Kesan-kesan: 1.

Membawa kesan negatif kepada sekolah ‡ Kewujudan kumpulan-kumpulan gangster di sekolah memberi impak dan pengaruh negatif kepada pata pelajar ‡ Ahli-ahli kumpulan gangster sering melakukan kegiatan-kegiatan ganas di sekolah ‡ Sekiranya ahli geng dapat menubuhkan satu jaringan aktiviti yang amat kuat di sekolah ia bolah mengganggu dan melemahkan seluruh perjalanan sekolah ‡ Ini seterusnya memberi kesan negatif kepada pelajar-pelajar, pihak pengurusan, keselamnatan sekolah, dan juga proses penyampaian pendidikan amnya 2. Mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran ‡ Salah laku pelajar memberi impak secara langsung ke atas kualiti pendidikan yang diberikan di sekolah ‡ Kumpulan-kumpulan ini mencurahkan perasaan benci dan tidak puas hati dengan mengganggu proses P&P ‡ Berasaakan perkembangan ini, aktiviti gengsterisme yang wujud di sekolah-sekolah --- jika tidak dikawal akan menimbulkan gangguan terhadap P&P di dalam dan di luar sekolah ‡ Unsur-unsur gengsterisme itu juga memesongkan kumpulan pelajar daripada terlibat secara aktif dan bersungguh-sungguh dalam proses pengajaran dan pembelajaran ‡ Kegagalan menangani secara segera dan berkesan bolah mengagalkan usaha mencapai matlamat pendidikan negara 3. mewujudkan budaya takut ‡ Kehadiran geng di sekolah menyebabkan pelajar-pelajar di sekolah berkenaan menjadi 2 kali ganda lebih takut ‡ Para pelajar takut menjadi mangsa keganasan ‡ Iklim di sekolah menjadi tidak selamat dan pihak pengurusan, guru-guru dan pelajar-pelajar sering berada dalam keadaan ketakutan kerana ada yang tidak bersalah menjadi mengsa ganas geng ‡ Pelajar-pelajar hilang semangat untuk belajar dan mengajar bagi guru-guru ‡ Masalah banyak pelajar yang tidak bersalah menjadi mangsa ugutan secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu dan melemahkan seluruh perjalanan sekolah 4. Sekolah menjadi pusat aktiviti geng ‡ Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan gangster di luar sekolah malas masuk ke kawasan sekolah ‡ Sekolah dijadikan pusat aktiviti geng yang penting untuk pengambilan ahli-ahlibaru dan untuk, tujuan sosial yang lain ‡ Majoriti geng ini ada di sekolah kerana sekolah merupakan satu tempat di amna mereka dapat berkumpul dan membincangkan aktiviti-aktiviti mereka ‡ Merekajuga memberikan perlindungan kepada ahlinya dan menakut-nakutkan pelajar lain mengambil ahli-ahli baru dan melibatkan diri dalam perlakuan-perlakuan jenayah 5. Vandalisme dan merosakkan harta benda sekolah ‡ Jenis vandalisme meninggalkan kesan buruk dan bahagian-bahagian sekolah, harta guru dan pelajar lain dengan sengaja dirosakkan ‡ Ahli-ahli geng juga melakukan contengan grafik pada harta sekolah ‡ Grafik-grafik tersebut sukar dipadam dan memerlukan pembelajaran untuk membersihkan ‡ Terdapat kejadian di mana bangunan sekolah dibakar oleh pelajar-pelajar yang dikenakan tindakan disiplin oleh pihak sekolah