Amalan ini akan memunculkan kekuatan ghaib yang benar-benar dapat dirasakan dengan nyata oleh pengamalnya

, yang berguna untuk meningkatkan kadar ketaqwaan kepada Tuhan YME, untuk membantu menuntaskan segala problematika kehidupan dan membantu mewujudkan cita-cita anda.

TATACARA: Suci baik badan, pakaian maupun tempat. Duduk menghadap kiblat dengan rasa pasrah, ikhlas dan khusuk. Tidak berhenti membaca amalan di tengah-tengah, harus selesai sampai akhir bacaan. Amalan ini diwirid setiap hari setelah Sholat Subuh dan Maghrib dengan tekun (istiqomah). InsyaAllah, akan membuat semua ilmu yang telah anda pelajari semakin berbobot dan berdayaguna dalam kehidupan sehari-hari. Selamat, Sehat, Sukses, Panjang umur dan berkecukupan rizki. Sematamata karena karunia Allah Ta ala.

TAWASUL: Awali dengan membaca Tawasul untuk: Biniyati liridho ilahi ta ala wa rohmatihi, wa taufikihi, wa hidayatihi, wa nurri Subhanahu wa ta ala, (baca Al-fatehah 1x) Al Fatihah ilaa hadrotin Nabiyil Musthofa Muhammadin SAW, Al-fatihah ilaa hadroti malaikat Jibril wa Mikail wa Isrofil wa Izroil, Al-fatihah. ilaa hadroti Nabiyullah Khidir.as, Al-fatihah. ilaa hadroti sohabati kulafaur rosyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali rodiyallahu anhum, Alfatihah ilaa hadroti Syekh Muhyidin Abdul Qodir Jaelani Al-fatihah ilaa hadroti Syekh Sultan Muraahiddin Gusti Amat Al-fatihah ilaa hadroti man ajazaani wa syaikhihi wa masyayikhihi. Al-fatihah

AMALAN WIRID :

Bismillahirrohmanirrohim.

Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadur Rosullullah. aladzi Laa ilaha ilallah huwal hayul Qayyum wa atubu ilaih. (3x ) Bismillahirrohmanirrohim. Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim. Innaa fatahnaa laka fat ham mubiinaa. (3x) Bismillahirrohmanirrohim. Laqod jaa-akuum rosulum min anfusikum Aziizun Alaihi maa Anittum Hariishun Alaikum bil mu miniina Ro-uufur rohim. (13x) WIRID ASMAUL HUSNAH: . La tudrikuhul Abshoru wahuwa yudrikul abshoro wahuwal Lathiful Khobir. wa bas syiril mu miniin. Nasrun minallahi wa fat hun qoribun. Sirrullahi dzaatullahi shifatullahi wujuudullahi af alullahi laa illaha illallahu muhammadur rosullullah. Astagfirullahal Adzim. Annurid dzati was sirris saari fi sairil asmai wash shifati wa ala alihi wa shobihi wa salim. Fain tawallaw faqul Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa alaihi tawakaltu wa huwa Robul Arsyil Azhiim. Salaamun qawlan mirrabbirrahim. Allohumma sholi wa salim wa barik ala sayidina muhammad. (7x) Bismillahirrohmanirrohim. Allahuma sholi ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad. Wamtaazul yawma ayyuhal muj rimuun. Inna taqorruban ilallohil aliyyil adhim. Bismillahirrohmanirrohim.

(1000x) Atau membaca wirid Asmaul-husnah ini (Khusus untuk Memperoleh Hidayah Keghaiban): Yaa Baathin. Allahu masallim waa salim waa barik alla sayyidinna mukhamadin waa alla alihi waa shohbihi aj main. (62x) Yaa Lathiif. Yaa Mughnii. (1000x) Yaa Ghaniyyu. Yaa Wahhabu.Untuk amalan wirid panjang (bila waktu luang anda banyak) ditambah dengan membaca wirid Asmaul-Husnah: Bismillahir rokhmanni rokhim alhamdulillahi robill alamin. Robigfirli dzunubi wali-wali daya. Allahu magfirli mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat warkhamni wa iya hum ina nasalluka Mulai membaca wirid Asmaul-husnah (Khusus untuk Kerejekian dan kekayaan): Yaa Allahu. (3x) War kham huma kama robayani shohiro. Yaa Rozzaqu. Yaa Khabir (1000x) Atau membaca wirid Asmaul-husnah ini (Khusus Karunia Kesehatan dan Kesembuhan): Yaa Baari u (213 kali) Yaa Syakuur (1000 kali) Al Fatehah (7x) - .

Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim. Setelah selesai membaca dzikir jangan langsung beranjak pergi. rambut (kepala). Allaahummaftah alaiya futuuhal aariffiin bihikmatika. Amalan wirid telah selesai. - AMALAN DOA PENUTUP Kemudian amalan wirid harian ini ditutup dengan membaca: Bismillahirrahmannirahim. sampai langkah disini. Usapkan kedua telapak tangan diwajah. Allahu Akbar. wansyur alaiya rahmatika yaa Dzal jalaali wal ik raam.Untuk para Pewaris: Bila ada hajat khusus. Astagfirullahal Adzim. diusap kedua belah tangan dan diusap di badan depan lalu kebelakang (punggung) dan kedua kaki. Allahuma sholi ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad. mata terpejam. *** . boleh ditambah dengan membaca hizib Basmalah. merasakan getaran hati dan cahaya dzikir. aladzi Laa ilaha ilallah huwal hayul qayyum wa atubu ilaih. tetap diam sejenak ditempat. (3x) Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadur Rosullullah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful