RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Tema Objektif

: Bahasa Melayu : 3 Allegro : 02 Ogos 2010 : 8.00 pagi- 9.00pagi (60 minit) : 30 orang : Kisah Teladan Sang Kancil dan Buaya : Pendidikan Moral : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid- murid dapat: 1. Menyampaikan cerita kisah ³ Sang Kancil dan Buaya ³ dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.

2. Membaca pantas sekurang- kurangnya 60 peratus sebutan dan intonasi yang betul berdsarkan teks yang bertajuk ³ Sang Kancil dengan Buaya ´

3. Menyatakan tiga nilai dalam teks dengan menggunakan perkataan sendiri.

4. Menulis 5 ayat majmuk dengan berserta penggunaan kata hubung yang sesuai.

Bercerita dengan menggunakan sebutan. berterima kasih. Kontruktivisme . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks 8. bekerjasama. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Kajian Tempatan : Kecerdasan Pelbagai. frasa. : Pendidikan Moral. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 i. Pengisian Kurikulum Nilai Murni Ilmu Nilai Tambah : Tolong menolong. Kemahiran Berfikir.1 Bercerita dengan menggunakan kata. menghormati.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 i.1 Membina dan menulis perkataan. ii. Aras 3 i.Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 2. Fokus Sampingan 7.

Tatabahasa : Ayat Tunggal. Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P & P Catatan Set induksi (5 minit ) Tayangan binatang di zoo. Guru bersoal jawab dengan murid dan jenis binatang di Zoo. Kosa Kata : Cerdik. Kad Gambar Haiwan. Ayat Majmuk. Tolong.Menolong dan Kebijaksanaan. Video kisah ³ Sang Kancil dengan Buaya ³ Komputer Bimbit.Sistem Bahasa : i. Kelakuan. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar cerita teladan tentang Sang Kancil dengan Buaya Bahan Bantu Mengajar : LCD. video tentang zoo. video Guru bertanyakan Video : berbagai pengalaman murid-murid dan meminta untuk menyebut kembali nama binatang yang ditonton. dan Kata Hubung ii. .

Kontekstual Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal BBM : kad gambar tunggal yang ditunjukkan . Video: Sang Kancil dengan Buaya Kecerdasan Murid diminta menonton dan menghayati nilai murni yang terdapat dalam video tersebut. Guru bersoal jawab dengan murid tentang nilai murni serta pengajaran yang terdapat di dalam cerita tersebut.. Nilai murni : y Tolongmenolong y y Berbuat baik Bijaksana Guru menayangkan video tentang Sang Kancil dengan Buaya. Nilai : Bijaksana pelbagai: Muzik Langkah 2 ( 13 minit ) Melakonkan berdasarkan cerita Aktiviti 1 gambar Guru meminta murid membentuk beberapa kumpulan kecil. Langkah 1 ( 7 minit ) Tayangan video Sang Kancil dan Buaya.mengaitkan dengan langkah seterusnya.

 Murid-murid itu perlu melakonkan tentang cerita yang diberi. Guru menunjukkan beberapa gambar tunggal. Kecerdasan pelbagai : seni dan pergerakan Aktiviti 2 Setiap kumpulan akan diberikan gambar tunggal yang sama. Guru meminta beberapa orang murid tampil ke hadapan. KBT : kemahiran berfikir Nilai murni : berkerjasama. Dalam kumpulan murid diminta berbincang tentang cerita dan lakonan yang boleh dicipta berdasarkan gambar tunggal yang . Setiap orang murid diberi watak masingmasing berserta skrip.

 Guru membaca teks tersebut terlebih dahulu sambil murid melakukan bacaan senyap... Murid membentangkan kerja dalam bentuk bercerita atau lakonan. Aktiviti 1 Guru mengedarkan teks yang bertajuk Sang Kancil dan Buaya. Setiap wakil kumpulan membentangkan hasil kerja masingmasing... Sang Kancil berhasrat untuk memakan buahbuahan di seberang.. BBM petikan Kancil Buaya´ : teks ³Sang dan ... Langkah 3 ( 10 minit ) Teks µSang Kancil dengan Buaya¶ ³ Sang Kancil merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan dan cerita ini mengisahkan bagaimana dia telah memperdayakan buaya.....diberikan oleh guru... Murid membaca bersama-sama guru...

sambil. atau. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. BBM : teks cerita KBT : kemahiran berfikir Penilaian : Guru Ayat Majmuk 1. tetapi. Guru merumus keupayaan murid bercerita Langkah 4 ( 10 minit ) Teks µSang Kancil dan Buaya¶ Aktiviti 1 Guru menerangkan tentang ayat majmuk dan kata hubung. Murid diminta membaca teks dengan kuat beserta dengan gaya dan intonasi yang betul mengikut kumpulan. Aktiviti 2 Dalam bentuk kumpulan. guru . kecuali.Aktiviti 2 Murid diminta duduk dalam kumpulan yang sama. Guru menulis beberapa ayat di papan tulis dan murid diminta menulis semula.

mengedarkan teks kepada murid-murid Kumpulan murid tersebut diminta menulis sekurang- Contoh : Erna terjatuh lalu kakinya luka. Wakil setiap kumpulan akan membacakan ayat majmuk yang di bina dengan intonasi serta gaya yang betul sambil dibimbing oleh guru. lima ayat majmuk serta membaca dengan ayat tersebut dengan dengan intonasi serta gaya yang betul akan diberikan ganjaran. jika. hingga. lalu. serta. Contoh Ayat Saya dan emak pergi Guru membuat .kurangnya Kata Hubung 1. ( Ayat Majmuk ) kurangnya lima ayat majmuk berdasarkan perkataan yang dihitamkan. yang. kemudian. dengan. tetapi. Kumpulan yang berjaya membina sekurang. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis. kerana.seraya dan lainlain. kalau. Contoh Kata Hubung Dan. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat. ketika. 2.

ke pasar malam. Langkah 5 ( 10 minit ) Pengayaan y Teka silang kata Pemulihan y Ejaan nama haiwan Berdasarkan teks ( kumpulan pengayaan ) diminta untuk mencari kata hubung yang tersembunyi di dalam silang kata tersebut. murid teka silang kata. rumusan. gambar haiwan. guru meminta murid-murid agar menggariskan ayat majmuk yang terdapat dan mencatatkannya pada lembaran kerja yg disediakan. Berdasarkan teks tersebut juga. Guru membimbing murid pemulihan menulis nama BBM : lembaran yang diberi. KBT : kemahiran berfikir Penilaian : Guru .

Kecerdasan pelbagai : Muzik dengan Buaya. Guru meminta membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran BBM : video Sang Kancil dan Buaya. Pengajaran video Sang daripada Kancil Guru bersoal jawab dengan murid untuk menguji kefahaman mereka tentang nilai murni yang terdapat dalam klip video itu. Penutup ( 5 minit ) Tayangan video Sang Guru menayangkan Kancil dan Buaya.haiwan berdasarkan gambar. video tersebut sekali lagi. Penerapan murni nilai .

.

LEMBARAN KERJA Nama:««««««««««««««.. S A M B I L M H M B R W U A A Q T E T A P I E S P D G F L R N S R R T L A F G U D A F E T E T Z Y N Y W K B F Y A F S B A R P A N G U D G W N L W K L T H I C H R M A S E A F H L V J T W K Q R T H I P M D A N J C A Y M N N N H I Q I Z N U K G M A K P J I K A P K G B B L M M L M N M L A Supaya Atau Bahawa Hingga kerana Jika Dan Sambil Manakala tetapi . Kelas:««««««««««. Arahan : Cari sepuluh kata hubung yang tersembunyi di dalam kekotak abjad di bawah dan gariskan seperti contoh di bawah.

Kelas:«««««««««««. .Nama:«««««««««. Arahan : Eja dan tulis nama haiwan di bawah.

.

.

.

.

Contoh Skrip. Adakah kamu sudah lupa akan kepintaran saya memperdayakan kamu? Sayalah binatang yang paling pintar. Semut : Wahai sang gajah. Mendengar saja nama buaya. Kancil : Haha.rakan semut yang lain.. Sayalah binatang yang sangat rajin. Lihatlah belalai saya yang panjang. Jika saya berkerjasama dengan rakan. namun kamu lupa bahawa saya sang semut pernah mengalahkan kamu. Kamu semua takut pada saya. Jangan berlagak sombong wahai sang buaya. Gajah : Diam semua! Kamu semua ini sombong. pantas. Saya boleh mengangkat kayu balak dengan menggunakannya. nahas kamu! . Walaupun badan kamu besar dan kuat. kamulah yang paling sombong. Suasana Dalam Hutan Rimba Buaya : Saya Sang Buaya. Sayalah binatang yang paling besar dan paling kuat. Saya binatang yang sangat ganas. Sedangkan manusia juga sangat takut dengan saya. dan bijaksana. kamu semua sudah ketakutan.

Sudah menjadi kebiasaan buaya apabila hari panas ia suka berjemur untuk mendapat cahaya matahari.KISAH SANG KANCIL DAN BUAYA Pada zaman dahulu Sang Kancil adalah merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan. Cuaca pada hari itu sangat panas. Suatu hari Sang Kancil berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. akhirnya Sang Kancil bertemu dengan sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Banyak binatang-binatang di dalam hutan datang kepadanya untuk meminta pertolongan apabila mereka menghadapi masalah. Sang Kancil terus berjalan-jalan menyusuri tebing sungai. Setelah melalui hutan. apa khabarmu hari ini?´ . Sang Kancil menyusuri tebing sungai tersebut sambil memakan daun kegemarannya yang terdapat disekitarnya.binatang di dalam hutan. Tibalah Sang kancil di suatu tempat yang agak kosong. Sang Kancil minum dengan sepuas-puasnya. Tanpa membuang waktu. Tanpa membuang waktu lagi. Sang Kancil terus menghampiri Buaya yang sedang berjemur lalu berkata. Sang Kancil terus berfikir bagaimana untuk menyeberangi sungai yang sangat dalam dan deras arusnya. ³Alangkah enaknya jika aku dapat menyeberangi sungai ini dan dapat menikmati buah-buahan tersebut´. Sang Kancil melihat kebun buah-buahan yang sedang masak ranum di seberang sungai. sehingga Sang Kancil berasa dahaga kerana terlalu lama berjalan. Sang Kancil berkata di dalam hatinya. ia akan berehat sebentar di bawah pohon beringin yang sangat rendang di sekitar kawasan tersebut. Sang Buaya. Tiba-tiba Sang Kancil melihat Sang Buaya yang sedang asyik berjemur di tebing sungai. tetapi ia tidak menunjukkan sikap yang sombong malah bersedia membantu bila diperlukan. ´ Hai sabahatku. apabila berasa penat. kata Sang Kancil. Oleh kerana makanan di sekitar daerahnya telah berkurang. ³Aku mesti bersabar jika ingin mendapat makanan yang lazat´. Setelah kepenatannya hilang. Kedinginan air sungai tersebut telah menghilangkan rasa dahaga Sang Kancil. maka Sang Kancil merancang untuk mencari makanan di luar daerahnya. lalu ia berusaha mencari sungai yang berdekatan. Walaupun ia menjadi tempat tumpuan binatang.

³Sekarang hitunglah. ³Khabar baik sahabatku. ³Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini?´ Jawab Sang Kancil. Tidak lama kemudian semua buaya yang berada di dasar sungai berkumpul di tebing sungai. kata Sang Buaya. Sementara itu Sang Kancil terus melompat kegembiraan dan terus meninggalkan buaya-buaya tersebut dan terus menghilangkan diri di dalam kebun buah-buahan untuk menikmati buah-buahan yang sedang masak ranum itu. ³Berbarislah kamu sepanjang sungai ini mulai dari tebing sebelah sini sampai ke tebing sebelah sana´. Kerana perintah tersebut berasal dari Raja Sulaiman. Sang Kancil berkata. ³Ceritakan kepadaku apakah yang engkau hendak sampaikan´. kamu tunggu di sini. ³Baiklah. aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawanku´. lalu berkata. Sang Kancil´. ³Satu dua tiga lekuk. Sang Kancil melompat ke atas tebing sungai sambil bersorak kegembiraan dan berkata. ³Aku diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah buaya yang terdapat di dalam sungai ini kerana Raja Sulaiman ingin memberi hadiah kepada kamu semua´. aku telah diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah kamu semua karena Raja Sulaiman akan memberi hadiah yang istimewa pada hari ini´. Sementara itu Sang Kancil sudah berangan-angan untuk menikmati buah-buahan. ´ Hai buaya-buaya sekalian. Setelah mencapai tebing di sana. Mendengar saja nama Raja Sulaiman sudah menakutkankan semua binatang karana Nabi Sulaiman telah diberi kebesaran oleh Allah untuk memerintah semua makhluk di muka bumi ini. Begitulah sehingga Sang Kancil berhasil menyeberangi sungai. ³Hai Buaya sekalian.Buaya yang sedang asyik menikmati cahaya matahari terus membuka mata dan mendapati Sang Kancil yang menegurnya tadi. tahukah kamu bahawa aku telah menipu kamu semua dan tidak ada hadiah yang akan diberikan oleh Raja Sulaiman´. jantan betina aku ketuk´. Mendengar kata-kata Sang Kancil. . Mereka bersumpah tidak akan melepaskan Sang Kancil apabila bertemu lagi. sambil mengetuk kepala buaya. kami sudah siap. Dan Sang Kancil berkata lagi. Sang Buaya tidak sabar lagi ingin mendengar khabar yang dibawa oleh Sang Kancil. Sang Kancil berkata. sambung Buaya lagi. semua buaya segera berbaris tanpa membantah. Sang Buaya berkata.´ Sang Kancil mula menghitung dengan menyebut. semua buaya merasa marah dan malu kerana mereka telah di tipu. Mendengar kata-kata Sang Kancil. ³Aku membawa khabar gembira untuk kamu´.

.

kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah.. Kekuatan Ketika melakukan proses tersbut.kelemahan serta cadangan penambahbaikkan sepanjang saya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran RPH tersebut. semester 5. antara kekutan yang dapat saya nilai ialah keberkesanan kawalan kelas sepanjang saya mengajar. Murid. Saya Syafiq bin Suliman merupakan salah seorang pelajar Ijazah Sajana Muda Perguruan tersebut Major Pendidikan Muzik dengan minor Pendidikan Bahasa Melayu. Sebagai contoh ketika mereka menonton video Sang Kancil dan Buaya yang merupakan salah satu . ambilan Januari 2009. sekolah dan agensi-agensi lain yang berkaitan. Program Praktikum adalah kesinambungan ROS yang memberi peluang kepada guru pelatih mengamalkan pengetahuan. Sepanjang melakukan Program Latihan Pratikum di sekolah. Refleksi hasil pelaksanaan perancangan RPH tersebut juga perlu dibuat dan merangkumi kekuatan. saya telah diberi tugasan berkumpulan Bahasa Melayu yang merupakan salah satu subjek pelajaran yang wajib bagi setiap pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP. serta Pendidikan Jasmani Elektif amat berbesar hati untuk menjalankan program yang diwajibkan ini.REFLEKSI Program latihan Pratikum di sekolah merupakan satu program bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan melalui perkongsian pintar dan pemuafakatan antara maktab perguruan. Antara tugasan.tugasan yang terkandung serta perlu dilaksanakan secara berkumpulan termasuklah merancang satu Rancanagan Pengajaran Harian matapelajaran Bahasa Melayu dan menjalankan RPH tersebut dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah.murid dilihat dapat memeberi respons yang positif sepanjang proses pnp berlangsung.

Akibatnya. saya yakin bahawa objektif saya tercapai. tentang kemudahan ³LCD´. Kemudahan jni sangat penitng kerana ianya dapat memupuk pengajaran . Selain itu. Murid. saya juga menghadapi sedikit kesukaran dalam mengendalikan kemudahan ³LCD´ kerana suis serta wayar penyambung yang menghubungkan µLCD´ terlalu jauh. serta menulis 5 ayat majmuk dengan berserta penggunaan kata hubung yang sesuai. Kelemahan Terdapat beberapa kelemahan ketika saya menjalankan proses pnp tersebut. Selain itu. intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. aktiviti yang telah dirancang terpaksa disingkatkan bagi langkah.murid untuk menonton video yang disediakan. di akhir proses pnp. video yang terhasil di skrin kelihatan kecil serta menggangu sedikit penglihatan murid.murid dilihat dapat menyampaikan cerita kisah ³ Sang Kancil dan Buaya ³ dengan menggunakan sebutan. mereka memberi perhatian penuh. Membaca pantas sekurang. Hal ini berikutan saya murid.kurangnya 60 peratus sebutan dan intonasi yang betul berdsarkan teks yang bertajuk ³ Sang Kancil dengan Buaya ´. Cadangan Penambahbaikkan Bagi konteks cadangan penambahbaikan.langkah pengajaran yang tertentu.bahan pembelajaran yang disediakan. Antaranya ialah masa proses pnp yang dirancang yang terpaksa dikurangkan.murid masuk ke kelas lewat daripada waktu yang sepatutnya disebabkan perhimpunan pagi dan taklimat pagi yang diberikan oleh pihak sekolah. terdapat beberapa cadangan yang ingin saya syorkan. dapat menyatakan tiga nilai dalam teks dengan menggunakan perkataan sendiri. Mereka juga turut menyanyi bersama lagu yang disediakan.. didapati kemudahan LCD hanya terdapat sekitar dua sahaja dalam bilangan. Kemudahan ini sepatutnya digunakan secara menyeluruh oleh pihak sekolah. Akibatnya. Pertamanya. Di sekolah tempat saya menjalani PBS.

saya juga ingin memberi cadangan agar pihak sekolah supaya lebih peka dalam peraturan waktu kelas. Hal ini kerana sikap yang sambil lewa dalam hal tersebut menimbulkan kesukaran kepada pihak guru yang telah merancang proses pnp mereka mengikut jadual waktu yang ditetapkan kepada mereka. Kesimpulan Kesimpulannya.guru pelatih bagi subjek Bahasa Melayu untuk keluar mengajar disekolah kelak. Ianya juga boleh dijadikan landasan untuk mengenalpasti kelemahan serta kekuatan diri ketika menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selain itu. .berasaskan ICT seperti yang digemburkan kerajaan. kerja kursus ini sememangnya baik sebagai penyediaan guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful