DOA MALAM TIRAKATAN

Asalamualaikum Wr Wb. Sebelum berakhirnya acara ini, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Tuhan YME agar diberikan yang terbaik bagi diri kita, keluarga, lingkungan, dan bangsa Indonesia kita ini.

Allahuma sholi ala Muhammad wa¶ala ali Muhammad. Alhamdulilahirobilalamin, hamda syakirin, hamda na¶imin, hamda yuwafi ni¶mahu wa yukafiu mazidah. Ya robbana lakalhamdu kama yambaghi lijalalli wajhikal kariim wa azhimi shultoni. Allahumagfir lilmuslimina wal muslimati, wal mu¶minina wal mu¶minati, inaka ala kulli say¶in qodir.

Ya Allah, ya Tuhanku, kami warga muda-mudi dukuh Madegondo berkumpul ditempat ini dalam rangka bersyukur kepada-mu dan dalam rangka menjalin silahturahmi sesama generasi muda dilingkungan kami untuk hidup rukun, tenang tenteram dan damai penuh cinta kasih, saling asah, saling asih, dan saling asuh, serta mengharap memperoleh hidayah dan rahmad dariMU, untuk mencapai kehidupan yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Ya Allah ya robbi, pertemuan pada malam hari ini juga dalam rangka mengenang dan merenung peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia agar kami menghayati dan mengerti apa arti sebuah perjuangan yang di lakukan para pejuang dan pahlawan kemerdekaan kami, semoga kami dapat melanjutkan perjuangan mereka, sehingga kami bisa selalu merdeka, sejahtera, bahagia, peduli, adil, dan makmur.

Watub alaina innaka anntatawabburrohim. Rabbana dzolamna anfusana.Ya Allah yang maha kuasa. ampunilah dosa-dosa para pejuang kemerdekaan kami yang telah gugur dan yang telah berjuang dengan darah dan air mata dan terimalah amal perbuatan yang baik. dengan permohonan ampun ini ya Allah semoga nantinya dapat meringankan langkah kami dalam mengarungi keidupan yang akan datang agar memperoleh kehidupan yang lebih baik. para leluhur kami. waromatan indal mautina. negara yang sehat dan selalu dalam lindungan-Mu. jadikanlah Negri ini negara yang Gemah Ripah Loh Jinawi. orang tua kami. dan ampuni pula dosa diri kami. Allahuma taqobal minna. wa ziyadatan fil ilmina. wa fil aakhiroti hasanah. . Tata Tentrem Kerta Raharja. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddina. para saudara dan sahabat-sahabat kami. innaka antas samii¶ul aliim. dan ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami. wal afwa indal hisab. allahuma hawwin alaina fi sakarotil mautina. Walhamdulillahi robil alamin. Robbana atinaa fiddunnya hasanah. wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. serta hidup dalam keadilan dan kemakmuran. wataubatan qobla mautina. wa barokatan firizqina. wa qina azabannar. Wasalamualaikum Wr Wb. wa maghfirotan ba¶dal mautina. Ya Allah Yang Maha Esa. wanajatta minannar. wal afiatan fi jasadina. dengan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66 besuk ya Allah.