RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Tema Objektif

: Bahasa Melayu : 3 Allegro : 02 Ogos 2010 : 8.00 pagi- 9.00pagi (60 minit) : 30 orang : Kisah Teladan Sang Kancil dan Buaya : Pendidikan Moral : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid- murid dapat: 1. Menyampaikan cerita kisah ³ Sang Kancil dan Buaya ³ dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.

2. Membaca pantas sekurang- kurangnya 60 peratus sebutan dan intonasi yang betul berdsarkan teks yang bertajuk ³ Sang Kancil dengan Buaya ´

3. Menyatakan tiga nilai dalam teks dengan menggunakan perkataan sendiri.

4. Menulis 5 ayat majmuk dengan berserta penggunaan kata hubung yang sesuai.

Aras 3 i. Fokus Sampingan 7. Aras 3 i. ayat tunggal dan ayat majmuk. Kemahiran Berfikir. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. berterima kasih.Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 2. Pengisian Kurikulum Nilai Murni Ilmu Nilai Tambah : Tolong menolong.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks 8. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Kajian Tempatan : Kecerdasan Pelbagai. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. menghormati. Kontruktivisme . : Pendidikan Moral. ii. bekerjasama.1 Membina dan menulis perkataan. frasa. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 3 i.1 Bercerita dengan menggunakan kata.

Sistem Bahasa : i. Kad Gambar Haiwan. Guru bersoal jawab dengan murid dan jenis binatang di Zoo. Kosa Kata : Cerdik. Video kisah ³ Sang Kancil dengan Buaya ³ Komputer Bimbit. dan Kata Hubung ii. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar cerita teladan tentang Sang Kancil dengan Buaya Bahan Bantu Mengajar : LCD. video tentang zoo. video Guru bertanyakan Video : berbagai pengalaman murid-murid dan meminta untuk menyebut kembali nama binatang yang ditonton.Menolong dan Kebijaksanaan. Tatabahasa : Ayat Tunggal. Tolong. . Ayat Majmuk. Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P & P Catatan Set induksi (5 minit ) Tayangan binatang di zoo. Kelakuan.

Kontekstual Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal BBM : kad gambar tunggal yang ditunjukkan . Guru bersoal jawab dengan murid tentang nilai murni serta pengajaran yang terdapat di dalam cerita tersebut. Langkah 1 ( 7 minit ) Tayangan video Sang Kancil dan Buaya.mengaitkan dengan langkah seterusnya. Nilai murni : y Tolongmenolong y y Berbuat baik Bijaksana Guru menayangkan video tentang Sang Kancil dengan Buaya. Nilai : Bijaksana pelbagai: Muzik Langkah 2 ( 13 minit ) Melakonkan berdasarkan cerita Aktiviti 1 gambar Guru meminta murid membentuk beberapa kumpulan kecil. Video: Sang Kancil dengan Buaya Kecerdasan Murid diminta menonton dan menghayati nilai murni yang terdapat dalam video tersebut..

 Dalam kumpulan murid diminta berbincang tentang cerita dan lakonan yang boleh dicipta berdasarkan gambar tunggal yang . KBT : kemahiran berfikir Nilai murni : berkerjasama. Kecerdasan pelbagai : seni dan pergerakan Aktiviti 2 Setiap kumpulan akan diberikan gambar tunggal yang sama. Guru meminta beberapa orang murid tampil ke hadapan. Setiap orang murid diberi watak masingmasing berserta skrip. Guru menunjukkan beberapa gambar tunggal. Murid-murid itu perlu melakonkan tentang cerita yang diberi.

Aktiviti 1 Guru mengedarkan teks yang bertajuk Sang Kancil dan Buaya. BBM petikan Kancil Buaya´ : teks ³Sang dan . Murid membaca bersama-sama guru.... Setiap wakil kumpulan membentangkan hasil kerja masingmasing.. Langkah 3 ( 10 minit ) Teks µSang Kancil dengan Buaya¶ ³ Sang Kancil merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan dan cerita ini mengisahkan bagaimana dia telah memperdayakan buaya....diberikan oleh guru..... Sang Kancil berhasrat untuk memakan buahbuahan di seberang.. Murid membentangkan kerja dalam bentuk bercerita atau lakonan.... Guru membaca teks tersebut terlebih dahulu sambil murid melakukan bacaan senyap.

Aktiviti 2 Murid diminta duduk dalam kumpulan yang sama. BBM : teks cerita KBT : kemahiran berfikir Penilaian : Guru Ayat Majmuk 1. kecuali. Aktiviti 2 Dalam bentuk kumpulan. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. Murid diminta membaca teks dengan kuat beserta dengan gaya dan intonasi yang betul mengikut kumpulan. Guru menulis beberapa ayat di papan tulis dan murid diminta menulis semula. guru . Guru merumus keupayaan murid bercerita Langkah 4 ( 10 minit ) Teks µSang Kancil dan Buaya¶ Aktiviti 1 Guru menerangkan tentang ayat majmuk dan kata hubung. atau. tetapi. sambil.

2. kerana. hingga. kalau.seraya dan lainlain. tetapi. jika. serta. Kumpulan yang berjaya membina sekurang.kurangnya Kata Hubung 1. mengedarkan teks kepada murid-murid Kumpulan murid tersebut diminta menulis sekurang- Contoh : Erna terjatuh lalu kakinya luka. yang. Contoh Ayat Saya dan emak pergi Guru membuat . dengan. lima ayat majmuk serta membaca dengan ayat tersebut dengan dengan intonasi serta gaya yang betul akan diberikan ganjaran. kemudian. lalu. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis. Wakil setiap kumpulan akan membacakan ayat majmuk yang di bina dengan intonasi serta gaya yang betul sambil dibimbing oleh guru. ketika. Contoh Kata Hubung Dan. ( Ayat Majmuk ) kurangnya lima ayat majmuk berdasarkan perkataan yang dihitamkan.

KBT : kemahiran berfikir Penilaian : Guru . Langkah 5 ( 10 minit ) Pengayaan y Teka silang kata Pemulihan y Ejaan nama haiwan Berdasarkan teks ( kumpulan pengayaan ) diminta untuk mencari kata hubung yang tersembunyi di dalam silang kata tersebut. Berdasarkan teks tersebut juga. rumusan.ke pasar malam. gambar haiwan. Guru membimbing murid pemulihan menulis nama BBM : lembaran yang diberi. murid teka silang kata. guru meminta murid-murid agar menggariskan ayat majmuk yang terdapat dan mencatatkannya pada lembaran kerja yg disediakan.

 Guru meminta membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran BBM : video Sang Kancil dan Buaya. Pengajaran video Sang daripada Kancil Guru bersoal jawab dengan murid untuk menguji kefahaman mereka tentang nilai murni yang terdapat dalam klip video itu. Penerapan murni nilai .haiwan berdasarkan gambar. Kecerdasan pelbagai : Muzik dengan Buaya. Penutup ( 5 minit ) Tayangan video Sang Guru menayangkan Kancil dan Buaya. video tersebut sekali lagi.

.

S A M B I L M H M B R W U A A Q T E T A P I E S P D G F L R N S R R T L A F G U D A F E T E T Z Y N Y W K B F Y A F S B A R P A N G U D G W N L W K L T H I C H R M A S E A F H L V J T W K Q R T H I P M D A N J C A Y M N N N H I Q I Z N U K G M A K P J I K A P K G B B L M M L M N M L A Supaya Atau Bahawa Hingga kerana Jika Dan Sambil Manakala tetapi .. Arahan : Cari sepuluh kata hubung yang tersembunyi di dalam kekotak abjad di bawah dan gariskan seperti contoh di bawah.LEMBARAN KERJA Nama:««««««««««««««. Kelas:««««««««««.

. Arahan : Eja dan tulis nama haiwan di bawah.Nama:«««««««««. Kelas:«««««««««««.

.

.

.

.

Sayalah binatang yang paling besar dan paling kuat. kamu semua sudah ketakutan. Kamu semua takut pada saya. dan bijaksana. nahas kamu! . Saya boleh mengangkat kayu balak dengan menggunakannya.Contoh Skrip. Semut : Wahai sang gajah. Saya binatang yang sangat ganas. Mendengar saja nama buaya. Gajah : Diam semua! Kamu semua ini sombong. pantas. Suasana Dalam Hutan Rimba Buaya : Saya Sang Buaya. Sedangkan manusia juga sangat takut dengan saya.. Lihatlah belalai saya yang panjang. Walaupun badan kamu besar dan kuat. namun kamu lupa bahawa saya sang semut pernah mengalahkan kamu. kamulah yang paling sombong. Jika saya berkerjasama dengan rakan.rakan semut yang lain. Kancil : Haha. Jangan berlagak sombong wahai sang buaya. Sayalah binatang yang sangat rajin. Adakah kamu sudah lupa akan kepintaran saya memperdayakan kamu? Sayalah binatang yang paling pintar.

Sang Kancil terus berfikir bagaimana untuk menyeberangi sungai yang sangat dalam dan deras arusnya. ³Aku mesti bersabar jika ingin mendapat makanan yang lazat´. ´ Hai sabahatku. Sang Kancil berkata di dalam hatinya. akhirnya Sang Kancil bertemu dengan sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Setelah kepenatannya hilang. Tanpa membuang waktu lagi. lalu ia berusaha mencari sungai yang berdekatan. Sang Kancil terus berjalan-jalan menyusuri tebing sungai. Sang Kancil minum dengan sepuas-puasnya.KISAH SANG KANCIL DAN BUAYA Pada zaman dahulu Sang Kancil adalah merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan. Tanpa membuang waktu. ia akan berehat sebentar di bawah pohon beringin yang sangat rendang di sekitar kawasan tersebut. Sudah menjadi kebiasaan buaya apabila hari panas ia suka berjemur untuk mendapat cahaya matahari. kata Sang Kancil. Walaupun ia menjadi tempat tumpuan binatang. apa khabarmu hari ini?´ . Sang Kancil terus menghampiri Buaya yang sedang berjemur lalu berkata. Sang Buaya. tetapi ia tidak menunjukkan sikap yang sombong malah bersedia membantu bila diperlukan.binatang di dalam hutan. Suatu hari Sang Kancil berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Banyak binatang-binatang di dalam hutan datang kepadanya untuk meminta pertolongan apabila mereka menghadapi masalah. sehingga Sang Kancil berasa dahaga kerana terlalu lama berjalan. Sang Kancil melihat kebun buah-buahan yang sedang masak ranum di seberang sungai. Cuaca pada hari itu sangat panas. Setelah melalui hutan. maka Sang Kancil merancang untuk mencari makanan di luar daerahnya. Tibalah Sang kancil di suatu tempat yang agak kosong. Sang Kancil menyusuri tebing sungai tersebut sambil memakan daun kegemarannya yang terdapat disekitarnya. Tiba-tiba Sang Kancil melihat Sang Buaya yang sedang asyik berjemur di tebing sungai. ³Alangkah enaknya jika aku dapat menyeberangi sungai ini dan dapat menikmati buah-buahan tersebut´. Kedinginan air sungai tersebut telah menghilangkan rasa dahaga Sang Kancil. Oleh kerana makanan di sekitar daerahnya telah berkurang. apabila berasa penat.

. kata Sang Buaya. ³Baiklah. ³Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini?´ Jawab Sang Kancil. Begitulah sehingga Sang Kancil berhasil menyeberangi sungai. semua buaya segera berbaris tanpa membantah. ³Ceritakan kepadaku apakah yang engkau hendak sampaikan´. ³Khabar baik sahabatku. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan Sang Kancil apabila bertemu lagi. Sang Kancil berkata. semua buaya merasa marah dan malu kerana mereka telah di tipu. Tidak lama kemudian semua buaya yang berada di dasar sungai berkumpul di tebing sungai. ³Satu dua tiga lekuk. aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawanku´. ³Sekarang hitunglah. Sang Kancil´. Kerana perintah tersebut berasal dari Raja Sulaiman.´ Sang Kancil mula menghitung dengan menyebut. jantan betina aku ketuk´. aku telah diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah kamu semua karena Raja Sulaiman akan memberi hadiah yang istimewa pada hari ini´. Sementara itu Sang Kancil sudah berangan-angan untuk menikmati buah-buahan. Mendengar kata-kata Sang Kancil. sambung Buaya lagi. ´ Hai buaya-buaya sekalian. lalu berkata. ³Berbarislah kamu sepanjang sungai ini mulai dari tebing sebelah sini sampai ke tebing sebelah sana´. Dan Sang Kancil berkata lagi. Sang Buaya berkata. Mendengar kata-kata Sang Kancil. Sang Kancil melompat ke atas tebing sungai sambil bersorak kegembiraan dan berkata. tahukah kamu bahawa aku telah menipu kamu semua dan tidak ada hadiah yang akan diberikan oleh Raja Sulaiman´. Mendengar saja nama Raja Sulaiman sudah menakutkankan semua binatang karana Nabi Sulaiman telah diberi kebesaran oleh Allah untuk memerintah semua makhluk di muka bumi ini. Sementara itu Sang Kancil terus melompat kegembiraan dan terus meninggalkan buaya-buaya tersebut dan terus menghilangkan diri di dalam kebun buah-buahan untuk menikmati buah-buahan yang sedang masak ranum itu. ³Aku diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah buaya yang terdapat di dalam sungai ini kerana Raja Sulaiman ingin memberi hadiah kepada kamu semua´. sambil mengetuk kepala buaya. Sang Buaya tidak sabar lagi ingin mendengar khabar yang dibawa oleh Sang Kancil.Buaya yang sedang asyik menikmati cahaya matahari terus membuka mata dan mendapati Sang Kancil yang menegurnya tadi. Sang Kancil berkata. Setelah mencapai tebing di sana. ³Hai Buaya sekalian. kamu tunggu di sini. ³Aku membawa khabar gembira untuk kamu´. kami sudah siap.

.

kelemahan serta cadangan penambahbaikkan sepanjang saya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran RPH tersebut. Murid. Sepanjang melakukan Program Latihan Pratikum di sekolah..murid dilihat dapat memeberi respons yang positif sepanjang proses pnp berlangsung. sekolah dan agensi-agensi lain yang berkaitan. semester 5. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan melalui perkongsian pintar dan pemuafakatan antara maktab perguruan. serta Pendidikan Jasmani Elektif amat berbesar hati untuk menjalankan program yang diwajibkan ini. Saya Syafiq bin Suliman merupakan salah seorang pelajar Ijazah Sajana Muda Perguruan tersebut Major Pendidikan Muzik dengan minor Pendidikan Bahasa Melayu. antara kekutan yang dapat saya nilai ialah keberkesanan kawalan kelas sepanjang saya mengajar.tugasan yang terkandung serta perlu dilaksanakan secara berkumpulan termasuklah merancang satu Rancanagan Pengajaran Harian matapelajaran Bahasa Melayu dan menjalankan RPH tersebut dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Program Praktikum adalah kesinambungan ROS yang memberi peluang kepada guru pelatih mengamalkan pengetahuan. kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Kekuatan Ketika melakukan proses tersbut.REFLEKSI Program latihan Pratikum di sekolah merupakan satu program bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. ambilan Januari 2009. saya telah diberi tugasan berkumpulan Bahasa Melayu yang merupakan salah satu subjek pelajaran yang wajib bagi setiap pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP. Refleksi hasil pelaksanaan perancangan RPH tersebut juga perlu dibuat dan merangkumi kekuatan. Sebagai contoh ketika mereka menonton video Sang Kancil dan Buaya yang merupakan salah satu . Antara tugasan.

di akhir proses pnp. Murid.murid dilihat dapat menyampaikan cerita kisah ³ Sang Kancil dan Buaya ³ dengan menggunakan sebutan.bahan pembelajaran yang disediakan. Akibatnya. Mereka juga turut menyanyi bersama lagu yang disediakan. dapat menyatakan tiga nilai dalam teks dengan menggunakan perkataan sendiri. terdapat beberapa cadangan yang ingin saya syorkan.murid masuk ke kelas lewat daripada waktu yang sepatutnya disebabkan perhimpunan pagi dan taklimat pagi yang diberikan oleh pihak sekolah. Pertamanya. tentang kemudahan ³LCD´. intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.. Kelemahan Terdapat beberapa kelemahan ketika saya menjalankan proses pnp tersebut. Cadangan Penambahbaikkan Bagi konteks cadangan penambahbaikan.murid untuk menonton video yang disediakan. saya juga menghadapi sedikit kesukaran dalam mengendalikan kemudahan ³LCD´ kerana suis serta wayar penyambung yang menghubungkan µLCD´ terlalu jauh. video yang terhasil di skrin kelihatan kecil serta menggangu sedikit penglihatan murid. serta menulis 5 ayat majmuk dengan berserta penggunaan kata hubung yang sesuai. saya yakin bahawa objektif saya tercapai. Selain itu. Di sekolah tempat saya menjalani PBS. aktiviti yang telah dirancang terpaksa disingkatkan bagi langkah. mereka memberi perhatian penuh.kurangnya 60 peratus sebutan dan intonasi yang betul berdsarkan teks yang bertajuk ³ Sang Kancil dengan Buaya ´. Kemudahan ini sepatutnya digunakan secara menyeluruh oleh pihak sekolah. Selain itu. Akibatnya.langkah pengajaran yang tertentu. Hal ini berikutan saya murid. didapati kemudahan LCD hanya terdapat sekitar dua sahaja dalam bilangan. Membaca pantas sekurang. Kemudahan jni sangat penitng kerana ianya dapat memupuk pengajaran . Antaranya ialah masa proses pnp yang dirancang yang terpaksa dikurangkan.

Kesimpulan Kesimpulannya. Ianya juga boleh dijadikan landasan untuk mengenalpasti kelemahan serta kekuatan diri ketika menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Hal ini kerana sikap yang sambil lewa dalam hal tersebut menimbulkan kesukaran kepada pihak guru yang telah merancang proses pnp mereka mengikut jadual waktu yang ditetapkan kepada mereka. kerja kursus ini sememangnya baik sebagai penyediaan guru.berasaskan ICT seperti yang digemburkan kerajaan.guru pelatih bagi subjek Bahasa Melayu untuk keluar mengajar disekolah kelak. . saya juga ingin memberi cadangan agar pihak sekolah supaya lebih peka dalam peraturan waktu kelas. Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful