BAHASA PERDAGANGAN

Takrif bahasa perdagangan Bahasa yang digunakan dalam dunia perdagangan .

Banyak mengandungi istilah khusus dengan pemilihan kata yang tepat dan teknikal. Contoh: kos lepas. keluk kemungkinan keluaran.CIRI-CIRI BAHASA PERDAGANGAN Bersifat ilmiah dan formal serta sangat mementingkan ketepatan makna dan fakta. barang modal. . kos berubah dan kos langsung.

ahli bukan ekonomi lazimnya menggunakan kata-kata biasa yang mudah difahami. manakala kata-kata yang bersifat teknikal diberikan definisi. .. Untuk memahami bahasa perdagangan bagi pembaca umum.SELANJUTNYA«.

. sama ada berbentuk ayat tunggal atau ayat majmuk. Ayat-ayat tersebut bersifat deskriptif untuk menjelaskan aspek ekonomi seperti hal kewangan. pasaran saham. perniagaan dan sebagainya.STRUKTUR AYAT Banyak menggunakan jenis ayat penyata.

KKK ialah satu lokus beberapa kombinasi output maksimum yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan semua input yang ada. .CONTOH PENGGUNAAN BAHASA PERDAGANGAN Kos lepas boleh juga didefinisikan sebagai jumlah keluaran satu barang yang perlu dilepaskan atau dikorbankan bagi memperoleh sejumlah barang lain yang dikehendaki oleh masyarakat. Konsep kos lepas ini dapat diterangkan dengan lebih jelas melalui Keluk Kemungkinan Keluaran (KKK).

Shah Alam: Oxford Fajar. S. H. Bahasa Melayu II. (2009).RUJUKAN Aziz. .

Sekian terima kasih  Parveen  Faiz  Naresh .