CABANG-CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA

SITI NORSA·ADAH BINTI MAHANI

METAFIZIK AXIOLOGI CABANGCABANG FALSAFAH EPISTEMOLOGI LOGIK .

METAFIZIK (ONTOLOGI) Mengkaji tentang: ‡ Sifat realiti ‡ Apa yang wujud di dunia ‡ susunaturnya Bersifat spekulasi dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat Utara soalan: ‡ Apa itu kebenaran? ‡ Adakah tuhan wujud? ‡ Siapa itu manusia? ‡ Apakah itu kebebasan manusia? ‡ Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim? ‡ Adakah manusia mempunyai akal? Apakah hubungan antara akal dan tubuh? .

2 aspek : ‡ Etika ‡ estetika Mempersoalkan: ‡ Baik atau buruk ‡ Benar atau salah ‡ Cantik atau hodoh AXIOLOGI Perkataan Yunani nilai .

.Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia.Kaji kebaikan seseorang. sesuatu masyarakat dan kehidupan Menjawab soalan: ‡ Apa itu kebaikan? Apakah ciri tingkah laku yang menentukan kebaikan? ‡ Apa yang menentukan sesuatu kebaikan itu betul? ‡ Adakah moraliti itu bersifat objektif atau subjektif? Applied ethicskajian tentang penggunaan nilai etika .Normative ethicskajian tentang bagaimana tentukan nilai etika Meta ethicskajian tentang konsep etika Etika: .

Soalan-soalan yang dijawab: ‡ Apa itu kecantikan? ‡ Bagaimana kita dapat menikmati keindahan alam semula jadi? Estetika: ‡ Kriteria bagi kecantikan dalam kesenian. alam sekeliling dan kehidupan ‡ Tertumpu pada cita rasa dan sentimen .

‡ Pandangan pakar bidang berkenaan berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dipunyai. ‡ Logik ‡ Keadaan saintifik .EPISTEMOLOGI Teori ilmu yang mengkaji: ‡ Ilmu ‡ kepercayaan Persoalan yang dijawab: ‡ Apa itu ilmu? ‡ Apakah sumber-sumber pengetahuan? ‡ Apa yang diketahui oleh manusia? ‡ Bagaimanakah kita tahu bahawa kita ketahui sesuatu? ‡ Adakah ilmu statik/sentiasa berubah? Yunani(episteme ilmu/sains/ logos(keterangan) Sumber ilmu: ‡ Wahyu-pengetahuan melalui orang perantaraan kepada masyarakat ‡ Berasaskan pengalaman pancaindera ‡ Instuisi-pengetahuan melalui cetusan idea secara tiba-tiba dan tidak disedari.

Buat penaakulan terhadap butiran 3. Butiran yang terhasil secara logik .LOGIK Terdapat 2 jenis logik: ‡ Logik induktif ‡ Logik deduktif -Menerangkan hubungan antara ideaidea -Memberi alasan bagi jawapan yang diberi -bezakan antara sah dan yang mengelirukan Soalan yang di jawab: ‡ Apa yang dimaksudkan dengan taakulan baik atau kurang baik ? ‡ Bagaimanakah tentukan taakulan itu bersifat baik atau kurang baik? Logik induktif: 1. Cari contoh-contoh yang relevan bagi terangkan kesimpulan 3. Buat kesimpulan umum Logik deduktif: 1. Kesimpulan umum 2. Butiran khusus 2.