RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Tema Objektif

: Bahasa Melayu : 3 Allegro : 02 Ogos 2010 : 8.00 pagi- 9.00pagi (60 minit) : 30 orang : Kisah Teladan Sang Kancil dan Buaya : Pendidikan Moral : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid- murid dapat: 1. Menyampaikan cerita kisah ³ Sang Kancil dan Buaya ³ dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.

2. Membaca pantas sekurang- kurangnya 60 peratus sebutan dan intonasi yang betul berdsarkan teks yang bertajuk ³ Sang Kancil dengan Buaya ´

3. Menyatakan tiga nilai dalam teks dengan menggunakan perkataan sendiri.

4. Menulis 5 ayat majmuk dengan berserta penggunaan kata hubung yang sesuai.

ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. ayat tunggal dan ayat majmuk.Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 2. Kemahiran Berfikir. Aras 3 i. Kajian Tempatan : Kecerdasan Pelbagai. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Membina dan menulis perkataan. ii. Aras 3 i. Kontruktivisme . Bercerita dengan menggunakan sebutan. menghormati. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Fokus Sampingan 7. Pengisian Kurikulum Nilai Murni Ilmu Nilai Tambah : Tolong menolong. frasa. berterima kasih. : Pendidikan Moral. bekerjasama. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks 8.

Kad Gambar Haiwan. Ayat Majmuk. Tatabahasa : Ayat Tunggal. dan Kata Hubung ii. video Guru bertanyakan Video : berbagai pengalaman murid-murid dan meminta untuk menyebut kembali nama binatang yang ditonton. Kosa Kata : Cerdik. Guru bersoal jawab dengan murid dan jenis binatang di Zoo. Tolong.Menolong dan Kebijaksanaan. Kelakuan. Video kisah ³ Sang Kancil dengan Buaya ³ Komputer Bimbit. . Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P & P Catatan Set induksi (5 minit ) Tayangan binatang di zoo.Sistem Bahasa : i. video tentang zoo. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar cerita teladan tentang Sang Kancil dengan Buaya Bahan Bantu Mengajar : LCD.

Langkah 1 ( 7 minit ) Tayangan video Sang Kancil dan Buaya.. Guru bersoal jawab dengan murid tentang nilai murni serta pengajaran yang terdapat di dalam cerita tersebut. Video: Sang Kancil dengan Buaya Kecerdasan Murid diminta menonton dan menghayati nilai murni yang terdapat dalam video tersebut. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal BBM : kad gambar tunggal yang ditunjukkan . Nilai : Bijaksana pelbagai: Muzik Langkah 2 ( 13 minit ) Melakonkan berdasarkan cerita Aktiviti 1 gambar Guru meminta murid membentuk beberapa kumpulan kecil. Nilai murni : y Tolongmenolong y y Berbuat baik Bijaksana Guru menayangkan video tentang Sang Kancil dengan Buaya.mengaitkan dengan langkah seterusnya.

Kecerdasan pelbagai : seni dan pergerakan Aktiviti 2 Setiap kumpulan akan diberikan gambar tunggal yang sama. Guru meminta beberapa orang murid tampil ke hadapan. KBT : kemahiran berfikir Nilai murni : berkerjasama. Dalam kumpulan murid diminta berbincang tentang cerita dan lakonan yang boleh dicipta berdasarkan gambar tunggal yang . Murid-murid itu perlu melakonkan tentang cerita yang diberi. Guru menunjukkan beberapa gambar tunggal. Setiap orang murid diberi watak masingmasing berserta skrip.

. Sang Kancil berhasrat untuk memakan buahbuahan di seberang.. Murid membaca bersama-sama guru....diberikan oleh guru. Aktiviti 1 Guru mengedarkan teks yang bertajuk Sang Kancil dan Buaya. Langkah 3 ( 10 minit ) Teks µSang Kancil dengan Buaya¶ ³ Sang Kancil merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan dan cerita ini mengisahkan bagaimana dia telah memperdayakan buaya.. BBM petikan Kancil Buaya´ : teks ³Sang dan ..... Setiap wakil kumpulan membentangkan hasil kerja masingmasing... Murid membentangkan kerja dalam bentuk bercerita atau lakonan... Guru membaca teks tersebut terlebih dahulu sambil murid melakukan bacaan senyap..

 Guru menulis beberapa ayat di papan tulis dan murid diminta menulis semula. Guru merumus keupayaan murid bercerita Langkah 4 ( 10 minit ) Teks µSang Kancil dan Buaya¶ Aktiviti 1 Guru menerangkan tentang ayat majmuk dan kata hubung. kecuali. atau. Murid diminta membaca teks dengan kuat beserta dengan gaya dan intonasi yang betul mengikut kumpulan. sambil. Aktiviti 2 Dalam bentuk kumpulan. BBM : teks cerita KBT : kemahiran berfikir Penilaian : Guru Ayat Majmuk 1. tetapi. guru .Aktiviti 2 Murid diminta duduk dalam kumpulan yang sama. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan.

lima ayat majmuk serta membaca dengan ayat tersebut dengan dengan intonasi serta gaya yang betul akan diberikan ganjaran. tetapi. Kumpulan yang berjaya membina sekurang. kalau. dengan. Contoh Ayat Saya dan emak pergi Guru membuat . kemudian. ( Ayat Majmuk ) kurangnya lima ayat majmuk berdasarkan perkataan yang dihitamkan. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis. jika. yang.kurangnya Kata Hubung 1. 2. hingga. Wakil setiap kumpulan akan membacakan ayat majmuk yang di bina dengan intonasi serta gaya yang betul sambil dibimbing oleh guru. Contoh Kata Hubung Dan. mengedarkan teks kepada murid-murid Kumpulan murid tersebut diminta menulis sekurang- Contoh : Erna terjatuh lalu kakinya luka. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat. serta.seraya dan lainlain. ketika. kerana. lalu.

Berdasarkan teks tersebut juga. gambar haiwan.ke pasar malam. murid teka silang kata. rumusan. Langkah 5 ( 10 minit ) Pengayaan y Teka silang kata Pemulihan y Ejaan nama haiwan Berdasarkan teks ( kumpulan pengayaan ) diminta untuk mencari kata hubung yang tersembunyi di dalam silang kata tersebut. KBT : kemahiran berfikir Penilaian : Guru . Guru membimbing murid pemulihan menulis nama BBM : lembaran yang diberi. guru meminta murid-murid agar menggariskan ayat majmuk yang terdapat dan mencatatkannya pada lembaran kerja yg disediakan.

Kecerdasan pelbagai : Muzik dengan Buaya. Guru meminta membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran BBM : video Sang Kancil dan Buaya. Pengajaran video Sang daripada Kancil Guru bersoal jawab dengan murid untuk menguji kefahaman mereka tentang nilai murni yang terdapat dalam klip video itu. Penerapan murni nilai . video tersebut sekali lagi.haiwan berdasarkan gambar. Penutup ( 5 minit ) Tayangan video Sang Guru menayangkan Kancil dan Buaya.

.

S A M B I L M H M B R W U A A Q T E T A P I E S P D G F L R N S R R T L A F G U D A F E T E T Z Y N Y W K B F Y A F S B A R P A N G U D G W N L W K L T H I C H R M A S E A F H L V J T W K Q R T H I P M D A N J C A Y M N N N H I Q I Z N U K G M A K P J I K A P K G B B L M M L M N M L A Supaya Atau Bahawa Hingga kerana Jika Dan Sambil Manakala tetapi . Arahan : Cari sepuluh kata hubung yang tersembunyi di dalam kekotak abjad di bawah dan gariskan seperti contoh di bawah.LEMBARAN KERJA Nama:««««««««««««««. Kelas:««««««««««..

Arahan : Eja dan tulis nama haiwan di bawah.Nama:«««««««««. Kelas:«««««««««««. .

.

.

.

.

namun kamu lupa bahawa saya sang semut pernah mengalahkan kamu. Kamu semua takut pada saya. Gajah : Diam semua! Kamu semua ini sombong. Saya boleh mengangkat kayu balak dengan menggunakannya. kamu semua sudah ketakutan. Sedangkan manusia juga sangat takut dengan saya. Suasana Dalam Hutan Rimba Buaya : Saya Sang Buaya.. Semut : Wahai sang gajah.Contoh Skrip. Saya binatang yang sangat ganas. Adakah kamu sudah lupa akan kepintaran saya memperdayakan kamu? Sayalah binatang yang paling pintar. pantas. Jika saya berkerjasama dengan rakan. Walaupun badan kamu besar dan kuat. Kancil : Haha. Mendengar saja nama buaya. kamulah yang paling sombong. dan bijaksana.rakan semut yang lain. nahas kamu! . Sayalah binatang yang sangat rajin. Jangan berlagak sombong wahai sang buaya. Lihatlah belalai saya yang panjang. Sayalah binatang yang paling besar dan paling kuat.

Sang Buaya. Setelah melalui hutan. Tanpa membuang waktu. akhirnya Sang Kancil bertemu dengan sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Sang Kancil menyusuri tebing sungai tersebut sambil memakan daun kegemarannya yang terdapat disekitarnya. Setelah kepenatannya hilang. lalu ia berusaha mencari sungai yang berdekatan.KISAH SANG KANCIL DAN BUAYA Pada zaman dahulu Sang Kancil adalah merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan. ia akan berehat sebentar di bawah pohon beringin yang sangat rendang di sekitar kawasan tersebut. Tanpa membuang waktu lagi. Oleh kerana makanan di sekitar daerahnya telah berkurang. kata Sang Kancil. Walaupun ia menjadi tempat tumpuan binatang. tetapi ia tidak menunjukkan sikap yang sombong malah bersedia membantu bila diperlukan. Sang Kancil berkata di dalam hatinya. Suatu hari Sang Kancil berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Sang Kancil minum dengan sepuas-puasnya. Tibalah Sang kancil di suatu tempat yang agak kosong. Kedinginan air sungai tersebut telah menghilangkan rasa dahaga Sang Kancil. Sang Kancil terus berjalan-jalan menyusuri tebing sungai. Sang Kancil melihat kebun buah-buahan yang sedang masak ranum di seberang sungai. Cuaca pada hari itu sangat panas. apabila berasa penat. maka Sang Kancil merancang untuk mencari makanan di luar daerahnya. Banyak binatang-binatang di dalam hutan datang kepadanya untuk meminta pertolongan apabila mereka menghadapi masalah. ³Alangkah enaknya jika aku dapat menyeberangi sungai ini dan dapat menikmati buah-buahan tersebut´. apa khabarmu hari ini?´ . ³Aku mesti bersabar jika ingin mendapat makanan yang lazat´. Sang Kancil terus berfikir bagaimana untuk menyeberangi sungai yang sangat dalam dan deras arusnya.binatang di dalam hutan. ´ Hai sabahatku. Sang Kancil terus menghampiri Buaya yang sedang berjemur lalu berkata. Tiba-tiba Sang Kancil melihat Sang Buaya yang sedang asyik berjemur di tebing sungai. sehingga Sang Kancil berasa dahaga kerana terlalu lama berjalan. Sudah menjadi kebiasaan buaya apabila hari panas ia suka berjemur untuk mendapat cahaya matahari.

³Khabar baik sahabatku. ´ Hai buaya-buaya sekalian.Buaya yang sedang asyik menikmati cahaya matahari terus membuka mata dan mendapati Sang Kancil yang menegurnya tadi. Sang Buaya berkata. Sementara itu Sang Kancil sudah berangan-angan untuk menikmati buah-buahan. kata Sang Buaya. kami sudah siap. Sang Kancil berkata. ³Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini?´ Jawab Sang Kancil. ³Berbarislah kamu sepanjang sungai ini mulai dari tebing sebelah sini sampai ke tebing sebelah sana´. Begitulah sehingga Sang Kancil berhasil menyeberangi sungai. Sang Kancil melompat ke atas tebing sungai sambil bersorak kegembiraan dan berkata. lalu berkata. ³Sekarang hitunglah. Dan Sang Kancil berkata lagi. ³Aku membawa khabar gembira untuk kamu´. ³Ceritakan kepadaku apakah yang engkau hendak sampaikan´. . Sang Kancil berkata. sambil mengetuk kepala buaya. Mendengar saja nama Raja Sulaiman sudah menakutkankan semua binatang karana Nabi Sulaiman telah diberi kebesaran oleh Allah untuk memerintah semua makhluk di muka bumi ini. kamu tunggu di sini. Tidak lama kemudian semua buaya yang berada di dasar sungai berkumpul di tebing sungai. aku telah diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah kamu semua karena Raja Sulaiman akan memberi hadiah yang istimewa pada hari ini´. Mendengar kata-kata Sang Kancil. jantan betina aku ketuk´. semua buaya segera berbaris tanpa membantah. ³Baiklah. Sementara itu Sang Kancil terus melompat kegembiraan dan terus meninggalkan buaya-buaya tersebut dan terus menghilangkan diri di dalam kebun buah-buahan untuk menikmati buah-buahan yang sedang masak ranum itu. sambung Buaya lagi.´ Sang Kancil mula menghitung dengan menyebut. semua buaya merasa marah dan malu kerana mereka telah di tipu. aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawanku´. Mendengar kata-kata Sang Kancil. tahukah kamu bahawa aku telah menipu kamu semua dan tidak ada hadiah yang akan diberikan oleh Raja Sulaiman´. Setelah mencapai tebing di sana. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan Sang Kancil apabila bertemu lagi. Sang Kancil´. ³Hai Buaya sekalian. Kerana perintah tersebut berasal dari Raja Sulaiman. Sang Buaya tidak sabar lagi ingin mendengar khabar yang dibawa oleh Sang Kancil. ³Satu dua tiga lekuk. ³Aku diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah buaya yang terdapat di dalam sungai ini kerana Raja Sulaiman ingin memberi hadiah kepada kamu semua´.

.

Sebagai contoh ketika mereka menonton video Sang Kancil dan Buaya yang merupakan salah satu . Program Praktikum adalah kesinambungan ROS yang memberi peluang kepada guru pelatih mengamalkan pengetahuan.REFLEKSI Program latihan Pratikum di sekolah merupakan satu program bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. Refleksi hasil pelaksanaan perancangan RPH tersebut juga perlu dibuat dan merangkumi kekuatan.tugasan yang terkandung serta perlu dilaksanakan secara berkumpulan termasuklah merancang satu Rancanagan Pengajaran Harian matapelajaran Bahasa Melayu dan menjalankan RPH tersebut dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Antara tugasan. Kekuatan Ketika melakukan proses tersbut.murid dilihat dapat memeberi respons yang positif sepanjang proses pnp berlangsung. saya telah diberi tugasan berkumpulan Bahasa Melayu yang merupakan salah satu subjek pelajaran yang wajib bagi setiap pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP. kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah.kelemahan serta cadangan penambahbaikkan sepanjang saya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran RPH tersebut. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan melalui perkongsian pintar dan pemuafakatan antara maktab perguruan. Saya Syafiq bin Suliman merupakan salah seorang pelajar Ijazah Sajana Muda Perguruan tersebut Major Pendidikan Muzik dengan minor Pendidikan Bahasa Melayu. ambilan Januari 2009. antara kekutan yang dapat saya nilai ialah keberkesanan kawalan kelas sepanjang saya mengajar. Murid. serta Pendidikan Jasmani Elektif amat berbesar hati untuk menjalankan program yang diwajibkan ini. semester 5. Sepanjang melakukan Program Latihan Pratikum di sekolah.. sekolah dan agensi-agensi lain yang berkaitan.

tentang kemudahan ³LCD´.murid untuk menonton video yang disediakan.murid masuk ke kelas lewat daripada waktu yang sepatutnya disebabkan perhimpunan pagi dan taklimat pagi yang diberikan oleh pihak sekolah. Di sekolah tempat saya menjalani PBS.murid dilihat dapat menyampaikan cerita kisah ³ Sang Kancil dan Buaya ³ dengan menggunakan sebutan. dapat menyatakan tiga nilai dalam teks dengan menggunakan perkataan sendiri. Membaca pantas sekurang. Kelemahan Terdapat beberapa kelemahan ketika saya menjalankan proses pnp tersebut. Hal ini berikutan saya murid. Akibatnya. saya juga menghadapi sedikit kesukaran dalam mengendalikan kemudahan ³LCD´ kerana suis serta wayar penyambung yang menghubungkan µLCD´ terlalu jauh. video yang terhasil di skrin kelihatan kecil serta menggangu sedikit penglihatan murid. Selain itu. Cadangan Penambahbaikkan Bagi konteks cadangan penambahbaikan. Kemudahan jni sangat penitng kerana ianya dapat memupuk pengajaran . di akhir proses pnp. Selain itu.kurangnya 60 peratus sebutan dan intonasi yang betul berdsarkan teks yang bertajuk ³ Sang Kancil dengan Buaya ´. Antaranya ialah masa proses pnp yang dirancang yang terpaksa dikurangkan. Mereka juga turut menyanyi bersama lagu yang disediakan.langkah pengajaran yang tertentu. serta menulis 5 ayat majmuk dengan berserta penggunaan kata hubung yang sesuai. mereka memberi perhatian penuh. intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. didapati kemudahan LCD hanya terdapat sekitar dua sahaja dalam bilangan. terdapat beberapa cadangan yang ingin saya syorkan. saya yakin bahawa objektif saya tercapai. Akibatnya. Murid.. aktiviti yang telah dirancang terpaksa disingkatkan bagi langkah. Pertamanya.bahan pembelajaran yang disediakan. Kemudahan ini sepatutnya digunakan secara menyeluruh oleh pihak sekolah.

Kesimpulan Kesimpulannya. . Hal ini kerana sikap yang sambil lewa dalam hal tersebut menimbulkan kesukaran kepada pihak guru yang telah merancang proses pnp mereka mengikut jadual waktu yang ditetapkan kepada mereka. kerja kursus ini sememangnya baik sebagai penyediaan guru.berasaskan ICT seperti yang digemburkan kerajaan. saya juga ingin memberi cadangan agar pihak sekolah supaya lebih peka dalam peraturan waktu kelas. Ianya juga boleh dijadikan landasan untuk mengenalpasti kelemahan serta kekuatan diri ketika menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selain itu.guru pelatih bagi subjek Bahasa Melayu untuk keluar mengajar disekolah kelak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful