CABANG-CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA

SITI NORSA·ADAH BINTI MAHANI

METAFIZIK AXIOLOGI CABANGCABANG FALSAFAH EPISTEMOLOGI LOGIK .

METAFIZIK (ONTOLOGI) Mengkaji tentang: ‡ Sifat realiti ‡ Apa yang wujud di dunia ‡ susunaturnya Bersifat spekulasi dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat Utara soalan: ‡ Apa itu kebenaran? ‡ Adakah tuhan wujud? ‡ Siapa itu manusia? ‡ Apakah itu kebebasan manusia? ‡ Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim? ‡ Adakah manusia mempunyai akal? Apakah hubungan antara akal dan tubuh? .

2 aspek : ‡ Etika ‡ estetika Mempersoalkan: ‡ Baik atau buruk ‡ Benar atau salah ‡ Cantik atau hodoh AXIOLOGI Perkataan Yunani nilai .

Kaji kebaikan seseorang. . sesuatu masyarakat dan kehidupan Menjawab soalan: ‡ Apa itu kebaikan? Apakah ciri tingkah laku yang menentukan kebaikan? ‡ Apa yang menentukan sesuatu kebaikan itu betul? ‡ Adakah moraliti itu bersifat objektif atau subjektif? Applied ethicskajian tentang penggunaan nilai etika .Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia.Normative ethicskajian tentang bagaimana tentukan nilai etika Meta ethicskajian tentang konsep etika Etika: .

alam sekeliling dan kehidupan ‡ Tertumpu pada cita rasa dan sentimen .Soalan-soalan yang dijawab: ‡ Apa itu kecantikan? ‡ Bagaimana kita dapat menikmati keindahan alam semula jadi? Estetika: ‡ Kriteria bagi kecantikan dalam kesenian.

‡ Pandangan pakar bidang berkenaan berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dipunyai.EPISTEMOLOGI Teori ilmu yang mengkaji: ‡ Ilmu ‡ kepercayaan Persoalan yang dijawab: ‡ Apa itu ilmu? ‡ Apakah sumber-sumber pengetahuan? ‡ Apa yang diketahui oleh manusia? ‡ Bagaimanakah kita tahu bahawa kita ketahui sesuatu? ‡ Adakah ilmu statik/sentiasa berubah? Yunani(episteme ilmu/sains/ logos(keterangan) Sumber ilmu: ‡ Wahyu-pengetahuan melalui orang perantaraan kepada masyarakat ‡ Berasaskan pengalaman pancaindera ‡ Instuisi-pengetahuan melalui cetusan idea secara tiba-tiba dan tidak disedari. ‡ Logik ‡ Keadaan saintifik .

Butiran khusus 2. Buat penaakulan terhadap butiran 3. Buat kesimpulan umum Logik deduktif: 1. Butiran yang terhasil secara logik . Cari contoh-contoh yang relevan bagi terangkan kesimpulan 3. Kesimpulan umum 2.LOGIK Terdapat 2 jenis logik: ‡ Logik induktif ‡ Logik deduktif -Menerangkan hubungan antara ideaidea -Memberi alasan bagi jawapan yang diberi -bezakan antara sah dan yang mengelirukan Soalan yang di jawab: ‡ Apa yang dimaksudkan dengan taakulan baik atau kurang baik ? ‡ Bagaimanakah tentukan taakulan itu bersifat baik atau kurang baik? Logik induktif: 1.