Amalan ini akan memunculkan kekuatan ghaib yang benar-benar dapat dirasakan dengan nyata oleh pengamalnya

, yang berguna untuk meningkatkan kadar ketaqwaan kepada Tuhan YME, untuk membantu menuntaskan segala problematika kehidupan dan membantu mewujudkan cita-cita anda.

TATACARA: Suci baik badan, pakaian maupun tempat. Duduk menghadap kiblat dengan rasa pasrah, ikhlas dan khusuk. Tidak berhenti membaca amalan di tengah-tengah, harus selesai sampai akhir bacaan. Amalan ini diwirid setiap hari setelah Sholat Subuh dan Maghrib dengan tekun (istiqomah). InsyaAllah, akan membuat semua ilmu yang telah anda pelajari semakin berbobot dan berdayaguna dalam kehidupan sehari-hari. Selamat, Sehat, Sukses, Panjang umur dan berkecukupan rizki. Sematamata karena karunia Allah Ta ala.

TAWASUL: Awali dengan membaca Tawasul untuk: Biniyati liridho ilahi ta ala wa rohmatihi, wa taufikihi, wa hidayatihi, wa nurri Subhanahu wa ta ala, (baca Al-fatehah 1x) Al Fatihah ilaa hadrotin Nabiyil Musthofa Muhammadin SAW, Al-fatihah ilaa hadroti malaikat Jibril wa Mikail wa Isrofil wa Izroil, Al-fatihah. ilaa hadroti Nabiyullah Khidir.as, Al-fatihah. ilaa hadroti sohabati kulafaur rosyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali rodiyallahu anhum, Alfatihah ilaa hadroti Syekh Muhyidin Abdul Qodir Jaelani Al-fatihah ilaa hadroti Syekh Sultan Muraahiddin Gusti Amat Al-fatihah ilaa hadroti man ajazaani wa syaikhihi wa masyayikhihi. Al-fatihah

AMALAN WIRID :

Bismillahirrohmanirrohim.

Fain tawallaw faqul Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa alaihi tawakaltu wa huwa Robul Arsyil Azhiim. (3x ) Bismillahirrohmanirrohim. Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim. (7x) Bismillahirrohmanirrohim. Allahuma sholi ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad. Wamtaazul yawma ayyuhal muj rimuun. Bismillahirrohmanirrohim. Innaa fatahnaa laka fat ham mubiinaa. (3x) Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma sholi wa salim wa barik ala sayidina muhammad. Laqod jaa-akuum rosulum min anfusikum Aziizun Alaihi maa Anittum Hariishun Alaikum bil mu miniina Ro-uufur rohim. wa bas syiril mu miniin. Astagfirullahal Adzim. La tudrikuhul Abshoru wahuwa yudrikul abshoro wahuwal Lathiful Khobir. Nasrun minallahi wa fat hun qoribun.Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadur Rosullullah. aladzi Laa ilaha ilallah huwal hayul Qayyum wa atubu ilaih. Annurid dzati was sirris saari fi sairil asmai wash shifati wa ala alihi wa shobihi wa salim. Salaamun qawlan mirrabbirrahim. Inna taqorruban ilallohil aliyyil adhim. (13x) WIRID ASMAUL HUSNAH: . Sirrullahi dzaatullahi shifatullahi wujuudullahi af alullahi laa illaha illallahu muhammadur rosullullah.

(3x) War kham huma kama robayani shohiro.Untuk amalan wirid panjang (bila waktu luang anda banyak) ditambah dengan membaca wirid Asmaul-Husnah: Bismillahir rokhmanni rokhim alhamdulillahi robill alamin. Allahu masallim waa salim waa barik alla sayyidinna mukhamadin waa alla alihi waa shohbihi aj main. (1000x) Yaa Ghaniyyu. Yaa Wahhabu. Yaa Mughnii. Yaa Khabir (1000x) Atau membaca wirid Asmaul-husnah ini (Khusus Karunia Kesehatan dan Kesembuhan): Yaa Baari u (213 kali) Yaa Syakuur (1000 kali) Al Fatehah (7x) - . Robigfirli dzunubi wali-wali daya. (62x) Yaa Lathiif. Yaa Rozzaqu. Allahu magfirli mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat warkhamni wa iya hum ina nasalluka Mulai membaca wirid Asmaul-husnah (Khusus untuk Kerejekian dan kekayaan): Yaa Allahu. (1000x) Atau membaca wirid Asmaul-husnah ini (Khusus untuk Memperoleh Hidayah Keghaiban): Yaa Baathin.

Untuk para Pewaris: Bila ada hajat khusus. diusap kedua belah tangan dan diusap di badan depan lalu kebelakang (punggung) dan kedua kaki. aladzi Laa ilaha ilallah huwal hayul qayyum wa atubu ilaih. boleh ditambah dengan membaca hizib Basmalah. merasakan getaran hati dan cahaya dzikir. sampai langkah disini. Allahu Akbar. Astagfirullahal Adzim. Setelah selesai membaca dzikir jangan langsung beranjak pergi. (3x) Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadur Rosullullah. *** . wansyur alaiya rahmatika yaa Dzal jalaali wal ik raam. Allaahummaftah alaiya futuuhal aariffiin bihikmatika. Usapkan kedua telapak tangan diwajah. Amalan wirid telah selesai. Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim. Allahuma sholi ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad. mata terpejam. tetap diam sejenak ditempat. rambut (kepala). - AMALAN DOA PENUTUP Kemudian amalan wirid harian ini ditutup dengan membaca: Bismillahirrahmannirahim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful