P. 1
10 MUWASAFAT ~Usroh~ i Luv u

10 MUWASAFAT ~Usroh~ i Luv u

|Views: 385|Likes:
Published by nur azra batrisya

More info:

Published by: nur azra batrisya on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

MUWASAFAT TARBIYAH

Apakah itu Muwasafat Tarbiyah? Muwasafat Tarbiyah adalah kriteria yang perlu ditanamkan dalam diri untuk menjana keperibadian Muslim yang syumul.

10 MUWASAFAT TARBIYAH IALAH : 1) SALIMUL AQIDAH 2) SHAHIHUL IBADAH 3) MATINUL KHULUQ 4) QOWIYUL JISIM 5) MUTSAQQAFUL FIKRI 6) MUJAHADATUN LIL NAFSI 7) HARISUN ALA WAQTIHI 8) Munazhzhamun fi Syu¶unihi 9) Qodirun µalal Kasbi 10) Naafi¶un Lighoirihi 1. Salimul Aqidah Aqidah yang bersih (salimul aqidah) merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan aqidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Swt dan dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan- ketentuanNya. Dengan kebersihan dan kemantapan aqidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya: µSesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta alam¶ (QS 6:162). Karena memiliki aqidah yang salim merupakan sesuatu yang amat penting, maka dalam da¶wahnya kepada para sahabat di Makkah, Rasulullah Saw mengutamakan pembinaan aqidah, iman atau tauhid. 2. Shahihul Ibadah Ibadah yang benar (shahihul ibadah) merupakan salah satu perintah Rasul Saw yang penting, dalam satu haditsnya; beliau menyatakan: µshalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat.¶ Dari ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul Saw yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. 3. Matinul Khuluq Akhlak yang kokoh (matinul khuluq) atau akhlak yang mulia merupakan sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setkal muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan

Rasulullah Saw bersabda yang artinya: Tidak beragmana . tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. baik di dunia apalagi di akhirat. Meskipun demikian. Katakanlah: µpada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Katakanlah: µYang lebih dari keperluan. kecuali harus dimulai dengan aktivitas berpikir. puasa.¶ Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. sakit tetap kita anggap sebagai sesuatu yang wajar bila hal itu kadang-kadang terjadi. 6.¶ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir (QS 2:219).benar memiliki akhlak yang agung¶ (QS 68:4).bentuk perjuangan lainnya. apalagi perang di jalan Allah dan bentuk. Di dalam Islam. 4. Mutsaqqoful Fikri Intelek dalam berpikir (mutsaqqoful fikri) merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang penting. karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Bisa kita bayangkan. Oleh karena itu hawa nafsu yang ada pada setkal diri manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam. Muslim). Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Mujahadatun Linafsihi Berjuang melawan hawa nafsu (mujahadatun linafsihi) merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada diri seorang muslim. Allah berfirman yang artinya: µDan sesungguhnya kamu benar. dan jangan sampai seorang muslim sakit-sakitan. Qowiyyul Jismi Kekuatan jasmani (qowiyyul jismi) merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. misalnya firman Allah yang artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang. Karena begitu penting memiliki akhlak yang mulia bagi umat manusia. maka Rasulullah Saw bersabda yang artinya: µMu¶min yang kuat lebih aku cintai daripada mu¶min yang lemah¶ (HR. maka Rasulullah Saw diutus untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlaknya yang agung sehingga diabadikan oleh Allah di dalam AlQur¶an.makhluk-makhluk-Nya. khamar dan judi. sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (QS 39:9). zakat dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat atau kuat. Shalat. tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan. Dengan akhlak yang mulia. Karena itu salah satu sifat Rasul adalah fatonah (cerdas) dan Al-Qur¶an banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia antuk berpikir. Oleh karena itu Allah mempertanyakan kepada kita tentang tingkatan intelektualitas seseorang sebagaimana firman-Nya yang artinya: Katakanlah:samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan dan kesungguhan itu akan ada manakala seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsu. manusia akan bahagia dalam hidupnya. 5. Karenanya seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Oleh karena itu. Karena kekuatan jasmani juga termasuk yang penting. betapa bahayanya suatu perbuatan tanpa mendapatka pertimbangan pemikiran secara matang terlebih dahulu. kesehatan jasmani harus mendapat perhatian seorang muslim dan pencegahan dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan.

Maka diantara yang disinggung oleh Nabi Saw adalah memanfaatkan momentum lima perkara sebelum datang lima perkara. suatu udusán dikerjakan secara profesional. Karena itu tepat sebuah semboyan yang menyatakan: µLebih baik kehilangan jam daripada kehilangan waktu. Karena itu pribadi muslim tidaklah mesti miskin. 8. Hal ini karena waktu itu sendiri mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu setiap muslim amat dituntut untuk memanaj waktunya dengan baik. sehingga apapun yang dikerjakannya. muda sebelum tua. Yakni 24 jam sehari semalam. Oleh karena itu dalam hukum Islam. wad dhuha. sehat sebelum sakit. dan mempersiapkan masa depan yang baik. Dari waktu yang 24 jam itu. infaq. seorang muslim boleh saja kaya raya bahkan memang harus kaya agar dia bisa menunaikan haji dan umroh. sehingga waktu dapat berlalu dengan penggunaan yang efektif. Tak sedikit seseorang mengorbankan prinsip yang telah dianutnya karena tidak memiliki kemandirian dari segi ekonomi. wallaili dan sebagainya. 9. 7. wal asri. zakat. baik yang terkait dengan masalah ubudiyah maupun muamalah harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik. Harishun µala Waqtihi Pandai menjaga waktu (harishun ala waqtihi) merupakan faktor penting bagi manusia. adanya kontinyuitas dan berbasih ilmu pengetahuan merupakan diantara yang mendapat perhatian secara serius dalam menunaikan tugas-tugasnya.seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (ajaran islam) (HR. Dalam kaitan menciptakan kemandirian inilah seorang muslim amat dituntut memiliki keahlian apa saja yang baik. shadaqah. bersemangat dan berkorban. Allah Swt memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama setiap. profesionalisme selalu mendapat perhatian darinya. Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Hakim). ada manusia yang beruntung dan tak sedikit manusia yang rugi. Bersungguh-sungguh. Allah Swt banyak bersumpah di dalam Al-Qur¶an dengan menyebut nama waktu seperti wal fajri. agar dengan keahliannya itu menjadi sebab baginya mendapat rizki dari . Qodirun µalal Kasbi Memiliki kemampuan usaha sendiri atau yang juga disebut dengan mandiri (qodirun alal kasbi) merupakan ciri lain yang harus ada pada seorang muslim. Ketika suatu urusan ditangani secara bersama-sama. terutama dari segi ekonomi. yakni waktu hidup sebelum mati. Mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru bisa dilaksanakan manakala seseorang memiliki kemandirian. senggang sebelum sibuk dan kaya sebelum miskin. maka diharuskan bekerjasama dengan baik sehingga Allah menjadi cinta kepadanya. tak ada yang sia-sia. Oleh karena itu perintah mencari nafkah amat banyak di dalam Al-Qur¶an maupun hadits dan hal itu memilik keutamaan yang sangat tinggi. Dengan kata lain.¶ Waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Munazhzhamun fi Syu¶unihi Teratur dalam suatu urusan (munzhzhamun fi syuunihi) termasuk kepribadian seorang muslim yang ditekankan oleh Al-Qur¶an maupun sunnah.

Allah Swt. Naafi¶un Lighoirihi Bermanfaat bagi orang lain (nafi¶un lighoirihi) merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Qudhy dari Jabir). Ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir. 10 Muwasafat Tarbiyah APA YANG DIKATAKAN 10 MUWASAFAT TARBIYAH? 1) Aqidah Sejahtera (Salim-ul Aqidah) Tidak menjampi kecuali dengan al-Quran yang ma·thur Tidak berhubung dengan Jin Tidak meminta bantuan dari orang yang meminta bantuan jin Tidak menenung nasib Tidak mendekati tukang tilik Tidak mengusap kubur Tidak meminta bantuan dari simati Tidak bersumpah dengan selain Allah Tidak mempercayai adanya sial Mengikhlaskan amal kerana Allah Mengimani rukun-rukun Iman Mensyukuri Allah swt ketika menerima nikmat Sentiasa sedar Syaitan adalah musuh Menerima sepenuhnya dari Allah dan menolak sesuatu yang diturunkan selain Allah swt . Rasulullah saw bersabda yang artinya: sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik sehingga dimanapun dia berada. Maka jangan sampai seorang muslim adanya tidak menggenapkan dan tidak adanya tirák mengganjilkan. Demikian secara umum profil seorang muslim yang disebutkan dalam Al-Qur¶an dan hadits. orang disekitarnya merasakan keberadaannya karena bermanfaat besar. 10. karena rizki yang telah Allah sediakan harus diambil dan mengambilnya memerlukan skill atau ketrampilan. mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal untuk bisa bermanfaat dalam hal-hal tertentu sehingga jangan sampai seorang muslim itu tidak bisa mengambil peran yang baik dalam masyarakatnya. sesuatu yang perlu kita standarisasikan pada diri kita masing-masing. Dalam kaitan inilah.

2) Ibadah Yang Sahih (Shahih-ul 'Ibadah) Tidak menolak untuk melaungkan azan Bersuci dengan sempurna Sangat menghargai solat berjemaah Sangat suka berjemaah di masjid Memperbaiki mutu solat Qiamullail seminggu sekali Menunaikan zakat Berpuasa wajib Berpuasa sunat sehari setiap bulan Ada niat untuk menunaikan haji Beriltizam dengan adab-adab tilawah Khusyuk ketka membaca al-Quran Menghafaz 1 juzuk dari al-Quran Berdoa pada waktu-waktu yang diutamakan Mengakhiri harinya dengan taubat dan istighfar Menjadikan setiap amalan mempunyai niat Menjauhi dosa-dosa besar Sentiasa membaca zikir pagi Sentiasa membaca zikir petang Mengingati Allah swt pada setiap situasi Menunaikan Nazar Menyebarkan Salam Menahan anggota dari perkara haram Beri·tikaf di bulan Ramadhan jika ada peluang Menggunakan sugi/siwak Sentiasa bersuci (berwudhuk) sedaya mungkin 3) Akhlak Yang Mantap (Matin-ul Khuluq) Tidak takabbur Mempunyai pendirian Tidak menipu Tidak mencaci Tidak mengadu domba Tidak mengumpat Tidak berdusta Tidak mengejek Tidak memperlekehkan sesuatu kumpulan Tidak berkawan dengan orang yang berkelakuan buruk Mengasihi orang yang lebih muda Menghormati orang yang lebih tua .

4 jam seminggu Memahirkan diri dengan wasilah-wasilah moden Sentiasa peka akan serangan Zionis terhadap Islam Mengetahui pertubuhan-pertubuhan yg menyeleweng Mengetahui aspek keburukan dari perancang keluarga Mendengar dengan baik Mampu memberikan pandangan Bersedia menerima tugas-tugas kolektif Tidak menerima syubahat yang dilemparkan keatas kita .Menunaikan janji Menundukkan pandangan Menjaga rahsia Menutup dosa orang lain Cemburu terhadap isteri Mempunyai perasaan cemburu atas agamanya 4) Mampu Berdikari (Qadirun 'Ala-l Kasbi) Menjauhi pekerjaaan yang haram Menjauhi riba Menjauhi judi Menjauhi penipuan Menunaikan zakat Membuat simpanan walaupun sedikit Tidak menangguh-nangguhkan tugasan yang diamanahkan Memelihara harta awam Memelihara harta peribadi 5) Berpengetahuan luas (Mutsaqqaf-ul Fikri) Mampu membaca dan menulis dengan baik Membaca tafsir 1 juzuk dari al-Quran Memelihara hukum-hukum tilawah Menghafaz setengah dari hadith 40 Menghafaz 20 hadith dari Riyadhusshalihin Mengkaji marhalah Makkah dan menguasai ciri-cirinya yang penting Mengenali sepuluh orang yang dijanjikan Syurga Mengetahui hukum-hukum taharah/bersuci Mengetahui hukum-hukum solat Mengetahui hukum-hukum puasa Membaca sesuatu di luar bidangnya.

6) Tubuh Yang Cergas (Qawwiy-ul Jism) Bersih tubuh badan Bersih pakaian Tempat tinggal yang bersih Beriltizam dgn sunnah (adab) makan dan minum Tidak berjaga malam berlebihan Iltizam dgn senaman 2 jam seminggu Bangun sebelum terbit fajar/subuh Mematuhi kaedah membaca dari aspek kesihatan Meninggalkan tabiat merokok Menjauhi tempat-tempat kotor Menjauhi tempat-tempat berpenyakit 7) Menguasai Diri (Mujahadat-ul Li Nafsi) Menjauhi perkara-perkara haram Menjauhi tempat-tempat lalai yang diharamkan Meninggalkan tempat-tempat maksiat 8)Teratur urusannya (Munazhzhamun Fi Syu'unihi) Penampilan yang elok Tidak mempunyai hubungan dengan pihak yang menentang Islam 9)Sangat Menghargai Masa (Harishun 'Ala Waqtihi) Bangun awal Menggunakan masa tertentu untuk belajar 10)Bermanfaat Kepada Orang Lain (Nafi'un Li Ghairihi) Menunaikan hak ibu bapa Menyertai majlis-majlis kegembiraan Membantu orang-orang yang memerlukan Membimbing orang yang sesat Berkahwin dengan pasangan yang sesuai .

Mampu berusaha (Qadiran ala Kasbi) · Walaupun kaya. Sifat-sifat yang perlu ada pada diri duah ialah: 1. tawadhu. Kuat tubuh badan (Qawiyyal Jism) · Dakwah berat tanggungjawab dan tugas perlukan badan yang sihat dan kuat. mempelajari seerah. · Tidak terlalu mengejar jawatan dalam kerajaan/resmi. 2. perlu bekerja. serius.Fikiran yang berpengetahuan (Mutsaqqafal Fikri) · Perlu berpengetahuan tentang Islam dan maklumat am supaya mampu menceritakan kepada orang lain. berani. · Mampu membaca Al-Quran dengan baik. Maka hendaklah diteliti di sini tentang aspek-aspek seorang daie Muslim dalam rangkanya untuk menjadi seorang Muslim yang sempurna. 4.mengamalkan riyadhah dan tidak memakan/minum suatu yang merosakkan badan. tegas. benar dalam perkataan dan perbuatan. Risalah Islam yang syumul ini hendaklah difahami dengan membentuk diri yang syumul juga. · Pesanan al-Banna: · Memeriksa kesihatan diri. mempunyai perpustakaan sendiri dan cuba menjadi pakar dalam bidang yang diceburi. kesah salaf dan kaedah serta rahsia hukum yang penting. Maksud Hadis : Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi Allah dari mukmin yang lemah. tadabbur. · Pesan Imam Banna: Perlu boleh membaca dengan baik.10 Muwasafat Tarbiyyah Muslim yang ingin mempersiapkan diri dalam perjuangan Islam perlu memperbaiki dirinya agar sentiasa terkehadapan dari manusia lain. · Dijelaskan beberapa unsur oleh Imam Al-Banna dalam kewajipan dai iaitu sensitif. . · Rasulullah saw menitikberatkan soal ini. menjauhi teman buruk dll. tetapi pada keduanya ada kebaikan. menunai janji. Akhlak yang mantap (Matinul Khuluq) · Akhlak kita ialah Al-Quran dan ditunjukkan oleh Nabi saw. · Perlu bersumberkan kepada Al-Quran dan Hadis dan diterangkan oleh ulama yang thiqah. 3.

· Melakukan setiap kerja dengan betul dan sebaiknya (ihsan). 6. · Menjauhi riba dalam semua lapangan. · Menyimpan untuk waktu kesempitan. Islam sebagai Agama dan Muhammad saw sebagai Nabi. · Tidak melampau atau berkurang (pertengahan). 8. · Perlu belajar untuk membetulkan amalannya dan mengetahui halal dan haram. · Sentiasa muraqabah Allah dan mengingati akhirat. · Tidak menghiraukan apa orang kata dalam mempraktikkan Islam. bertaubat. istighfar. Akidah yang sejahtera (Salimul Aqidah) · Redha Allah sebagai tuhan. · Dai mungkin melalui suasana sukar yang tidak akan dapat dihadapi oleh orang yang tidak biasa dengan kesusahan. 7. · Menjaga kebersihan hati. Mampu melawan nafsu (Mujahadah ala Nafsi) · Perlu azam yang kuat untuk melawan kehendak nafsunya dan mengikut kehendak Islam. · Menjauhi segala bentuk kemewahan apatahlagi pembaziran. menjauhi dosa dan syubhat. memperbanyakkan nawafil dan zikir.· Meletakkan jawatan dan tempat kerja mengikut keperluan dakwah lebih utama dari gaji dan pendapatan. Ibadah yang betul (Sahihul Ibadah) · Perlu melakukan ibadat yang meninggikan roh dan jiwanya. 5. Menjaga waktu (Haarithun ala Waqtihi) . · Memastikan setiap sen yang dibelanja tidak jatuh ke tangan bukan Islam.

9. Masa depan Islam..wordpress. · . (Nafi un li ghairihi) · Dai umpama lilin yang membakar diri untuk menyuluh orang lain. menjadi saksi kepada manusia. · Dai merasa gembira bila dapat membantu orang lain.com/10-muwasafat-tarbiyyah/ http://jalanjuang. Tersusun dalam urusan (Munazzamun fi syu unihi) · Untuk manfaatkan waktu dengan baik. · Dai adalah penggerak dakwah dan Islam.com/muwassafat-tarbiyyah/ .Aku adalah makhluk baru. · Sahabat sentiasa berdoa agar diberkati waktu yang ada pada mereka. hidup mati Islam bergantung kepada dai. http://ertikehidupan.wordpress. · Amal Islam ialah untuk menyelamatkan orang lain dari kesesatan. perlu penyusunan dalam segala urusan.· Waktu lebih mahal dari emas. · Gunakan segala masa dan tenaga tersusun untuk manfaat Islam dan dakwah. 10. Paling indah dalam hidupnya ialah bila dapat mengajak seorang manusia ke jalan Allah.. waktu adalah kehidupan yang tidak akan kembali semula.. Berguna untuk orang lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->