DOA MALAM TIRAKATAN

Asalamualaikum Wr Wb. Sebelum berakhirnya acara ini, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Tuhan YME agar diberikan yang terbaik bagi diri kita, keluarga, lingkungan, dan bangsa Indonesia kita ini.

Allahuma sholi ala Muhammad wa¶ala ali Muhammad. Alhamdulilahirobilalamin, hamda syakirin, hamda na¶imin, hamda yuwafi ni¶mahu wa yukafiu mazidah. Ya robbana lakalhamdu kama yambaghi lijalalli wajhikal kariim wa azhimi shultoni. Allahumagfir lilmuslimina wal muslimati, wal mu¶minina wal mu¶minati, inaka ala kulli say¶in qodir.

Ya Allah, ya Tuhanku, kami warga muda-mudi dukuh Madegondo berkumpul ditempat ini dalam rangka bersyukur kepada-mu dan dalam rangka menjalin silahturahmi sesama generasi muda dilingkungan kami untuk hidup rukun, tenang tenteram dan damai penuh cinta kasih, saling asah, saling asih, dan saling asuh, serta mengharap memperoleh hidayah dan rahmad dariMU, untuk mencapai kehidupan yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Ya Allah ya robbi, pertemuan pada malam hari ini juga dalam rangka mengenang dan merenung peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia agar kami menghayati dan mengerti apa arti sebuah perjuangan yang di lakukan para pejuang dan pahlawan kemerdekaan kami, semoga kami dapat melanjutkan perjuangan mereka, sehingga kami bisa selalu merdeka, sejahtera, bahagia, peduli, adil, dan makmur.

wa qina azabannar. Watub alaina innaka anntatawabburrohim. wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. para saudara dan sahabat-sahabat kami. Rabbana dzolamna anfusana. Walhamdulillahi robil alamin. negara yang sehat dan selalu dalam lindungan-Mu. Allahuma taqobal minna. Tata Tentrem Kerta Raharja. wa barokatan firizqina. waromatan indal mautina. Wasalamualaikum Wr Wb. wa fil aakhiroti hasanah. serta hidup dalam keadilan dan kemakmuran. wal afwa indal hisab. . wataubatan qobla mautina. wa maghfirotan ba¶dal mautina. ampunilah dosa-dosa para pejuang kemerdekaan kami yang telah gugur dan yang telah berjuang dengan darah dan air mata dan terimalah amal perbuatan yang baik. para leluhur kami. Ya Allah Yang Maha Esa. wanajatta minannar. dan ampuni pula dosa diri kami. jadikanlah Negri ini negara yang Gemah Ripah Loh Jinawi. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddina. wa ziyadatan fil ilmina. allahuma hawwin alaina fi sakarotil mautina. dengan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66 besuk ya Allah. Robbana atinaa fiddunnya hasanah. innaka antas samii¶ul aliim. orang tua kami.Ya Allah yang maha kuasa. dengan permohonan ampun ini ya Allah semoga nantinya dapat meringankan langkah kami dalam mengarungi keidupan yang akan datang agar memperoleh kehidupan yang lebih baik. wal afiatan fi jasadina. dan ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful