DOA MALAM TIRAKATAN

Asalamualaikum Wr Wb. Sebelum berakhirnya acara ini, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Tuhan YME agar diberikan yang terbaik bagi diri kita, keluarga, lingkungan, dan bangsa Indonesia kita ini.

Allahuma sholi ala Muhammad wa¶ala ali Muhammad. Alhamdulilahirobilalamin, hamda syakirin, hamda na¶imin, hamda yuwafi ni¶mahu wa yukafiu mazidah. Ya robbana lakalhamdu kama yambaghi lijalalli wajhikal kariim wa azhimi shultoni. Allahumagfir lilmuslimina wal muslimati, wal mu¶minina wal mu¶minati, inaka ala kulli say¶in qodir.

Ya Allah, ya Tuhanku, kami warga muda-mudi dukuh Madegondo berkumpul ditempat ini dalam rangka bersyukur kepada-mu dan dalam rangka menjalin silahturahmi sesama generasi muda dilingkungan kami untuk hidup rukun, tenang tenteram dan damai penuh cinta kasih, saling asah, saling asih, dan saling asuh, serta mengharap memperoleh hidayah dan rahmad dariMU, untuk mencapai kehidupan yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Ya Allah ya robbi, pertemuan pada malam hari ini juga dalam rangka mengenang dan merenung peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia agar kami menghayati dan mengerti apa arti sebuah perjuangan yang di lakukan para pejuang dan pahlawan kemerdekaan kami, semoga kami dapat melanjutkan perjuangan mereka, sehingga kami bisa selalu merdeka, sejahtera, bahagia, peduli, adil, dan makmur.

waromatan indal mautina. Allahuma taqobal minna. negara yang sehat dan selalu dalam lindungan-Mu. wa ziyadatan fil ilmina. para saudara dan sahabat-sahabat kami. wal afiatan fi jasadina. orang tua kami. Robbana atinaa fiddunnya hasanah. Walhamdulillahi robil alamin. wa fil aakhiroti hasanah.Ya Allah yang maha kuasa. wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. dengan permohonan ampun ini ya Allah semoga nantinya dapat meringankan langkah kami dalam mengarungi keidupan yang akan datang agar memperoleh kehidupan yang lebih baik. para leluhur kami. dan ampuni pula dosa diri kami. Tata Tentrem Kerta Raharja. ampunilah dosa-dosa para pejuang kemerdekaan kami yang telah gugur dan yang telah berjuang dengan darah dan air mata dan terimalah amal perbuatan yang baik. allahuma hawwin alaina fi sakarotil mautina. serta hidup dalam keadilan dan kemakmuran. wanajatta minannar. wa maghfirotan ba¶dal mautina. wa qina azabannar. innaka antas samii¶ul aliim. jadikanlah Negri ini negara yang Gemah Ripah Loh Jinawi. Rabbana dzolamna anfusana. Wasalamualaikum Wr Wb. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddina. Watub alaina innaka anntatawabburrohim. wa barokatan firizqina. wal afwa indal hisab. . dengan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66 besuk ya Allah. dan ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami. wataubatan qobla mautina. Ya Allah Yang Maha Esa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful