BAHASA PERDAGANGAN

Takrif bahasa perdagangan Bahasa yang digunakan dalam dunia perdagangan .

barang modal. Banyak mengandungi istilah khusus dengan pemilihan kata yang tepat dan teknikal. keluk kemungkinan keluaran. . kos berubah dan kos langsung.CIRI-CIRI BAHASA PERDAGANGAN Bersifat ilmiah dan formal serta sangat mementingkan ketepatan makna dan fakta. Contoh: kos lepas.

manakala kata-kata yang bersifat teknikal diberikan definisi.. ahli bukan ekonomi lazimnya menggunakan kata-kata biasa yang mudah difahami.SELANJUTNYA«. Untuk memahami bahasa perdagangan bagi pembaca umum. .

sama ada berbentuk ayat tunggal atau ayat majmuk. pasaran saham. . perniagaan dan sebagainya. Ayat-ayat tersebut bersifat deskriptif untuk menjelaskan aspek ekonomi seperti hal kewangan.STRUKTUR AYAT Banyak menggunakan jenis ayat penyata.

CONTOH PENGGUNAAN BAHASA PERDAGANGAN Kos lepas boleh juga didefinisikan sebagai jumlah keluaran satu barang yang perlu dilepaskan atau dikorbankan bagi memperoleh sejumlah barang lain yang dikehendaki oleh masyarakat. . Konsep kos lepas ini dapat diterangkan dengan lebih jelas melalui Keluk Kemungkinan Keluaran (KKK). KKK ialah satu lokus beberapa kombinasi output maksimum yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan semua input yang ada.

Shah Alam: Oxford Fajar. H. S.RUJUKAN Aziz. Bahasa Melayu II. (2009). .

Sekian terima kasih  Parveen  Faiz  Naresh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful