Amalan ini akan memunculkan kekuatan ghaib yang benar-benar dapat dirasakan dengan nyata oleh pengamalnya

, yang berguna untuk meningkatkan kadar ketaqwaan kepada Tuhan YME, untuk membantu menuntaskan segala problematika kehidupan dan membantu mewujudkan cita-cita anda.

TATACARA: Suci baik badan, pakaian maupun tempat. Duduk menghadap kiblat dengan rasa pasrah, ikhlas dan khusuk. Tidak berhenti membaca amalan di tengah-tengah, harus selesai sampai akhir bacaan. Amalan ini diwirid setiap hari setelah Sholat Subuh dan Maghrib dengan tekun (istiqomah). InsyaAllah, akan membuat semua ilmu yang telah anda pelajari semakin berbobot dan berdayaguna dalam kehidupan sehari-hari. Selamat, Sehat, Sukses, Panjang umur dan berkecukupan rizki. Sematamata karena karunia Allah Ta ala.

TAWASUL: Awali dengan membaca Tawasul untuk: Biniyati liridho ilahi ta ala wa rohmatihi, wa taufikihi, wa hidayatihi, wa nurri Subhanahu wa ta ala, (baca Al-fatehah 1x) Al Fatihah ilaa hadrotin Nabiyil Musthofa Muhammadin SAW, Al-fatihah ilaa hadroti malaikat Jibril wa Mikail wa Isrofil wa Izroil, Al-fatihah. ilaa hadroti Nabiyullah Khidir.as, Al-fatihah. ilaa hadroti sohabati kulafaur rosyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali rodiyallahu anhum, Alfatihah ilaa hadroti Syekh Muhyidin Abdul Qodir Jaelani Al-fatihah ilaa hadroti Syekh Sultan Muraahiddin Gusti Amat Al-fatihah ilaa hadroti man ajazaani wa syaikhihi wa masyayikhihi. Al-fatihah

AMALAN WIRID :

Bismillahirrohmanirrohim.

Innaa fatahnaa laka fat ham mubiinaa. Bismillahirrohmanirrohim. La tudrikuhul Abshoru wahuwa yudrikul abshoro wahuwal Lathiful Khobir. (7x) Bismillahirrohmanirrohim. Salaamun qawlan mirrabbirrahim. Inna taqorruban ilallohil aliyyil adhim. wa bas syiril mu miniin. (3x) Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma sholi wa salim wa barik ala sayidina muhammad. Wamtaazul yawma ayyuhal muj rimuun. Laqod jaa-akuum rosulum min anfusikum Aziizun Alaihi maa Anittum Hariishun Alaikum bil mu miniina Ro-uufur rohim. Astagfirullahal Adzim. Allahuma sholi ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad. Sirrullahi dzaatullahi shifatullahi wujuudullahi af alullahi laa illaha illallahu muhammadur rosullullah. (13x) WIRID ASMAUL HUSNAH: . aladzi Laa ilaha ilallah huwal hayul Qayyum wa atubu ilaih. Nasrun minallahi wa fat hun qoribun. Fain tawallaw faqul Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa alaihi tawakaltu wa huwa Robul Arsyil Azhiim. Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim. (3x ) Bismillahirrohmanirrohim.Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadur Rosullullah. Annurid dzati was sirris saari fi sairil asmai wash shifati wa ala alihi wa shobihi wa salim.

Untuk amalan wirid panjang (bila waktu luang anda banyak) ditambah dengan membaca wirid Asmaul-Husnah: Bismillahir rokhmanni rokhim alhamdulillahi robill alamin. Yaa Wahhabu. Yaa Mughnii. (62x) Yaa Lathiif. Yaa Khabir (1000x) Atau membaca wirid Asmaul-husnah ini (Khusus Karunia Kesehatan dan Kesembuhan): Yaa Baari u (213 kali) Yaa Syakuur (1000 kali) Al Fatehah (7x) - . Robigfirli dzunubi wali-wali daya. (1000x) Yaa Ghaniyyu. Allahu masallim waa salim waa barik alla sayyidinna mukhamadin waa alla alihi waa shohbihi aj main. (1000x) Atau membaca wirid Asmaul-husnah ini (Khusus untuk Memperoleh Hidayah Keghaiban): Yaa Baathin. Allahu magfirli mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat warkhamni wa iya hum ina nasalluka Mulai membaca wirid Asmaul-husnah (Khusus untuk Kerejekian dan kekayaan): Yaa Allahu. Yaa Rozzaqu. (3x) War kham huma kama robayani shohiro.

diusap kedua belah tangan dan diusap di badan depan lalu kebelakang (punggung) dan kedua kaki. wansyur alaiya rahmatika yaa Dzal jalaali wal ik raam. boleh ditambah dengan membaca hizib Basmalah. tetap diam sejenak ditempat. Usapkan kedua telapak tangan diwajah. Astagfirullahal Adzim.Untuk para Pewaris: Bila ada hajat khusus. *** . - AMALAN DOA PENUTUP Kemudian amalan wirid harian ini ditutup dengan membaca: Bismillahirrahmannirahim. Allaahummaftah alaiya futuuhal aariffiin bihikmatika. aladzi Laa ilaha ilallah huwal hayul qayyum wa atubu ilaih. Setelah selesai membaca dzikir jangan langsung beranjak pergi. (3x) Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadur Rosullullah. rambut (kepala). Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim. Allahuma sholi ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad. Amalan wirid telah selesai. sampai langkah disini. mata terpejam. merasakan getaran hati dan cahaya dzikir. Allahu Akbar.