BAHASA PERDAGANGAN

Takrif bahasa perdagangan Bahasa yang digunakan dalam dunia perdagangan .

. keluk kemungkinan keluaran. Contoh: kos lepas.CIRI-CIRI BAHASA PERDAGANGAN Bersifat ilmiah dan formal serta sangat mementingkan ketepatan makna dan fakta. barang modal. kos berubah dan kos langsung. Banyak mengandungi istilah khusus dengan pemilihan kata yang tepat dan teknikal.

manakala kata-kata yang bersifat teknikal diberikan definisi.. Untuk memahami bahasa perdagangan bagi pembaca umum. ahli bukan ekonomi lazimnya menggunakan kata-kata biasa yang mudah difahami. .SELANJUTNYA«.

perniagaan dan sebagainya. . pasaran saham.STRUKTUR AYAT Banyak menggunakan jenis ayat penyata. Ayat-ayat tersebut bersifat deskriptif untuk menjelaskan aspek ekonomi seperti hal kewangan. sama ada berbentuk ayat tunggal atau ayat majmuk.

CONTOH PENGGUNAAN BAHASA PERDAGANGAN Kos lepas boleh juga didefinisikan sebagai jumlah keluaran satu barang yang perlu dilepaskan atau dikorbankan bagi memperoleh sejumlah barang lain yang dikehendaki oleh masyarakat. . KKK ialah satu lokus beberapa kombinasi output maksimum yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan semua input yang ada. Konsep kos lepas ini dapat diterangkan dengan lebih jelas melalui Keluk Kemungkinan Keluaran (KKK).

RUJUKAN Aziz. Bahasa Melayu II. H. Shah Alam: Oxford Fajar. S. (2009). .

Sekian terima kasih  Parveen  Faiz  Naresh .