUARAN WANG Tatacara pengeluaran wang tunai dari bank oleh pihak sekolah mestilah selamat dan mematuhi peraturan kewangan semasa.

Pengetua/Guru Besar hendaklah mengembalikan lebihan tersebut kepada Bahagian Kewangan. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 8 .1 Kekurangan Peruntukan Sekiranya berlaku kekurangan peruntukan. Tarikh akhir untuk JPN kemukakan kepada KPM adalah pada 10 Disember 2011 (bagi murid tahun 2 hingga tingkatan 5) dan 10 Februari 2012 (bagi murid tahun 1). KEKURANGAN DAN LEBIHAN PERUNTUKAN 9.2 Lebihan Peruntukan Sekiranya berlaku lebihan peruntukan. 9. KPM melalui cek atas nama “Ketua Akauntan. pihak sekolah hendaklah mengemukakan permohonan tambahan Kementerian melalui JPN/PPD bersamarumusan kepada Akuan Penerimaan/Penolakan Bantuan. Kementerian Pelajaran Malaysia” selewat-lewatnya pada 31 Mac 2012.9.

2 Semua dokumen bagi urusan terimaan dan bayaran Bantuan Khas hendaklah dikemaskini dan disimpan dengan teratur bagi tujuan pemantauan dan pengauditan. Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 9 .1 Sekolah hendaklah mematuhi Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah. pertanyaan KPM berhubung boleh talian di JPN/PPD/Sekolah Kewangan.3 Sekiranya pelaksanaan menghubungi terdapat bantuan Bahagian sebarang ini. PENUTUP 10. 10.10. 03-8884 7642/ 7643. 10.

. PERUNTUKAN DITERIMA : RM…………….. Disahkan Oleh Pengetua / Guru Besar …………………………………. KOD SEKOLAH : ……………….LAMPIRAN 1 FORMAT SENARAI AKUAN PENERIMAAN/PENOLAKAN BANTUAN RM100. ALAMAT SEKOLAH: ………………………………………………………………………………………….. K/P : ……………………………… Cop Sekolah: ………………………. Nama : ………………………………… No. SEKOLAH PERUNTUKAN DIAGIH : RM……………. TELEFON/FAX : ………………. NO.. KAD PENGENALAN PENERIMA TANDATANGAN BIL NAMA MURID NAMA PENERIMA TARIKH Tandatangan Guru Pembayar ……………………………… Nama : ……………………………… No. K/P : ………………………………… Cop Sekolah: …………………………… Tarikh: ………………………………… 10 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid .00 NAMA SEKOLAH : ………………………………………………………. K/P : ………………………………… Cop Sekolah: …………………………… Tarikh: …………………………………. Tarikh: ……………………………… Tandatangan Saksi (Guru) ………………………………… Nama : ………………………………… No. LEBIHAN/ KURANGAN : RM …………….. MENERIMA /MENOLAK TAWARAN BANTUAN NO...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful