RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Tema Objektif

: Bahasa Melayu : 3 Allegro : 02 Ogos 2010 : 8.00 pagi- 9.00pagi (60 minit) : 30 orang : Kisah Teladan Sang Kancil dan Buaya : Pendidikan Moral : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid- murid dapat: 1. Menyampaikan cerita kisah ³ Sang Kancil dan Buaya ³ dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.

2. Membaca pantas sekurang- kurangnya 60 peratus sebutan dan intonasi yang betul berdsarkan teks yang bertajuk ³ Sang Kancil dengan Buaya ´

3. Menyatakan tiga nilai dalam teks dengan menggunakan perkataan sendiri.

4. Menulis 5 ayat majmuk dengan berserta penggunaan kata hubung yang sesuai.

Pengisian Kurikulum Nilai Murni Ilmu Nilai Tambah : Tolong menolong. Kontruktivisme .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 2. Aras 3 i. berterima kasih. menghormati. frasa.1 Membina dan menulis perkataan. Kemahiran Berfikir. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks 8. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 3 i. bekerjasama. Fokus Sampingan 7. : Pendidikan Moral.1 Bercerita dengan menggunakan kata. ii. Kajian Tempatan : Kecerdasan Pelbagai. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca.

Kad Gambar Haiwan.Menolong dan Kebijaksanaan. . Tolong. Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P & P Catatan Set induksi (5 minit ) Tayangan binatang di zoo. Video kisah ³ Sang Kancil dengan Buaya ³ Komputer Bimbit. Ayat Majmuk. Guru bersoal jawab dengan murid dan jenis binatang di Zoo. Kelakuan. Tatabahasa : Ayat Tunggal. Kosa Kata : Cerdik. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar cerita teladan tentang Sang Kancil dengan Buaya Bahan Bantu Mengajar : LCD. dan Kata Hubung ii. video Guru bertanyakan Video : berbagai pengalaman murid-murid dan meminta untuk menyebut kembali nama binatang yang ditonton. video tentang zoo.Sistem Bahasa : i.

Nilai : Bijaksana pelbagai: Muzik Langkah 2 ( 13 minit ) Melakonkan berdasarkan cerita Aktiviti 1 gambar Guru meminta murid membentuk beberapa kumpulan kecil. Langkah 1 ( 7 minit ) Tayangan video Sang Kancil dan Buaya.mengaitkan dengan langkah seterusnya. Nilai murni : y Tolongmenolong y y Berbuat baik Bijaksana Guru menayangkan video tentang Sang Kancil dengan Buaya. Video: Sang Kancil dengan Buaya Kecerdasan Murid diminta menonton dan menghayati nilai murni yang terdapat dalam video tersebut. Guru bersoal jawab dengan murid tentang nilai murni serta pengajaran yang terdapat di dalam cerita tersebut. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal BBM : kad gambar tunggal yang ditunjukkan ..

 Dalam kumpulan murid diminta berbincang tentang cerita dan lakonan yang boleh dicipta berdasarkan gambar tunggal yang . KBT : kemahiran berfikir Nilai murni : berkerjasama. Guru menunjukkan beberapa gambar tunggal. Guru meminta beberapa orang murid tampil ke hadapan. Kecerdasan pelbagai : seni dan pergerakan Aktiviti 2 Setiap kumpulan akan diberikan gambar tunggal yang sama. Murid-murid itu perlu melakonkan tentang cerita yang diberi. Setiap orang murid diberi watak masingmasing berserta skrip.

.... Setiap wakil kumpulan membentangkan hasil kerja masingmasing. Murid membentangkan kerja dalam bentuk bercerita atau lakonan.. Guru membaca teks tersebut terlebih dahulu sambil murid melakukan bacaan senyap.diberikan oleh guru...... BBM petikan Kancil Buaya´ : teks ³Sang dan ... Langkah 3 ( 10 minit ) Teks µSang Kancil dengan Buaya¶ ³ Sang Kancil merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan dan cerita ini mengisahkan bagaimana dia telah memperdayakan buaya. Aktiviti 1 Guru mengedarkan teks yang bertajuk Sang Kancil dan Buaya. Murid membaca bersama-sama guru.... Sang Kancil berhasrat untuk memakan buahbuahan di seberang.

 Murid diminta membaca teks dengan kuat beserta dengan gaya dan intonasi yang betul mengikut kumpulan. Guru menulis beberapa ayat di papan tulis dan murid diminta menulis semula. atau. guru . Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. sambil. BBM : teks cerita KBT : kemahiran berfikir Penilaian : Guru Ayat Majmuk 1.Aktiviti 2 Murid diminta duduk dalam kumpulan yang sama. Aktiviti 2 Dalam bentuk kumpulan. tetapi. kecuali. Guru merumus keupayaan murid bercerita Langkah 4 ( 10 minit ) Teks µSang Kancil dan Buaya¶ Aktiviti 1 Guru menerangkan tentang ayat majmuk dan kata hubung.

2. ( Ayat Majmuk ) kurangnya lima ayat majmuk berdasarkan perkataan yang dihitamkan. hingga.seraya dan lainlain. tetapi. serta. Wakil setiap kumpulan akan membacakan ayat majmuk yang di bina dengan intonasi serta gaya yang betul sambil dibimbing oleh guru. kalau. ketika. Contoh Kata Hubung Dan. kerana. mengedarkan teks kepada murid-murid Kumpulan murid tersebut diminta menulis sekurang- Contoh : Erna terjatuh lalu kakinya luka. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis. jika. dengan. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat. Kumpulan yang berjaya membina sekurang. kemudian. lalu. lima ayat majmuk serta membaca dengan ayat tersebut dengan dengan intonasi serta gaya yang betul akan diberikan ganjaran.kurangnya Kata Hubung 1. Contoh Ayat Saya dan emak pergi Guru membuat . yang.

 Guru membimbing murid pemulihan menulis nama BBM : lembaran yang diberi.ke pasar malam. guru meminta murid-murid agar menggariskan ayat majmuk yang terdapat dan mencatatkannya pada lembaran kerja yg disediakan. rumusan. murid teka silang kata. KBT : kemahiran berfikir Penilaian : Guru . Berdasarkan teks tersebut juga. Langkah 5 ( 10 minit ) Pengayaan y Teka silang kata Pemulihan y Ejaan nama haiwan Berdasarkan teks ( kumpulan pengayaan ) diminta untuk mencari kata hubung yang tersembunyi di dalam silang kata tersebut. gambar haiwan.

Pengajaran video Sang daripada Kancil Guru bersoal jawab dengan murid untuk menguji kefahaman mereka tentang nilai murni yang terdapat dalam klip video itu. Kecerdasan pelbagai : Muzik dengan Buaya. video tersebut sekali lagi. Penutup ( 5 minit ) Tayangan video Sang Guru menayangkan Kancil dan Buaya. Guru meminta membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran BBM : video Sang Kancil dan Buaya.haiwan berdasarkan gambar. Penerapan murni nilai .

.

Arahan : Cari sepuluh kata hubung yang tersembunyi di dalam kekotak abjad di bawah dan gariskan seperti contoh di bawah. S A M B I L M H M B R W U A A Q T E T A P I E S P D G F L R N S R R T L A F G U D A F E T E T Z Y N Y W K B F Y A F S B A R P A N G U D G W N L W K L T H I C H R M A S E A F H L V J T W K Q R T H I P M D A N J C A Y M N N N H I Q I Z N U K G M A K P J I K A P K G B B L M M L M N M L A Supaya Atau Bahawa Hingga kerana Jika Dan Sambil Manakala tetapi ..LEMBARAN KERJA Nama:««««««««««««««. Kelas:««««««««««.

Nama:«««««««««. Kelas:«««««««««««. Arahan : Eja dan tulis nama haiwan di bawah. .

.

.

.

.

namun kamu lupa bahawa saya sang semut pernah mengalahkan kamu.. Sedangkan manusia juga sangat takut dengan saya. Suasana Dalam Hutan Rimba Buaya : Saya Sang Buaya. Jika saya berkerjasama dengan rakan. Gajah : Diam semua! Kamu semua ini sombong. Sayalah binatang yang sangat rajin.Contoh Skrip.rakan semut yang lain. Sayalah binatang yang paling besar dan paling kuat. Kancil : Haha. Saya boleh mengangkat kayu balak dengan menggunakannya. Jangan berlagak sombong wahai sang buaya. Saya binatang yang sangat ganas. Mendengar saja nama buaya. Adakah kamu sudah lupa akan kepintaran saya memperdayakan kamu? Sayalah binatang yang paling pintar. Lihatlah belalai saya yang panjang. dan bijaksana. kamu semua sudah ketakutan. Walaupun badan kamu besar dan kuat. Semut : Wahai sang gajah. nahas kamu! . kamulah yang paling sombong. pantas. Kamu semua takut pada saya.

Tiba-tiba Sang Kancil melihat Sang Buaya yang sedang asyik berjemur di tebing sungai. Sang Kancil minum dengan sepuas-puasnya.binatang di dalam hutan. ³Alangkah enaknya jika aku dapat menyeberangi sungai ini dan dapat menikmati buah-buahan tersebut´. Sang Kancil terus menghampiri Buaya yang sedang berjemur lalu berkata. Walaupun ia menjadi tempat tumpuan binatang. ³Aku mesti bersabar jika ingin mendapat makanan yang lazat´. Setelah melalui hutan. Setelah kepenatannya hilang. ia akan berehat sebentar di bawah pohon beringin yang sangat rendang di sekitar kawasan tersebut. apa khabarmu hari ini?´ . Cuaca pada hari itu sangat panas. maka Sang Kancil merancang untuk mencari makanan di luar daerahnya. tetapi ia tidak menunjukkan sikap yang sombong malah bersedia membantu bila diperlukan. lalu ia berusaha mencari sungai yang berdekatan. Sang Kancil melihat kebun buah-buahan yang sedang masak ranum di seberang sungai.KISAH SANG KANCIL DAN BUAYA Pada zaman dahulu Sang Kancil adalah merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan. ´ Hai sabahatku. akhirnya Sang Kancil bertemu dengan sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Sudah menjadi kebiasaan buaya apabila hari panas ia suka berjemur untuk mendapat cahaya matahari. Sang Kancil terus berfikir bagaimana untuk menyeberangi sungai yang sangat dalam dan deras arusnya. Oleh kerana makanan di sekitar daerahnya telah berkurang. Tibalah Sang kancil di suatu tempat yang agak kosong. Tanpa membuang waktu. Banyak binatang-binatang di dalam hutan datang kepadanya untuk meminta pertolongan apabila mereka menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu lagi. Suatu hari Sang Kancil berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Sang Kancil berkata di dalam hatinya. Kedinginan air sungai tersebut telah menghilangkan rasa dahaga Sang Kancil. Sang Buaya. sehingga Sang Kancil berasa dahaga kerana terlalu lama berjalan. Sang Kancil menyusuri tebing sungai tersebut sambil memakan daun kegemarannya yang terdapat disekitarnya. Sang Kancil terus berjalan-jalan menyusuri tebing sungai. apabila berasa penat. kata Sang Kancil.

³Khabar baik sahabatku. ³Baiklah. Sang Kancil melompat ke atas tebing sungai sambil bersorak kegembiraan dan berkata. . ³Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini?´ Jawab Sang Kancil. Mendengar saja nama Raja Sulaiman sudah menakutkankan semua binatang karana Nabi Sulaiman telah diberi kebesaran oleh Allah untuk memerintah semua makhluk di muka bumi ini. ³Sekarang hitunglah. Sementara itu Sang Kancil terus melompat kegembiraan dan terus meninggalkan buaya-buaya tersebut dan terus menghilangkan diri di dalam kebun buah-buahan untuk menikmati buah-buahan yang sedang masak ranum itu. semua buaya segera berbaris tanpa membantah. ³Aku diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah buaya yang terdapat di dalam sungai ini kerana Raja Sulaiman ingin memberi hadiah kepada kamu semua´. Mendengar kata-kata Sang Kancil. Sang Kancil´. ³Aku membawa khabar gembira untuk kamu´. Tidak lama kemudian semua buaya yang berada di dasar sungai berkumpul di tebing sungai. ´ Hai buaya-buaya sekalian. Sementara itu Sang Kancil sudah berangan-angan untuk menikmati buah-buahan. semua buaya merasa marah dan malu kerana mereka telah di tipu. Mendengar kata-kata Sang Kancil. sambil mengetuk kepala buaya. jantan betina aku ketuk´. Dan Sang Kancil berkata lagi. aku telah diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah kamu semua karena Raja Sulaiman akan memberi hadiah yang istimewa pada hari ini´. kami sudah siap. Kerana perintah tersebut berasal dari Raja Sulaiman. ³Hai Buaya sekalian. sambung Buaya lagi. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan Sang Kancil apabila bertemu lagi.´ Sang Kancil mula menghitung dengan menyebut. ³Satu dua tiga lekuk. kamu tunggu di sini. lalu berkata. Sang Kancil berkata. Setelah mencapai tebing di sana. tahukah kamu bahawa aku telah menipu kamu semua dan tidak ada hadiah yang akan diberikan oleh Raja Sulaiman´. Sang Buaya tidak sabar lagi ingin mendengar khabar yang dibawa oleh Sang Kancil. Sang Buaya berkata.Buaya yang sedang asyik menikmati cahaya matahari terus membuka mata dan mendapati Sang Kancil yang menegurnya tadi. kata Sang Buaya. Begitulah sehingga Sang Kancil berhasil menyeberangi sungai. Sang Kancil berkata. aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawanku´. ³Ceritakan kepadaku apakah yang engkau hendak sampaikan´. ³Berbarislah kamu sepanjang sungai ini mulai dari tebing sebelah sini sampai ke tebing sebelah sana´.

.

Murid. saya telah diberi tugasan berkumpulan Bahasa Melayu yang merupakan salah satu subjek pelajaran yang wajib bagi setiap pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP. Refleksi hasil pelaksanaan perancangan RPH tersebut juga perlu dibuat dan merangkumi kekuatan.kelemahan serta cadangan penambahbaikkan sepanjang saya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran RPH tersebut.. Sebagai contoh ketika mereka menonton video Sang Kancil dan Buaya yang merupakan salah satu .murid dilihat dapat memeberi respons yang positif sepanjang proses pnp berlangsung. Sepanjang melakukan Program Latihan Pratikum di sekolah. kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. antara kekutan yang dapat saya nilai ialah keberkesanan kawalan kelas sepanjang saya mengajar. sekolah dan agensi-agensi lain yang berkaitan. ambilan Januari 2009. semester 5. Saya Syafiq bin Suliman merupakan salah seorang pelajar Ijazah Sajana Muda Perguruan tersebut Major Pendidikan Muzik dengan minor Pendidikan Bahasa Melayu. Program Praktikum adalah kesinambungan ROS yang memberi peluang kepada guru pelatih mengamalkan pengetahuan. serta Pendidikan Jasmani Elektif amat berbesar hati untuk menjalankan program yang diwajibkan ini. Kekuatan Ketika melakukan proses tersbut. Antara tugasan.tugasan yang terkandung serta perlu dilaksanakan secara berkumpulan termasuklah merancang satu Rancanagan Pengajaran Harian matapelajaran Bahasa Melayu dan menjalankan RPH tersebut dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah.REFLEKSI Program latihan Pratikum di sekolah merupakan satu program bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan melalui perkongsian pintar dan pemuafakatan antara maktab perguruan.

Cadangan Penambahbaikkan Bagi konteks cadangan penambahbaikan. Hal ini berikutan saya murid. Antaranya ialah masa proses pnp yang dirancang yang terpaksa dikurangkan. dapat menyatakan tiga nilai dalam teks dengan menggunakan perkataan sendiri. Kemudahan jni sangat penitng kerana ianya dapat memupuk pengajaran . Selain itu.bahan pembelajaran yang disediakan.langkah pengajaran yang tertentu. tentang kemudahan ³LCD´.murid dilihat dapat menyampaikan cerita kisah ³ Sang Kancil dan Buaya ³ dengan menggunakan sebutan. aktiviti yang telah dirancang terpaksa disingkatkan bagi langkah.kurangnya 60 peratus sebutan dan intonasi yang betul berdsarkan teks yang bertajuk ³ Sang Kancil dengan Buaya ´. mereka memberi perhatian penuh. di akhir proses pnp. video yang terhasil di skrin kelihatan kecil serta menggangu sedikit penglihatan murid. Akibatnya. Di sekolah tempat saya menjalani PBS. Murid. Pertamanya. saya yakin bahawa objektif saya tercapai.murid masuk ke kelas lewat daripada waktu yang sepatutnya disebabkan perhimpunan pagi dan taklimat pagi yang diberikan oleh pihak sekolah. Membaca pantas sekurang. didapati kemudahan LCD hanya terdapat sekitar dua sahaja dalam bilangan. serta menulis 5 ayat majmuk dengan berserta penggunaan kata hubung yang sesuai.murid untuk menonton video yang disediakan. Kelemahan Terdapat beberapa kelemahan ketika saya menjalankan proses pnp tersebut.. Akibatnya. terdapat beberapa cadangan yang ingin saya syorkan. saya juga menghadapi sedikit kesukaran dalam mengendalikan kemudahan ³LCD´ kerana suis serta wayar penyambung yang menghubungkan µLCD´ terlalu jauh. Selain itu. Mereka juga turut menyanyi bersama lagu yang disediakan. intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Kemudahan ini sepatutnya digunakan secara menyeluruh oleh pihak sekolah.

kerja kursus ini sememangnya baik sebagai penyediaan guru. Selain itu.guru pelatih bagi subjek Bahasa Melayu untuk keluar mengajar disekolah kelak.berasaskan ICT seperti yang digemburkan kerajaan. Ianya juga boleh dijadikan landasan untuk mengenalpasti kelemahan serta kekuatan diri ketika menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kesimpulan Kesimpulannya. saya juga ingin memberi cadangan agar pihak sekolah supaya lebih peka dalam peraturan waktu kelas. Hal ini kerana sikap yang sambil lewa dalam hal tersebut menimbulkan kesukaran kepada pihak guru yang telah merancang proses pnp mereka mengikut jadual waktu yang ditetapkan kepada mereka. .