P. 1
Contoh RPH BM

Contoh RPH BM

|Views: 1,701|Likes:
Published by Bawang Puteh

More info:

Published by: Bawang Puteh on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

TAHUN

4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RPH 1

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 08 FEBRUARI 2010 (ISNIN) MASA TEMA : 0810 ± 0910 (60 MINIT) : SEKOLAHKU BERJASA

TAJUK : SEKOLAHKU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1

JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG

1 : Membina dan menulis perkataan. Aras 1 (i) : Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Murid-murid telah menguasai kemahiran menulis dan kemahiran membaca peringkat awal. 2 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . 8. ayat. Aras 1(i) : Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.1 : Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid : 08 Februari (Isnin) : 0810 ± 0910 (60 minit) : Tahun 4 Biru : Sekolahku Berjasa : Sekolahku : 32 orang Fokus Utama 5.ungkapan. intonasi.2 : Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. dan nada yang sesuai. sebutan. Fokus Sampingan 1. Pengetahuan Sedia Ada : i) Murid-murid tahu mengenai persekitaran sekolah. ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1(i) : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

iii) Menulis tiga daripada enam ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan dalam lembaran kerja. luput. naturalis. bekerjasama : : Interpersonal. kebersihan. spatial : Menceritakan semula dan menjana idea : Bacaan mentalis. rajin. Intrapersonal. Sistem Bahasa i) Tatabahasa ii) Kosa kata Pengisian Kurikulum i) Ilmu ii) Nilai murni : : Ayat Tunggal : syarikat. iii) Tatabahasa ± Ayat Tunggal iv) Kosa kata 3 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . hormat menghormati. Kemahiran Bernilai Tambah i) Teori Kecerdasan Pelbagai ii) Kemahiran berfikir iii) Belajar Cara Belajar Isi Pelajaran : i) Berbual mengenai situasi di sekolah ii) Petikan teks ´Sekolahku´. bacaan mekanis dan bacaan secara individu. mengenang jasa. Kinestetik.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Objektif Eksplisit : Pada akhir pelajaran murid dapat : i) Berbual mengenai tiga daripada lima situasi di sekolah berdasarkan paparan kad gambar dan perkataan yang diberikan. : : Pendidikan Moral : Mendengar nasihat. patah riuk. ii) Membaca lancar tiga daripada enam perenggan petikan ³Sekolahku´ dengan sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan lembaran petikan yang diberikan. Verbal linguistik. idola dan berdedikasi. muzik.

LCD projektor & Laptop 4 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . Kertas kosong viii. Kad manila iv. Petikan teks ii. Set kad sorong tarik vii.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Bahan Sumber Mengajar i. Video klip iii. Kad gambar vi. Kad perkataan v.

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Langkah / Masa Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Klip Video ³Sekolahku´ Contoh Soalan : 1.Berpusatkan murid BSM .Klip Video .Verbal linguistik .Kad Perkataan Teknik: . Apakah yang telah anda perhatikan di dalam paparan klip video tadi? 2. Murid digalakkan berbual dengan rakan berdasarkan situasi yang ditunjukkan dalam klip video Guru memaparkan kad perkataan ³ Sekolahku´ dan mengaitkan dengan isi pelajaran. di manakah situasi ini berlaku? - Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru menunjukkan klip video mengenai persekitaran sekolah Murid bersoal jawab dengan guru mengenai paparan klip video yang dipaparkan. Catatan TKP .Interpersonal Strategi .Soal jawab Penilaian HP 1.1 Aras : 1(i) - 5 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . Pada pendapat anda.

Membeli makanan 2.1 : Aras 1(i) 6 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . Situasi di taman 5.Verbal linguistik .Kebersihan .Interpersonal . Situasi di padang Contoh Kata kunci 1.Naturalis .Menghormati . Guru juga memaparkan kata kunci bagi setiap kad gambar kepada murid-murid.kinestetik Ilmu: .Pendidikan Moral Nilai: .TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Perkembangan Langkah 1 (15 minit) Kad gambar 1. Berbual dengan rakan 7.Slaid powerpoint Penilaian HP FS :1. Nyanyian lagu ¶Negaraku¶ 5.Menjana idea TKP: . Menyiram pokok 9. Berlari 10. Bersenam - - - Guru memaparkan kad gambar yang menunjukkan situasi di sekolah kepada muridmurid. Ucapan guru besar 4. Membuang sampah 3. Situasi perhimpunan 3. Berehat di taman 8. Murid menggunakan kata kunci yang terdapat pada kad gambar semasa berbual Kemahiran Berfikir: .Kad gambar . Situasi di kantin 2.Bekerjasama BSM: . Situasi di bilik guru 4.Kad perkataan . Menyemak buku 6.Rajin . Murid-murid memerhatikan kad gambar yang dipaparkan dan bersoaljawab dengan guru Beberapa orang murid dipilih untuk berbual tentang situasi-situasi yang terdapat di dalam gambar tersebut.

Murid-murid membaca kosa kata yang digariskan di dalam petikan. Siapakah nama rakan karib ³aku´? 4.Kinestetik Nilai murni: . Apakah nama sekolah tempat ³aku´ belajar? 5.Verbal linguistik . Guru memaparkan kad perkataan mengenai kosa kata pada papan tulis dan meminta beberapa orang murid menulis makna perkataan di papan tulis Strategi : BCB: .Interpersonal . Apakah sikap guru idola ³aku´? Sistem Bahasa Kosa kata: 1. syarikat 2. luput 3.Bacaan secara individu TKP: . Guru meminta murid-murid membaca petikan beramai-ramai dengan intonasi yang betul Beberapa orang murid membaca petikan secara individu. Siapakah ³aku´ dalam petikan tersebut? 2. patah riuk 4.Kad perkataan Penilaian HP FU :5. Apakah pekerjaan ³aku´ sekarang? 3. berdedikasi - - Guru mengedarkan petikan teks bertajuk ´Sekolahku ´ kepada murid. Guru membimbing murid lemah membaca teks dengan lancar dan dengan intonasi yang betul Guru menyoal murid mengenai isi petikan yang dibaca berdasarkan soalan kefahaman yang diberikan.Mendengar nasihat .2 Aras 1(i) 7 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . Murid dibimbing mencari makna perkataan yang terdapat didalam petikan tersebut.Slaid Powerpoint .Petikan teks .TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Langkah 2 (20 minit) Petikan ´Sekolahku ´ Soalan Kefahaman 1.Bacaan mekanis .Bacaan mentalis . idola 5.Mengenang budi BSM: . Murid-murid diminta untuk membaca teks petikan secara senyap terlebih dahulu. Siapakah nama guru idola ´aku´ ? 6.

Guru menerangkan maksud ayat tunggal kepada murid. Guru membahagikan lembaran kerja mengikut tahap kecerdasan murid-murid iaitu mengikut Kumpulan A.Verbal linguistik .Menjana Idea BSM .TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Langkah 3 (15 minit ) Latihan bertulis Ayat Tunggal - Penerapan Tatabahasa: Ayat tunggal ± terdiri daripada dua bahagian iaitu subjek dan predikat.Murid membina ayat dengan menggunakan kad 8 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .Lembaran kerja .Kertas kosong Penilaian HP FU : 5.Intrapersonal Sistem Bahasa . Guru memaparkan contoh ayat tunggal yang terdapat dalam petikan Guru meminta murid membaca ayat-ayat tunggal yang dipaparkan Guru mengedarkan lembaran kerja kepada muridmurid.Set kad sorong tarik .Pendekatan Deduktif Kemahiran Berfikir .Guru memberikan set kad sorong tarik . Subjek ialah judul bagi ayat dan predikat merupakan keterangan bagi judul. Kumpulan A dan B Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberikan Kumpulan C Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai TKP : .2 Aras 1(i) FS : 8.Ayat Tunggal Strategi .1 Aras 1 (i) Pengayaan Permainan Bahasa : Mari bermain sorong tarik Pemulihan Bimbingan membaca petikan µ Sekolahku¶ - Guru akan membimbing murid-murid kumpulan C sewaktu mereka melakukan aktiviti menulis. B dan C.Kad manila . Pengayaan .

TKP : Naturalis dan Spatial 9 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . Guru memaparkan lirik lagu sekolah menggunakan slide power point Murid membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul Guru memainkan muzik lagu sekolah Murid dan guru menyanyi bersama-sama Guru meminta murid secara sukarela menyatakan isi pelajaran dan nilai-nilai yang telah dipelajari. RPH 1 - Pemulihan Guru membimbing murid-murid pemulihan membaca teks µSekolahku¶ dengan intonasi yang betul Nyanyian lagu sekolah Penutup (5 minit) Rumusan isi pelajaran.Verbal linguistik .Muzik Nilai murni: . TKP: .Menjaga kebersihan Ilmu : Muzik Penilaian HP FU : 5.Hormat menghormati . -Kita hendaklah sentiasa menghormati dan mendengar nasihat guru -Kita hendaklah menjaga kebersihan kawasan sekolah telah ditaburkan kepada kita.2 Aras 1(i) Aktiviti susulan : Murid melukis gambar persekitaran sekolah dan letakkan dalam buku skrap.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU tukar ganti sorong tarik Murid menulis ayat yang dibina di dalam kertas Murid yang membina ayat paling banyak dianggap pemenang.Mengenang budi .Mendengar nasihat .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan Disemak oleh Guru Besar : Catatan Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : 10 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU Kekuatan : BUKTI TINDAKAN SUSULAN Penambahbaikan : Kelemahan : Tindakan Susulan : Disemak oleh Guru Pembimbing : Catatan : Tandatangan : Disemak oleh Pensyarah Pembimbing : Catatan : Tandatangan : 11 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Catatan : Sila rujuk Borang PR1/P Komponen Pelaksanaan untuk mencari isu kekuatan dan kelemahan 12 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->